Læsetid: 8 min.

Kronprinsens kup

Nye oplysninger rejser spørgsmål om, hvad der skete, da kronprins Frederik som medlem af Den Internationale Olympiske Komité stemte imod at udelukke Rusland fra OL på grund af statsstøttet doping. Kulturministeriet rettede flere henvendelser til kongehuset om sagen, viser aktindsigt, men alligevel gik kronprinsen imod regeringen. Eksperter og politikere kræver en forklaring
I denne uge deltog kronprinsen i Folketingets åbning. Men forud for OL i Rio gik Kronprinsen ved den afgørende afstemning i IOC imod den danske regering – og et bredt flertal i Folketinget – som havde ønsket at udelukke Rusland fra det kommende OL, efter at det internationale dopingagentur WADA havde afsløret en flerårig statsstøttet doping.

I denne uge deltog kronprinsen i Folketingets åbning. Men forud for OL i Rio gik Kronprinsen ved den afgørende afstemning i IOC imod den danske regering – og et bredt flertal i Folketinget – som havde ønsket at udelukke Rusland fra det kommende OL, efter at det internationale dopingagentur WADA havde afsløret en flerårig statsstøttet doping.

Linda Johansen

Indland
8. oktober 2016

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) efterlod ingen tvivl på sit ugentlige pressemøde den 1. april 2008.

Efter at statsministeren var blevet kritiseret for bringe kongehusets politiske neutralitet i fare ved at ville tillade kronprins Frederik at blive medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), slog han fast, at nok ville denne formelt ikke være regeringens repræsentant i komiteen. Hvilket ville være i strid med det olympiske charter.

Men det betød ikke, at kronprinsen fik frie hænder. En nedsat følgegruppe af embedsmænd fra Stats-, Udenrigs- og Kulturministeriet samt kronprinsen og hans rådgivere ville sikre, at kronprinsen levede op til grundlovens ord om, at det danske monarki er konstitutionelt. Et sådant indebærer, at monarken ikke på egen hånd kan udføre politiske handlinger.

»Gruppen skal blot sikre, at kronprinsen hele tiden er tæt informeret om, hvad der er regeringens politiske linje, så der ikke dukker et modsætningsforhold op i mellem, hvad han gør og siger, og hvad der er den politiske linje,« lød det fra Anders Fogh på pressemødet i Statsministeriet.

»Klokkeklar« overtrædelse

Otte år senere mener flere eksperter og politikere imidlertid, at statsministerens løfte mest har vist sig at have karakter af en aprilsnar.

Forud for OL i Rio skete nemlig det, som statsministeren forsikrede ikke kunne ske: Kronprinsen gik ved den afgørende afstemning i IOC imod regeringen – og et bredt flertal i Folketinget – som havde ønsket at udelukke Rusland fra det kommende OL, efter at det internationale dopingagentur WADA’s undersøger, Richard McLaren, havde afsløret en flerårig statsstøttet doping.

Det på trods af, at en aktindsigt, Information har fået, nu afslører, at Kulturministeriet flere gange henvendte sig til kongehuset, uden at få noget svar, inden afstemningen.

Professor på Institut for idræt og ernæring, ved Københavns Universitet, Hans Bonde, kalder kronprinsens optræden for en »klokkeklar« overtrædelse af de spilleregler, Anders Fogh Rasmussen udstak for ham, og som var forudsætningen for medlemskabet af IOC.

»Når der har været en kontakt fra Kulturministeriet, inden kronprinsen skulle stemme i Rio, kunne det tyde på, at kulturministeren har været klar over, at det var en tikkende bombe under idrætspolitikken og derfor har forsøgt at forhindre denne i at stemme for. Hvis kronprinsen så direkte er gået imod et kammeratlig råd, forværrer det selvfølgelig situationen for hoffet,« siger Hans Bonde.

Læs også: Kære kronprins: Brasilien er ikke Norge, og De Olympiske Lege ikke er ikke et royalt bryllup i London

Kollegaen, professor på det Juridiske Fakultet, ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, mener, at kronprins Frederik aldrig i første omgang skulle have været medlem af IOC.

»Sagen bekræfter blot, hvad jeg også udtalte dengang, han blev valgt ind: Det er en dårlig ide, for han kan ikke undgå at blive viklet ind i politik. At han så går imod regeringens politik, gør det kun så meget desto værre,« siger Jens Elo Rytter.

Lektor på Saxo-Instituttet, ved Københavns Universitet, Jes Fabricius Møller, understreger, at der stadig mangler en afklaring af, hvad kronprins Frederik fik at vide af regeringen:

»Det er ikke, fordi jeg selv tror på det, men det er en mulighed, at regeringen – og i dette tilfælde Bertel Haarder – nok har sagt udadtil, at man ønskede en udelukkelse af Rusland, men ikke har haft noget ønske om at provokere russerne og derfor har anmodet kronprinsen om at forholde sig i ro – eller i hvert fald ikke har gjort noget for at sikre, at han ikke gjorde det.«

Fem mails til kongehuset

I dag varetages regeringens kontakt til kongehuset, og kronprins Frederik, om IOC-medlemskabet dog i praksis ikke længere af Fogh-regeringens nedsatte følgegruppe.

Følgegruppen mødtes sidste gang i 2014, og Kulturministeriet står i stedet navnlig for – med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ord – »den løbende kontakt mellem regeringen og kongehuset« om idrætspolitik.

Statsministeriet har da heller ikke været i kontakt med kongehuset og kronprins Frederik om IOC-afstemningen, hvorimod Kulturministeriet i perioden fra den 24. juli og frem til den 11. august sendte i alt fem mails til kongehuset angående »McLaren rapporten og WADA«.

Den udleverede liste over Kulturministeriets sagsdokumenter afslører samtidig, at kongehuset aldrig svarede på de sendte mails

Kulturministeriet afviser at udlevere indholdet af henvendelserne til Kongehuset med henvisning til behovet for at »beskytte væsentlige hensyn til private og offentlige interesser«.

Ifølge Kulturministeriet »er der for Kronprinsen tale om en helt særlig situation, hvor han beror sine udtalelser på oplysningerne om regeringens stillingtagen for at kunne varetage sin rolle i IOC«.

De første tre mails

De første tre mails blev sendt til Kongehuset samme dag, nemlig den 24. juli. Det var den dag, hvor IOC’s eksekutivkomité (som kronprinsen ikke er medlem af) afholdt en telefonkonference for at drøfte Richard McLarens rapport, som havde fået WADA til at opfordre til en udelukkelse af Rusland fra OL i Rio.

Samme dag havde både Venstre og Socialdemokratiets idrætspolitiske ordførere støttet opfordringen, og sidstnævnte, Mogens Jensen, udtalte til Jyllands-Posten, at »hammeren må falde«.

Det gjorde den ikke. IOC’s eksekutivkomité lod det i stedet være op til de enkelte specialforbund at afgøre, om russiske atleter skulle have lov til at deltage ved legene i den berømte brasilianske by, der begyndte den 5. august.

»Det er fint nok at tale om kollektivt ansvar,« udtalte IOC’s præsident, Thomas Bach, efter mødet mellem eksekutivkomiteens 15 medlemmer. »Men til syvende og sidst skal man kunne se alle atleter i øjnene, som er en del af dette.«

Den fjerde mail

Den næste, og fjerde, mail sendte Kulturministeriet til kongehuset den 30. juli. Samme dag som 20 europæiske sports- og kulturministre – på dansk foranledning – vedtog en støtteerklæring for WADA.

Hverken støtteerklæringen eller den medfølgende pressemeddelelse henviste direkte til IOC’s beslutning om ikke at udelukke Rusland ved OL. Men timingen var ikke tilfældig. Støtteerklæringen henviste til, at regeringerne finder det vigtigt at bakke op om WADA på baggrund af »nylige begivenheder«.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har således anklaget WADA for at være et redskab for »geopolitisk pres« og har sammenlignet situationen med Vestens boykot i 1980 af OL i Moskva efter Sovjetunionens invasion af Afghanistan.

»Jeg er meget tilfreds med, at en lang række lande i Europa er enige i at stå sammen og bakke op om, at vi ikke kan acceptere doping i idræt,« udtalte Bertel Haarder i en pressemeddelelse på Kulturministeriets hjemmeside og på sin facebook-side skrev han:

»Det lykkedes at få rigtig mange lande med på en skarp fordømmelse i en fælles erklæring om bekæmpelse af doping. DIF (Dansk Idrætsforbund, red.) var ligesom jeg mest indstillet på at udelukke Rusland helt, da det er den russiske stat, der satte svindelen i system.«

Rio

Alligevel kom kronprins Frederik frem til en anden konklusion, da han den 2. august ankom til Rio og det første møde i IOC om McLaren-rapporten og WADA.

Thomas Bach bad de 85 fremmødte medlemmer af IOC om ved håndsoprækning at tage endelig stilling til eksekutivkomiteens beslutning. 84 hænder røg i vejret. Kun én stemte imod beslutningen, Storbritanniens Adam Pengilly.

Kongehuset afviste at kommentere McLaren-rapporten og WADA’s opfordring. Men BT fangede den 9. august kronprins Frederik, efter at han havde set Caroline Wozniacki tabe til tjekkiske Petra Kvitova i den olympiske tennisturnering. Kronprins Frederik forsvarede IOC’s beslutning med ordene:

»Der er faldet en beslutning, og den står jeg også inde for. Det må jeg sige.«

– Så det er okay med Dem, at russerne er med?

»Det synes jeg. Nu er det jo atleterne, der er i centrum«.

Den femte mail

Den femte, og sidste, mail sendte Kulturministeren til kongehuset den 11. august, dagen inden TV2 interviewede kulturministeren.

Bertel Haarder, som også var i Rio, bebrejdede ikke kronprinsen noget. Han havde blot været »loyal« over for IOC’s oprindelig beslutning, lød det.

På spørgsmålet om det udelukkede kronprins Frederik i tage afstand fra denne beslutning, hvis han var uenig, svarede Bertel Haarder:

»Det kan han, men jeg kan jo ikke tale på hans vegne.«

– Havde du ønsket, han havde udtrykt sig anderledes?

»Det vil jeg ikke udtale mig om, for jeg er selv et loyalt menneske og sidder i en regering, der beslutter mange ting, som jeg ikke altid er helt med på, men jeg er loyal over for det, der er enighed om.«

– Har du talt med kronprinsen om det her?

»Ja, det har jeg. Og der sagde jeg det samme.«

Regeringen tier

Efterfølgende har Bertel Haarder i et skriftligt svar til Folketingets kulturudvalg gentaget, at »ligesom WADA, Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund havde jeg gerne set, at Rusland var blevet udelukket fra De Olympiske Lege«.

I dag har Bertel Haarder ikke »yderligere kommentarer til sagen«, skriver Kulturministeriet til Information.

Heller ikke De Konservatives idrætspolitiske ordfører, Brian Mikkelsen, har »nogen kommentarer i relation til kronprinsen«.

Brian Mikkelsen, som kulturministeren netop har nomineret til posten som vicepræsident for WADA, støttede ellers i sin tid som kulturminister i Fogh-regeringen kronprins Frederiks IOC-kandidatur.

Det skete med henvisning til, at kronprins Frederiks opgaver ville være »så konsensusorienteret, at det overhovedet ikke er problematisk for kronprinsen at beskæftige sig med dem«.

»Vi er jo enige om, at vi skal føre en skrap, skrap politik imod doping. Jeg er selv involveret i den kamp sammen med IOC, og de ting, vi laver, er fuldstændig tværpolitiske. Der vil kronprinsen være en rigtig god mand til at gå ind og være med til at kæmpe i den kamp, som Danmark spiller en nøglerolle i, nemlig kampen for bekæmpelse af doping. Det kan kronprinsen jo roligt gøre, for det står hele den danske befolkning og hele det danske folketing jo bag,« lød det dengang fra Brian Mikkelsen under en debat i folketingssalen.

Socialdemokratiets idrætsordfører, Mogens Jensen, der havde opfordret til en udelukkelse af Rusland, vil i dag ikke bebrejde kronprins Frederik noget. Tværtimod.

Selv om Mogens Jensen i 2008 udtalte, at »jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor kronprinsen udtaler sig mod den danske regering«, mener han i dag, at kronprinsen ikke er forpligtet til at følge den danske regerings politik.

»Kronprinsen har jo skrevet under på, at han ikke repræsenterer en regerings holdning. Det har ikke noget at gøre med, om man er enig eller uenig med IOC’s beslutning. Kronprinsen kan bare ikke repræsentere den danske regerings holdning,« siger Mogens Jensen.

Kongehuset tier

Til gengæld kritiserer SF og Enhedslisten kronprins Frederiks optræden og kræver en forklaring på, hvordan han kunne ende med at stemme imod at udelukke Rusland fra OL.

»SF har i forvejen været betænkelig ved kronprinsens rolle i IOC, og når han så ovenikøbet vælger ikke at følge det politiske flertal i Danmark, bliver det et stort problem,« siger partiets idrætsordfører Jacob Mark.

»Vi kan konstatere, at Bertel Haarder har fundet behov for at orientere kongehuset om WADA-sagen og samme dag, hvor kulturministeren er med til at vedtage en opfordring om at udelukke Rusland, sendes der på ny en mail til kongehuset«, siger Enhedslistens idrætsordfører, Søren Søndergaard. »Vi ved selvfølgelig ikke, om den mail indeholder denne opfordring – men det er vel sandsynligt, at det er denne man meddeler kongehuset. Men på trods af disse kontakter stemmer Frederik for ikke at udelukke Rusland. Derfor må stats- og kulturministeren nu forklare, om kongehuset har valgt at se stort på den politiske anbefaling – og hvilke konsekvenser det i givet fald får.«

Kongehuset har ikke svaret på flere henvendelser fra Information om en kommentar til kritikken af kronprins Frederiks beslutning.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

H K H Kronprinsen har - som vi alle har - en "kvaje-sig-konto".
Men indestående på hans var ikke af en nævneværdig størrelse - og nu er der vist "overtræk".
Fortsæt endelig - kære Kronprins - det kan være du dermed "afskaffer" dig selv.

Allan Stampe Kristiansen, Torben Lindegaard, Arne Lund, Jens Winther og ingemaje lange anbefalede denne kommentar

Hvis Kronprinsen ikke har fulgt resultatet af den borgerlige regerings tankevirksomhed, får han ubetinget en stjerne hos mig. Fredriks kvajekonto bugner derfor af points i mit regnskab.
Fortsæt endelig med at tænke og vurderer selv, kære Kronprins - vi har ikke brug for flere nikkedukker.

Niels Duus Nielsen, Jan Kauffmann, Flemming Berger, Jesper Nielsen, Anders Graae, Hans Aagaard, Benny Jensen, Dagmar Christiandottir, Claus Jørgensen, Søren Johannesen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Hensigten med de olympiske lege er at samle verden. Ikke at skille den eller skabe strid.
Derfor skal skide politikere holde sig ude af OL.
Jeg er ikke for monarkiet, men Frederik er klogere end de fleste på borgen.

Jette M. Abildgaard, Michael Friis, Torben Arendal, Jan Kauffmann, Allan Stampe Kristiansen, Flemming Berger, Jesper Nielsen, Anders Graae, Erik Karlsen, Hans Aagaard, Benny Jensen, Dagmar Christiandottir, curt jensen, Claus Jørgensen, Karsten Aaen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar

Der er flere nosser i Kongehuset end i hele Folketinget tilsammen.

Jan Kauffmann, Allan Stampe Kristiansen, thomas hahn-thomsen, Flemming Berger, Jesper Nielsen, Dagmar Christiandottir, curt jensen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Michael Andersen

Disse udokumenterede dopinganklager er Vestens og den internationale kapitalismes sammensværgelses forsøg på at skade Rusland. Det har Kronprinsen og Den Olympiske Komité heldigvis gennemskuet.

Michael Friis, Torben Arendal, thomas hahn-thomsen, Flemming Berger, Britt Kristensen, Jesper Nielsen, Hans Aagaard, Dagmar Christiandottir, Torben Skov og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Søren Johannesen

Måske Kronprinsen har haft adgang til flere og andre informationer end vi i offentligheden er blevet præsenteret for via medierne, og derfor har kunne træffe sin beslutning på et oplystgrundlagt.

listen over ting som Rusland er ansvarlig for vil ingen ende tage:
Ukraine, OL doping, Massemord i Syrien, hacking af DNC, Hacking af Hillary, brud på våbenhvile i Syrien, potentiel trussel mod kommende præsidentvalg.

Mens de ansvarlige står med blod på hænderne, penge i lommen og peger på Rusland med stigende hysteri mens de råber gennem medierne her er tyven. Som et lille barn taget på fersk gerning med slikkepinden i hånden, benægter og peger på hunden.

Og det lille skrigende barn har overbevist 179 danske politikere, flot!
At ingen af de danske politikere virke at interesse sig for sandheden er det mest skræmmende.

Niels Duus Nielsen, Michael Friis, Torben Arendal, thomas hahn-thomsen, Flemming Berger, Britt Kristensen, Jesper Nielsen, Anders Graae, Hans Aagaard, Dagmar Christiandottir, Torben Skov, curt jensen og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar
thomas hahn-thomsen

Det tjener Kronprinsen til ære, at han ikke har deltaget i den smagløse Ruslandsmobning, og ikke hoppede på "russerne-gjorde-det-tåget"!
Det tjener til gengæld IKKE regeringen og folketinget til ære, at de slugte den undermålige McLaren-rapport!
McLaren, der har konstrueret rapporten, en kanadensisk advokat. Påstanden om et statssponsret dopingssystem bygger McLaren udelukkende på een mands vidnesudsagn, nemlig den tidl. direktør for Moskva og Sochi doping kontrol laboratorier Grigory Rodchenkov, som hoppede af til USA på flugt fra det russiske politi! Han var anklaget af både WADA og Rusland for at være i centrum for doping! Nu har han et laboratorium i Californien!! Hans søster blev dømt til fængsel, for at have solgt anabole steroider!! McLarens sandhedsvidne!! McLaren gjorde sig ikke den ulejlighed at underrette sig om den russiske side af sagen gennem interviewer!! Hele rapporten udemærker sig ved fravær af dokumentation og "hårde beviser"!
Sært nok så man i medierne ikke noget til, hvad EOC's President Patrick Hickey anså om rapporten!
Han modtog et mail fra Beckey Scott, Chair of the WADA Athletes Commission, den 17/7.
Patrick Hickey sagde bl.a.:"The e-mail from Beckie Scott and the attached letter has shocked and concerned me on a number of levels.

"Firstly, the McLaren report is meant to be a totally independent report that must remain totally confidential until its publication on Monday, 18 July 2016 at 09:00 in Canada. It is clear from the e-mail and letter that both the independence and the confidentiality of the report have been compromised.

"My concern is that there seems to have been an attempt to agree an outcome before any evidence has been presented.

"Such interference and calls ahead of the McLaren Report publication are totally against internationally recognised fair legal process and may have completely undermined the integrity and therefore the credibility of this important report.

"Secondly, I have checked with the chairperson of The EOC Athletes Commission and he has not been consulted about the request in the Scott e-mail for European signatories. Yet I note from her email that three European NADOS 'amongst others' have been approached to sign. It is clear that only athletes and organisations known to support a ban of the Russian Olympic Team have been contacted.

"Finally I have to question on what authority the USA and Canadian Anti-Doping agencies prepared their letter and what mandate they have to lead an international call for a ban of another nation in the Olympic family.

Hele Patrick Hickey's bidrag til dette, kan man finde her:
http://www.aipsmedia.com/2016/07/17/19115/anti-doping-eoc-patrick-hickey...
Siden blev også hele det paralympiske team også forbudt at deltage!! Skammeligt!!!
Hvor jeg dog hader mobning!!
Godt og hæderligt gået, Kronprins Frederik!!

Michael Friis, Torben Arendal, Flemming Berger, Britt Kristensen, Søren Johannesen, Jesper Nielsen, Kasper Kjær, Hans Aagaard, Thomas Petersen, Dagmar Christiandottir, Torben Skov, curt jensen og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Det var en lang og uddybende artikel, men hvorfor?
Af alle de begivenheder, der er været de sidste 100 år, hører OL til de mest betydningsløse.

Flemming Berger, Jens Winther og Dagmar Christiandottir anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Uenigheden mellem regeringen og kronprinsen er kernen i dopingsagen.

Uanset rigtigheden om doping så har kronprinsen i følge min viden for anden gang handlet mod ministrer i den danske regering. Den gang er han gået i mod kulturministeren og sidste gang i 2008 mod finansministeren.

Kronprinsens ageren skader den bredde velvilje, som hans mor har tilført monarkiet. Efter min opfattelse er der derfor ingen grund til at hylde kronprinsen. Han bør tvinges væk fra posten i den olympiske komité, hvis danskerne ønsker at beholde kongehuset, som en del at vores kulturarv.

Lad mig henlede opmærksomheden på et indlæg jeg skrev i Information d. 2. april 2008, da den daværende regering bevægede sig ud i de selskabet problemer, som nu skader såvel den danske stat som kongehuset.

https://www.information.dk/debat/2008/04/kamikazepilot-fanget-spind

Det er formentlig med et vist vemod, at en del danskere nu ser monarkiet på vej ind i sin måske sidste fase. Andre vil glæde sig. Den sportsglade kronprins Frederik har med sit OL-eventyr kastet sig ud i en ny og vanskelig disciplin: OL-komitedeltagelse for prinser, som ikke må beskæftige sig med politik eller sagt med andre ord kamikazeflyvning.

Vi ved, at kronprinsen er en modig og belæst mand, men da sportens og kronprinsens initiativ indebærer en vis risiko for, at kronprinsen sætter alt over styr, allerede inden han overtager kronen, har kongehuset nu fået den idé, at man vil ansætte en såkaldt spindoktor til at hjælpe den åbenlyst politisk ukyndige kronprinspilot mod at komme i et drabeligt spind med deraf følgende risiko for kollision med grundlov, regering, opposition og befolkning.

Historie af korruption
Kulturministeren Brian Mikkelsens seneste udmelding om, at man har "kørt kronprinsen i stilling til den olympiske komité", og "hvis vi vil opnå noget stort, skal vi også turde drømme stort" viser med al tydelighed, at kulturministeren er i gang med at vikle kronprinsen ind i kulturministerens personlige spin(d) og ambition om at blive husket som en stor kulturminister.

Det kræver næppe en spindoktor, at oplyse kronprinsen om, at Den olympiske Komité bærer på en historie af storpolitik, magtfuldhed og korruption, og at kulturministerens og den professionelle elitesports interesser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med kongehusets.

Og hvad vil staten Danmark gøre, hvis kronprinsen med eller uden vilje kastes ind i storpolitik eller endnu værre korruption? Vil statsministeren bede vores nuværende regent dronning Margrethe om at idømme kronprinsen en passende straf, som skal svare til den, som andre borgere i dette land ville kunne få for tilsvarende forbrydelser?

Grundlovsændring
Med kronprinsens forsøg på at fremme OL i Danmark er borgfreden mellem kongetro og mindre tro formentlig forbi. Kronprinsen (mis)bruger ansvarsfrit sin nedarvede stilling til at fremme, at den danske stat skal bruge 100 milliarder svarende til tre Storebæltsbroer i en sag, hvor han ikke selv skal bidrage med noget endsige stå til ansvar over for skatteborgerne. Med sit fremstød for et bekosteligt OL i Danmark har han talt regeringen imod. Den for nylig afgåede finansminister har udtrykkeligt tilkendegivet, at han i modsætning til kronprinsen ikke ser et OL i Danmark som en sag, der skal nyde fremme.

Kronprinsen har allerede vist, at han mener, at det er acceptabelt at være politisk uenig med en finansminister, som til enhver tid skal stå til ansvar over for Folketinget og i sidste ende over for vælgerne. Prinsen har altså kastet sig ud i politik og synes bestemt at have overskredet den usynlige grænse for, hvad han kan tillade sig. Kronprinsen bør ikke glemme, at politik er en meget foranderlig størrelse. Det, som er politisk acceptabelt den ene dag, kan meget nemt være uacceptabelt den næste.

Historien har gennem årtusinder vist, at sport og magt en meget sprængfarlig cocktail, og derfor bør kronprinsen nok forblive på tilskuerpladserne, med mindre han bevidst eller ubevidst arbejder for en grundlovsændring mhp. en udfasning af kongehusets betydning. Selv en spindoktor, kommunikations- eller propagandaekspert vil næppe kunne ændre det.

Kurt Loftkjær er talsmand for Åbenhedskomiteen

Nej, Ol er ikke en kongebal. Men både regeringen og Information glemmer helt at OL ej heller er og skal være underlagt politiske motiver. Det er netop OLs natur at være 100% neutral og politisk uafhængig, et sted hvor kun fred styrer i en eller krigsfyldt verden. Sådan har det allerede været i antikken.
Og det er det i den grad politisk når en regering prøver at påvirke IOCs afgørelse.
Jeg er 100% republikaner men tak til prinsen for at stå op for IOCs integritet.

Flemming Berger, Erik Karlsen, Hans Aagaard, Dagmar Christiandottir og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Og Kurt Loftkjær glemmer det selvfølgelig også.

Jens Erik Starup

Ja, Curt Jensen, hvordan er det så lige det går med den politiske uafhængighed i IOC.
For mig er det svært at have tiltro til, at idrættens organisationer i praksis sikrer sig, at de lever op til idealerne.

Kurt Loftkjær

Til Curt Jensen

Jeg glemmer ikke noget. Jeg ser større principielle forfatningsproblemer, hvor du ser på OL-struktur og moralske dilemmaer. Jeg kan kun refererer til mit indlæg.

Det danske demokrati optager mig - og ikke et OL-scenarium, der handler om alt andet end demokrati.

Kurt Loftkjær

Til Curt Jensen

Hvis emnet politik og OL har din interesse så læs gerne Informations artikel "OL aldrig politikfri":

https://www.information.dk/udland/2008/03/ol-aldrig-politikfri

...Gad vist hvordan Dansk Folkeparti har det med danskheden i det danske kongehus? Det har de ikke ytret sig så meget om - Måske vi snart skal se forslag fra den kant om at gøre Martin Henriksen til kronprins og Marie Krarup til kronprinsesse for at sikre danskheden. Ha ha ha

Niels Duus Nielsen og Benjamin Nedergaard Leonhard anbefalede denne kommentar

Michael Andersen: "....Vestens og den internationale kapitalismes sammensværgelses forsøg på at skade Rusland. Det har Kronprinsen og Den Olympiske Komité heldigvis gennemskuet."

Jeg tvivler stærkt på, at Frederik og IOC på noget som helst tidspunkt vil beskæftige sig med at gennemskue kapitalistiske sammensværgelser. Men Michael, du ser måske kronprins Frederik som den nye spydspids for den internationale socialisme....? ;-) :-D

Britt Kristensen, Torben Skov, Herdis Weins, Jens Winther og Marie Jensen anbefalede denne kommentar

Er det ikke Statsministeriet/Udenrigsministeriet, der har kompetencen til på regeringens vegne at fortælle/diktere kronprinsen hvad han skal sige og ikke sige , når han rejser som dansk repræsentant i udlandet ?

Kunne være morsomt at få at vide, hvad der står i de talepapirer,notater o s v, som kronprinsen, hans delegation og den lokale danske ambassades ambassadør har fået stukket i hånden fra regeringen inden mødet .

Har kronprinsen gået imod en klokkeklar udmelding fra regeringen , så er han ikke driftssikker og så sidder der sikkert allerede nogen og funderer på, hvordan man skal håndtere ham/kongehuset , så den slags aldrig nogensinde sker mere.

Kunne også være morsomt, hvis der har været en kompetencestrid mellem Udenrigsministeriet og kulturministeriet,og at det er årsagen til "uheldet" ?

Uanset hvad, så får offentlighede næppe den fulde sandhed lige her og nu - .men folketingets udenrigspolitiske nævn får nok hele historien, og det udvalg har vist 100% tavshedspligt .

Det er substantielt en lille sag, men den har stor principiel betydning.

Michael Andersen

Erik Karlsen
Det var et ganske sarkastisk skrevet indlæg, så jeg betragter ikke Frede som spydspids for andet end en institution, Kongehuset, der for længst burde være skiftet ud.

Benjamin,
man kan vel sagtens ytre tilfredshed eller beundring (osv.) af en person eller hans gerninger uden at gå ind for den institution, der har skabt ham.

Jeg mener heller ikke, at det er foruroligende, at Frederik måske kommende X er gået uden om det politiske system i denne sag, for IOC's medlemmer skal ikke repræsentere regeringer. Det er da rart at vide, at han også kan give udtryk for en holdning.

Torben Skov, Niels Duus Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Lad nu være med at udstille den almindelige naive forestilling om et upolitisk kongedømme uden indflydelse.
Vær taknemmelige over at Frederik er tilfreds med at boltre sig i sportens internationale overklasse.

thomas hahn-thomsen

Kurt Loftkjær!!
Kronprins Frederik har handlet med integritet og i fuld overensstemmelse med IOC's regler, som han påtog sig at overholde og respektere, da han blev medlem af kommiteen!! Jeg tror afgjort ikke, at dette skader den brede velvilje, som hans mor har tilført monarkiet. Der er tværtimod noget afvæbnende ved velbehøvelig civilcourage!!
Olympismens Sjette Fundamentale Princip (+Syvende), som lyder:
"6. The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, POLITICAL or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."
"7. Belonging to the Olympic Movement requires compliance with the Olympic Charter and recognition by the IOC."
D.v.s. Ikke-diskrimination af nogen slags, inklusive nationalitet og politisk mening!!

I det tyvende århundrede OL blevet et politisk våben, i stedet for et forum, der kan hjælpe med til at bygge bro mellem opponenter og øge mellemfolkelig forståelse!!

"1.5 MEMBERS OF THE IOC WILL NOT ACCEPT FROM GOVERNMENTS, ORGANISATIONS, OR OTHER PARTIES, ANY MANDATE OR INSTRUCTIONS LIABLE TO INTERFERE WITH THE FREEDOM OF THEIR ACTION AND VOTE."

1.3 The IOC admits its new members at a ceremony during which they agree to fulfil their obligations by taking the following oath:

“Granted the honour of becoming a member of the International Olympic Committee, and declaring myself aware of my responsibilities in such capacity, I undertake to serve the Olympic Movement to the very best of my ability; to respect and ensure the respect of all the provisions of the Olympic Charter and the decisions of the International Olympic Committee, which I consider as not subject to appeal on my part; to comply with the Code of Ethics; TO KEEP MYSELF FREE FROM ANY POLITICAL or commercial INFLUENCE and from any racial or religious consideration; to fight against all other forms of discrimination; and to promote in all circumstances the interests of the International Olympic Committee and those of the Olympic Movement.”
OL er fra starten i 1896 tænkt som en upolitisk kappestrid!! Den kan kun blive devalueret af at blive inficeret af politisk manipulation, som det skete ved McLaren-kuppet!!
Det mest praktiske ville måske være at udstyre Kronprinsen med en rød knap(=nej) og en grøn knap (= ja), så slap man alt det vrøvl!! (<= sarkasme)

Det forekommer mig en anelse ironisk, at du er talsmand for en åbenhedskomite!

Torben Skov, curt jensen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar

Og jeg der var overbevist om at, OL ikke er en politisk legeplads, for hverken danske politikere eller andre politikere. Nu maa jeg revurdere den opfattelse, og konklutionen bliver; Regeringen og folketinget haabede i kraft af Kronprinsens deltagelse, at de kunne omdanne det i det skjultetil en politisk kampplads, med Prinsen som regeringen og Folketinget nyttige idiot.
Han har gjort det eneste rigtige Prinsen, forholdt sig til det sportslige og ikke kollektivt afstraffet alle Russiske atleter.

curt jensen, Søren Johannesen, Britt Kristensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Til Thomas Hanh-Thomsen

Som jeg skrev tidligere til en anden debatør:

Jeg ser større principielle forfatningsproblemer, hvor du ser på OL-struktur og moralske dilemmaer. Jeg kan kun refererer til mit første indlæg.

Det danske demokrati optager mig - og ikke et OL-scenarium, der handler om alt andet end demokrati.

Odin Rasmussen

Jeg tror at kronprinsen er en del mere intelligent end de fleste folketings medlemmer. Det er faktisk tankevækkende så normale kongehuset virker. Orienteret mod fred og internationalt samarbejde. Kongehuset er nemlig noget af det mest internationale vi har her i landet og dets medlemmer væsentlig klogere og mere begavede end de danske politikere.

Kurt Løfkjær,
Det faktum at OL i praksis aldrig er politikfri kan jo ikke bruges som retfærdiggørelse, på samme måde man ikke kan retfærdiggøre tyveri med at der findes folk der alligevel stjæler, uanset hvor mange love der måtte forbyde det.
Ang. om det er nget du har glemt, så er det naturligvis noget kun du selv kan afgøre. Det har du selvfølgelig ret i.

Kurt Løfkjær,
Det faktum at OL i praksis aldrig er politikfri kan jo ikke bruges som retfærdiggørelse, på samme måde man ikke kan retfærdiggøre tyveri med at der findes folk der alligevel stjæler, uanset hvor mange love der måtte forbyde det.
Ang. om det er nget du har glemt, så er det naturligvis noget kun du selv kan afgøre. Det har du selvfølgelig ret i.

Man kan diskutere om det kan være grundlovstridig at kronprinsen er medlem af IOC men ikke om han som IOC medlem skal være forpligtet til at være regeringens nikkedukke i organisationen. Det skal han jf. IOCs vedtægter netop ikke.

Kurt Loftkjær

Til debattører

Jeg vil anbefale, at man prøver at anskue sagen ud fra forfatningsmæssige principper. Lad mig vende tilbage til en mindre men væsentlig del af mit indlæg i 2008:

"Kronprinsen (mis)bruger ansvarsfrit sin nedarvede stilling til at fremme, at den danske stat skal bruge 100 milliarder svarende til tre Storebæltsbroer i en sag, hvor han ikke selv skal bidrage med noget endsige stå til ansvar over for skatteborgerne. Med sit fremstød for et bekosteligt OL i Danmark har han talt regeringen imod. Den for nylig afgåede finansminister har udtrykkeligt tilkendegivet, at han i modsætning til kronprinsen ikke ser et OL i Danmark som en sag, der skal nyde fremme."

Vi taler altså ikke om en kronprins, som blot er uheldig med sine handlinger?

Desværre havde den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans kulturminister Brian Mikkelsen ikke format til at forhindre at kronprinsen i at blive medlem af den olympiske komité til ulempe for alle i det danske demokrati.

Nej. Hvis Danmark ikke vil anerkende IOCs Charter, kan Danmark selvfølgeligt ikke deltage. Det har egentlig slet ikke noget med kronprinsen at gøre.
Politikernes intension om at benytte de olympiske lege som våben i den nye kolde krig diskvalificerer i den grad Danmark og dets krigsliderlige og konfliktsøgende regering.

Den åbenhedskommite er vist bare Loftkjærs gamle hjemmeside, hvor han selv har skrevet det meste...dengang Fogh var leder.
http://www.aabenhedskomiteen.dk/
Apropos åbenhed. Det er lidt dulgt med mødereferater og lign.