Nyhed
Læsetid: 3 min.

Høringssvar øger kritik af Støjbergs lovudkast

Advokatrådet, Røde Kors, Amnesty International, Børnerådet, Dignity og Dansk Flygtningehjælp træder ind i rækken af organisationer, der kritiserer Inger Støjbergs lovudkast, som vil ændre på Flygtningenævnets sammensætning. Hvis nogen skal have mindre indflydelse på nævnet, er det ministeriet selv, lyder det
Inger Støjberg får ikke megen støtte i høringssvar til ministerens forslag om at ændre sammensætningen af Flygtningenævnet.

Inger Støjberg får ikke megen støtte i høringssvar til ministerens forslag om at ændre sammensætningen af Flygtningenævnet.

Casper Holmenlund Christensen

Indland
28. september 2016

For Inger Støjberg er der ingen hjælp at hente i ambitionen om at fjerne Dansk Flygtningehjælps indflydelse i Flygtningenævnet, når integrationsministeren bladrer gennem de høringssvar, som hendes ministerium nu har modtaget.

Som tidligere omtalt i Information ønsker ministeren at afskaffe Dansk Flygtningehjælps mulighed for at udpege medlemmer til Flygtningenævnet, der fungerer som uafhængig ankeinstans, når Udlændingestyrelsen giver afslag på asyl.

Ifølge Inger Støjberg indtager Dansk Flygtningehjælp nemlig en »dobbeltrolle«, som kan give det indtryk, at nævnet ikke reelt er uafhængigt.

Hvis Inger Støjbergs lovudkast som planlagt vedtages inden jul, skal Flygtningenævnet, som i virkeligheden består af en række nævn, derfor fremover reduceres til kun at bestå af tre medlemmer, som skal udpeges af henholdsvis domstolene, Integrationsministeriet og Advokatrådet.

Men det synspunkt er der ikke opbakning til i høringssvarene. Tværtimod er de fyldt med en næsten enslydende kritik af ministerens lovudkast: De planlagte ændringer vil ifølge høringssvarene føre til dårligere og mindre kvalificerede afgørelser.

Og hvis nogen kan kritiseres for manglende uafhængighed, er det snarere de nævnsmedlemmer, som arbejder som embedsmænd i ministeriet.

Læs også: Leder: Et anslag mod Flygtningenævnet

Advokatrådet, som altså selv er med til at udpege nævnsmedlemmer, er en af de mange organisationer, der nu har afgivet et kritisk høringssvar.

Lovudkastet giver ifølge advokaterne »anledning til betænkeligheder«, hvis ikke Dansk Flygtningehjælp også i fremtiden i lighed med Advokatrådet kan udpege medlemmer til nævnet.

I og med at de udpegede medlemmer ikke er ansat i eller på anden måde er repræsentanter for de indstillende organisationer, så fungerer disse nævnsmedlemmer nemlig efter Advokatrådets vurdering som »en naturlig modvægt over for de medlemmer, der er udpeget af Integrationsministeriet«.

Dermed forstærker de af flygtningehjælpen udpegede nævnsmedlemmer ifølge Advokatrådet i virkeligheden indtrykket af Flygtningenævnet som »en uafhængig instans«.

Derfor opfordrer Advokatrådet til, at den nuværende sammensætning af Flygtningenævnet fastholdes.

I dag er der også medlemmer, som er udpeget af henholdsvis Dansk Flygtningehjælp og Integrationsministeriet.

’Groft fornærmende’

Amnesty International (AI) lægger i sit høringssvar vægt på, at lovudkastet ikke indeholder nogen form for dokumentation for, at nævnet med dets nuværende sammensætning skulle være mindre uafhængigt, fordi ét ud af de fem medlemmer i hvert nævn i dag er udpeget af Dansk Flygtningehjælp.

AI finder det derimod »paradoksalt«, at regeringen ikke har en tilsvarende bekymring om nævnets manglende uafhængighed, når embedsmænd i Integrationsministeriet sagtens kan være nævnsmedlemmer.

En del af de embedsmænd, der møder i nævnet for Integrationsministeriet, »bruger den øvrige del af deres arbejdstid på at realisere, implementere og administrere den til enhver tid siddende regerings udlændingepolitik«, som AI formulerer det i høringssvaret.

Organisationen Refugees Welcome peger i sit høringssvar på, at når regeringen betvivler uafhængigheden hos de nævnsmedlemmer, som er udpeget af Dansk Flygtningehjælp –men derimod ikke hos sine egne embedsmænd – er det »groft fornærmende« over for de jurister, professorer og forskere, som er indstillet af Dansk Flygtningehjælp.

Ud med embedsmændene

Også Børnerådet studser i deres høringssvar over, at mistanken om manglende uafhængighed ikke gælder Integrationsministeriets embedsmænd. Derfor foreslår Børnerådet, at ministeriet fremover kun skal være indstillingspart.

Det vil ifølge Børnerådet have som konsekvens, at nævnsmedlemmerne ikke er de embedsmænd, der arbejder »i det ministerium, som Udlændingestyrelsen henhører under, og hvis afgørelser, der klages over, når sagen kommer i Flygtningenævnet.«

Organisationen Dignity, Dansk Institut mod Tortur, fremhæver fra den gældende udlændingelov, at medlemmer af Flygtningenævnet skal være uafhængige, og at de hverken må modtage eller søge instruktion fra den instans, der har udpeget dem som nævnsmedlemmer.

Dignity mener derfor, at der i højere grad »kan rejses tvivl om Flygtningenævnets uafhængighed på grund af de af UIBM (Integrationsministeriet, red.) indstillede medlemmer, som er i et almindeligt ansættelsesforhold« i ministeriet.

Derfor foreslår Dignity bl.a., at Flygtningenævnets sekretariat, der i dag hører under Integrationsministeriet, placeres uafhængigt af Inger Støjbergs ministerium.

Dansk Flygtningehjælp foreslår –i lighed med de fleste øvrige høringsparter – i sit høringssvar, at det bliver en anden organisation, der overtager retten til at udpege nævnsmedlemmer, som er uafhængig af myndighederne, hvis et flertal i Folketinget ikke længere ønsker, at organisationen skal kunne udpege medlemmer af nævnet.

Som alternativ peger høringssvarene f.eks. på Institut for Menneskerettigheder, Dignity eller Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Flygtningenævnets sammensætning skal afspejle 'interesse' for flygtninge, men ikke parti politisk 'intolerance' det er anti-demokratisk.

Om Flygtningenævnet.
"Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a."

Morten P. Nielsen

I øvrigt er det usandsynligt, at integrationsministeren bladrer høringssvarene igennem, hun er da ligeglad.