Interview
Læsetid: 4 min.

Birthe Rønn Hornbech kan undgå erstatningssag ved at sige undskyld

Hvis Birthe Rønn Hornbech giver en undskyldning til 17 unge statsløse for den retsstridige behandling af deres sager, der fandt sted, mens hun var integrationsminister, kan hun undgå en erstatningssag ved Østre Landsret. Det tilbyder de statsløses advokat Christian Harlang
Det vides ikke, om Birthe Rønn Hornbech er klar til at sige undskyld til de statsløse, eller hvad hun i øvrigt mener om advokatens tilbud. Trods flere henvendelser fra Information er hun ikke vendt tilbage med en kommentar.

Det vides ikke, om Birthe Rønn Hornbech er klar til at sige undskyld til de statsløse, eller hvad hun i øvrigt mener om advokatens tilbud. Trods flere henvendelser fra Information er hun ikke vendt tilbage med en kommentar.

Ditte Valente

Indland
2. januar 2017

Torsdag modtog tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech en mail fra advokat Christian Harlang. Mailen var et tilbud om »en forligsmæssig løsning«, som vil kunne spare den tidligere minister for at skulle gennem en erstatningssag i Østre Landsret.

»Hvis det har interesse, er jeg på mine klienters vegne villig til med dig at drøfte en evt. forligsmæssig løsning, som i givet fald måtte indebære, at du afgiver en beklagende undskyldning,« tilbød Christian Harlang i mailen.

Det vides ikke, om Birthe Rønn Hornbech er klar til at sige undskyld til de statsløse, eller hvad hun i øvrigt mener om advokatens tilbud. Trods flere henvendelser fra Information er hun ikke vendt tilbage med en kommentar.

Men at dømme efter Birthe Rønn Hornbechs tidligere udtalelser om sin egen rolle i ’Statsløsesagen’, som oprindeligt blev afsløret af Information i begyndelsen af 2011, er det tvivlsomt. Den tidligere minister har konsekvent afvist et personligt ansvar for, at ansøgningerne fra unge statsløse blev behandlet retsstridigt af embedsmændene i Indfødsretskontoret.

Christian Harlang håber alligevel, at den tidligere minister vil tage imod tilbuddet:

»Ellers er vi nødt til at gennemføre sagen mod hende, og så risikerer hun at blive idømt tortgodtgørelse til hver af sagsøgerne med mindst det samme beløb, som de netop har fået fra ministeriet,« siger han.

»Jeg opfatter hende som en person lidt som Dr. Jekyll og Mr. Hyde,« fortsætter Christian Harlang med henvisning til den gode læge dr. Jekyll, der i den gamle roman af Robert Louis Stevenson eksperimenterede med at forvandle sig til den onde Mr. Hyde.

»I de få år, hun var minister, var hun Mr. Hyde, men ellers har hun været Dr. Jekyll, og det er Dr. Jekyll, jeg har skrevet til.«

Rønns del af sagen blev udsat

Baggrunden for Christian Harlangs tilbud er den erstatningssag, som han på vegne af 17 unge statsløse rejste tilbage i 2011. På grund af den ulovlige behandling, som de unge statsløse var blevet udsat for, fordi ministeriet under Birthe Rønn Hornbechs ledelse bevidst havde sagsbehandlet i modstrid med to FN-konventioner, var de unge blevet snydt for at få dansk statsborgerskab, som de ellers havde ret til.

Derfor stævnede Christian Harlang både Integrationsministeriet og Birthe Rønn Hornbech og forlangte erstatning og tortgodtgørelse på op til en kvart million kroner til sine klienter. Men i sommer, kort tid inden retssagen skulle gå i gang, besluttede Østre Landsret noget overraskende, at Birthe Rønn Hornbechs del af sagen skulle udsættes indtil videre, mens sagen mod ministeriet skulle køre som planlagt.

Forklaringen på udsættelsen var, at Birthe Rønn Hornbech ikke, som ministeriet ellers var villig til, ville lægge Statsløsekommissionens omfattende beretning fra sommeren 2015 til grund for erstatningssagen. I beretningen tilsidesatte kommissionen i vidt omfang Birthe Rønn Hornbechs vidneforklaring og slog fast, at hendes ageren i sagen »var årsag til, at Danmark i en periode fortsatte med ikke at overholde sine folkeretlige forpligtelser efter konventionerne«.

På grund af uenigheden kunne Kammeradvokaten ikke længere repræsentere både ministeriet og den tidligere minister, og da staten ikke var villig til at betale for, at Birthe Rønn Hornbech fik en anden advokat, erklærede hun, at hun ikke selv ville antage en.

Da Østre Landsret lige før jul afsagde dom i ministeriets del af sagen, fik syv af Christians Harlangs klienter tilkendt en tortgodtgørelse på 20.000 kroner – dobbelt så meget, som ministeriet selv var endt med at tilbyde. I dommen fastslog landsdommerne desuden, at det havde »været nødvendigt at anlægge sagen«, selv om sagsøgerne »alene har fået medhold i en beskeden del af deres påstand«.

En undskyldning fra toppen

Samtidig med tilbuddet til den tidligere minister har Christian Harlang også bedt Østre Landsret om at få berammet sagen mod Birthe Rønn Hornbech.

»I betragtning af sagens alder kan jeg ikke forestille mig, at det kan trække længe ud. Jeg tror og håber, at landsretten kan finde tid. Selv har jeg afsat tre uger i maj måned,« siger Christian Harlang.

Han vil ikke på forhånd udtale sig om, hvorvidt der ud over undskyldningen også vil blive krævet en form for økonomisk erstatning.

»Det vil jeg drøfte med hende, men det er ikke pengene, der spiller så stor en rolle. Det er mere det symbolske og følelsesmæssige, der knytter sig til den sagsbehandling, mine klienter har været udsat for.«

Ifølge Christian Harlang er det for hans klienter vigtigere at få en anerkendelse fra den person, der sad i toppen af systemet, og, som man kan se i beretningen fra Statsløsekommissionen, spillede en aktiv rolle for at modvirke en lovliggørelse af ministeriets sagsbehandling.

»Der er også det perspektiv, at hvis vi kan nå en acceptabel løsning med Birthe Rønn Hornbech, så vil det indgå i nuværende og kommende toppolitikeres overvejelser, at de ikke skal tro, at de bare kan manøvrere sig ud af en ulovlig forvaltning, fordi et folketingsflertal efter en kommissionsundersøgelse sjældent ønsker at anlægge rigsretssag,« siger Christian Harlang.

Han mener, at domstolene bør bruges noget mere, fordi de er et egnet redskab til at nå frem til retfærdighed, som de statsløses erstatningssag »viser i miniformat«.

»Når nu det politiske system hverken kan eller vil kræve et ansvar, så vil sagerne slutte i nul og niks med mindre, at aktive borgere får domstolene til at træde i karakter. Men det kræver, at nogen rejser sagerne mod staten og den ansvarlige minister,« siger Christian Harlang.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

»Når nu det politiske system hverken kan eller vil kræve et ansvar, så vil sagerne slutte i nul og niks med mindre, at aktive borgere får domstolene til at træde i karakter. Men det kræver, at nogen rejser sagerne mod staten og den ansvarlige minister,« siger Christian Harlang.

Mere af det, tak.
Da vil såkaldte "Ansvarlige" politikere opdage, hvad den almindelige opfattelse af begrebet ansvarlighed er.

Mandatar Torben Wilken, Jette M. Abildgaard og Hans Larsen anbefalede denne kommentar