Nyhed
Læsetid: 10 min.

Kongehuset er det sidste tabu i Folketinget

Kritikerne kalder det et ’demokratisk problem’, at et flertal i Folketinget har afvist at fortælle, hvordan Kronprins Frederik som medlem af IOC trodsede regeringen ved ikke at ville være med til at udelukke Rusland fra OL
Den kongelige familie til Folketingets åbning. 

Den kongelige familie til Folketingets åbning. 

Jakob Jørgensen

Indland
17. februar 2017

Enhedslistens Søren Søndergaard mødte efter folketingsvalget i 1994 op til dronningerunden på Amalienborg med andet og mere end blot navnet på partiets statsministerkandidat.

Liste Ø var for første gang kommet i Folketinget, og Søren Søndergaard ville benytte lejligheden til at orientere Dronning Margrethe om, at det nye parti var republikansk og ønskede at nedlægge kongehuset.

På journalisternes efterfølgende spørgsmål om, hvem Enhedslisten pegede på, ville det kvikke svar lyde, at partiet havde meddelt dronningen, at det ønskede hende afskaffet – og i ventetiden foretrak Socialdemokratiets formand, Poul Nyrup Rasmussen, som statsminister.

Men hver gang Søren Søndergaard under samtalen med dronningen skulle til at fortælle om monarkiets endelige, overtog denne samtalen. Når Søren Søndergaard begyndte med at sige:

»Ja ... «, fuldførte Dronning Margrethe sætningen med: »Ja, det må virkelig have været en rigtig spændende tid for Dem, de seneste uger?«

Så måtte Søren Søndergaard forklare, hvor spændende det virkelig havde været, og pludselig rejste dronningen sig op, gav hånd og sagde: »Tak, fordi De kom!«

Lejligheden var forpasset.

Løkkes forklaring tages ’til efterretning’

Et kvart århundrede senere har Søren Søndergaard ikke fået lettere ved at komme til orde, når det drejer sig om at diskutere kongehuset. Tværtimod.

Da Enhedslistens kulturordfører for nylig i en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget havde bedt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forklare, hvorfor Kronprins Frederik i Den Internationale Olympiske Komité (IOC) – tilsyneladende – trodsede regeringens ønske om at udelukke Rusland fra OL, var Løkkes snakkesalighed ikke bare begrænset – det ville han »i sagens natur« end ikke udtale sig om.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, indledte sin ordførertale med at undskylde, at han undtagelsesvis ikke – som det er normalt i Folketinget – startede med at takke forespørgerne for at have rejst debatten.

»Årsagen til, at jeg er så uhøflig, er, at jeg synes, at præcis den her debat – i modsætning til så godt som alle andre debatter – ikke burde være rejst i en åben debat i Folketingssalen, men derimod over for regeringen i et lukket samråd i Kulturudvalget, i hvert fald hvis man rent faktisk havde ønsket en reel viden om, hvad der skete,« lød forklaringen.

Og sådan blev det også. Ingen fik en reel viden om, hvad der skete. Et flertal bestående af regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre stemte nemlig derefter for en vedtagelse, som tog statsministerens forklaring – eller mangel på samme – »til efterretning« (Det Radikale Venstre efter Lars Løkke Rasmussen forinden havde ringet til gruppeformanden, Morten Østergaard, for at sikre sig dette).

Enhedslisten, SF og Alternativet foreslog omvendt en vedtagelse, som opfordrede regeringen til at »sikre«, at der ikke igen ville opstå en modsætning mellem dens politik, og det Kronprins Frederik siger og gør.

»Vi er jo fuldstændig bange for at snakke om kongehuset, hvilket er sjovt, for hvad enten man er republikaner eller ej, burde man i det mindste kunne snakke om det,« siger Alternativets kulturordfører, Rasmus Nordqvist, mens SF’s kulturordfører, Holger K. Nielsen, mener, at der er en »berøringsangst« over for kongehuset, som ikke kan forsvares, når skatteyderne sidste år betalte 106,5 millioner kroner til dets opretholdelse.

Det mener partierne om kongehuset:

 • Socialdemokratiet (A): Monarkiet skal bevares. Efterhånden skal dronningens medvirken ved regeringsdannelser ophæves. Kongehuset er i dag en samfundsinstitution, som er vigtig for alle danskere.
 • Det Radikale Venstre (B): Monarkiet skal bevares i sin nuværende form – dog uden rang- og ordensvæsen. Kongehuset er overordentligt velfungerende, og dets medlemmer opfylder på bedste vis den rolle, kongehuset har i et moderne, repræsentativt demokrati.
 • Det Konservative Folkeparti (C): Monarkiet skal bevares som en del af vores forfatning og som nationalt samlingspunkt. Vi har et kongehus, vi kan være stolte af, og som vi skal værne om. Den kongelige familie yder et fantastisk stort stykke arbejde for Danmark, og den nyder stor respekt både i Danmark og udlandet.
 • Socialistisk Folkeparti (F): Monarkiet er et levn fra enevælden. At nogen fødes til en bestemt titel, hvortil der er knyttet bestemte privilegier, beføjelser, forpligtelser m.v. er i klar modstrid med demokratiets væsen. Da der åbenbart ikke er tilslutning hertil, bør grundloven i det mindste ændres, så de sidste politiske beføjelser, der i dag ligger hos monarken, afskaffes.
 • Liberal Alliance (I): Monarkiet skal bevares som et konstitutionelt monarki, hvilket betyder, at ingen lov er gyldig, uden den er fulgt op af en ministers underskrift og et flertal i Folketinget. Kongehuset er en dansk tradition. Shu-bi-dua har ret, når de synger, »hva’ skal vi med en præsident, sådan en folkepolitibetjent«.
 • Dansk Folkeparti (O): Monarkiet skal bevares i sin nuværende form. Den skarpe adskillelse, der er mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt skal opretholdes. Danmark har verdens bedste kongehus.
 • Venstre (V): Monarkiet skal bevares i sin nuværende form. Kongehuset er en vigtig del af den danske kulturarv. Derudover indgår kongehuset som et naturligt og traditionsrigt led i den tredeling af magten, som vores demokrati bygger på.
 • Enhedslisten (Ø): Monarkiet skal afskaffes. Bevillingerne til dronningen og den øvrige familie skal stryges. Det er udemokratisk, at en familie er særligt privilegeret, og at en ledende stilling i samfundet – selv om den stort set kun er ceremoniel – nedarves i en bestemt familie.
 • Alternativet (Å): Har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.

Kilder: ’Håndbog i dansk politik, 2003’, Liberal Alliance og Alternativet

’Demokratisk problem’

I stedet er kongehuset, dets rolle og medlemmer et af de sidste, måske sidste, tilbageværende tabuer i dansk politik. En politiker sammenligner endda det at kritisere kongehuset offentligt med at afbilde profeten Muhammed: Begge dele opfattes nærmest som blasfemi og gøres kun under eget ansvar (hvilket gør, at vedkommende heller ikke vil citeres for sammenligningen).

»Politikere og embedsmænd er underdanige over for kongehuset i en grad, som trodser enhver beskrivelse, og Kronprins Frederiks IOC-sag er et tydeligt eksempel,« siger Søren Søndergaard i dag.

»Når fjernsynskameraerne er slukkede og journalisterne uden for hørevidde, kan man jo stå og diskutere med politikere fra Socialdemokratiet og regeringspartierne, som helt åbent erkender, at her er der da et problem. Men lige så snart de går på talerstolen i folketingssalen, kan de kun rose kongehuset og kronprinsen. Det er de velkomne til, men det er et demokratisk problem, at der er områder – som ikke er ligegyldige al den stund, de er omtalt i Grundloven – som man ikke kan diskutere. Man skulle jo ellers også tro, at det ville være i kongehusets interesse, at eventuelle problemer blev diskuteret, og afklaret, så de ikke lige pludselig blev til såkaldte ’sager’.«

Meget sigende har de samme politikere – før Kronprins Frederik blev medlem af IOC – advaret mod situationen. Og efterfølgende haft travlt med at forsikre, at kronprinsen skam har gjort deres skepsis til skamme. Eller som den daværende kulturminister Brian Mikkelsen forklarede i en pressemeddelelse, efter at Kronprins Frederik i 2008 havde erklæret sit kandidatur til posten:

»Mine tidligere mere skeptiske udtalelser om kronprinsens mulige IOC-kandidatur er forældede.«

Shitstorm

I 2015 skulle der – med senere justitsminister Søren Pinds (V) ord – en shitstorm til, før kongehuset beklagede, at Kronprins Frederik havde kørt frem og tilbage over Storebæltsbroen, selv om broen var lukket for al trafik på grund af stormen Egon.

En beklagelse som nu ikke fik Søren Pind til at afstå fra at kalde kritikken for »fuldstændig vanvittigt« og kritikerne »lighedshipoer« – en henvisning til HIPO-korpset (Hilfspolizei), der som bekendt var tyskernes danske hjælpepoliti under besættelsen.

Det Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe, som i 2009 var med til at stifte Den Republikanske Grundlovsbevægelse, har oplevet, hvordan reaktionen kan være, når man kritiserer kongehuset. Hun tror, at præcis det afholder mange af hendes kollegaer fra at gøre det.

»Andre politikere er vel bange for at blive udsat for det samme, som jeg har været udsat for, nemlig at hvis man principielt er modstander af monarkiet som styreform, så bliver man her i landet nærmest fremstillet som landsforræder eller i hvert fald laver landsskadelig virksomhed,« siger Zenia Stampe.

Ifølge den radikale kulturordfører forsøger tilhængerne af kongehuset at gøre alle spørgsmål om emnet til et spørgsmål om for eller imod kongehuset. Eller de forsøger – senest i forbindelse med IOC-sagen – at gøre spørgsmålene til et enkelt: Nemlig om man er for eller imod Kronprins Frederik.

Og hvis – når! – tilhængerne af kongehuset har haft held med at definere debatten, forsøger de derefter at stoppe den med henvisning til, at kongehuset – eller kronprinsen – netop ikke er til debat, men er så populær som aldrig før.

Hvilket også medvirkede til, at den daværende SR-regering opgav at nedsætte en såkaldt grundlovskommission, der blandt andet skulle have skrevet kongens magt ud af Grundloven og rettet det til regeringens magt. Der var ikke den fornødne opbakning i hverken Folketinget eller befolkningen.

Kongehuset og politik

 • Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) forsikrede i 2008, at der ikke ville kunne opstå et »modsætningsforhold« mellem regeringens og Kronprins Frederiks politiske linje i forbindelse med, at sidstnævnte blev medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).
 • I forbindelse med OL i Rio i sommeren 2016 opstod der dog – tilsyneladende – et sådan modsætningsforhold mellem regeringen og Kronprins Frederik i spørgsmålet om en udelukkelse af Rusland på grund af landets mangeårige brug af statsdoping. Kulturminister Bertel Haarder (V) opfordrede til en udelukkelse, mens Kronprins Frederik ikke bare kom frem til en anden konklusion ved den afgørende afstemning i IOC. Efterfølgende forsvarede Kronprins Frederik, i et interview med BT, beslutningen med ordene: »Der er faldet en beslutning, og den står jeg også inde for. Det må jeg sige.«
 • Information har tidligere beskrevet, hvordan Kulturministeriet sendte i alt fem mails til kongehuset angående »McLaren rapporten og WADA« (det internationale dopingagentur og dets undersøger Richard McLaren). Kulturministeriet har afvist at udlevere indholdet af henvendelserne til kongehuset med henvisning til behovet for at »beskytte væsentlige hensyn til private og offentlige interesser«. Den udleverede liste over Kulturministeriets dokumenter i sagen afslører samtidig, at kongehuset aldrig svarede på de sendte mails.
 • Bertel Haarder har efter IOC-afstemningen og Kronprins Frederiks udtalelser i et skriftligt svar til Folketingets kulturudvalg gentaget, at »ligesom WADA, Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund havde jeg gerne set, at Rusland var blevet udelukket fra De Olympiske Lege«.

Kronprinsen er godt opdraget

Spørger man politikerne, hvorfor der er berøringsangst over for kongehuset, giver de tre svar.

Der er dem, som mener, at slaget allerede er tabt på forhånd, så hvorfor spilde kræfter på diskussionen og/eller selv blive upopulær. Andre – som Søren Pind – mener, at kongehuset, ipso facto, er hævet over enhver debat.

Og endelig mener nogen, at berøringsangsten skyldes, at kongehusets medlemmer ikke kan forsvare sig, hvorfor politikerne må gøre det. I Danmark har alle ytringsfrihed ifølge Grundloven, hvilket altså også gælder for kongehusets medlemmer.

Men der er tradition for, at disse ikke benytter sig af denne frihed, eller for den sags skyld deres grundlovssikrede stemmeret, når det drejer sig om politiske spørgsmål. At andre højtplacerede ’offentlig ansatte’ ikke nyder det samme privilegium, er så en anden sag.

»Det er en særlig diskussion og særlige spilleregler, da medlemmer af kongehuset er underlagt særlige betingelser, hvad angår deltagelse i den politiske debat, og blandt andet har de jo ikke mulighed for selv at udtale sig,« som Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, skriver i en kommentar.

I dag fastholder Søren Espersen, at al debat om kongehuset hører hjemme bag lukkede døre i Folketinget. Årsag: Debatterne ender netop med at blive et spørgsmål om for eller imod dette.

»Spørgsmålene om IOC-afstemningen er relevante, men af gode grunde kan statsministeren ikke svare på dem. Og det er frustrerende, så kongehuset hører hjemme i lukkede samråd, med mindre det handler om at afskaffe monarkiet – eller vi skal have en kvindelig tronfølger, som vi havde en folkeafstemning om. Det kan man selvfølgelig godt diskutere åbent. Men ellers ikke.«

– Men er der ikke talrige spørgsmål, for eksempel om EU, politikerne godt kan diskutere for åbne døre, selv om de er tilhængere eller modstandere?

»Hovedårsagen er nok, at der her er en part, som ikke kan sige noget, nemlig kongehuset selv. Kronprinsen må da sidde med en frustration over, at han ikke bare kan få lov at sige, hvad der er sket. Men det kan han ikke. Jeg nægter at tro på, at kronprinsen kan have gået imod en lodret ordre i forbindelse med IOC-afstemningen. Der er han alligevel for godt opdraget hjemmefra til, at det gør man altså ikke.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, til kritikken.

Men regeringspartiets ligestillingsordfører, Jakob Engel-Schmidt, kritiserede sidste år – som en af de sjældne borgerlige politikere – kongehuset i forbindelse med Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys deltagelse i et dansk eksportfremstød i Saudi-Arabien. Et besøg Jakob Engel-Schmidt mente, at kongehuset burde have afstået fra eller brugt til at kritisere landets behandling af kvinder og brud på andre menneskerettigheder.

»Hvis den royale familie ringer til Christiansborg og siger: ’Prøv at høre, Kristian Jensen (daværende udenrigsminister, red.), vi gider ikke med i dit Challenger-fly og flyve ned til ørkenen, hvor ingenting gror, og kvinder har det svært’, så finder man en undskyldning,« lød det i radioprogrammet ’Annejagt’ på Radio24syv.

Det mente Kristian Jensen nu dengang ikke var tilfældet, og i dag ønsker Jakob Engel-Schmidt ikke at kommentere på, om der skulle være en berøringsangst over for kongehuset.

»Den diskussion har jeg ikke noget behov for at genoplive,« lyder den kortfattede kommentar. 

Selv skriver kongehuset i en kortfattet mail, at man »ikke ønsker at kommentere sagen«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

Kamikazepilot fanget i spin(d)

Tillad mig at henvise til mit eget debatindlæg om kongehuset begyndende udfasning fra 2008 i nærværende avis:

https://www.information.dk/debat/2008/04/kamikazepilot-fanget-spind

Kurt Loftkjær

Kamikazepilot fanget i spin(d)

Tillad mig at henvise til mit eget debatindlæg om kongehuset begyndende udfasning fra 2008 i nærværende avis:

https://www.information.dk/debat/2008/04/kamikazepilot-fanget-spind

Det har vi debatteret før. Jeg mener stadig at kronprinsen handlede korrekt iht. IOCs Charter og hele tankegangen bag de olympiske lege. Den dag disse lege politiseres så meget som visse kræfter åbenbart ønske, bør legene nedlægges.
Søndergaards mission er tåkrummende pinagtig. Skal han ikke snart pensioneres? Først i folketinget. Så i EU. Og så tilbage til folketinget. Rotationsreglerne burde også gælde EUpolitikere.

Mads Kjærgård, Jesper Nielsen, Flemming Berger, Vibeke Hansen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Kronprinsen har misligeholdt den kontrakt der er nedfældet i Grundloven om at han holder sig fra politik mod at han og hele den kongelige familie bliver forsørget kongeligt af de danske skatteydere -
I øvrigt en regel der blev nødvendig efter et par konger prøvede enten at sælge (1864 tilslutte sig det tyske forbund) eller dronningens far-far der i tyverne prøvede at kuppe landet for næsen af socialdemokrater. Grundloven skal ikke kunne gradbøjes.

Teodora Hansen, Nike Forsander Lorentsen, Hanne Ribens, Trond Meiring, Carsten Mortensen, Bruger 196134 og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar

OL er netop ikke politik!!

Jens Falkenberg, Vibeke Hansen, Hans Aagaard, Britt Kristensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi ser for tiden, hvad vi risikerer ved at åbne for en politisering af det øverste embede i landet. Det skal vi ikke nyde noget af.

Flemming Berger, Hans Aagaard og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

Ser frem til at Se & Hørs filial på Amalienborg afskaffes. Men da jeg er +70, så bliver det nok først i mine børnebørns tid, at fornuften indtræder. Hvis den da gør det. Indtil da, må vi alle leve med og betale for den naragtige komedie.
Men ellers - sjovt, at Inf. taler om tabuer. På nærværende avis er dannebrog ét af tabuerne - den las må der ikke siges noget ondt om. Spøjst!

Selv med små fodfejl er vi bedre tjent med et kongehus. Bliver det afskaffet skal en President erstatte dem. Presidender vil vælges, og det bliver en politisk repræsentant. De kan være lige så korrupte som politikere, særlig fordi de har en særlig adgang til landes spidser. De koster ca lige så meget og så er vil kun ca halvdelen af befolkningen være tilfredse med personen. De kan dumme sig rigtig meget, have investeringer i skattely og mm. Se blot på udlandet.
Vi ved ikke hvor Heldige vi er med vores kongehus - spørg blot befolkningerne i udlandet...

Karsten Aaen, Flemming Berger, odd bjertnes og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

Man kan godt have en republik, uden en president med realpolitisk magt. Det har man også på Island. Måske har Danmark været ret heldige med nuværende og forhenværende monark. Men en Islandsk president skal være kvalificeret og have tillid i befolkningen.

Christian de Thurah

Diskussionen her har i virkeligheden ikke så meget at gøre med, om man er royalist eller republikaner. Kernen et kronprinsens medlemskab af IOC. Kronprinsen er interesseret i sport, og det er helt fint, men IOC har et meget dårligt omdømme, hvad korruption angår, og alene det burde have været nok til, at den, der formentlig skal være vor næste monark, holdt sig på afstand.
Nogen burde have rådet kronprinsen bedre.

Teodora Hansen, Troels Just og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar
Carsten Mortensen

"At bringe sig i erindring" - et Kierkegaards'k udtryk ...
Det ér hvad de gør - disse "fede fluer".

Længe siden er det, at danske arbejdere demonstrerede med skilte som dette:

»Knæk sablen, bryd kronen, styrt kirken«

http://politiken.dk/bagsiden/art5513560/Politiet-slog-h%C3%A5rdt-ned-p%C...

Torben K L Jensen

Hvis kongehuset skal betragtes som en institution bør det også underlægges årlige effektiviseringskrav på 2 % med andre ord: Det skal kunne betale sig for kongehuset at arbejde 2% mere hvert år for den samme appanage og dovenskab vil føre til økonomiske sanktioner.

Jens Falkenberg, Troels Just og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar

Længe siden er det i det hele taget at danske arbejdere har markeret sig!

Ole Christiansen

Det ærgrer mig at kongehusets underholdningsværdi er faldet så meget de seneste år. Vi ser aldrig mere Grev Ingolf og hans overmund.... og Prinsgemalens absurde froi-gras-vom er blevet et sjældent syn i landet, nu han har pensioneret sig.
Vi får mindre og mindre for vores skatte penge Selv Linie 3 er løbet tør for inspiration..
Så hvis Kronprinsen skal dumme sig, kan han så ikke gøre det lidt mere underholdende?

En republik er vel det mest logiske .

MEN så er der også noget med den nationale tradition, landets historiske profil, Grundloven og den tilknyttede "sædvaneret" .

Danmark har en fornuftig forfatning , og så længe kongehuset fungerer, så er der ikke grund til at lave om på forfatningen - en ændring af forfatningen bliver en grim omgang, hvor alle mulige interessegrupper med af og til modsatrettede dagsordenen vil have deres "fingeraftryk" med ( f eks henvisninger til FN-pagten, menneskerettighedserklæringen, regler om dyrevelfærd, begrænsninger af abortadgang, fastlæggelse af forpligtelse til f eks 1% af BNP til ulandhjælp, forbud mod hvalfangst, forbud mod sælskind , monopol for folkeskolen til at drive skoler, krav om forfatningsmæssig anerkendelse af diverse religioner på linje med folkekirken o s v o s v o s v)

Vi skal bare have forberedt en "nødbremse" og exitmulighed til republikken for det tilfælde at en konge/dronning bliver uegnet til jobbet - det er en operation, der diskret skal være parat "i skuffen" i stats- eller justitsministeriet til hurtig ekspedition, hvis behov måtte opstå.

Og i øvrigt, så behøver vi vel ikke at brødføde alle slægtninge til kongen/dronningen - bare giv et en god betalig og værdig ramme til kongen/dronningen .

Jørgen Lejf Hansen

https://youtu.be/k-vSVsFJifU
Besynderligt så tavs den mand er blevet, efter han har fået ministerbil.
Ja han rejser sig høfligt op, som en lille skoledreng når den røde løber bliver trillet ud..

Fantastisk godt billed. Jeg fyldes med samme resignation, som udtrykket i deres ansigter. "Hvem er de mennesker?"

Mads Kjærgård

Beslutningen viser med alt tydelighed at Frederiks IQ er betydelighed højere end vore politikere.

Casper Pedersen

Jeg har hele tiden ment at han ikke har noget at gøre i den komite - speciel da man ved at den er gennemsyret af korruption, og det er en "venskabs klub".

Det skulle have været en repræsentant fra DIF (ikke fordi de er meget bedre når det komme til korruption), da det er Idrætten selv som skal have indflydelse - ja, det lyder vist lidt dumt.

Jeg mener ikke det tjener kongehuset at blive involveret i OL eller andre ting som kan gøre politisk, det går direkte imod tankegangen bag kongehuset og monarkiet.

Hvorfor man besluttede sig for at gå med til dette er måske det rette spørgsmål - og det kunne være interessant at vide hvad Hende Majestæt egenligt mener om dette.

Kongehuset rager mig en høstblomst, men så længe der er flertal for at bevare det, og bruttoudgiften begrænser sig i området 100 millioner, mener jeg der er langt mere spændende emner at bruge tid på, og Kronprinsen må sgu da stemme, som han vil, i den funktion han måtte have. Alt andet ville da være mere sygt end monarkiet selv.