Nyhed
Læsetid: 8 min.

Et statsligt debattørkorps skal forhindre online radikalisering

Med en blanding af censur og ’digitale fornuftsstemmer’ vil regeringen forhindre borgere i at blive forført af ekstremistiske tanker. Det er en ’god idé’ med modinformation, mener en ekspert, mens andre kalder det et indgreb mod ytringsfriheden. I værste fald kan planen virke direkte radikaliserende, lyder advarslen
Med en blanding af censur og ’digitale fornuftsstemmer’ vil regeringen forhindre borgere i at blive forført af ekstremistiske tanker. Det er en ’god idé’ med modinformation, mener en ekspert, mens andre kalder det et indgreb mod ytringsfriheden. I værste fald kan planen virke direkte radikaliserende, lyder advarslen

Jens Dresling

Indland
12. oktober 2016

Hvis danske borgere ytrer ekstremistiske synspunkter på sociale medier, må de ikke stå uimodsagt.

Derfor skal et ’civilsamfundsdrevet korps af digitale fornuftsstemmer’ fremover opsøge og engagere sig kritisk i debatten, så andre borgere ikke bliver forført af de radikaliserende tanker.

Det mener regeringen, der tirsdag fremlagde en ny antiradikaliseringsplan med opbakning fra et flertal i Folketinget.

I alt indeholder planen 22 tiltag, der skal gøre det sværere for fremmedkrigere at radikalisere andre borgere samt styrke indsatsen mod radikalisering i danske fængsler og på internettet.

Under tirsdagens pressemøde sammenlignede justitsminister Søren Pind (V) nutidens internetpropaganda med livet i Sovjetunionen:

»Man havde det, Lenin kaldte de nyttige idioter, og så havde man en djævelsk begavet central intelligentsia, som sørgede for at påvirke folk. Det er for så vidt det samme, vi ser her,« sagde justitsminister Søren Pind (V), som kaldte det digitale debatkorps for ’gadeplansmedarbejdere på nettet’.

»For at vi kan forsvare os som samfund og tage hånd om de unge mennesker, må vi sikre, at den propaganda bliver der gjort alt, hvad vi kan, over for. Det ser jeg ikke som et indgreb mod det frie ord, det ser jeg som selvbeskyttelse.«

Hvad er fornuft?

Information har talt med tre radikaliseringseksperter, der er meget uenige om fornuften i regeringens digitale strategi. På Syddansk Universitet er Kirstine Sinclair, lektor ved center for Mellemøststudier, generelt positivt stemt.

»Idéen om, at man kan lukke ned for alt materiale, man ikke bryder sig om, betragter jeg som rimelig naiv. Men at drukne problematiske informationer i modkampagner, det tror jeg er fornuftigt nok. Nogle af de folk, der er blevet hvervet til terrororganisationer, har efterfølgende fortalt, hvor imponerede de blev over det propagandamateriale, de fandt online,« siger hun.

Den tidligere DIIS-forsker Tobias Gemmerli, der har specialiseret sig i digital radikalisering, er noget mere skeptisk.

Han finder regeringens plan uklar og advarer politikerne mod at føre symbolpolitik, der kan være direkte skadelig.

Læs også: Forskere: Udlændingestramninger bidrager til polarisering

»For det første har regeringen ikke gjort klart, hvem der er målgruppen for den digitale antiradikalisering. De har end ikke defineret, hvad radikalisering er. Alligevel vil de have systematiske påvirkningsagenter ind på de sociale medier for at tale ’fornuftens stemme’. Men hvad er definitionen på fornuft så?« spørger Tobias Gemmerli.

Foruden det digitale debatkorps ønsker regeringen også at etablere en ny tjeneste under PET, som ’skal identificere og bortfjerne ekstremistisk propaganda på internettet’.

Derudover skal der opbygges blokeringsfilter for at beskytte danske borgere mod hjemmesider, der indeholder terrorpropaganda.

Filtret skal opbygges på samme måde som det allerede eksisterende børnepornofilter, men det blev under pressemødet ikke oplyst, hvilken myndighed der skal varetage censuren.

Justitsminister Søren Pind erkendte under pressemødet, at der ikke foreligger solid empirisk dokumentation for, om de digitale antiradikaliseringsindsatser virker:

»Vi bevæger os ind på uprøvet territorium. Men vi er nødt til at forsøge nogle ting, hvor vi ikke med sikkerhed ved, hvad der kommer ud af det.«

Misforstået jihadisme

Endnu er der tvivl om, hvordan regeringen konkret vil argumentere imod ekstremistiske synspunkter online.

Men i et notat fra Justitsministeriet fra den 25. august, som Information har fået udleveret, fremgår det, at regeringen både vil etablere træningsprogrammer og etablere et egentligt korps af debattører.

Der skal således »etableres et ambitiøst støtte- og træningsprogram, hvor civilsamfundsaktører kan få den nødvendige hjælp til at producere effektive modfortællinger og udføre kommunikationskampagner online«.

Desuden skal der tages initiativ til etablering af et korps af ’digitale fornuftsstemmer’, der kan være til stede på de sociale medier for at udfordre ekstremisternes budskaber.

Men når regeringen taler om ’digitale fornuftsstemmer’, lyder det for Tobias Gemmerli, som om man forsøger at afpolitisere de reelle problemstillinger, som debatteres i radikale miljøer.

Eksempelvis spørgsmål om Vestens droneangreb og drab af civile i Mellemøsten.

»Det virker som en snusfornuftig tanke om, at nu skal vi sende bedrevidende folk ind på Facebook og forklare, hvorfor den førte politik er den rigtige. Det kan man godt gøre over for autoritetstro unge – men for dem, der føler sig uden for mainstreamsamfundet og er skeptiske over for den førte politik, vil den form for debat virke formynderisk, nedladende og afpolitiserende,« siger han.

Det er seniorforsker ved DIIS Rasmus Boserup enig i.

»Jeg ser det her som udtryk for en forståelse af jihadister som forvirrede og forvildede unge mennesker, der har brug for vejledning og oplysning for at forstå den rette vej. Det er måske rigtigt i nogle tilfælde, men mange af de her mennesker har en klokkeklar logik og et verdenssyn, der er rationelt. De har empiri og data, de kan pege på. Og de kender allerede godt de fleste af vores argumenter. Vi er bare uenige – politisk – om, hvad der er godt og skidt at gøre,« siger Rasmus Boserup.

»Jeg tvivler derfor på, at en fornuftens stemme, der tager udgangspunkt f.eks. i en idé om, at det er forkert af bekrige Assad-regimet, vil være videre effektiv.«

22 tiltag mod radikalisering

Regeringen har tirsdag fremlagt 22 initiativer, der skal bekæmpe radikalisering og ekstremisme:

1. Kortlægning af ekstremisters aktiviteter på nettet.

2. Ny enhed under PET til bortfjernelse af ekstremistisk propaganda på internettet.

3. Blokeringsfilter mod terrorpropaganda.

4. Internetudbydere skal ved dommerkendelse kunne pålægges at blokere adgang til udenlandske domæner, der udbreder ekstremistisk materiale.

5. Styrket retsforfølgning af spredning af ekstremistisk materiale på internettet.

6. Trænings- og hjælpeprogram til at udføre kampagneaktiviteter på nettet rettet mod ekstremisme og terror.

7. Korps af digitale ’fornuftsstemmer’ skal udfordre ekstremistiske synspunkter på nettet.

8. Stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere. Muligheden for at sløjfe SU, førtidspension og sygedagpenge undersøges.

9. Beskyttelse af børn og unge mod hjemvendte fremmedkrigere med udvidelse af børneattestordningen.

10. Styrket informationsudveksling med andre lande om kendte eller formodede fremmedkrigere.

11. Konsekvent indgriben over for ekstremistiske udtalelser.

12. Målrettet indsats mod kriminalitet i radikaliserede miljøer.

13. Kortlægning af sammenhængen mellem kriminelle bandemiljøer og islamistiske miljøer.

14. Ny enhed skal styrke samarbejde og koordinering mellem myndigheder.

15. Ny vejledning om udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering.

16. Kriminalforsorgen får IT-systemer, der bedre kan håndtere oplysninger om tegn på radikalisering.

17. Bedre handleplaner for at styrke exitindsatsen.

18. Undersøgelse af nye modeller for opdeling af radikaliserede indsatte.

19. Fængselspersonalet skal have styrket indsigt i radikaliserede miljøer.

20. Skærpet tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgens institutioner.

21. Krav om at prædikener i institutioner som udgangspunkt skal foregå på dansk.

22. Exit som krav for prøveløsladelse for radikaliserede indsatte, der er dømt for terror.

Kilde: Ritzau

Kan virke radikaliserende

I tænketanken Justitia er direktør Jacob Mchangama også stærkt kritisk over for den digitale strategi.

I en pressemeddelelse kalder han initiativerne »uklare« og advarer mod, at regeringen »risikerer at gribe videre ind i ytringsfriheden, end hvad der er tilsigtet.«

»Det er paradoksalt, at justitsminister Søren Pind sammenligner truslen fra IS’ propaganda med truslen fra kommunistisk propaganda under Den Kolde Krig. For under Den Kolde Krig lagde brede politiske flertal vægt på, at ytringsfriheden var et af demokratiets stærkeste våben mod totalitære ideologier og propaganda, og kommunister havde fuld ytringsfrihed,« skriver Jacob Mchangama.

»Derfor er der tale om et markant skifte i retning af snævrere rammer for ytringsfriheden, der kan få mærkbare konsekvenser for ytringsfrihedens rammer på lang sigt,« fortsætter han.

Blandingen af censur og statssanktionerede debattører får Tobias Gemmerli til at frygte, at regeringens plan paradoksalt nok kan ende med at øge radikaliseringen.

Han oplever, at der i Danmark i øjeblikket foregår en ideologisk kamp, hvor alle holdninger, der ikke indordner sig under majoritetens normalitetsforståelse, bliver anset for at være et problem.

»Regeringens digitale strategi placerer ansvaret for radikalisering hos den enkelte borger, som ’bare ikke har fattet fornuften’, i stedet for at anerkende, at der kan ligge reelle politisk uenigheder til grund, som er værd at diskutere. I værste fald kan en fejlagtig forebyggelsespolitik øge polariseringen i samfundet, og det kan virke radikaliserende. Dermed risikerer regeringens antiradikaliseringsplan at skabe præcis det problem, de søger at ville forebygge.«

Udenlandske erfaringer

Med antiradikalseringsplanen følger Danmark i fodsporet på flere andre lande, der har blæst til kamp mod Islamisk Stats cyberaktiviteter og spredning af terrorpropaganda på nettet.

Både Holland, Frankrig, USA, Tyskland og Australien har allerede benyttet sig af ’hårde’ censurmetoder, hvor man blandt andet blokerer og fjerner IS’ videoer med halshugninger eller links til organisationens propagandamagasin, Dabiq.

Et nyligt eksempel på denne metode er EU’s aftale om et nyt ’adfærdskodeks’ med Google, Facebook, Twitter og Microsoft, som Information beskrev i august. De fire IT-giganter skal ifølge aftalen »gå i front« med at bekæmpe hadske ytringer online, og kun »når det er nødvendigt«, skal de skele til national lovgivning.

Justitsministeren og resten af regeringen er heller ikke de første, der er kommet på ideen med at modarbejde radikalisering på internettet via mere bløde metoder så som kampagner med modnarrativer.

USA til grin

Det nok mest kendte eksempel på en lignende ordning, siger Tobias Gemmerli, er det amerikanske program Think Again, Turn Away, som det amerikanske udenrigsministerium stod bag.

Her prøvede man blandt andet via en twitterkonto og med forskellige videoer at »fortælle sandheden om terrorisme«, som ministeriet selv formulerede det, ved at udstille hvor barske Islamisk Stats handlinger og terrorismen er.

Flere eksperter kaldte indsatsen for »pinlig« og endda kontraproduktiv, fordi de mente, at den hjalp fjenden, skrev Washington Post dengang. Nu er kampagnen lukket.

»Det handlede om at latterliggøre, provokere og modsige Islamisk Stats propaganda. Men det har givet bagslag usandsynligt mange gange og har været under ekstremt meget kritik,« siger Gemmerli og fortsætter:

»Problemet er jo, at de her mennesker ikke er naive og dumme. Mange af dem er ret belæste og har velfunderede holdninger til politik, specielt udenrigspolitik.«

Derudover er Google gået ind i kampen om at skabe modnarrativer og drukne rekrutteringsforsøg fra Islamisk Stat med positive fortællinger om alternativer til at lade sig hverve.

Siden begyndelsen af 2016 har Google desuden startet en forsøgsordning, hvor potentielle terrorsympatisører, der skriver ekstremisme-relaterede søgeord i Google, vil blive vist antiradikaliserende links i stedet – altså det stik modsatte af, hvad de søger efter.

Kirstine Sinclair kalder Googles indsats for en kombination af den hårde og den bløde model. Men det er meget svært at sige, hvilken effekt den slags indgreb har over for radikalisering, siger hun:

»Man har jo ikke noget at sammenligne med, og man kan jo heller ikke vurdere, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde lavet de her digitale tiltag. Og det er jo næsten altid problemet, når man taler antiradikalisering.«

Allerede før udspillet blev præsenteret tirsdag formiddag, var der flertal for planen, eftersom både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti støtter regeringens forslag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Men en ny enhed under pet som skal vurdere hvad danskerne skal have adgang til på nettet er censur, uanset hvad man ellers har lyst til at kalde det.

Det svært at forestille sig at danskerne ønsker at en flok neoliberale fascister skal bestemme havd de må se på nettet, tillader man sig at gøre dette og slipper de godt fra det, er der bare ikke længere grænser for hvor mange rettigheder der vil blive undertrykt fremadrettet.

Sup Aya Laya, Martin E. Haastrup, Karsten Aaen, Søren Ferling, Lars Peter Simonsen, Flemming Berger, Per Jongberg, Teodora Hansen, Jesper Nielsen, Christian Lucas, Leif Høybye, Allan Stampe Kristiansen, Jacob Jensen, curt jensen, Martin Madsen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Mortensen, Janus Agerbo, Dorte Sørensen, Ken Sass, Anne Eriksen, Poul Anker Sørensen, Hans Larsen og Morten Jespersen anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

tænketanken Justitia er direktør Jacob Mchangama også stærkt kritisk over for den digitale strategi.

I en pressemeddelelse kalder han initiativerne »uklare« og advarer mod, at regeringen »risikerer at gribe videre ind i ytringsfriheden, end hvad der er tilsigtet.«

»Det er paradoksalt, at justitsminister Søren Pind sammenligner truslen fra IS’ propaganda med truslen fra kommunistisk propaganda under Den Kolde Krig. For under Den Kolde Krig lagde brede politiske flertal vægt på, at ytringsfriheden var et af demokratiets stærkeste våben mod totalitære ideologier og propaganda, og kommunister havde fuld ytringsfrihed,« skriver Jacob Mchangama.

Ja, det ser ud som om Søren Pind har skelet til det tidligere DDR for at finde på gode ideer

Karsten Aaen, Søren Ferling, Lars Peter Simonsen, Per Jongberg, Jesper Nielsen, Thomas Faisst, Allan Stampe Kristiansen, Viggo Okholm, Jacob Jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Mortensen, Janus Agerbo, Dorte Sørensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Ideen om statsansatte påvirkningsagenter er et tveægget sværd. Enhver, som siger en debattør imod, risikerer at blive spurgt, om vedkommende er en statsansat troll. Og hvordan beviser et pænt og fornuftigt menneske, at vedkommende ikke er påvirkningsagent? Kan man få udstedt et certifikat på, at man ikke er cyberagent? Og hvis man virkelig er statsansat påvirkningsagent, hvad forhindrer så staten i at udstede falske dækcertifikater til folk med skæg og blå briller?

Det er utroligt, at det er politikere, der kommer med så stupidt og uigennemtænkt et forslag - politikerne skulle da om nogen vide lidt om, hvordan man jorder en politisk modstander ved at så tvivl om vedkommendes motiver:

"Bliver du stadig betalt for at skrive dine indlæg i debatten?"

Sup Aya Laya, Martin E. Haastrup, Søren Ferling, Hanne Ribens, Lars Peter Simonsen, Flemming Berger, Per Jongberg, Jesper Nielsen, David Zennaro, Allan Stampe Kristiansen, Mikkel Kristensen, Jens Erik Starup, Niels Erik Nielsen, Martin Madsen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Mortensen, Janus Agerbo, Hans Jensen, Søren S. Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Kommunismen er et spøgelse, der ikke vil gå væk ... Hvorfor mon?

Leif Briis, Martin E. Haastrup og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar

Institutionaliseret meningsdannere og smagsdommere betalt af Staten er tegn på at fascismen er på vej til at blive normalitet. Smagsdommerne de nye Stasi folk har også politiske budskaber. Radikalisering sker på grund af vrede og utilpashed over for samfundet manglende vilje til at integrere personer på arbejdsmarkedet.
Jeg kommer fra en lille bygd i Grønland. Min bedstefar var Handelsforvalter i bygden. Der var en ung mand dygtig og intelligent som har svært ved at tilpasse sig i den lille samfund. Han fik straf og blev sendt ud af fællesskabet. Da den unge mand kom tilbage til bygden hyrede min bedstefar den dygtige utilpasse mand at arbejde i den lokale butik. Den unge mands radikale adfærd ændrede sig hurtigt. Og han endte som bygdens gode borgere og blev politiker og Direktør for rejefabrikken.
Der skal meget lidt til at ændre folks løbebaner. Det er meningsfyldt tilværelse og meningsfyldt beskæftigelse. Nuværende metoder skaber radikalisering og stigmatisering.
Der er for megen teori og højtflyvende folk rådgiver regeringen. Smarte unge mennesker som har Universitet uddannelse, ja folk som er blevet hjernevasket i uddannelsesinstitutioner. Fabrikerede folk som har en meget lille praktiske erfaringer.
Man skal lære at styre sig, det gælder også ufejlbarlige Stat ansatte som betjener Staten Gud. Indoktrinerings smagsdommere betalt af Søren Pinds Ministerium. Gud fader bevares!

Sup Aya Laya, Søren Johannesen, Søren Ferling, Hanne Ribens, Lars Peter Simonsen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Leif Høybye, Allan Stampe Kristiansen, Viggo Okholm, Jacob Jensen, curt jensen, Herman Hansen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Mortensen, Janus Agerbo og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Søren S. Andersen

Forslaget om den ny enhed er så latterligt, at det skriger til himlen. Tror man virkelig, at radikaliserede unge lader sig påvirke af systemkonforme mainstream-holdninger? Idéen om "digitale fornuftsstemmer" er lige dum som etableringen af EU's ni mand store taskforce kaldet East Stratcom, der skal imødegå russisk "propaganda". EU's propagandacentral har blot styrket min sympati for Rusland og min foragt for EU og NATO - altså virket direkte kontraproduktivt.

Karsten Aaen, Søren Ferling, Lars Peter Simonsen, Hans Aagaard, Christian Lucas, Jacob Jensen, curt jensen, Herman Hansen, Carsten Mortensen, Peter Jensen, Niels Duus Nielsen, Bill Atkins og Pórto Qisuk anbefalede denne kommentar

Hvad med statsinstitutioner. Hvem har kontrol med at f.eks. diverse politienheders aktiviteter og udvikling af måske tvivlsomme værktøjer som eventuelt strider imod demokratiske grundværdier. Jeg har skrevet om teknologier som bør undersøges grundigt. Ligeså snart man begynder at skrive om detaljeret beskrivelse af mulige scenarier, ja, så bliver indlægget hurtigt censureret bort. Hvem har kontrol med statsapparatet underafdelinger og institutioner? Nogle vil hurtigt påstå at der er effektiv kontrol mekanismer under Folketinget regi. Er der virkelig effektive kontrol mekanismer som afsløre radikaliseringer indenfor Statelige institutioner.

Sup Aya Laya, Søren Johannesen, Lars Peter Simonsen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
theis ottosson

Føj! :-(

John Christensen

Ordet er stærkere end sværdet.

Journalistforbundet bør klappe i deres buttede hænder, af glæde over den slags tanker - om et "debattørkorps"

Arbejde til alle!

Hvad er planen; skal disse fornuftsstemmer være bekendtgjorte, så folk ved hvem de debatterer med? I så fald mister de vel deres subtile påvirkningskraft? Pind & Co. svømmer længere og længere ud i afmagtens demokratur, for længst udenfor enhver rationel pædagogaks rækkevidde.

Lars Peter Simonsen, Thomas Faisst, Carsten Mortensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

Jeg er simpelthen målløs - men det måtte jo komme.
Tankepolitiet er næste trin.

Sup Aya Laya, Søren Ferling, Lars Peter Simonsen, Per Jongberg, Jesper Nielsen, Niels Duus Nielsen og curt jensen anbefalede denne kommentar

...Mindretals svindler regeringen virker selv mere og mere radikaliseret. Måske et vælgerkorps kunne tale dem til fornuft?

Jesper Jørgensen, Lars Peter Simonsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

...Hvor kan det tænkes svindler regeringen vil rekruttere deres såkaldte fornufts elite? Nå jo, fra deres egne rækker som f.eks. Venstres og Liberal Alliances ungdoms organisationer. Rasmusen Global var også en mulighed.

Lars Peter Simonsen, Flemming Berger, Per Jongberg, Niels Duus Nielsen og curt jensen anbefalede denne kommentar

Hvor søger man om jobbet som online påvirkningsagent? Det må være et nemt job! Jeg skal bare have et opslagsværk med Søren Pinds samlede udtalelser at læse op fra, så skal det nok gå fint!

Søren Ferling, Lars Peter Simonsen, Carsten Mortensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Problemet er måske at der netop IKKE er trommeundervisning nede i klubben, fordi klubben har måttet dreje nøglen pga. nedskæringer og heldagsskole.

Sup Aya Laya, Flemming Berger, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Porto Quisuk,

At være en god borger og politiker er i dag blevet til modsætninger der nærmest udelukker hinanden.
Det kunne også være en del af problemet.
Prøv engang at spørge nogle tilfældige folk fra gaden om deres første association når de hører ordet "politiker".
Tør vædde på at det garanteret ikke er "god borger"

Lars Peter Simonsen, Carsten Mortensen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Det er jo en besynderlig institutionalisering af en god ide. Det er klart, at holdninger skal udfordres i en søgen mod både sandhed og enighed.

MEN - hvis du kommer til en diskussion med en klar overbevisning om, at du har ret og den anden tager fejl, så kommer du jo slet ikke til en diskussion. Så kommer du til en råbe-kamp, som senest blev eksemplificeret ved den anden præsidentdebat i USA.

Jeg tror, at en mere effektiv indsats ville være, at indføre en højere grad af kildekritik, argumentationsteori og politisk kendskab i folkeskolens senere pensum. Lær vores ungdom, at være kritiske overfor argumenter, at kigge bag budskabet til budbringeren og dennes motivation.

Faren herved er selvfølgelig, at evnerne ikke kun vil have virkning mod radikale holdninger hos eksempelvis terror-propaganda, men at disse evner også vil bruges mod de danske politikeres evindelige strøm af øregas.

Så er det selvfølgelig mere belejligt, at have ansatte til at arbejde på nettet med en liste af godkendt fornuft. Og jævnfør New Public Management skal de sikkert nå en vis målsætning, så denne godkendte fornuft skal nok stikke sit hoved frem på både DRs, Informations, Enhedslistens og mange andres Facebooksider.

Hvordan de har tænkt sig at komme ind i lukkede grupper og sprede deres fornuft, det skal jeg så ikke kunne sige.

Sup Aya Laya, Anne Eriksen, Hanne Ribens, Flemming Berger, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen, David Zennaro og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

takket være Søren Pind ved alle Informations læsere nu hvem Lenin anså for "nyttige idioter".

Hvad der kunne være mere interessant, og relevant, er hvem Søren Pind anser for nyttige idioter.

Anne Eriksen, Lars Peter Simonsen, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Mikkel Kristensen

JA - Søren Pind bliver ofte betegnet som intellektuel i borgerlige kredse, men som så mange U-intellektuelle, så misser eller misforstår han ofte pointen - kort sagt - han fokusere på det maste insekt i synfeltet på forruden og mister orienteringen omkring sin eller andres kørsel - nøjagtig samme tendenser kan man se på "nationen" eller ophedet debatter på facebook - her burde man måske istedet indsætte et statsligt debattørkorps istedet for kun, at lade blinde lede de blinde - men det er nok for stor en mundfuld til hr. Pind - da liberalismen og fremmedhadet vil være i dyb fare og den rigtige politik må ske igen kunne komme til orde

Kære venner
Dette er innovation, så det må vi ikke sige noget negativt omkring.
Kærlig hilsen
En der nok bare har læst Orwell en gang for meget

PS: De fleste har vel prøvet at google "gør det selv"...et eller andet, og set hvor mange tilbud man får på alt muligt andet.
Det bliver spændene at se hvad de har tænkt sig at gøre, for at holde forretningen kørende.
Hvis man om et halvt år skriver:
"bliv medlem af IS"

Google svar:
Pemier IS - se udvalg (googles sædvanlige misforståede annonceagent)
Bliv medlem af Folkekirken ( delvist misforstået annonceagent)
Bliv Kemi Ingeniør - på DTU ( fordi man tidligere har søgt på bombeopskrifter)
Startour Rejser (fordi man tidligere har set på rejser til mellemøsten)

Og her efter kommer så googles pædagogiske indlæg:
Bøger om positiv psykologi (Amazon har altid et godt tilbud)
Playstation 4 ( det er bedre at spille det ud end at leve det ud)
Herefter følger 3-4 ubrugelige sider med søgninger.. for til sidst at slutte af med:
Anti-radikaliseringslinjen (nu er man blevet så træt af google, at man er parat til at opgive alt opgive alt, og blot ønsker lidt lys for enden af tunlen)

- Folk skulle jo helst ikke skifte søgemaskine.

Sup Aya Laya, Flemming Berger, Lars Peter Simonsen, Hans Aagaard, Carsten Mortensen, Jens Thaarup Nyberg, Niels Duus Nielsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Danmarks Riges Grundlov §77: "Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."

Søren Ferling, curt jensen, Lars Peter Simonsen, Per Jongberg, Carsten Mortensen, Thomas Faisst, Leif Høybye og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Hov jeg glemte at skrive:
Skriv i google:
"blæv mellem aff IS"
google svar:
mente du: Bliv medlem af IS?

Sup Aya Laya, Anne Eriksen, Hans Aagaard, Carsten Mortensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Desværre bliver den værdiløs når man tager hele teksten med:
§ 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.
"...dog under ansvar for domstolene." betyder at politikerne kan indskrænke ytringsfriheden, når det passer dem.

"...dog under ansvar for domstolene." betyder at du skal offentliggøre noget før du står til ansvar.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Hvordan har man tænkt sig dette

Politisk radikalisering:
Hvordan modvirker man den, og kan man virkelig tillade sig at dømme den ene politiske overbevisning mere rigtig end den anden politiske overbevisning. Hvor sætter man den politiske grænse for hvad der skal modarbejdes og hvad der er acceptabel politiske holdninger.
Skal grænserne sættes af regeringspartierne ved forlig, eller skal alle partier indgå konsensus om hvad der er holdninger der er acceptable og derfor ikke skal "afradikaliseres".
Skal Pernilles frontløbere rettes ind, skal Johannes frontløbere rettes ind.
Er demokratiet ikke netop kendetegnet ved at vi stoler på folkets evne til at vælge den rette retning.

Religiøs radikalisering:
Hvilken uddannelse skal de debatøre have, Når man idag læser om sharia, er det for mange underforstået Islamisk lovgivning, men sharia er er så meget andet, det omhandler også almindelig pli overfor mennesker imellem, hvordan du er forpligtet som gæst, hvordan du er forpligtet som vært, hvordan du skal dele dit økonomisk overskud med dem som er mindre heldige, osv. Jihad, er for de fleste muslimer kampen med sig selv, for at følge guds ord, og ikke hellig krig imod andre. Det vil derfor være en særdeles betydelig viden der skal ligge til grunde, ellers vil de "statslige" debatøre hurtigt blive sat på plads, og ikke blive taget seriøst. Skal de så også igang med andre religioner, så bliver det jo endnu mere indviklet og krævende.

Samfundsmæssig radikalisering:
Hvordan overbeviser du en "perle" anden, tredie og fjerde generations om at de er en del af samfundet, når de gang på gang føler sig udelukket, de kan uddanne sig, tale pænt og flydende, men selv politikere skal nok minde dem om de ikke er danskere.

Militært radikaliserede:
Skal de statsansatte debatøre til at argumentere for at det er ok at slagte en flok på en markedsplads i Yemen, fordi en formodet "bad guy" befandt sig der, så får de da deres sag for.
At vi den ene dag er gode venner med den gruppe, for næste dag at regne dem for terrorister, at vi kæmper for gode forhold for indbyggerne i de lande vi bomber, men gør det ved at overtræde den ene konvention efter den anden. Ja vi forbanner vores modstanders tortur, men overdrager gerne fanger til tortur, så der er god tortur og dårlig tortur, alt efter hvilken side der har fangen.

Måske ville sådan et debattør korps slet ikke være nødvendigt, hvis vi selv opførte os, så vi kunne tåle at fortælle hvad vi selv render rundt og lave, hvis dem vi frygter bliver radikaliseret, i stedet følte at de var en del af os.

Anne Eriksen, Martin E. Haastrup, Niels Erik Nielsen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Lars Peter Simonsen, Carsten Mortensen, Niels Duus Nielsen og Thomas Faisst anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Det er ikke godt.Mange af de radikale budskaber, jeg er stødt på, kom fra Folketinget. Andre blev formidlet af DR, TV 2 og store, landsdækkende dagblade.

-------------
Thomas Faisst:

"Hvis man om et halvt år skriver:
"bliv medlem af IS"
"

Det sker nok ikke. Det er længe siden, Islamisk Stats blad blev refereret for første gang af dansk presse, og jeg har da også set danske opslag på Facebook med opfordring til en demonstration på baggrund af et budskab fra Islamisk Stat. For det meste refereres bladet ikke med kildeangivelse, men danske medier formidler stadig gerne Islamisk Stats hensigter.

Mig bekendt er det også Islamisk Stats holdning, at Islam er i konflikt med vestlig kultur. Den holdning er også meget udbredt på Christiansborg og i offentlige debatter i Danmark.

På den baggrund er det overflødigt at opfordre til medlemsskab af Islamisk Stat. Det kræver ikke medlemsskab at blive inspireret af Islamisk Stat, og den inspiration tilbyder de store mediehuse.

Dorte Sørensen

Hvad med et prøve projekt ved at forsøge sig med et "Korps af digitale ’fornuftsstemmer’ skal udfordre ekstremistiske synspunkter " ved Den korte avis og andre fremmed og muslims forskrækkede blokke.

Anders Poulsen

Fuck Kapitalisme = 14 anholdte.

http://www.arbejderen.dk/indland/skrev-med-graffiti-og-smed-maling

Man kunne godt være lidt i tvivl om hvem målgruppen er for deres forslag er, er der ikke rigeligt med med mindfuck på internettet og i medierne i forvejen!

Tænk hvis man virkelig ikke kan lide frikadeller!

Faktum er, at vi deltager i en koalition, hvor vi også slår uskyldige civile ihjel.
Der ud over har vi jo store geopolitiske og økonomiske interesser i krigene.
For en m/k`er, som mener at man handler i nødværge, der er jo i Danmark er lovligt, er det vel i orden, at man kæmper og forsvarer det standpunkt - også selvom det er i udlandet!
De her krige, har jo aldrig været "kirurgiske indgreb" hvor man kun fjernede "det syge" - og med vores angreb ( og interesse pleje), er vi jo også en del af sygdommen.

Selvom Danmark hjalp Saddam Hussein, med hans krig mod Iran ( vi støbte en del beton på hans militæranlæg oa.), så var vi "kun" med i krigen på passager sædet. Nu sidder vi bag rattet (primært pga. Fogh), i en diffus kamp mod det halve af mellem-østen - så hvordan i alverden skal en statsansat sidde og argumenter for at unge ikke skal sympatiserer med det mellem-østen, som jo for mange af dem er hjerteblod?
Kan vi over hovedet det, uden samtidig at tale om militær nødret og undtagelsestilstand?

Sup Aya Laya, Peter Jensen, Karsten Aaen, Søren Johannesen, curt jensen, Lars Peter Simonsen, Bill Atkins og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Det er fuldstændig uacceptabelt og jeg er sikker på at dommerne vil skyde det ned. Desuden kan OpenDNS og krypteret VPN omgå det. Endnu et komplet fejlskud fra Venstre der stadig lever i det 20- århundrede.

Anne Eriksen, curt jensen og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar
Lars-Bo Abdullah Jensen

Hvis vi tager udgangspunkt i Kinas besøg, og alt det der er kommet frem omkring hvorledes det blev sikret at de ikke blev forstyrret af Tibet demonstranter.
Jeg ville ikke føle mig sikker på at denne foreslået bekæmpelse ikke ville kunne bruges og et eller andet sted også vil blive brugt i et sådan tilfælde. Ud fra en holdning om, at når vi nu har værktøjerne, hvorfor så ikke bruge dem.
Man kunne forestille sig blokering af de mest Tibet venlige sider, debatøre der sabotere debatter om emnet, osv. Hvorledes sikre man sig imod det, vi troede vel egentligt også lidt naivt, at vores politi ikke ville blive misbrugt, men det blev det så.

Thomas Faisst, forsøger du at provokere debatkorpset frem? ...jeg tror ikke det er etableret endnu :-)

Niels Duus Nielsen

Thomas Faisst: "Jeg tror, at en mere effektiv indsats ville være, at indføre en højere grad af kildekritik, argumentationsteori og politisk kendskab i folkeskolens senere pensum. Lær vores ungdom, at være kritiske overfor argumenter, at kigge bag budskabet til budbringeren og dennes motivation."

Hørt! Og giv skoleeleverne et grundkursus i nationaløkonomi nu vi er i gang. Viden er magt. Hvorfor forholde masserne den nødvendige viden til at tage rationelle beslutninger, når det i et demokrati er masserne, der har magten?

Sup Aya Laya, Anne Eriksen, Karsten Aaen, Søren Johannesen og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Bill Atkins
12. oktober, 2016 - 00:20
De besidenes evige skræk ?

Fra linket til Arbejderen.dk herover -'12. oktober, 2016 - 13:17'
"Både den tidligere og nuværende regering har fremlagt strategier for, hvordan PET skal være med til at forebygge såkaldt radikalisering og ekstremisme. I strategierne bliver blandt andet hærværk og brug af slagord nævnt som tegn på radikalisering."

Brug af slagord? Så er en del politikere vist i søgelyset nu Fx La 'Ned med skatten' - DF 'Ud med udlændinge' osv, osv...

Børge Rahbech Jensen

Martin Madsen:

"Brug af slagord? Så er en del politikere vist i søgelyset nu Fx La ’Ned med skatten’ - DF ’Ud med udlændinge’ osv, osv..."

Det opfatter jeg som mindre udfordringer sammenlignet med fx. en integrationsminister, der tilsyneladende mener, lukning af op til 3 km. motorvej er en trussel mod den almindelige orden, og en ordfører af anden etnisk oprindelse end dansk, der mener, at moderate muslimer har et medansvar for terror.

Hvis PET skal inddrages i regeringens initiativer mod radikalisering, kunne det være rart, hvis de startede med afdækning af, hvor udbredt Islamisk Stats blad er blandt politikere, journalister og redaktører på Christiansborg.

Bill Atkins
Jeg tror ikke de vil dukke op her, men det skyldes måske min ringe fantasi.

Hvad så med ’on-road’ radikalisering – får vi så også et statsligt politikorps …

Mottoet ’kør forsigtigt’ har fået en helt ny betydning -
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2016-10-12-bilist-stoppet-og-stukket-ned-bl...

Censur og statskontrolleret propaganda ... saa kort kan det vist siges.

De neoliberale foelger blot modellerne fra "vore" store demokratiske forbilleder DDR, Nazi-Tyskland, USSR ... m.fl.. Det er vel naeppe overraskende, men det er uhyggeligt, at "de" er naaet saa langt paa kun 15 aar. Siden "systemskiftet" i 2001.

Statsligt politikorps, Jan Weis ? Hvad kalder du PET ? Vi mangler bare at se dem paa gaden i let genkendelig "paaklaedning" og med hemmelig bemyndigelse. Mon ikke V- og K-ungdom let vil kunne mobiliseres til det praktiske ... ligesom sidste gang ?

Hyggeligt med lidt stoevletramp gaderne og sorte biler, der koerer rundt i de tidlige morgentimer for at "hente" ekstremister.

Den engelske avis ramte ikke langt ved siden af med deres "smigrende" billede af Rasmussen.

Hans Larsen, Karsten Aaen, Flemming Berger og Lars Peter Simonsen anbefalede denne kommentar

Det her er, indrømmet, stadig ikke stedet at ironisere - man vækker bare gammel paranoia, den er åbenbart ikke sådan at slippe af med, Per Jongberg ... ;-)

Du har ret, Jan Weis, men der er vist desvaerre god grund til ikke at glemme fortiden. Paranoia for nogle, maaske,en reel frygt for andre(f.eks. mig).

Søren Johannesen

Søren Pind i en stille stund på Borgen, han svæver hen i egne tanker: "Jamen jeg er jo bare et lille barn, for hulan da, jeg har ikke den fjerneste idé om hvad det er jeg laver. Hvorfor begyndte jeg på dette politiker fis og hvorfor helvede bliver de alle sammen ved med at stemme på os, kan de ikke se hvem vi er?"

Og så ender spørgsmålet tilbage hos os selv, som det så ofte gør. Hvorfor bliver vi ved med at give vores magt frivilligt væk til børn, som ikke aner hvad de laver?

Det er kun et spørgsmål om tid. Kort tid. Så kan der indsættes en propaganda chatbot, som kan få folk til at ændre sine værdier i den retning en hver regering måtte ønske det - Helt automatisk og næsten gratis uden menneskelig indblanding andet ind tilpasning af algoritmen. Du vil ikke ane at du kommunikerer med en robot. En meget overbevisende robot med stor tilpasningsevne så den kan få skovlen under dine tanker.

...Og mange borgere hopper på den. Præcis som nogen gør lader sig påvirke af svindler regeringes daglige propaganda i medierene.

Dertil kommer robot spioner på de sociale medier, som på et split sekund kan udpege personer, som er modstander af den førte politik og på den baggrund gribe til handling forebyggende med diverse propaganda løsninger - Det findes allerede i dag. Måske ligefrem med en forebyggende arrestordre på en hændelse som ikke er sket endnu.

...Velkommen til det "moderne" Løkkeland.

...Allerede i dag kan du f.eks. godt glemme alt om et godt fast arbejde, hvis du ikke har en pletfri Facebook og Linkedin profil.

...Frihed? Ha ha ha

Herman Hansen, hvad skulle en sådan bot kunne, som mediemagten ikke kan i dag? Logik er materiel. Hvis bot'erne besætter enhver tråd på nettet diskuteres blot uden om. Men du har ret ...de vil prøve det af.

En chatbot kan sættes målrettet ind, med en meget skrap ideologisk profil tilpasset opgaven, mod f.eks. en bestemt gruppe en given regering ønsker at påvirke i en bestemt retning. Den er aktiv 24/7 uden tissepause og er dermed et perfekt redskab til præcisions hjernevask.

...Den kan på under en uge få alle beboer på Christiania til at gå med slips eller få dem til at stemme på Trump ;-)

...Desuden. Du vil ikke have en jordisk chance for at erkende om du chatter med en bot eller et menneske. Så du kan for fremtiden ikke diskuterer uden om.

...Men du kan sikkert lave din egen bot. Så kan botterne diskutere sammen i al evighed. Ha ha ha

Sider