Interview
Læsetid: 4 min.

Regeringen har lyttet til McKinsey: mere liberalisering og mere privatisering

Regeringen fører McKinsey-rapport ud i livet. Liberaliseringer og effektiviseringer skal spare forbrugeren for 2.800 kroner om året på vand, varme, affald, el og gas
Indland
16. september 2016

McKinsey har talt, og regeringen har lyttet.

Torsdag fremlagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) sin forsyningsstrategi, hvori han lægger op til at liberalisere affaldsforbrændingssektoren, så virksomheder med skrald og affald ikke længere er bundet til at handle med bestemte kommunale forbrændingsværker.

»Vi sætter affaldet frit. Det skal kunne bevæge sig over Storebælt og på tværs af landegrænser,« siger ministeren.

I august kom det frem, at konsulentvirksomheden McKinsey har analyseret effektiviseringspotentialet i forsyningssektorerne, som omfatter vand, fjernvarme, forbrændingsanlæg, el og gas.

Rapporten konkluderer, at der var op til 7,1 milliarder kroner at hente i besparelser ved en øget privatisering, hvilket førte til en heftig debat og frygt for, at private virksomheder ville spinde guld på danskernes forsyning.

Alligevel har regeringen valgt at lægge sig tæt op af rapportens anbefalinger.

I rapporten foreslog McKinsey:

»Gennemfør fuld konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding (inklusive fjernelse af anvisningsret og -pligt, samt tilladelse til takst- og prisdifferentiering).«

I forbindelse med præsentationen af forsyningsstrategien udgav ministeriet et faktaark, hvori der står:

»Regeringen vil derfor foreslå en konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren. Konkurrenceudsættelsen indebærer bl.a. ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for det forbrændingsegnede erhvervsaffald...«

Det er ikke det eneste sted, hvor regeringen har lyttet til McKinseys anbefalinger. Et af rapportens væsentligste argumenter, der går igen som effektiviseringsforslag i flere af sektorerne, er:

»Lempelse af modregningsregler ved salg af kommunalt ejede selskaber.«

I regeringens forsyningsplan imødekommer den netop det ønske:

»Regeringen foreslår at nedsætte modregningsprocenterne fra 40 pct. til 20 pct., når provenuet fra salg eller udbytte bindes i en 10-årig periode med løbende udbetaling.«

Tilskynder til privatisering

At nedsætte modregningsprocenterne betyder, at kommunerne kan få flere penge i hænderne end tidligere, hvis de vælger at trække overskuddet ud af forsyningsvirksomheden eller decideret sælge den til en privat aktør over en 10-årig periode. Ifølge professor (MSO) Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet kan det tilskynde kommunerne til at privatisere.

»Det giver et øget incitament til at trække penge ud af eller sælge virksomhederne, og det kan derfor være møntet på at få kommunerne til at gøre netop dette,« siger Ole Helby Petersen, der har beskæftiget sig med udlicitering af offentlige virksomheder i mange år.

Ifølge regeringen er formålet at øge incitamentet til effektivisering i virksomhederne. Den vil blande sig helt uden om, hvorvidt forsyningsselskaberne skal privatiseres, for det ansvar har ejerne nemlig selv.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen har tidligere udtalt til Information, at en lempelse i modregningsreglerne vil bane vejen og gøre det attraktivt at privatisere forsyningsvirksomhederne.

Stor prisforskel på forbrænding

Regeringen søger med effektiviseringerne at give forbrugerne et øget rådighedsbeløb på 2.800 kroner om året gennem billigere priser på forsyningsydelser. I alt stiler regeringen mod en samlet besparelse på 5,9 milliarder kroner i 2025, og ud af dem udgør effektiviseringen i affaldsforbrændingen 400 millioner kroner.

Konkurrenceudsættelsen af affaldet vil betyde, at forbrændingsværker skal konkurrere om prisen på forbrænding af affald, da det vil blive muligt for virksomhederne at krydse kommunegrænser og søge de mest effektive forbrændingsværker.

Ifølge ministeriets udspil svinger prisen for forbrænding af et ton affald mellem omkring 250 kroner til 900 kroner, afhængigt af hvor man bor i landet. Det er blandt andet den store prisforskel, som regeringen vil til livs.

»Der er op til 700 kroners forskel på prisen for forbrænding af affald, og den regning ender hos forbrugerne. Derfor skal vi gå i gang med at sikre en effektiv forbrænding og mindske prisforskellen. Det gør vi ved at stille krav om, at affaldet skal sendes i udbud, for så falder prisen nemlig,« siger minister Lars Christian Lilleholt.

Det er brancheforeningen Dansk Affald ikke enig i. Interesseorganisationen rummer blandt andet de kommunalt ejede forbrændingsanlæg og er mere pessimistisk angående udsigten til billigere priser for forbrugerne.

»Vi vil slet ikke gå så langt og sige, at det kan resultere i billigere priser. Når affaldet bliver sat frit, vil priserne i Danmark blive påvirket af den europæiske markedspris, og vi forventer, at priserne vil udligne sig og blive de samme. Derfor kan priserne blive hævet, da de lande, vi importerer mest affald fra, har højere priser end os i Danmark,« siger direktør Jacob Hartvig Simonsen.

Økonomisk støtte til konkurstruede

Som konsekvens af regeringens plan kan de forbrændingsanlæg, der står tilbage med uudnyttet kapacitet risikere at måtte lukke ned, vurderer professor Ole Helby Petersen. Men det har ministerens plan taget højde for.

»Vi vil være opmærksomme på at tage hensyn til de virksomheder, der har investeret i forbrændingsanlæg med tillid til gældende lovgivning. Derfor vil vi holde hånden under de udfordrede virksomheder og sikre, at de ikke bliver presset ud af markedet. Omvendt må det ikke betyde, at vi ikke går i gang med at kigge på at sikre en effektiv forbrænding og mindske prisforskellen for forbrugerne,« siger Lars Christian Lilleholt.

Helt konkret forventer ministeren at bruge en del af den forventede gevinst på 400 millioner kroner på at hjælpe virksomheder til ikke at gå konkurs. Det er en god ide, vurderer Ole Helby Petersen.

»Det er fornuftigt og en realistisk måde at håndtere det på, så man laver en overgangsperiode i liberaliseringen. Det er jo store investeringer, der er lagt i forbrændingsindustrien, og derfor er det klogt at tage hensyn til det,« siger han.

Det ligger endnu ikke fast, hvor dyrt det bliver at sikre virksomhederne, og ej heller hvor lang tid støtten skal stå på.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hold op med at ødelægge samfundet! De såkaldte rationaliseringer går ud på, at arbejde, der hidtil er blevet gjort, spares væk. Det er vi hverken interesserede i eller tjent med.

Janus Agerbo, Anne Eriksen, Troels Larsen, Jørgen M. Mollerup, Lise Lotte Rahbek og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

"Skal du fucke med mit grundvand, knægt !!"

Besparelser bliver betalt af nogen.
Gæt hvem der kommer til at betale den profit, som regeringen vil tildele private firmaer frem for offentlige

Janus Agerbo, Anne Eriksen, Troels Larsen, Tue Romanow og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det er gement tyveri: borgerne har absolut ingen glæde af den indtægt, som et salg indebærer, men til gengæld kommer de til at miste kontrollen med, hvad de fremover skal betale.

Erik Nissen, Janus Agerbo, Anne Eriksen, P.G. Olsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Affald er det nye guld - udover landegrænser!
Det er regeringen også - de har betalt rapporten - den skal bruges, da de er ude i stand til finde på noget andet end gemene og landsskadende "reformer"!

Thorbjørn Thiesen

Der findes ikke beviser for at privatiseringen har gavnet og borgerne. Det er en fej politisk manøvre der fritager politikerne fra det ansvar man har som politiker.

Thorbjørn Thiesen

Rettelse: samfundet og borgerne.

Regeringen har lyttet til McKinsey: mere liberalisering og mere privatisering

Ja selvfølgelig, regeringen har selv bestilt rapporten.

Borgerne i Danmark skal årelades i al fremtid, nu de ikke vil bakke op om Venstre og neoliberalismen. Det eneste positive er at den danske middelklasse afsløres som en flok medløbere der ikke tør tage til genmæle men lader sig tørre i r.... - først den ene vej og så den anden vej.

https://www.youtube.com/watch?v=r3nxtQzvQpY

Jeg er af den mening, at regeringen skal skrotte rapporten. Som skatteyder kan jeg ærgre mig over, at der overhovedet er brugt penge til den slags kostbare udgydelser, når man med 99,9% sikkerhed ved, hvad der kommer til at stå. Prisen har garanteret været høj, og de private konsulenter er sikkert blevet rigeligt forgyldte ved at komme med den slags forudbestilt nonsens. Løgnagtige oplysninger hentet ud af den blå luft om mulige besparelser (som ender i alle andre lommer, end borgernes), vås og snik-snak om effektiviseringer (som man bare kunne have defineret fra ansvarligt politisk hold), og det sædvanlige plidder-pladder om fordelene ved privatiseringerne, som ikke har bund i nogen form for virkelighed, og som i øvrigt indebærer at fællesskabets værdier foræres til private, som i de fleste tilfælde slet ikke har været med til at skabe disse værdier. Herudover mister man den demokratiske kontrol over håndteringen og den ansvarlige varetagelse af vand, varme, affald og andre af fællesskabets etablerede ressourcer og virksomheder. Det er skandaløst ud over enhver grænse, og de, som sanktionerer og fremmer denne nedbrydning og bortgivelse af fællesskabets værdier og institutioner, bør jo kaldes ved sit rette navn (som jeg ikke tør sige af hensyn til repressalier, men det er har noget at gøre med at modarbejde landets interesser - at forråde de værdier, samfundet er bygget på).

Michael Pedersen: det altid en god ide at fjerne monopoler. ..men det er jo det stik modsatte man gør ...man forsøger at indhente stordriftsfordelene.

I dag forsynes danskerne med drikkevand fra landets ca. 2.000 vandværker. Omkring halvdelen får vand fra et vandværk, der er ejet direkte af forbrugerne selv, mens de øvrige får vand fra en kommunalt ejet vandforsyning. Danskerne ejer altså på den ene eller anden måde selv deres vandforsyning, og som loven er nu, må der ikke tjenes penge på at drive vandforsyning i Danmark.

Ak.ak

...Fra senest erfaringen med salg af DONG aktier til Goldman & Sachs ved regeringen udmærket at de kan tillade sig at gøre lige hvad de vil uanset hvad og uden nævneværdige protester. Vores fælles Danmark bygget op i sved og tårer gennem 100 år er på vej til at blive foræret væk til den neo liberalistiske sump hvor kun den økonomiske magt elite tæller.

...Det eneste du får lov til for fremtiden er at knokle dig til lirekassemand og naturligvis betale gildet. Men du ligger som du har redt du kære dansker.