Læsetid: 4 min.

’Hashens tilstedeværelse er antagelig permanent og uafskaffelig’

Lige siden de første joints blev tændt på dansk jord, har danskerne debatteret, om cannabis bør være lovligt. Ikke mindst i Dagbladet Informations debatspalter er emnet blevet diskuteret heftigt, blandt andet da narkotikalovgivningen blev skærpet i 1968
Indland
21. september 2016

»Debatten om hash og narkotika i dette land er efterhånden blevet så panikagtig og ensidig, at den er blevet hetz-præget.«

Sådan indleder sociolog Erik Manniche sin kronik med den umisforståelige titel Legaliser hash!, der blev bragt i Information den 21. november 1968.

Men spørger man Esben Houborg, sociolog ved Center for Rusmiddelforskning, var tressernes cannabisdebat faktisk mindre fastlåst og mere nuanceret end i dag.

Læs også: Her står frontlinjerne i debatten om fri hash

»Det er interessant at se tilbage på cannabisdebatten i 1960’erne. Den var ikke præget af den skråsikkerhed, der har været omkring kriminaliseringen af cannabis i de seneste år. Det virker dog som om, at der med den seneste tids begivenheder er sket et opbrud i positionerne i debatten om legalisering, som vi ikke har set i mange år.«

Netop den seneste tids drama om Christiania og det københavnske hashmarked har på ny fået den velkendte debat til at blusse op. Senest har De Radikale skiftet holdning og er nu åbne for forsøg med legaliseret cannabis.

Men hvordan tog debatten sig ud i de glade tressere? Det er vi dykket ned i Informations arkiv for at finde ud af. Her fandt vi både argumenter, der sagtens kunne fremkomme i dagens debat og mere alternative perspektiver på den famøse urt.

Gangstervælde og skrækpropaganda

Erik Manniches kronik "Legaliser hash!" blev bragt i Information torsdag den 21. november 1968.

Erik Manniches kronik blev bragt i anledning af, at den daværende socialdemokratiske justitsminister, Knud Thestrup, havde fremsat et lovforslag om skærpelse af narkotikalovgivningen.

Manniche kritiserer lovforslaget i skarpe vendinger.

»Både den officielle reaktion og pressens forekommer mig at være kendetegnet både af den renfærdige sjæls rådvildhed og af trang til socialt formynderi og af den afart af uvidenhed, som kaldes bedreviden,« som han polemisk formulerer det.

Han fortsætter ved at advare om, at en fortsat og forstærket kriminalisering af cannabis vil bane vejen for et »gangstervælde bygget på kriminelle syndikater«.

Problemet med hash »ligger ikke i hashen selv, men i faren for, at internationale kriminelle organisationer for alvor skal iværksætte en opdyrkning af det danske marked,« mener han.

I fuld overensstemmelse med mange nutidige stemmer i cannabisdebatten, erklærer han:

»hashens tilstedeværelse er antagelig permanent og uafskaffelig (...) det er tåbeligt – gentager: tåbeligt – at bilde sig ind, at et totalforbud mod hash kan gennemføres, for det kan det ikke. Ingen kan virkeliggøre love og bestemmelser, der ikke er accepteret af den befolkningsgruppe, på hvilken af disse love m.v. skal anvendes.«

Blot en uge efter får han imidlertid svar på tiltale af programsekretær Erik Rasmussen. Han forholder sig skeptisk til, at internationale kriminelle skulle stå på spring for at indtage det danske cannabismarked, og kalder Manniches kronik for et stykke »skrækpropaganda«.

Trussel mod folkesundhed

Christen K. Thomsens læserbrev "Hash og Narkomani" blev bragt i Information fredag den 28. november 1968 som svar på Kjeld Manniches kronik.

Erik Rasmussen fortsætter sit læserbrev ved at påpege, at de få, for hvem cannabisbrug leder til et varigt narkotikamisbrug, udgør en væsentlig udgift for samfundet.

Derudover finder han det problematisk, at Manniche slet ikke forholder sig til sammenhængen mellem hyppig cannabisbrug og psykoser:

»Til slut savner man en forklaring på de tilfælde af indlæggelser, der dog beviseligt har fundet sted på grund af overdreven hashrygning.«

Erik Rasmussen forholder sig dog ikke komplet afvisende over for en legalisering, men mener blot, at en sådan bør have lavere prioritet end folkeoplysning og bedre resocialisering af cannabisbrugere.

Dagen efter er stud. mag. Christen K. Thomsen på banen i debatspalterne.

Han fremfører i læserbrevet ’Hash og narkomani’ det klassiske argument i cannabisdebatten, at hashrygning fører direkte til misbrug af hård narkotika.

»Statistikken viser, at heroinnarkomaner, i gennemsnit, begynder med cannabis og amphetaminer omkring 16 eller 17, går videre med heroin omkring 18 eller 19, og endelig kommer på hospital omkring 21 eller 22 – år naturligvis,« skriver han.

Christen Thomsen runder sit indlæg af med at udtrykke bekymring for de helt unge – skoleeleverne. Retorisk spørger han:

»Mener Manniche, omegnsskolernes problemer m.h.t. hash er klaret med hans kronik? Eller kan skolernes problemer bagatelliseres til lærer- og forældrehysteri?«

Hash og kultursammenstød

Mogens Nimbs kronik "Cannabis og opium" blev bragt i Information fredag den 2. oktober 1970.

Omkring 1970 var der dog også mere originale indspark i cannabisdebatten, som næppe havde vundet indpas i dagens debatklima.

Et eksempel er assisterende overlæge Mogens Nimbs kronik ’Cannabis og Opium’, der blev bragt den 2. oktober 1970. Han mener, at cannabis og andre rusmidler nødvendigvis må forstås i en kulturel eller civilisatorisk kontekst.

»For al vor presserende optagethed af ulykker og skadevirkninger, er det enøjet urimeligt at overse, hvordan rusmidlerne i en given kultur, positivt og dybt forankret, både udtrykker og forstærker dens idealer. Sådan er det med alkohol hos os, og sådan er det med cannabis og opium i den islamiske og andre kulturer, hvor hamp og valmue fra tidernes morgen har vokset i fredelig og naturlig sameksistens. Groft forenklet, men i positiv mening, har disse forskellige rusmidler været uadskilleligt knyttet til henholdsvis en ekstraverteret, handlingsorienteret, virkelysten og en introverteret, kontemplativ og mediterende kultur,« skriver han.

Mogens Nimb skelner således mellem Vestens »handlingsorienterede« alkoholkultur og Orientens »mediterende« cannabis- og opiumskultur.

Han ser dog selv et stort potentiale i at importere den orientalske narkotika til den kalkulerende og åndløse vestlige kultur.

»Stillet over for egen kulturs robotagtige vej mod selvdestruktion (..), må vi sande, at orientens rusmiddelkultur er et realistisk alternativ,« reflekterer han og fortsætter:

»Hvis cannabis-opium kan hjælpe til at genopdage den tabte indre virkelighed, mystikkens vej til oplevelsen af det transcendente i det nærværende, det meningsfulde i alt, jegets sublimering og tilgrundegåen som det endelige mål – ja, så er det svært at finde plads for økonomisk demokrati, EDB, bruttonationalprodukt og missiler. De eksisterer ikke som andet end projektioner af den fortabte kulturs objektive skinverden.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Krigen imod narko er tabt.... men gode argumenter imod at begynde på at ryge hash er ikke blevet færre og vi kan stadig vinde ved at sætte ind med en effektiv oplysning om hashens dårlige sider.... hvis vi altså ikke bruger alle pengene på en en tabt kriminaliserings krig.