Læsetid: 8 min.

’Vi ville ikke have haft det vindeventyr i dag, hvis ikke der var blevet givet støtte’

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har udskiftet den grønne realisme med grøn optimisme. Markeder for milliarder af dollar skinner forude, og Danmark skal være helt i front. Men hvordan?
Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser nu store muligheder i den grønne omstilling: »Hvis man går tilbage til før Paris-topmødet, var det som om, at verden ikke for alvor flyttede sig. Med klimaaftalen fra Paris er tingene begyndt at rykke, og det synes jeg, der er grund til at være optimistisk omkring,« siger han.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ser nu store muligheder i den grønne omstilling: »Hvis man går tilbage til før Paris-topmødet, var det som om, at verden ikke for alvor flyttede sig. Med klimaaftalen fra Paris er tingene begyndt at rykke, og det synes jeg, der er grund til at være optimistisk omkring,« siger han.

Nicolai Lorenzen

14. december 2016

’Grøn optimisme’ er det nye, der knytter sig til energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Hans første regeringsperiode kan dog bedst betegnes som sort, da V-regeringen under slogant ’grøn realisme’ markant skar i den grønne forskning, hævede afgifterne på elbiler og droppede den tidligere regerings klimamål for 2020.

Men inden Information i et interview om det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen når at spørge til, hvad der mon ligger bag skiftet, går ministeren selv i gang med at forklare, hvorfor han pludselig springer ud som grøn optimist.

»Når man ser ud i den store verden, er der faktisk rigtig god grund til optimisme. Der er sket meget det sidste halvandet år på den grønne dagsorden,« siger Lars Christian Lilleholt, der sammenligner med tiden før klimaaftalen fra Paris.

»Hvis man går tilbage til før Paris-topmødet, var det som om, at verden ikke for alvor flyttede sig. Med klimaaftalen fra Paris er tingene begyndt at rykke, og det synes jeg, der er grund til at være optimistisk omkring.«

Læs også

– Så det er en grøn optimisme på vegne af hele verden?

»Det er en optimisme på vegne af hele verden, ja, men det gør også mig personligt optimistisk. Det giver nogle enorme erhvervsmuligheder for Danmark.«

Lars Christian Lilleholt hæfter sig især ved, at det Internationale Energiagentur har beregnet, at der frem mod 2030 skal investeres 13.500 mia. dollar på verdensplan, hvis klimaaftalen fra Paris skal gennemføres og de nationale handlingsplaner implementeres. Penge, der skal bruges på grøn teknologi, som forretningen Danmark har en del af på hylderne.

»Og så gør det mig også til optimist, når jeg ser på regeringsgrundlaget. Vi har sat et nyt mål – og det er nok en af de stærkeste målsætninger, der er sat i hele verden – om at halvdelen af det samlede forbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030,« lyder det fra Lars Christian Lilleholt, der også er meget glad for, at det er lykkes at afskaffe PSO-afgiften, så prisen på el falder, og det dermed bliver billigere at bruge den grønne strøm.

Forstår ikke kritikken

Optimismen smitter, minutterne går, og var det ikke for ministeren selv, er det lige før Informations udsendte glemmer at spørge ind til al den kritik, han og Venstre har fået efter sidste år at have slagtet hele det grønne område på partiets første finanslov.

Men så siger ministeren det pludselig selv. Han »forstår ikke al den kritik«, som Venstre har fået på klimaområdet.

»Der er mange i debatten, der gerne vil gøre det til, at det er sådan, at når man er borgerlig, så er man for sort energi. Og nogen vil fremstille et billede af, at det hele er vendt på hovedet, efter at den borgerlige regering er kommet til. Men det kan jeg slet ikke genkende,« siger ministeren, der peger på, at Venstre har været ved magten i 11 af de seneste 15 år og i øvrigt har været med i samtlige energiforlig siden midten af 1980’erne.

»Siden dengang der for alvor blev ført energipolitik i Danmark.«

– Men kritikken af jer på klimaområdet kom særligt efter sidste års finanslov, hvor I skar hårdt på alt det grønne – ikke mindst energiforskningsprogrammet EUDP?

»Men det var jo ét år. Samtidig satte vi støtten til EUDP til 580 mio. kroner i 2020.«

Læs også

I finansloven for 2016 skar Venstre i midlerne til forskningsprogrammet, hvilket medførte voldsom kritik, ikke bare fra de virksomheder, der lever af grøn eksport, men også fra danske universiteter og store interesseorganisationer som Dansk Energi og Dansk Industri.

I første omgang ønskede Venstre at skære 332 ud af i alt 387 mio. kroner til EUDP. Det beløb blev sat ned, så den endelige besparelse blev på 200 mio. kroner.

– Hvorfor valgte I at skære dengang?

»Der var en økonomi, der skulle rettes op, og alle måtte bære til for at løse det. Jeg er glad for, at det kun var et enkelt år, der blev skåret så kraftigt på EUDP-midlerne – og jeg er meget tilfreds med, at der næste år bliver afsat flere midler, så vi når op på mere end 300 mio. kroner. Vi har et mål om, at der i 2020 skal være 580 mio. kroner årligt til EUDP, som er et rigtig, rigtig, godt program.«

– Selv fra Dansk Industri lød der protester.

»Når der bliver taget penge fra folk, så hyler og skriger de. Sådan er det alle steder. Men jeg vil stadig sige, der kan også være fornuft i et enkelt år lige at sætte sig ned og tænke over, hvordan pengene er blevet brugt. Der er jo givet rigtig, rigtig mange penge til EUDP over en årrække.«

Elbiler: Vi venter på udviklingen

Ét af de områder, hvor der er størst behov for udvikling og løsninger til at erstatte fossile brændsler, er inden for transporten. Elbiler har for skiftende danske regeringer været et af svarene, men salget af elbiler i Danmark er aldrig for alvor kommet i gang.

Sidste år blev der sat rekord med mere end 4.500 solgte elbiler, men salget er styrtdykket, efter Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre sidste år vedtog at indfase afgifter på elbiler.

»Der er jo heldigvis en udvikling på elbiler, og vi kan se, at priserne er blevet mere fordelagtige, især på nogle af de lidt mindre biler, hvor det nærmer sig et fornuftigt leje. Men der er stadig et stykke endnu, før man anvender en elbil – også som bil nummer to i en husstand.«

– Du frygter ikke, ligesom branchen, at det går ud over udviklingen af markedet i Danmark, at investorerne trækker sig, og at der ikke bliver opstillet ladestandere?

»Løsningen her er ikke at give nye tilskud – i hvert fald ikke på den korte bane. Vi bliver nødt til at afvente, at der sker noget teknologiudvikling, og at priserne bliver noget lavere på elbiler.«

Det forlyder fra kilder på Christiansborg, at der fortsat er et flertal i form af en samlet rød blok og De Konservative for at bevare de kystnære vindmøller uden om regeringen. Foto af  havvindmølleparken Lillegrund syd for Øresundsbroen.
Læs også

– Men trods alt, elbilsalget gik godt og var stigende med 4.500 solgte sidste år?

»Jo, men ud af det samlede salg af biler er det jo ikke meget.«

– Skal der flere penge til elbilerne?

»Nej, det der med at opfinde nye tilskud, det ligger nok ikke lige for. Men det er et område, vi følger, og det bliver et miks af løsninger, vi kommer til at vælge på transportområdet.«

– Men når man investerer i en bil, så kører den i gennemsnit 16 år på vejene. Vi har et mål fra EU om at nedbringe CO2 fra transporten. Hvad skal vi ellers gøre. Elbiler er vel fortsat eneste gangbare løsning?

»Altså, vi tredjebehandler et forslag om at iblande biobrændsel (0,9 procent biobrændsel i alt brændstof, red.), det vil flytte en lille smule, og biogas kommer også til at spille ind. Men jeg vil godt sige, at ja, der er en udfordring på transportområdet.«

Markedet viser vejen

– I skriver i regeringsgrundlaget, at vi skal fastholde det høje ambitionsniveau, som har givet Danmark en grøn førerposition – men hvordan vil I sikre det?

»Vi skal i videre udstrækning bruge markedet til at finde løsningerne. Det bliver flere forskellige energiløsninger – ikke bare én energikilde – men ser man på udbuddet fra Kriegers Flak, så kommer havvind til at spille en helt central rolle.«

I efteråret overraskede den svenske energikoncern Vattenfall alle, da de i et bud på den store Kriegers Flak havvindmøllepark ville producere en kilowatttime til 37,5 øre. Det er den billigste energi, der kan laves på dansk grund. Det giver kun grund til begejstring og tro på fremtiden, mener Lars Christian Lilleholt.

»Alligevel vil jeg sige, at man som politiker skal passe på at udpege vinderne i dag. Jeg tror, det har været en fejl, når vi går tilbage i den energipolitiske historie og ser, hvor ofte vi har fastsat, hvor stor mængde der skulle være af biomasse, vind og sol. Vi skal være bedre til at bruge markederne til selv at afgøre det. Vi skal udbyde en vis mængde vedvarende energi og lade det afgøre af, hvem der så kan byde ind og levere varen til den bedste pris – og under forudsætning af, at vi skal have forsyningssikkerhed,« siger energi- og klimaministeren, der stadig anser støtte til innovation og nye teknologier som vigtig.

»Vi ville ikke have haft det vindeventyr i dag, hvis ikke der var blevet givet støtte. Og derfor har jeg også en klar forventning om, at forskning i nye energiløsninger er et af de områder, vi skal satse på,« siger ministeren, der kalder det en god forretning.

»Vi har en eksport af energiudstyr på mere end 70 mia. kroner – og derfor er jeg glad for, at der igen er øgede bevillinger til området.«

Energiområdet er en indtægtskilde for landet, understreger ministeren.

»Energi er – og det er også det, der gør mig til grøn optimist – big business for Danmark.«

– Er det så ikke fantastisk, at der var nogle fremsynede typer som Svend Auken, der satsede?

»Jo. Når jeg ser tilbage, har der været mange fremsynede politikere, og Svend Auken er en af dem.«

»Der er ligesom om – det var også det, jeg sagde i starten – at der er nogle, der vil tage patent på det at være grøn. Så er man rød. Og når man ikke er grøn, så er man kulsort,« siger Lars Christian Lilleholt, der igen gør opmærksom på, at energiaftaler i Danmark altid er politisk brede aftaler, hvor Venstre altid er med.

Venstre-regeringen har lagt op til at droppe et planlagt projekt med 350 megawatt kystnære vindmøller, som er del af energiforliget fra 2012. Men et flertal af danskerne mener ifølge en ny undersøgelse, at det er forfejlet at slække på de grønne ambitioner.
Læs også

»For at investorerne er med, er det vigtigt, at det er brede skuldre, der bærer.«

»Så er der nogen, der vil diskutere, om man kører 128 eller 130 km i timen, men vi kører stærkt, og Danmark har et mål om, at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler i 2050.«

Ministeren mener, at regeringen fastholder det høje ambitionsniveau med sit delmål om 50 procent vedvarende energi i 2030. Beregninger fra Energistyrelsen viser imidlertid, at Danmark uden yderligere tiltag når 40 procent vedvarende energi i 2020, hvilket betyder, at andelen blot skal stige yderligere 10 procent fra 2020 til 2030.

Dermed er der reelt tale om en langsommere udvikling over de kommende år målt i forhold til udbygningen af vedvarende energi de seneste ti år. Fra 2010 til 2020 steg andelen med 18 procent.

Et andet kritikpunkt i forhold til regeringens ambitiøse mål er, at der i regeringsgrundlaget står, at målet kan annulleres igen, hvis prisen bliver for høj.

– Hvad er et mål værd, hvis det bare kan annulleres igen?

»Det er klart, at priserne på vedvarende energi kan blive så dyre, at det koster danske arbejdspladser – det skal vi selvfølgelig følge tæt.«

– Hvad tror du, der bliver Danmarks næste eventyr efter vind?

»Vindmøllerne er og bliver ved med at være et eventyr – det skal vil være stolte og glade over.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

jørgen djørup

Ministeren fra Danmarks Liberale Parti forstår vist ikke sin egen politik.
En forbrugerbetalt PSO afløses af statstilskud, der stimulerer til øget strømforbrug.
Finansieres ved skat på arbejde.
Hvad sker der?

Vibeke Hansen, Torben Skov og Sascha Olinsson anbefalede denne kommentar

Vi ville ikke være et af de rigeste lande i verden med en af de absolut højeste arbejdsfrekvenser i den arbejdsdygtige alder på kloden i dag uden velfærdssamfundet.

...En realisme, som såvel Venstre, Konservative og urskovspartiet Liberal Alliance er udmærket klar over (de er vel ikke total idioter vel), men af ideologiske grunde ser bort fra.

Sascha Olinsson

Spin, spin, spin ,spin fra en minister hvis holdninger kan vende på en femøre og hvis viden om energi og miljø kan ligge på et lige så småt sted...
Dette skift er ikke noget der gør mig til en optimist på denne sorte regerings vegne snarere bliver jeg bare træt af vores politikeres mangel på egentlig moralsk overbevisning...

Det er kun salg til Norden som vi får glæde af. Det der sælges på de fjerne eksportmarkeder produceres der, så det giver ikke flere danske arbejdspladser. Fortjenesten beskattes i produktionslandet så det får staten ikke noget af. De milliarder som ministeren taler om genereres udenfor Danmark. Surt show.

Holger Skjerning

Jeg har nu i 8 år agiteret for, at elbiler skal/skulle være afgiftsfri, indtil de bliver så billige, at mange vil købe dem. Afgiftsfri i første omgang i 4-5 år. Desuden delvis afgiftsfrihed for plug-in-hybridbiler, som kan tilfredsstille flere købere, fordi de kan køre længere end rene elbiler.
Hvorfor ikke elbiler, når vindmøllerne er blevet støttet i ca. 30 år???
Det er transportsektoren, det bliver sværest at omlægge til noget klimavenligt. Derfor er det (undskyld!) idiotisk at spænde ben for salg af elbiler, før det er kommet rigtig i gang!