Nyhed
Læsetid: 5 min.

Inger Støjberg siger, at det endnu ikke er ’teknisk muligt’, men i Tyskland har man brugt gps-fodlænker siden 2012

Ifølge udlændinge- og integrationsministeren er det endnu ikke teknisk muligt at anvende gps-fodlænker som alternativ til opholds- og meldepligt for udlændinge. Men gps-fodlænker har været anvendt i Tyskland siden 2012. Hård kritik fra Enhedslisten
Reelt er der tale om frihedsberøvelse, hvis udlændinge på tålt ophold skal overholde melde- og opholdspligten på udrejsecentret Kærshovedgård uden for Ikast, mener flere organisationer.

Reelt er der tale om frihedsberøvelse, hvis udlændinge på tålt ophold skal overholde melde- og opholdspligten på udrejsecentret Kærshovedgård uden for Ikast, mener flere organisationer.

Ulrik Hasemann

Indland
8. februar 2017

Regeringen har rodet sig ud i en forklaring til Folketinget, som mildt sagt har formodningen imod sig: Ifølge regeringen er det endnu ikke »teknisk muligt« at indføre brug af fodlænke med gps som alternativ til opholds- og meldepligten for udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle.

Det har integrationsminister Inger Støjberg (V) oplyst i et svar til udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL) i forbindelse med behandlingen af lovforslaget L 51, som er ved at blive vedtaget i Folketinget.

Men forklaringen om, at gps-fodlænken i dag ikke er teknisk mulig, vil formentlig komme bag på den tyske regering og, ikke mindst, et helt særligt kontor i justitsministeriet i delstaten Hessen, hvor de siden 1. januar 2012 har overvåget dømte med en elektronisk fodlænke, som vejer 180 gram og hvert 15. minut udsender et gps-signal med den overvågedes position.

Alarmen går, hvis f.eks. en af p.t. 88 overvågede nærmer sig bestemte zoner. De fleste af de overvågede er sexforbrydere, og hvis f.eks. et offer bor i Prenzlauer Berg, kan retten fastsætte, at hele Berlin bliver en forbudszone. Hvis forbuddet overtrædes, går alarmen på kontoret i Hessen, og politiet kan sættes ind.

’Teknisk realiserbart’

Efter terrorangrebet 19. december 2016 i Berlin lægges der faktisk op til at udvide ordningen nu: Den tyske regering har vedtaget en lov, hvorefter personer, som udgør en terrortrussel, skal forsynes med gps-fodlænke. Angrebet i december krævede 12 dødsofre og ca. 50 blev hårdt såret. Gerningsmanden afventede udsendelse til Tunesien og havde været på de tyske myndigheders radar som en mulig terrortrussel.

Indenrigsminister Thomas de Maizière udtalte i forbindelse med vedtagelsen af den nye lov:

»Fodlænker er ikke noget universalmiddel, men de er et vigtigt værktøj for at lette overvågningen af personer.«

Justitsminister i Hessen Eva Kühne-Hörmann vurderede over for avisen Der Tagesspiel, at den nye lov ville fordoble antallet af overvågede med gps-fodlænke, hvilket dog ikke ville være noget teknisk problem: »Det ville til hver en tid være teknisk realiserbart.«

Oplysningerne fra Tyskland sår tvivl om det, som Inger Støjberg oplyste i et svar 10. januar 2017 – nemlig at, »det endnu ikke er teknisk muligt at anvende gps-fodlænke«.

Det lader samtidig til, at i hvert fald dele af VLAK-regeringen og centraladministrationen anser det som en teknisk mulighed at anvende gps-fodlænker i en ikke særlig fjern fremtid. Justitsministeriet skriver f.eks. 28. januar i sin nye bandepakke, at skærpet kontrol med overholdelse af vilkårene for prøveløsladelse skal få rockerne og bandemedlemmerne væk fra gaden: »Der skal iværksættes et forsøg med gps-fodlænke baseret på ny teknologi i forbindelse med prøveløsladelse.«

Johanne Schmidt-Nielsen er kritisk over Støjbergs oplysninger.

»Det er ærligt talt mystisk, at regeringen og Inger Støjberg mener, at det er teknisk umuligt at bruge en ordning med gps-fodlænker, når nu ordningen fungerer i Tyskland, og når nu regeringen selv overvejer at indføre ordningen på rocker-bandeområdet.«

Information har bedt Udlændinge- og Integrationsministeriet om en kommentar fra Inger Støjberg, men ministeriet ønsker ikke at besvare spørgsmålene fra Information, før Folketinget har fået svar.

Kærshovedgård

Med L 51 overflyttes knap 70 udlændinge på tålt ophold og med natlig opholdspligt på Center Sandholm i Nordsjælland nu til udrejsecentret Kærshovedgård, der er et tidligere fængsel, afsides beliggende 11 km fra Ikast uden adgang til offentlige transportforbindelser.

De underlægges en særlig underretningspligt, som lægges oven i den eksisterende melde- og opholdspligt, og straffene for at overtræde de tre pligter skærpes. Lovforslaget omfatter samtidig godt 100 kriminelle udlændinge dømt til udvisning og har i høringssvarene fået skarp kritik fra en række organisationer.

Institut for Menneskerettigheder samt Advokatrådet vurderer f.eks., at forslaget kan være i strid med artikel fem i Menneskerettighedskonventionen om frihedsberøvelse.

Amnesty International skriver i sit høringsvar, at anbringelsen i en fængselslignende facilitet, »som er udvalgt på grund af sin afsides liggende placering langt fra bymæssig bebyggelse og samfundsmæssig infrastruktur, og hvor personen praktisk, trafikalt, økonomisk og på grund af opholds- og meldepligt reelt er afskåret fra at bevæge sig geografisk, (må) sidestilles med frihedsberøvelse«.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har i et svar til Folketingets Udlændingeudvalg først erklæret sin »sympati« over for at indføre brug af fodlænke med gps som et alternativ til opholds- og meldepligt:

»En sådan ordning vil sikre, at myndighederne har kendskab til de pågældende udlændinges opholdssted, som netop er formålet med opholds- og meldepligten.«

I samme svar gør hun dog opmærksom på, at det ville stride mod Menneskerettighedskonventionen at forsyne hele gruppen med gps-fodlænker. Desuden var det simpelthen endnu ikke »teknisk muligt«, svarede ministeren i første omgang.

Det fik Enhedslisten til at bore i, om det også ville være i strid med konventionen, hvis det nu skete på frivillig basis, hvilket ville gøre det meget nemmere for de berørte at holde kontakten til deres venner, familie og eventuelle børn.

I et nyt svar oplyste ministeren, at det ikke ville være i strid med konventionen, men teknisk lod det sig altså ikke gøre i dag.

»Anvendelse af gps-fodlænker er i dag forbundet med en række udfordringer med teknologien i forhold til dækningsgrad, batterilevetid samt sårbarhed over for såkaldt scrambling af signalet. Det er på den baggrund efter ministeriets opfattelse ikke i dag muligt at anvende gps-fodlænke til det formål, som er beskrevet ovenfor,« svarede Inger Støjberg 31. januar.

Kriminalforsorgen beklager

2. februar talte DR P4 Midt & Vest med Kriminalforsorgens it-direktør Lars Vinther. Han fortalte en lidt anden historie – teknisk var døgnovervågning med gps- og gsm-baseret fodlænke mulig.

»Det er jo ikke noget nyt, vi skal ud at opfinde. Teknologien er allerede i dag ret udbredt i flere vestlige lande.«

Det fik i går Kriminalforsorgen til at gå ud med en beklagelse.

»Kriminalforsorgen skal beklage, såfremt udtalelserne kan opfattes sådan, at Kriminalforsorgen ikke er enig i besvarelsen af spørgsmål nr. 10 til L 51.«

Johanne Schmidt-Nielsen siger, at ministerens svar om, at gps-fodlænker ikke var en teknisk mulighed, fremstår som en dårlig undskyldning.

»Det er svært at se den tekniske afvisning som andet end en rigtig dårlig undskyldning for at tvinge den her gruppe mennesker på Kærshovedgård ude i en skov i Ikast-Brande. Ministeren har tidligere udtalt, at hun ønsker at gøre opholdet utåleligt for mennesker på tålt ophold. Der er ingen tvivl om, at det er mere utåleligt at skulle sidde på et center i en skov bag et højt hegn i nærheden af Ikast, mens ens familie sidder i den anden ene af landet, end det er at skulle have en gps på sig, så myndighederne kan finde en, hvis udsendelse bliver mulig.«

Der er, gætter Johanne Schmidt-Nielsen på, tale om en skinmanøvre.

»For at holde sig inden for menneskerettighederne har ministeren påstået, at opholdet på Kærshovedgård alene har til formål at holde styr på, hvor de pågældende opholder sig, og at det intet har at gøre med en frihedsberøvelse. Når det er argumentet for, at de skal være på Kærshovedgård, er det svært sådan principielt at afvise en gps-fodlænke som et alternativ, men reelt er Støjberg ikke interesseret.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er noget nær ubegribeligt, efter en almindelig udbredt målestok om stort eller småt, at EL v/ Johanne Schmidt-Nielsen bruger tid og ressourcer på disse sager, hvor det, hvis rigtigt forstået, mest drejer sig om kriminelle udlændinge, der nok selv er rimelig indifferente, hvad angår overholdelse af menneskerettigheder de givetvis intet kendskab har til eller har sat højt før de begik deres udåd, men nok mere er underlagt behagelighedshensyn og almindelig modvilje mod retssystemet, som har tilladt sig at dømme dem …

Nils Sørensen

Jan Weis
Hvorfra har du din viden om folk på tålt opholds forhold til menneskerettigheder?
"Af de 18, der lige nu befinder sig på tålt ophold, er tre blevet udvist uden dom, fordi PET har vurderet, at de udgør en fare for statens sikkerhed; ni har begået kriminalitet af meget varierende grovhed og er blevet udvist af en dansk domstol; og seks har begået krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden i deres hjemland."
https://www.information.dk/indland/2008/11/afsonet-straf-hvorfor-straffe...

Jan Kønig, Henrik L Nielsen, Peter Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Finn Lindberg, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jan Weis, er det ikke lidt irrelevant, om en tilsidesættelse af rettigheder er stor eller lille?

Folk risikerer jo at blive udvist fra landet på grund af bagateller som fx at have været hashvagt på Christiania. En overtrædelse er en overtrædelse, uanset størrelsen, når det gælder den ifølge myndighederne meget, meget farlige hashhandel.

Men i så fald må en overtrædelse af menneskerettighederne fra myndighedernes side jo også være en overtrædelse, uanset størrelsen.

Men det er måske lige meget, når bare det går ud over nogen, du ikke bryder dig om?

Elisabeth Andersen, Jan Kønig, Henrik L Nielsen, Finn Lindberg, Dorte Sørensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak til EL og Information.

PS: vil en fodlængeløsning ikke også være både menneskeligt og økonomisk mv.bedre for samfundet og det enkelte menneske og familie. Så at det ikke passer i Inger Støjbergs kram er vel mindre væsentligt.

Nils Sørensen – så er stipulationen da ret præcis – kriminelle, der viser, at de sætter stor ære i at respektere ofrenes menneskerettigheder, må nok siges at være en sjældenhed …

Niels Nielsen – hashhandel er strafbart i øjeblikket i dette retssamfund, åbenbart til din store fortrydelse, men er der faldet dom om, at de domfældtes menneskerettigheder er overtrådt? – og dine insinuationer taler for øvrigt ikke til din fordel …

@Jan
Det er ubegribeligt at nogen kan blive forargede over at der kæmpes for at vi som nation overholder simpel anstændighed samt menneskerettigheder.

Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Adam yahya og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Desuden er det jo Støjberg der spilder vores tid og penge, med åbenlyse løgne..

Elisabeth Andersen, Henrik L Nielsen, Adam yahya, Niels Duus Nielsen, Peter Jensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Martin Madsen – der er ikke tale om ’forargelse’, men alle lovovertrædere i dette land må se sig straffet ved domstolene, men netop i denne forbindelse med udenlandske kriminelle lovovertrædere optræder den sædvanlige selektive forargelse, når der i al beskedenhed gøres opmærksom på et andet synspunkt end den sædvanlige gang snak fra de selvbestaltede ’overhumanister’ …

Nils Sørensen – godt set, dit link er stadig aktuelt, bemærk særligt juristen Hans Jørgen Lassens kommentarer – helt enig …

Kan I tåle mere modsigelse i dag ... ;-)
En sag for EL.
Ja, hvorfor skal de bestemme - jeg synes ikke jeg skal straffes.
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-02-06-har-ignoeret-meldepligt-505-gange...
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-02-07-bandeleder-paa-taalt-ophold-jeg-s...

Jan Weis
Du ér klar over at dem som er dømt af domstolerne,(som er en lille del af denne gruppe) har afsonet deres TIDSBEGRÆNSEDE straffe?
Og hvis du er det, er det så ikke Støjberg der ikke er tilfreds med den dømmende magts afgørelse og som derfor prøver at indføre hendes egn særlig straffe-regime, nemige( utållelige livsvilkår)?

Elisabeth Andersen, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Kære Jan Weis
Sådan set har de udenlandske kriminelle på tålt ophold jo udstået deres fængselsstraffe. Rigtigt, de er også dømt til udvisning, hvis dette er muligt. Det er det så ikke for nogens vedkommende. Og så skal man selvfølgeligt vide hvor de befinder sig.
Derfor er fodlænker en væsentligt billigere løsning end at drive hotelvirksomhed i et gammelt fængsel med tvangsgæster.
Det er da rart at Enhedslisten passer på borgernes penge! De plejer da ellers altid af få skylden for det modsatte.

Elisabeth Andersen, Hans Larsen, Adam yahya, Niels Duus Nielsen og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Thomas Elkjær

Formålet med det hele er vel, at vi gerne og med god grund vil have styr på, hvor folk på tålt ophold befinder sig, så vi kan udvise dem, hvis det bliver muligt. Støjberg og flertallet har så fundet en model, hvor man vil holde folk på tålt ophold under noget, der minder om fængselslignende forhold, selvom de har udstået deres oprindelige straf. Fodlænken opfylder tilsyneladende behovet for at holde styr på folkene, og det er jo ikke så godt for Støjberg og hendes flertal, der nu må eller burde finde flere argumenter for at placere folk på Kærbyhovedgård.

Elisabeth Andersen, Hans Larsen, Niels Duus Nielsen og Adam yahya anbefalede denne kommentar
Claus G. Jørgensen

@Jan
Hverken de kriminelle eller du og jeg kan bryde menneskerettighederne. Det kan kun stater. Og ja, jeg mener stater skal forpligtiges til at have nogle standarder for, hvordan de skal behandle folk.

Elisabeth Andersen, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Det interessante er Støjbergs argument. Hun hævder, at det ikke er teknisk muligt. Tysk praksis viser det modsatte. Ergo er Støjberg fuld af løgn, når hun informerer Folketinget.

Er det ikke ulovligt at misinformere Folketinget?

Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Trond Meiring, Peter Jensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

@Claus G. Jørgensen - så kunne vi bare, mellem os, nøjes med at kalde det Emma Gad ... ;-)

@Niels Nielsen - bare at forsyne bemeldte personer med en gps-fodlænke er ikke nok for Støjberg - man vil stadig kunne bevæge sig helt frit rundt i landskabet, tage til stranden til sommer eller i Tivoli etc. og det ser hun ikke gerne - tålt ophold skal være utåleligt, som hun siger og flertallet af danskerne er formodentlig enige ...

Mennesker på tåltophold er ikke allesammen ustyrlig "karriere kriminale" og krigsforbrydere der er er farlig for samfundet. Nogle af dem har været lovlydige skatteydere i mange år. Det er uforståligt at et uheldigt øjeblik i deres liv(f.eks. en uoverenstemelse med en forretningspartner der er kommet ud af kontrol) som med ratte føre til en dom (på 3 år samt udvisning), kan føre til at et menneske skal frihedsberøvet på ubestemt tid under sådanne vilkår.

Niels Duus Nielsen

Jan Weis, flertallet af danskerne er måske enige, men er de enige på et oplyst grundlag? Ikke at det betyder stort i et vulgærdemokrati, hvor alternative kendsgerninger opleves som mere plausible end de ubehagelige, gammeldags kendsgerninger.

Nærmer vi os en tid, hvor det begynder at give mening at være modstander af demokrati? Ligesom østtyskerne i sin tid var modstandere af det østtyske demokrati og fik sig et andet, kan vi måske også få os et andet demokrati end det, som så villigt lader sig misbruge af tvivlsomme personager som skabsautokraten Støjberg?

Jeg kender sådan et menneske.
Han har en Akademi Uddanelse i Økonomi og ressourcestyring, er gift og har 4 små børn. han har altid arbejdet og forsørget sig selv og sin familie. Han er udvist, men domstolerne har bestemte at han ikke må udsendes og at det heller ikke er udsigt til at udsende ham. I dag lever han på tåltophold hvor han ikke må leve sammen med hans familie. han må heller ikke forsørge sig selv eller dem, med det reultat at han og familien lever i fatigdom.
Jeg kan forstå at man skal udvise mennesker som domstolerne har bestemt at de skal udvises, men når det ikke kan lad sig gøre pga. (Retslig hindring) kan jeg ikke forstå at man udsætter mennesker for sådanne vilkår.

Hans Larsen, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

De fleste har vel fulgt med i TV2, men det regnes måske ikke for at være oplysning på et oplyst grundlag … ;-)
Kan godt se, at det er alvorligt fat med begreberne, eller snarere begrebsforstyrrelserne, så pas nu godt på dig selv …

Niels Duus Nielsen

Jan Weis, skriver du nu igen bare for at skrive noget, så du slipper for at forholde dig til den kritik, du udsættes for?

:-)

Det ser udtil at loven og (retten til at lovgive) har tabt deres mening når man bruger dem til at pine andre mennesker simpelhen fordi man kan slippe afsted med det.

Niels Duus Nielsen

Og nej, Jan Weis, jeg følger ikke med i TV2news, netop fordi der er tale om vildledning på et uoplyst grundlag. Livet er for kort til at sidde og glo på selvfede studieværter.

Mener du f.eks. Wolf Skammelsen? ... ;-)

Niels Duus Nielsen

Præcis!!!

Hvis jeg forstår kommentarerne ret, så behøver vi ikke kæmpe for menneskerettighederne for eventuelt dømte kriminelle på tålt ophold, fordi de:

"nok selv er rimelig indifferente, hvad angår overholdelse af menneskerettigheder de givetvis intet kendskab har til eller har sat højt før de begik deres udåd"

Men er vi så ikke netop selv indifferente overfor menneskerettighederne og dermed - ud fra samme logik - også selv nu ikke længere dækkede/i besiddelse af dem?

Hvis menneskerettighederne skal have nogen gang på Jorden så skal det ske ved en principiel og ubrudt insisteren på ALLE menneskers rettigheder. Man kan ikke pludselig tilsidesætte dem fordi en person er kriminel, har begået krigsforbrydelser, sparker til katte eller stemmer på X, Y eller Z.

Vi må forstå menneskerettigheder som noget grundlæggende for os alle og derfor et overgreb på rettighederne som et overgreb mod os alle.

Blåøjet, naivt og nødvendigt.

Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Jan Kønig, Martin Madsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Adam yahya, Niels Duus Nielsen, Hans Larsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Ifm. Historien om den person på tålte ophold som jeg kender, jeg har lig fået at vide at kommunen bruger penge på psykolog og støttepersoner fordi to af børnerne har udviklet problemer pga. savn.
vanvittigt!!

Epilog. Se, det var jo en oplysende lille eksercits.

Menneskerettigheder er skrevet for at blive brugt – udviklingen betyder imidlertid, at en revision af enkelte afsnit er nødvendig for at den demokratiske legitimitet og anvendelsen i praksis accepteres af den brede befolkning set i lyset af de absurde situationer med enkeltpersoners lovovertrædelser samfundet i dag kan bringes i …

Så der bør være politisk vilje til at bringe konventioner af enhver art i overensstemmelse med den virkelighed tiden dikterer og flertallet kan blive enige om på fuldstændig normal og legal demokratisk vis …

Nils Sørensen

Jan Weis
Jeg synes det er lige i overkanten, at sætte lighedstegn mellem at stå vagt for pusherne og indifferens ift. menneskerettigheder. Du kan sagtens mene som du gør, uden at bedømme folks karakter og gøre dem slemmere end de (måske) er.

Grethe Preisler

Inger Støjberg er ikke noget ondt menneske, hun er bare minister i en mindretalsregering, hvis forbliven ved magten er afhængig af støttepartiernes opbakning af dens politiske agenda. Derfor taler Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister imod forsøg med anvendelse af 'elektroniske fodlænker' til asylanter af anden etnisk oprindelse på tålt ophold i DK.

Ikke fordi Inger Støjberg er hverken 'racist', 'kryptofascist'' eller mere højreorienteret end hun var tvunget til at være, før hun blev udnævnt til udlændingeminister, men af generalpræventive grunde over for menneskesmuglere og hvide slavehandlere, som frister 'bekvemmelighedsflygtninge' fra fattige dysfunktionelle stater over evne med deres falske reklame for, hvor herligt det er at være flygtning i velfærdsstaten DK, som vi alle vi danskere elsker og Inger Støjberg også har et medansvar for at passe på.

Politik er det muliges kunst. Man ska' ku' tælle til halvfems, og den, der forstår fuglenes sprog (Martin Henriksens kvidder) kan blive minister i Danmark. Nogle kalder pragmatik, andre kalder det opportunisme, og grænsen mellem opportunisme og pragmatik er ofte svær af få øje på for vælgerne 'Mads & Maren i Kæret', som måske sidder med de afgørende stemmer, når sandhedens time rykker nær, og der skal udskrives folketingsvalg igen i h.t. Danmarks Riges Grundlov.

@Grethe
Hvis man gør onde ting er man ikke ond, hvis bare man er politiker????

Niels Duus Nielsen, Elisabeth Andersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

@Nils Sørensen – som det ser ud herfra, er det vist andre, der har travlt med at uddele mindre pæne karaktertræk …
I tidens fylde vil man opstille en højpoleret bronzestatue af medisterfruen på Christiansborgs Slotsplads og kalde den – ’Inger Danske’ … ;-)

Inger "Man-ska'ka'" Danske?

Grethe Preisler

"@Martin Madsen, 8. februar-16.40:
"Hvis man gør onde ting, er man ikke ond, hvis man bare er politiker?"

Så enkelt tror jeg desværre ikke det forholder sig, heller ikke, når det drejer sig om politikere. Under andre omstændigheder ville de politikere, som gør "onde ting" i dag, måske have handlet helt anderledes.

Hvis 'fanden' havde horn og hale, ville det være lettere at undgå at falde for fristelsen til at gå på akkord med ham og hans håndlangere og de rævekager de rører sammen, og folkevalgte politikere bliver præsenteret for mange fristelser i løbet af deres 'karriere'. Det er en af grundene - og måske den vigtigste - til, at jeg holder mig til Enhedslisten, så længe 'listen' håndhæver rotationreglen, der sikrer, at de 'englebasser', jeg stemmer på, ikke ender som hykleriske små håndlangere for de magthavere, de er valgt til at holde i ørerne på mine og dine vegne, når de har siddet længe nok i folketinget uden at opnå alt det, de kom efter . ... ;o)

Niels Duus Nielsen, Pelle Andersen-Harild og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Meget mærkeligt. I morges, halvvågen, drømte jeg om en amerikansk visum-løsning, som jeg nu læser Støjberg meget fejlagtigt siger ikke er teknisk muligt, men vi ved jo, at det er muligt:
Et visum, efter nødvendig kontrol og identification af personen, kan være et elektronisk armbånd (a la et Tivoli-bånd) med persondata og udløbstid med alarm, som bæres under opholdet i landet. Båndet kan selvfølgelig også bruges til alle andre, der har fået en dom derom. Dette må kunne løse Danmarks problemer med at holde styr på migranter og flygtninge, - og Trumps problemer med Travel Ban. "I am SERIOUS !!"