Baggrund
Læsetid: 10 min.

Intet fælles projekt i rød blok

Enhedslisten revurderer sin strategi. SF stiller ultimative krav. Det Radikale Venstre vil helst se mod højre, og Alternativet kalder sig nu ’generation 2.0’ og vil ikke længere sættes i bås med Socialdemokratiet og dets politik. Samtidig er Socialdemokratiet meget tilbageholdende med at forklare, i hvilken retning partiet vil gå efter et kommende folketingsvalg
Nok har oppositionspartierne sovet med støvlerne på, siden statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for snart et år siden første gang truede med et folketingsvalg i forbindelse med striden om landbrugspakken eller den såkaldte Gyllegate. Men på trods af at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ved den lejlighed erklærede sig klar til at »lede Danmark på en bedre måde end det, vi ser netop nu«, er det ikke siden blevet klarere, hvilken måde det er

Nok har oppositionspartierne sovet med støvlerne på, siden statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for snart et år siden første gang truede med et folketingsvalg i forbindelse med striden om landbrugspakken eller den såkaldte Gyllegate. Men på trods af at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ved den lejlighed erklærede sig klar til at »lede Danmark på en bedre måde end det, vi ser netop nu«, er det ikke siden blevet klarere, hvilken måde det er

Polfoto

Indland
17. januar 2017

Mens en 17 sekunders video fra Alternativets vintergruppemøde, hvor politikere og ansatte lavede håndkantslag i luften og ellers hoppede rundt og baskede med armene som høns i en såkaldt evolutionsleg, stjal opmærksomheden, tog partiet i al ubemærkethed endnu et skridt i sin egen politiske evolution.

Selv om drøftelserne på vintergruppemødet »peakede« lige der, som Alternativet i første omgang humoristisk skrev på Facebook, blev der nemlig også tid til andet.

Alternativet har, med partiformand Uffe Elbæks ord, i frustration over de faktiske forhold i Folketinget, og ikke mindst Socialdemokratiet, besluttet at ville spille en »friere parlamentarisk rolle« frem mod det kommende folketingsvalg. »Alternativet 2.0« vil ikke længere sættes i bås med det store, og største, oppositionsparti.

»Vi kan ikke forestille os, at vi peger på en regeringsforhandler fra den borgerlige blok, for deres politik står så langt fra vores opfattelse af, hvilke svar verdens problemer kalder på,« siger Uffe Elbæk.

»Omvendt må vi erkende, at de udspil, som er kommet fra Socialdemokratiet, også er dybt problematiske. Derfor er der brug for en tredje position, som hverken er rød eller blå, men grøn. Det politiske ambitionsniveau – og iderigdommen – bliver også for fattigt, hvis man gør virkeligheden så enkel, at der kun er to valgmuligheder. Det passer ikke, så det vil vi tydeliggøre frem mod valget.«

Men Alternativet er ikke det eneste af oppositionspartierne, som er ved at opdatere sit »oppositionsprogram« – eller allerede har gjort det. En løbende opdatering som skaber tvivl om, hvad alternativet – med lille »a« – egentlig er anno 2017 til den nye VLAK-regering. Kan og vil Socialdemokratiet, der helst har svaret på spørgsmålet med tavshed, samle en rød blok om et troværdigt regeringsalternativ?

Oppositionens flyverskjul

Nok har oppositionspartierne sovet med støvlerne på, siden statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for snart et år siden første gang truede med et folketingsvalg i forbindelse med striden om landbrugspakken eller den såkaldte Gyllegate.

Men på trods af at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ved den lejlighed erklærede sig klar til at »lede Danmark på en bedre måde end det, vi ser netop nu«, er det ikke siden blevet klarere, hvilken måde det er. Tværtimod.

Enhedslisten er i gang med at revurdere sin »parlamentariske strategi« for at undgå en eventuel gentagelse af årene med Thorning-regeringerne, hvis partiet skal lægge stemmer til en Frederiksen-regering.

SF har gjort det til et »ultimativt« krav for at kunne pege på Mette Frederiksen som statsminister, at hun fjerner kontanthjælpsloftet.

Det Radikale Venstre foretrækker en regering, hvis parlamentariske grundlag går hen over »midten« (læs: indeholder et eller flere af de fire borgerlige partier). Og Socialdemokratiet selv?

Mette Frederiksen havde svært ved at bestemme sig, da hun på Det Radikale Venstres traditionelle nytårsstævne blev bedt om vælge mellem den tidligere mangeårige regeringspartner, i form af den nuværende gruppeformand Morten Østergaard, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl (her så hun og Kristian Thulesen Dahl – med den socialdemokratiske formands ord – hinanden »dybt i øjnene« og lovede ikke at vil hæve pensionsalderen).

»Oppositionens styrke har været den interne blå uenighed – og det, at man bare kunne lægge sig i flyverskjul,« siger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, i dag.

»Men den styrke er oppositionen nu frafristet med dannelsen af VLAK-regeringen. I stedet afsløres oppositionens svaghed, for i den udstrækning nogle af partierne måtte mene noget om noget, er de ikke enige om det. Selvfølgelig kan – og skal – man være uenig. Det er vi også på vores side af hegnet, fordi vi er forskellige partier. Men hvis den røde blok skal være et troværdigt alternativ, kræves det, at man kan enes om de store linjer. Og særlig når det gælder udlændingepolitikken, har jeg svært ved at se dem blive enige om noget, ligesom jeg også tror, at Det Radikale Venstre faktisk er mere indstillet på vores økonomiske politik end den mere socialistiske.«

Alternativ, men ikke politisk

Mette Frederiksen understregede på Socialdemokratiets kongres i efteråret, at selv om oppositionspartierne kan være uenige om den konkrete politik, er de sjældent uenige om »retningen« for et bedre samfund.

Og så fortsatte partiformanden for øvrigt med at understrege, at partiet aldrig har været et blokparti, at Danmark ikke skal styres af hverken rød eller blå blok, og at hun derfor vil »samarbejde« (med hvem nævnte partiformanden ikke).

Efterfølgende har Socialdemokratiet været tilbageholdende med at forklare, hvad denne retning skal være efter det kommende folketingsvalg, hvis partiet atter får nøglerne til Statsministeriet. Den foretrukne regeringskonstellation er uvis. Og ligeså hvad – og om noget – af Løkke-regeringernes politik Socialdemokratiet vil rulle tilbage. Det må afhænge af, hvordan økonomien ser ud, når man når så langt.

»Der er en gruppe af partier, som vil pege på Mette Frederiksen som statsminister,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

»Men der er ikke en rød blok med et fælles funderet politisk projekt. Og det betyder også, at svaret på spørgsmålet om, hvorvidt der er et alternativ – i ordets bogstaveligste forstand – nok er ja. Men er der også et politisk alternativ i den forstand, at vi ville få en anden politik, hvis regeringsmagten skifter? Det kommer an på, om Socialdemokratiet er villig til at føre en sådan – og det kommer særligt an på, hvordan stemmerne falder ud i blokken efter folketingsvalget.«

Besat af at vinde magten

Med Socialdemokratiets (fortsatte) ryk i udlændingepolitikken, efter Mette Frederiksen blev formand, håber partiet dog at have overstået det værste i forhold til de andre oppositionspartier, ligesom der er et håb om, at den værste flygtninge- og migrationskrise er overstået.

Alligevel er der i Socialdemokratiet en frustration over, hvad der beskrives som de andre oppositionspartiers manglende realitetssans i udlændingespørgsmålet. Hvis ikke Socialdemokratiet havde flyttet sig i udlændingepolitikken, og af samme årsag også i meningsmålingerne, var det kun teoretisk at diskutere, hvad oppositionspartierne egentlig vil bruge magten til.

Eller som den tidligere britiske premierminister Tony Blairs rådgiver, Philip Gould, skrev i bogen The Unfinished Revolution: How the Modernisers Saved the Labour Party, bør et parti altid være besat af at vinde magten: »Et princip uden midlerne til at realisere dette eksisterer kun som en abstraktion, forførende men meningsløs.«

Hverken Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet eller SF vil skrive under på den analyse. Men der er en mere eller mindre åben erkendelse i de fire oppositionspartier, og ikke mindst hos de to sidstnævnte, af, at Socialdemokratiet hverken kan – eller vil – lade sin udlændingepolitik komme til forhandling efter det kommende folketingsvalg.

’Det positive tilvalg’

Det betyder ikke, at udlændingepolitikken ikke også fremover fortsat vil stå højt på den politiske dagsorden – og at regeringen ubønhørligt vil arbejde på udvide kløften mellem Socialdemokratiet og de andre oppositionspartier.

Men den resterende tid af regeringsperioden skal bruges på, som det udtrykkes i partiet, nu at gøre Mette Frederiksen til »det positive tilvalg«. Socialdemokratiet præsenterede i efteråret sit bud på en økonomisk 2025-plan, »Stol på Danmark«, med et boligskattestop samt en vækst- og opkvalificeringsreform. Det handler ikke længere om af få flere ud på arbejdsmarkedet. Ifølge et internt socialdemokratisk strategipapir skal resten af valgperioden i stedet bruges på den »progressive dagsorden«, hvor de to kendetegn skal være »ansvarlighed« og »retfærdighed«. Hvor den tidligere Thorning-regering havde førstnævnte, og i overflod, manglede nemlig det sidste.

Hvilket samtidig er en dagsorden, Socialdemokratiet håber vil ligge tættere op af ikke mindst Alternativet, SF og Enhedslistens ønsker. De tre oppositionspartier har en helt anderledes vælgerstyrke i dag i forhold det fjerde, Det Radikale Venstre, og den styrke skal udnyttes, mener SF’s formand, Pia Olsen Dyhr. Om nødvendigt sammen med Dansk Folkeparti

»Der vil være områder, hvor de radikale vil have en blå økonomisk politik, og der vil jeg kæmpe for at afskaffe uligheden og forhindre, at pensionsalderen stiger,« siger Pia Olsen Dyhr.

»Der vil Det Radikale Venstre lægge sig på en anden linje lige som tidligere. Men der vil vi insistere på, at vi sætter foden ned og eventuelt bruger et andet flertal, hvis vi skal sikre, at pensionsalderen ikke skal stige. Så må vi se, om Dansk Folkeparti også vil levere på det, som de siger.«

Sidder ikke lårene af hinanden

I dagligdagen sidder de fem oppositionsledere ikke ligefrem lårene af hinanden. Modsat Lars Løkke Rasmussen, som før det seneste folketingsvalg hver tirsdag formiddag i folketingssæsonen samlede lederne af Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance på sit kontor på Christiansborg for at drøfte den politiske strategi, og et par gange om året var vært for en middag, har Mette Frederiksen ikke haft behov for en sådan kalendersat møderække.

Socialdemokraternes formand mødes ganske vist løbende med partilederne på tomandshånd eller flere af dem i kraft af, at deres partier indgår i de samme politiske forlig, men de fem har kun været samlet tre gange i perioden. Senest før jul i forbindelse med Europol-aftalen, hvor de snakkede om, at nu var det da også snart på tide at mødes igen!

Mens hverken Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr eller Morten Østergaard efterlyser flere fællesmøder, fordi det i sidste ende handler om politikken og ikke personer – ja, sidstnævnte advarer endda om, at de blot »simulerer« en falsk blokopdeling – er Uffe Elbæk uenig:

»For mig handler politik også rigtig meget om tillid. Hvis man har tillid til hinanden, så plejer man også at kunne nå hinanden i diverse aftaler. Og hvis man ikke kan blive enige, så er der alligevel en respekt for, at man mener noget forskelligt. Så jeg tror, at det betyder rigtig meget, at man får opbygget en personlig relation og en tillid til hinanden. Det betyder sgu meget for mig, at man har tillid til hinanden og ikke har den der fornemmelse, at når man går ud af døren, risikerer man blive stukket i ryggen.«

På samme måde afhænger betydningen af et klart alternativ til VLAK-regeringen også af, hvem man spørger.

Morten Østergaard mener ikke, at der er behov for nogen samlet opposition og dermed et sådan klart alternativ. Tværtimod. Den radikale gruppeformand kalder det »befriende«, hvis Danmark igen fik en regering med et parlamentarisk flertal hen over midten. Det har ikke været tilfældet siden den første Nyrup-regering, hvor ikke bare Det Radikale Venstre, men også CD og Kristeligt Folkeparti deltog.

»Jeg taler ikke nødvendigvis om en flertalsregering, men at mit ønskescenarie er en regering, som har et parlamentarisk grundlag, der bryder med den blokpolitik, vi har haft siden Fogh-regeringen,« siger Morten Østergaard.

»Det er så langt, som jeg vil gå. Men det er klart, at når vi peger på Mette Frederiksen som statsminister, så er det selvfølgelig, fordi vi dér tror at kunne få mest mulig radikal politik gennemført. Så en SR-regering og gerne med flere partier og et parlamentarisk grundlag, som kan bryde op på tingene.«

Frederiksen eller kaos

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, men Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, mener, at dansk politik er meget enkelt: Enten skal Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen være statsminister.

»Når man lægger al politisk fnidder til side, så skal partierne jo efter folketingsvalget beslutte, hvem de vil pege på, og jeg er tryg ved, at når det kommer dertil, vil 90 mandater eller flere, nemlig Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Alternativet, SF og Enhedslisten bakke Mette Frederiksen op som statsminister. Og en socialdemokratisk ledet regering vil så stå for et bredt samarbejde. Derfor vil der være nogle gange, hvor vi laver forlig til højre, andre gange hvor det vil være til venstre – og, forhåbentlig, nogle gange hvor det er brede forlig med partier til begge sider for Socialdemokratiet.«

»Det er udgangspunktet, og så må det komme an på de konkrete politiske forhandlinger, hvem der kan være med i hvad. Men det er ikke nogen hemmelighed, at når det gælder udlændingepolitikken, så er der et stort flertal i Folketinget, der står bag den kurs, som føres i dag, hvor både VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti står bag den. Hvorimod det på klima-, miljø- og dele af uddannelsespolitikken vil være partierne til venstre i folketingssalen, som Socialdemokratiet vil kunne lave politik med.«

– Er der i dag et klart politisk, og ikke kun personligt, alternativ til VLAK-regeringen?

»Vi ser jo, at VLAK-regeringen ønsker at sætte pensionsalderen op og SU’en ned for at betale for topskattelettelser, hvilket Socialdemokratiet er imod, ligesom hovedparten af de partier, der vil pege på en socialdemokratisk statsminister. Der er et klart valg, men vi siger samtidig, at det er bedre, hvis man kan lave forlig ind over midten, så 90 mandater ikke tryner 89. Det er aldrig nemt at regere Danmark, men jeg forventer bestemt ikke, at vi vil komme til at se et tilsvarende kaos blandt de partier, der vil støtte en socialdemokratisk statsminister, som det har været tilfældet blandt Lars Løkke Rasmussens støttepartier i hovedparten af hans regeringstid.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nu er det jo altså ikke de Radikale med Morten Østergaard og hans dobbelte holdning til en regering, som sætter dagsordenen!
Et problem er, at "de små partier" vil mere end bare støtte et større partier, de vil have noget mere - men hvad? Drop de Radikales storhedsvanvid og find nogle fælles punkter for at modvirke "velfærdssamfundets" styrtløb mod enden.

De rigtige meninger vil kunne samle mange kræfter - ærlige kræfter, vel og mærke - det er ikke svært. Men lad os se, om der er nogle, der tør gå imod og tilbage til en tid med en velfærd for almindelige mennesker?

Egon Stich, Torben Skov, Sven-Åge Westphalen, Helene Kristensen, Nina Schwartz, Benny Larsen, Vibeke Hansen, Steffen Gliese, Helle Walther, Carsten Svendsen, Kim Strøh, Bjarne Bisgaard Jensen, charlie white, Niels Duus Nielsen, John S. Hansen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Martin Madsen

S bliver mere blå end Djengis Khan den dag de får regeringsmagten igen.

Egon Stich, Søren Roepstorff, Flemming Berger, Sven-Åge Westphalen, Flemming S. Andersen og Kim Strøh anbefalede denne kommentar

8 mænd ejer nu lige så meget som halvdelen af verdens befolkning.

Mens levebrødspolitikerne fotsætter med at pille i deres navler når de ikke har travlt med at lappe på nogle lapper.
Ingen tør være den første med at faktisk gøre noget ved ovennævnte problem som er ved at flå hele verdens samfund sønder.

Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Sven-Åge Westphalen, Nina Schwartz, Anne Eriksen, Flemming S. Andersen, Vibeke Hansen, Torben Skov, Carsten Mortensen, Carsten Svendsen, Estermarie Mandelquist, Steffen Gliese, Kim Strøh og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Folk håber jo. De ved godt, at hvis tingene skal ændre sig, skal Socialdemokratiet skifte kurs. Det sker næppe med Mette Frederiksen som styrmand. Hun insisterer på at føre politik hen over midten. Hun vil altså tilpasse sin politik til de borgerlige. Det har som konsekvens, at tingene kun kan fortsætte i borgerlig retning. De borgerlige derimod fører konsekvent blokpolitik og udøver et flertalsdiktatur på 1 mandat uden hensyn til mindretallet til at føre ensidig borgerlig politik. Vi får mere af det samme, uanset hvilken regering vi får.

Søren Roepstorff, Flemming S. Andersen, Flemming Berger, Sven-Åge Westphalen, Holger Madsen, Anne Eriksen, Rasmus Knus, Vibeke Hansen, Peter Jensen, Torben Skov, Carsten Svendsen, Martin Madsen, Estermarie Mandelquist, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis Socialdemokratiet vendte tilbage til sin klassiske position for velfærdssamfundet, ville det være muligt at forklare folk, hvorfor mindre end ti procent fremmede af alle mulige slags ikke burde være noget problem.
Når det opleves som et problem, skyldes det, at afviklingen af velfærdssamfundet blev igangsat samtidig, uden at nogen politiker ville indrømme, at det var det, man havde planlagt.
År for år er den afvikling blevet mere og mere dum, fordi den forværrer tingene, ingen er længere så nidkære og ordentlige i deres arbejde, bl.a. fordi det ikke længere handler om andet end at leve op til standarder, nogle DJØFere har bestemt, der er råd til.

Helene Kristensen, Nina Schwartz, Anne Eriksen, Vibeke Hansen, Torben Skov, Carsten Mortensen, Arne Lund, Carsten Svendsen, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Stem aldrig på Mette F.
Hun står for et løgnkodeks, som ikke er det siden enevælden.
Hun er hjulpet af de rakdikale, som vejrer morgenluft.
de ved at chancen for en MetteF er stor og det giver dem mulighed for magt, som de aldrig kan opnåp ved egen politik men kun veda t være en gøgeunge, som de udmærket ved. .

Søren Roepstorff, Flemming S. Andersen, Sven-Åge Westphalen, Egon Stich, Kim Marker og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Mette Frederiksen er en hellig ko. Aldrig bliver hun holdt ansvarlig for at have gennemført den mest dysfunktionelle lovgivning til skade for landets borgere i mands minde.

1. Kæresteforsørgelsen holdt i et år så var den opgivet.
2. Halv kontanthjælp har resulteret i flere unge hjemløse og de sociale problemer er rykket ind på uddannelserne.
3. Førtidspensionsreformen sammenlignes med tortur.
4. Nyttejobbene førte til arbejdslejre og tvangsarbejde uden lønmodtagerrettigheder.
5. Hendes udtalelser om: "et tag selv bord" var med til dehumaniseringen af især kontanthjælpsmodtagerne. Resultatet er bl.a. at en arbejdsgiver nu påstår, at kontanthjælpen er løn. Det er den ikke. Det er en social ydelse.

Søren Roepstorff, Flemming S. Andersen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Ann Thomsen, Helene Kristensen, Nina Schwartz, Per Torbensen, michael andersen, Bethina Vitalia Søndergaard, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Benny Larsen, Charlotte Svensgaard, Kim Houmøller, Rasmus Knus, Ken Sass, Martin Mørch, Peter Wulff, Torben Skov, Carsten Mortensen, Arne Lund, Bill Atkins, Carsten Svendsen, Hans Larsen, Martin Madsen, Estermarie Mandelquist, Peter Nørgaard og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Jeg synes efterhånden at den fortsatte snak om rød blok i medierne er udtryk for journalistisk dovenskab

Søren Roepstorff, Flemming S. Andersen, Flemming Berger, Sven-Åge Westphalen, Holger Madsen, Lars Kristensen, Helene Kristensen, Anne Eriksen, Egon Stich, Robert Ørsted-Jensen, Rasmus Knus, Vibeke Hansen, Martin Mørch, Torben Skov, Arne Lund, Bill Atkins, Helle Walther, Carsten Svendsen, Peter Nørgaard og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Ren elendighed på venstrefløjen. Ikke engang borgerløn, som er en gave til borgerne/kammeraterne og fremtidens tobenede kan samle os. Ak!

Helle Walther

Der er politik på alle hylder i Socialdemokratiet, såvel som hos andre røde partier, de skal nok blive enige,på de fælles barometre, og på andre områder vil det være med modsat side i FT. De behøver absolut ikke et fælles projekt. Blot en fællesmængde der er nok til at give Mette de 90 mandater. Bliver S så stort som forventet alene efter et valg, Kan Mette F lede alene. Og arbejde til begge sider i FT. De er i fuld gang med nyt principprogram der vedtages til næste kongres, De er ved at omorganisere, ny struktur m.m. lad nu gamle myter vige. Drop det med rød og blå blok det er forældet, der skal skabes brede aftaler mest muligt. Og det tror jeg Mette F vil være rigtig god til at få den balance.

Helle Walther

Hvis et land skal ledes med succes og fremgang og sådan at alle grupper tilgodeses bedst mulig, er det ikke skattelettelser i toppen der er løsningen. Der skal være en balance, det er ikke sort eller hvidt.
R har gode ideer på flere områder, men er også " lidt overgearede" på en del. Det er jo vigtigt med en vis realisme til virkeligheden. Jeg er ret uenig i de angreb, der kommer på MF politik. Kun mht. kvoteflygtninge er jeg ikke enig, i det jeg mener de godt 500 kunne deles ud ligeligt på de 98 kommuner. Men jeg mener også, at en ren S regering er det mest realistiske bud på en regering der skal afløse den nuværende, som står i dødvande, på snart to år er intet sket. Løkke kan intet få igennem, han har ikke DF med. KVL vil give et fingerpeg på hvad der kan vente til et FT valg.

Bjarne Bisgaard, ja Socialdemokratiet mangler i hvert fald, at bevise de ér en del af RØD BLOK.

Egon Stich, Flemming S. Andersen, Sven-Åge Westphalen, Finn Hansen, Nina Schwartz og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar

Helle Walther, der er en del af de ultraliberalistiske reformer, der skal rulles tilbage før Mette Frederiksen kan begynde at forhandle fremadrettet til højre og til venstre

Læs venligst Ebbe Overbye 23:36

Det med behovet for at se tilbage og genoprette, det står i skærende kontrast til din indledning, som jeg synes kan tåle en kritisk analyse med henblik på spinagtig ansvarsfralæggelse:

Hvis et land skal ledes med succes og fremgang og sådan at alle grupper tilgodeses bedst mulig, er det ikke skattelettelser i toppen der er løsningen. Der skal være en balance, det er ikke sort eller hvidt.

Søren Roepstorff og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Kim Øllgaard

Jeg har aldrig forstået, hvorfor de radikale regnes med til rød blok. Det er helt klart et højreorienteret parti, når man taler om økonomisk politik.

Egon Stich, Søren Roepstorff, Flemming S. Andersen, Sven-Åge Westphalen, Bjarne Bisgaard Jensen, Helene Kristensen, Nina Schwartz, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Benny Larsen, Torben Skov og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Soc.dems slogans om Stol på Danmark og Den bedste danske opfindelse er Danmark, er kvalmende. Dels pga. den betændte nationalisme, og dels fordi det skal bruges som lokkemad for Dansk Folkebedag.
Sådan som Soc.dem lurpasser - og heri ligner de også DF - så er de to partier efterhånden som skabt for hinanden. Ikke så underligt, for DF er jo blit Soc.dems højrefløj.
Efter det næste valg, hvor ALT, SF EL, RV peger på Mette Frederiksen, så kryber hun til køjs med DF og evt. SF, der jo stemmer for alt hvad Soc.dem kommer med, uanset hvad.

Kors hvor ville det være rart, hvis der var nogle røde politikere med ægte værdier om solidaritet og fællesskab og med visioner om at gøre hele landet til et godt sted at leve i.

I stedet har vi politikere, der tror, at de er Jesus, der kan gøre de lamme og de syge raske ved at tvinge dem i arbejde, og i øvrigt mener at helt almindelige tidligere hårdtarbejdende arbejdsløse mennesker er dovne.

Og vi har politikere der også glemmer at landet skal hænge sammen, så også Maren i kæret uden for Københavns selvtilstrækkelige volde kan have et anstændigt liv, hvor mobiltelefoner stadig kan fungere også uden for byerne, hvor virksomheder kan overleve, og hvor der ikke er sær-malke-skat på Storebæltsbroen, og landsbyskoler og busdrift ikke bare nedlægges i formålsløs spareiver der giver affolkning.

Samtidig har vi en politiker debatkultur, hvor det gælder om at fysisk at råbe højst og tale i munden på hinanden, rent hundeslagsmål. Dog en tak til Alternativet og Enhedslisten, som holder sig til en bedre debatkultur.

Flemming S. Andersen, Sven-Åge Westphalen, Poul Sørensen, Nina Schwartz, Bethina Vitalia Søndergaard, Morten Blicharz Nielsen og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi skal holde op med at betragte glæde ved Danmark som nationalisme! Vi skal stå ved, at vi faktisk havde opbygget et exceptionelt samfund, og at det er tilnærmelsen til andre, for os ringere modeller, der nedbryder os fysisk, psykisk og strukturelt. Kun på den måde kan vi finde tilbage til det, der fungerer for os: en udstrakt tillid til den enkelte, en flad magtstruktur, en solidarisk sikkerhed for den enkelte og en offentligt finansieret forkælelse af alle i form af uddannelse, billig adgang til kunst og kultur, en almen rejseforsikring etc. etc. Vi opgiver disse ting for at få noget, der er dyrere for den enkelte og dermed nedsætter købekraften af det, som er privat og personligt, ved at privatisere det, der bedst ligger i hænderne på fællesskabet.

Sven-Åge Westphalen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Store dele af befolkningen længes efter at få væltet VLAK-regeringen og få en regering, som fremmer fællesskab, velfærdssamfundet og demokrati, - og som fjerner de neoliberalistiske forringelser. En sådan regering kommer ikke af sig selv, men skal forberedes grundigt og omhyggeligt. Oppositionens partier og ledere er politisk forpligtiget og ansvarlig for en politisk forberedelse af en sådan regering. Oppositionens partier og ledere må sætte sig sammen og begynde at føre samtaler og dialog om en kommende regerings projekt. Tålmodigt og lyttende til hinanden. Det bliver meget vanskeligt og kommer til at tage tid at nå frem til en kommende regerings politiske projekt. Men det vil være fuldstændigt politisk uansvarligt ikke at forberede sig på en ny regering!

Bethina Vitalia Søndergaard, Finn Egelund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Der ER ingen "rød blok"!!

Torben Skov, Flemming Berger og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Mette Frederiksen er leder af Danmarks suverænt største parti - men har brug for en styrket venstrefløj - så alt er perfekt når SF stiller krav Enhedslisten stiller tvivl og Alternativet er alternative - sådan skal det være og den diversitet og så mange kanter som muligt er den største og helt nødvendige trussel mod Løkkes mindretal - der ikke når Mette Frederiksen til sokkeholderne

Sven-Åge Westphalen, Helle Walther og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Vi ser jo allerede nu hvordan individuelle Venstrepolitikere forsøger sig med politiske kanter - LA har kun et vælgergrundlag så længe de er på kant med hinanden og K har så taget den kant de andre borgerlige ikke står så fast på - DF er jokeren og det er vel DFs eneste berettigelse - men kan de stadig samle proteststemmer ?? Jo længere tid de står stille og støtter Løkkes elitære hetz mod arbejderklassen jo flere vælgere siver over til Mette - Trickle Down effekten

Poul Sørensen

Jeg fatter ikke hvad Wammen tænker på når han siger at det enten bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke når DF er landets næste største parti og DF nemt kan blive det største hvis Wammen på den måde reklamere for en manglende respekt for hvordan folk stemmer.
Hvordan skal vi forstå alternatives udmelding vil Uffe Elbæk være statsminister eller støtte Thulesen Dahl ?????
VI MANGLER EN PLAN.
- PS Jeg håber enhedslisten holder fast i at det vil et bedre samfund med alternative løsninger. Jeg tror det vil resultere i forandringer på sigt.

Torben Skov, Nina Schwartz og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Bill A:@ Tak fordi du kommenterer, omend jeg ikke r enig i din konklusion. At Danmark faktisk er i god stand p.t, skyldes bl.a SR regeringens resultater og reformer. Og det skyldes 2006 Velfærdsreformen, som HTS tog teten til, selv om Fogh tog æren. Den nuværende regering har jo ikke lavet særlig meget godt. OK. V tog ind i mellem lidt reform ansvar, men fik ikke meget ud af det, men Løkke ville så gerne med bl.a i SR regeringens skattereform. Den blev rød og fornuftig.
Jeg må nok sige, at LLR ikke har en plan overhovedet for ledelse af landet. 2025 planen er skrottet, og hvad så??
Der er gode takter ind i mellem fra enhedslisten, men der er altså også ideer ,som er ude på herrens mark, og som ingen gang har på jord endsige et flertal nogensinde. Men tak fordi du gav dig tid.

Lars Kristensen

Hvornår opdager Information, at vi i Danmark har et andet politisk landskab end et fladt politisk landskab, hvor man kun kan se rødt og blåt og hvor man kun kan gå til højre eller venstre.

Vi er begyndt at få et langt mere interessant politisk landskab, for der er begyndt at opstå flere farvenuancer, for nu er der mulighed for at se alle farver, ligesom på et farvefjernsyn. Derudover er der mulighed for at klatre op i træer eller gå op ad bakker eller ned i dale. Det er endog muligt at komme ud til kyster og dykke ned i folkedybet.

Så Kære Information og jeres journalister - kom ud i det faktisk danske landskab og mød det liv der findes, både oppe på bakkerne og nede i dalene, oppe i træerne og nede på skovbunden, ude ved kysterne og nede i folkedybet. Kom ud og mød det rigtige politiske liv og skriv dog om det, så verden kan få et andet billede af den danske politiske verden, end den flade og blå/røde verden I lige for tiden fortæller om.

Egon Stich, Flemming Berger, Bill Atkins og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Helle Walther, jeg synes du lukker fortiden bag Socialdemokratiet, og foregiver, at alt er på plads (en velfærdsreform som Anders Fogh Rasmussen tog æren for ... hvor social har den lige været) og intet skal ændres. Socialdemokratiet kan bare vinde valget (på grund af Venstres uduelighed) og så kan Socialdemokratiet bare se frem ad og forhandle også til højre.

Nej både valgkamp og regeringsarbejdet under en Socialdemokratisk regering bør stå i genopretningens tegn - ellers fortsætter Danmark ud af det Neoliberalistiske spor der er blevet lagt af AFR, HTS og LLR i en uskøn forening.

... og du forholder dig i pagt med dit indlægs fokus stadig ikke til Ebbe Overbys fokus på ting der skal genoprettes før Danmark er på ret vej.

Egon Stich, Flemming S. Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Socialdemokratiets projekt er vel Mette.

Før det var det Helle.

Regeringens projekt er Lars.

Torben Skov, Flemming Berger, Holger Madsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Sven-Åge Westphalen

Hvis vi skal undgå det, der skete sidst, da Socialdemokratiet dannede regering, nemlig at de fortsatte en (neo-)liberal økonomisk politi kræver det to ting: 1) at socialdemokratiet har en vision for en alternativ vej, 2) holde de Radikale uden for regering. Socialdemokraterne må leve op til deres partiprogram og levere en række klare politiske mål som fx indførelse af sociale, miljø og arbejdsmiljøklausuler samt kædeansvar for alle offentlige opgaver for at sikre det danske arbejdsmarked. En ren socialdemokratisk mindretalsregering vil kunne opnå langt bedre resultater uden de Radikale, som stadig tror, at topskattelettelser og undladelse af afgifter på finansielle transaktioner er til gavn for samfundet. Men som sagt; det kræver, at S vil gennemføre deres partiprogram og ikke kun vil have magten til at opnå ministerpensioner og - snart - ambassadørposter i aftrædelsesgodtgørelser.

Bjarne Bisgaard Jensen og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Gak ud og split socialisterne.
Indtil videre er det da lykkes fortræffeligt for Uffe Elbæks nye klimakadrer i V2.0, at splitte venstrefløjen og reducere den ægte vare med omkring 10 mandater nok til at holde S fra magten – Alternativets stemmer hører hjemme på højrefløjen, hvilket vil vise sig i tidens fylde, ligesom de andre gammelradikale primatudbrydere oppe i træerne – dvs. mandatstillingen reelt, efter seneste meningsmåling i Politiko, hedder 81-94 …

Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov, Søren Roepstorff og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg anede ikke, at Djengis Khan var blå.

Poul Sørensen

Leo Nygaard@
Jeg har sat min blodprop til at styre mine kommaer og punktumer, så udsigten er ikke alt for lys...:(

Poul Sørensen

... der smutter også et par ord engang imellem...sad...:)