Interview
Læsetid: 8 min.

Hvad er samtykke egentlig?

Seksuelle handlinger uden samtykke skal straffes efter voldtægtsparagraffen. Det mener Socialdemokraterne, SF og De Radikale, der ønsker at ændre lovgivningen. Men hvad er egentlig et samtykke, og hvordan skal man i praksis sikre sig, at ens partner har lyst til sex?
Seksuelle handlinger uden samtykke skal straffes efter voldtægtsparagraffen. Det mener Socialdemokraterne, SF og De Radikale, der ønsker at ændre lovgivningen. Men hvad er egentlig et samtykke, og hvordan skal man i praksis sikre sig, at ens partner har lyst til sex?
Indland
23. august 2016

’Afspejler gængs seksualmoral’

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet

»Sager, hvor kvinden oplever at være blevet voldtaget, mens manden påstår straffrihed, er jævnligt kendetegnet ved såre vanskelige bevisproblemer. Det er de, fordi det ikke helt kan afvises, at manden i det konkrete tilfælde med rette forestillede sig, at samværet var frivilligt. Forklaringen er jo, at hans adfærd i disse tilfælde afspejler en mere eller mindre gængs seksualmoral. Logisk nok præger dette også opfattelsen hos politi, anklagemyndighed, jurister og lægdommere af, hvad der oplagt er uacceptabelt, for slet ikke at sige strafbart. Det er derfor en illusion at tro, at en fiks omskrivning af voldtægtsparagraffen ved at gøre samtykke til en forudsætning for straffrihed løser problemet.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Forholdet er jo det, at det, der for den ene part opleves som tvang, for den anden kan opleves som et samtykke. Så selv om man vender paragraffen rundt, vil man i praksis være lige vidt. Det er helt virkelighedsfjernt at forestille sig, at man ved hjælp af strafferetlig lovgivning kan afmontere et skisma, der udspringer af en nok så problematisk, men dybt rodfæstet forståelse af kønsroller og seksualitet.«

’Det behøver ikke være med ord’

Svend Aage Madsen, Formand for Tænketanken Viden om Mænd og Selskab for Mænds Sundhed

»Det er svært at definere samtykke, men det må handle om det samme som uagtsom voldtægt. Hvis du ikke er sikker på, at den anden ønsker det, I har sammen nu, så er det forkert, det du gør. Hvor svært kan det egentligt være? Vi skal have en lovgivning, hvor der skal være et samtykke. Hvis man ikke gør det med et samtykke, skal det være forbudt. Hvad er det også for noget at gøre, hvis den anden ikke har lyst? Det burde ikke være så svært at finde ud af, hvad den anden vil.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Det er, at man over for den anden tydeligt giver udtryk for, at man har lyst til det her. Det behøver ikke at være med ord. Der er ikke samtykke, hvis man er sammen med en, der er fuldstændig bedøvet af alkohol eller er syg eller psykisk ikke er til stede. Det er måske lettere at definere, hvad der ikke er samtykke. Og det bør man definere i loven. Man må være klog nok til at finde ud af, om den, man er sammen med, ønsker det eller ej. Hvis man er i tvivl, må man lade være.

’At se dybt i øjnene’

Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund

»Et samtykke er ikke en underskrevet formular i tre eksemplarer. Et samtykke er, når der er gensidig konsensus mellem to eller flere personer om, at der skal foregå en aktivitet af seksuel karakter. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om et overgreb. Den nuværende lovgivning og retspraksis gør det ekstremt svært at dømme voldtægt. Ofret skal bevise, at hun sagde tydeligt fra. Selv om eksperter på området fortæller, at en helt normal reaktion på voldtægt er at blive lammet af skræk. Men lige netop den reaktion gør, at voldtægtsforbryderen efterfølgende går fri, for alt han behøver at sige er: ’Jeg troede, at hun gerne ville’.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Hvis den person, du skal til at have ’sex’ med, ligger stiv af skræk eller er så beruset, at du ikke kan føre en samtale med hende, er der ikke sket et samtykke. Så ved du, at du er i gang med at gøre noget forkert. Samtykke er at se personen dybt i øjnene og spørge, hvis du er i tvivl. Sig for eksempel: ’Har du lyst til det her?’ eller ’skal jeg stoppe?’ Det gælder også undervejs i akten. Aktivt samtykke i praksis er at tydeliggøre det personlige ansvar. Det er dit ansvar at sikre dig, at den, du gerne vil have sex med, også vil have sex med dig.

’Gensidig forståelse’

Lisbeth Bech Poulsen, folketingsmedlem og retsordfører (SF)

»Samtykke er, når man gennem ord eller handling gør det tydeligt over for modparten, at man gerne vil have sex. I den eksisterende voldtægtsdefinition står der, at det er voldtægt, hvis der er tvang eller brug af fysisk vold. Vi mener, man skal vende det om, så man i stedet definerer seksuelt samkvem ved, at der skal være enighed om, at begge parter gerne vil. Hvis der ikke er den enighed, er det voldtægt. Det er selvfølgelig ikke, fordi man skal lave en kontrakt. Men i stedet for at det alene skal pålægges kvinden at sige nej, vil vi med den nye definition pålægge begge parter at sikre sig, at der er en gensidig forståelse.«

–Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Jeg tror, de fleste voksne mennesker, der er seksuelt aktive, udmærket vil være i stand til at vurdere, om der er tale om frivillighed. Hvis man er i tvivl, skal man spørge: ’Er det her noget, som du har lyst til?’ Vi vil også gerne prøve at signalere, specielt til unge, som måske nogle gange har svært ved at vurdere, hvor grænsen går, at de skal sikre sig samtykke, hvis de er i tvivl. Så vi vil gerne sætte fokus på, at det er vigtigt at være ekstra opmærksom på hinandens grænser. Det er ikke en skriftlig kontrakt; det er, at man aktivt udtrykker et ønske om at have samleje enten gennem ord eller handling. Så er det de nærmere omstændigheder, der definerer det.«

’En flydende størrelse’

Jeppe Hald, projektleder i Sex & Samfund

»Samtykke er en flydende størrelse. Sådan som det bliver lagt frem i det her forslag, lyder det, som om man skal fremstille samtykker i tre eksemplarer med underskrift, før man kan gå i seng med hinanden. Men de fleste mennesker er godt klar over, hvad et samtykke er. Hvor mange af os kigger på hinanden og siger: ’Du må godt tage mig nu’. Det er bare ikke sådan sex fungerer. Det meste sex foregår sådan, at man får noget tilbage, når man giver noget. Man mærker, at ens partner responderer, for eksempel ved at åndedrættet bliver tungere, hvilket viser, at han eller hun kan lide det, der sker.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Noget tyder på, at vi skal være bedre til at spørge hinanden: ’Kan du lide det?’, ’skal jeg fortsætte?’, ’keder du dig så inderligt, at du har talt alle loftsbrædderne?’. Der er jo nogle, som godt kan lide bare at ligge og lade den anden gøre alt arbejdet. Men så kan de vise samtykke gennem et blik eller et støn. Men jeg mener først og fremmest, at vi skal sørge for at få installeret en seksualkultur hos de unge, hvor det med samtykke bliver et væsentligt element i at være sammen med hinanden. De skal lære, at det kan være problematisk at have sex med nogen, som er meget berusede. Jeg er bange for, at man vil bruge lovgivning til at løse et problem, der i højere grad kræver, at unge bliver opmærksomme på og får mulighed for at reflektere og diskutere de dilemmaer, der er i seksuallivet.«

’Frivillig sex’

Stinne Lyager Bech, leder af policy-temaet i Amnesty

»Det er en helhedsvurdering af sagens omstændigheder, der afgør, om der er samtykke. Det er ikke et krav om en skriftlig eller mundtlig erklæring, men om, at man sikrer sig, at den anden også synes, at det er en god ide. Det handler om, at man skal sikre sig, at det er frivillig sex, og at man tager ansvar for, at den anden også har lyst til det. Ideen er, at ufrivillig sex skal straffes. Hvis man sætter fokus på krav om samtykke frem for hvilket tøj, ofrene har på, om de har danset på en bestemt måde, eller om der er beviser på vold, så mener vi, at der er flere sager, der kan ende i retten og flere voldtægtsofre, der kan få retfærdighed.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Det grundlæggende er, at man skal sikre sig, at der er tale om frivillig sex. Hvis man er i tvivl, vil det nok være en rigtig god ide at spørge. I forhold til lovgivningen vil det ligesom i dag være i modstrid med et krav om samtykke, hvis der sker vold, trusler eller udnyttelse af, at ofret ikke kan sige fra. Men ved at udvide bestemmelsen til at omfatte et krav om samtykke vil fokus også blive rykket til, om der var tale om samtykke, i stedet for at man kun ser på, om der var tale om tvang. Vi mener ikke, der skal være omvendt bevisbyrde. Det er stadig anklager, der skal løfte bevisbyrden. Vi ønsker bare at skubbe til, hvad det er, man skal kigge på i de her sager.«

’Grænser er forskellige’

Jakob Olrik, sexolog

»For de fleste mennesker er et naturligt samtykke det, der sker, når man smiler, og man får et smil igen, og man kan mærke, at der er gensidighed. Hvis man ikke har det fintfølende apparat, er der noget galt. Så skal man jo på kursus eller i behandling. Tanken om, at man skal indhente samtykke, er absurd. For os normale mennesker, der ikke er kriminelle i vores seksuelle handlinger, er det i forvejen en forholdsvis følsom ting at gøre kur til hinanden, og hvis man skal starte med at bede om tilladelse, vil det minde om det kærlighedspoliti. Jeg synes, at det at vigtigt at have fokus på, at man har en ordentlig seksuel adfærd, hvor man respekterer hinanden grænser, men det kommer ikke af at kriminalisere. Det kommer af, at vi i en meget tidlig alder bliver meget bedre til at snakke om, hvad intimitet, grænser og integritet er.«

– Hvordan skal et samtykke konkret komme til udtryk?

»Så skulle der være en hjemmeside, hvor man skrev, at vi to vi har sex sammen. Og hvis det skulle praktiseres, så får vi det bedste præventionsmiddel, vi nogen sinde har haft. Der er ingen, der har lyst til sex, efter man har siddet med en juridisk kontrakt. Og så er vores grænser også meget forskellige. Der er jo kvinder, der godt kan lide at hænge på et kors på hovedet med en dildo i røven og blive pisket og ydmyget. Det er der også mænd, der godt kan lide. Man risikerer at komme til diskriminere nogle menneskers seksualitet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Jeg synes, at man i stedet skal vende tilbage til den gamle strategi, som var feministisk selvforsvar - så kan man sætte handling bag ordene, hvis man virkelig mener sit nej.

Peter Bækgaard

Jeg har ingen idé om hvordan man vil dømme ud fra en eventuelt vedtaget lov, hvor den påståede gerningsmand eller offeret skal bevise samtykke eller det modsatte.
Hvordan vil man bevise det ene eller andet....
Voldtægt er afskyeligt, men er vi ved at lovgive på en måde hvor politi og dommere kommer til at stå i en situation hvor det praktisk talt er muligt at konkludere noget som helst?

Christian de Thurah

Voldtægt er en modbydelig forbrydelse, og i ophidselse over dette glemmer man nogle gange, at der for voldtægt gælder samme princip som for andre forbrydelser: Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og det er tit meget svært at bevise skylden i voldtægtssager. Det er et problem, men det er tvivlsomt, om en samtykkeparagraf vil løse det. I sidste ende er det vel stadig ord mod ord.

Tor Thrysøe, Finn Thøgersen, Hans Aagaard, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen og Peter Bækgaard anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvis man skulle afgive et skriftligt sammentykke hver gang så var det ikke længere ord mod ord og parterne fik tid til at overveje om det egentlig var det de ville.
Måske ryger noget af det spændende ved et hurtigt samleje - men er det ikke bedre end en ubehagelig retssag mv. Dels vil det mindske traumatiske "oplevelser" og skåne partneren for en politianmeldelse. Så fordelene kan meget vel vise sig større end bøvlet med et skriftligt samtykke

Niels Johannesen

"Samtykke er at se personen dybt i øjnene og spørge, hvis du er i tvivl. Sig for eksempel: ’Har du lyst til det her?’ eller ’skal jeg stoppe?’ Det gælder også undervejs i akten."

Ingen mestrer som feminister at slå erotikken ihjel.

Tor Thrysøe, Hans Aagaard, Michael Friis, Morten Jespersen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Rasmus Lock Fuglsang

Søg efter følgende på Youtube: "consent tea".
Denne her https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
forklarer ganske effektivt hvordan man kan få nogle hints til, hvornår der IKKE er samtykke.

Til Niels Johannesen, hvis dine erotiske udfoldelser kræver, at du laver rollespil eller lign., så hold dig til sex med personer du kender. Hvis du vælger "erotisk at tage en kvinde hårdt, imens hun kæmper i mod", skal det nok ikke være på første date.

Hanne Ribens, Ulla Søgaard, Steffen Gliese, Anett Desiree Avlastenok og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvis et skriftligt samtykke slår erotikken ihjel - så kan erotikken ikke være særlig stor. Kunne det ikke tænkes at den kunne blive forstærket for begge parter.
Fordelen ved et skriftligt sammentykke er da værd at afprøve - det vil ikke længere være ord mod ord , hvis den ene havde misforstået den anden eller ikke ville forstå.

Peter Bækgaard

skriftlig samtykke under tvang... det her er, hvis det bliver vedtaget, en lov der aldrig kommer til at få den ønskede effekt. men så gik tiden med det, vi fik noget at bruge tiden til...

Niels Duus Nielsen

Et ord er et ord, også i Byretten. Forslaget ændrer intet på hvem der har bevisbyrden, men alene hvilke handlinger der er strafbare. Som Pernille Skipper udtaler: "Bevisførelsen er den samme. Spørgsmålet er, hvad vi definerer som voldtægt."

https://www.information.dk/telegram/2016/08/skipper-dommerforeningen-mis...

Kære meddebattører, prøv engang at tænke med hovedet og ikke med maven (eller kønsorganerne).

Herman Hansen

...Hvor ofte er en mand ikke blevet forført af en kvinde uden samtykke? Det er naturligvis en to vejs kommunikation vi her taler om. Ikke?

Herman Hansen

...Kvindelist hed det vist i gamle dage.

Morten Jespersen

Hvis man(d) ikke vil være mr. grey, så må man(d) tvinges

Chris Poulsen

@Dorte Sørensen
Du overser et problem med skriftligt samtykke. Hvis kvinden først har skrevet under på, at hun gerne vil have sex, men ombestemmer sig halvvejs, så vil manden være i sin "gode ret" til at færdiggøre samlejet. Samtykke skal ikke bare være på plads i starten af samlejet, men tilstede igennem hele akten.

Brian Jensen, Michael Friis, Janus Agerbo og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Peter Hoffmeyer

Forslaget vil nok hjælpe enkelte kvinder i sager hvor der tydeligt har været voldtægt, men hvor bevisbyrden af forskellige årsager alligevel er svær at løfte. Hvilket er positivt.

Men forslaget vil også forringe retssikkerheden drastisk for mænd i sager hvor kvinden ændrer opfattelse eller lyst, under eller efter samlejet. Hvilket er ekstremt skidt.

Det kan forekomme urimeligt hvis man har været udsat for voldtægt og ikke været i stand til at løfte bevisbyrden, men det gælder for en retsstat at en uskyldig dømt er langt værre(langt langt langt langt værre) end en skyldig der går fri.

Dette forslag benytter en primitiv religiøs tilgang: Målet helliger midlet. Hvilket er så dumt at det ikke på nogen måde kan forsvares eller accepteres.
At vi skal høre på den slags vanvid i Danmark 2016, må vække svær bekymring hos enhver tænkende borger.

Tor Thrysøe, Hans Aagaard og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Chris Poulsen
En sådan situation kunne undgås, hvis aftalen var at afbryde hvis den ene fortrød undervejs. Det problem bør vel kunne indarbejdes.

Peter Hoffmeyer
Er situationen ikke i dag, at mange kvinder ikke "tør" anmelde en "voldtægt" fordi de frygter ikke blive troet på. Er det ikke lige så slemt som at en mand kan dømmes for noget han ikke følte var en voldtægt?
Hvis loven krævede et skriftligt samtykke så havde begge parter et bevis på at de ikke havde misforstået situationen eller at den ene ikke i vrede og skuffelse kunne anklage den anden for voldtægt. I mine øjne er det en løsning, der bør afprøves om ikke det vil være til alles fordel.

Troels Rasmussen

Danmark ser ud til at følge tendenser i USA, og jeg har læst, at de lignende regler på universiteter i USA mest handler om at lette sagerne for advokaterne.

Det lyder som omvendt bevisbyrde, at manden (i tvivlssager) er skyldig indtil han har vist, at han har sikret sig, at hun sagde ja. Jeg er dog klar over, at bevisbyrden vil ligge hos anklageren, og at hun så vil skulle føre bevis for manglen på samtale om samtykke(?).

Jeg kan godt være enig i, at loven (jeg går ud fra, at det er Straffelovens § 216) kunne indeholde noget om samtykke. Jeg synes dog i stedet, at det burde være sådan, at hvis offeret har sagt nej, så burde det være forbudt i stedet for, hvis der ikke er sagt ja.

Det er ikke min intention at lægge ansvar over på offeret, og jeg er klar over at det kan være svært for kvinder at sige fra i sager, hvor det er overlagt voldtægt, og også i sager hvor det ikke er.
Man burde tænke over, hvad der vil gøre det nemmere for kvinder at sige fra. Er det noget med, at kvinden også skal forstå og dermed turde stå ved, at hun kun flirtede?

Jeg kan også spørge om, hvorvidt kvinder vil have meget nemmere ved at få sig til at anmelde en voldtægt, hvis loven bliver ændret.

Hvis straffen kræver et nej fra offeret snarere end et fravær af et ja, så vil man undgå, at loven kan bruges i sager, hvor der har været frivillighed og senere fortrydelse og ikke har været et udtalt ja. Jeg indrømmer, at det lyder hypotetisk, hvis man ikke bor i USA, men det tillader seksuel aktivitet, hvor der ikke hele tiden skal spørges om lov.

Troels Rasmussen

Den her artikel belyser, hvordan reglerne ville kunne fejlfortolke virkeligheden:
https://www.insidehighered.com/news/2016/08/02/researchers-say-many-stud...

Den handler om regler på amerikanske læreantalter.

Peter Hoffmeyer

Dorte Sørensen,
Det er afgjort et problem at mange voldtægter ikke bliver anmeldt, samt at mange voldtægtsmænd ikke kan straffes, fordi det ikke er muligt at løfte bevisbyrden.
Men i forhold til retssikkerheden er det afgjort et langt større problem(tilhørende en helt anden klasse af problemer) hvis reglerne betyder at uskyldige dømmes.

I øvrigt er der meget andet vi kan gøre uden at rykke ved centrale principper for bevisførelse og lignende. En væsentlig del af problemet er modvilje og ligegyldighed hos politiet og vores politikere.
Måske vi skulle tage fat der inden vi begynder at undergrave retsstaten ?

Anett Desiree Avlastenok

Voldtægt handler ikke om samtykke, forstå mig ret – for de mænd er drevet af magt og kontrol !

I mange år blev vi tudet ørene fulde af (og nogen troede på det), at ludere var forbyggende for voldtægter. Det kunne ikke være mere forkert, fordi de mænd NETOP er drevet af magt og kontrol og det ”drive” kan ikke AFTALES på forhånd..

Voldtægt er hverken noget de mænd samtykker eller aftaler på forhånd, - for herved vil magten og kontrollen (deres) forsvinde..

Sådan som jeg ser og forstår voldtægtsmændene (både ved at kigge indad i privaten og ud af i andre sammenhænge og læse vægge op og stolper ned, herom) ser jeg bl.a. at de mænd generelt.;

- Har svært ved at sætte sig i andres sted og derfor er...
- Meget ego-centreret/behovs-styret
- De har et forskruede tankesæt/mønster i forhold til kvinder generelt og sex i almindelighed OG ikke mindst grænser (andres) i særdelshed
- De VED ofte hvordan en RIGTIG kvinde b u r d e være/agerer, tænke og føle
- De er oftest kontrollerende, dominerende, manipulerende + samt
- meget konkurrence (vind / tab) minded = magtkampe (vind / tab)
(De samme personlighedstræk / adfærdssæt gør sig gældende for voldelige mænd, stalker osv....)

Men tilbage til udgangspunktet – en luder eller en samtykkeerklæring vil altså i k k e være forbyggende for vaske-ægte voldtægtsmænd, – for de mænd besidder helt fundamentale m a n g l e r i deres personlighed lige fra A til Q...

Men ja, for de (unge) sunde mænd (og kvinder) vil en samtykkeerklæring virke efter hensigten. Problemet er bare, at den ville de slet ikke få brug for, FORDI de ville kunne aflæse (eller meget hurtig forstå !) modpartens signaler...

Dorte Sørensen

Peter Hoffmeyer
Jeg tror ikke vi er så uenige - bare et lille spørgsmål. Hvorfor tror du at retssikkerheden skrider yderligere, hvis der blev indført samtykke?
I mine øjne vil begge parter stå stærkere, hvis de får en skriftlig accept - idet det bliver vanskeligere at komme med beskyldninger om voldtægt . Ligeledes vil det i mine øjne være vanskeligere at misforstå situationen så ingen gå længere end en af personerne ønsker.

Problemet med voldtægtssagerne skyldes først og fremmest vanskelighederne ved bevisførelsen, og hvordan skal princippet om samtykke kunne ændre på dette? Man kan tale nok så meget om hvad der kræves, for at der foreligger et samtykke, det hjælper bare ikke noget som helst, når den ene part bagefter hævder, at betingelserne for samtykke var opfyldt, mens den anden hævder at det ikke var tilfældet. Derfor kunne man få den mistanke, at hele denne snak om samtykke skal tjene til at dække over, at den reelle hensigt er at indføre omvendt bevisførelse. Altså at uskyldsformodningen fjernes, således at mænd der er under anklage for voldtægt skal bevise deres uskyld, hvilket i praksis kan være umuligt. Der vil i så fald være tale om et brud på de grundlæggende retsprincipper, og for den sags skyld også menneskerettighederne.

Tor Thrysøe, Hans Aagaard, Janus Agerbo, ulrik mortensen og Morten Jespersen anbefalede denne kommentar
Martin Ørsted

Folk må så hellere helt droppe at have sex, hvis de har fået et par genstande. Eller, hvad værre er, hvis de er fulde. Hvor manage personer, m/k, har ikke endt en god bytur, firmafest, privat fest, med sex, eller et forsøg derpå, alt efter hvor meget de havde drukket. Hvordan forestiller man sig, at samtykke skal virke i den anledning? Jeg har feminister stå frem og sige, at hvis kvinden var fuld er det voldtægt. Men hvad nu hvis manden også var fuld. Så kan de begge fortryde dagen efter, selvom de var lige om det natten før. Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, hvordan samtykke vil virke i den sammenhæng. Begge parter kan vel have været enige om sex natten før, og hvis de var fulde nok kan en eller begge for den sags skyld nemt have glemt den del!

Jeg er absolut modstander af voldtægt, og nej betyder nej. Men stadig væk er den anklagede uskyldig ind til det modsatte er bevist ud over rimelig tvivl.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Jamen, så lad os gribe til Aftaleloven:
§ 5. Afslås tilbud, er det bortfaldet, selv om fristen for svar endnu ikke er udløbet.
§ 6. Svar, som går ud på, at tilbud antages, men som på grund af tillæg, indskrænkninger eller forbehold ikke stemmer med tilbudet, anses som afslag i forbindelse med nyt tilbud.
§ 8. Har tilbudsgiveren erklæret, at han vil anse den anden parts tavshed for antagelse af tilbudet, eller fremgår det i øvrigt af forholdet, at han ikke venter udtrykkeligt svar, er den anden part alligevel pligtig til, såfremt han vil antage tilbudet, på forespørgsel at afgive erklæring derom. Undlader han dette er tilbudet bortfaldet.
§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

Dorte Sørensen

Hvorfor ikke lade komme an på en prøve - tænk om samtykke virkelig nedbragte problemerne.

Tidligere var det kvinden der skulle bevise, at hun var blevet forudlempet. Ja hun blev i flere tilfælde beskyldt for, at det var hendes egen skyld, fordi hun var forkert påklædt eller havde gjort noget andet der kunne misforstås osv...... ER det ikke lige så forkert og i strid med kvindens retssikkerhed????

Med et forsøg på samtykke fra begge parter vil de så ikke begge stå stærkere i en evt. efterfølgende retssag?

Dorte Sørensen

PS: eller endnu bedre forhindre misforståelser så spørgsmålet om voldtægt ikke opstod, fordi evt. misforståelser var ryddet af vejen - så enten skete der ingen ting eller også var der enighed om et varmt møde.

Odin Rasmussen

Selv en narrefisse fortjener ikke voldtægt fristes jeg til at skrive. Fordi en kvinde flirter og spilder op så kan kvinden sige fra overfor at have sex med manden til sidste øjeblik uanset hvor liderlig hun har gjort ham. Sådan er det. Lidt surt for manden - men jeg har i den forbndelse reflekteret over hvad liderlighed gør ved mange mænd. Kvinder de er jo smukke og derfor bør de også være forsigtige med at lege med ilden også især hvis kvinden stadigvæk er teenager, men ligner en voksen - og synes de jævnaldrende drenge er åh så barnlige, men pigen er til trods for sit voksne ydre et barn inde bagved - dvs især hvis man er ude at rejse i byer man ikke kender så godt som den by man kom fra (i Danmark) og stadigvæk er teenager for man kan jo i princippet møde hvem som helst på sin rejse. Samtykke erklæring er måske en meget god ting. Men man kan måske også nøjes med at dyrke sex med nogen man kender godt. Det er jo en tanke at der er visse ulemper ved at bolle til højre og venstre som mange især unge mennsker jo gør i Danmark også gerne i stærk påvirket tilstand. Stærke og attraktive mænd vil nok tiltrække sig kvinder - måske så mange sex-partnere så de bliver helt trætte af at dyrke sex. Der er jo mnage amerikanske rock-musikere der har en baby med en dansk kvinde og derfor lige kommer forbi Danmark og gir en koncert til vores allesammens bedste. På den måde tiltrækker Danmark sig jo en større talentmasse end hvad landets lille befolkning måske i første omgang kunne præstere. ?
Svagere mænd der ikke er så attraktive har måske større problemer med at tiltrække sig kvindelige sex-partnere. Men de kan jo gå til prostituerede. Man gør faktisk den prostituerede en tjeneste ved at give dem penge. Det eneste der ville være bedre var at give den prostituerede penge uden at gå i seng med dem. Måske sexuel afholdenhed i et eller andet omfang er klogest hvis man altså ikke lige har en fast sex-partner som hetero-seksuel mand ?

Rasmus Toft Ilsø

Voldtægt er frygteligt, men det er en trist udvikling den dag en ligevægtig sommerflirt ender i en kontraktrevidering og underskrivelse af en samtykkeerklæring. Skal der mon være 2 vidner til stede også? Jeg tror ikke at en voldtægtsmand nogensinde vil lade sig stoppe af formalia. Hvis man er i stand til at udsætte et andet menneske for den slags tvang, er alskens juridiske foranstaltninger blot reaktivt. Jeg tror i stedet på opdragelse og et sundt menneskesyn, og det ligger noget før samtykkeerklæring om sex.

Tor Thrysøe, Janus Agerbo, Finn Thøgersen og Brian Jensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Jeg husker som ung, ca 25 år siden, i et TV program hvor det så ud til en kvinde blev stoppet på gaden og stillet et spørgsmål om mænd. Kan ikke huske spørgsmålet, men svaret var noget lignende.
-De slemme mænd er spændende, det er rart at mærke man rigtigt bliver taget.
Grunden til jeg kan huske netop det er, at datteren der stod bag hende udbryder -MOAR, da hun høre sin mors svar.

Vores fysiske forskel omtaler vi som den lille forskel, og til tider tror jeg faktisk også, at det er den lille forskel. Men mand eller kvinde, vi er alle mennesker, og lige så forskellige som vi er mange. Og jeg tror ikke den før omtalte kvinde talte på sit køns vegne generelt.

Jeg tror ikke vi kan finde en kvinde der kan fortælle os hvad samtykke er, og så regne med resten af kønnet er enige
Derimod er jeg ret sikker på vi har rodet os ud i noget symptom behandling her. Jeg tror det har mere at gøre med hvordan man som person forholder sig til andre mennesker, end det har noget med køn at gøre disse "misforståelser". 3 mænd/drenge om en kvinde under druk. Det er hverken selvrespekt eller respekt for kvinden jeg ser hos de 3 mænd i den historie.

Om det er sex eller penge. Nogen mener man godt må udnytte. Det er der jeg mener problemet ligger!

Lise Lotte Rahbek, Arne Lund og Brian Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg tror ikke på at man kan lovgive sig ud af det her. Det er jo allerede sådan (efter den seneste dom) at det er voldtægt hvis den ene af parterne ikke er i en tilstand hvor man kan sige fra.

Målet må jo være at reducere antallet af voldtægter - ikke at øge antallet dømte. Et øget antal dømte kommer ikke reducere antallet voldtægter, for jeg tror ikke det er jura, som fylder hovedet på mennesker i det tilfælde.

I stedet skal vi arbejde på i samfundet at man kommer tilbage på banen hvor man ser hinanden som medmennesker med følelser, værdi og rettigheder. Det er et meget langt træk, for de sidste 20 år er det blevet mere og mere kotume at det er OK at voldføre sig på andre - økonomisk, socialt og muligvis også sexuelt. Det er jo det liberalisme og konkurrencesamfundet går ud på. - Så længe du ikke kan dømmes, er det OK.

Det er også OK at decimere svage menneskers livsgrundlag eller jage dem rundt i manegen på forskellig måde. Menneskesynet fra det offentlige spejler sig selvfølgelig over i (og præger) hvordan vi behandler, bruger og har empati for hinanden.

Anina Weber, Lise Lotte Rahbek, Janus Agerbo, Viggo Okholm og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

God artikel. Og god indvending mod forslaget fra dommerforeningen.
Efter min mening er forslaget populistisk, som så meget politik er i dag.
Det gælder om at trække stemmer.
Men man ved altid, når man er så langt henne i en kønsakt, om begge parter vil det eller ej.
Det er ikke nok med "Den der tier samtykker",

ulrik mortensen

Læs også om sociolog Marie Heinskous undersøgelse her: https://www.information.dk/kultur/2008/01/virkelig-voldtaegt?rel

Let at forestille sig: Den dominerende part i et ægteskab/fast forhold, siger til den svagere part:
Hvis ikke du boller med mig, så får du ikke ....(indsæt selv) fx nyt køleskab, en tiltrængt ferie til Thailand, ny kjole eller....
Mulighederne er legio - sådan cirka på størrelse med forslagsstillernes manglende viden om sexlivets mangfoldighed og krinkelkroge. Hvad stiller fx de arme masochister nu op?
Men jeg er sq ikke overrasket over at se, at Folketingets kommissærer nu trænger ind i folks soveværelser mv. Med den kontrolmentalitet, der trives på Chr.borg og omegn, så måtte det her jo komme..

Der er en del indlæg som baserer sig på måden hvorpå samtykke opnås, men faktisk også et rimeligt godt forslag på hvordan man kan komme uden om problematikken i aftaleloven, som finder anvendelse i mange andre situationer har man netop en lovgivning som beskytter begge parter i en strid.

I min optik er det nuværende princip med et beviseligt og tydeligt Nej lige så forrykt som ideen om det modsatte.

Michael Kongstad Nielsen

https://www.youtube.com/watch?v=NjzeK3Jaz1Y
En sjov historie:
På plejehjemmet i Frederikshavn læste en beboer på 93 op for veninderne på 95 og 102 fra en artikel i Vendsyssels Tidende om at der var sket en voldtægt i Hirtshals plejehjem. Ja, sagde veninderne, derovre kan de give service for pengene.

Norsk lov har en bredere definition af voldtægt end dansk lov. Den inkluderer en bred vifte af seksuel omgang under forskellige omstændigheder, bl.a. seksuelt omgang med en bevidstløs person. Begrebet bevidstløs inkluderer søvn.

I 2005 blev en 24-årig kvinde af nævningene i den norske Gulating lagmannsrett fundet skyldig i voldtægt af en mand, og idømt 9 måneders fængsel. I forbindelse med en fest havde manden lagt sig til at sove på en sofa. Han vågnede ved at kvinden var i gang med at give ham oralsex (i norsk lov hører dette under begrebet samleje). Jeg tvivler på at lovgiverne havde forudset et sådant scenarium, og det bør tjene som en advarsel om at ikke lave lovgivning som ikke er afgrænset af konkrete eksempler i bemærkningerne til loven. Naturligvis var det forkert det hun gjorde, men det var måske lige lovligt hårdt at stemple hende som voldtægtsforbryder.