Læsetid: 4 min.

Udlændingestyrelsen adskiller små børn fra deres mødre

Udlændingestyrelsen skiller ægtefæller og små børn fra deres mødre i en række familiesammenføringssager. Hård kritik fra NGO’er
Mens den 34-årige Waleed har fået asyl som politisk flygtning, og mens der er meddelt tilladelse til familiesammenføring til ægteparrets tre børn på 6, 5 og 3 år, har hans kone fået afslag.

Mens den 34-årige Waleed har fået asyl som politisk flygtning, og mens der er meddelt tilladelse til familiesammenføring til ægteparrets tre børn på 6, 5 og 3 år, har hans kone fået afslag.

18. februar 2017

Waleed er begyndt at lyve for sin hustru. Han tør simpelthen ikke fortælle hende sandheden af frygt for, at hun kunne finde på at tage sit liv, hvis hun finder ud af, at Udlændingestyrelsen har afgjort hendes sag og det med et resultat, der er katastrofalt for familien:

»Refusal of application for family reunification

Mens den 34-årige Waleed har fået asyl som politisk flygtning, og mens der er meddelt tilladelse til familiesammenføring til ægteparrets tre børn på 6, 5 og 3 år, har hun fået afslag.

Styrelsen mener ikke, deres ægteskab kan anerkendes efter dansk ret, og desuden har Waleed ifølge styrelsen ikke haft et fast samliv af længere varighed med hende. At han afbrød samlivet, fordi han flygtede ud af Sudan for fire år siden, ændrer ikke noget. Der er simpelthen ikke noget familieliv at beskytte, vurderer Udlændingestyrelsen.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Pia Qu
  • Niels Duus Nielsen
  • Dorte Sørensen
Pia Qu, Niels Duus Nielsen og Dorte Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Henning Nielsen

Det her lyder som om Udlændingestyrelsen har ansat nogle pænt syge i roen mennesker.

Hvem i sådan en styrelse løfter af og til hovedet og tænker, om det nu også bliver en rigtig afgørelse sådan ud over det rent juridiske?

Kan det virkelig passe, at vi skal trækkes med politiske ledere, der lader sådan noget her ske?

Vi har fattet, at vi ikke skal have hele verden til Danmark, men i enkeltsager som den her kan det være svært at se, hvorfor det skal blive så ubarmhjertigt.

John Andersen, Niels Duus Nielsen, Rikke Nielsen, Carsten Munk, Bjarne Bisgaard Jensen, Arne Lund, Hans Larsen, Gert Romme, Mads Berg og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Jeg ved ikke, om man skal vise DF-partikort for at blive ansat i Udlændingestyrelsen, eller om man først kan blive ansat efter, man har bestået en test i empatiforladthed og villighed til at fortolke menneskerettigehederne, som Fanden læser Biblen.

Men et eller andet er gået helt galt med kulturen i den styrelse. Det er uden sammenligning den styrelse, der bevæger sig længst væk fra det lovsæt, det er meningen, det skal arbejde under, og så længe, ingen politikere finder det opportunt at gribe ind overfor denne hån mod basale retsstatsprincipper, får denne skændige farce lov at fortsætte.

Jeg kommer aldrig til at forstår, hvordan disse mennesker i Udlændingestyrelsen, der sprøjter disse lovstridige afgørelser ud i en lind strøm, kan holde sig selv ud. Men det er nok bare mig, der hverken har fattet tidsånden eller indset hvilken vej, vinden blæser i dette lille fremmedfjendske land.

John Andersen, Niels Duus Nielsen, Rikke Nielsen, Arne Lund og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Nu er der jo i forvejen 2 lande-rapporter fra denne styrelse, sidst Somali-rapporten, der viser effekten af høj løn-bonus for "rigtige" beslutninger og ganske lav moral.

"Det kan simpelthen ikke være i overensstemmelse med menneskerettighederne" . Nej selvfølgelig ikke. Chikanestyrelsen har for længst forstået hvad der er under opsejling, nemlig at regeringen planlægger et målrettet opgør med mennskerettighederne. Det sker når DK i 2. halvår af 2017 overtager formandsskabet for Europarådet, og dér vil søge opbakning til en "reform" af menneske-rettighederne. Det har Løkke opbakning til hos et flertal i Folketinget, inkl. Soc.dem.

Hver gang jeg læser beretninger som denne, så kommer jeg til at tænke på Sebastian Haffners bog En tyskers erindringer", hvor Haffner belyser det politiske klima i Tyskland i mellemkrigsårene, og hvordan embedsstanden gradvis lod sig rive med, mens andre lukkede øjnene i et forsøg på at opretholde en normalitet, indtil denne blev en umulighed.
Kommer også til at tænke på Carl Madsens beskrivelser af hvordan pæne, neutrale danske embedsmænd i 30'erne sendte jøder og politiske flygtninge tilbage til Tyskland.
Har det officielle Danmark slet intet lært af historien? Og kan man ikke se? - vil ikke se? hvordan disse tider i stigende grad ligner 30'ernes.
Chikanstyrelsen er som de tre aber: hører intet, ser intet, siger intet - men retter blot ind til højre, og udfører de ordrer, de får fra Støjberg og Marin Henrikzen.

Niels Duus Nielsen, Mandatar Torben Wilken og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Dette er ikke den eneste ulykkelige sag, desværre. Udlændingestyrelsens folk er i den grad præget af den retorik, der finder sted i Folketinget af efterhånden de fleste partier. Diskussionen om "danskhed" har gjort tingene endnu værre.
Min frisør er fra Irak. Han kom tin Danmark som 6-årig. Havde en dansk kæreste, som meget ung, men det blev ikke til mere. Han blev senere gift med en pige fra Irak, som han fik to børn med i Danmark.
Børnene er danske statsborgere, da de er født her. Han er dansk statsborger, taler et smukt dansk. Han har sin egen forretning, betaler dansk skat, forsørger sig selv og sine børn og har sit eget hus.
Alligevel har hans kone, hans børns mor, ikke fået tilladelse til at opholde sig i Danmark.
Er det til at forstå?

Pia Qu, ingemaje lange, Arne Lund og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Anna Sørensen

Jeg SKAMMER mig over vores 'udlændingestyrelse'!!!

Er vores offentlige / statslige forvaltninger ved 'helt at stå af'? Sagerne står i kø, jeg kan nævne SKAT, skolereformen (som man i styrelsen siger var håndteret forkert =dumt og uvidende), miljøministeriet...

@Tommy: Min frisør er fra Syrien. Han var også frisør i Syrien. Han er muslim men drikker lidt alkohol indimellem. Han er absolut ufarlig og ikke særligt ekstrem. Flink fyr og han hedder Salid. Det undrer mig bare lidt, at han tager det samme for en klipning i DK som det kostede i Syrien siger han, nemlig 100 kr. Men hvad ved jeg om priserne i Syrien?

Anna Sørensen

Er vores stats-forvaltninger for DUMME? I betydningen uvidende??
Selv den fineste statslige forvaltning er jo ikke bedre end den enkelte medarbejder...
Men hvorfor nu det, hvad er forklaringen:
-I flere år har vores uddannelses-system og hermed også universiteterne været underlagt en økonomi-styring, der belønner antal studerende, der gennemfører hele studiet. Dvs. man sorterer helst ikke studerende fra undervejs.
-Hvordan er kulturen i en stats-forvaltning?
-Og hvad med den politiske ledelse?
-At være offentligt ansat, kan være en sovepude. I hvert fald før i tiden betød det livslang ansættelse. Er 'sovepuden' blevet en kultur? Så man glemmer formålet med arbejdet undervejs?
-Vi har brug for det offentlige, fordi mange grundliggende ting ikke kan betale sig at udføre for et privat firma. Det skal være landsdækkende og betales over fælles kasse, fordi det gavner hele landet. Imidlertid har 'det offentlige' nogle gange en indbygget 'svaghed', som DSB i Danmark, DBB i Tyskland og SBB i Schweiz, hvor alle tre befolkninger har en indbygget hovedrysten over disse statslige selskaber... ;o)

Hvad skyldes det? Det er der helt sikkert nogle gode faglige bud på, det kunne fx være emnet for en artikelserie for Information?

Mandatar Torben Wilken

Denne sag viser med al tydelighed, at Folketinget – Embedsværket og sikkert også Udlændingenævnet ikke vil respektere EMRK (Den europæiske menneskerettighedskonvention) som de alle personligt er forpligtiget til. Denne konvention blev til efter Anden Verdenskrig af De Allierede, mine forældres generation (1886 – 1985) der havde oplevet både Første Verdenskrig, som var umenneskelig grusom, en økonomisk krise i 1930verne, som var en ægte økonomis krise og så Anden Verdenskrig (1939 – 1945). Så havde de fået nok. EMRK – FN med alle dens konventioner blev skabt som et konkret bevis på læren fra ulykkerne.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EMRK er ” den enkelte borgers beskyttelse mod den, til enhver tid siddende magthaver”. Derfor kan magthaverne ikke selv ændre på konventionen, de kan kun annullere deres tilslutning til den og dermed ryge ud af ”det gode selskab”. Det følger også af samme konventions tilblivelse, at magthaveren ALDRIG kan fortolke konventionen eller dens enkelte artikler, magthaverne kan kun rette sig efter den og dens samlede artikler 100 %.
Det vi desværre ser, er et folketing, en række politiske partier, en regering (blå eller rød) som ikke vil efterleve konventionens klare budskab og sikre den enkelte borger, uanset nationalitet, deres konventionssikrede rettigheder og beskyttelsen af de ukrænkelige rettigheder mod dem selv ”magthaverne”. Dette er problemet. Udlændingemyndighederne svigter borgerne ved kun at rette sig efter de politiske instrukser og den følgende nationale lovgivning, som ikke kun er på kollisionskurs mod konventionerne, men direkte er brud på samme. Denne proces har stået på i lang tid.
Tidligere statsminister Anders Fog Rasmussen (V) og hans højre hånd, Claus Hjort Frederiksen (V), Bertel Haarder (V) der personligt, for at sikre sig en post som EU-kommissær, brød sin Grundtvigske menneskesyn og gennemførte en udlændingelov i 2002, som alvorligt krænkede menneskerettighedskonventionen.
EU domstolen, både den i Luxembourg og den i Strassburg, er domstole der som de eneste, har retten til at fortolke EU-retten og som alle medlemslande SKAL tage til efterretning og rette sig efter 100 %, dette sker ikke i dansk praksis. Nej! efter en dom ved disse to domstole, skal ministeriet selv fortolke dommen, hvilket i praksis betyder ”hvorledes kan vi undgå at rette os efter dommens klare budskaber og konklusion. Dette kære venner, er virkeligheden i Danmark. Jeg ved det, for jeg og andre har i en lang årrække fulgt dette ”spil for galleriet” på nærmeste hold. Gældende ret er én ting – virkeligheden en ganske anden. Den rammer ikke kun udlændinge, men i højeste grad også og især danske statsborgere der tillader sig den uartighed, i.h.t. EMRK art. 12 at gifte sig med netop den, de selv ønsker. Hvis det sker med en person udenfor EU´s kreds af medlemslande, så får man et konkret problem med at få lov til at leve sit familieliv i sit eget fædreland Danmark. Dette gjorde daværende minister Bertel Haarder krystalklart d. 22. februar 2002 i Fællessalen på Christiansborg, hvor jeg og nogle andre danske statsborgere holdt møde med dansk-udenlandske ægtepar og folketingets politikere og hvor Bertel Haarder ikke kunne holde sig væk som pålagt ham. Han sagde: ”Nu er EU blevet udvidet til at omfatte 20 medlemslande, så kan danskerne vel finde deres ægtefælle i disse lande” citat slut.
Torben Wilken – mandatar og formand for DNM