Nyhed
Læsetid: 4 min.

Er velfærdsstaten truet af indvandring?

De omkostninger, der er forbundet med indvandrere og flygtninge, truer ikke finansieringen af velfærdsstaten, vurderer eksperter. Men det kan svække befolkningens opbakning til velfærdsmodellen, hvis uligheden stiger, og opfattelsen af, at en bestemt gruppe ikke bidrager, spreder sig
Danmarks gratis uddannelsessystem hjælper til, at ulighederne mellem førstegenerationsindvandrere og gennemsnitsbefolkningen reduceres kraftigt over tid, forklarer Grete Brochmann, professor i sociologi. Her er det en lektiecafé for unge flygtninge, som eleverne på Gammel Hellerup Gymnasium selv står for. (Arkivfoto)

Danmarks gratis uddannelsessystem hjælper til, at ulighederne mellem førstegenerationsindvandrere og gennemsnitsbefolkningen reduceres kraftigt over tid, forklarer Grete Brochmann, professor i sociologi. Her er det en lektiecafé for unge flygtninge, som eleverne på Gammel Hellerup Gymnasium selv står for. (Arkivfoto)

Ivan Boll

Indland
12. april 2017

Det kræver en stramt reguleret udlændingepolitik at bevare det danske velfærdssystem. Det synes at være en analyse, der efterhånden deles af størstedelen af Folketingets partier.

Og spørgsmålet om, i hvilket omfang indvandring fra ikkevestlige lande er foreneligt med en velfærdsstat som den danske, er kun blevet mere aktuelt efter, at Finansministeriet mandag fremlagde en rapport, der konkluderer, at indvandrere, flygtninge og deres efterkommere kostede de offentlige finanser 28 milliarder kroner i 2014.

Omkostningerne skyldes først og fremmest, at folk fra ikkevestlige lande – særligt i første generation – har en markant lavere beskæftigelsesgrad end majoritetsbefolkningen.

Allerede få timer efter, at rapporten blev offentliggjort, beskrev Dansk Folkepartis Peter Skaarup omkostningerne som en ’trussel mod vort velfærdssamfund’. På samme måde forklarer og forsvarer socialdemokrater partiets stramme linje på udlændingeområdet med, at en stor tilstrømning af ikkevestlige indvandrere potentielt truer selve kernen i det socialdemokratiske projekt: velfærdsstaten.

Masseindvandringen har været en fiasko, »som de vestlige landes økonomier og politiske og sociale strukturer ikke kan bære«, skrev partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, tidligere på måneden i Information, og folk siger nu fra, fordi »det truer eksistensen af det velfærdssamfund, Socialdemokratiet gav dem, og det vil de ikke af med«.

Antal betyder noget

Om der er et særligt modsætningsforhold mellem de nordiske velfærdssystemer og høj indvandring, er noget, der diskuteres i hele Skandinavien.

Ovenpå flygtningekrisen i 2015, hvor Norge modtog 31.000 asylansøgere på et enkelt år, nedsatte regeringen den såkaldte Brochmann-kommission, der skulle undersøge de langsigtede konsekvenser af høj indvandring for det norske samfund. Og en helt central præmis for de analyser, de blev bedt om at lave, var bevarelsen af velfærdsstaten, forklarer professor i sociologi, Grete Brochmann, der stod i spidsen for kommissionen.

Kommissionen aflagde rapport den 1. februar i år og konkluderer, at omkostningerne ved indvandring i sig selv ikke udgør en fundamental trussel mod finansieringen af den norske velfærdsstat. Andre udfordringer, som befolkningens aldring og de faldende olieindtægter, fremhæves som mere presserende i økonomisk forstand.

I det hele taget er velfærdsstatens institutioner solide, vurderer Grete Brochmann. Og det er en stor resource, når det gælder integration af indvandrere.

»Særligt det gratis uddannelsessystem gør, at velfærdssamfundet håndterer indvandring ganske godt. Mange af ulighederne, man ser mellem førstegenerationsindvandrere og gennemsnitsbefolkningen, reduceres kraftigt over tid,« forklarer hun.

Men kommissionen konkluderer også, at en vedvarende høj indvandring vil koste det norske samfund 62 milliarder kroner årligt. Det har ført til en heftig debat i Norge.

»Ingen af vores universalistiske velfærdsstater kan have åbne grænser. Hvis der kommer mange indvandrere med et lavt kvalifikationsniveau, men som har adgang til forholdsvist gavmilde velfærdsgoder, går regnestykket ikke op. Antallet og sammensætningen af indvandrere betyder helt åbenlyst noget,« siger Grete Brochmann. 

»Men hvor mange, der er for mange, er umuligt at sige. Det kommer an på økonomien, efterspørgslen på arbejdskraft, den førte politik og en række andre forhold.«

Det er et problem, at Norge – ligesom Danmark – ikke formår at bringe flere indvandrere i job, forklarer Grete Brochmann. De skandinaviske arbejdsmarkeder er, på grund af den høje produktivitet og de facto mindstelønninger, dårlige til at optage arbejdskraft med et lavt kvalifikationsniveau.

»Hvis de, som kommer hertil, kun i ringe grad er tilknyttet arbejdsmarkedet, øger det uligheden, hvilket udfordrer tilliden i samfundet. Konklusionen er altså, at det er et problem, hvis vi ikke bliver bedre til at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet,« forklarer Grete Brochmann.

Velfærdsstaten nyder bred opbakning i Norge, men det universalistiske princip er presset. Der er meget fokus på den belastning, indvandring udgør for statskassen, og flere ønsker at omlægge velfærdsstaten i retning af en todelt model, forklarer hun. En for majoriteten og en for nyankomne.

Tillid og lighed

Den danske lektor i statskundskab Per Mouritsen bidrog til Brochmann-kommissionen med et notat, der opsummerer den skandinaviske forskning i, hvordan indvandring påvirker velfærdsstatens legitimitet.

Han understreger, at en høj grad af tillid i samfundet er en forudsætning for de nordiske velfærdsmodeller. Vi ønsker ikke at betale skat, hvis vi ikke oplever dens institutioner som retfærdige og effektive, og har vi ikke tillid til hinanden, smuldrer opbakningen til økonomisk omfordeling.

Det er tvivlsomt, i hvilket omfang indvandring påvirker tilliden, forklarer han. I de skandinaviske lande er tillidsniveauet exceptionelt højt og har været stødt stigende gennem mange år. De økonomiske omkostninger ved indvandring kan dog påvirke tilliden på sigt.

»Indvandring vil skabe flere fattige og øge uligheden, fordi de har en lavere beskæftigelsesgrad. Det kan true tilliden, for vi ved, at der er en negativ sammenhæng mellem ulighed og tillid,« forklarer han.

»Vores opbakning til velfærdsstaten baserer sig på reciprocitet: Vi betaler med glæde vores skat, hvis vi forventer, at de andre også arbejder og betaler skat, såfremt de kan. Derfor er det naturligvis et problem for velfærdsstaten, hvis en bestemt gruppe – som tilmed er racialiseret – opleves som mindre bidragende. Som nogle, der ikke har evnerne – eller endnu værre: lysten – til at arbejde for fællesskabet,« vurderer Per Mouritzen.

Handler ikke om regningen

Indvandrere er en omkostning for velfærdsstaten, og man bør ikke gøre sig illusioner om andet, siger professor emeritus ved Københavns Universitet, Niels Kærgaard.

»Men det er en underskudsforretning i en størrelsesorden på ganske få procent af BNP. Det er ikke noget, der er livstruende for velfærdsstaten,« forklarer han.

Han understreger, at den folkelige og politiske reaktion på de økonomiske omkostninger ved indvandring er et større problem for velfærdsstaten end selve regningen.

»Der er problemer med, hvordan man får en velfærdsstat til at fungere, hvis indvandringen er meget høj. Velfærdsstater hører på sin vis sammen med nationalstaten og kræver en betydelig solidaritet i befolkningen,« vurderer Niels Kærgaard. Han betragter dog indvandring som et af flere symboler på den generelle globalisering. Og den truer velfærdsstaten.

»Der er opstået finansmarkeder, multinationale virksomheder og migrationsstrømme, som nationalstaten ikke er i stand til at styre, ligesom vi ikke har formået at opbygge internationale organisationer, der kan. Og befolkningens støtte til staten er naturligvis afhængig af, at den opfattes som effektiv og handlekraftig.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En nuanceret og oplysende artikel.
Det er også værd at huske, når man stiller et spørgsmål som i overskriften, at Danmarks økonomiske politik føres efter jævnligt opdaterede beregninger af om finanspolitikken ser ud til at være holdbar - altså om der er udsigt til at vi også fremover kan blive ved med at opretholde de offentlige ydelser og det skattesystem vi har i dag, selvom befolkningen ændrer sig. Disse beregninger tager også betydningen af et forventet stigende antal indvandrere og især efterkommere fremover med i betragtning, men det ændrer ikke ved at finanspolitikken ser ud til at være mere end holdbar fremover, med de forudsætninger der normalt lægges ind i disse beregninger. Så i den forstand truer den befolkningsudvikling der ligger i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger, ikke velfærdsstaten.
Men derfor er det stadig altid rimeligt at diskutere om vi bruger pengene på den mest hensigtsmæssige måde.

Mette Poulsen, Torben Kjeldsen, Mikkel Madsen, Else Marie Arevad og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar

Nej. Hvis velfærdsstaten er truet af noget, så er det vores voksende ligegyldighed for og med hinanden.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Thorkil Søe, Erik Feenstra, Benny Jensen, Ole Steensen, Anna Lønne Sørensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Robert Ørsted-Jensen, Else Marie Arevad, Per Jongberg, Ole Frank, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Lars Bo Jensen, Hans Larsen, Poul Sørensen og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Til sammenligning så var alle amager bankens medarbejder samt Karsten Ree der skød 800 millioner ind i amager banken en underskudsforretning, fordi det er uomgængeligt at banken gik ned med underskud.... men er det ikke vanvitigt unfair at sætte regnestykket sammen på den måde.... det er fuldstændigt insane at kalde Karsten Ree en del af en underskud forretning - medmindre hvis han var indvandre....

Anna Lønne Sørensen, Carsten Mortensen, Ole Frank og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Ja. Flygtninge og migranter, samt familiesammenførte fra mellemøsten og Afrika er en trussel mod den danske velfærd. Men ikke økonomisk. Tvært i mod på længere sigt. Der gemmer sig et stort potentiale af nyttig arbejdskraft her for fremtiden når en stigende andel af den etnisk danske befolkning er over 65 år og ender på pension.

Men det er en politisk trussel idet Støjbjerg og Co helt sikkert vil bruger situationen strategisk til at overbevise særligt middelklassen om, at nedskæringer til kontanthjælp er nødvendig for at få råd til middelklassens kerne velfærd som sundhedsvæsen, daginstitutioner og ældrepleje. Integrationsydelsen på ca. 6.000 kr. er allerede indført og vil blive brugt som løftestang til at vise det er muligt at overleve for så lille et beløb.

Men en økonomisk trussel. Nej.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Erik Feenstra, Anna Lønne Sørensen, Charlotte Svensgaard, Carsten Mortensen, Robert Ørsted-Jensen, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Arne Lund - og hvorfor tror du, at det er blevet sådan?
Måske den voksende ligegyldighed fra politikernes side overfor det, de bliver betalt (valgt?) for at udføre. Det er ikke de almindelige borgere, der sætter noget reakktioner i gang.
Det skal være noget med økonomi, vinding for enkelte, specielt erhvervsvirksomhederne og p.t. muligheden for at spare på "sundhedsundersøgelser" via smarte anordninger.

Poul Sørensen

... en lille sjov historie fra dengang "i de gode gamle dage" da jeg var barn. Dengang var alting børnenes skyld, hvis det var problemer med børnene, så var det fordi forældrene havde fået nogen dårlige børn ... såkaldte nitter i det store børne lottori, fordi sådan stod der (indirekte) i biblen. Endvidere stod der at forældrene altid havde ret og at faren iøvrigt skulle bestemme alting, senere hen har man fundet ud af, at det var helt forkert og at det kostet den danske velfærdsstat "en ordentlig røvfuld penge" (et udtryk fra dengang), men dengang var det helt utænkeligt, at det ikke var den mest økonomiske måde at opdrage børn og styre familjen på.

Anna Lønne Sørensen, Vivi Rindom, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Karsten Aaen og Søren Nørgaard anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

.... det skal lige med, at det egentlig var moren og farens skyld, at det kom til at kosten en ordentligt røvfuld penge og slet ikke børnenes som der ellers indirekte stod i biblen....

Søren Jacobsen

Desuden. Penge er der åbenbart nok af når det gælder blå mærkesager. Snart skal der øsles 20.000.000.000 kr. årligt på mere krigsmateriel, 5.000.000.000 kr. årligt er netop foræret til Mærsk, 1.000.000.000 kr. årligt er lige givet i gave til landets absolut rigeste i arveafgift, 6.000.000.000 kr. årligt er lempet i registreringsafgift på i sær luksus køretøjer, 12.000.000.000 kr. er foræret til Goldmann & Sachs, 12.000.000.000 kr. er foræret til kreative "forretningsmænd/kvinder" verden over, mindst 5.000.000.000 kr. et udbetalt af SKAT i udokumenteret moms tilbagebetalinger, 15.000.000.000 kr. årligt er igennem 15 år er givet særligt de højeste indkomster i skattelettelser, adskillige millarder kr. brændes årligt unyttigt af på cirkus jobcenter. 40.000.000.000 kr. er foræret til bankerne gennem bankpakker. Banker som nu opskummer et over skud på 20-25.000.000.000 kr. årligt alene for f.eks. Norde. Dertil kommer sikkert en alen lang rækker milliarder jeg ikke har kendskab til.

Pust, støn, suk. Danmark vælter sig bogstaveligt i penge med 60-70.000.000.000 kr. i handelsoverskud årligt med udlandet.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Thorkil Søe, Pia Qu, Erik Feenstra, Carsten Munk, Anna Lønne Sørensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Knud Chr. Pedersen, Janus Agerbo, Viggo Okholm, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Henriette Bøhne, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Henrik Leffers, Gert Romme og Poul Sørensen anbefalede denne kommentar
Flemming S. Andersen

Selvfølgelig er velfærdsstaten ikke truet af indvandring direkte, men ligeså selvfølgeligt vil det betyde færre midler til et større antal mennesker med en uændret økonomisk politik.

Denne tildeling af færre midler til flere mennesker, hvilket også gælder lønkroner, kan lige så selvfølgeligt blive brugt som argument for at fratage endnu flere midler og rettigheder indtil velfærdsstaten er en tom skal, der kun virker ved navn ikke gavn.
Hvis det ikke allerede er sådan at velfærdsstaten ER død, set i forhold til hvad andre lande kan præstere for sine borgere.

Venstrefløjen har ikke evnet at angribe problemerne og derfor løber højrefløjen med klatten og derfor udgør indvandringen en trussel imod velfærdsstaten, selvom der ikke er et økonomisk grundlag for det.
Politisk er der derimod virkelig gang i nedbrydningen.

Benny Jensen, Mikkel Madsen, Per Torbensen, Vivi Rindom og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Hvilke stater tænker du på ?

Søren Jacobsen

Læg i øvrigt mærke til der står "ikke vestlige lande". Dvs. overførelsesindkomst til tusindvis af personer fra øst europæiske EU land er medregnet.

Birger Bartholomæussen

Godt rergnestykke Søren Jacobsen. Men med snothvalpe som Kristian Jensen og Karsten Lauritzen til at styre "pengestrømmene" fortsætter regeringen med at smide penge ud af vinduet. Vi almindelige skatteyderes penge. Lad os starte en skatten ægterbevægelse. Jeg har allerede gjort det I min forskudsregistrering for 2017. Desværre kunne jeg ikke holde min beskedne ratepension .
udenfor, men jeg fik dog reduceret skattetrækket fra 40% til 10%.
Den sparede skat sætter jeg naturligvis ind på en spærret konto. Så når jeg næste år bliver afkrævet restskat, kan jeg demonstrere evne, men ikke vilje til at betale. Og er man proaktiv kan man altid få en afdragsordning med Skat, f eks 100 kroner om måneden, selv om jeg forventer en restskat I størrelsesordenen 50.000. Jeg er ikke klar over, om arrangementet er juridisk holdbart, men jeg forsøger. Jeg har simpelthen fået nok, og jeg vil ikke betro mine skattekroner til den bande slyngler, som I dag forvalter dem. Det er simple nødværge, og måske kan jeg endda få støtte fra ultraliberalisterne I LA?

Carsten Mortensen, Per Jongberg og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Læg i øvrigt mærke til der står "ikke vestlige lande". Dvs. overførelsesindkomst til tusindvis af personer fra øst europæiske EU land er medregnet.
Alle EU-lande regnes som vestlige!

Mette Poulsen, Michael Friis, Morten Pedersen og Søren Jacobsen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Birger Bartholomæussen, at smide penge ud af statskassen er en helt bevist strategi siden Anders Fogh Rasmussen for at undergrave velfærdsstatens velvilje hos den danske befolkning. Når middelklassen kan overbevises om, at det offentlige ikke længere er til at stole på og at de ikke kan løse opgaven, ja så mister middelklassen tilliden til systemmet.

Det er en dereguleret minimalstats strategi, som offentligheden ikke får noget at vide om. Det er derfor jeg kalder regeringen manipulerende og en svindler regering. For det er nemlig lige præcis det den er. Hemmelighed er nødvendig. Eller kan strategien ikke fungerer. Alt kommer til den der venter. Og Venstre er meget meget tålmodig, men afviger ikke strategien. Det er lidt som kinesernes 100 års plan fra 1949, som er ved at nå i mål.

Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Janus Agerbo, Anne Eriksen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Pengene er da det mindste problem ved indvandringen. Den ringe kulturelle udvikllng og de manglende kvinder kan vi desværre ikke betale os ud ad.

Benny Jensen, Jan Weis, Lars Riber og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Vi almindelige borgere, ikke mindst vores børn, kommer alle sammen til at betale prisen for en forstyret USA fanatiker Anders Fogh Rasmussens radikalisering.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Ja. Velfærdsstaten er truet af indvandringen!
-fordi det får folk til at stemme på Løkke og hans slæng af vanefrobrydere, som dygtigt formår at få indvandrerdebatten til at skygge for deres nedlæggelse af velfærdsstaten.
Det er ren "pøbel-aflednings-manøvre" -men havde der ikke været indvandrene, havde man nok fundet noget andet som pøblen kunne skændes om, så de fik arbejdsro.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Per Jongberg, Ole Frank, Anne Eriksen, Henriette Bøhne, Ebbe Overbye, Flemming S. Andersen, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Bankerne udbetaler 27 mia. kr i aktiudbytte; BANKERNE FLÅR OS.

Allan Stampe Kristiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Bankerne udbetaler 27 mia. kr i aktiudbytte; BANKERNE FLÅR OS.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Peter Møllgaard

Hvad i alverden har bankernes aktieudbytte nu med udgifterne til ikke-vestlige indvandrere at gøre?

Lars Bo Jensen

Stigende aktieudbytte her nok ikke noget med udgifterne til ikke vestlige indvandrere at gøre, men det har alt at gøre med om vi har råd til et velfærdssamfund.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar

Peter Møllgaard.
I min optik har alt med hinanden at gøre, for så længe aktieudbytterne er så store bør nye mennesker ikke være et problem. Har vi ikke penge i omløb for menneskers skyld og ikke nødvendigvis for at de som har skal have mere? Personligt ser jeg hellere de påståede udgifter til mennesker ude fra frem for at bruge dem til Trumps ønsker om at bruge dem på våben og militær. Kan være at disse udgifter skæpper mere i aktieudbytte end pengene til uddannelse og mad til fattige? Man glemmer måske i den sammenhæng her at det også giver arbejde til lærere,pædagoger og andre. Et arbejdsløsheds område som Langeland nød godt af en periode med flygtninge.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Anna Lønne Sørensen

Fin artikel men GLOBALT UDSYN SAVNES!! Også i de mange debatter herover. Hvem siger vi kan vælge til eller fra, når talen er om store folkevandringer? Om store klimaforandringer, der ændrer folks levesteder?
Vi skal naturligvis tænke GLOBALT og på KLIMAET /NATUREN!
Det står øverst på alle dagsordener. De skandinaviske lande har i særlig grad været gode til at indrette et velfærdssamfund, det må vi ikke sætte over styr, men udvide og vise til resten af Verden. Ligesom vi kan lære af alle andre. LÆRE AF ALLE ANDRE!

Og hvad er efterhånden 'VESTLIGT'??? Et dumt og temmelig snæversynet begreb, der er helt udvandet og ubrugeligt. For hvad med Australien? Brasiliin? Indien? Det giver jo ikke mening at dele lande op på den måde anno 2017. ;o)

Nu skal ikke mindst de blå, samt en stor del af de socialdemokratiske politikere finde deres UDSYN, deres HELHEDSSYN og ikke mindst den viden frem, som vi alle har til rådighed. Henrik Sass skal på genopdragelse i elementær almenviden, og især demokratiets grundprincipper. ;o) 'Nødvendighedens politik' er det modsatte af demokrati og meningsløs. Medmindre da man er diktator?

"RODSKUD" er en debatbog jeg lige har læst og kan anbefale ALLE! Tænk den taler om vi enkelte borgeres evne og vilje til at tage medansvar og være med til at bestemme... Slut med 'kloge sagsbehandlere, embedsmænd, politikere, medier, der tror de 'ved bedre'... "Rodskud" rummer en masse gode idéer og eksempler på vellykkede forsøg rundt omkring i landet, så tillid og håb for fremtiden vokser i mig. Pudsigt som den også rammer mange af mine egne tanker om den tid vi lever i, jeg tror vi er mange i 'klubben', der ryster hovedet over ekstremt snæversyn, magtbegær, egoisme og andre skavanker hos store dele af politikere og mediefolk ;o) ;o) YES!!!

Anna Lønne Sørensen

P.S. Penge der sendes ud i landet som overførselsbeløb fortsætter jo i kredsløbet og forbruget! Medmindre folk syr dem ind i madrasser?? ;o) 'Fra en kasse til en anden' giver ikke mening, der er kun tale om en stor kasse og et stort fællesskab. ;o)

Poul Sørensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

JO! Indvandring truer velfærdssamfundet.
Det kan godt være, vi har råd. Men når menigmand betaler næsten halvdelen af sin indkomst og så ikke kan forvente ordentlig behandling, når man bliver arbejdsløs, syg eller gammel, så smuldrer sammenholdet (nedbrydning af tillid).
Vi står overfor en udfordring af velfærdssamfundet, fordi befolkningen bliver ældre i gennemsnit. For de gamle yder mindre og koster mere. Hvis man OVEN I den udfordring har en stor indvandring, som OGSÅ koster kassen, så får velfærden trange kår (dobbeltvirking af trusler mod velfærd).
Helt basalt menneskeligt, vil ingen lade sig udnytte. Man giver til et fællesskab, fordi man får mere tilbage end man giver. Men i alle fællesskaber er der snyltere. Det kan fællesskabet kun klare op til en grænse, så trækker yderne sig. Fænomenet er beskrevet af Richard Dawkins i "Det Selviske Gen" (kulturel disintegration). (Og ja, der ER tale om, at bestemte grupper tager mere af den fælles kasse - det er ikke kun et "oplevet" problem. Det er nu endelig slået fast med de nye tal, som endda er alt, alt for små pga måden, det er opgjort på)

Mihail Larsen

Hvad med 3. generation?

Artiklen giver det fejlagtige indtryk, at den manglende kvalifikation primært er et 1. generationsproblem. Underforstået: Det går over på sigt.

Men som det fremgår af den årlige rapport om "Indvandrere i Danmark", så forværres situationen fra 1. til 3. generation.

Prøv i det mindste at anvende den viden, vi har.

Det er også vigtigt at skelne mellem de forskellige indvandringsgrupper. Indvandrere fra muslimske lande ligger markant i toppen af arbejdsløse - og som sagt dårligere i 3. end i 1. generation.

Monstro det har noget at gøre med deres kultur? Hvis man dyrker en forestilling om kulturel overlegenhed (der står i skærende kontrast til den civilisatoriske præstation - teknologi, økonomi, videnskab, retsvæsen, pædagogik, offentlighed, kritisk intelligens og 'fri' kunst), så modarbejder man en reel integration og lægger i stedet et fundament for en vedvarende, parallel 'virkelighed'. En virkelighed, der får ekstra gode vækstbetingelser i et velfærdssamfund, der via sine sociale programmer medvirker til at financiere en tilværelse uden for det almindelige arbejdsmarked og den hermed forbundne solidaritet.

I stedet for at tale om diskrimination, ville det være mere retvisende at tale om en (stolt) selvsegregering.

Kim Houmøller, Christian Larsen, Martin Sørensen, Benny Jensen, Erik Jakobsen, Lars Riber , Henrik Bjerre, Henrik Andersen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Peter Møllgaard; 13. april, 2017 - 09:51
Problemet har, som Mihail Larsen 11:43 påpeger, næppe så meget med penge at gøre, men med mulighederne for integration.
Pengene har vi, men er evnerne tilstede.

»Vores opbakning til velfærdsstaten baserer sig på reciprocitet: Vi betaler med glæde vores skat, hvis vi forventer, at de andre også arbejder og betaler skat, såfremt de kan. Derfor er det naturligvis et problem for velfærdsstaten, hvis en bestemt gruppe – som tilmed er racialiseret – opleves som mindre bidragende. Som nogle, der ikke har evnerne – eller endnu værre: lysten – til at arbejde for fællesskabet,« vurderer Per Mouritzen.

I gruppen af mindre bidragende hører Venstre så med til.

http://politiken.dk/debat/art5909640/Nedbrydning-af-Skat-var-helt-bevidst

Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen
Den dyrkelse af kulturel overlegenhed du mener findes er, for mig at forstå, et resultat af den hetz der føres mod netop den kultur, en reaktion.
En anden reaktion kender vi fra f.eks. vor afghanske boldspillerinde - de gider ikke danskere, selvom, måske, de kunne være enige i, at der er et problem med NOGLE af alle generationer invandrere - men det er så ikke et problem der strukturelt adskiller sig fra andre af Danmarks ringere stillede indbyggere.

Mihail Larsen

Jo, Nyberg

Det er ikke alle grupper af "ringere stillede indbyggere", der har en udviklet og sofistikeret 'offerideologi', der oversætter alle integrationsproblemer til mantra, som bortforklarer underlegenheden med absurde, kontrafaktiske påstande om (et religiøst næret) mereværd.

Martin Sørensen, Peter Møllgaard, Lars Riber og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Mihail Larsen

Selv 'proletariatets helte' - revolutionens avantgarde - opfattede sig ikke som et reaktionært til det kapitalistiske/liberalistiske borgerskab, men som repræsentanter for en oplyst og almen emancipation på det borgerlige samfunds skuldre - uden religiøse dogmer og så afgjort uden et formynderisk præsteskab.

Mikkel Madsen

@Søren Jacobsen: mht. Pensionsalderen, så skal det vel medtages, at den ikke mere er 65 år, men 67. I hvert fald fsva. Rettigheden til at modtage folkepension fra det offentlige.

På sigt vil indvandrere desuden matche den danske Aldersprofil, hvorfor de også skal have folkepension. Selvfølgelig ud fra en antagelse om, at de fleste indvandrere bliver boende i Danmark efter pensionsalderen.

Uanset hvad, så er det sandsynligvis ikke realistisk at forvente en "demokratisk hjælp" fra indvandringen, sådan som den har været sammensat i Danmark. Så skulle vi over i en model som golfstaterne, hvad der nok ikke er politisk eller folkelig opbakning til i Danmark.

Mihail Larsen

Ikke som et reaktionært alternativ til ...

skulle der have stået.

@ Mihail Larsen:

Ked af sige det - men du tager altså fejl her, grusomt fejl, og det gør du bl.a. ikke har læst den analyse, se her:

http://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/hv...

Kigger man på side kan man sørme side, at 83 procent af alle muslimske mænd fra Pakistan er i arbejde, at 74 procent af alle muslimske mænd fra Tyrkiet er i arbejde, at omkring 42 procent af muslimske mænd fra Iran og Syrien er i arbejde samt at 40 procent af muslimske mænd fra Afghanistan er i arbejde! Så nej, Mihail Larsen - det handler aldeles ikke om kultur det her; noget helt helt andet handler det om! Og det er altså det her:

Mange personer fra de her lande er flygtninge, en del af dem traumer, ptds, og er endnu, efter 10 eller 20 år, mærket af de oplevelser, de havde i deres oprindelsesland, eller mærket af de ting de har set og hørt mm. på turen til DK! Og det sætter sig i flygtninges kroppe, og det sætter sig så også igennem i familierne, hvor børnene og børnebørnene kan mærke både far og morfars utilregnelig mm. Og ikke altid, hvor de har deres far, morfar, eller farfar - og ikke altid ved, hvorfor far f.eks. bliver vred og rasende mm.

Og så kan vi da lige kigge på side 8 også:

"54 pct. af ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 19 år er i gang med en ungdomsuddannelse eller envideregående uddannelse. Det er 8 procentpoint færre end blandt den tilsvarende gruppe af ikkevestlige efterkommere, og lidt mere end 10 procentpoint færre end blandt personer med dansk oprindelse. Blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark klarer Bosnien-Hercegovina sig klart bedst i forhold til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 70pct. af 16-19-årige personer med oprindelse i Bosnien-Hercegovina er i gang med en ungdomsuddannelseeller en videregående uddannelse. Det overstiger andelen af 16-19-årige personer med danskoprindelse, der er i gang med en tilsvarende uddannelse. 64 pct. af 16-19-årige personer med danskoprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.39 pct. af de 20-24-årige ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse, mens den tilsvarende andel for personer med dansk oprindelse er 37 pct. og 29 pct. for ikke-vestlige indvandrere. Med hele 46 pct. er ikke-vestlige efterkommerkvinder den befolkningsgruppe med den højeste andel 20-24-årige, der er i gang med en videregående uddannelse. Kun 24 pct. af indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. Bosnien-Hercegovina og Pakistan klarer sig bedst i forhold til videregående uddannelser blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark. Lidt mindre end 44 pct. af 20-24-årige personer med oprindelse i henholdsvis Bosnien-Hercegovina og Pakistan er således igang med en videregående uddannelse. Begge lande overgår den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse. 37 pct. af 20-24-årige personer meddansk oprindelse er i gang med en videregående uddannelse."

Pointen er den her, at selv for 3. generation går det bedre! Måske ikke med arbejde, men i hvert fald med uddannelse, som kan føre til, at de får en uddannelse, som de så kan bruge til at få et arbejde!
Det kan man bl.a. se på side 2, hvor cirka 62 procent af efterkommerne af indvandrere mm. er i arbejde, mens det kun gælder for omkring 45-47 procent af indvandrerne, inkl. flygtninge, til DK.

Mogens Holme, Viggo Okholm, Allan Stampe Kristiansen, Carsten Munk, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

For snart længe siden sagde man “Proletarer i alle lande forener jer”.
Selv de mest overbevidste kommunister er kommet på andre tanker.
Noget efter den tyske genforening mødte jeg en Vesttysker, der ferierede i Tanzania.
Han ville ikke ’sådan bare’ dele sin velfærd med disse fattige Øst-folk.
OG
Hvis du er kristen, så husker du måske noget om at sælge alt og give det til de fattige.
- - - - ”Men den unge mand gik bedrøvet væk, for han var meget rig.”
ALTSÅ
Lige meget hvad vi gør, så er det forkert.

Flemming S. Andersen

Mikkel Madsen

" Selvfølgelig ud fra en antagelse om, at de fleste indvandrere bliver boende i Danmark efter pensionsalderen."

"De" behøver ikke at blive boende, men kan tage pensionen med til hjemlandet, når den er optjent

Søren Kristensen

Velfærdsstaten er ikke truet, så længe vi formår at imødegå den voksende egoisme om det så er hos eliten, når de henter ublu lønninger, frøns og bonusser eller det er hos Jasmin i NV, der hellere vil gå hjemme og hente kontanthjælp, selv om hun intet fejler. Kort sagt, så længe vi reformerer.

@ Søren Jacobsen
Rettelse af din påstand om geografisk skelnen mellem EU lande. Hvilket i sagens natur er meningsløst..

Vestlige lande: Alle EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.

Hvad får dig til at fokusere så intenst på østlige del af EU at du tager din påstand for givet?
Slet skjult, eller blot ubevidst racisme..?

Som supplement til de mange indignerede holdnings prægede indlæg er her diverse "øjebliksbilleder" fra virkelighedens integrationsforløb.
Det er ganske rigtigt ikke blot penge der er til debat men de mennesker de blandt andet anvendes til og forhåbentlig også indtjenes af.
Disse mennesker kommer fra afgørende anderledes kulturelle forhold og mange prioriterer selv efter ankomsten til vores sikre velfungerende samfund ganske konservativt.
Mange af avisens læsere reagerer kraftigt når de møder samme holdninger hos f eks Erdogans tilhængere i hjemlandet, mens det blot er harmløs kulturel egenart på vore breddegrader..

Disse børn er ikke hjulpet af harmdirrende reaktioner.
Som det fremgår af erfarne skoleledere er det ikke samfundets skyld.
Forældrene opholder sig nemlig hellere i ghettoen end møde op til gratis sprogundervisning. Det har konsekvenser. http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/50B8B51D469DCECFC12...

http://stiften.dk/aarhus/Vestbyens-boern-har-store-udfordringer-trods-sk...

For mangfoldighedens skyld er ellers ikke specielt etnisk fokuserede svenskere med.
Sats på kommende generationer & lad tabte forældre sejle egen skæve sø.
Lidt samme model vi har anvendt herhjemme..
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/vi-kanske-maste-slappa-de-aldre

Her er supplement til nordmændenes Brockmann rapport.
Ligesom ved Århus, & andre ghettobørns, kundskabsmæssige situation tyder meget på proletariat får en anden kulør:
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/ett-av-ti...

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-forvarvsf...

Således er holdningen til homoseksuelle i en af Europas kulturelle storbyer Berlin. Vi er ikke i Erdogan's stokkonservative bagland..
https://www.welt.de/vermischtes/article163228126/Muslimische-Eltern-prot...

En anden konsekvens af manglende integrations indsats for indvandrer kvinder, eller snarere deres brutale mænd støttet af patriarkalske storfamilier..

https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21527343?redirect=mobi&nocache=0...

Fortsat god påske

Eva Schwanenflügel

Det er jo sigende at Sass udtaler at Socialdemokratiet har givet os velfærdssamfundet, og at "indvandring" truer Danmark. For det første er det vel flygtninge vi egentlig taler om, for det andet har socialdemokraterne i mange år været medvirkende til at demontere velfærdssamfundet med "nødvendighedens politik" sammen med Venstre. De regerende partier ønsker slet ikke en ordentlig integration, de begærer magten. Og derfor er det belejligt at sætte udsatte grupper op mod hinanden, samt at lefle for middelklassen og den laveste fællesnævner. Det kaldes også propaganda, når man gentager det samme synspunkt igen og igen til bevidstløshed!

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Lars Bo Jensen, Henriette Bøhne og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen; 13. april, 2017 - 14:21
Jeg henviser til Lars Riber 18:33.
Mht offermentalitet, så se på dig selv.

Mogens Holme, Allan Stampe Kristiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen; 13. april, 2017 - 14:32
Du ër da en del af præsteskabet.

Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen; 13. april, 2017 - 14:32
Det er ikke din selvopfattelse, der er interessant, men hvad der kan gøres for, at give de udstødte en chance for et rimeligt liv.

Mihail Larsen

Jeg er kritisk intellektuel.

Eftersnakkere har altid fyldt mig med ubehag.

Skarpsindige opponenter har altid aftvunget mig respekt.

Mihail Larsen

Karsten Aaen

Jeg befinder mig lige nu uden normal adgang til internet, så jeg have svært ved at modbevise dine tal. Men jeg et sikker på, at du tager fejl. Mine statistiske oplysninger er ikke singulære, men følger op på tidligere statistiske data.

Der er sket et skred i erhvervsprocenten inden for de sidste par år, men det skyldes ikke en større vilje til integration fra indvandringsmilieuet, men et øget offentligt, økonomisk pres, der truer med gradvist at ødelægge rugekassen for 'alternative kultur- og samfundsformer' på offentlig forsørgelse. Bl.a. ved at tvinge muslimske kvinder ud på arbejdsmarkedet, hvor de får en mulighed for at mærke deres egen sociale kapital i et frit samfund og derfor også deres ret til at gøre op med deres religiøst formørkede, patrarkalsk socialiserede kultur.

Nej velfærdsstaten er ikke truet af indvandrere, vi kunne jo lukke flere døre op for dem på arbejdspladserne. Men hvor er det dejlig nemt at give dem skylden for at få vores øjne væk fra en pæn del af det, der virkelig skulle gøres noget ved. (i 80'erne var det alle arbejdsløse grisehudsfarvede, der var roden til alt ondt).
Det, der i mine øjne meget mere faretruende er, at politikere over en bred kant virker til at være komplet ligeglade. At der forsvinder mere end 12 mia. i tilbagebetaling af udbytteskat, et pænt stort mia.-beløb (jeg kender ikke det reelle tal) i tilbagebetaling af negativ moms, ikke inddraget gæld til det offentlige, der så meget passende bliver forældet, indkøb af nye fly til forsvaret, der sandsynligvis kommer til at minde om tåbeligheden med indkøb af IC4 tog, skattelettelser for dem, der har mere end nok i forvejen, efter heftig og åbenbart effektiv lobbyvirksomhed nedsættelse af arveafgift for erhvervsvirksomheder, godser mv., den danske kvalitetsmodel, ansættelser af rigtig mange regnedrenge/djøffere i det offentlige, fortsæt selv, rækken synes nærmest uendelig.
At mange af de samme politikere så heller ikke har problemer med at lade sig støtte både som enkeltpersoner og som partier af lobbyister med oftest ikke nærmere oplyste beløb gør at tilliden til at de overhovedet har ønsker om at få styr på alle dårligdommene, er ikke eksisterende. Alt dette begynder også at betyde at mange bliver mere ligeglade og egoistiske og ender med kun at tænke på mig, mig, mig og alt det jeg kan få raget til mig, og det er nok så farligt for envelfærdsstat.

Mogens Holme, Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen; 13. april, 2017 - 20:16
Din retorik er for børn og barnlige sjæle..

Jens Thaarup Nyberg

Mihail Larsen; 13. april, 2017 - 20:16
Du kan ikke undskylde dig med intellektualisme i en dialetisk proces:
""Alt det, som vi kalder for god pædagogik og opdragelse, det er - set fra deres synspunkt - ret kaotisk, indtil de forstår vores tankegang, ..."
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/50B8B51D469DCECFC12...

Henrik Bjerre

Heldigvis er det ikke alle Mihail Larsens kommentar rammer, men der er en stor gruppe. For dem der har kæmpet sig fri og virkelig ønsker at integrere sig, er den så slem at høre på - så de får lige en påskehilsen herfra.

Jens Thaarup Nyberg, Mogens Holme, Christian Larsen, Viggo Okholm, Flemming S. Andersen og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

45 procent af kvinderne med en ikkevestlig baggrund – 63.530 kvinder – er i beskæftigelse, mens hele 72 procent – 1.120.638 kvinder – af deres danske ’medsøstre’ er i beskæftigelse.
Fra Politiken.
Det er altså især det at kvinder IKKE er på arbejdsmarkedet der trækker ned.

Sider