Baggrund
Læsetid: 3 min.

Over hele verden går klimaaktivister på gaden: Det er tid til maksimal modstand

Arrangørerne bag lørdagens globale klimamarcher frygter, at Donald Trumps klimapolitik vil få hele Paris-aftalen til at smuldre
I 2015 var der stor klimademonstration i København forud for klimakonferencen i Paris. Lørdag løber Folkets Klimamarch af stablen for anden gang.

I 2015 var der stor klimademonstration i København forud for klimakonferencen i Paris. Lørdag løber Folkets Klimamarch af stablen for anden gang.

Cicilie S. Andersen

Indland
29. april 2017

»Når folket demonstrerer, er vi nødt til at lytte.«

Sådan lød præsident Barack Obamas reaktion, da hundredetusinder af amerikanere for tre år siden gik på gaden for at demonstrere imod klimaforandringerne.

Lørdag løber Folkets Klimamarch af stabelen for anden gang – blandt andet i København, hvor arrangørerne forventer, at flere tusinde danskere vil slutte sig til marchen, der i eftermiddag følger en rute både til fods og til vands fra Christiansborg Slotsplads.

For tre år siden var formålet med marchen at få USA og resten af verden til at tilslutte sig den globale klimaaftale, som blev forhandlet på plads i Paris året efter. Og det lykkedes.

I morgen demonstrerer deltagere over hele verden for at redde aftalen, som er kommet i fare efter valget af Donald Trump. USA's nye præsident har da også brugt sine første 100 dage i Det Hvide Hus til at rulle en række af Obamas klimabeslutninger tilbage.

Trump har bl.a. bekendtgjort, at det nuværende forbud mod nye kulminer vil blive ophævet. Han agter desuden at rulle den såkaldte Clean Power Plan, der skulle mindske udledningen af CO2-udledningen fra de amerikanske kraftværker, tilbage.

Tid til modstand

I et interview med The Washington Post understreger en af de oprindelige initiativtagere til marchen, klimaaktivist Bill McKibben, at Trumps initiativer bringer Paris-aftalen i fare.

»Den fossile brændselsindustri har fået en af deres egne i Det Hvide Hus; en mand, der vil tillade olieboringer i flere fredede naturområder; en mand, der mener, at den globale opvarmning er et falsum. Så denne gang er vores opgave at yde maksimal modstand,« siger han.

Trump har foreslået massive nedskæringer i det amerikanske miljøagenturs budgetter, udstedt dekreter med det formål at sætte turbo på konstruktionen af nye olieledninger og olieboringer til havs.

Præsidenten har ganske vist meddelt, at USA vil opretholde sin tilslutning til Paris-aftalen, men ifølge flere klimaeksperter underminerer hans initiativer i praksis hele aftalen.

»Det åbne spørgsmål er, hvordan nøglelande som Kina, Indien og Brasilien reagerer, når USA ikke lever op til sine nationale mål for reduktion af CO2-udledninger,« sagde klimaforsker Robert Stavns for nylig til New York Times.

Den vurdering er den danske antropolog Sara Gløjmar Berthou, medarrangør af lørdagens klimamarch, meget enig i.

»I praksis bakker Trump ikke op om Paris-aftalen, og det kan få meget alvorlige konsekvenser, ikke bare for USA’s CO2-udledning, men for hele aftalen. Hvis USA ikke overholder Paris-aftalen, bliver der skabt en præcedens, som kan betyde, at andre landet også bakker ud,« siger hun.

»Man må ikke glemme, at hele Paris-aftalen er frivillig, så Trumps politik kan få katastrofale konsekvenser for os alle sammen.«

Ikke nok at blive vegetar

Sara Gløjmar Berthou mener, at det er vigtigt at understrege det politiske ansvar for at finde løsninger på klimaudfordringen:

»Jeg har forsket i den omsiggribende tendens til at lægge ansvaret for klimaløsninger over på den enkelte. Uanset hvor meget, vi hver især er bevidste forbrugere, der holder op med at spise kød og køre bil, er det langtfra nok til at løse klodens klimaproblem. De løsninger, vi har brug for, skal være langt mere omfattende,« siger hun.

Lørdagens march bakkes op af en række NGO’er samt venstrefløjspartierne Alternativet og Enhedslisten, mens de større partier er fraværende. Det overrasker ikke Sara Gløjmar Berthou.

»Der er jo ikke nogen af dem, der støtter den politiske og økonomiske omstilling, som er nødvendig for at løse de her problemer. De etablerede partier og organisationer støtter jo alle væksten uden at diskutere, hvordan den kan blive bæredygtig.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvorfor er det helt umuligt at finde ud af hvornår og hvor demonstrationen starter? Både her og på nettet iøvrigt

Lars Bo Jensen

Det er for sent til selv maksimal modstand.
Et vækstparadigme har overtaget magten på kloden. Vi forbruger allerede nu jordens ressourcer hurtigere end de gendannes, med det resultat at der hvert år dannes færre nye ressourcer, det kan ikke forsætte.
Men det helt store flertal ønsker mere vækst, det opfattes som naivt hvis man kommer med påstanden om at vi ikke har brug for mere vækst, men tvært imod burde skære ned på vores forbrug.

Christian Larsen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Charlotte Svensgaard anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

En nærliggende tanke er, at protester er gymnasiers og universiteters spidskompetence. Det kan også konstateres, at USAs præsident Trump stadig får hele opmærksomheden. Sidst, jeg kiggede, var Danmark ikke en stat i USA, men medlem af EU.

For mig ligner det stadig mest en genudsendelse fra 1970'erne.
Det ignoreres endda, at USAs nu forhenværende præsident Obama ikke fremlagde sin klimapolitik før de sidste tre måneder af 2015. Det var ikke et tema de første syv år, han var præsident.

Ivan Breinholt Leth

'En genudsendelse fra 70erne'. Forfærdelig tanke, at folk igen er begyndt at protestere mod en forkert politik.

Lars Bo Jensen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er tydeligvis ikke gået op for danskerne, at vi er truet på vores eksistens, hvilket tydeligvis hænger tæt sammen med, at på målt udledning af CO2 pr indbygger er vi i Danmark i problemets kerne, hvilket politikerne ikke vil tale om og ikke er interesseret i at handle på.

Nu i dag hvor nedbørsmængder i Danmark for en måned oftere kommer på en dag og vi har afsmeltning af ismasserne på polerne, der vil give ekstreme havvandsstigninger, så er dagene nu talte for dette lille flade land som vi har kendt det, langt tidligere end nogen kunne forstille sig for få år siden.

Fakta om de menneskeskabte klimaforandringer og påvirkningen af alle danskeres liv, men med acceleration af afsmeltningen af isen på polerne skal de kommende artiklers tidshorisont fremskrives kraftigt. MEGET KRAFTIGT!

Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014, FN’s klimapanel IPCC og DMI beskriver et tydeligt billede af, hvad man kan forvente de klimamæssige udfordringer bliver de kommende årtier.

Denne rapport analyserer hovedbudskaberne fra delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN’s klimapanel IPCC med fokus på, effekter, klimatilpasning og sårbarhed med særligt focus på Danmark, udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2014.

Fra link:
"Oversvømmelser i Europa vil påvirke flere personer, og materielle tab vil blive to- eller tredoblet inden 2080. Den forøgede ekstremnedbør vil resultere i forøget jorderosion og transport af bl.a. fosfor, som derfor i stigende grad udvaskes til vandmiljøet."
Link: http://naturstyrelsen.dk/media/129289/analyse-af-ipcc-delrapport-2-effek...

DMI lever supplerende data til klimaudviklingen i Danmark de seneste knap 150 år, er nedbøren i Danmark steget 20-25 procent, dette viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI mf.

Fra link:
"Professor Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet, én af Danmarks førende eksperter i vandløb og vådområder, er ikke i tvivl.

- Der vil blive mere sump i Danmark, blandt andet fordi jorden langs åer og søer mange steder er sunket. Nogle steder med 30 centimeter, andre steder med op til halvanden meter, siger han til Jyllands-Posten og mener ikke, at udviklingen ikke står til at ændre.

Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, er enig i, at Danmark står foran store forandringer.

- Det ændrede klima vil få stor betydning, fordi mere nedbør hæver vores grundvand, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til sump. Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med cirka en halv meter de seneste fire-fem år.

- Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer ikke mindst for mange landmænd, siger Hans Jørgen Henriksen til Jyllands-Posten.
Link: http://www.b.dk/nationalt/danmark-er-ved-at-blive-oversvoemmet

UN/FN estimer at de menneskeskabte klimaforandringer vil resultere i 200-250 millioner klimaflygtninge i verden de kommende få årtier.

PS.
I Danmark måles og medregnes ikke i klimaregnskabet for CO2 udledning, de vare vi forbruger i Danmark, men ikke fremstiller i Danmark ej heller lufttransport og skibsfragt er medregnet.

Her er et eksempel på vare vi forbruger, men ikke er en del af klimaregnskabet.

Fra link:
Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.
Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser. Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport.

"Pigen på fotoet bor tæt på sojamarker i Argentina, hvor man sprøjter med pesticider, der er forbudt i EU, fordi de kan skade naturen og gøre mennesker alvorligt syge."
Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/11/10224956.htm

EU er en fjende og derfor vil befolkningerne gøre oprør besejre og fjerne denne fjende, det er kun et spørgsmål om tid.

Hvorfor så sikker?

link:
Going Beyond "Dangerous" Climate Change
Speaker: Professor Kevin Anderson
Chair: Professor Tim Dyson
Link: https://m.youtube.com/watch?v=-T22A7mvJoc

Universiteterne samt deres lektorer, er ikke en del af løsningen, men en købt og betalt fjende, det ses og læses tydeligt se link.

Fra link.
"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.
Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie- og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet. Det er på alle måder den forkerte vej at gå,« siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."
Link: http://ing.dk/artikel/olieindustrien-betaler-danske-universiteter-finde-...

Fakta om dansk CO2 udledning.
Fra link: Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS.
"Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Og målt på udledningen af CO2 fra dansk produktion går det fremad. Men dette mål medtager alene CO2 fra produktion inden for Danmarks grænser og måler dermed ikke CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. En væsentlig begrænsning i det produktionsbaserede mål er, at udledninger, der er knyttet til vareimport, ikke medregnes.

Med forskningsmidler fra Rockwool Fonden har Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS nu undersøgt, hvad det betyder for målopfyldelsen, hvis man opgør CO2-belastningen fra det samlede danske forbrug. Analysen viser, at Danmarks forbrugsbaserede årlige CO2-udledning siden 1996 har været op til 18 procent højere, end det traditionelle CO2-regnskab indikerer."
Link: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/Faktaark_CO2-udledning-...

Danmark ligger officielt på en CO2 udlednings liste på en 13.-plads, men det er fup og svindel.

Fortællingen om kapitalisme og liberalisering drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

“Enrich not Exploit"
Anita Lucia Roddick

Philip B. Johnsen

Når man som demonstranter i et demokrati, er truet på livet af samfundsstrukturen:

Basale menneskerettigheder er over demokratiske vedtaget love, der undertrykker basale menneskerettigheder.

I stedet for at investere så mange ressourcer og så megen tid på skræmmekampagner og mareridtscenarier, var det mere givtigt, hvis flere tog en naturvidenskabelig uddannelse for at bidrage til en direkte konfrontation af udfordringerne. Hvornår har grædekonen nogensinde bragt barnet tilbage til livet ?

I denne artikel Streets Swell With Climate Marchers Because 'Our Existence Depends on It' omtales de igangværende marcher. Endog Danmark nævnes,

https://www.commondreams.org/news/2017/04/29/streets-swell-climate-march...

Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Billeder fra dagens demoer, hvor der i Washington D.C. skal have deltaget 200.000:
https://www.commondreams.org/news/2017/04/29/photos-peoples-climate-marc...