Læsetid: 3 min.

Kritik af Venstres retsordfører for roma-udtalelser

Hvis Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre, har ret i, at en kommende ændring af politiets ordensbekendtgørelse kun skal ramme romalejre, er der tale om diskrimination, mener kritikere
Indland
30. december 2016

Når regeringen vil give politiet udvidede beføjelser til at gribe ind overfor lejre på offentlige områder, så er det i realiteten for at få ram på romaer.

Som det fremgår af dagens avis, er det sådan, Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, beskriver den kommende ændring af ordensbekendtgørelsen. 

»Alle ved jo, hvad det er, vi taler om,« forklarer retsordføreren. »Bestemmelsen, som har sit udspring i den forrige regerings 2025-plan, hvor man vil forhindre både tiggeri og romalejre, ja, den har sin baggrund i romalejre, og jeg er helt sikker på, at det er der, den vil blive anvendt.«

Desuden slår retsordføreren fast, at »efter min opfattelse er bestemmelsen ikke blevet skabt til brug for andet end romalejr-lignende tilstande«.

De planlagte ændringer af ordensbekendtgørelsen er blevet kritiseret bl.a. af Institut for Menneskerettigheder, Retspolitisk Forening og organisationen Gadejuristen for at være for upræcise.

Forventet forskelsbehandling

Og nu møder Preben Bang Henriksens fortolkning af de vage formuleringer i høringsudkastet – nemlig at meningen kun er at ramme romalejre – kritik fra samme side.

»Hvis formålet alene er at ramme de såkaldte romalejre, og disse vage bestemmelser ender med alene at lukke dem, vil det krænke forbuddet mod diskrimination, som jo gælder både politi og domstole,« siger således Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening.

Jurist Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen er helt enig:

»Det er skræmmende, at vi har et regeringsbærende parti, der udtrykker forventning om, at politiet forskelsbehandler. Man ønsker ikke selv at tage ansvar for det, men vælter bare den byrde over på Københavns Politi at implementere den forskelsbehandling.«

– Siger Preben Bang Henriksen ikke bare det, som alle tænker?

»Det tror jeg ikke, for det er ikke sikkert, at der er enighed mellem politiet og Preben Bang Henriksen om, hvad en ’lejr’ er. Jeg er ikke sikker på, at det kun er romalejre, som Københavns Politi har ryddet i sommer.«

Alle fattige ses som romaer

Også jurist Emil Kiørboe fra Institut for Menneskerettigheder studser over retsordførerens udtalelse.

»Diskrimination kan komme til udtryk på mange måder, og i vores høringssvar har vi rejst bekymring om, hvorvidt ændringen i praksis kun skal ramme romaer, for det vil være diskrimination. Og Preben Bang Henriksens udtalelse understreger, at der er grundlag for at have den bekymring. Bestemmelsen er jo neutral i sin formulering, men hvis den i praksis bliver fortolket sådan, at politiet udelukkende skal strafforfølge romaer og dermed en sondring på baggrund af etnisk oprindelse, så vil det være klokkeklar diskrimination.«

– Men siger han ikke bare det, som alle tænker?

»Jo, sikkert. Men politiet har jo måttet beklage, at de på twitter brugte ordet romalejre. I Danmark registrerer vi ikke på baggrund af etnicitet og race. Vi kan se, at der nogle fattige udlændinge, og så har man en forestilling om, at de har en etnisk baggrund som romaer. Men det ved vi ret beset ikke. Når man vedvarende italesætter en problematisk adfærd, som er knyttet til etnicitet, risikerer man at bidrage til en yderligere stigmatisering,« siger Emil Kiørboe.

I et svar til Folketinget om, hvad Inger Støjberg vil gøre for at »begrænse indvandringen af romaer«, har ministeren selv henvist til forbuddet mod lejre som et af værktøjerne. Men ministeren fik også lige tilføjet, at »der er tale om generelle tiltag i den forstand, at der i forhold til spørgsmålet om indrejse og ophold i Danmark ikke sondres på baggrund af etnisk oprindelse.«

Foreholdt kritikken af sine udtalelser skriver Preben Bang Henriksen i en mail til Information, at »realiteten er, at den nu foreslåede ændring mig bekendt første gang kom på tale i regeringens 2025-plan sammen med et forslag om at kriminalisere tiggeri. Når det overhovedet var omtalt i planen, skyldtes det uden tvivl den markante forargelse over sommerens etablering af lejre med hovedsagelig romaer og østeuropæere samt det forhold, at politiet i flere tilfælde på grund af juraen ikke var i stand til at rydde lejrene«.

Mailen fortsætter:

»På den baggrund kan jeg roligt sige, at bestemmelsen har sit udspring i romalejr-lignende tilstande. Selv om romaernes bosættelser udgør baggrunden, er danskere – herunder danske hjemløse – naturligvis også omfattet, hvis de overnatter under tilsvarende omstændigheder. Men det kan ikke udelukkes, at det i praksis vil blive romaerne, der opfylder den nye bestemmelses kriterier og derfor hovedsageligt bliver ramt af bestemmelsen.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vi skal skabe nogle brugbare rammer, bolig og livsvilkår for de mennesker, og så skal vi efterfølgende lukke lejrene. Tryghed for dem der bor i lejren og lige så vigtigt, for dem der bor normalt uden for lejren.

På mange områder ligner Danmark Rumænien og Ungarn. Man gør det simpelt hen kriminelt at være fattig.

Pia Qu, Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen, Hans Larsen, Ole Frank, Egon Stich, Ken Sass, Kim Houmøller, Christel Gruner-Olesen, Jan Kønig, Jens Erik Starup, Bjarne Bisgaard Jensen, Arne Lund og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Så er der tid til at rense ud. Nu er det romaerne, der står for tur, de næste bliver vel de grønlændere, der holder til på torve og pladser. De pæne mennesker i Venstre og DF væmmes ved synet af fattigdom og hjemløshed, ødelægger vel sagtens nattesøvnen, og får de pæne og fnugfri til at tvivle på om vi også lever i det bedste af alle samfund.
Så ude af øje, ude af sind.
Hvad med i stedet at anvise romaer, hjemløse m.fl. områder, hvor de kan campere under ordentlige sanitære og sikkerhedsmæssige forhold? Og hvad med at anvise de hjemløse boliger - eller er det for meget for langt?

Pia Qu, Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Niels Duus Nielsen, Hans Larsen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Jens Erik Starup

Jeg tror ikke, man hverken i DF eller i Venstre lider af ødelagt nattesøvn på de fattiges foranledning.
Det virkelige problem er, at politikerne tilsyneladende ikke ønsker at hjælpe de hjemløse. Politikerne ønsker i stedet at bruge politiet som mobbeudøvere.

Sven-Åge Westphalen

Jeg er enig i, at der ikke skal diskrimineres. Omvendt er det et problem, hvis omvandrende grupper uden fast bopæl - herunder også romaer - mener at have lov til at slå sig ned, hvor som helst. Hjemløse er en anden problemstilling med mange forgreninger lige fra dobbeltdiagnosticerede til ellers velfungerende unge og familer ramt af 225 timers reglen mv. Her skal 225 timers reglen først og fremmest afskaffes, og så skal vi fortsat holde fast i og udbygge gadearbejdet, skæve boligformer mv.

Torben Pedersen, Robert Kroll, Ruth Gjesing og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

"– Siger Preben Bang Henriksen ikke bare det, som alle tænker?"

Nej. Tyv tror hver mand stjæler.

Elisabeth Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Sven-Åge Westphalen,

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilke viden om disse romaer, du ligger inde med. Men disse mennesker er faktisk ikke hjemløse i lovens forstand. Og som EU-borgere har de ret til at befinde sig i et andet EU-land i op til 90 dage.

Disse mennesker har siden 2. verdenskrig været helt almindelige og værdsatte borgere, der har haft huse eller lejligheder samt uddannelser og fast arbejde - præcis som andre borgere i deres samfund. Men efter "murens fald" er der kommet anden politisk ledelse i disse lande, der i dække over korruptionen har skullet bruge en gruppe borgere som prügelknabe, og derfor er roma-befolkningen chikaneret ud af jobs og dermed ud af deres boliger. Derfor har de måttet skaffe sig en lille grund med et forfaldent hus uden el og vand l-a-n-g-t ude i de bagerste marginale områder.

EU har gennem flere år forgæves forsøgt at hjælpe disse mennesker - både via socialfonds- og strukturfondsmidler. I starten forsvandt pengene som en slags "provision" mellem regeringerne og kommunerne. Og da man derefter målrettede pengene, blev de stort set ikke brugt, men måtte levers tilbage.

Og den historiske baggrund for romaer i disse lande er både blodig og dramatisk. For indtil for omkring 100 år siden var de faktisk slaver, man købt og solgte, og som man måtte behandle, præcis som man lystede. Og en meget alm. straf i Ungarn, Rumænien og Bulgarien, som en ejer eller en landsby udførte blot på en mistanke, var at brænde dem levende på forskellige uhyggelige måder.

Efter min mening er romaer er ligesom jøder og andre forfulgte grupper simpelt hen alles ansvar - også danskernes og Venstres. Og det hjælper ikke at straffe dem for deres fattigdom. Det eneste der hjælper, er at lægge stort moralsk pres på Rumænien, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Tjekkiet og Slovakiet. Og så må vi alle nok til lommerne, men for en befolkning på 510.056.000 EU-borgere bliver det kun småpenge for den enkelte.

Pia Qu, Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Jens Erik Starup og Ole Frank anbefalede denne kommentar

At tænke sig:
Venstre bekæmpede i sin tid Estrups provisories diktatatoriske forfatningsbrud.
For nu, mange år efter, selv at gå af samme vej.
Det næste bliver velsagtens oprettelsen af et nyt "Blåt Gendarmerikorps""
Trist, som historien gentager sig.

Flemming Berger, Elisabeth Andersen, Niels Duus Nielsen, Jens Erik Starup og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Eneste ros til Venstres retsordfører må være, at han siger det, som det er tænkt. Og altså står ved, at målet er at ramme en specifik gruppe i samfundet. Beklageligt eller ej kunne man lære noget af den redelighed i bl.a. Integrationsministeriet. Men iøvrigt er det ikke kønt, at man afskaffer betegnelsen fattige, og dernæst kriminaliserer dem, som ens politik skaber flere og flere af.

Elisabeth Andersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Problemet kunne vel løses på en menneskelig forsvarlig måde, men der er vist massivt flertal i befolkningen for den linje, der aktuelt lægges op til ?