Læsetid: 4 min.

Flertal vil forbyde imamer at blive domsmænd og nævninge

S, DF og ALT. vil sidestille imamer med præster, som ikke kan blive domsmænd og nævninge. Justitsministeren vil ’overveje’ lovændring. Hverken imam og domsmand ser noget problem i, at religiøse forkyndere tager plads i retssalen
’Der var – og er – ikke noget, der forhindrer mig i at være domsmand og imam samtidig, og derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor præster ikke må være det. Tværtimod. Troende mennesker kan bidrage med deres erfaring, viden og fornuft som domsmænd,’ siger Kassem Rachid, der er imam og bosat i Aabenraa.

’Der var – og er – ikke noget, der forhindrer mig i at være domsmand og imam samtidig, og derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor præster ikke må være det. Tværtimod. Troende mennesker kan bidrage med deres erfaring, viden og fornuft som domsmænd,’ siger Kassem Rachid, der er imam og bosat i Aabenraa.

Claus Bonnerup

Indland
5. januar 2017

Et flertal i Folketinget vil nu forbyde imamer at blive domsmænd eller nævninge.

Det sker med henvisning til, at mens såkaldt gejstlige fra de anerkendte/godkendte trossamfund, herunder præster, fra gammel tid er udelukket fra at bestride hvervet som domsmand eller nævning, så gælder der ikke et tilsvarende forbud for imamer.

»Vi synes ikke, at imamer skal kunne blive domsmænd eller nævninge,« siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen. »Så kan de sidde der og dømme efter sharia – eller hvad ved jeg. Det ville se kønt ud. Derfor må vi have det skåret ud i pap, at imamer selvfølgelig ikke kan blive domsmænd eller nævninge.«

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyser således i et svar til Folketingets retsudvalg, at nok er det Kirkeministeriets »vurdering«, at imamer og andre religiøse forkyndere, der i et anerkendt/godkendt trossamfund udfylder den samme rolle som en præst, også er omfattet af retsplejelovens § 70, der udelukker såkaldt gejstlige fra at være nævninge og domsmænd.

Men forbuddet gælder i givet fald kun for forkyndere fra netop anerkendte/godkendte trossamfund (trossamfund blev indtil 1969 anerkendt af kongen, for siden at blive godkendt).

I dag er der 27 anerkendte/godkendte islamiske og islaminspirerede trossamfund i Danmark, men der er ikke registreringspligt for trossamfund, og der findes en del, som er ikke anerkendt ved kongelig resolution eller siden er blevet godkendt.

Den omstridte Grimhøjmoské i Aarhus tilhører ikke et godkendt trossamfund, men er organiseret i en godkendt forening, og imamer herfra vil ikke være udelukket fra at blive nævninge eller domsmænd.

Justitsministeren vil derfor undersøge, hvordan bestemmelsen »fortolkes og anvendes i praksis« af domstolene.

»I forlængelse heraf vil Justitsministeriet – efter drøftelse med Kirkeministeriet – overveje, om der er grundlag for at foretage yderligere, herunder eventuelt at ændre ordlyden af retsplejelovens § 70«.

Domsmænd og nævninge

10.000 danskere er såkaldte lægdommere. Som enten domsmænd eller nævninge er de med til at dømme i en række straffesager. Lægdommerne er på en række punkter ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.

Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen. Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Man skal dog være en såkaldt uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget og er under 70 år i hele den fireårige periode.

Følgende udtages endvidere ikke: ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsnets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds såkaldt gejstlige.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune – grundlisteudvalget – vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd.

De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Ikke behov for berufsverbot

Socialdemokratiet og Alternativet er dog enig med Dansk Folkeparti i, at der ikke bør være forskel på religiøse forkyndere.

»Derfor er det helt rimeligt, at der kommer ligestilling på området. Og at religiøse overhoveder ikke kan være domsmænd. Hvis ikke justitsministeren når frem til denne konklusion, vil vi søge at samle flertal for dette i Folketinget,« siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

Alternativets retsordfører, Carolina Magdalena Maier, siger, at hvis det er fornuftigt at forbyde præster at blive nævninge eller domsmænd, så er det også fornuftigt i forhold til andre religiøse forkyndere.

»Om disse så kommer fra et anerkendt/godkendt trossamfund, kan jeg ikke se, skulle gøre nogen forskel. Det er vel ikke registreringen, som er afgørende, men det, at man er forkynder af en religiøs tro.«

Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, mener til gengæld, at det er afgørende, om nævninge og domsmænd lever op til retsplejelovens bestemmelser om, at de også skal være uberygtet og altså ikke straffet for noget alvorligt samt have valgret til Folketinget og ellers kunne »fyldestgøre« deres pligter.

»Jeg er ligeglad med, om folk er præster eller imamer. Om de er træner i den lokale håndbold- eller fodboldklub. Om de mest er til Karl Marx eller til Biblen – eller Koranen. Det vigtige er, at de lever op til kravene til at være domsmænd. Der er ikke behov for at lave noget berufsverbot for religiøse forkyndere – uanset om de er imamer eller præster.«

Imam: Forstår det ikke

Imam, tolk og samfundsdebattør Kassem Rachid er forundret over, at et flertal i Folketinget fremover vil forbyde ham at tage plads i retssalen.

Han er bosat i Aabenraa og imam ved Flensborg Moské og har været udtaget som – og fungeret som – domsmand og nævning i to perioder frem til 2012 i Danmark. Udover at være fast tilknyttet moskeen i Flensborg er Kassem Rachid også tilknyttet en række ikkegodkendte/ikke anerkendte moskeer i Danmark.

»Der var – og er – ikke noget, der forhindrer mig i at være domsmand og imam samtidig, og derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor præster ikke må være det. Tværtimod. Troende mennesker kan bidrage med deres erfaring, viden og fornuft som domsmænd. Det virker, som om man for øjeblikket er ude på straffe imamerne kollektivt ved at begrænse deres frihed uden at tage hensyn til, at vi ikke er enige, og at det kun er nogle få, som ikke ønsker at bidrage til samfundet,« siger Kassem Rachid.

Senest vedtog Folketinget i 2009, at dommere ikke må bære religiøst betingede tørklæder eller andre religiøse symboler med henvisning til, at disse skal fremstå neutrale og »dermed understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt«.

Forbuddet gælder dog ikke for domsmænd og nævninge.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mihail Larsen

Det afgørende må være ...

om de pågældende trossamfund/domsmænd udtrykkeligt anerkender adskillelsen af kirke og stat og ikke flirter med forestillinger om, at religiøs lovgivning eller retspraksis står over eller blot ved siden af den verdslige statsmagt og de sekulære domstole.

Torben Skov, Flemming Berger, Peter Møllgaard, Benny Pedersen, Robert Ørsted-Jensen, Hans Larsen og Erik Jakobsen anbefalede denne kommentar

Inkompatibilitet
Man kan næppe være imam uden at gå ind for og agere på basis af sharia lovgivning i privaten og hvad det medfører af uforeneligt konfliktstof i forhold til vores normale offentlige retspraksis …

Torben Skov, Britt Kristensen og Charlotte Svensgaard anbefalede denne kommentar

Siger man så ikke dermed, at imamer, som ikke har været igennem et statsligt anerkendt uddannelsesprogram mv., anerkendes på linje med danske præster. Hvordan kan man anerkende imamer, som fx prædiker for kvindeundertrykkelse og det, der er meget værre.

Torben Skov, Britt Kristensen og Mona Blenstrup anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Fundamentalt set er der ikke noget trossamfund som mener at gud ikke står over enhver lov - - en fundamentalistisk kristen må naturligvis også gå ind for stening af utro kvinder - det står for pokker i det gamle testamente

Skulle man så også udelukke folketingets medlemmer fra at blive domsmænd eller nævninge....??

Ingen religiøse forkyndere i en sekulær domstol, tak.

Torben Skov, Mette Poulsen, Flemming Berger, Robert Ørsted-Jensen, Britt Kristensen, Hans Larsen, Mona Blenstrup, Kim Houmøller og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar
Britt Kristensen

En kristen - fundamentalist eller ej - har da ikke moseloven som højeste autoritet. Hvad gjorde Jesus, da en folkemængde ville stene en utro kvinde? Læs og lær! "Vend den anden kind til" "Gør mod andre som du ønsker de skal gøre mod dig" osv osv. Og kom nu ikke med korstogene og hvad har vi?
Mennesker er mennesker og kan retfærdiggøre en hvilken som helst adfærd - med eller uden bibel.

Robert Ørsted-Jensen

nogen kristne har - det var det der vrpointen

Robert Ørsted-Jensen

5 Mosebog 22,23 Når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende,
5 Mosebog 22,24 skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp derinde i byen, og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde. Du skal udrydde det onde af din midte.

Robert Ørsted-Jensen

5 Mosebog 22,13 Hvis en mand gifter sig med en kvinde og efter samleje med hende fatter modvilje mod hende
5 Mosebog 22,14 og retter beskyldninger mod hende, bringer hende i vanry ved at sige: »Jeg giftede mig med denne kvinde, men da jeg lå med hende, fandt jeg ikke bevis på, at hun var jomfru,»
5 Mosebog 22,15 så skal pigens far og mor tage beviset på, at pigen var jomfru, og bringe det hen til byens ældste i byporten.
[.. .. ..][. . .]
5 Mosebog 22,20 Men hvis anklagen er sand, og beviset på, at pigen var jomfru, ikke er til stede,
5 Mosebog 22,21 skal man føre pigen hen foran døren til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde, fordi hun har begået en nedrighed i Israel ved at bedrive hor i sin fars hus. Du skal udrydde det onde af din midte.

Robert:
Som frafalden kristen vil jeg nu påpege at det Gamle Testamente ikke bruges i almindelig kristen adfærd, det er en historie til at beskrive forløbet op til Jesu fødsel. Undtagelsen her er jo så nok de ti bud og skabelsesmyten. Omkring imamer? ,et nej hvis præster ikke må.

Britt Kristensen

Robert.
Jesus sagde til dem, der ville stene en utro kvinde: "Den af jer, der er syndfri: kast den første sten"
De havde selverkendelse nok til at luske af.

Jo, der er skam ekstremt fundamentalistiske kristne! især i USA, der gerne vil have, at hele Bibelen bliver brugt som fundament, udgør fundamentet for staten i USA, herunder også det gamle testamente og dets straffe! :(

Hvad angår forbuddet mod præster som nævninge og domsmænd mm. handler det ikke så meget om at præsten er kristen, men om at præsten har tavshedspligt, og at måske kunne præsten komme til at sidde som domsmand eller nævning i en sag, hvor han kender personen, der er i retten, og som præsten hun har har talt med - under en sjælesørgersamtale. Forbuddet er der ganske enkelt simpelthen af den grund, at præsten - eller imamen - ikke skal tale over sig - fordi han, på grund af sin tavshedspligt- har fået noget at vide som han ikke må fortælle videre til andre...

René Arestrup

Robert, som påpeget andetsteds, har det gamle testamente kun marginal betydning i såvel den Romersk Katolske- som i den Luthersk Evangeliske kirke. Evangelierne/Det nye testamente er derimod helt central og adskiller sig fra Koranen bl.a. ved i højere grad at være et filosofisk værk snarere end en lovsamling for menneskelig adfærd. Men der findes mindre kristne kirker/trossamfund, som vægter det gamle testamente på lige fod med det nye testamente. I øvrigt forekommer det underlig inkonsekvent, at en dansk folkekirkepræst ikke kan være domsmand, mens en imam godt kan!

Britt Kristensen

Robert: Ps.: Johannes evangeliet kap. 8. vers 3-11

Karsten. Jeg er bekendt med de fundamentalistiske kristne både i USA og såmænd også her landet og deres forkærlighed for det gamle testamente med alle dets regler og straffe. Måske det bare er den menneskelige tendens til at foretrække enkle og letfattelige løsninger på tingene. Det er ulige nemmere at dømme og straffe end at tilgive og være barmhjertig som Jesus foretrak at gøre. Også at mene og tro at man er bedre og har ret til at dømme.

@ Rene Arestrup

Ift. den katolske kirke, så henter den sine argumenter direkte i Bibelen, når den taler om at kvinder ikke kan være præster i den katolske kirke, i dens modstand mod abort, og mod homoseksualitet, og mod at gifte fraskilte igen! Og det er stadig forbudt for (en del) katolikker at blive skilt! Netop på grund af det der står i Bibelen om hvad Gud har sammenføjet, skal ingen mennesker adskille!

Også i den luthersk-evangeliske kirke er der fundamentalister, der mener præcis det samme - bl.a. tre indre missionske præster - her i min by - som (nogle) katolikker mener....

Henrik L Nielsen

Robert Ørsted-Jensen

Der er vist en ting eller to om kristendommen du skal læse op på. Der er noget med et skel mellem før og efter Jesus når det kommer til Moseslovene. Men sådan går det tit når ikke-troende kommenterer på kristendommen.

Men derudover er det på tide at dette tiltag kommer. Det kan ikke blot antages at forkyndere automatisk tilsidesætter deres tro i en retssal. Det burde de, men det kan ikke antages, hvilket både kan komme anklaget og offer til last.

René Arestrup

@Karsten Aaen
ja, ja, nu var det blot for lige at trække nogle store linjer - og det er altså et faktum, at det gamle testamente har inferiør betydning i størstedelen af den kristne verden.

Mette Poulsen

@ Karsten Aaen
Uanset om man er præst eller ej, så trækker man sig forhåbentligt som domsmand i en sag, hvor man kender en eller flere af parterne. Det er forudsætningen for at være upartisk, hvilket er det, som kræves.
Ellers ganske enig i betragtningerne om, at forbuddet selvfølgelig skal gælde alle trosretninger, så man kan holde religion ude af domstolene.

Robert Ørsted-Jensen

Britt det var altså Jesus Christensen der indførte helvedes straf - til dem der ikke anderkender hans gud - du kan ikke finde det i det gamle testamente. Derudover så er det gamle testamente altså en del af biblen.

Robert Ørsted-Jensen

Denh bemærkning gælder så også Henrik - og hvad angår de homoseksueller der der ingen tvivl ""Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige." (1Kor 6.9-10)"

Robert Ørsted-Jensen

helvede nævnes kun i det nye testamente det er i
Matthæusevangeliet, Kapitel 5
Matthæusevangeliet, Kapitel 10
Matthæusevangeliet, Kapitel 23
Markusevangeliet, Kapitel 9
Lukasevangeliet, Kapitel 12
Jakobsbrevet, Kapitel 3

Robert Ørsted-Jensen

hvor mange af jeg vil undgå at Jesus sender jer til helvede - prøv selv
v27 I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ v28 Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. v29 Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. v30 Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Robert Ørsted-Jensen

Altså tankekontrol - det er orwelliam 1984 det her - big brother watching - vi kan dømmes til helvedesilden for det vi tænker

Henrik L Nielsen

Robert Ørsted-Jensen

Du nævner nogle skriftsteder, men du læser dem som fanden læser Bibelen.

Robert Ørsted-Jensen

Ddet er tonsvis af tilsvarende udsagn og jeg læseer ingenting - jeg gav dig bare nogle eksempler

Robert Ørsted-Jensen

Du mener ikke at ovenstående citat er eksemplificere tankekontrol - at jkeg straffes - ikke for handlinger men for tanker og følelser?

Britt Kristensen

Robert.
Vel var Jesus hård overfor de skriftkloge og farisæerne. De dømte og fordømte andre end lige sig selv.
Dog er det nogenlunde sidste, han sagde og gjorde, at give syndernes forladelse til alle. Absolut ingen er syndfri (fejlfri) alle har løjet, svindlet, været troløs e.l. Så mon ikke helvede er tomt? for mennesker i hvert fald.

Robert Ørsted-Jensen

nja det håber jeg da ikke, for det lyder unægteligt som et sjovere sted en himlen. Jeg mener, forestil dig at tilbringe evigheden omgivet af mennesker der konstant smiler og tilbeder herren og som allesammen mener præsist det samme. Ingen uenighed om noget, alle har fundet sandheden og den rette tro og der er ikke længere brug for sex. Tilmed siges stedet at være forbeholdt jehovas vidner - vorherrebevars - hvem frygter helvede - når man har himlen og dettes big brother og tankekontrol ;-)

Uden at ha' læst andet end Britt og Roberts sidste kommentarer: I frokostpausen i går aftalte mine muslimske og kristne kolleger og undertegnede ateist at "Når vi kommer i helvede holder vi fandme en ordentlig fest".

Niels Duus Nielsen, Robert Ørsted-Jensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Jep - kan jeg jeg være med? Det siges tilmed at helvede er fyldt med liderlige kvindfolk - suits me!

Robert Ørsted-Jensen

muslimernes himmel siges at være fyldt med jomfruer - alstå hvem fanden - in their right mind - ønsker at være sådan et sted. Nøglende uerfarne unge kvinder og frustrerede svigermødre - give me a break!

Henrik Plaschke

Robert Ørsted-Jensen

Heldigvis siges der også at være vin i muslimernes himmel. Det kan vel hjælpe lidt på kedsomheden pga. de mange jomfruer…