Analyse
Læsetid: 7 min.

Pape viderefører ulovlig overvågning

Justitsminister Søren Pape Poulsen står i et svært dilemma. Han ønsker ikke at begrænse masseovervågningen af alle danskere, men en EU-dom tvinger ham til at gøre det. Foreløbigt har han løst det ved at kræve den ulovlige registrering opretholdt, indtil Justitsministeriet har fundet ud af, hvordan nye regler kan se ud
Søren Pape Poulsen erkendte i går for første gang i helt klare vendinger, at de nuværende regler for logning står i modstrid med EU-dom

Søren Pape Poulsen erkendte i går for første gang i helt klare vendinger, at de nuværende regler for logning står i modstrid med EU-dom

Miriam Dalsgaard

Indland
3. marts 2017

Det handler grundlæggende om det helt principielle spørgsmål: Må en stat kræve, at der indsamles milliarder og atter milliarder af oplysninger om hele befolkningens opkald, SMS’er og bevægelsesmønstre i et år tilbage i tiden?

Kritikere har betegnet det som masseovervågning i årevis, mens tilhængere og de skiftende ansvarlige ministre foretrækker at kalde det ’logning’ – og i øvrigt hele tiden understreger, at det altså er begrænsede oplysninger, der indsamles.

Således også justitsminister Søren Pape Poulsen der i går, på et samråd i Folketingets Retsudvalg indledte med at forklare, hvad »logning er, og hvad logning ikke er«:

»Det er navnlig oplysninger om, hvem der kommunikerede med hvem, samt hvor og hvornår kommunikationen fandt sted. Logning angår derimod ikke indholdet i en kommunikation,« forklarede ministeren og uddybede, at oplysningen kun kan fås af myndighederne efter retsplejelovens regler om f.eks. dommerkendelse.

»Det er således ikke muligt for politi og PET løbende at sidde og følge med i, hvem vi taler med, eller hvor vi befinder os,« beroligede Søren Pape Poulsen.

I årevis har forskellige variationer af ovenstående været forsvaret mod kritikere, der betegnede den såkaldte logningsbekendgørelse som alt for indgribende i den enkeltes ret til privatliv.

Logikken i argumentet fra skiftende regeringer har altså været: Kendskabet til indholdet af alle befolkningens samtaler og emails er meget indgribende – men alene oplysningen om, hvem der taler med hvem, og hvor de befinder sig på det pågældende tidspunkt, er ikke så indgribende.

Problemet for justitsministeren er, at EU i en principiel dom fra slutningen af december sidste år foreløbigt har gennemhullet forsøget på at negligere, hvor indgribende oplysningerne er.

Ifølge dommen står EU’s grundlæggende rettigheder nemlig i vejen for en »national lovgivning, der med henblik på bekæmpelse af kriminalitet fastsætter en generel og udifferentieret lagring af al trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende samtlige abonnenter og registrerede brugere i forbindelse med samtlige midler til elektronisk kommunikation«.

Eller hvis man skal opsummere – selv med det ædle formål at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme er det stadigvæk ikke lovligt for medlemsstaterne at masseovervåge hele befolkningen på den måde, man har gjort de seneste ti år.

Papes erkendelse

På samrådet i går erkendte Søren Pape Poulsen for første gang i helt klare vendinger, at de nuværende regler står i modstrid med EU-dommen og derfor skal begrænses til noget, der er mere »målrettet«.

Men samtidigt sagde han også, at en ændring af de danske regler først bliver aktuelt til efteråret, fordi ministeriet skal have god tid til at forberede en ny model. Og man indtil da har tænkt sig at opretholde den nuværende lovgivning, på trods af at EU-dommen altså slår fast, at det ikke er lovligt.

Paradoksalt nok var det derfor EU-modstanderne i Enhedslisten, der måtte henholde sig til, at EU-dommen altså indeholdt principper, som den danske justitsminister burde tage alvorligt.

»Vi har så faktisk en justitsminister, som med åbne øjne fortsætter en ulovlig masseovervågning af os alle sammen. Jeg synes, det er en demokratisk skandale,« sagde Rune Lund, Enhedslistens retsordfører på samrådet.

»Vi har en EU-domstol, som klokkeklart har tilkendegivet, ikke bare én, men nu to gange, at de regler, vi har i Danmark, er i strid med EU-retten. Og så burde man rette ind. Det mener jeg, at enhver demokratisk sindet justitsminister ville gøre,« fortsatte han med henvisning til, at en EU-dom allerede i 2014 stillede store spørgsmålstegn ved lovligheden af de danske regler.

En dom, som Justitsministeriet dog valgte at fortolke på en måde, så de ikke behøvede at ændre noget.

Søren Pape Poulsen svarede, at han var mindst lige så rystet over Enhedslistens og SF’s krav om, at logningen burde afskaffes allerede nu:

»Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til, at man ikke har en forståelse for, hvilke konsekvenser det ville have, hvis vi stoppede det i dag. Jeg er fuldstændig rystet,« sagde ministeren.

»Det handler om danskernes sikkerhed og tryghed. Og ja, der er faldet en dom, og så må vi rette os ind efter den, men vi skal jo lige vide, hvordan et nyt system skal se ud, før vi kan rette os ind efter det,« sagde ministeren, der straks fik ros af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen for den holdning:

»Jeg vil gerne rose ministeren for at nøle,« sagde han og betegnede det som dybt problematisk, at EU-domstolen blander sig i det her.

Hvad er målrettet?

Mens striden om den danske masseovervågning med EU-Domstolens hjælp altså foreløbigt er vundet af kritikerne, så afslørede gårsdagens samråd også en række af de stridspunkter, der kommer til at blive afgørende i det kommende forløb.

Mest centralt, hvad der kan ligge i EU-Domstolens tilkendegivelse om, at man fortsat godt må have logning, så længe den ikke inkluderer hele befolkningen uden undtagelse, men derimod er »målrettet«.

Den juridiske tænketank Justitia har konkret foreslået, at man kan gøre reglerne mere målrettede ved for eksempel at begrænse logningen til dem, der er i kontakt med kendte kriminelle eller potentielt radikaliserede og deres umiddelbare kontaktkreds. Dermed ville man kunne få logningen ned på at omfatte f.eks. 10.000 mennesker i stedet for hele den danske befolkning.

Om det er de tanker, ministeret går med, blev man dog ikke klogere på, da Søren Pape Poulsen trods flere spørgsmål ikke svarede klart.

»Det er mig magtpålæggende at sikre, at myndighederne fortsat har adgang til loggede oplysninger, men definitionen af målrettet, det er simpelthen for tidligt at svare på,« sagde Søren Pape Poulsen.

EU’s slingrekurs

At justitsministeren på den måde afviser at forholde sig til, hvordan et fremtidigt – lovligt – system kan komme til at se ud, viser meget godt den bizarre afpolitiserende rolle, som EU har spillet i hele slagsmålet om logning i Europa.

Da det blev indført over hele EU i 2007 efter logningsdirektivet var det noget, som mange medlemsstater i årevis havde ønsket sig, men ikke kunne få gennemført. Nu kunne de så med henvisning til EU-direktiver få de meget vidtgående overvågningslove igennem.

I 2014 erklærede EU-Domstolen så hele logningsdirektivet ugyldigt med tilbagevirkende kraft. Direktivet var alt for bredt og manglede selv helt basale retsgarantier – men eftersom det allerede var blevet indført nationalt, valgte næsten alle medlemsstater at tolke dommen på en måde, så de ikke behøvede at foretage nogle ændringer. Hvad der startede som et EU-krav fortsatte altså som en national politik.

I december 2016 kom så den nye dom, der i langt klarere vendinger slog fast, at masseindsamlingen af teleoplysninger ikke er i overenstemmelse med EU’s grundlæggende rettigheder.

Det tvinger nu modstræbende medlemsstater til kraftigt at begrænse overvågningen – men uden at de nationale politikere behøver at tage ansvar for det, da de igen bare kan henvise til, at det sker som følge af et EU-krav.

Katastrofale konsekvenser

Justitsministeren gentog flere gange på samrådet, hvor katastrofale konsekvenser det ville få, hvis man fulgte domstolens krav om at afskaffe det generelle logningskrav, inden et nyt system var på plads.

Men der var ingen, der påpegede, at det altså ikke vil være en unik situation i europæisk sammenhæng, hvis man valgte at afskaffe det generelle logningskrav, før man havde nye »målrettede« regler på plads.

Både Østrig, Holland og Rumænien har i flere år ikke haft så omfattende logning, fordi blandt andet nationale forfatningsdomstole har blokeret for lovgivningen.

Og også en række teleudbydere i Sverige meddelte umiddelbart efter EU-dommen i december, at de omgående ville stoppe med at logge oplysninger om alle svenskeres kommunikation, da den svenske lovgivning åbenlyst var i strid med EU-retten.

Ved at beskrive det som et katastrofescenarie ignorede ministeren også behændigt det faktum, at politiet længe inden logningsbekendtgørelsen havde haft adgang til masser af oplysninger fra f.eks. teleselskaberne.

Politiet gjorde f.eks. brug af teleoplysninger i efterforskningen både under den første rockerkrig og i svindelsagen mod Kurt Thorsen i starten af 00’erne, hvor oplysninger om hans bevægelsesmønstre via mobilmaster var med til at underminere hans forklaring.

Så selvom man afskaffede det omfattende krav til, hvor mange oplysninger der skal indsamles om den enkelte borger, så vil der sandsynligvis fortsat være elektroniske spor at få adgang til hos selskaberne.

De opbevarer mange oplysninger efter bogføringsloven, og de indsamler også en del oplysninger for overhovedet at kunne få deres tjenester til teknisk at fungere. Dem krævede politiet adgang til dengang – og det ville de også kunne i fremtiden.

Hvad man ville miste, er altså først og fremmest, at man ikke kan garantere, at oplysningerne altid vil være der, og at selskaberne kan have forskellig praksis for, hvor meget data de lagrer. Den usikkerhed er justitsminister Søren Pape Poulsen ikke klar til at acceptere.

Så hellere bryde EU-retten, indtil man har fundet en ny måde at tolke reglerne på. Der, hvis man skal tro udlægningen på samrådet, kommer til at indeholde så meget overvågning, som det overhovedet er muligt – indenfor EU’s nye fastsatte grænser.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Troels Larsen

"Det er ulovligt, men vi fortsætter indtil vi finder en manøvre så det bliver lovligt"

?

Kan vi ikke - som almene borgere - sagsøge staten for dette? Burde vi ikke kunne dette?

Med lov skal land bygges, men vi behøver ikke regere derefter?

lars søgaard-jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Jacob Mathiasen, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Tue Romanow, Hanne Ribens, Carsten Wienholtz, Egon Stich, Pascal Horanyi, Arne Lund, Carsten Mortensen, Jan Troelsen og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Jørgen Lejf Hansen

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/her-parkerer-lov-og-orden-ministe...
To lovovertrædelser på samme dag, jamen sikke en justitsminister vi har os.

Der var engang, hvor ministre skulle have forstand på det, de skulle forsøge sig med, her jura! :)

Anne-Marie Krogsbøll, Hanne Ribens og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Hvad er årsagen til at danske politikere er SÅ forhippede på at overvåge de danske borgere? Ingen andre folk i verden bliver udsat for en tilsvarende dataindsamling og registrering, som os danskere med vores cpr.nr. der slæber et vugge-til-grav dataspor efter os. Politikernes udmeldinger er konsekvent sindrige retoriske konstruktioner, hvis formål er at formørke den uhørte overvågning der foregår af os.

IT-Politisk forening kommer med kompetente høringssvar, og arbejder for retten til privatliv og anonymitet. Jeg kan kun anbefale alle der er optaget af dette emne, at melde sig ind i foreningen, og dermed give politikerne et signal.
Der er også adgang til masser af dystopisk information ved at følge også formanden i IT-Pol, Jesper Lund, på Twitter.
Endelig: At bruge krypteringsværktøjer er også et vink med en vognstang- jo flere der gør det, jo sværere bliver det at fastholde radikaliserings-argumentet. Man kan lærer om det her: http://cryptohagen.dk/

Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen, Hanne Ribens, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Jan Troelsen, Jesper Frimann Ljungberg og claus knudsen anbefalede denne kommentar
Elwin Cornelis Johannes Janssen

Vores regering er jo paranoide, ganske som det gamle DDR

claus knudsen

Jeg er forlængst begyndt at bruge en VPN og er så småt ved at skifte fra Gmail til Protonmail.
Så de kan bare komme an! :-)

Det skal lige nævnes at jeg er bosat i USA, så jeg er blevet rimelig paranoid, især efter Donald er kommet til magten.

Jesper Frimann Ljungberg

Stadig er IMHO den mest chokerende udtalelse:
"Jeg stopper ingenting, med mindre et flertal i Folketinget tvinger mig til det", og at det så kommer fra en justitsminister er jo chokerende. Det er ikke folketinget, der bestemmer om en minister skal følge loven, det skal han bare. Ellers så må der rejses en rigsretssag mod ministeren.

Det her viser igen hvordan Danmark Defacto er et BananMonarki, hvor politikerne gør som de vil.. og er fløjtende lige glade med loven. Og det er rystende hvordan politikere der slår sig op som vogtere af lov og orden, selv på det aller aller aller groveste tilsidesætter lovgivningen.

Så Claus Knudsen.. du lever i det mindste i et land, hvor der er indbygget en eller anden form for beskyttelse mod politikerne. Det er der ikke i Danmark.

// Jesper

lars søgaard-jensen, Anne-Marie Krogsbøll, Jacob Mathiasen, Bjarne Andersen, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Tue Romanow, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Wienholtz, curt jensen, Egon Stich, Ebbe Overbye, Anne Eriksen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Minister = ministro degli = tjener.

Minister betyder altså folkets "tjener". Men Danmark er også et parallel-samfund, hvor de velbjærgede (dem med skattefordelene) og landets ministre ikke aner et suk om, hvad der rører sig i resten af samfundet.

Og i dette parallel-samfund ved justitsminister Søren Pape Poulsen tilsyneladende ikke, hvem han er "El Ministro" for.

Claus E. Petersen

Ligger det ikke til højre benet?
EU's top ønsker hånd i hanke med masserne, og lov efter lov kører helt efter Junckers salami taktik.
Først gennemfører vi en lov, og lader den ligge et par år. Så implementerer vi den gradvist, så ingen aner hvordan ændringen skete.
At de danske politikere, og særligt Socialistisk Folkeparti, er med på vognen kan man jo undre sig over, men mon ikke at de bare har kapituleret, atter en gang.
Hvad angår netop Socialistisk Folkeparti, er partiets eneste base vel efterhånden Bruxelles/EU, så nej, der er nok ikke noget at undre sig over hvad angår netop det parti.

Jesper Frimann Ljungberg

@Claus E. Petersen
Du har godt forstået, at det netop er den Brune Masse i folketinget (S/V/C/O) der er imod at EU domstolen har sagt til Danmark, at man ikke må bruge Diktatur Stats metoder mod ens befolkning ?

Du har fattet, at det her drejer sig om at Pape mener, at du hvis du har en telefon eller et andet IoT device på dig, så skal han vide, hvor du befinder dig 24 timer i døgnet 365 dage om året ? Og at han også skal vide hvem du snakker med ?

Og at step 2 af det her engang i fremtiden , kan man kun gætte på, formodentlig er adgang til den aflytning, der sker af dig ?

// Jesper

Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Sup Aya Laya, Carsten Wienholtz og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

"Med lov skal land bygges"... Åbenbart god grund til at det står over byretten? Tid til lidt grafitti på gangene i justitsministeriet?

Carsten Mortensen

Respektpakke........hø hø.....

John S. Hansen

Jamen nu bliver jeg helt forvirret! i går sagde denne pæne mand grimme ting om urostifterne på Nørrebro. Dette fordi de ikke respekterede demokratiet.........

Anne-Marie Krogsbøll og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
charlie white

Sålænge den overvejende del af befolkningen understøtter en politisk klasse som kun kører parløb med kapitalen, bliver det ikke anderledes, det kaldes fascisme.

Når blot mere end 50% af befolkningen er forbrugere af holdninger som sikrer dem en levevis som udgør mindst ti personers behov, eller mere, så skider de på resten og kommende generationer.

Derfor kan det lade sig gøre at pape skider på os og gør som det passer ham.

Men det er muligt at beskytte sig selv, find ud af det og gør det.

Regeringen ignorerer to højesteretsdomme om at der skal ske lempelser i betingelserne for de asyalansøgere, der er her på tålt ophold. Det skider regeringen på, det skal vi nok selv bestemme. Den samme holdning gør sig gældende her.
Næste gang Søren Pap og konsorter taler om at vi lever i et retssamfund, så find en brækpose. En meget stor en.

curt jensen, Carsten Munk, Carsten Mortensen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Sagen demonstrerer med al tydelighed, at retsstaten ikke gælder for borgerne men udelukkende for magthaverne.

Den første dom i sagen blev afsagt af EU-domstolen allerede d. 8 april 2014, de efterfølgende domme bl.a. dommen fra december 2016 opretholder alle en retstilstand som ulovliggører masseovervågning uden af det afgrænses til det strengt nødvendige (fx vha. et objektivt kriterium). På baggrund af disse domme og andre kan man faktisk argumentere for, at danskerne - ad bagvejen - har fået en forfatningsdomstol som opretholder borgernes rettigheder, da chartret for grundlæggende rettigheder er en del af Lissabontraktaten.

Den kæmpestore skandale er at justitsministeren har opretholdt denne usikre retstilstand i næsten tre år, formodentlig fordi ministeriets jurister ikke kan løse den gordiske knude (Chartret for grundlæggende rettigheder er enslydende med den Europæiske Menneskerettighedskonvention som allerede i 1992 blev dansk lov og har status af quasiforfatningsret).

Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Wienholtz og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

Vi har jo ellers erfaring på området.
Ulovlige kartoteker, landsforræderisk højesteretsdommer, villigt politi.
Sum: Horserød.

Hvad mener man egentlig om EU-domstolen ?
Kommer der en dom, som vi kan lide , så er det fint , og dommerne er "alle tiders"..
Kommer der en dom, som vi ikke kan lide, så er domstolen blevet "politiserende" (og udemokratisk).

Det bør vel ideelt set være Folketinget og dermed danske vælgere, der suverænt bestemmer , hvad man må i Danmark m h t logning og overvågning samt i spørgsmål m h t til retssikkerheden og politiets beføjelser?

Tænk hvis der kom et -regelsæt eller en EU-dom, der forpligtede os til at slække på vores retssikkerhed ? - så ville vi vel være sure over, at EU/EU-domstolen kunne bestemme sådan noget ?

Claus E. Petersen

@Jesper Frimann

"..Du har fattet, at det her drejer sig om at Pape mener.."

Har du fattet at dette drejer sig om en proces der har været i gang i næsten 30 år og at et nul som Søren Pape ikke betyder noget i den sammenhæng (det betyder "Kontekst" for app-users og danglish speaking minoriteter).
Den proces blev startet med Rom traktaten i 1958 og kører ubehjælpsomt videre i højeste gear.

@Robert Kroll

problemet er jo som følge af vi ikke har nogen til at holde folketinget i ørerne, grundloven siger ingen over eller ved siden af folketinget, kommer charter for menneskerettigheder til at fungerer som den eneste reguleren mekanisme forholdet til de folkevalgt ud over den ene dag hvert 4 år.
Vi mangler i den grad en forfatnings, eller grundlovs kommision som tog et kigge på et hvert lovforslag og havde mulighed for at stoppe det, og ikke som nu hvor folketinget først skal samle et flertal for at kigge på om en lov faktisk er grundlovs konform.

Anne-Marie Krogsbøll, Egon Stich, Jesper Frimann Ljungberg og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Claus E, Petersen,
med forbehold at jeg mener du har ret i princippet, så er det det forkerte tråd her.
Her drejer det sig ikke om hvorvidt Junckers køreplan for en føderal Union men om en minister der forbeholder sig selv retten til at vælge hvornår en lov skal følges og hvornår ikke.
Det kan man kalde mange navne, men demokratisk og retsstatsligt er det ganske sikkert ikke. Ej heller lovligt, som han jo uden videre skam endda indrømmer.

Chartret for grundlæggende rettigheder er dansk lov. Det blev den, da folketinget ratificerede Lissabontraktaten d. 24 April 2008.

Der er således ingen modsætning mellem EU-lovgivning og dansk lovgivning på det område.

Justitsministeren bryder både EU- og dansk lovgivning ved ikke at ændre de danske logningsbestemmelser.

Sup Aya Laya, Flemming Berger og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Claus E. Petersen

@curt jensen

"...så er det det forkerte tråd her"

Du har helt ret, men min pointe er at enhver diskussion lokalt i Danmark er ligegyldig såfremt der allerede er taget stilling til problemet fra EU's side.
Det danske folketing kan efterhånden blot administrere EU's direktiver indenfor de rammer som EU har udstukket som ramme for de enkelte national stater.
At folketingets politikere brøler om kap og gør intet der ikke understøtter EU's direktiver, understreger vel blot den pointe.

Kære Jacob Pind ( kl 12.41)

En forfatningsdomstol er reelt et udtryk for, at vælgerne i et demokratisk land ikke tror på deres egne evner til at vælge de rigtige parlamentarikere.

Og fordi de tvivler på egne evner til at vælge de rigtige parlamentarikere, så laver de en forfatningsdomstol, hvor nogle (forhåbentligt super velkvalificerede) mennesker får en stilling som dommere med ret til uden appelmuligheder at afgøre, om en parlamentarisk/demokratisk vedtaget lov eller beslutning er forfatningsstridig.

Man giver altså en lille bitte gruppe (forfatningsdomstolens dommere) ret til at underkende hvad et ( måske lille eller måske meget stort) demokratisk flertal ønsker at gennemføre.

Det er altså en spøjs konstruktion - og reelt udtryk for vælgernes manglende tillid til sig selv og til egne evner.

Men OK - forfatningsdomstole findes mange steder, men det betyder ikke, at vi så også skal have en sådan. Demokrati skabes ikke af domstole, men af folkets ønske om og vilje til at være demokrater. Det er noget kulturelt/historisk betinget, som ikke kan trylles frem fra den ene dag til den anden - det er en lang sej proces..

Robert Kroll @
En forfatningsdomstol er reelt et udtryk for, at vælgerne i et demokratisk land ikke tror på deres egne evner til at vælge de rigtige parlamentarikere.

Jeg ville hellere udtrykke det sådan:
en forfatningsdomstol er reelt et udtryk for, at vælgerne i et demokratisk land ikke kan altid vise sig sikre på at de parlamentarikere de har valgt også opfylder deres pligt overfor loven og demokratiet.

Men selv som du formulererer det, vil realiteten vel kun understrege vigtigheden af en overordnet instans med magt til at kontrollere folkevalgte politikere der evt. kunne fristes til at se stort på deres forpligtelser af egennyttige, idealistiske eller populistiske motiver.
Mon ikke?

Og så ville jeg sige, at det totalt underordnet om det er dansk eller EU lov en minister bryder. Vi er med i EU indtil vi har meldt os ud, og så længe er vi forpligtet til at overholde EUs love.
Det er uhørt og burde føre til øjeblikkelig fyring af en minister at en politiker kan tænke, ytre sig og endda handle på den måde at han ignorerer gældende lovgivning.

Carsten Munk, Jesper Frimann Ljungberg, Hans Larsen, Egon Stich og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Curt Jensen
"Det er uhørt og burde føre til øjeblikkelig fyring af en minister at en politiker kan tænke, ytre sig og endda handle på den måde at han ignorerer gældende lovgivning."

Og det der er MEGA chokerende er, at indavlen og råddenskaben er så gennemført på borgen, at der ikke er nogen der kræver ovenstående, eventuelt med en rigsret som yderste konsekvens.

// Jesper

Jeg fortsætter min reklame for oplysning på dette område:
" Dansk politi vil indføre "predictive policing". Det er et IT-system som analyserer store mængder indsamlede data til at forudsige hvem der vil begå kriminalitet. Det holder Formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, oplæg om på Café Retro søndag d. 12 marts kl. 15.00."
Og
" Der er mange ubesvarede spørgsmål:

- Vil der blive indsamlet flere data om borgerne? Og fra hvilke kilder?
- Hvordan vil predictive policing påvirke politiets arbejde og prioritering af opgaverne?
- Skal vi stole på de algoritmer som bestemmer hvor der er risiko for kriminalitet eller hvem der har forbindelser til kriminelle?
- Har borgerne grund til at føle sig mere overvåget af politiet?

De udenlandske erfaringer med predictive policing peger blandt andet på risikoen for "feedback loops", hvor små forskelle i kriminalitet mellem forskellige områder forstærkes af algoritmerne, hvilket kan føre til øget stigmatisering. Der er ikke entydige svar på alle disse spørgsmål, men forhåbentlig vil du blive klogere på hvad predictive policing medfører for samfundet, hvis du kommer til Café Retro, Knabrostræde 16, 1210 København K søndag den 12. marts 2017 kl. 15."
Fra: https://itpol.dk/predictiv-foredrag

Anne-Marie Krogsbøll og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Sup Aya Laya

Meget enig.
Perspektiverne er ... skræmmende...

Jeg skal se om jeg får tid til at komme.
// Jesper

Så ses vi i real life :)

Jacob Mathiasen

Det er ret åbenlyst at folketinget ikke er et folketing længere. De er ikke repræsentative. Det giver sig også udtryk i, hvor mange, som er aktive i de politiske partier i Danmark.

Folketinget repræsenterer de par % som er aktive og ingen andre. Det gør også demokratiet sårbart overfor købte personer, som repræsenterer f.eks. våbenindustrien eller andre magtfulde aktive lobbyister - især i et så lille land som Danmark.

Der burde derfor indføres:
1. Folketingsmedlemmer kan kun have een kasket på.
2. Lobbyisme og financiel støtte til politiske partier skal være ulovligt - de skal leve af hele folkets pengepung direkte fra staten.
3. De må efter endt embede ikke flytte ud af Danmark i en årrække eller tage job hos virksomheder de har været i kontakt med - eller virksomheder, som har et samarbejde med disse.

Det ville stoppe denne fadæse af et demokrati, som Danmark er blevet til... Det vil selvsagt aldrig ske.

Jesper Frimann Ljungberg

@Sup Aya Laya

Måske, kommer an på om konen har weekend vagt.
Ungerne er ikke så gamle, at de kan passe sig selv endnu.

Men det er jo især deres fremtid der er på spil her.

// Jesper

predictive policing VIL komme, om vi ønsker det eller ej. Det er ikke kun i Danmark man arbejder på det, men måske mener nogle bagmænd at Danmark bør være på forekant på dette område. Det ville forklare den beslutsomhed nogle politikere hægter sig fast på big data- masseovervågning, selv om den er ulovlig.
Personlig er jeg overbevist om at i en fremtid hvor fornuften har sat sig igennem (hvis vi overhovedet har en chance på sådan en fremtid) vil man se tilbage på den måde vi håndterer big data som en forbrydelse mod menneskeheden.

Hvis man vil gisne om konsekvencerne af predictive policing behøver man jo bare se filmen "minority report" med Tom Cruise.

Man kunne også sige at den frygtelige masse-indspærring af sorte i USA er et foresmag, eller en primitiv form for predictive policing. Her indespærrer man jo tusindevis af sorte som er enten helt uskyldige eller skyldige i mindre forseelser præventiv, pga. statistikker der påstår at de har en højere tendens til at begå kriminelle handlinger.

De argumenter man altid har brugt i en kritik af masseovervågning, at det kan og vil blive misbrugt når et totalitær regime kommer til magten, er jo ved at blive en selvopfyldende profeti lige nu i USA.

Anne-Marie Krogsbøll, Sup Aya Laya og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar