Baggrund
Læsetid: 12 min.

Lejrchef spredte frygt blandt asylansøgere

Leder af teltlejren i Næstved har ifølge flere kilder samt video, som Information er i besiddelse af, benyttet trusler og fysisk magt mod beboere. Manden er tidligere dømt for vold mod børn på et bosted. Han er nu blevet fritstillet fra jobbet
Teltlejren i Næstved åbnede i januar i år, og den kan huse omkring 400 asylansøgere.

Jakob Dall

Indland
14. maj 2016

I Næstved Asylcenter har beboere levet i frygt for centrets leder, som anvender trusler, voldsom fysisk magt og kollektiv afstraffelse over for dem. Det siger en lang række kilder til Information.

Efter at Information har forelagt Langeland Kommune, der driver centret, oplysningerne om lederen, blev han fredag eftermiddags fritstillet, og han fratræder sin stilling 1. juni. Asylcentret har nu iværksat en undersøgelse af forløbet.

Næstved Asylcenter åbnede for modtagelse af asylansøgere i januar 2016 og er en af de fire teltlejre for asylansøgere i Danmark, som har været voldsomt diskuteret i offentligheden, siden de blev åbnet.

Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg besøgte teltlejren den 6. april for at vise den frem for sin norske ministerkollega. I den forbindelse kaldte hun ifølge TV 2/Øst lejren i Næstved »en meget velfungerende lejr« med »rigtig godt styr på tingene«.

Som Information i dag kan afdække, blev lederen for centret i 2014 dømt for vold mod to børn på et behandlingssted for omsorgssvigtede børn og unge, hvor han var forstander. Han blev derefter fyret fra bostedet. Alligevel tiltrådte han i februar i år stillingen som leder af asylcentret i Næstved, der har kapacitet til at huse 400 asylansøgere.

I alt 12 beboere, som Information har talt med over flere omgange, fortæller, at lederen kommer med trusler mod asylansøgere, hvis han er utilfreds med deres opførsel.

En trussel, der ifølge beboerne går igen, er, at lederen siger, han vil skade deres asylsag. En anden trussel, som de 12 beboere beskriver, er, at lederen siger, han vil sende asylansøgere tilbage til Sandholm, hvis de ikke overholder reglerne på centret eller klager over forholdene. Hvis det sker, risikerer de, at deres asylsag skal begynde forfra.

På kant med loven

I sidste uge foretog lejrens leder og to af hans medarbejdere en magtanvendelse på asylcentret. Information er kommet i besiddelse af videoer, der viser episoden.

På videoerne kan man se, hvordan afdelingslederen sammen med to kolleger lægger en syrisk asylansøger, Mohamad Abdul, i benlås og trykker hans ansigt ned mod jorden.

Som udgangspunkt er det ikke lovligt for personale på et asylcenter at anvende magt over for beboerne, men er der tale om, at man har handlet i nødværge, kan en magtanvendelse retfærdiggøres. Juridisk konsulent i Amnesty, Claus Juul, vurderer efter at have set de to videoer, at »centerlederen og hans personale er på kant med straffeloven«. Han understreger, at han ikke på videoerne kan se, hvad der går forud for magtanvendelsen.

På en af videoerne kan man høre lederen gentage på engelsk: »Er det sådan her du vil have det hver dag?« fire gange, imens den syriske asylansøger ligger i benlås.

Stadig med asylansøgeren i benlås bøjer lederen sig ind over ham og råber på dansk: »Du skal ikke lave de her scener. Næste gang ryger du i fængsel. Har du forstået det?« Han fortsætter: »Jeg vil ikke have ballade i min lejr. Har du forstået det?« Den ene video, som er knap to minutter lang, slutter med, at lederen slipper benlåsen og Mohamad Abdul ligger fladt på maven og lader benene falde til jorden.


Om forløbet på videoerne siger Claus Juul:

»Umiddelbart er det en meget voldsom magtanvendelse, som, hvis den ikke skal være ulovlig, skal være begrundet i, at den skete for at beskytte andre mod overgreb og fare,« siger han.

Han forklarer, at hvis så farligt et magtmiddel skal kunne anvendes lovligt, skal der kunne påvises »en overhængende fare for andres liv og helbred«.

»Er det ikke tilfældet, er denne magtanvendelse formentlig ulovlig,« siger Claus Juul, som også mener, at »det vækker bekymring, at de tre mænd tager fat i asylansøgerens næse, mens han ligger fikseret på jorden, og tvinger hans ansigt ned i jorden ved at lægge hænderne på hans baghoved og presse hans ansigt nedad«.

»Som udgangspunkt må personalet ikke benytte en benlås som denne, hvor asylansøgeren ligger med ansigtet ned i jorden, og en mand har ham i benlås, samtidig med, at han har en mand siddende på ryggen, som vrider hans arm om. Man kan se, at armen er vredet så langt, at hånden er næsten på niveau med kravebenet.«

Politiet har nye retningslinjer

Claus Juul henviser til Jens Arne Ørskov-sagen og Benjamin-sagen, hvor politiets benlås ligefrem førte til dødsfald.

»Dels er det stærkt smertevoldende at vride en arm om på den måde, dels kan man dø af kvælning ved at have en mand siddende på ryggen med armen vredet om, og samtidig have en mand siddende, som laver benlås. I den situation kan brystkassen ikke udvide sig, og hvis tilstanden varer for længe, glider den fikserede over i bevidstløshed for til sidst at dø af det,« siger han.

Politiet ændrede retningslinjer for brugen af benlås som konsekvens af Jens Arne Ørskov-sagen. Claus Juul mener, at denne adfærd sammen med centerlederens meget aggressive råb om, at ansøgeren kan få samme behandling igen de følgende dage, og at han kan komme i fængsel, hvis han ikke opfører sig ordentligt, fordi centerlederen ikke finder sig i en sådan en adfærd, giver indtryk af »en voldsomt konfrontatorisk centerledelse«.

»Der er ikke noget i deres håndtering af situationen, som tyder på, at de er uddannet til at håndtere torturofre og krigsflygtninge. Der er til gengæld meget i deres etablering af benlåsen, som tyder på, at de er vant til at slås,« siger Claus Juul.

Ifølge den syriske asylansøger Mohamad Abdul, som blev udsat for magtanvendelsen, kom han op at skændes med lejrlederen, da han ikke måtte få sit ID-kort tilbage.

»Pludselig tog han fat i mig bagfra. Jeg blev forskrækket og slap ud af hans greb for at komme væk fra ham. Han tilkaldte to af sine medarbejdere. De tog fat i mig og holdt mig nede i jorden, og jeg kunne knap trække vejret og begyndte at bløde fra mit tandkød og hoved,« fortæller Mohamad Abdul, som har kæmpet med psykiske eftervirkninger af borgerkrigen i Syrien.

Hans forklaring bakkes op af en asylansøger med en anden nationalitet end Mohamad Abdul, da denne tilfældigt overværede episoden:

»Det var ikke nødvendigt at tage så hårdt fat i ham. Han gjorde ingenting for at fremprovokere det,« fortæller asylansøgeren, som filmede hændelsen med sin mobiltelefon.

 

Konfiskerede telefoner

Lederen af lejren har ikke ønsket at stille op til et mundtligt interview, men har på mail svaret på kritikken. Han skriver til Information, at der har været tre magtanvendelser mod Mohamad Abdul i situationer, hvor han har været udadreagerende. Han forklarer, at »den omtalte asylansøger har fået en henstilling om at opholde sig på centret, da han har en voldssag mod personalet hos politiet« og har en voldsom og uhensigtsmæssig adfærd.

Det har ikke været muligt for Information at få be- eller afkræftet oplysningerne om den angivelige politisag, men Mohamad Abdul oplyser, at han ikke kender til nogen sag hos politiet. Efter episoden konfiskerede lederen af centeret ifølge to beboere en mobiltelefon, slettede alt indhold og trådte på den, så den ikke længere virkede. Information har set den pågældende ødelagte telefon. En af de to kilder fortæller også, at lederen truede ham med at skade hans asylsag, hvis han talte med journalister om episoden.

Lederen skriver til Information, at det ikke er korrekt, at han slettede videoerne eller ødelagde telefoner.

»Vi fik flere henvendelser fra andre asylansøgere, om at der var blevet optaget film af pågældende asylansøger. Vi har efterfølgende taget en snak med de beboere, som har filmet den omtalte magtanvendelse for at spørge til deres formål og det etiske i at filme sådanne episoder og lægge dem på nettet. Pågældende asylansøgere har selv slettet deres film efterfølgende,« forklarer han.

25-årige Hadi Rahimi fra Iran er en af de tidligere beboere i asylcentret, der gerne vil stå frem med navns nævnelse. Han er nu taget til Tyskland og fortæller over Skype til Information, at lederen af centret truede ham og andre, hvis de forsøgte at klage over forholdene i lejren.

»Han sagde, at hvis vi ikke kunne lide forholdene, så kunne vi tage hjem. Hver gang vi ikke adlød, fik vi at vide, at vi ville blive sendt til Sandholm eller få et minus i vores journal, eller også sagde han, at han ville ødelægge vores fremtid i Danmark,« siger Hadi Rahimi.

Frygten for at blive sendt til Sandholm går igen blandt asylansøgerne.

Rengøring eller Sandholm

Hadi Rahimi boede på Næstved Asylcenter sammen med 21-årige iranske Kianoush Jafarian, som også er taget til Tyskland. Kianoush Jafarian fortæller ligeledes om de trusler, han fik, hvis han gik til lederen.

»Problemet var ikke, at forholdene var slemme, men det var truslerne, som lederen kom med. Hver gang vi for eksempel klagede eller ikke gjorde, som han sagde, så fik vi at vide, at vi ville blive sendt til Sandholm, eller også ville han skade vores asylsag. Det var den frygt, vi hele tiden sad med,« siger Kianoush Jafarian.

Han fortæller om en episode, hvor lederen mistænkte ham for at have røget en cigaret indenfor i et af lejrens telte.

»Han hentede mig og tog mig ud på et toilet, hvor der var skidt overalt. Så sagde han, at enten skulle jeg gøre det rent, eller også ville han sende mig til Sandholm,« siger han.

Beboerne har ifølge flere af de kilder, som Information har talt med, forsøgt at klage over en række forhold i lejren til lederen. En af de nuværende beboere fortæller, at lejrens beboere på et tidspunkt lavede en underskriftsindsamling, hvor en lang række asylansøgere skrev under på, at de fik for lidt at spise.

»Da en gruppe asylansøgere afleverede klagen til lederen på hans kontor, rev han den i stykker og smed den i skraldespanden,« siger beboeren.

Vækket med koklokke

Lederen af lejren skriver til Information, at det ikke er korrekt, at han har truet asylansøgerne.

Han fortæller også, at han ikke har modtaget nogle skriftlige klager omkring maden, men at en asylansøger tilbage i marts lavede en underskriftsindsamling i et kladdehæfte.

»Denne indsamling blev foretaget af en asylansøger, som opholdte sig ulovligt i Asylcenter Næstved og var indskrevet i Herning. Den omtalte asylansøger blev bedt om at forlade Asylcenter Næstved og fik udleveret en togbillet til Herning. Jeg formoder, at han tog sit kladdehæfte med sig,« skriver han.

Information har imidlertid talt med en af de nuværende beboere, som siger, at han var med til at aflevere underskrifterne, og at han vel at mærke også dengang var indskrevet i lejren og ikke opholdt sig der ulovligt.

En konkret episode, der går igen blandt 11 af de 13 nuværende beboere, som Information har talt med samt de to tidligere beboere, udspillede sig i en sovesal med 110 beboere, morgenen efter at nogle unge mænd havde kastet med nogle æg i lejren. En beboer fortæller, hvordan lejrlederen kom ind i sovesalen, inden solen stod op, og vækkede beboerne med en koklokke.

»Han råbte. Mange forstod ikke, hvad han sagde, og blev forvirrede og bange,« forklarer beboeren.

Kollektiv straf

Lederen forlangte ifølge beboerne, at æggekasterne stod frem i løbet af dagen. Ellers ville han vække dem på samme måde igen næste dag. Det gjorde han ifølge de 11 beboere – men denne gang med en ghettoblaster, som han skruede højt op for. En af beboerne siger:

»I forvejen sover vi først meget sent på grund af larm i sovesalen. Episoden var ydmygende.«

De 11 beboere, der bekræfter episoden, opfattede det som kollektiv afstraffelse. Det afviser lederen. Han skriver, at der var tale om to morgenmøder, som han holdt efter at være blevet kontaktet af nattevagten om en episode, hvor der var blevet kastet med rå æg i sovesalen.

»Jeg mødte ind lidt før kl. 7, hvor vi kaldte alle sammen med en messingmødeklokke, hvor det blev påtalt, at denne adfærd ikke er i orden, og at der skulle ryddes op og gøres rent igen.« Han oplyser også, at man besluttede at holde endnu et morgenmøde dagen efter, kl. 6.30. Det efterfølgende »morgenmøde« blev ifølge lejrlederen indledt med sangen fra tegnefilmen Junglebogen ’Det elementær nødvendige’, som blev afspillet fra en mobil og en lille højttaler. Ifølge lederen »en mere behagelig måde at blive vækket på«.

»Der har ikke været en lignende episode siden, ej heller klager over vores måde, at løse konflikter på,« skriver lederen.

Flere beboere fortæller, at de har boet i andre asylcentre i Danmark, hvor de ikke oplevede samme problemer som i Næstved.

»Jeg var i Thisted teltlejr, inden jeg kom til Næstved. I Thisted var alt godt. Alle var søde, og det var meget anderledes, selv om vi også boede i telte. Jeg følte mig tryg ved at være der, men her er det ligesom dengang, jeg var soldat. Vi prøver at holde humøret oppe, men det er svært,« siger en beboer.

25-årige Hadi Rahimi fra Iran, der har boet i Næstved, men nu er taget til Tyskland, fortæller ligeledes, at problemet ikke var de fysiske forhold.

»Jeg har ikke noget imod danskere eller at bo i telt. Jeg har noget imod lederen. Den første halvanden måned var han der ikke. Der blev vi behandlet med respekt, og vi følte, at vi var til gavn, og vi blev respekteret. Så kom han, og så følte vi os som dyr,« siger han.

Lever i frygt

Flygtningepræst i Næstved Nete Ertner Rasmussen er hver uge i kontakt med omtrent 30 asylansøgere fra Næstved Asylcenter. Hun genkender billedet af, at beboerne lever i frygt for lejrens leder.

»Jeg oplever angsten for, at man bliver sendt til Sandholm, og jeg hører om folk, der går i skole eller i praktik med høj feber, fordi de er bange for at få skadet deres asylsag,« siger hun.

Ifølge Nete Ertner Rasmussen er de mennesker, hun har med at gøre fra asylcentret, stressede og bange.

»Jeg oplever, at der er udpræget angst for, at det, der sker i lejren, skal skade deres asylsager. De er meget bange for at komme i klemme med en eller anden regel eller blive anklaget for noget, der kan skade deres sag,« siger hun.

Langeland Kommunes asylchef Ulrik Pihl siger til Information, at »der er nogle forhold, som vi nu bliver nødt til at undersøge, før vi kan udtale os nærmere om sagen«. Han siger også om de videoer af magtanvendelsen, som Information har forelagt kommunen: »Der er nogle forhold på den video, som vi bliver nødt til at undersøge nærmere, herunder om der er brugt nødvendig eller unødvendig magt. Det er svært at bedømme. Men min umiddelbare reaktion er, at der er nogle forhold, som vi bliver nødt til at undersøge nærmere.«

Langeland Kommune vil ikke svare på, om kommunen vidste, at lederen af Asylcenter Næstved havde en voldsdom, da de ansatte ham.

Beklagelse

Op til publiceringen af denne artikel afviste lederen af lejren at lade sig interviewe af Information. Information modtog imidlertid et svar fra Langelands Kommune, der driver centret i Næstved, som også indeholdt et fem sider langt dokument med en række skriftlige svar fra lejrlederen.

Herfra refererede Information lejrlederen for, at asylansøgeren på videoen havde fået en henstilling om ikke at forlade lejren, eftersom »han har en voldssag mod personalet hos politiet«, samt at han »har en voldsom og uhensigtsmæssig adfærd«.

Information refererede desuden lejrlederen for, at »der har været tre magtanvendelser« mod asylansøgeren »i situationer, hvor han har været udadreagerende«. Siden har lejrlederen over for flere medier anklaget asylansøgeren for at have truet ham på livet i forbindelse med episoden, hvor asylansøgeren blev lagt i benlås. Han har også sagt, at asylansøgeren specifikt truede med at skære ham med et stykke glas. Information har refereret oplysningen om dødstrusler i opfølgende artikler.

Efterfølgende er Information imidlertid blevet opmærksom på, at lejrlederen i sit oprindelige svar skriver om en af de tre omtalte magtanvendelser, at asylansøgeren »fremkom med dødstrusler og ville smadre en stor rude for at bruge glasset til at skære leder/personalet med!«

Det var på daværende tidspunkt ikke muligt for Information at få afklaret, om lejrlederen mente, disse trusler fremkom i forbindelse med den episode, der vises på videoen, eftersom han ikke ønskede at lade sig interviewe. Ikke desto mindre burde oplysningerne om truslerne være blevet omtalt eksplicit i artiklen og ikke blot være beskrevet som »udadreagerende« opførsel. Information beklager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Erik Storrud

Det er godt nok sygt! Men samtidig også hvad man kan forvente når man tænker over det formål teltlejrene er skabt med.

De lejre er jo politiske projekter styret af integrationsministeren og regeringen. De ØNSKER ikke lejrene skal være rare steder at være. Det har de sagt lige fra starten af og påpeger det stolt hvergang tal viser at flygtningene fravælger Danmark.

Det kan ikke undre at de signaler der bliver sendt fra den politiske styring de HELT forkerte mennesker i nøglepositionerne...

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Christel Gruner-Olesen, Shafi M., Carsten Wienholtz, Ole Frank, Grethe Preisler, Benjamin Bach, Jens Jensen, Hanne Ribens, Elisabeth Andersen, Mads Berg, Pia Qu, Kurt Nielsen, Hans Larsen, Carsten Mortensen, Ib Christensen, Dorte Sørensen, peter fonnesbech, Kirsten Mindegaard, Johannes Lennar, Sup Aya Laya, Bodil Waldstrøm og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Skal man ikke fremvise en ren straffeattest? når man bliver ansat som lejrchef? eller? I nogle offentlige jobs hvor der er børn under 15 år skal man både fremvise en ren straffeattest og en børneattest....

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Christel Gruner-Olesen, Shafi M., Ole Frank, Flemming Berger, Benjamin Bach, Jens Jensen, Jan Weis, Hanne Ribens, Arne Lund, Elisabeth Andersen, Jørn Andersen, erik mørk thomsen, Pia Qu, Kurt Nielsen, Hans Larsen, Carsten Mortensen, Dorte Sørensen, peter fonnesbech, Kirsten Mindegaard, Johannes Lennar, Niels Duus Nielsen og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Christian Nymark

Jeg havde bange anelser for at onde ting foregik der; virkeligheden trumfer dog min frygt:
Ofte er jeg tæt nok ved lejren til at bemærke en helt særlig ondskab udspille sig ved de sene aftentimer. Der affyres raketter, kanonslag og desværre også hvad der lyder som maskingevær-skud i en sådan nærhed af lejren at alle der tydeligt må kunne høre det.

Jeg har været (og er) en kryster, der endnu ikke har haft mandsmodet til så meget som at besøge stedet - omend de alle er mere end velkomne for min skyld, er jeg ikke klar til at bevidne disse kz-lejre på dansk grund med egne øjne... ;-(

Det vil ikke gå ustraffet hen med denne unmenschlichkeit!

Johanna Haas, Christel Gruner-Olesen, Shafi M., Flemming Berger, Jens Jensen, Niels Duus Nielsen, Mads Berg, Steffen Gliese, Johannes Lennar og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

For mig stiller denne uhyrlige sag en række spørgsmål:
- Jeg er nol ikke så smart, men hvorfor har Langelands Kommune en teltlejr i Næstved?
- Desuden hæfter jeg mig ved, at lederen er blevet fjernet, medens det medhjælpende personalet. åbenbart kan fortsætte.
- Dette må da være en sag for dansk politi?

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Shafi M., Jens Jensen, Karsten Aaen, Arne Lund, Niels Duus Nielsen, Pia Qu, Kurt Nielsen, Carsten Mortensen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Hans Larsen

Jeg troede da også, at man skulle kunne præstere en ren straffeattest for at få sådan et job?

Men måske betragtes en helt frisk voldsdom endda som en yderligere kvalifikation for at få et job som lejrkommandant hos Støjberg?

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Shafi M., Jens Jensen, Sup Aya Laya, Karsten Aaen, Arne Lund, Niels Duus Nielsen, Elisabeth Andersen, Pia Qu, Steffen Gliese og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

I øvrigt har man et meget interessant talemåde i Danmark, som jeg ikke kender igen fra mine opholdslande eller noget andet land: "På kan med loven". Og som her; "centerlederen og hans personale er på kant med straffeloven", men vendingen bruges også omkring underskrevne konventioner og traktater, hvor man f.eks. er "på kant med traktaten".

Disse vendinger benyttes meget ofte, som i dette tilfælde, når man ikke blot "er på kant," men simpelt hen er langt på den anden side af den border line, der markerer, hvad der kan tillades. - Altså langt inde på det helt utilladelige område.

Måske anvendes vendingen som en psykologisk form for selvbeskyttelse, hvor man ubevidst markerer overfor sig selv, at man nok er meget langt ude, men at man dog fortsat ikke har foretaget sig noget ulovligt eller uantageligt.

Johanna Haas, Shafi M., Jens Jensen, Sup Aya Laya, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen og Pia Qu anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Hvis han truer med at spolere offernes asylsager, så er det kriminel afpresning som han skal dømmes for.
- Ufatteligt at man ansætter en lejrleder med en dom for vold imod børn.

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Christel Gruner-Olesen, Shafi M., Flemming Berger, Benjamin Bach, Jens Jensen, Sup Aya Laya, Karsten Aaen, Britta Hansen, Elisabeth Andersen, Mads Berg, Pia Qu og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Kurt Nielsen

Tak til Information. Fortsæt endelig det gode arbejde.

Johanna Haas, Poul Sørensen, Carsten Wienholtz, Shafi M., Svend Erik Sokkelund, Flemming Berger, Benjamin Bach, Jens Jensen, Sup Aya Laya, Karsten Aaen, Tue Juncker-Løndal, Arne Lund, Britta Hansen, S. A., Jørn Andersen og Torben Selch anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Man kan jo ikke behandle asylansøgerne bedre, når man ønsker at forringe vilkårene for alle, der ikke besidder betydelige økonomiske ressourcer. Stik imod min ungdom, hvor det gik ud på at gøre besiddelsen af betydelige økonomiske ressourcer helt unødvendig og nærmest besværlig.

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Ole Frank, Jens Jensen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

Langeland kommune og Beredskabsstyrelsen driver lejren i Næstved på kontrakt med Udlændingestyrelsen. Tillykke til de tre aktører, som i fællesskab har skabt en umenneskelighed overfor flygtninge, hvor psykiske og fysiske overgreb afslører Black Water mentalitet i de nye danske asyllejre!
Videoen til artiklen er rystende og taler for sig selv. Tendensen mod umenneskelig behandling af flygtninge er også observeret i Haderslev og beskrevet af af bl.a. Anne-Lise Marstand-Jørgensen, forfatter og Venligboer, og af Line Søgaaard fra Welcome to Denmark. Der er ikke blot tale om et enkelt afvigende menneske - lejrchefen - men om et strukturelt problem i de nye lejre.

De "nye lejre" er skabt med henblik på vælgerne: For at synliggøre og markedsføre regeringens hårde linje overfor flygtninge.
Nu må alle spørge sig selv, om de virkelig kan leve med den slags lejre? Og alle vi der ikke kan må synliggøre vores protester endnu mere. Vi må ikke berolige os selv med, at det hele skyldes et enkelt menneskes psykopatiske opførsel overfor dem, hans stilling gav ham uindskrænket magt over.

På diverse hjemmesider om de nye asyllejre står der, at lejrene er midlertidige lejre indtil der er plads på et ordinært asylcenter. Det passer ikke, når man går Udlændingestyrelsen på klingen, som Asylret har gjort: Asylansøgerne risikerer at sidde i denne type lejre til deres sag er afgjort.

Ovenstående kommentar er skrevet på vegne af Asylet, som var i Næstved d. 28.4. og
den 3.5. offentliggjorde et opslag på Facebook med beskrivelser og vidnesbyrd fra lejren i Næstved: "Ydmygelser, umyndiggørelse, trusler og tvivlsom syge-isolation,” Asylrets sygeplejerske om besøg i kvindeafdelingen i Næstved asyllejr."

Asylret ville have anbefalet alle ovenstående kommentarer, men "anbefal" virker ikke. Muligheden forsvinder, når der logges ind - og uden at være logget ind kan man ikke anbefale, men dog se muligheden...
Mvh
På vegne af Asylret, Johanna Haas, Said Parvin og den af Asylrets sygeplejersker, som var i Næstved d. 28.4.

Pia Qu, Christel Gruner-Olesen, Svend Erik Sokkelund, peter fonnesbech, Jens Jensen, Sup Aya Laya, Kurt Nielsen, Hanne Ribens, michelle schulze, Karsten Aaen, Tue Juncker-Løndal, Niels Duus Nielsen, Dorte Sørensen, Mads Berg og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jeg husker, at jeg blev hånet, da jeg for nogle måneder siden i en kommentar kaldte teltlejrene koncentrationslejre. Nu må jeg med beklagelse hovere lidt med udsagnet:

"Hvad sagde jeg?"

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Shafi M., Jens Jensen, Kurt Nielsen, Nanna Wulff M., Tue Juncker-Løndal og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

I Tyskland har der været en del sager hvor folk fra det højreradikale miljø, er blevet ansatte som vagter og ledere i asyllejre. Efter ovenstående beskrivelse at dømme, ser det samme ud til at være tilfældet her i landet.
PS: I en sag som denne, er der ingen grund til at være diplomatisk. Lejrchefen bør derfor sættes i offentlig gabestok med navn og adresse, for ellers risikerer vi bare, at han får et lign. job i en anden lejr.

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Tidligere Medarbejder, Pia Qu, Nis Jørgensen, Shafi M., Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Jens Jensen, Sup Aya Laya, Mads Berg, Karsten Aaen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar
Hans Larsen

I øvrigt en påfaldende tavshed fra den ansvarlige minister (Støjberg), som jo ellers altid er lynhurtig på Facebook-tasterne. Mon hun er til karneval?

Johanna Haas, Vibeke Hansen, Shafi M., Carsten Wienholtz, Ole Frank, Jens Jensen, Sup Aya Laya og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Det her er ikke bare Inger Støjbergs ansvar. Den lille svindler som for tiden gør sine hoser grønne hos Præsident Obama, der skamroser Danmarks fine og ansvarlige menneskesind, har hele ansvaret for det her. Som med miljøministeren der bare gjorde hvad den lille svindler havde givet hende besked på, sådan er det også med den Coca-cola-til-morgenmad drikkene minister.

Hvordan er det nu man siger på engelsk: "Power corrupts absolutely; absolute power corrupts absolutely. "

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Vibeke Hansen, erik mørk thomsen, Shafi M., Ole Frank, Jens Jensen, Hans Larsen og Tue Juncker-Løndal anbefalede denne kommentar
Charlotte Svensgaard

Jeg kan ikke forstå hvordan man kan blive ansat i en sådan stilling når man har en tidligere dom fra noget lignende omend klientellet var et ganske andet.

MEN! Sagen her er ikke undersøgt endnu, han er ikke dømt og jeg ved reelt ikke hvad der er sket i episoderne som beskrives.
Hvad jeg til gengæld ved, er at der er generelt problemer i lejre hvor asylansøgere opholder sig. problemer med vold, trusler, overgreb, you name it.... og at det er asyl ansøgerne indbyrdes som udøver det.
Det er i rigtig mange tilfælde ikke mennesker som man kan komme med en pæn henstilling til om at overholde husordenen og forvente den bliver efterfuldt. I heldigeste fald vil du kun blive verbalt overfuset.

Og jeg vil også holde det åbent om der er blevet truet med at skade en asyl sag. Måske er ansøgeren blot blevet gjort opmærksom på at hvis adfærden forsætter vil det blive journalført og at det KAN skade ansøgerens asylsag.

Det som er beskrevet er groft og meget grænseoverskridende ud fra almindelige normer - men rigtig mange af disse mennesker respekterer ikke på nogen måde det som vi anser for at være elementer ordentlig opførsel, så hvad gør man så for at opretholde et blot nogenlunde niveau af ro og orden?

Der ville være et mindst lige så stort ramaskrig hvis ledelse og personale blot lod stå til med et "fyyyyy, det må du altså ikke" og det gik ud over øvrige beboere.

erik mørk thomsen, Shafi M. og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Desuden står lejre til asylansøgere i Vordingborg, Aabenraa, gabende tomme. Der er INGEN asylsøgere at finde i dem. Til gengæld har staten brugt over 3 millioner kr. på at varme teltene op igennem vinteren og foråret 2015/2016. Der er vist også lige nu, ifølge jv.dk i går den 13.maj 2016, 50-100 sengepladser i asyllejren i Thisted. Hvorfor folk er blevet flyttet til en asyllejr i Næstved, når der er en hel del sengepladser, både i Aabenra, Thisted og i Vordingborg, aner jeg ikke.

Ang. manglende anbefalinger havde jeg også problemer med dette. Prøv at skrive til informations supportafdeling - de er ret hurtige til at få et sådant problem løst.

Nanna Wulff M.

@Mads Berg: ja, du har ret, men jeg driller jo bare Niels, som kan ta' det - ikkeosseda?

Johanna Haas

@Charlotte Svensgaard:Information har talt med 18 kilder og har arbejdet med at undersøge forholdene siden begyndelsen af april. Der redegøres klart og tydeligt for dokumentationen i selve artiklen. Videoen er rystende. Asylret har den 3.5. ligeledes skildret stærkt kritisable forhold i Næstved. Du betvivler i din kommentar et veldokumenteret voldeligt overgreb, om hvilket chefjurist i Amnesty Claus Juul udtaler: "Dels er det stærkt smerteforvoldende at vride en arm om på den måde, dels kan man dø af kvælning ved at have en mand siddende på ryggen med armen vredet om, og samtidig have en mand siddende, som laver benlås. I den situation kan brystkassen ikke udvide sig, og hvis tilstanden varer for længe, glider den fikserede over i bevidstløshed for til sidst at dø af det."
Det fremgår af artiklen at et vidne, som har overværet overgrebet støtter den forurettede i, at overfaldet var grundløst. Du har ret i at lejrchefen ikke er dømt endnu og Information dømmer ham da heller ikke. Information beskriver stærkt kritisable forhold i Næstved Asylcenter. Og den dermed forbundne frygt som lejrchefen spredte. Information oplyser, at manden er fritstillet. De nævner end ikke mandens navn. Presseetikken og dokumentationen er helt i orden. Det er forholdene i asyllejren i Næstved som ikke er i orden.

Carsten Wienholtz, Ivan Mortensen, Dorte Sørensen, Christel Gruner-Olesen, Elisabeth Andersen, Svend Erik Sokkelund, Karsten Aaen, Flemming Berger, Jens Jensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Tidligere Medarbejder

Tak til Information, for endelig at turde tage bladet fra munden! Det her handler hverken om Støjberg, regering eller for den sags skyld om asylansøgere. Det handler om mangelfuld og elendig ansættelsesprocedure - om at falde for psykopatiens charmerende ansigt og veltalenhed og helt glemme at undersøge sadistisk og magtliderlig baggrund, hvor psykisk og fysisk vold har været en del af ledelsesmidlerne. Hver eneste dag, på hver eneste arbejdsplads. Det handler om en charmerende psykopat - eller sociopat om I vil - der formår at sno sig gennem systemet pga de rigtige medlemsskaber af de rigtige golfklubber, hvor topchefer sidder og aftaler ansættelser over rødvinsglassene og ikke forstår virkeligheden. Hvor var Stevns kommune, da denne mand - som ingen tør nævne ved navn - blev anklaget - og ikke mindst dømt - for vold mod sårbare unge drenge på en døgnbehandlingsinstitution i kommunen? Hvor var de, da medarbejdere blev truet, råbt af, underkuet og traumatiseret? Hvor var de, da børn blev slæbt rundt i perlegruset, råbt i ansigtet, klynget op af væggen? I færd med at planlægge den næste fælles ferie med golf og natclub?

Det her har stået på i årevis - ingen hører noget, ingen ser noget.... Men masser af mennesker (heriblandt et utal af i forvejen omsorgssvigtede, sårbare børn og unge)får gåsehud, angst og hjertebanken ved lyden af lige præcis DEN stemme....

Pia Qu, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, erik mørk thomsen, Britta Pedersen, Steffen Gliese, Anders Graae, Christel Gruner-Olesen, Niels Duus Nielsen, Shafi M., Svend Erik Sokkelund, Grethe Preisler, Karsten Aaen, Flemming Berger, Arne Lund, Jens Jensen, Nanna Wulff M., Mads Berg, Hans Larsen og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Historien kunne tyde på, at nogen har pådraget sig en omgang PTSD – og trænger til behandling …

Johanna Haas, Niels Duus Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

Tak til en tidligere medarbejder for ovenstående kommentar, som er oplysende og meget uhyggelig.
Men der er efter min vurdering en klar sammenhæng mellem de ansattes opførsel i Næstved og i Haderslev og den mentale ramme som regeringen - i særdeleshed Integrationsminister Inger Støjberg - har sat om de såkaldte "midlertidige asyllejre" eller "teltlejre" lige fra begyndelsen. Med den framing er det klart, at risikoen for, at den type lejre tiltrækker psykopater, som har brug for jobs med mulighed for absolut magtudøvelse over mennesker i en udsat position - hvad enten det er anbragte børn eller asylansøgere - stiger.
Det er også sandsynligt, at lejrene som i Tyskland vil tiltrække højreradikale, som lader sig ansætte. Se kommentar af Arne Lund. Det ene udelukker ikke det andet. Det hænger sammen. Vores samfund skal blive bedre til at værne om alle udsatte. Men det er op ad bakke i en tid, hvor det politiske signal fra regeringen er foragt for al svaghed.
Helt konkret kunne fagforeningerne fx. ophæve dagpenge karantæne for de ansattes som siger op på arbejdssteder hvor andre ydmyges og straffes. Pædagogers fagforeninger bør da være særligt opmærksomme på problemstillingen...

Steffen Gliese, Christel Gruner-Olesen, Elisabeth Andersen, Karsten Aaen, Jens Jensen, Hans Larsen, Nanna Wulff M. og Mads Berg anbefalede denne kommentar
Jens Jensen

Under anden verdenskrig blev helt almindelig norske fængselsbetjente ansat af tyskere til at vogte indsatte i nazistke KZ lejr. Med lynets hast begyndte de at opføre sig som psykopater http://www.thelocal.no/20131106/norwegian-camps-guards-shocked-ss-with-b...

Jeg har simpelthen ikke ord for vores ministre. Som Birthe Ronn Hornbæk skriver er vi alle i Danmark godt på vej mod den åndelige afgrund, godt hjulpet af vores beskidte regering og dennes støttepartier til højre og venstre.

Og selv om BRH er selv en utrolig hykler, når man husker hvordan hun som integrationsminister krybbede til korset for AFR (efter at hun fik bank for at sige ham lidt i mod i en kronik i Politiken 14. maj 2008) og iøvrigt brød med statsløsekonventionen for at behage ham og DF, ALLIGEVEL har hun ret!

2008 http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE508110/dommertoerklaedet-og-de-to-...

2016: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8659199/birthe-roenn-hornbech-med-h...

2014: https://www.information.dk/indland/2014/07/venstres-opgoer-konventionerne

Johanna Haas, Steffen Gliese, Christel Gruner-Olesen, Niels Duus Nielsen, Elisabeth Andersen, Shafi M. og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Karsten Aaen

Jeg vil gerne støtte Jan Weis i hans kommentar den 14.maj kl. 17.16 om PTSD...især fordi den nu fritstillede leder af lejren i Næstved har været udsendt af det danske militær, se her:

"Asylcentrets leder har ifølge Palmskov en fortid som befalingsmand og har været udsendt for Danmark. Efter endt militærtjeneste er han blevet uddannet til socialpædagog og har været ansat til at tage sig af de mest kriminelle unge i ungdomsfængslet Stevnsfortet på Stevns. Thomas Palmskov og asylcenter-chefen har et kollegialt venskab, som blandt andet stammer fra, at de begge har været udsendt for Danmark. Og Thomas Palmskov har flere gange i den seneste tid været i dialog med manden, der altså nu er fritaget for tjeneste indtil videre."
kilde:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/politisk-stoette-til-voldsmistaen...

Johanna Haas, erik mørk thomsen, Niels Duus Nielsen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar

Tak til Karsten Aaen for at bringe den rimeligt troværdige kilde hvorpå formodningen om en PTSD-diagnose bygger ...

Tidligere Medarbejder

Palmskov burde skamme sig!!!
KSN er uden tvivl påvirket af sine udsendelser, det skal vel ikke blive ved med at gå ud over sagesløse?

Johanna Haas, Mads Berg, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Jens Jensen, Steffen Gliese, Christel Gruner-Olesen, Nanna Wulff M., Hans Larsen, Karsten Aaen og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Mona Blenstrup

Assylansøgere er pr. defination ganske uden skuld i de forhold de lever under?
Jeg har da hørt at politiet flere gange har måtte til denne lejr, for at dæmpe gemutterne blandt assylansøgerne, som åbenhbart har en amsse de ikke er enig i.
Måske jeg er tungnem men mangler der ikke en forklaing på baggrunden for de her påståede ( og fotograferede) overgreb?

Charlotte Svensgaard, Troels E. Lund, Anders Jensen, Anne Eriksen, erik mørk thomsen, Hans Aagaard og Carl Alsberg anbefalede denne kommentar

Trist, trist og meget trist for Danmark!

Jeg bliver enorm ked af, overrasket og dybt skuffet over at læse om disse forhold og sådanne behandling af, i forvejen, sårbar mennesker.
Måske er jeg naiv, ville ikke have troet, at sådanne noget kunne ske i DK....

Grethe Preisler

"Denn die einen sind im Dunkeln
und die andern sind im Licht
und man siehet die im Lichte
die im Dunkleln sieht man nicht"
(Moratoriet fra Laser og pjalter)

Hvor er udlændinge, integrations og boligministeren?
Til pinsekarneval forklædt som døvstum?

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Jens Jensen, Niels Duus Nielsen, Jan Weis, Kurt Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Er der nogen her, der mener, at disse mennesker bare kan sige fra, sådan uden videre: "Nej tak, det har ikke lyst til!" eller "Jeg vil gerne være alene med mine tanker," eller 'Hvor kan sidde i fred og ro med en bog eller med mit barn?"

Det er voksne mennesker, som er voldsomt stressede og som sikkert lider af PTSD og de skal bare adlyde en endnu mere stresset tidligere udsendt soldat. Det er synd for alle, også soldaten.

Det kan kun gå galt!

Når nu den danske regering mener at det er i orden at holde mennesker nærmest fanget i flere måneder i en tætpakket teltlejr uden mulighed for privatliv og uden ordentlige bad - og toilet forhold, så kan man kun skamme sig over den lede lille svindler og hans uduelige regering.

Flemming Berger, Mads Berg, Jens Jensen, Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Keld Albrektsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

@Nanna Wulff M.:
Jf. dit tidligere indlæg: Jeg drikker altså osse Cola til morgenmad, uden at jeg er blevet politiker eller har mistet min empati, af den grund :-)
Spøg til side...
Citatet om at magt korrumperer stammer fra en Lord Acton, som i 1887 skrev i et brev:
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.", og fortsætter: "Great men are almost always bad men."

Johanna Haas

@Mona Blenstrup:Der mangler ikke nogen forklaring i Information. Læs artiklen.
@Carl Alsberg: Tænk over følgende citat fra artiklen fra en beboer: "Jeg var i Thisted teltlejr, inden jeg kom til Næstved. Der var alt godt. Alle var søde og det var meget anderledes, selvom vi også boede i telte. Jeg følte mig tryg ved at være der, men her er det ligesom dengang jeg var soldat. Vi prøver at holde humøret oppe men det er svært."
Til jer begge: Man kan blive meget desperat af mange grunde. Fx. når ens skriftlige underskriftsindsamling, som gør opmærksom på, at man sulter, rives i stykker foran ens øjne af bemeldte asyllejrchef. Og når man bliver behandlet som et dyr, som en anden nu tidligere beboer i Næstved siger.

Læs venligst kommentaren fra "tidligere medarbejder," her på sitet, der benævner og beskriver asyllejrchefen som en mand med psykopatiske træk, som han har udfoldet i sine tidligere stillinger.

Kan man betegne det som "asylshopping" hvis man er stærk nok til at flygte videre fra Næstved til Tyskland og vælger at gøre det pga. en mand, der misbruger den magt, hans stilling giver ham over andre mennesker? Og som opfører sig som beskrevet i artiklen? Det mener jeg ikke, og jeg er overbevist om, at hvis de, der er flygtet videre til Tyskland, får oversat artiklen til tysk, så vil de tyske myndigheder give tilladelse til, at deres asylsag trods Dublinforordningen behandles i Tyskand pga de ganske særlige omstændigheder i sagen.

Carsten Wienholtz, Jens Jensen, Kurt Nielsen, Steffen Gliese og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Tidligere Medarbejder

Prøv nu at mærke efter... Se videoklippene igen (der ligger to på youtube).. Hvilken adfærd hos et menneske kan på nogen måde retfærdiggøre den behandling manden bliver udsat for? Hvad kan have gjort for at der kan retfærdiggøres at granvoksne mænd skal lægge ham i benlås og føregreb? At en mand sidder på hans hoved, hvorefter en anden tager ham ved næsen, drejer hans hoved og holder det nede i gruset?
Det har jeg svært ved st få øje på!?
Tag nu racismebrillerne af! Forestil dig et dansk barn... Alder underordnet, han kunne være 10 eller 14... Samme behandling. Føles det rigtigt? Nej vel? Hvilken adfærd kunne nogensinde retfærdiggøre den behandling?

Hvem er mon disse andre mænd, der lynhurtigt stiller op til handling uden at sætte spørgsmålstegn ved proceduren? Hvem er mon kvinden, der bliver kaldt over radioen? Årelange ansatte i KSNs eget firma, der rykker ud akut, når nogen skal overmandes, indfanges og fastholdes. Medarbejdere der får ekstra i lønningsposen for ikke at stille spørgsmål og blindt følger deres leder, fordi det bliver hverdag, lige så stille... Umærkeligt og uden spørgsmål. Bare noget der sker... Så snart nogen ikke makker ret.

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Mads Berg, Jens Jensen, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Steffen Gliese, Hans Larsen og Arne Lund anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Når jeg skriver at det er en gave mener jeg det her: En gave er det da til de personer han har med at gøre nu, fordi de kan spejle sig i ham, og måske finde håb og forsoning i at han netop, ved egen hjælp, er kommet ud af sit kriminelle forløb og miljø. Og jeg dømmer altså ikke en mand på hans fortid, men på det han laver lige nu.
Sådan skrev Karsten Aaen om en meget kriminel person. Hvordan kan det så være at denne lejrleder skal hænges op på sin fortid, når voldforbrydere ikke skal. ? Lejrlederen er sikkert uskikket til sit job, men jeg forstår så slet ikke at nogle synes at andre med endnu værre episoder i bagagen skal bruges som forbilleder og ligefrem fremstilles som en gave.??

Tidligere Medarbejder

Måske fordi KSN ikke er stopper sin voldelige ledelsesstil. Der er jo ikke tale om fortid - men fortid OG nutid.
Og er han i øvrigt ikke såkaldt voldsforbryder? Dømt for vold mod børn...

Johanna Haas, Mads Berg, Jens Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Den omtalte person, som altså i nogens øjne er en gave har slået et menneske til lirekassemand ( lam) og smadret en cyklist med sin bil. Jeg mener helt bestemt at lejrchefen er uskikket til sit job og det er netop pointen: En voldsforbryder er uskikket til at være forbillede for andre, han kan gerne være kommet på bedre tanker, men ligefrem en gave... Men naturligvis: gaven var af anden etnisk oprindelse og derfor åhh så rar, mens lejrlederen nok var pæredansk og derfor.....

Carsten Wienholtz, Jens Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Den omtalte person, som altså i nogens øjne er en gave har slået et menneske til lirekassemand ( lam) og smadret en cyklist med sin bil. Jeg mener helt bestemt at lejrchefen er uskikket til sit job og det er netop pointen: En voldsforbryder er uskikket til at være forbillede for andre, han kan gerne være kommet på bedre tanker, men ligefrem en gave... Men naturligvis: gaven var af anden etnisk oprindelse og derfor åhh så rar, mens lejrlederen nok var pæredansk og derfor.....

Christian Nymark

@Carl

"Ingen racister i vores gader!"

Tidligere Medarbejder

KSN kan overbevise alle om, at det hele går som det skal - og lige en tand bedre. Derfor går han fra lederstilling til lederstilling, uden nogen (som fx Langeland kommune) tjekker hans baggrund. Jeg forstår til fulde at Støjberg desværre er blevet overbevist.

Keld Albrektsen

@Tue Juncker-Løndal:
Det kunne jo tænkes, at det er din reference til en plat amerikansk film i sammenhæng med en minister, der har stødt nogen...
Ærlig talt - det er sgu for lavt.
Der er ingen grund til at trække Information ned på Nationen-niveau.

Christian Nymark

Også selvom nationalisterne vinder valgene..?

Tue Juncker-Løndal

Keld Albrektsen: Jeg er ked af at mine populærkulturelle referencer er "for lave" og kan støde mere spidskulturelle læsere. Jeg tror imidlertid ikke at du og andre er stødte over min reference til en dårlig, amerikansk film, der er over 40 år gammel, men nærmere over hvad, der rent faktisk foregår i vores lille land, i de små lejre, jeg med rette vælger at kalde koncentrationslejre. Hvis det modsatte vitterligt er tilfældet, og det virkelig er min reference til denne film, der støder, er det vel nærmere Dem, hr. Albrektsen, der træder ind på Nationens territorie; derinde vil du finde masser af meningsfæller, der kan stødes over allusioner til det Tredje Rige, men aldrig kunne finde på at hæve stemmen overfor det massive, systematiske misbrug af mennesker, der er blevet institutionel politik i dette land.

Hvornår er noget ikke "for lavt" i forhold til at beskrive forhold, der mere og mere minder om det totale sammenbrud af den europæiske humanistiske tradition, og de derpåfølgende rædsler, som vi oplevede i 30ernes Tyskland? Hvornår er det endelig tilladt at trække det famøse "nazikort"? Hvor meget skal centrum-højre (og -venstre) tækkes mørkemændene i Dansk socialnationalistisk Folkeparti, førend vi må kalde en spade for en spade?

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Mads Berg, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Jens Jensen, Christian Nymark og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Christian Nymark

YES!

Johanna Haas

Med stor sandsynlighed må man konkludere ud fra skildringerne i Information og fra Tidligere Medarbejder, at den nu afsatte lejrchef i Næstved har psykopatiske træk; hvortil hører de kendetegn som Tidligere Medarbejder anfører i en af sine kommentarer: stor overbevisningskraft og stor charme, når det er påkrævet.

Men fritager det minister Inger Støjberg for ansvar for tingenes tilstand i Næstved, Haderslev og andre asyllejre, at hun måske lod sig føre bag lyset af lejrchefen ligesom så mange andre ville gøre og har gjort?

Det er vigtigt at få med i billedet fra Næstved asyllejr, at der er stor risiko for, at de nye "midlertidige asyllejre" tiltrækker det forkerte personale: SKN er fx. ikke lejrchef i Haderslev, vel? Hvor en ansat, ifølge Anne-Lise Marstrand-Jørgensens anden artikel fra lejren med udsagn fra flygtningene der, har udtalt til et torturoffer fra Iran med svære fysiske men af tortur, at "hvis du er rask nok til at spise er du også rask nok til at arbejde."
Iraneren har lægeattest på at hans krop er ødelagt.

Hvis man læser Anne-Lise Marstrand-Jørgensens artikel på nettet i pov.Point of View International, bliver det klart, hvis man ikke vidste det i forvejen, at "Næstved gate" ikke er fyldestgørende belyst eller forklaret med en enkelt mands psykopatiske evne til, at føre andre mennesker bag lyset:
Minister Inger Støjberg har i medierne afvist velunderbygget kritik af asyllejrene med ordet "følelsesporno". Det hører ingen steder hjemme; når man er ansvarlig minister for området, må man tage sit ansvar på sig og udvise den fornødne seriøsitet i sit arbejde og i offentligheden. Man må undersøge kritikken, før man afviser den.

Undertegnede har efter Informations artikler om Haderslev skrevet til Udlændingestyrelsens pressechef på vegne af Asylret. Bl.a. med spørgsmål ang. ansvarsfordelingen i den nye lejrkonstruktion, som Næstved Asyllejr er opbygget efter.
Vi skrev til den presseansvarlige i Udlændingestyrelsen, Niels Bak, som vi forinden havde talt med, og bad ham give Asylrets spørgsmål videre til rette vedkommende i Udlændingestyrelsen, subsidiært til ministeren selv.
Asylret venter stadig på svar. Og er ved at nå til den konklusion, at Udlændingestyrelsen og ministeren ikke er i stand til, at svare fornuftigt på spørgsmålene. Derfor undlader de simpelthen at svare.

Denne slutning underbygges af en anden erfaring: I slutningen af november 2015 sendte Asylret pr. e-mail et åbent brev til minister Inger Støjberg angående teltlejrene. Det åbne brev, som nåede over 120.000 på Asylrets Facebook, var vedhæftet som fil. Der var konkrete tillægsspørgsmål til ministeren i e-mailen. Asylret afventer stadig svar her mere end 5 måneder efter.

Kan regeringen, i sagens natur minister Inger Støjberg, drages til ansvar for de uhyrlige forhold i Næstved og Haderslev på trods af, at der er kraftige indicer på, at lejrchefen i Næstved er psykopat? Efter Asylrets vurdering er svaret ja. Regeringen kan og bør drages til ansvar for den politiske framing / ramme af intentionel hårdhed og ubarmhjertighd overfor asylansøgere, som de med stor vedholdenhed og international bevågenhed har lagt omkring "projekt ny lejrtype."
Det er klart, at den politiske ramme, regeringen har valgt, øger risikoen for grove krænkelser af mennesker værdighed. Det øger risikoen for, at mennesker, der trives med at have magt over andre og ydmyge andre, søger stillinger disse steder. Måske var det det, der drev lejrchefen til, at søge stillingen i Næstved? Måske var det det, der fik den førhen citerede ansatte i Haderslev til at søge stilling der?
På vegne af Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Mads Berg, Keld Albrektsen, Tidligere Medarbejder, Karsten Aaen, Hans Larsen, Tue Juncker-Løndal, Jens Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Jensen

@Johanne Haas @Tidligere Medarbejder

Fuldstændig enig i din og Tidligere Medarbejderens udlægning af asylchefen--han har psykopatiske træk. Læg mærke til det han siger i selvforsvar--løgn på løgn--ingen selvindsigt--det er de andres skyld--psykologisk projektering så det batter--de andre er de voldelige--"jeg er så rimelig". Meget overbevisende hvis ikke det var for 1) vidneudsagn 2) video 3) vidner der siger at de har oplevet at et andet teltlejr var godt...og ikke mindst Tidligere Medarbejderens udsagn og lejrlederens voldsdom.

I øvrigt, læg mærke til at Palmskov, som er byrådsmedlem for DF der forsvarer lederen i Ekstrabladet som kender ham personligt og synes "håndfaste metoder" er gode. @Tidligere Medarbejder: du sagde noget om hvordan lederen blev "ansat" over et glasrødvin sammen med nogle magtfulde--uden om de normale ansættelsesprocedurer-- det håber jeg bliver undersøgt til bunds!! Hvis KNS (eller hvad han nu hedder) blev godkendt til stillingen uden en reel ansættelsesforløb så håber jeg at de pågældende stilles til ansvar.

Dernæst, læg også mærke til at på besøg i Næstved den 6 (eller 8?) april 2016, der hvor Inger Støjberg som synes at lejren var "velfungerende": den norske ministerkollega der også var på besøg og ladet sig fotografere på bedste propagandiske vis var Inger Støjbergs pendant i Norge: indvandringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet

Det her skal absolut rapporteres i udlandet og ikke mindst i USA. Barack Obama som er sort, sobert og Demokrat skal vide hvad det er for en regering og statsminister han skamroser til statsmiddag i Washington! Og for at starte med, her er nogle links for at danne grundlag:

Tak til jer begge for en god indsats!

Linksene:

LANGELAND

1. Video Støjbergs besøg på asylskole på Langeland april måned http://www.mitfyn.dk/article/693917

NÆSTVED

1. Støjberg Næstved lejr 6. april sammen med norske ministerkollega sin norske ministerkollega på området, indvandringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet. IS kalder det ”velfungerende” http://multimedia.pol.dk/archive/01027/Inger_St_jberg_og__1027495a.jpg . OBS Fremstår derimod i (nederst i artiklen http://politiken.dk/indland/ECE3149551/stoejberg-venligboer-spreder-usan... at hun skal besøge Næstved med SL den 8. april
2. Skandale video Næstved teltlejre (drevet af Langeland) maj måned https://www.information.dk/indland/2016/05/lejrchef-spredte-frygt-blandt... SE KOMMENTAR fra tidligere ansat ved børnehjem hvor lederen udøvede vold—hvordan han blev ansat over et glas rødvin

3. Byrådsmedlem i Næstved Thomas Palmskov (DF) støtter skandaleramte leder og ”håndfaste metoder” Ohttp://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/politisk-stoette-til-voldsmistaen... OBS han kommenterer at han er venner med lederen (var det da ham der tilbad lederen et glas rødvin inden ansættelsen?)

4. Asylansøgere fra Næstved taler ud til Ekstrabladet http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/asylsoegere-til-ekstra-bladet-fyr...

HADERSLEV

1. Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Venligboerne, klage over bræk og syge ubehandlede børn ved teltlejre i Haderslev https://www.information.dk/indland/2016/04/unoedvendig-lejr

2. Inger Støjberg siger hende imod vedr Haderslev i Facebook http://politiken.dk/indland/ECE3149551/stoejberg-venligboer-spreder-usan...

3. Inger Støbjerg 7. april ”Anne Lise Marstrand-Jørgensen lyver” vedr Haderslev https://www.information.dk/nyhedsblog/2016/04/inger-stoejberg-anne-lise-...

4. Støjberg 7. april efter besøg Haderslev teltlejre ”jeg står fuld ind for forhold” http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8566879/stoejberg-afviser-haard-kri...

5. Anne Lise Marstrand svarer igen vedr Haderslev: https://www.information.dk/nyhedsblog/2016/04/anne-lise-marstrand-joerge...

6. Politiken undersøger strid mellem ALM og IS vedr Haderslev: http://politiken.dk/indland/ECE3149715/her-er-venligboers-kritik-af-telt...

Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Mads Berg, Bruger 221457, Keld Albrektsen, Karsten Aaen, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Jensen

Endnu et link--politikens udredning af Haderslev striden

http://politiken.dk/indland/ECE3149715/her-er-venligboers-kritik-af-telt...

Johanna Haas, Keld Albrektsen, Karsten Aaen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Jensen

Og sidste men ikke mindste:

Næstved:

Indvandringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet er fuldstændigt begejstret for teltlejr! (http://politiken.dk/indland/politik/ECE3153047/norsk-minister-inspireret...

Johanna Haas, Lars Bo Jensen, Keld Albrektsen, Niels Duus Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi skal gennemgå disse år med nærmest absurde forhold, hvor folk lever et nærmest fantasiagtigt liv med ekstremt forbrug, som vi aldrig før har dyrket eller brudt os om i Danmark, samtidig med at skruen strammes og den rene junglelov styrer på bundet af samfundet.
Det er i ingens interesse, men der skal da nok være nogen, der synes det er sjovt at efterligne det internationale jet-set, uden dog at komme i nærheden af at tilhøre det.

Johanna Haas, Carsten Wienholtz og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

@ Tue Juncker-Løndal:
Jeg er sgu ikke stødt over din sammenligning. Jeg forsøgte bare at forklare, hvad der kunne være årsagen til, at du var blevet censureret.
Det er fint med mig at kalde lejrene for kz-lejre, og meningsfæller på Nationen tror jeg ikke, jeg har mange af.
Jeg tror bare ikke, at vi får folk til at lytte, når vi snakker om hunulve og nazister - ligesom nogle af os sikkert lukker af, når højrefløjen snakker om godhedsindustri og pladderhumanister.

Jeg beklager min bemærkning om at din sammenligning var "for lav". Det burde jeg blande mig udenom.
Bær over med en halvgammel mand, der normalt forsøger at tænke og tale pænt og positivt, selv om dem, der måske ikke fortjener der.

Carsten Wienholtz, Tue Juncker-Løndal, Nanna Wulff M., Hans Larsen, Palle Pendul og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Jens Lerdorf

Lille kommune på ”særbehandling”
Langeland kommune bliver ligesom en del andre befolknings små underskuds kommuner holdt i live på økonomisk særbehandling og altså underlagt statens luner, om de vil indrømme det eller ej. De skal tit stå med hatten i hånden på Christiansborg og tigge om budget penge, så de gør som der bliver sagt. Så problemet er nok mest om der er forskel på den måde Røde Kors og den danske stat driver deres flygtninge lejre på, ja mon ikke og er Langeland kommune kommet ledelses slemt på afveje når den driver flygtninge lejre langt væk fra Langeland, ja mon ikke. Så vi skal nok gøre os det klart, at det overordnet ansvar for den manglende ledelses kontrol af landets asylcentre er 100% regeringens asylpolitik, der jo i bund og grund bare har givet aben videre til en lille bitte underskuds ø-kommune!

Johanna Haas, Carsten Wienholtz og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Hvad i al verden er det for mennesker, der kan finde på at sætte noget der bare ligner militærfolk til at lede en lejr for krigsflygtninge? Det viser med al tydelighed, at Uffe Elbæk har helt ret i, at der er gang i et værdoskred af dimensioner.
Det må være en social opgave, med den nødvendige hjælp Fra ordensmagten. DF's krav om, at al disponibelt politi skal stå ved grænsen, er ved at få skabt uhyggelige tilstande i resten af landet, der i mangel af politi begynder på selvtægt og brug af personale, der ikke aner, hvad empati og indlevelse betyder. Næsten dagligt er der historier om knivstikkerier og våbenskud. Politiet ville bruge tiden meget bedre i den underverden, og få styr på bandemiljøerne, så borgere kan færdes frit overalt. Vi har en Rockerlov, så det burde være muligt at gøre noget ved, så der bliver sendt et signal om nultollerence for overtrædelse af våbenloven. Men det er dælme svært, når man står i Kruså som bestikkelse for DF's stemmer på skattelettelser.

Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz og Jens Lerdorf anbefalede denne kommentar

Sider