Nyhed
Læsetid: 6 min.

Nu kan Johnny Zaar beholde kørekortet trods cannabismedicin

Selv om politiet har opgivet at inddrage Johnny Zaars kørekort og rejse straffesag mod ham, opgiver den 59-årige vestjyde ikke en kommende retssag mod Færdselsstyrelsen. Han mener nemlig, at hans sag er principiel for alle, der får ordineret cannabismedicin
Indland
7. juni 2016
Johnny Zaar har fået lov til at beholde sit kørekort, selv om politiet i første omgang ville fratage ham det, fordi han er medicineret med den syntetisk fremstillede hashpille Marinol.

Astrid Dalum

Ingen straffesag mod Dem.

Sådan lød overskriften på et brev, som Midt- og Vestjyllands Politi den 19. maj sendte til Johnny Zaar.

Forud var gået flere års tovtrækkeri mellem på den ene side det lokale politi, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen og senest Færdselsstyrelsen og på den anden side den 59-årige vestjyde, der i årevis har været handikappet på grund af kronisk tarmbetændelse (Crohns syndrom) og knogleskørhed.

Striden handlede kort og godt om, hvorvidt Johnny Zaar måtte køre bil, når han tre gange dagligt blev medicineret med 5 mg syntetisk THC i form af tabletten Marinol. I mere end otte år havde hans læge med tilladelse fra sundhedsmyndighederne ordineret den amerikansk fremstillede tablet til Johnny Zaar, der lige så længe havde kørt i sin invalidebil uden uheld.

Men da THC er det euforiserende stof i cannabis, mener Sundhedsstyrelsen generelt ikke, at Johnny – og dermed hundredevis af andre patienter i en tilsvarende situation – kan færdes sikkert i trafikken:

»Det er Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering, at personer i behandling med THC (Marinol eller Sativex) vil kunne bringe færdselssikkerheden i fare ved samtidig bilkørsel,« som styrelsen i foråret 2013 oplyste til Justitsministeriet. Senest i august har transportminister Hans Chr. Schmidt (V) gentaget denne argumentation i et svar til Folketinget.

Men medmindre Statsadvokaten inden for de næste syv uger beslutter sig for at fortsætte sagen, har Johnny Zaar nu vundet over systemet. Hans kørekort er ikke blevet inddraget, og han slipper for en straffesag for at nægte at aflevere sit kørekort til politiet.

Alligevel vil Johnny Zaar ikke droppe den retssag, han via advokat Knud Foldschack har rejst mod Transportministeriet og Færdselsstyrelsen, som efter regeringsskiftet sidste år nu har ansvaret for inddragelse af kørekort.

»Min sag har principiel betydning for alle, der får gavn af medicinsk cannabis,« mener Johnny Zaar.

»Jeg kunne jo bare køre nu, men der er mange andre, f.eks. sclerosepatienter, der får cannabis på en lovlig recept, så derfor vil jeg gerne fortsætte retssagen,« tilføjer han.

Scleroseforeningen mener ligeledes, at sagen er principiel og »af stor interesse for mange mennesker med sclerose, der står i en lignende situation«, som der står på foreningens hjemmeside, der lover at følge sagens udvikling nøje.

Bid for bid af tarmen

I 1990 var Johnny Zaar nyuddannet datamatiker og netop ansat som direktør på Lydavisen i Esbjerg, hvor han fik ansvaret for at udgive bl.a. JydskeVestkysten som lydavis for blinde samt lydbøger og fagtidsskrifter for kommuner i hele Sønderjylland.

Helt uventet blev han ramt af sygdommen Crohns syndrom, som der ikke findes nogen kur imod.

»Jeg var indlagt på sygehuset fra januar til september, og da jeg kom ud, havde jeg en pension i hånden,« som Johnny Zaar udtrykker sig. Frem til 2006 arbejdede han dog på nedsat tid som edb-konsulent for sin kommune. Siden har han fået højeste invalidepension.

»Mit tarmsystem er kronisk betændt, og der findes ingen helbredelse. Kun en operation, hvor man fjerner den betændte del af tarmen, når sygdommen kommer i udbrud, men det har man gjort så mange gange nu, at det ikke kan lade sig gøre mere,« forklarer han.

For at holde sygdommen i ro blev Johnny Zaar i begyndelsen behandlet med prednisolon, som er et syntetisk præparat med binyrebarkhormon.

»Men det havde den bivirkning, som man desværre først opdagede flere år senere, at det gav knogleskørhed. Lægerne kunne ikke forstå, hvorfor jeg knækkede knoglerne, før de fandt ud af, at jeg havde knogleskørhed som bivirkning af den behandling, jeg havde fået.«

Johnny Zaar bor i landsbyen Nørre Bork, som ligger ud til Ringkøbing Fjord. Der er ikke meget kollektiv trafik på de kanter, så hvis han skal bevæge sig rundt til sit foreningsarbejde, som foregår i hele landet, er en bil helt nødvendig. I 1995 fik han første gang en invalidebil.

»Da jeg fik sygdommen, fik jeg også at vide, at jeg ikke længere kunne bruge offentlig transport, fordi jeg skal på toilettet omkring 20 gange om dagen, og samtidig blev min gangdistance nedsat til knap 50 meter,« siger Johnny Zaar og understreger, at hans handikap er skjult. Man kan ikke se på ham, at han har kronisk tarmbetændelse og knogleskørhed.

»At handikappet er skjult, lider man meget under, når man som jeg ellers ser sund og rask ud. Hvis jeg nu i stedet havde haft et handikap, hvor jeg manglede en arm eller et ben, så havde folk haft noget at forholde sig til.«

I årenes løb har Johnny Zaar fået mange forskellige smertestillende midler, bl.a. metadon og morfin. Men han brød sig ikke om de meget stærke piller, og på grund af den lave gangdistance havde hans egen læge talt om at bestille en kørestol. På det tidspunkt foreslog en smertelæge så, at Johnny Zaar skulle prøve Marinol med syntetisk THC.

»Jeg indvilgede i forsøget, og Marinol blev ansøgt og bevilget af Sundhedsstyrelsen. Først troede jeg ikke på det, men efter tre måneder måtte jeg erkende, at der var en positiv virkning, og jeg kunne begynde at gå igen,« husker han.

I de følgende otte år indtog Johnny Zaar morgen, middag og aften to tabletter med hver 2,5 mg THC. I samme periode kørte han rundt i sin invalidebil uden en eneste gang at komme i konflikt med færdselsloven eller myndighederne.

Bureaukraternes indtog

Problemerne opstod ifølge Johnny Zaar, da han for nogle år siden ville have udskiftet sin invalidebil.

I september 2014 fik han afslag fra politiet på at få fornyet kørekortet med den begrundelse, at lægemidlet Marinol indeholdt THC. Efter en klage opretholdt Rigspolitiet i slutningen af juni 2015 afgørelsen, men uden at foretage en konkret vurdering af Johnny Zaars såkaldte køreevneegenskaber. Begrundelsen for ikke at gøre det var, at der »sædvanligvis ikke anbefales kørekort til personer, der behandles med lægemidler indeholdende cannabisekstrakt«.

I 2007, da et flertal i Folketinget strammede færdselsloven og indførte den såkaldte nultolerance i forhold til bilister med THC i blodet, blev der ellers i lovteksten indføjet en udtrykkelig undtagelse for borgere, der får ordineret bl.a. cannabismedicin af en læge: Nultolerancen gælder således netop ikke »bevidsthedspåvirkende stoffer«, som »er indtaget i henhold til en lovlig recept«.

Ifølge forarbejderne til lovforslaget var der nemlig den markante forskel mellem patienter og almindelige cannabisbrugere, at de førstnævnte oftest indtager »det eller de pågældende euforiserende stoffer under kontrollerede forhold, idet indtagelse sker i henhold til lægelig ordination i forholdsvis små regulerede doser«.

Og som forarbejderne fortsætter: »Det vil således almindeligvis ikke kunne antages, at sådan indtagelse af stoffer påvirker den pågældendes egnethed til at føre motordrevet køretøj på fuldt betryggende måde.«

Marinol optræder ikke med en rød advarselstrekant på beholderne, og tabletterne er heller ikke optaget på den liste, som sundhedsmyndighederne fører over trafikfarlig medicin.

Ifølge den stævning, som advokat Knud Foldschack i oktober 2015 sendte til myndighederne på Johnny Zaars vegne, var der trods både en urin- og en spytprøvetest ikke sporet rester af THC hos ham.

Selv om politiet ifølge Johnny Zaar ikke havde foranstaltet en prøvelse af hans køreevneegenskaber, havde han selv henvendt sig til sin egen læge, der på ny godkendte, at han kunne køre bil, selv om han dagligt fik Marinol.

Da Johnny Zaar administrativt var blevet frakendt sit kørekort, blev den lokale landbetjent sendt ud til Nørre Bork for at inddrage kortet. Men Johnny Zaar nægtede at åbne sin dør og give det fra sig, fortæller han.

Derfor blev der berammet et retsmøde, så han kunne strafforfølges. Det er den sag, som Midt- og Vestjyllands Politi nu har opgivet at føre.

På det tidspunkt havde Johnny Zaar i februar fået brev om, at han kunne bibeholde sit kørekort uden tidsbegrænsninger.

Selv om han nu har sit kørekort, føler Johnny Zar sig voldsomt forulempet over den behandling, han har været ude for, og også derfor vil han køre retssagen mod myndighederne til ende:

»Jeg er et ganske almindeligt menneske og ikke en narkoman. Men jeg vil være helt sikker på, at jeg kan fortsætte med Marinol, så nu er det blevet en principsag. Det er simpelthen så tåbeligt, at jeg som handikappet skal hetzes, når jeg intet ulovligt har gjort.«

Ledende embedslæge Henrik L. Hansen fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding oplyser, at sundhedsmyndighederne endnu ikke har ændret vejledningen om kørekort, men den er under revision.

»Og her indgår også en revurdering, så spørgsmålet er på dagsordenen,« siger han om relationen mellem kørekort og Marinol.

»Men det er vanskeligt at vurdere den slags ting. Der er en lang række trafikfarlige lægemidler, som også i høj grad bruges af bilister, så det er ikke en nem sag, hverken i Danmark eller andre europæiske lande,« tilføjer Henrik L. Hansen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne Eriksen

Sundhedsstyrelsen er generelt en gammel forsigtig kone, der ser farer alle steder undtagen der, hvor den virkelig er. Nemlig de mange syntetiske mediciner (jeg så godt, at denne cannabis var syntetisk, det have virket bedre som naturligt) som alle får udskrevet hver dag, så snart der er den mindste anledning.

Det er ude på overdrevet og det fortsætter med nye "kontrol-regler" for almene læger. Og det er godt, at Johnny Zaar starter en protest mod overdreven umyndiggørelse af borgerne.

Der er langt alvorligere trusler mod trafiksikkerheden fra unge (og ældre) forkælede og hensynsløse bilister/ motorcykler, der ikke tænker på andre end dem selv (noget, der eskalerer hver dag)