Nyhed
Læsetid: 3 min.

Vismænd kritiske over for skatterabat til Mærsk i Nordsøen

Det er en dårlig forretning for staten at tilskynde Mærsk til at foretage investeringer i Nordsøen gennem skattelettelser. Skatten bør tværtimod hæves, før udvinding af råstoffer i Nordsøen kan betragtes som en samfundsøkonomisk god investering, vurderer professor og vismand, Lars Gårn Hansen, forud for offentliggørelsen af en ny aftale mellem staten og Mærsk
Tyra-feltet blev indviet i 1984 af daværende statsminister Poul Schlüter og Mærsk McKinney-Møller. I forhandlingerne om en ny aftale mellem staten og Mærsk har behovet for renovering af Tyra-feltet været centralt.

Tyra-feltet blev indviet i 1984 af daværende statsminister Poul Schlüter og Mærsk McKinney-Møller. I forhandlingerne om en ny aftale mellem staten og Mærsk har behovet for renovering af Tyra-feltet været centralt.

Finn Frandsen

Indland
7. marts 2017

Under måneders hårde forhandlinger mellem den danske stat og Mærsk har koncernen løbende hævdet, at det under de nuværende skattevilkår slet og ret ikke kunne betale sig for dem at investere i renovering af det vigtige Tyra-felt.

Men hvis det passer, er udvindingen af råstoffer i Nordsøen en dårlig forretning, der burde afvikles, vurderer professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet og vismand Lars Gårn Hansen.

En ny aftale om beskatning af indtægten fra olieudvinding i Nordsøen er forhandlet på plads og forventes fremlagt en af de kommende dage. Aftalen kommer til at indeholde en række elementer, der letter skatten på Mærsk og DUC’s (Danish Underground Consortium) aktiviteter i Nordsøen.

Det skriver JP Finans søndag. Mærsk havde truet med ikke at ville investere de 30 milliarder kroner, det koster at genetablere det udtjente Tyra-felt, der behandler 90 procent af al dansk gas fra Nordsøen, medmindre de fik en skatterabat af den danske stat. Det krav lader nu til at være blevet imødekommet.

Dårlig forretning

Så sent som sidste uge udgav Det Miljøøkonomiske Råd ellers en rapport, hvor vismændene anbefaler det stik modsatte.

»Man bør generelt ikke give udvindingsvirksomhederne mere favorable vilkår, selv om dette kunne medføre større aktivitet i Nordsøen. Tværtimod vil det mindske samfundets samlede velstand, hvis man via subsidier forsøger at stimulere udvindingsaktiviteter i Nordsøen, der ikke er rentable i sig selv«, hedder det i rapporten, der også konkluderer, at der »lader til at være et betydeligt spillerum for højere beskatning«.

Lars Gårn Hansen uddyber:

»Hvis de pågældende aktiviteter kun vil blive gennemført, hvis de modtager et skattemæssigt subsidium, tyder det på, at der i udgangspunktet er tale om investeringer, der ikke er rentable. I den situation vil en subsidiering føre til større overfladisk værditilvækst i Nordsøen, men kun fordi man kunstigt allokerer ressourcer hertil, som kunne have skabt et større samfundsøkonomisk afkast andetsteds,« siger professoren.

Lars Gårn Hansen vurderer dog, at Mærsks udmeldinger også kan betragtes som led i en forhandlingsstrategi. Han henviser til, at den effektive beskatning af gevinster fra Nordsøen er 71 procent i Danmark, mens den ligger på 84 procent i Norge, hvor udvindingen af råstoffer er en overskudsforretning.

Når vismændene refererer til ’subsidier’ henviser de til, at ressourcerne i Nordsøen er statens ejendom. Mærsk er entreprenør, der udvinder råstofferne for dem. Som modydelse får Mærsk afskrevet deres investeringer plus forrentning. Gevinster derudover – den såkaldte ressourcerente – beskattes med 71 procent. Det er de resterende 29 procent, vismændene betragter som subsidier.

Hovedløst

Også miljøorganisationen Greenpeace er kritisk over for den nye aftale. I en mail til Information beskriver generalsekretær Mads Flarup Christensen aftalen som »hovedløs« og »risikabel«, da en stor del ressourcerne i Nordsøen slet ikke vil kunne anvendes, hvis de internationale klimamål skal nås.

»Ved at lade offentlige midler bidrage til at forlænge levetiden for olie- og gasindustrien, forsømmer Danmark sin helt nødvendige opgave med de næste 10-20 år at føre en politik, som imødekommer klimaforandringernes nye virkelighed,« skriver han.

Energiekspert i den grønne tænketank Concito Torben Chrintz mener, at organisationer som Greenpeace forsimpler diskussionen, når de kræver, at Danmark stopper med at udvinde fossile brændstoffer i Nordsøen.

»Det er nemme svar er, at man selvfølgelig ikke skal udvinde fossile brændstoffer, fordi de skader klimaet. Sandheden er bare, især når vi snakker olie, at der ikke er nogle alternativer i dag. Særligt i forhold til køretøjer har vi ingen reelle alternativer nu og her«, siger han.

Hvis Danmark valgte ikke at udvinde olie fra Nordsøen, ville det i princippet føre til, at den globale oliepris ville stige, fordi det globale udbud ville blive en lille smule mindre. Sker det, kan det føre til et fald i forbruget. Men det kan også gøre det mere attraktivt at udvinde mere forurenende olieforekomster, forklarer Torben Chrintz. Han henviser til, at der blev investeret i at udvinde nye og mere forurenende oliekilder som skiferolie, sidst olieprisen var meget høj.

Torben Chrintz peger også på, at det nedslidte Tyra-felt primært behandler gas udvundet i Nordsøen. Og netop gas spiller ikke en entydigt negativ rolle i kampen mod klimaforandringer.

»Et af de vigtigste virkemidler til at nedbringe CO2-udledningen lige nu er at erstatte kul med gas. Gas bliver altså brugt proaktivt til at nedbringe udledningen i EU. I den sammenhæng er der også sikkerhedspolitiske hensyn, fordi man har en stor – og uønskværdig – import af gas fra Rusland. Der er altså en interesse i at have en europæisk produktion af gas,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

EU og skattefordele til danske entreprenører/selskaber

Kan man i EU overhovedet tilgodese egne danske entreprenører/selskaber (eller andre)? Er det ikke ødelæggende for konkurrence og dermed for forbrugerpriser? Kommissær Margrethe Vestager synes at have stor opmærksomhed på sådanne forhold.

Michael Kongstad Nielsen

Lad den resterende olie og gas blive derude i havbunden. Det bal er forbi.

Henrik Berlau

Lige netop Kommissær Vestager holder sin beskyttende hånd over familien Mærsk. Således er hele APM's handelsflåde med hendes velsignelse fritaget for selskabsskat, besætningerne er fra Asien eller østeuropa forhyret på deres hjemlands betingelser og gjort skattefrie. Alt i strid med EU traktaten, ILO konventioner men med Vestagers støtte.
Når afskrivnings skattedramaet har langt sig bliver APM næste skridt at det arbejde der skal udføres for genopbygningen af Thyra feltet skal sidestilles med deres skattefrie søfarende, hvilket Brian Mikkelsen allerede har udvist forståelse for. Også her vil Vestager være APM's ambassadør.

Torben K L Jensen, Oluf Husted og Morten Larsen anbefalede denne kommentar
Jesper Jørgensen

Og det er jo interessant at hvergang APMs kontrakt skal til forhandling får landet vupti en borgerlig regering.