Baggrund
Læsetid: 5 min.

Jurister til Støjberg: Hvis piger risikerer omskæring, må Danmark handle

Myndighederne kan ikke smyge sig uden om selv at skulle vurdere risikoen for kvindelig tvangsomskæring, når de skal vurdere, om somaliske flygtningefamiliers opholdstilladelse skal inddrages. Flere jurister kritiserer tre ministersvar til Folketinget for ikke at være ’overbevisende’
Det er ifølge udlændingeminister Inger Støjberg helt op til den enkelte somaliske familie med mindreårige piger selv at gøre rede for en eventuel risiko for kvindelig tvangsomskæring, hvis familien hjemsendes til Somalia.

Det er ifølge udlændingeminister Inger Støjberg helt op til den enkelte somaliske familie med mindreårige piger selv at gøre rede for en eventuel risiko for kvindelig tvangsomskæring, hvis familien hjemsendes til Somalia.

Khan Tariq Mikkel

Indland
15. marts 2017

Det er helt op til den enkelte somaliske familie med mindreårige piger selv at gøre rede for en eventuel risiko for kvindelig tvangsomskæring (FGM), hvis familien hjemsendes til Somalia.

Det er kort fortalt indholdet af en række svar, som udlændingeminister Inger Støjberg (V) har sendt til Folketinget.

På baggrund af en artikel i Information havde Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spurgt, om Udlændingestyrelsen aktivt selv ville undersøge, om der kunne være overhængende risiko for »lemlæstende kvindelig omskæring«, når de vil gennemgå flere hundrede sager om somaliske familier, der måske skal have inddraget deres opholdstilladelse i Danmark.

Som tidligere fortalt i Information mener myndighederne, at forholdene i det uroplagede land trods alt er blevet så forbedret, at det går an at sende visse somaliske flygtninge hjem, og derfor er styrelsen i gang med at screene somaliersagerne.

»Det påhviler den enkelte udlænding under inddragelsessager at oplyse over for Udlændingestyrelsen, hvad pågældende frygter ved en eventuel tilbagevenden til Somalia i dag, herunder at oplyse, hvis pågældende selv eller dennes børn er i risiko for lemlæstende kvindelig omskæring,« svarer Inger Støjberg bl.a. i svar nr. 386 til Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Men helt så enkelt er det ikke, lyder det nu fra flere juridiske eksperter. De mener tværtimod, at Inger Støjbergs svar kan kritiseres for ikke at være tilstrækkelig oplysende.

»Det er rigtigt, at det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at en ansøger selv skal komme med oplysninger. Men vi har at gøre med børn, og derfor kan der godt være nogle særlige forhold, fordi myndighederne har en almindelig forpligtelse til at yde bistand til børns situation. Man kan henvise til artikel tre i FN’s Børnekonvention og deraf udlede, at myndighederne må være særlig omhyggeligge med at undersøge sådanne sager, når der drejer sig om børn,« siger professor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet, der også finder det »påfaldende«, at ministeriet blot gengiver Udlændingestyrelsens udtalelser og helt viger uden om selv at forholde sig til hensynet til barnets tarv.

’Selvstændigt forpligtet’

Jens Vedsted-Hansen bakkes op af Louise Holck, vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder:

»Tvangsmæssig omskæring af piger er en alvorlig menneskerettighedskrænkelse. De danske myndigheder er forpligtet til at varetage barnets bedste både i afgørelser og procedurer. De er også forpligtet til at tage alle foranstaltninger for at beskytte børn mod fysisk vold,« siger hun og tilføjer:

»Når man taler en generel og velkendt risiko, er myndighederne forpligtet til at tage disse forhold i betragtning, også selv om ansøgerne ikke selv har gjort opmærksom herpå. Myndighederne er derfor forpligtet til selvstændigt at lave en vurdering af FGM, fordi de her burde vide, at der er en stor risiko for, at barnet risikerer FGM. Hvorvidt det så kan føre til asyl, er et andet spørgsmål, men de skal lave vurderingen. Og det gælder uanset, om forældrene ønsker omskæring, eller om det ikke kommer frem som asylmotiv.«

Man kunne forestille sig en familie, hvor forældrene ikke var imod kvindelig omskæring. Hvem tager sig så af barnets tarv i sådan en situation? Lektor på Aarhus Universitet Caroline Adolphsen mener ikke, at udlændingeloven forpligter udlændingemyndighederne til at undersøge, om et barn kan have et selvstændigt asylmotiv.

»Dette skyldes, at forældrene jo handler på barnets vegne, og at det er en grundlæggende forudsætning i dansk ret, at forældre ønsker det bedste for deres børn,« siger hun.

»Spørgsmålet er så, om der kan være en undersøgelsespligt på et andet grundlag. Når der er tale om en sag på vegne af et barn, vil oplysningerne skulle gives af forældrene, og det ’regner vi med’, at de gør, men er vi i tvivl om, hvorvidt dette er tilfældet, skærpes myndighedens undersøgelsespligt. Så hvis der er tvivl om, hvorvidt dette sker, træder der en undersøgelsespligt for myndighederne i kraft,« siger Caroline Adolphsen.

Er børnene blevet hørt?

Ifølge Politiken har Udlændingestyrelsen her i februar inddraget opholdstilladelsen for en familie med piger på et, tre, ni og 11 år. I efteråret 2016 modtog en anden familie med piger på ni og 16 år den samme afgørelse.

»Efter Børnekonventionens artikel 12 har børnene en ret til at blive hørt. Det er ikke vores indtryk, at det sker særlig ofte for medfølgende børn og i hvert fald ikke systematisk,« siger Louise Holck og fortsætter:

»Hvis myndighederne ikke gør det, risikerer man, at man ikke får børnenes selvstændige asylmotiv oplyst og dermed at udsende dem til forhold, som ville have givet asyl, hvis man havde vurderet det. Myndighederne skal i disse sager sikre, at børnenes forhold også bliver belyst, som udgangspunkt ved at høre barnet. Det kan enten ske med forældrene til stede under samtalen, men det kan også efter omstændighederne være sådan, at der skal indkaldes en anden voksen, som kan bistå barnet.«

Samme budskab kommer fra Caroline Adolphsen:

»Børn har som udgangspunkt ret til at blive hørt og inddraget i deres egne sager, og vi kan kun acceptere, at forældrene er deres eneste talerør, så længe de handler til barnets bedste. Derfor har vi regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger uden samtykke, underretningspligt og sociale foranstaltninger.«

Udlændingestyrelsens presseafdeling skriver i en mail til Information, at styrelsen er bekendt med, at der foregår omskæringer i Somalia, men at der ikke er belæg for at konkludere, at alle mindreårige piger er i reel risiko for at blive omskåret.

»Udgangspunktet er, at der er partsidentifikation mellem børn og forældre. Vi holder derfor ikke samtaler med eller partshører børn, som er omfattet af en forældres asylsag. Hvis den somaliske familie oplyser, at de frygter for omskæring af deres datter, undersøger vi det meget nøje ud fra de pågældendes konkrete og individuelle forhold,« skriver presseafdelingen.

Jens Vedsted-Hansen har også bidt mærke i, at Inger Støjberg i svar nr. 388 lægger op til, at medarbejderne i Udlændingestyrelsen af hensyn til en »upartisk og objektiv sagsbehandling« følger »et vejledende asylretligt princip«, hvorefter medarbejderne bl.a. ikke i en inddragelsessag spørger ind til specifikke asylmotiver, der måtte være opstået, siden pågældende fik asyl.

Hvis det skal forstås som en forklaring på, hvorfor styrelsens medarbejdere ikke selvstændigt har inddraget risikoen for FGM, virker det som lidt af et opfundet argument til lejligheden, mener Jens Vedsted-Hansen, der efterlyser, hvorfra styrelsen har hentet dette vejledende asylretlige princip.

»Det kunne se ud til at være inspireret af EU’s asylproceduredirektiv, og selv om direktivet ikke gælder i Danmark, er princippet i og for sig udmærket også i en dansk sammenhæng. Men uanset hvad kan det aldrig blive nogen hindring for, at myndighederne søger ting oplyst, som der er grund til at spørge om,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændingeministeriet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har 98 procent af alle piger og kvinder mellem 15 og 49 år været udsat for omskæring i Somalia."

John Christensen

Peter Hansen hvor vil du hen med din oplysende info?

Synes du at knap halvdelen af befolkningen (kvinderne) i Somalia har et berettiget asylbehov, eller har du andre forslag?

FMG er da sygt, men foregår i bl.a. Somalia med baggrund i tradition, kultur og religion.
Det kan vi ikke sådan lige ændre noget ved, desværre.
Det må de selv gøre op med, mener jeg.

Henning Nielsen

Hvem er 'de', John? Pigerne selv?

Søren Roepstorff

Hykleriet er til at tage og føle på, så længe vi accepterer lemlæstende mandlig omskæring.

Charlotte Svensgaard

Men hvis pigerne er i så overhængende fare for at forældrene lader dem omskære, skal man så i det hele taget ikke afskære familien fra at rejse til lande hvor kvinder bliver omskåret, som fks egypten? Det er vel også i mod et par konventioner at indskrænke rejse frihed.
Eller, for det er jo en lemlæstelse som forældrene _måske_ vil ønske at påføre deres døtre, burde pigerne så ikke bare tvangsfjernes i første omgang?
Det er skruen uden ende og en gang elastik hop på stedet, hvor man med inddirekte trudsler forsøger, med vold og magt, at få lov at forblive i landet.

Christel Gruner-Olesen

vaersgo.....spis lagkage ! das bringt die Probleme auf den Punkt !!

Alt er relativt.
Denne tale om menneskerettighedskrænkelse er tydeligvis afhængig af, hvor man befinder sig – herhjemme skærer man på lovlig vis i små drengebørn om kap med snitteriet i Somalia, når der er tale om drenge, mens piger hyklerisk nok alene bliver forsynet med noget man kalder menneskerettigheder, som vistnok skulle gælde for alle, men her åbenbart trækkes op af skuffen efter forgodtbefindende i en ren politisk sammenhæng – mageløs logik og mental medvirken til overtrædelse af samme rettigheder …

Bjarne Bisgaard Jensen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Torben Pedersen

Somaliske piger som har opholdstilladelse herhjemme bliver også omskåret. De bliver sendt til omskæring i Somalia, Ægypten m.m. Hvis de risikerer omskæring i Somalia så risikerer de også omskæring i DK. Det er familien der bestemmer.

Hans Aagaard, Mette Poulsen og John Christensen anbefalede denne kommentar
John Christensen

Henning - "de" er somalierne selv.

Aha, okay. Måske hun kan give lidt kage

Mange af argumenterne til diskussionen omkring lemlæstelse af somaliske piger er barnlig omvendt logik på niveau med "hvis han ikke må, må hun heller ikke". I stedet for at kæmpe for at det bliver forbudt med omskæring af drengebørn, bruges det groteske i at det stadig er tilladt i DK som argument for at så skal pigebørn heller ikke hjælpes. Det repræsenterer sgu en sørgelig tilgang til livet - især da det overgreb som somaliske piger med 98% sandsynlighed udsættes for er at få alt mellem benene skåret væk, skeden syet sammen og en risiko for at dø af indgrebet. Og jeg tør slet. ikke tænke på under hvilke forhold indgrebet foretages. Tænk hvis det var jeres egne døtre, der blev udsat for samme overgreb - var I så lige så ligeglade?

Ole Christiansen

Vi skal respektere andre folkeslags kultur. Men i visse tilfælde må vi sætte en grænse.
Grænsen går ved kannibalisme og æresdrab............. -og for hulen da osse ved omskæring.
Hvor mange pigebørn skal lemlæstes, fordi vi er så bange for at blive kaldt racister, hvis vi blander os i den uskik?
Er det ikke på tiden at berøringangsten flyttes fra kulturen til kniven ? Den skal lægges væk.

John Christensen

Jeg går ikke ind for omskæring overhovedet, men jeg synes ikke at det skal kunne udløse asyl at lande syd for bæltestedet - fortsætter med deres uskik.
Somaliere og sikkert også andre med asyl her i landet - fortsætter selv med uskikken, så vidt vides (?)

John Christensen

Familien skal beskytte familien - ikke lemlæste den!

Eva Schwanenflügel

Man må bare spørge sig selv : går jeg ind for kvindelig omskæring eller ej. Længere er den ikke. Mandlig omskæring er kun forhuden på penis, og kan kun sammenlignes med kvinders hvis selve penis blev skåret af. Ved den såkaldte kvindelige "omskæring , bliver clitoris skåret af, sammenligneligt med en penisafskærelse.

Søren Roepstorff

Der er åbenbart flere typer af kvindelig omskæring og ikke alle omfatter fjernelse af klitoris.
https://da.wikipedia.org/wiki/Kvindelig_omsk%C3%A6ring