Baggrund
Læsetid: 4 min.

Støjberg: Af hensyn til menneskerettighederne skal udlændinge på tålt ophold isoleres

Når Inger Støjberg hellere vil have udlændinge på tålt ophold isoleret i et tidligere fængsel nær Ikast end tillade, at de forsynet med en fodlænke kan være sammen med deres familier og børn, henviser hun til hensynet til deres menneskerettigheder …
Selv om Elias Sher ifølge en beslutning fra udlændingeminister Inger Støjberg skulle være flyttet til udrejsecentret Kærshovedgaard uden for Ikast, er han blevet på Sjælland, så kan kan blive sammen med sine fire børn. Derfor fortsætter Elias Sher med at passe sin daglige formiddagstjans i køkkenet på narkoafvænningsinstitutionen Kongens Ø i Dronningemølle i Nordsjælland.

 

Selv om Elias Sher ifølge en beslutning fra udlændingeminister Inger Støjberg skulle være flyttet til udrejsecentret Kærshovedgaard uden for Ikast, er han blevet på Sjælland, så kan kan blive sammen med sine fire børn. Derfor fortsætter Elias Sher med at passe sin daglige formiddagstjans i køkkenet på narkoafvænningsinstitutionen Kongens Ø i Dronningemølle i Nordsjælland.

 

Sille Veilmark

Indland
17. januar 2017

Elias Sher er en af de udlændinge på tålt ophold, som efter mange år med natlig opholdspligt i Center Sandholm i Nordsjælland nu ifølge en beslutning fra udlændingeminister Inger Støjberg skal flyttes til udrejsecentret Kærshovedgaard. Det er et tidligere fængsel, som ligger afsides ude på landet 11 km fra Ikast uden adgang til offentlige transportforbindelser.

Men Elias Sher er ikke flyttet til Jylland. Tværtimod er han blevet på Sjælland, og den vigtigste grund er ægteparrets fire små børn.

»Jeg gør det her for mine børns skyld og må tage én dag ad gangen,« som han sagde, da Information skrev om ham i november.

Indtil videre fortsætter Elias Sher derfor med at passe sin daglige formiddagstjans i køkkenet på narkoafvænningsinstitutionen Kongens Ø i Dronningemølle i Nordsjælland, og så overnatter han hjemme hos sin hustru og børnene. En gang om dagen ringer han til politiet og melder sig, så myndighederne ved, hvor han er.

Fordi Elias Sher har modsat sig at blive flyttet, skal han snart i retten for ikke at passe sin daglige opholds- og meldepligt i Kærshovedgaard.

Han forstår ikke, hvorfor han ikke i stedet kan få lov til at blive forsynet med en fodlænke. Så ville myndighederne hele tiden være klar over, hvor han befinder sig, samtidig med at hans børn ville få mulighed for at være sammen med deres far.

Men det kan ikke lade sig gøre, har Inger Støjberg slået fast i et aktuelt svar til Folketinget. Det ville nemlig krænke Elias Shers menneskerettigheder, mener ministeren, og det svar vender vi tilbage til.

’Belastende og begrænsende’

Netop behovet for et præcist kendskab til, hvor udlændinge på tålt ophold befinder sig, har siden vedtagelsen af den såkaldte tuneserlov tilbage i 2008 været den officielle begrundelse for, at det var nødvendigt at pålægge udlændinge på tålt ophold en jævnlig melde- og opholdspligt.

Tuneserloven var før sin vedtagelse meget omstridt, fordi den pålagte jævnlige melde- og opholdspligt i Sandholm af kritikere blev sammenlignet med frihedsberøvelse uden dom. Det har en højesteretsdom dog siden afvist generelt skulle være tilfældet.

Men at forholdene for udlændinge på tålt ophold alligevel har været kritisable, slog ombudsmanden fast, da han i december 2014 karakteriserede dem som »meget belastende og begrænsende for grundlæggende livsførelse« og opfordrede til at gennemtænke forholdene.

Inger Støjberg har valgt en anden vej med et lovforslag L 51, der vil stramme forholdene yderligere, og netop i dag udløber fristen for ændringsforslag til lovforslaget, som forventes vedtaget i februar.

Ifølge L 51 skal udlændinge på tålt ophold – ud over ministerens beslutning om overflytningen til Kærshovedgaard – underlægges en særlig underretningspligt, som lægges oven i den eksisterende melde- og opholdspligt. Samtidig skærpes straffene for at overtræde de tre pligter ganske betydeligt.

Lovforslaget, der ud over de knap 70 udlændinge på tålt ophold også omfatter godt hundrede kriminelle udlændinge dømt til udvisning, har i høringssvarene fra en række organisationer fået særdeles skarp kritik med på vejen, bl.a. for at være i strid med artikel fem i Menneskerettighedskonventionen om frihedsberøvelse.

Institut for Menneskerettigheder mener således, at indgrebene med det nye lovforslag kan være så indgribende, at udlændingene reelt er frihedsberøvede, mens Advokatrådet mener, at L 51 rejser spørgsmålet om foreneligheden med Danmarks internationale forpligtelser.

Amnesty International mener i sit høringsvar, at anbringelsen i en fængselslignende facilitet, »som er udvalgt på grund af sin afsides liggende placering langt fra bymæssig bebyggelse og samfundsmæssig infrastruktur, og hvor personen praktisk, trafikalt, økonomisk og på grund af opholds- og meldepligt reelt er afskåret fra at bevæge sig geografisk, (må) sidestilles med frihedsberøvelse«.

Lignende tilkendegivelser er også kommet fra bl.a. Dignity, Retspolitisk Forening, Foreningen af Udlændingeretsadvokater og Dansk Flygtningehjælp.

Argumentation på hovedet

Og så tilbage til spørgsmålet om elektroniske fodlænker med GPS. Som udgangspunkt er Inger Støjberg ifølge et svar til Johanne Schmidt-Nielsen (EL) positiv, fordi det ville sikre, at »myndighederne har kendskab til de pågældende udlændinges opholdssted, som netop er formålet med opholds- og meldepligten«.

Alligevel vil ministeren ikke støtte forslaget om fodlænker, fordi en generel ordning gældende for alle udlændinge på tålt ophold ville krænke menneskerettighedskonventionens artikel otte om respekt for privatlivet. Der skal nemlig gå en konkret og individuel vurdering af hver enkelt udlændings situation forud for et sådant indgreb.

Desuden skriver ministeren i svaret, at en ordning, som forsynede alle udlændinge på tålt ophold med fodlænke for derigennem at sikre, at de opholdt sig på Kærshovedgaard 24 timer i døgnet, ville »have karakter af en frihedsberøvelse«, som ministeren skriver, og dermed være i konflikt med konventionens artikel fem. Men en sådan ordning er der ingen der har foreslået. Tværtimod vil Elias Sheer gerne bruge fodlænken som et alternativ til at være underlagt påtvungen opholdspligt, uanset om det er i Sandholm eller på Kærshovedgaard.

Situationen er altså, at mens en række høringsparter kritiserer Inger Støjbergs lovforslag for at ville etablere forhold, der reelt minder om frihedsberøvelse, afviser ministeren at indføre fodlænker, der for udlændingene ville gøre tilværelsen mere tålelig, fordi en generel ordning vil krænke deres menneskerettigheder. Desuden ville det få karakter af frihedsberøvelse, hvis udlændingene på tålt ophold med fodlænke skulle opholde sig 24 timer på Kærshovedgaard.

»Her teoretiserer ministeren sig væk fra det virkelige liv,« siger Claus Juul, juridisk konsulent hos Amnesty International.

»Der er næppe tvivl om, at hvis man spurgte folk, hvad de helst ville, enten have fodlænke på og mulighed for at være sammen med deres familie eller sidde uden penge og isoleret 11 km fra den nærmeste by, at de så ville vælge fodlænken,« fortsætter han og tilføjer:

»Det er næsten paradoksalt, at ministeren stiller sig op som en forsvarer af menneskerettighederne, når kritikken af tålt ophold hele tiden har drejet sig om, at det samlet set var tale om forhold, der mindede om frihedsberøvelse. Hun vender argumentationen på hovedet og forholder sig ikke til det faktum, at de massive fysiske indskrænkninger på Kærshovedgaard er mere indgribende, end hvis folk fik fodlænke på og lov til at besøge familien,« siger Claus Juul.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvad den person dog ikke kan få sig selv til at sige ... Hun er sgu godt nok i en klasse for sig.

Karsten Aaen, Tino Rozzo, Torben K L Jensen, Poul Sørensen, Per Klüver, Mads Berg, Viggo Okholm, Niels Duus Nielsen, Carsten Mortensen, Hans Larsen, Peter Knap og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Christian Mondrup

Den bitre sandhed er måske, at Venstre kan takke hende for partiets meningsmålinger. Hun taler målbevidst og kynisk til segmentet af angste borgere.

Johanna Haas, Karsten Aaen, Per Klüver, Arne Lund, Viggo Okholm, Bjarne Bisgaard Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Støjhelvedet er i samme klasse som resten af regeringen, nævn mig en minister - eller bare en Venstremand m/k - som ikke lyver groft, når det er i vedkommendes politiske interesse.

Argumentet for ikke at bruge fodlænker er så tåbeligt, at det ikke kan være en tanketorsk, og da et høringssvar må antages at være godkendt af politiske rådgivere og ministerielle embedsmænd, som får løn for at vide, hvad de foretager sig, er der jo nok tale om en helt bevidst manipulationstrategi bestilt af beskæftigelsesministeren.

Man skal passe på med at række fanden en lillefinger, for hvis man foreslår fodlænke som en erstatning for tvungent institutionsophold, risikerer man med regeringens (mangel på) logik at få begge dele.

Ganske vist afviser Støjberg af taktiske årsager dette initiativ her i første omgang, men skulle meningsmålingerne igen gå Venstre imod, vil hun nok ændre mening og hylde sig selv og sine kolleger for modet til at gå "til kanten" af konventionerne og så indføre det alligevel.

Karsten Aaen, Poul Sørensen, Hans Larsen og Mads Berg anbefalede denne kommentar

Lige nu ved jeg ikke hvad jeg skal sige og vælger at tænke om en hvis kvinde da min buddhistiske fokus på ret tale her bliver udsat for en prøvelse udover det anstændige.

Tidsmæssigt kan det j ikke lade sig gøre... men ofte får jeg den tanke, at Inger Støjberg er ophavskvinde til Orwells newspeak.

Martin Madsen

Af hensyn til menneskerettighederne bør vi isolere Støjberg!

Poul Sørensen

Støjberg prøver at sætte sin selvforståelse op i et overmenneskeligt gear, hvor hun kan bilde sig ind at hun kan bekæmpe alt hvad hun selv syntes der er forkert i verden. Det er ikke så usædvanligt at mennesker flygter ind i en rolle, hvor de føler de kan bekæmpe alt hvad der truer dem. Støjberg sender selvfølgelig signaler ud til andre mennesker, der følger den samme "personlighed udviklings model" hvor man bekæmper det der er anderledes. Man skal måske snare kalde det en psykologisk indviklings model af personligheden, fordi det udvikler et mere og mere forvrænget billede af hvem man er som menneske vi kan ikke nedkæmpe alt vi ikke kan lide specielt i forhold til andre menensker.
- Støjbergs historie er den gamle indianske historie om de to ulve der bor i mennesket, hvor den ene er god og nøgtern og den anden er dårlig og en masse destruktivt bullsheat (for at sige det lige ud) og hvor moralen er, at den ulv man fodre vil vinde.
- Støjberg er en sådan historie og hun har klart valgt den ene ulv fra for at søge konfrontation og viljen til den totale sejr over sine modstandere og det bliver en inviklet historie at udleve. Den som derimod fodre sin ulv med forståelse af andre mennesker og nøgternhed vil straks indse, at Støjberg går til helt udnødvendige ekstremer for at nå sine mål .... sad

Martin Madsen

@Solrart
Enig i dine betragtninger, men synes det er synd for ulvene at blive brugt i en ligning om Støjberg. Foreslår Nazi-zombier i stedet.

Poul Sørensen

Løkke har sikkert givet hende den ministerpost for at Støjberg ikke skal modere sig og få mere magt i venstre. På den her måde lader han Støjberg køre på fuld udblæsning og dermed mere eller midre blæse sig selv af banen i andre mere seriøse sammenhæng, fordi hun helt klart beviser, at hun ikke kontrollere si, når hun får en post med magt over nogen som hun klart ønsker at bekæmpe....dansk politik har nået endnu et lavpunkt.

David Henriksen

Af hensyn til folkestyret skal Inger STØJberg isoleres!

Birger Bartholomæussen

Jeg bliver rørt til tårer over Inger Støjbergs omsorg for afviste asylansøgeres menneskerettigheder. Med sådan en "ven" behøver de afviste ingen fjender. Og de afviste forstår åbenbart ikke, at det er til deres eget bedste at kaste sig i favnen på Moder Inger?

Dette totalt fordrejende nonsens-svar i embeds medfør fra Integrationsminister Inger Støjberg viser, at Inger Støjberg er uegnet som minister, da hun ikke tager sit ministeransvar alvorligt i sit svar.