Baggrund
Læsetid: 8 min.

Toppen af dansk erhvervsliv veksler gaver til kammerherreuniform

Den økonomiske overklasse kommer stadig tættere på kongehuset. Mange af de mest velbeslåede erhvervsfolk er meget gavmilde med donationer, gaver og tjenester. Kongehuset leverer til gengæld ’social kapital’ i form af invitationer, ordener og udnævnelser til kammerherre eller hofjægermester
Forfatteren P. A. Heiberg er kendt for en vise fra 1790, hvor han hævder, at ’ordner hænger man på idioter’. Sådan er det ikke i dag, hvor der skal gaver, rejser og tjenester til. Her Danfoss’ bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, i kammerherreuniform.

Forfatteren P. A. Heiberg er kendt for en vise fra 1790, hvor han hævder, at ’ordner hænger man på idioter’. Sådan er det ikke i dag, hvor der skal gaver, rejser og tjenester til. Her Danfoss’ bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, i kammerherreuniform.

Torkil Adsersen

Indland
10. januar 2017

Kammerherren bærer en rød uniform med gyldne knapper. Bukserne er enten sorte eller hvide. Der hører også en kårde til. Og en hat, som kammerherren kan tage af og på, alt efter hvad etiketten foreskriver.

Hatten minder lidt om en gammeldags sovsekande, der er vendt på hovedet. Uniformens øverste del er kort med lange frakkeskøder. På det højre skøde, sådan nogenlunde i ballehøjde, er der fastgjort en gylden nøgle på en trefløjet lyseblå sløjfe. Den symboliserer, at kammerherren har adgang til monarkens private gemakker.

Kammerherren ligger da også højt i rangfølgen, som blev indført i 1671 med en placering i anden rangklasse lige over højesteretsdommere, rigspolitichefen og folkekirkens biskopper. Selv rektor for Københavns Universitet og Grønlands Landshøvding må vige for en kammerherre eller for den sags skyld en kammerdame. 

Det er Margrethe, der enevældigt bestemmer, hvem der skal udnævnes til kammerherre eller -dame. For den sidste af slagsen fik dronningen indført i 1997, og det er foreløbigt blevet til ti. Der er omkring 100 herrer, og titlen gives ifølge kongehusets hjemmeside oftest til besiddere af større landejendomme eller højere embedsmænd.

Men ligesom der er kommet damer til, er der også begyndt at komme repræsentanter fra den økonomiske overklasse til. Den seneste her i 2017. Nyudnævnt kammerherre Anders Christen Obel er en del af det velbeslåede tobaksdynasti af samme navn.

Obel er blot den seneste af en række erhvervsfolk, som har fået ret til at bære nøgle. Alle sammen blev de naturligvis overgået af afdøde skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller, der blev elefantridder i 2000.

Skihytter, jetfly og prins Henrik med hest

Men der er sket meget mere på den front i det nye årtusind. I 2005 kunne advokat og cementarving Christian Kjær kravle i den røde kammerherreuniform. Storkøbmanden Frank Uhrenholt fulgte efter i 2009. Danfoss-arving og nuværende bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen kunne få sin uniform syet i 2010, samme år som DONG-formand med meget mere, Fritz Schur, også kunne udvide garderoben. I 2012 blev det så Lego-familiens overhovede, Kjeld Kirk Kristiansens, tur.

Der er et påfaldende sammenfald mellem retten til at bære rød uniform og kårde til festlige royale begivenheder og kammerherrernes generøsitet over for familien Glücksborg.

Lego-familien stiller for eksempel beredvilligt skihytter og privatfly til rådighed for de kongelige.

Ifølge bogen Kammerherrens nye klæder har Fritz Schur blandt meget andet leveret vin til kronprinsparrets bryllup. Han forærede også den nu pensionerede prinsgemal et portrætmaleri af Thomas Kluge med titlen Prins Henrik med hest til en værdi af en lille halv million kroner.

En anden genvej kan være jagt. Her er Frank Uhrenholt et godt eksempel. I modsætning til de andre kammerherrer fra erhvervslivet har han ikke arvet sin formue. Han har således skullet gøre sig særligt umage i sin relation til de kongelige. I hans tilfælde er det ikke mindst sket gennem omfattende jagtaktivitet.

Kammerherre Uhrenholt har selv bygget sit gods Faurskov, som har knap 1.000 tilhørende hektarer med fremragende jagt. Her har prins Henrik været en flittig jagtgæst. Jagt er en af sikreste veje op ad den sociale rangstige, og sammen med kammerherreinden omgås Uhrenholt ikke kun regentparret, men også kronprinsparret, prins Joachim og Berleburg-familien.

Kammerherre Uhrenholt er fynbo, så da kongeskibet anløb Middelfart den 8. juni 2012 var han og fru kammerherrerinden inviteret til reception på Dannebrog sammen med egnens øvrige spidser. En oberstløjtnant, flere byrådsmedlemmer, direktøren for keramikmuseet, de to daglige ledere af Humlemagasinet, en hofjægermester og andet godtfolk.

Selv om Uhrenholt har været kammerherre lidt længere end Fritz Schur, er sidstnævnte dog endnu hyppigere på gæstelisterne. Hele 21 gange er det blevet til siden udnævnelsen i 2010.

I følge Cavlingpris-modtager og forfatter til flere bøger om overklassen – senest Overklassemagt, der netop er udkommet – Søren Jakobsen, handler det i høj grad om social prestige.

»Da Kjeld Kirk Kristiansen bliver udnævnt, sker det samme dag, som dronningen fejrer sit regeringsjubilæum. Det er det samme som et ridderslag. I moderne tid er det en nyere udvikling, at man også udnævner erhvervsfolk til kammerherre eller hofjægermester. Men historisk er der ikke noget nyt i, at man købte sig til magt, ære og indflydelse ved at give kongen gaver,« forklarer Søren Jakobsen.

Social kapital

Han vurderer ikke umiddelbart, at erhvervsfolkene har nogen forretningsmæssig interesse i at være tæt på kongehuset ud over reklameværdien.

Det handler ifølge Søren Jakobsen i langt højere grad om det, den engelske sociolog på London School of Economics Mike Savage med et lån fra hans lidt ældre kollega Pierre Bourdieu kalder »social kapital«. Savage har anvendt Bourdieus begreber på det britiske samfund, hvis hierarki også er stærkt præget af monarkiets rolle.

Søren Jacobsen bakkes op af forskerne bag bogen Magteliten, hvor fænomenet beskrives således:

»Det er ikke tilfældigt, at forbindelserne til kongehuset bliver tættere, jo højere op i magtelitens hierarki, man kommer. Kongehuset spiller en vigtig symbolsk rolle, som er med til at binde hele netværket sammen, og er meget omhyggelig med at dele ud af sin oldgamle symbolske valuta. En invitation til et arrangement på Amalienborg er en blåstempling af ens person, hvor man officielt udråbes som en ærværdig dansker og bliver placeret i et eksklusivt selskab. En titel af kammerherre eller hofdame er den største udbetaling banken kan lave …«

I Magteliten trækker forskerne de historiske linjer endnu længere tilbage:

»Grundreglerne har formentligt ikke ændret sig meget i nogle hundrede år. Gaverne er noget af det, der forbinder den moderne elite med det kongelige hof på enevældens tid.«

Journalist og forfatter Jan Körner er en af dem, der har gravet dybest i kongehusets økonomi og de royales relationer til dansk erhvervsliv. Han genkender klart mønstret med gaveudveksling og har da også indgående beskrevet det.

Jan Körner hæfter sig desuden ved, at det ikke kun er erhvervslivet, der byder sig til. Ligesom når det gælder gaver fra staten eller kommunerne i anledning af kongelige fødselsdage og mærkedage, lægger hoffet ikke skjul på, hvilke gaver deres foresatte godt kunne tænke sig.

»Jeg kan da huske, at Jørgen Mads Clausen sagde til mig, at det var svært at sige nej, når medlemmer af kongefamilien bad om at låne en privatjet,« fortæller Körner.

Danmarks vel nok fineste erhvervsfamilie, Mærsk, har også ofte stillet jetfly til rådighed, når de royale har haft behov for at bevæge sig frit og ikke mindst diskret omkring. Det er også blevet til andre tjenester som for eksempel ansættelsen af en ung prins Joachim i Hong Kong.

Men mest markant står donationerne.

Hr. Møllers jakkerevers

Her har hr. Møller igennem årtier haft blikket stift rettet mod den såkaldte Amalienborg-akse eller Magtens Akse, som den også bliver kaldt. Trefoldigt har han sat sig på den. 

Historisk gik aksen fra Frederikskirken bedre kendt som Marmorkirken og midt gennem Amalienborg Slotsplads, hvor rytterstatuen af Frederik V troner med front mod kirken. Symbolsk samledes Gud, Konge og Fædreland. Familien Møllers fond har bekostet restaureringen af Rytterstatuen. Men før det finansierede fonden også Amaliehaven, som stod færdig i 1983 – samme år som hr. Møller fik sit storkors. 

Da der ikke var plads til flere byggerier på aksen, måtte Hr. Møller helt over på den modsatte side af havneløbet, hvor en milliardbevilling i 2000 sikrede, at byggeriet af Operaen kunne sættes i gang. Samme år den 15. december kunne skibsrederen så hænge elefantordenen om halsen. Som elefantridder endte skibsredder Møller  i 1. rangklasse og skulle herefter tituleres Hans Exellence.

At hr. Møller selv så en snorlige sammenhæng mellem den fineste danske orden og donationerne er beskrevet af den ansvarlige arkitekt for Operaen, Henning Larsen, i hans lille bog om forløbet, De skal sige tak!:

»Men for hr. Møller handlede det kun om Operaen set fra landsiden. Dvs. fra Amalienborg. Længe inden han begyndte at tale om lige præcis en opera på Dokøen, nævnte han i en bisætning over for mig noget om en medalje og pegede samtidig på sit jakkerevers. Først senere gik det op for mig, at han havde ment elefantordenen,« skrev Henning Larsen, som også nævner Magtens Akse, som i hans verden hed Eigtved-aksen opkaldt efter Marmorkirkens idemand, arkitekt Nicolai Eigtved.

Marmorkirken blev først færdiggjort i 1894 i en mindre udgave end planlagt, men finansieret af Danmarks til alle tider største industrialist, C. F. Tietgen. Tietgen, som i modsætning til vor tids erhvervsliv for alvor fik noget ud af sine royale relationer, da de muliggjorde hans telegraflinje fra Danmark til Kina og videre til Japan.

Hr. Møllers arvtager, Ane Uggla, skal altså anstrenge sig, hvis hun skal være elefantridder som sin far. Hun er dog foreløbig blevet udnævnt til kammerdame i 2015.

Den royale modydelse bliver ikke kun udmålt i farvestrålende skræddersyede tekstiler og blankvåben. Mindre kan gøre det, selv om det for mange som ovenfor beskrevet betyder ekstremt meget at komme på en eller flere af de eksklusive royale gæstelister.

Hævet over loven

Mange af de gavmilde erhvervsfolk har også nydt godt af reklameværdien. Kronprinsen har venligt promoveret Bryggeriet Harboes logo. Samme bryggeri, der har foræret ham tre temmelig kostbare sejlbåde. Lego nyder også godt af de mange royale besøg, når der sker noget i klodsernes rige. 

Nogle vil måske spørge, om alt dette ikke falder ind under paragraf 144 i straffeloven, som lyder:

»Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.«

Men de har i så fald glemt Grundlovens paragraf 13, hvor der højt og tydeligt står, at Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig.

Information spurgte torsdag kongehusets kommunikationsafdeling om, hvornår og hvorfor dronningen er begyndt at udnævne erhvervsfolk til kammerherrer og hofjægermestre. Vi ville også gerne have en forklaring på, hvorfor der er et så klart sammenfald mellem udnævnelserne og strømmen af gaver og tjenester til kongehuset. Sidst ville vi gerne have en forklaring på, hvorfor hr. Møller skulle have en Elefantorden. H. N. Andersen fik godt nok også en elefant. Men han assisterede altså Christian X med et forsøg på statskup lidt mere end et år efter, at han blev ridder i 1919, og var i det hele taget meget tættere på Kongen, end hr. Møller nogensinde kom på Margrethe.

Ved redaktionens slutning kunne en yngre kommunikationsmedarbejder i Det Gule Palæ meddele, at der desværre ikke var bemanding til at levere så hurtige svar, selv om han gentagne gange slog fast, at svaret kommer – dog uden at ville komme nærmere ind på hvornår.

Kilder

Søren Jakobsen: ’Overklassemagt – på strejftog i de øverste danske magtcirkler’

Søren Jakobsen: ’Overklasseliv – fra landadel til magtelite og jetset’

Ole Lange: ’Jorden er ikke større … H. N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37’

Anton Grau Larsen, Christoph Ellersgaard og Markus Bernsen: ’Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet’

Jørgen Pedersen: ’Riddere af Elefantordenen 1559-2009’

Henning Larsen: ’De skal sige tak!’

Niels Sandø, Hanne Sindbæk og Thomas G. Svaneborg: ’Kammerherrens nye klæder – Fritz Schur manden og myterne’

Kongehuset.dk

Danmarks Riges Grundlov

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Netværk og penge kan skaffe korsogbåndogstjerner på, hvis der er rigeligt af det.

Men huske nu, at I Danmark bruger vi ikke udtrykkene korruption, nepotisme, vennetjenester eller .. øhmn.. at slikke magten op og ned ad ryggen.

Finn Hansen, Morten Bo Johansen, Flemming Berger, Benny Jensen, Hanne Ribens, Tue Romanow, Torben Bruhn Andersen, Arne Lund, Ole Frank, Viggo Okholm, Bruger 214014, Flemming S. Andersen, Morten Blicharz Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Bodil Waldstrøm, Torben Skov, Finn Lindberg, Carsten Mortensen, Estermarie Mandelquist, Bill Atkins, Søren Roepstorff, Lis djørup, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen og john andy houbo Pedersen anbefalede denne kommentar

Nå phyha, der er stadig noget der hedder Den kongelige livgarde. Jeg sidder, i forbindelse med tiltrædelsen af ny forsvarschef og hører at Danmark har ommøbleret militæret, og at vi i dag, i Danmark, har ca. 1.000 (en bataljon) bevæbnede kampklare soldater. (Vi kan se ca 1% af den danske hær på billedet). Jeg mener, hvad nu hvis, der kommer en ti til femten tusinde velbevæbnede veltrænede servicemen, i brune uniformer, uden distinktioner, og uden forklaring, overtager infrastrukturen i Danmark og begynder at opkræve afgift for brugen. Hvem ringer vi så til? Nato blander sig jo ikke i borgerkrige og hvis vi ikke kan sætte nationalitet på den brune hær - kan der jo være tale om egne borgere.

Er der ikke tale om landsforræderi at afvæbne landet på den måde 1.000 mand og bruge pengene på jagerbombere, der kun har virkning i international sammenhæng.

Jesper Frimann Ljungberg, Ole Frank og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Bill Atkins, måske skulle man gribe chancen?

Vejarbejdernes fagforening tager motorvejene som gidsel og kræver ordnede forhold i kongeriget. Men der er selvfølgelig 30.000 politifolk, der kan tage kampen op mod de fæle servicemænd, så helt forsvarsløse er borgerskabet ikke.

Og da hverken nordmændene, finnerne, svenskerne, tyskerne, russerne, eller polakkerne har nogen særligt presserende grund til invadere Danmark for tiden, synes jeg at 1000 kampklare jens med fanen'er er alt rigeligt.

Anders Reinholdt, Ole Frank, Kurt Nielsen, Torben Skov, Finn Lindberg og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Der er alt for mange ting her i landet, som den store majoritet kun har et skuldertræk til overs for. Her går det da meget godt synes der at være en gensidig overenskomst om, hele tiden at bekræfte hinanden i.
Politikerne tager af kassen, pengene fosser ud af skat, klapjakten og mistænkeliggørelse af syge og ledige fortsætter med uformindsket styrke, blot nogle eks. - men her går det da meget godt

Anne Mette Jørgensen, Anders Graae, Mette Petersen, Flemming Berger, Holger Madsen, Hanne Ribens, Hans Paulin, Jesper Frimann Ljungberg, Morten Larsen, Ole Frank, Egon Stich, Morten Blicharz Nielsen, Flemming S. Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Ivar Nielsen, Estermarie Mandelquist, Bill Atkins og Lis djørup anbefalede denne kommentar

Niels Nielsen
10.477. Således lød det samlede antal af polititjenestemænd i Danmark (PF) ...og af dem er kun max en fjerdedel på vagt og så må man håbe at invasionen ikke sker om natten. Endvidere tvivler jeg på et der er maskinpistoler til mere end halvdelen på vagt. Altså max 3.000 politifolk og soldater til at våge over det sovende Danmark.

Jeg mener the establishment har afvæbnet Danmark i en grad så det ligne højforræderi, og at der udfra en vurdering af det reelle trusselsesbillede er disponeret helt og aldeles forkert.

Søren Fosberg, Niels Duus Nielsen og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Kongehuset har altid udnævnt de magtfulde. En overklasse af jordbesidere er en farce i dagens Danmark, hvor den reelle besiddende klasse er af industrielt tilsnit. Det gør dem ikke til mindre r**huller af den grund.
Eksproprier deres formuer skabt på det samme kyniske grundlag, som alle formuer gennem tiden er skabt på og fjern det centrale magtsymbol kongehuset.
Kongehuset gør mange ting, men det legimenterer først og fremmest en gylden stand, der med pomp og pagt hypnotiserer folket, så vi ser eventyr og gyldne drømme mens virkeligheden er griskhedens skuespil.

Anne Mette Jørgensen, Anne Schøtt, Anders Graae, Ole Steensen, Søren Fosberg, Søren Jensen, Flemming Berger, Holger Madsen, Karsten Aaen, Hanne Ribens, Hans Paulin, David Zennaro, Morten Blicharz Nielsen, Palle Yndal-Olsen, Flemming S. Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Søren Roepstorff, Ivar Nielsen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

'De' - (jeg er jo ikke en del af det segment, så altså¨: 'de' ....) skal jo pacificeres til husbehov magtmæssigt, og kan det foregå ved at veksle deres guld til glasperler og gratis ildvandstaffel så er det ganske normal business desangående, og det er godt at republikanerne herhjemme ikke har agt som de har magt. Jeg mener ... Samuelsen som præmie-ordens-uddeler og Kjærsgaard som ikke kun folkemagtens, men den absolutte magts symbol ... det ku' være kønt !!!

Endnu et argument for en opdatering af dk til en republik.

Else Marie Arevad, Hanne Ribens, Hans Paulin, Lise Lotte Rahbek, Arne Lund, Ole Frank, Palle Yndal-Olsen, Flemming S. Andersen, Torben Skov, Søren Roepstorff, Carsten Mortensen, Torben Lindegaard og Peter Knap anbefalede denne kommentar

Dette forhold ville det ikke ændre en tøddel Rasmus Knus. Verden er fuld af præsidenter der uddeler ordner og tager imod gaver. Men igen, ok hvis du - og Knap - hellere vil have Pia K... ?
Så vidunderlig er hun sgu heller ikke, men det er nok bare mig.....

Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Viggo Okholm og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen
Peter Bækgaard

Lad da børnene! Det har ikke nogen betydning overhovedet andet end lidt lånte fjer. Vores antikvariske institution som vi tillader at lege konger og dronninger er kun en udgift - vi har ingen gevinst af at have dem på tronen andet end bevarelse af vores lille illusion af eventyrlandet Danmark.
Hvis man så gerne vil være hofmarskal, ja så fred være med det.

Det er da vist på tide at hele Kongehuset abdicerer så snobberiet kan ophøre.

Danske magtkoncentrationer med udenomsparlamentarisk sigte: VL-grupperne, Bilderberggruppen, EU-libaralisterne i Bryssel, Hofsnogenes klub,

Anne Schøtt, Egon Stich, Palle Yndal-Olsen, Flemming S. Andersen, Bodil Waldstrøm og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Peter Bækgaard

Bill Atkins, kongehuset er ikke politisk - det er jo imod grundloven, så hvis man fedter for dem så må der jo foregå noget ulovligt, såfremt det kan medføre en politisk favorisering. Så må vi hellere få pudset grundloven af for at se om der er sket brud på den.

jens peter hansen

Ordener hænger man paa Idioter,
Stjærner og Baand man kun Adelen gier,

Skrev P.A. Heiberg i 1790. Nu er det dog ikke kun adelen der får bånd og stjerner. Frederik er endog gift med datteren af en matematiklærer. Så det er ikke kun de rige der profiterer af hoffets begær.

Karl Aage Thomsen

Det er snobberi i højeste potens og den slags kan godt få mig til at stemme for Kongehusets afskaffelse, men som fhv. Journalist ved jeg at det samme foregår i en republik, men som jo udskiftes hver 4. År. Bare kig på United Bluff, hvor festoriginalen Trump er godt i gang med uddelegere rige poster til vennerne.
Katho

Flemming Berger, Holger Madsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

En usympatisk side, af et ellers velanskrevet og rimeligt godt fungerende monarki. Den slags burde afskaffes, det ville tjene kongehusets anseelse, men let bliver det nok ikke.

Hvis nogen skulle forledes til at tro, at alt dette automatisk blev bedre hvis vi i stedet fik et præsidentpalæ, er de både naive og verdensfjerne. Vennetjenester, rygklapperi, forfremmelser, kors og bånd og stjerner trives nemlig over alt i inderkredsen omkring et statsoverhoved - konge, dronning eller præsident.

Flemming Berger, Karsten Aaen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Peter Bækgaard. Lad dog børnene skriver d,u og det er fristende at give dig ret og ellers vende ryggen til.
Beklageligvis er det os i de lavere klasser, der er legetøjet, og hvis vi glemmer det og ikke yder modstand, leger de med os til vi bliver for slidte og skal kasseres.
Tænk man her i 2017 kan brug udtrykkene høje og lave klasser og finde det giver meningen.

Flemming Berger, Flemming S. Andersen, Hanne Ribens, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Grundloven...Det der skrev Heiberg før rigets første "grundlov". Denne blev en ny håndfæstning mellem kongehuset og, ikke adelen, men de som havde penge: Kapitalisterne og den velbeslåede del af adelen. Så derfor

Stjærner og Baand man nyttig Adel og Pengefolk gier.

Artiklen understreger fint hvorfor jeg væmmes, når grundloven lovprises. Vi ser også i nutiden masser af vidnesbyrd om, at almindelige mennesker ikke har nogen ret, som ikke kan fjernes med et pennestrøg. Senest måske byretsafgørelsen i Helsingør vedr. underhold af samboende.
Danmark mangler en ordentlig forfatning.

Kongehuset er i allerhøjeste grad politisk, hvad denne artikel understreger, men ad mere dulgte veje. Og hvad end det gør, kan det ikke stilles til ansvar gennem grundloven.

Fortsæt endelig med at muge ud, Information.

Karsten Aaen, Flemming S. Andersen, Hanne Ribens, Hans Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Min første tanke når jeg ser fotografiet er : "Bajads"!

Flemming Berger og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Lad dem dog... og dejlig underholdning. Kongehuset eksisterer i en samspil med flertallet af den danske befolkning og kunne/burde være en central del af Bertel Haarders danmarkskanon.
Vi ser dronnings nytårstale d 31 december og reflekterer og synes dronningen gør det godt. Lidt forfriskende at hun ikke er alt for politisk korrekt. Den 1 januar ser vi nytårstaffel og synes det er lidt sjovt at se biler, kjoler og glade mennesker. The good news.
Hvis der er velstillede danskere der vil give tilskud hertil, så siger jeg "mange tak"

Sidst vi mødtes i SuperBrugsens vinafdeling i Høruphav, var Jørgen Mads Clausen da ikke udklædt i sin flotte kammerherreuniform med sovseskål – det burde være en af majestæten deklareret pligt til at bære samme overalt i det offentlige rum – hver landsby sine originaler …

Men så må vi nøjes med at dyrke det ægte royale med ’Kong Fiddes Livret’ inde på Colosseum i købstaden – med masser af oksekød så længe det endnu ikke er strafbart at spise kød …

For øvrigt læg mærke til, at det hedder - "Danmarks Riges Grundlov" - ikke uden grund ...

Else Marie Arevad, Flemming Berger, Flemming S. Andersen, Hanne Ribens, Holger Madsen, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Bill Atkins og Torben Skov anbefalede denne kommentar

"På det højre skøde, sådan nogenlunde i ballehøjde, er der fastgjort en gylden nøgle på en trefløjet lyseblå sløjfe. Den symboliserer, at kammerherren har adgang til monarkens private gemakker"
Vil det sige, at monarken konkurrerer med Katharina d. Store om at give flest mulige adgang til sine private?
Ja alt kan sælges, og alt kan købes. Som sædvanlig holder Transparancy International kæft.

Flemming S. Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Kongefamilien må da omgås hvem de vil - hvis de "griber forkert" og opbygger en for flertallet i Danmark uacceptabel omgangskreds eller opfører sig uheldigt, så bliver Danmark bare lavet om til en republik ? - og så er den historie vel ikke længere ?

Det er totalt irrationelt, at Danmark formelt set er et monarki, men det ulogiske og irrationelle er vel det der skaber poesien i hverdagen, tegner Danmarks profil og gør ting fornøjelige og somme tider grænsende til det latterlige (kammerherrer /-damer m v) - det er et sølle argument for at bevare det danske kongehus, men det kan vel "slæbe af", og der er næppe andre og bedre argumenter ? - det betyder så, at der måske ikke skal ret meget mere "snubleri" til, før republikken kommer ?

Jesper Frimann Ljungberg

@Bill Atkins.

Jeg forstår det ikke helt, de nye politi-kadetter får da ikke udleveret brune skjorter ?

Og den med de 1000 kampklare soldater, er det ikke lidt en overdrivelse ?
Jeg mener kræver det ikke, at der er support personale til rådighed ? Som en bekendt, med gode connections i forsvaret, udtalte ved en middag for et par år siden. "Forsvare Danmark ? Det er lidt svært at have have køreklart materiel når alle servicefolkene er udsendt til Helman, og mange af køretøjerne i Danmark blive kannibaliseret til reservedele, fordi der ikke er budgetteret med det slid som materialet oplever ved udsendelse.".
Og hjemmeværnet har travlt med at kontrollere grænserne og agere kombaredu ved større events.

// Jesper

Lis djørup, Flemming Berger, Torben Skov, Bill Atkins og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Morten Larsen

@michael Friis...
Er det brød og skuespil til folket.....du argumenterer for ? For kendisser og celebreties, kongelige, de succesfulde, de ultrariges livstil og syge indkøb, er jo i løbet at få år blevet det nye sort..folk lapper det i sig, Også i den del af pressen som tidligere var kritisk og seriøs. Det er hjernevask....og nøje orkestreret at " Rotchild..Bilderberg..Davos..Rockefeller" eliten. De er lykkedes med at sælge deres version af verden, og folk lapper det i sig, USA er vel skræmme eksempel no. 1.
@Bjarne Bisgaard 07.46....
"Der er alt for mange ting her i landet, som den store majoritet kun har et skuldertræk til overs for. Her går det da meget godt synes der at være en gensidig overenskomst om, hele tiden at bekræfte hinanden i.
Politikerne tager af kassen, pengene fosser ud af skat, klapjakten og mistænkeliggørelse af syge og ledige fortsætter med uformindsket styrke, blot nogle eks. - men her går det da meget godt"
Så klart kan det siges....

Michael Friis

@Morten Rosendahl Larsen.
Ja det er det lige det jeg gør. Jeg er ikke misundelig, jeg ville nødigt bytte. Hvad er det "at have det godt?" Hvorfor lapper befolkningen disse begivenheder i sig. Befolkninger vil beskæftiges, fodres og underholdes og flertallet gider ikke at forholde sig til FGM, handelskrig mellem USA og Mexico, EU og lignende. Nej det lokale er interessant og det nære betyder noget. Landbysmentaliteten.
Nuvel folket synes ikke at en fodboldstjene behøver at tjene det sammen om ugen som gennemsnitlig dansker tjener på 10 år, men folket ser det stadig og køber de produkter der reklameres for og er dermed med til at finansiere cirkusset.

Bjarne Bisgaard Jensen, Holger Madsen, Lise Lotte Rahbek og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Se en reklametekst:
"What on earth is this strange word Hygge I keep spotting?" we hear you cry. Imported from Denmark and pronounced hoo-gah, It's about enjoying life's simple pleasures, cosying on down and sharing good times with your nearest and dearest

Grethe Preisler

Det var nok meget fornuftigt af afdøde Hr Møller, at han med rettidig omhu afstod fra kammerherretitlen og 'nøjedes' med elefantordenen som tak for sine gaver til kongehuset.

Men hvad man end kan sige om Hans excellence Jørgen Mads Clausen, er han da med til at holde liv i så noble håndværkere som guldtrækkere og possementmagere. Og hvem ved, måske får de tidligere ansatte hos korsetfabrikant Duzaine Hansens arvinger også en ny chance, næste gang kammerherre Clausen skal stoppes i ornatet for at lade sig forevige i BT og andre tabloidmedier i selskab med de kendte og kongelige og til glæde for royalisterne ... ;o)

Flemming Berger, Holger Madsen, Flemming S. Andersen, Torben Skov og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Samfundet er ligesom en æblekage toppet med syltetøj: et billede på kongehuset. Nedenunder er der flødeskum, som modsvarers af overklassen og alle dem artiklen handler om. I midten og nedefter er der æblegrød alias os almindelige ævlehoveder og i bunden finder man de hårde makroner, som ofte viser sig at være ret så bløde i bolden. Mangler bare et af lagene er det ikke en rigtig æblekage.

Holger Madsen, Michael Friis og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Morten Larsen

Er det så bare en såkaldt "fruitcake" ?

Kan man så ud fra denne debat opstille den teori, at jo dummere, ondere, og talentløsere en given person generelt synes at de faktisk eksisterende politikere er, virker og taler, jo mere går man samme for, at rigets højeste embede skal stilles til rådighed for deres ambitioner ?
Måske der skal justeres statistisk for 'informations-læser ... men det er alligevel en interessant tendens.

Kan man så ud fra denne debat opstille den teori, at jo dummere, ondere, og talentløsere en given person generelt synes at de faktisk eksisterende politikere er, virker og taler, jo mere går man ind for, at rigets højeste embede skal stilles til rådighed for deres ambitioner ?
Måske der skal justeres statistisk for ’informations-læser ... men det er alligevel en interessant tendens.

Odd bjertnes. Interessant hvad vi hver i sær kan få ud af at læse.

Holger Madsen, Flemming S. Andersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Overskriften antyder - fejlagtigt - man "får" en kammerherreuniform. Men en sådan må man faktisk selv betale.

Jeg anser kongehuset for at være en latterlig anakronisme, som burde afskaffes.

At der er nogle, der gerne selv vil betale for en kammerherre-titel (som er aldeles indholdsløs) og uniformen, er kun et lille yderligt bidrag til tåbelighederne. Men med et årligt skattefrit indtægtsgrundlag på en halv milliard er det jo rart, at der er nogle, der er villige til at spæde til, så man kan rejse standsmæssigt.

Jørgen Mads Clausen må savner tydeligvis noget spændende at gå op i, siden han kan interesserer sig for at gå rundt i det latterlige dress. Én ting er i hvert fald helt sikkert: magt, ære og indflydelse - det kan Margrethe & Co ikke levere. Men karneval..tjah!

At et skrift som Information kan gå op i den slags løjerligheder er vel i virkeligheden det mest underlige ved denne historie.

Overskriften antyder - fejlagtigt - man "får" en kammerherreuniform. Men en sådan må man faktisk selv betale.

Jeg anser kongehuset for at være en latterlig anakronisme, som burde afskaffes.

At der er nogle, der gerne selv vil betale for en kammerherre-titel (som er aldeles indholdsløs) og uniformen, er kun et lille yderligt bidrag til tåbelighederne. Men med et årligt skattefrit indtægtsgrundlag på en halv milliard er det jo rart, at der er nogle, der er villige til at spæde til, så man kan rejse standsmæssigt.

Jørgen Mads Clausen må savner tydeligvis noget spændende at gå op i, siden han kan interessere sig for at gå rundt i det latterlige dress. Én ting er i hvert fald helt sikkert: magt, ære og indflydelse - det kan Margrethe & Co ikke levere. Men karneval..tjah!

At et skrift som Information kan gå op i den slags løjerligheder er vel i virkeligheden det mest underlige ved denne historie.

Søren Jensen

Alligevel utroligt hvilke anstrengelser folk gør sig for at spankulere fjantet rundt med guldknapper på maven. Selv om de havde givet ham et æble i munden, 200 grader i ovnen og en strudsefjer bagi så kunne hr. Danfoss ikke være blevet mere øm at beskue.

Anne Schøtt, Holger Madsen, Egon Stich, Lise Lotte Rahbek og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Ja, det er nok ikke det rene leg og tidsspilde.

Poul Sørensen

Droningen skal ikke have magt til at udnævne noget som helst. Kongenhuset kan beholde retten til at ansætte stuepiger alt det andet nonsens bør afskaffes. No pay for play.

"Forfatteren P.A Heiberg (1758-1841) skrev denne selskabssang i 1790, der er en satire over adelsvæsenet i Danmark og en kommentar til en række samtidige begivenheder. Heiberg blev idømt en anseelig bøde på 150 rigsdaler for offentliggørelsen af sangen.

Kilde: danmarkshistorien.dk

Den 25de September 1790.

Hver Mand i Byen om Indtoget taler,
om Transparenter og Danserens Gang.
Dekorationer og Porte man maler,
synger, hvad elleve Muser besang.

Alle begloede,
faa kun forstode
Digterens Fingal og Frode.

Ordener hænger man paa Idioter,
Stjærner og Baand man kun Adelen gier,
men om de Mallinger, Suhmer og Rother,
man ej et Ord i Aviserne ser.
Dog, har man Hjærne,
kan man jo gjærne
undvære Orden og Stjærne.

Rigdommen voxer i Adelens Bleer;
og, som en Skomager nylig har sagt,
ene de van'er og von'er og de'er
holder Fortuna og Plutus i Agt.
Har vi ej meget,
er det vor eget,
som ej fra Staten er sveget.

Her man despotiske Satser ej lærer;
Lighed blandt Mennesker drive vi paa;
og ej, som Jydernes Proprietærer,
ønske os Slaver og Bønder at flaa.
Selv vi os føde;
Agerens Grøde
vi ej som Dosmere øde.

Stormanden svirer og glemmer den arme,
kan ham med kold Ligegyldighed se.

Vi ere Smaafolk og føle med Varme,
midt under Sviren, Elendigheds Ve.
Hungriges Mave
fordrer en Gave;
giver! og Tak skal I have."

Else Marie Arevad, Torben Skov, Bill Atkins og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Martin Madsen

"Nogle vil måske spørge, om alt dette ikke falder ind under paragraf 144 i straffeloven, som lyder:

»Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.«

Men de har i så fald glemt Grundlovens paragraf 13, hvor der højt og tydeligt står, at Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig."

Ikke noget problem som en velsmurt guillotine ikke kan klare!

Else Marie Arevad

Jeg er nok naiv og gammeldags, men det støder mig, hvis vores nuværende og kommende statsoverhoved et til fals for store gaver og ydelser.