Læsetid: 4 min.

Danmark svækker FN’s kamp for større lighed

Danmark lever langtfra op til sine FN-løfter om at reducere uligheden. Derimod vokser afstanden mellem top og bund fortsat, viser en ny analyse fra tænketanken Cevea, og det udvander FN’s kamp imod ulighed i verden, mener kritikere. Regeringen har ingen ambitioner om at gøre mere
En ny analyse fra tænketanken Cevea viser, at uligheden fortsat stiger i Danmark. Det stemmer ikke godt overens med den opfordring til at være et forbillede for andre lande, økonomen Jeffrey Sachs kom med tidligere på ugen i Information.

Jacob Ehrbahn

18. juni 2016

Uligheden stiger fortsat i Danmark, og vi er langt fra at leve op til de løfter, vi gav resten af verden, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i september skrev under på FN’s nye bæredygtige udviklingsmål, som blandt andet forpligter Danmark til at løfte indkomsten for de 40 pct. fattigste borgere.

Mens indkomsten for alle danskere over 15 år i gennemsnit steg med 28 pct. fra 2000 til 2014 (fra cirka 200.000 til 250.000 kroner om året), voksede indkomsten for de 40 pct. fattigste kun med 17 pct. (fra 120.000 til 140.000 kroner). I samme periode steg både den såkaldte gini-koefficient og 80/20-raten, som begge er indikatorer for ulighed. Det konkluderer en ny analyse fra tænketanken Cevea, som gør status på Danmarks arbejde med at nå FN’s syv mål for bekæmpelse af ulighed.

Resultaterne stemmer overens med en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som Dagbladet Information tidligere har omtalt, der viser, at man skal helt tilbage til 1985 for at finde et år, hvor indkomsten blandt de nederste 40 pct. af danskerne steg hurtigere end hos resten af samfundet.

»Det kan godt være, at statsministeren og politikerne ikke kan huske det, men i september skrev de rent faktisk under på, at de ville arbejde på at opfylde de 17 verdensmål. Og vi er langt fra målet,« siger analysechef i Cevea, Frank Skov.

»Vi ligger stadig godt i internationale sammenligninger, men det går den forkerte vej.«

I efteråret meldte regeringen ud, at den ikke har tænkt sig at leve op til FN’s mål om at reducere uligheden, og i den nye udenrigspolitiske strategi, som udenrigsminister Kristian Jensen (V) i dag præsenterer på Folkemødet på Bornholm, er bekæmpelse af ulighed helt fraværende.

Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Munk Ravnborg, er bekymret over regeringenspartiets holdning.

»Det er rigtig uheldigt. Men selv om Danmark ikke vil arbejde for at reducere uligheden – hverken indenrigs eller i vores globale relationer – så fritager det os ikke for at blive målt på den konto alligevel, og det kommer FN til at gøre. Vi kan ikke stikke hovedet i busken, så vi kan lige så godt komme frem,« siger Helle Munk Ravnborg.

Ikke lavet til Danmark

Tidligere på ugen udtrykte den amerikanske økonom Jeffrey Sachs her i avisen sin bekymring over, at Danmark sænker ambitionsniveauet for lighed, bistand og grøn omstilling. Sachs betragter FN’s bæredygtige udviklingsmål som en global anerkendelse af Nordens socialdemokratiske principper og ser Danmark som en ledestjerne for lande, der vil arbejde for mere lighed og bæredygtig udvikling.

Programchef i bistandsorganisationen Ibis, Lars Koch, er enig.

»Hvis de skandinaviske lande står af på det her, mister verden en vigtig rollemodel; et forbillede der viser, at man kan have høj vækst og samtidig sikre omfordeling,« siger han.

Hvis alle FN-lande håndplukkede nogle mål og kasserede andre, ville FN-målene blive udvandet, mener Lars Koch.

»Jeg forstår godt det principielle synspunkt,« siger Jakob Engel-Schmidt, som er medlem af Folketinget for Venstre.

»Men det skal ses i den kontekst, at vi er blandt de mest lige lande i verden. Lighedsmålene er jo ikke lavet for, at Danmark skal være mere lige, men fordi der nogle steder i verden er en helt bizar fordeling,« siger han.

»Regeringens politik går ud på, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde, og det holder mig ikke vågen om natten, at uligheden stiger marginalt,« siger Jakob Engel-Schmidt og påpeger, at uligheden også steg, da Socialdemokraterne havde regeringsmagten.

Pensionsordninger

Ifølge Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, er det ikke et selvstændigt mål for Socialdemokraterne, at indkomsten for de fattigste 40 pct. af danskere skal vokse hurtigere end resten af samfundet, sådan som FN’s ulighedsmål lyder.

»Men hvis du spørger mig, om samfundet skal bevæge sig i den retning, så er svaret ja,« siger hun og peger på indsatsen imod social dumping og afskaffelsen af kontanthjælpsloftet som de væsentligste tiltag for at skabe større økonomisk lighed.

»Bunden af arbejdsmarkedet skal løftes, og de store selskaber skal betale mere til velfærden,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Selv om ulighedskurven gik opad, sidste gang Socialdemokraterne havde magten, fastholder hun, at det især skyldes den særligt lave ungeydelse, som skal bringe flere ung kontanthjælpsmodtagere i uddannelse.

»Ungeydelsen var årsagen til, at gini-koefficienten gik den forkerte retning – og det var rigtigt at gøre. Gini-koefficienten er trods alt kun et tal,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

I sin nye analyse peger Cevea på en række politiske reformer, som de senere år har pustet til uligheden: Dagpengereformen fra 2010 som halverede dagpengeperioden; skattereformen fra 2012 som betyder, at de offentlige overførsler stiger langsommere end lønudviklingen; og den nuværende regerings indførelse af integrationsydelse og kontanthjælpsloft.

Desuden bør politikerne i fremtiden holde øje med landets pensionsopsparinger.

»Det er en hovedudfordring at sørge for, at alle har en pensionsopsparing,« siger Frank Skov fra Cevea.

»Meget få af dem der har været på kontanthjælp i lang tid, eller som kun har haft en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet – freelancere fra den kreative klasse for eksempel – har en pensionsopsparing. Og når de bliver gamle, vil folkepensionen sandsynligvis være så forarmet, at de ikke vil have noget som helst at leve af. Det vil øge uligheden.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Folketingsvalget er forbi, men magten skal stadig holdes i ørerne.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement. Første måned er gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Jørgen Wassmann
  • Anne Eriksen
  • Estermarie Mandelquist
  • Anne-Marie Krogsbøll
  • Mads Berg
  • Poul Anker Sørensen
  • Jørgen Steen Andersen
Jørgen Wassmann, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Mads Berg, Poul Anker Sørensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Poul Anker Sørensen

når selv Pernille Rosenkrantz-Theil fra socialdemokratiet mener, at det er det rigtige at nedsætte ydelserne for dem der ikke er i arbejde, bare for at få dem til at tage et arbejde, har det MEGET lange udsigter til, at vi får formindsket uligeheden mellem rig og fattig i danmark.
alle regeringsbærende partier i folketinget (og her hører socialdemokraterne til) vil kun fremme uligheden, og "plyndre" de fattigste i samfundet.

Estermarie Mandelquist, Carsten Mortensen, Ziya Emre Ari, Jens Erik Starup, Hans Larsen, Anne-Marie Krogsbøll, Benny Larsen, Jørgen Steen Andersen, Nette Skov, Mads Berg, Tom Andreæ, Torben Skov, erik mørk thomsen, June Pedersen, Sup Aya Laya og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

Hvorfor skriver Information i artiklens manchet: "Regeringen har ingen ambitioner om at gøre mere." ?

Vil det ikke være mere retvisende at skrive: "Regeringens mål er at øge uligheden yderligere"?

Tina Sommer, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Carsten Mortensen, Torben K L Jensen, Britta Hansen, Søren Wegner, Ebbe Overbye, Michael Kongstad Nielsen, Ziya Emre Ari, Jens Erik Starup, Anne-Marie Krogsbøll, Peter Jensen, Benny Larsen, Merete Jung-Jensen, Jørgen Steen Andersen, Nette Skov, Ib Christensen, Mads Berg, Tom Andreæ, Torben Skov, erik mørk thomsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Socialdemokratiet er et højrefløjs parti, ulighedsskabende, menneskeskabte klimaforandrings benægtende og prædiken for radikaliseret religiøs neoliberalisme.

Neoliberalismen og kapitalakkumulation.
"Budgetter og revision disciplinerer os til at være ansvarlige dvs.: holde os inden for rammerne, til at være rentable, til at skabe overskud - til kapital akkumulation.
Dem der falder igennem dette system af individuel risk-mangement-konsumtion - dvs. de fattige arbejdsløse, afvigere eller kriminelle - er selv uden om det. De har handlet uansvarligt. De marginaliseres, ekskluderes og neutraliseres. At de er havnet i den situation er ikke markedets fejl ikke det politiske systems fejl, men deres egen fejl. Og den skal den centrale statsmagt nok tage sig af.

Den «frihed» som neoliberalismen prædiker er ikke nogen naturlig egenskab indbygget i os, som blot venter på at blive frigjort fra velfærdsstatens spændetrøje og «afhængighedskultur» - for at blomstre og sikre individet maksimal velvære. Den neoliberale frihed er individualistisk egoisme konstrueret via markedsmekanismernes disciplinering, via statsmagtens overvågning og kontrol, via reklamens magt. Det er frihed inden for ganske bestemte rammer, nemlig kapitalakkumulation."

Link: http://www.leksikon.org/art.php?n=1843

Jørgen Wassmann, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Niels Duus Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Mads Berg, Tom Andreæ, Torben Skov og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Jeg er treds år. De første tredive år af mit liv levede jeg i "det gamle" og på mange måder kedelige Danmark, hvor der var arbejde under ordnede forhold til dem der gad og i hvert ingen tiggere på gaden. Der var sågar et socialkontor, hvor man kunne henvende sig, hvis man havde problemer med økonomien eller helbredet. De følgende tredive år ændrede det sig til der hvor vi er nu, hvor alt synes at være i opløsning og plasteret til med løgnagtige reklamer, masser af flygtninge og tiggere, en borgerservice som ser alt i et arbejdsmarkedsperspektiv, elendige varer fra Kina, ingen peberrod i peberrodssalaten og affald overalt. Tror jeg så den sidste etape bliver bedre? Det er der desværre ikke rigtig noget der tyder på - med mindre man formår at flygte til et af velhaverreservaterne, men der ser til gengæld temmelig kedeligt ud.

Jørgen Wassmann, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Carsten Mortensen, Anne-Marie Krogsbøll, Jørgen Steen Andersen, Niels Duus Nielsen og Henrik Brøndum anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

@Poul Anker Sørensen

Lige netop nedsættelsen af unge-ydelsen havde så vidt jeg husker den effekt - er der blev væsentligt færre der tog imod den?

Michael Kongstad Nielsen

Det er de blås partiers og S og R´s politik at lade uligheden stige. Så kan det jo ikke undre, at den ikke falder. Pernille Rosenkrantz-Theil har lykkeligt glemt, at hendes parti, S, i 2012 stod i spidsen for en skattereform, der sænkede topskatten år for år. SF var sjovt nok også med, og beklædte skatteministerposten

http://www.business.dk/oekonomi/faerre-skal-betale-topskat-fremover
http://tax.dk/pjecer/topskat.htm

Estermarie Mandelquist, Carsten Mortensen, Anne Eriksen, Philip B. Johnsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Det er jo lykkedes toppen af samfundet/verden at bilde resten, at det er "toppen", der er de normale, og derfor skal samfundet/verden indrettes på deres betingelser.

Men toppen er jo ikke de normale - de er unormale! De består af de stærkeste 10 % (eller hvor mange det nu er) - dem med særlige evner, specielt godt helbred, unormalt højt energiniveau, særligt få skrupler og hæmninger, ekstra økonomisk madpakke med hjemmefra, særligt gode forbindelser osv.

Disse mennesker (selvfølgelig med undtagelser) har misbrugt deres magt til at omdefinere "normalitet" til være, som DE er, og til derfor at insistere på, at alle skal kunne leve op til dette på konkurrencesamfundets betingelser. De bruger argumenter i stil med "Når vi kan, så kan alle, hvis de vil".

Det er jo absurd! De til enhver tid stærkeste udgør jo en lille procentdel, og samfundet skal ikke indrettes på deres betingelser - de flyder jo ovenpå uanset hvad.

Samfundet skal indrettes på de flestes betingelser, så de fleste kan hænge på, og skabe sig et godt liv - og med stor hensyntagen til den del, som alligevel af den ene eller den anden grund ikke kan hænge på.

De stærkeste er ikke nødvendigvis de klogeste eller de mest normale - de er bare de stærkeste. Og de glemmer, at de fleste andre netop IKKE er som dem selv, og at i en tovtrækning vinder den stærkeste DET HELE, uanset at der måske kun er 1 % forskel i styrke og arbejdsindsats - hvilket jo intet har med retfærdighed at gøre, men alt med styrkeforholdet at gøre.

De stærkeste er i forvejen de stærkeste - der er ingen grund til at forkæle dem yderligere ved ligefrem at indrette verden på deres betingelser, sådan som de rigeste konstant argumenterer for. Men det er lykkedes dem at bilde verden ind, at det normale er at være rig/rask/skrupelløs, for de sidder jo på medier og magtapparat.

Tina Sommer, Estermarie Mandelquist, Carsten Mortensen, Torben Skov, Michael Kongstad Nielsen, Anne Eriksen og Jonathan Smith anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Politiken går mod stigende ulighed og ustabile vilkår for en stigende del af befolkningen, nu rammes også middelklassen, der konkurenceudsættes på globaliserings løn og arbejdsvilkår, når afviklingen af det skattebetalte velfærdssamfund rammer niveauet i Storbritannien, hvor de rige fra 2007-2015 blevet 64% rigere og de fattige 57% fattigere, er der ikke længere tale om stigende ulighed, det er et voldeligt angreb på underklassen, hvor der ikke længere er forskel på neoliberalismen og terrorismen.

Det er kun et spørgsmål om tid og ikke at handle på uligheden, hvis det er kaos den kriminelle skatteunddragende overklasse vil have.

Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

En mærkelig ting ved ulighed er, at selv i de aller fattigste lande, som Namibia eller andre afrikanske lande, finder man de højeste gini-koefficienter. Jo fattigere lande, jo større ulighed. Så selvom USA er gennemsnitligt 50 gange rigere pr. indbygger end Namibia, så er uligheden i Namibia ca. dobbelt så stor som i USA.

Henrik Brøndum. Grunden til at færre modtager ungeydelsen skyldes, at de ikke kan få den. Når man ikke længere kan betale sin husleje, kan man ikke opretholde en adresse. Og har man ikke en adresse, kan man ikke modtage ydelser. Så simpelt og modbydeligt som det er planlagt.

Istedet må de bo eller overnatte hemmeligt hos venner på sofaer etc. Leve af at skralde og samle flasker eller begå småkriminalitet.

Længe leve socialdemokratiet og de andre blåsorte partier! Nu om dage må man ikke engang spytte eller pudse næse, hvis der er en blåsort politiker indenfor synsvidde.

Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Anne-Marie Krogsbøll, Sup Aya Laya og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

Beregningerne i artiklen er nok rigtige .

Det , der er spøjst , er overskriften om, at "Danmark" svækker FN's kamp for større lighed.

Der er pt over 7,5 milliarder mennesker i verden, og Danmark repræsenteret kun ca 5,5 millioner - er det ikke MASSIVT OVERVÆRD at mene, at Danmark overhovedet kan svække noget som helst på det globale plan ???

(Har vi danskere ikke en tendens til at overvurdere vores globale indflydelse ????)

Søren Wegner

@ Robert Kroll

(Ih nejda... Vi er verdens navle. Herfra (vor) verden går...

Men som fyrtårn for fans fra tiden før folkepianisterne, hvor vi var duksenes duks måske...;)

Bogstavrim utilsigtede...

Peter Sterling

Velfærdsreformationen

Det er på høje tid med en Velfærds Reformation; ingen velstand uden velfærd, ikke uden de 20 % af de fattigste. Uligheden gør hele Danmark fattigere, bunden skal iltes for at landet kan gro.

80 % af folketingets medlemmer arbejder for større ulighed. Kampen for velfærden kan nu kun foregå på gaderne, blokader mod handelsstandene, demonstrationer i gågaderne og civil ulydighed på arbejdspladserne. Det er på tide at genoptage forrige århundredes opbygning af velfærden, før politikerne får smadret de rester som er tilbage, velfærden er nu vores ansvar.

Mennesker er trods alt kun tal, synes politikerne at tænke, de menneskelige konsekvenser er dem ligegyldige. I øjeblikket har Danmark én altdominerende religion; penge, dette må stoppe. Et menneskets værdi måles ikke i penge. Værdighed må ikke underlægges profitten. Det skal kunne betale sig at være menneske. Kernevelfærdsområder skal ud af EU's udliciterings klør, omsorg, menneskeværdighed og ikke profit.

De umenneskelige sager inden for socialsystemet som Information har fremlagt, har klargjort at socialkontorerne skal filtreres for sociopater, særligt i toppen, ligeså de politiske partier. Kontanthjælpen tilbage, ingen under, garanti imod fattigdom, fattigdom er unødvendig, der er tusinde af milliarder i Danmark, alt andet er løgn og hjernevask. Fuld genopretning af Skat og alle andre socialinstitutioner, skattely stoppes. Al uddannelse er gratis.

Pædagoger og plejepersonale ved bedst hvordan omsorg skal være, væk med topstyringen. Kommunernes økonomi ud at reformhelvedet. Stop de høje lønomkostninger i toppen, politikerne er der for at tjene folket, ikke den rige elite. Kommunerne må ikke sælge ydelser. Ulandsbistanden direkte til de fattigste lande, ikke filtreres igennem de danske virksomheder.

Skat på finansverdenen så det kan betale sig at oprette jobs her i landet i stedet for at spekulere i aktier i udlandet, arbejdspladserne tilbage til Danmark. Velfærd før forældrekøb, leasingbiler og andre af virksomhedernes ekstravagante fradrag, erhvervslivet kører på frihjul, de fleste betaler stadigvæk ikke skat. Skattestoppet giver husejerne 50 milliarder om året i kontanthjælp, det eksisterer kun for af de rigeste kan opnå over 51 % ved valg.

En uafhængig presse er en forudsætning for et demokratisk land, i øjeblikket er de største medier ejet eller styret af 10 % af de rigeste, journalisternes høje lønninger har løftet dem væk fra den barske virkelighed, de er købt og betalt. Stop virksomheds lobbyisme og forbyd spindoktorer.

Anne-Marie Krogsbøll, Anne Eriksen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar