Nyhed
Læsetid: 3 min.

Imamer får ikke længere lov til at blive domsmænd og nævninge

Præster kan ikke blive domsmænd og nævninge, men det kan imamer godt. Nu vil justitsministeren sidestille de religiøse forkyndere, fordi der ikke må kunne rejses tvivl om domstolenes »uafhængighed og upartiskhed«
Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil udvide retsplejelovens forbud mod at såkaldte gejstlige bestrider hvervet som domsmand eller nævning til også at omfatte imamerne

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil udvide retsplejelovens forbud mod at såkaldte gejstlige bestrider hvervet som domsmand eller nævning til også at omfatte imamerne

Nicolai Tobias

Indland
9. marts 2017

Imamer får fremover ikke lov til at sætte sig til rette i retssalene som domsmænd eller nævninge.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nemlig udvide retsplejelovens forbud mod at såkaldte gejstlige fra anerkendte/godkendte trossamfund, herunder præster, bestrider hvervet som domsmand eller nævning til også at omfatte imamerne.

»Det er afgørende for mig, at der i retsplejeloven er generelle krav til lægdommere, som behandler præster og imamer fra forskellige trossamfund lige. Det er ikke tilfældet i dag, og der er derfor behov for en ændring af de gældende regler om udelukkelse af gejstlige fra folkekirken og de anerkendte trossamfund,« skriver Søren Pape Poulsen til Folketingets retsudvalg.

Ifølge justitsministeren skyldes beslutningen, at der ikke må kunne rejses tvivl om domstolenes uafhængighed og upartiskhed og om, hvorvidt deres afgørelser »alene er baseret på gældende dansk ret«.

Søren Pape Poulsen henviser til, en række personer af samme årsag i dag er udelukket fra at være nævninge eller domsmænd, fordi disses medvirken i en straffesag kan »give anledning til tvivl«. Ud over præster kan for eksempel ministre og en række tjenestemænd heller ikke blive det.

»Da det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt de afgørelser, der træffes af domstolene, er påvirket af bl.a. religiøs overbevisning, er det min opfattelse, at gejstlige, der som medlemmer af præstestanden har en særlig central rolle som forkyndere af den enkelte religion, fortsat bør være udelukket fra at være lægdommere,« skriver justitsministeren.

Søren Pape Poulsens beslutning kommer, efter at et flertal uden om regeringen tidligere har kritiseret, at nok er imamer og andre religiøse forkyndere, der i et anerkendt/godkendt trossamfund udfylder den samme rolle som en præst, også omfattet af retsplejelovens § 70, der udelukker gejstlige fra at være nævninge og domsmænd.

Men forbuddet gælder kun for forkyndere fra netop anerkendte/godkendte trossamfund (trossamfund blev indtil 1969 anerkendt af kongen, for siden at blive godkendt). I dag er der 27 anerkendte/godkendte islamiske og islaminspirerede trossamfund i Danmark, men der er ikke registreringspligt for trossamfund, og der findes en del, som er ikke anerkendt ved kongelig resolution eller siden er blevet godkendt.

Lægdommere

  • 10.000 danskere er såkaldte lægdommere. Som enten domsmænd eller nævninge er de med til at dømme i en række straffesager. Lægdommerne er på en række punkter ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.
  • Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen. Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget. Man skal dog være en såkaldt uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget og er under 70 år i hele den fireårige periode.
  • Følgende udtages endvidere ikke: ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsnets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds såkaldt gejstlige.

Den omstridte Grimhøjmoské i Aarhus tilhører således ikke et godkendt trossamfund, men er organiseret i en godkendt forening, og imamer herfra vil ikke være udelukket fra at blive nævninge eller domsmænd.

Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, er tilfreds med Søren Pape Poulsens beslutning:

»Udover at det selvfølgelig er urimeligt, at imamer godt kan blive nævninge eller domsmænd, når præster ikke kan, så er der jo en risiko for, at bestemte retsopfattelser kan vinde indpas i det danske retssystem. Og det er for eksempel sharia–lovgivning. Det er meget problematisk, at man ikke har tænkt over dette noget før,« siger Martin Henriksen.

Til gengæld har Enhedslistens kirkeordfører, Bruno Jerup, svært ved at se, at det skulle være et problem, at præster – og for den sags skyld imamer – er domsmænd eller nævninge.

»En påstand om at de mere end andre troende skulle dømme efter tro og ikke efter gældende lovgivning er tvivlsom. Men hvis man fastholder, at de ikke må være domsmænd og nævninge, så må man behandle gejstlige fra forskellige trossamfund ens. Det vil naturligvis betyde, at udelukkelsen også gælder imamer,« siger Bruno Jerup.

Ifølge justitsministeren bliver forbuddet en del af en kommende revidering af en række af retsplejelovens bestemmelse om lægdommer, som han forventer at fremsætte inden sommerferien.

Senest vedtog Folketinget i 2009, at dommere ikke må bære religiøst betingede tørklæder eller andre religiøse symboler med henvisning til, at disse skal fremstå neutrale og »dermed understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt«. Forbuddet gælder dog ikke for domsmænd og nævninge.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvorfor skal gejstelige ikke behandles lige som alle andre? I stedet for at indskrænke deres muligheder, så burde det gå den modsatte vej. Logikken mangler, men Søren Pape er vel ikke forpligtiget ud over sine evner.

Erik Karlsen, Torben K L Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Ribers

Jeg vil heller ikke dømmes af folk der dyrker yoga!

Jesper Nielsen

Fordi folk som ser og hører syner og lider af vrangforestillinger ikke hører hjemme i en retssal?

Eller måske ligefrem fordi religiøse folk, der f.eks. ikke anerkender kvinders ligeberettigelse i h.t. dansk lovgivning, ikke har noget at gøre i en dansk retssal ...

Torben K L Jensen

På den anden side er det den eneste måde de (immanerne) kan lære noget om dansk retspraksis og sædvane. Idiotisk beslutning.

Der kan siges meget både for og imod. Jeg er mest tilhænger af at lade dem sidde (som lægdommere). Søren Papes forslag vil være en legitimering af imamernes autoritet her i Danmark - og den vil jeg til enhver tid betvivle, i hvert til indtil vi evt. får en egentlig imanuddannelse her i landet.

Lovgivningsmæssigt er der jo tale om en teknikalitet. Jeg vil nødigt være bøsse og stå foran et nævn af imamer, specielt med min akrofobi.

Bjarne Bisgaard Jensen

Hvordan vil man sindelagskontrollere alle øvrige lægdommere og nævninge?

Gælder dette også for rabbiner, munke, scientologyforkynder mm. eller er det kun kristendommen og Islam der anses for at være "legitime" religioner i DK?

torben - nielsen

Husk på, at al religion - er kollektiv overtro.

Touhami Bennour

Jeg vil prøve at sige : religion i sig selv er ikke overtro, i så fald kan man sige at al litteratur er overtro. Den dreng hos H. C. Andersen, der siger "kongens ny klæder"( på fransk er oversat til "le Roi est nu. "kongen er nøgen". Men da det er millioner af børn verdens over repeterer det, så accepterer man det. Det der gør at en påstand hører til mytologi er når ingen tror på det. Jeg fik den tanke da jeg har læst i en tandlæge kliniks hjemme side at panorama røntgent er gratis for de nye klienter, men da jeg gik derhen og foretaget den panorama billedet, vil receptionisten kræve udbetaling. det er svindel og snyd. Det skriver noget der og mener de noget andet. Det samme sker for Religionen, når folk ikke tror på den men misbruger den, så taber den værdien. Det skal sandhed til. Folk smider ikke religionen helt ud men melder sig ud af folkekirken.

Søren Kristensen

Jeg har aldrig rigtigt forstået ideen med domsmænd. I hvilke andre fag (bortset fra X-faktor) er det en fordel at lade amatører (publikum) bestemme slagets gang? Omvendt, hvis man accepterer ideen, og det gør vi jo i vid udstrækning, så giver det ingen mening at diskriminere på bagrund af overbevisninger, mens det er imperativ at de professionelle sammensætter "domsmandspanelet", således at det er repræsentativt for hele befolkningen og det peger i retning af at udvidde institutionen til flere end de sædvanlige 5-8 stykker, hvis vi skal have nuancerne med. Nu hvor vi er blevet så forskellige på centrale punkter.