Analyse
Læsetid: 8 min.

Gentag efter mig: Barnebrud, barnebrud, barnebrud

Det er rent spin, når Venstre forsøger at få kritikken af Inger Støjberg til at handle om, hvorvidt man er for eller imod barnebrude. Information gennemgår sagen med retorikprofessor Christian Kock. Han mener, Venstres ageren er udtryk for en syg debatkultur, der ’skaber politikerlede og polarisering i samfundet’
Inger Støjberg får læserne til at tro, at ombudsmanden og deres politiske modstandere går ind for barnebrude. Det er vildledning af de danske borgere, mener retorikprofessor Christian Kock

Inger Støjberg får læserne til at tro, at ombudsmanden og deres politiske modstandere går ind for barnebrude. Det er vildledning af de danske borgere, mener retorikprofessor Christian Kock

Sille Veilmark

Indland
23. maj 2017

Findes der én eneste politiker i Folketinget, der går ind for barnebrude?

Man skulle tro, svaret var indlysende nej. Men siden søndag morgen har partiet Venstre formået at rejse tvivl i dele af befolkningen om, hvorvidt oppositionspartierne støtter, at mænd på 35 år må gifte sig med 13-årige piger. Information opruller trin for trin den spinøvelse, regeringspartiet har iværksat hen over weekenden.

Sagen begynder søndag morgen på forsiden af Politiken:

»Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd havde forsøgt at advare mod beslutningen.«

Instruksen, som artiklen henviser til, stammer fra 10. februar 2016. Her påbød Inger Støjberg de danske asylcentre at tvangsadskille alle asylpar, hvor den ene part er under 18 år. Før instruksen var det praksis, at parrene blev skilt ad, hvis asylcentret vurderede, der var tale om tvangsægteskab eller manglende trivsel.

Støjbergs instruks gjorde opskilningen automatisk, men den blev senere erklæret ulovlig af ombudsmanden, fordi der ifølge både dansk lov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal foretages en ’konkret og individuel vurdering’ i hver sag, før asylcentret må tvangsadskille ægtefæller eller samlevere.

Anklagen i Politiken er dermed alvorlig. Ifølge avisen var udlændingeministeren flere gange blevet advaret om, at hendes instruks var i strid med loven – hvorefter hun udsendte den alligevel. Potentielt har ministeren altså forbrudt sig med de forvaltningsretslige regler og overtrådt ministeransvarsloven, hvilket i groveste fald kan føre til en rigsretssag.

Men i løbet af søndagen formår Venstre at gøre et helt andet spørgsmål centralt for debatten: Er du for eller imod barnebrude?

Kl. 08.51 – Kritikken spreder sig

I Politikens artikel kritiserer en samlet opposition udlændingeministeren. Socialdemokratiet og De Radikale vil kalde Inger Støjberg i samråd, mens Alternativet og Enhedslisten går skridtet videre og kræver en lyn-undersøgelseskommission.

»Alle ministre skal overholde loven. Det gælder også Støjberg. Derfor har vi som parlament en pligt til at komme til bunds i, hvad hun vidste, da hun lavede den instruks,« siger Mattias Tessfaye fra Socialdemokratiet.

Ifølge Alternativets Josephine Fock er sagen så alvorlig, at den kan vælte Støjberg:

»Hvis det viser sig, at en minister to gange har overhørt embedsmænds advarsler, så må det få konsekvenser. I sidste instans kan det betyde hendes afgang,« siger hun til Berlingske.

Kl. 11.16 – Modkampagnen begynder

Venstres ligestillingsordfører Jakob Engel-Schmidt skriver på Twitter, at:

»Politikens forargelse er grænseløs over, at Støjberg har adskilt barnebrude fra deres ’ægtemand’. >Det tillader konventionen ikke< #dkpol«.

Tweetet udløser en længere debat, blandt andet med Politikens redaktør Amalie Kestler, som skriver, at: »Det passer jo ikke. Ministeriet har selv oplyst til ombudsmanden, at de vidste, instruksen var ulovlig«. I de efterfølgende meningsudvekslinger gentager Jakob Engel-Schmidt tre gange:

»Hvis en dansk mand på 35 ligger ved siden af en pige på 13, så er han pædofil. Gør en asylansøger det samme, er det altså hans menneskeret?«

Venstre-ordføreren vil ikke uddybe over for Information, hvorfor han skriver sådan om sagen. Men ifølge retorikprofessor Christian Kock fra Københavns Universitet, der forsker i politisk spin, forsøger ordføreren med sine tweets at ændre debattens præmisser.

»Han prøver at gøre det til en sag om, hvorvidt man generelt går ind for barnebrude eller ej, som om nogen politikere gjorde det. Substansen i debatten er, at der ifølge loven skal foretages en konkret vurdering i hver sag, men det forholder han sig ikke til. Han ignorerer totalt modpartens kritik, som går på, at også ministre skal overholde loven,« siger Christian Kock.

Retorikprofessoren bemærker også, at Jakob Engel-Schmidt som eksempel nævner en 35-årig mand og en 13-årig pige.

»Som jeg har forstået den konkrete sag fra ombudsmanden, handler det om et par, hvor hustruen er 17 år gammel, og manden er 26 år. Så at han taler en masse gange om samlivet med en 13-årig forekommer fuldstændig irrelevant.«

Kl. 13.09 – Støjberg blander sig

To timer senere blander udlændingeminister Inger Støjberg sig i debatten i en opdatering på Facebook:

»Jeg er inderligt imod barnebrude, og at mindreårige piger dermed skal bo sammen med ældre mænd,« skriver hun blandt andet, og tilføjer:

»Venstrefløjen vil have mig i samråd og sågar for en rigsret for at have grebet ind, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til at mene. Jeg er dog stadig af den opfattelse, at barnebrude IKKE hører sig til i Danmark. Jeg mener ikke, at ældre mænd skal bo sammen med mindreårige piger.«

 

Jeg er inderligt imod barnebrude, og at mindreårige piger dermed skal bo sammen med ældre mænd. Da jeg sidste år blev...

Posted by Inger Støjberg on Sunday, May 21, 2017

Igen er der tale om et forsøg på at ændre, hvad debatten egentlig handler om, mener professor Christian Kock.

»Det er elegant, at hun vælger udtrykket ’ældre mænd’, når der er tale om en 26-årig mand, for begrebet leder en hen på sådan nogle gråhårede, gamle grise, der er sammen med unge piger. Det er en suggestiv formulering, men den er meningsløs, og hun forholder sig ikke til kritikken,« siger han.

Ministerens opslag er i skrivende stund delt 516 gange og har fået over 10.000 ’likes’. De fleste udtrykker støtte til Inger Støjberg og anklager venstrefløjen for at gå ind for pædofili:

»Venstrefløjen lugter blod…!! Pyt med at det sker på bekostning af børn, bare de får skovlen under Inger Støjberg,« skriver en bruger. En anden skriver: »Kan det virkelig passe, at socialdemokratiet finder det i orden, at børn og voksne lever sammen med ægtefolk?«

Støtten viser ifølge Christian Kock, at spinkampagnen virker.

»Den mekanisme, ministeren bruger, er at underforstå, at hendes modparter, i dette tilfælde ombudsmanden og oppositionen, går ind for barnebrude. Det svarer til, at du gik rundt på Informations kontorer og sagde, at ’chefredaktøren er ædru i dag’. Så underforstår man, at han til daglig er fuld. Du har ikke sagt det, men du får folk til at tro det,« siger Christian Kock.

»Det samme gør ministeren her. Støjberg får læserne til at tro noget, som hun ikke siger, og som heller ikke er sandt. Nemlig at ombudsmanden og deres politiske modstandere går ind for barnebrude. Det er vildledning af de danske borgere, og vi bliver dummere af det.«

 

Venstrefløjen lugter blod...!! Pyt med at det sker på bekostning af børn, bare de får skovlen under Inger Støjberg..... Dét burde for rigsretten, ikke varetagelse af mindreårige pigers menneskerettigheder.

Posted by Vibeke Egeskov Nielsen on Sunday, May 21, 2017

Kl. 16.56 – Strategien virker

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti blander sig i debatten og udtrykker støtte til udlændingeministeren. Han synes, debatten om ministerens mulige lovbrud er forfejlet, og kritiserer venstrefløjen for at støtte barnebrude:

»Det forfærdelige må da være, at vi nu accepterer barnebrude på de danske asylcentre,« siger Martin Henriksen til Ritzau ifølge BT.

Klokken 17.31 går ministerens pressechef, Mark Thorsen, ud med samme budskab, denne gang rettet mod Politiken:

»Vi sætter ind over for barnebrude. Det bryder man sig åbenbart ikke om hos @politiken«

Kl. 18.13 er det så Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth, der kritiserer venstrefløjen og antyder, at ministeren gjorde ret i at bryde loven:

» Inger har min 100% opbakning i sagen. Det gælder desværre ikke de røde partier, som åbenbart ikke er imod barnebrude – og som nu kører hetz mod Inger for at bryde loven. I dette spørgsmål kommer moral over loven; i Danmark bør vi aldrig acceptere barnebrude, og jeg er stolt af, at Inger går forrest for at forbyde den slags praksis i Danmark.«

 

Inger Støjberg gjorde selvfølgelig det rigtige ved at adskille barnebrude fra ældre mænd, der kom til Danmark som...

Posted by Marcus Knuth on Sunday, May 21, 2017

På under 12 timer lykkedes det dermed Venstre at etablere en stærk modfortælling til Politikens kritiske historie, som breder sig til titusindvis af danskere på de sociale medier. Det lykkedes også Venstre ikke at forholde sig til den konkrete kritik, mener retorikprofessor Christian Kock:

»Det er klassisk politisk manipulation, og det har stået på i årevis. Denne gang er det så Venstre, der praktiserer det, men de røde partier er lige så slemme. Konsekvensen er, at samfundet bliver mere polariseret, og den politiske samtale bliver dummere. Et stort segment bliver dødtrætte af politik. Den slags ting her er med til at ødelægge borgernes tillid til politikerne, hvis troværdighed vi ved er rekordlav.«

Professoren tror dog, det er muligt at vende spinbølgen og forbedre den politiske samtale på sigt.

»Den eneste kur er, at medier og borgere slår ned på de her sager og siger: I snyder på vægten. Det er uærligt, kan I ikke tale ordentligt sammen? Jeg tror, rigtig mange danskere synes, vi har en elendig samtalekultur i dansk politik. Men det kræver, vi råber op og siger fra. For taktikken virker jo.«

Og hvad med venstrefløjen?

I det røde hjørne er partierne ikke uden ansvar i den dårlige debatkultur. Da debatten om barnebrude begyndte i januar 2016, kritiserede Dan Jørgensen (S) Inger Støjberg for at sidde på hænderne:

»Det virker helt utroligt, at man ikke har været opmærksom på det her. Det er dybt utilfredsstillende, at det skal graves op af pressen, før ministeren reagerer,« sagde Jørgensen til Berlingske og kaldte ministeren i samråd.

Dan Jørgensen undgik at forholde sig til, at Socialdemokratiet selv havde regeringsansvaret frem til juni 2015 og dermed havde knap fire år til selv at reagere. Når Socialdemokratiet søndag kritiserer Støjberg for at have handlet, virker det hult og opportunistisk, når partiet sidste år kritiserede hende for ikke at handle. Det bemærkede politiker Henrik Dahl (LA) på Facebook søndag kl. 20.57.

 

Dan Jørgensen, januar 2016: "Det virker helt utroligt, at man ikke har været opmærksom på det her. Det er dybt...

Posted by Henrik Dahl on Sunday, May 21, 2017

Venstres kommunikationsstrategi handler om at lægge maksimalt pres på Socialdemokratiet på udlændingepolitikken. Og det virker, mener Henrik Dahl, hvis parti danner regering sammen med Venstre:

»Når Venstre tager fat i sagens substans, og ikke dens formalia, så flytter man presset over på Socialdemokratiet. Og det er jo dygtige folk, der sidder i Socialdemokratiet. De er udmærket klar over, at hvor fristende det end er at give Inger Støjberg en begmand [i den her sag], så vil det sætte deres møjsommelige arbejde med at positionere sig på linje med DF på udlændingeområdet over styr.«

Ud over Socialdemokratiets modsatrettede synspunkter har Venstre også en pointe i, at der før instruksen boede barnebrude sammen på de danske asylcentre. Inger Støjbergs instruks var dermed en stramning, som formåede at adskille samlevende ægtepar ad, hvor kvinden var under 18 år.

Ifølge ombudsmandens opgørelse var der i alt 34 af sådanne par på danske asylcentre i perioden 10. februar - 3. november 2016, som blev påvirket af instruksen. I 32 af tilfældene var manden under 30 år, mens de resterende to mænd var 30 og 32 år. Alle kvinderne var 16 eller 17 år gamle. Det skyldes, at det allerede før Støjbergs instruks var fast praksis, at mindreårige på 15 år eller derunder altid skal indkvarteres adskilt fra deres samlever.

Information har kontaktet Venstres Jakob Engel-Schmidt, Marcus Knuth og pressechef Mark Thorsen for at spørge om deres kommentarer i debatten og Venstres kommunikationsstrategi generelt. De har ikke ønsket at udtale sig til Information.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Johnny Werngreen

Selv om man en gang imellem godt kan ønske sig, at folk fatter sig i korthed, har Twitter og andre sociale fora til fulde demonstreret, at formatet også ansporer til at fatte sig i dumhed.

peter juhl petersen, Egon Stich, Allan Stampe Kristiansen, Flemming Berger, David Zennaro, Ole Frank, Steffen Gliese, Annemette Due, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Jakob Hviid

Præcis det her er grunden til politiker lede jeg selv oplever. Ingen er bare lidt ærlige og siger ting som de er længere. Alt er spin.

God artikel!

peter juhl petersen, Egon Stich, Rene Aalling Jensen, Allan Stampe Kristiansen, Per Klüver, Henrik Leffers, David Zennaro, Ole Frank, Steffen Gliese, Carsten Munk, Peter Ole Kvint, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Rigtigt, Johnny. De sociale medier forsimplet den i forvejen ikke alt for gode kommunikation. Med Trump som norm danner vil det blive værre og værre. Se fx tweetet fra Jacob Engel Schmidt, der går for at være en af de mere begavede Venstre MF'er. Når det er niveauet, så ser det satme slemt ud. Og vi arme vælgere kan se frem til at racet mod bunden går lige så stærkt som klima forandringerne.
Sagen udstiller også det voldsomme dilemma Sosserne er havnet i når de på den ene side vil gøre alt for at tækkes Dansk Flæsk, og på den anden side prøver på at bevare en vis pli
Men hvem er det der vil lukrere på det værdimæssigt sammen brud i Venstre og Socialdemokratiet?
Dansk Flæsk og Nye Tarvelig.

Allan Stampe Kristiansen, Ole Frank, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Asger Olsen

Jeg savner faktaoplysning om ægteskabsalderen i de lande, som de unge mennesker kommer fra?

Allan Stampe Kristiansen, Sup Aya Laya, David Zennaro, Arne Lund, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Danmark mangler en forfatningsdomstol, der på eget initiativ kunne skære igennem i sådan en sag.
Hvis ministeren har brudt loven, så er det ikke politisk spin, drilleri og politiske studehandler, der måtte vise sig gunstige for den ene eller anden part, der skal afgøre, om han/hun bliver stillet til regnskab - det er loven, og kun loven.

Det er en principiel brist i et demokrati, at de folkevalgte ikke effektivt er underlagt en overmyndighed. Som demokratierne degenererer overalt i disse år, er en sådan instans vigtigere nu end nogensinde. Ingen kan have tillid til politikere længere.

/O

Sven Elming, Allan Stampe Kristiansen, Egon Stich, Marie Jensen, Henriette Bøhne, Sup Aya Laya, Fam. Tejsner, Christel Gruner-Olesen, Morten Nørgaard, Flemming Berger, Henrik Leffers, Arne Lund, Ole Frank, Steffen Gliese, Carsten Munk, Bjarne Bisgaard Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hykleri fra begge parter.
Enig Olivier, en forfatningsdomstol mangler!

Allan Stampe Kristiansen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Lars Hansen

En helt central del af højrefløjens spin og propaganda i denne sag er, at den får blandet to fuldstændig forskellige ting sammen.

Ja det er lettere at blive gift med en pige under 18 år i muslimske lande, end det er i Danmark. Især efter at Folketinget for 3 måneder siden ændrede dansk lovgivning som en udløber af sagen.

Men Støjbergs "indgreb handlede jo ikke om, at hun ville forhindre de unge piger i at være gift. Det handlede om, at hun ville forhindre dem i at bo sammen med deres partnere.

Og der må man bare sige, at det er jo altså stadig fuldstændig lovligt - og normalt - at 15-17 årige danske piger flytter ind hos deres lidt ældre kæreste med forældrenes velsignelse.

De unge muslimske piger har også forældrenes velsignelse, da jeg meget tvivler på, at der er nogen lande i Verden, hvor en ung under 18 år kan blive gift uden sine forældres velsigelse. Faktisk er nogen af ægteskaberne jo endda arrangeret af forældrene. Hvilket vel reelt er det, mange forarges over.

Så både Folkedomstolen og Støjberg forsøger her at indføre noget særlovgivning, der kun skal gælde for muslimske flygtninge. Og kære venner, det kan man altså bare ikke i et demokratisk samfund.

Når alt er sagt og skrevet står her alene tilbage, at hvis pigens forældre ikke er i Danmark, så må myndighederne overtage den normale forældrerolle med at tilse, at hun stadig trives sammen med sin partner. Og hjælpe hende med at komme væk fra ham, hvis det ikke er tilfældet.

Og hvis man virkelig vil ligestille, kan man også sige til parrene, at deres ægteskab ikke kan anerkendes i Danmark, fordi det strider mod dansk lov. Og at de derfor må gifte sig her i landet, når de opfylder de normale betingelser herfor.

Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Marie Jensen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Steffen Gliese og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Mette Poulsen

Jeg må indrømme, at jeg synes det er helt fint, at praksis er således at man i asylcentre som udgangspunkt skal være 18år gammel for at opnå ægteskablige rettigheder og forpligtelser. Og at man ellers skal opfylde de krav (faktaboks) som alle andre unge mennesker, hvis man skal giftes før det attende år.

Birger Bartholomæussen

2 partier har rene hænder I denne sag: Alternativet og EL. Giv dem din stemme ved næste folketingsvalg. Måske også SF, som er ved at besinde sig.

Niels Duus Nielsen, Egon Stich, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Ole Frank og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Politiken har en god statistik i dag over hvilken alder de pågældende par havde. Det drejer sig om 34 par, hvor den ældste mand var 32, og den yngste unge kvinde var 14. Den gennemsnitlige aldersforskel mellem kvinden og manden er 7 år, dvs. langt de fleste er hun 16-17 år, og han er 23-24 år. For det er Støjberg villig til at bryde loven, og internationale konventioner. For at please Marin Henrikzen fra Dansk Flæsk.
Når der ikke skal mere til, hvad kan vi da ikke forvente af Støjberg. Og er bunden nået? Næppe, for Lars Løkke lader hende få frie tøjler, så det må jo betyde, at han tier og samtykker. Og det gør Birthe Rønn Hornbech, Britta Schall Holberg og hele højskole-venstre - så længe de ikke tager afstand fra Støjbergs uhyrligheder..

Niels Duus Nielsen, Carsten Munk, Allan Stampe Kristiansen, Marianne Stockmarr, Anders Sørensen, Lars Hansen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Christel Gruner-Olesen, Hans Larsen, Jan Guldager, olivier goulin, Per Klüver, Margit Tang, Dana Hansen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

Mere Christian Kock ...

Jesper Jepsen

Er en mand gift med flere kvinder ganske lovligt i det land hvor de kommer fra så tvangsopløses disse ægteskaber i DK det har domstolene fastslået da den type ægteskab ikke er lovligt i DK. Her har vi så et ægteskab som heller ikke er lovligt i DK nemlig hvor den ene ikke er myndig men dette ægteskab anerkender man...
Den ene part er ikke myndig og derfor bør ægteskabet ikke være gyldigt og så er det en sag med en 35 årig mand og en 13 årig pige hvilket vi har en hel række regler og love som tager sig af. Så hvordan kan denne ikke-sag lige pludselig være en sag?

Kenneth Jacobsen

Jesper, har du læst Arnes indlæg lige ovenfor? Se Politikens grafik. Den giver et fingerpeg om, hvorfor en generel adskillelse er en dårlig idé fremfor det, som også er at følge loven, nemlig individuel bedømmelse. Igen: det handler ikke om for eller imod barnebrude, men om hvorvidt man følger loven. Det er her, ministeren i al sin iver har skaffet sig et problem. Resten er spin.

Allan Stampe Kristiansen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvad er det for en sag med en 35 årig og en 13 årig - stammer den ikke kun fra Venstres bortforklarings historie??????

Derudover kan en gravid dansk pige på 15-18 år i dag godt blive gift ved Kongebrev. Skal det så ikke også forbydes som barnebrude?????

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Arne Lund og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
Lars Hansen

Faktisk blev Ægteskabsloven ændret i januar 2017 som en udløber af sagen. Så nu er det en absolut undtagelse, at 15-17 årige kan få tilladelse til at gifte sig i Danmark. Før var der vist cirka 150 sager om året.
Så en ting har Folketinget gjort rigtigt i denne sag. Nemlig at ændre loven, hvis et flertal synes, den ikke længere svarer til vores nutidige normer og livsførelse.

Lovændringen har bragt Danmark mere på linie med f.eks. Sverige. Og dermed bliver det også lettere for Danmark at forsøge at overtale de lande, hvor tidlige ægteskaber er et reelt problem, til at ændre deres lovgivning.

Det synes jeg sådan set er fint nok, men hverken meget tidlige graviditeter eller meget tidlige ægteskaber er særligt smart. Man skal bare behandle folk ordentligt, når det så sker alligevel. Men samfundet må gerne sende et signal om, at det ikke er idealet.

Kenneth Jacobsen

Samme partier som har blokeret/bremset mulugheden for kongebrev, går samtidig ind for nedsættelse af den kriminelle lavalder.

Kenneth Jacobsen

Forskellen angående myndighed er således henholdsvis 18 år i tilfælde af ægteskab og 12 år i tilfælde af kriminalitet. Ægteskab er åbenbart værre end fængsel.

Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Lars Hansen, Eva Schwanenflügel, Jan Weis og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Else Marie Arevad

I Danmark gælder dansk lov. Selvfølgelig skal vi ikke acceptere hverken tvangsægteskaber eller ægteskaber, hvor en af parterne er mindreårig. Hidtil har det været sådan, at man for 15-18 åriges vedkommende foretog en individuel bedømmelse af parforholdet, mens ægteskaber, hvor en af parterne var under 15 år, blev erklæret for ugyldige. . Det var en god ordning, så hvorfor ændre på den? Det lugter langt væk af signalpolitik på linie med smykkeloven.

Niels Duus Nielsen, Lars Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

At Venstre og DF mener som de gør, og at de er villige til at bryde loven, kan næppe undre. Der imod er der al mulig grund til at se nærmere på Socialdemokratiets dobbeltspil.
Partiet støttede Støjberg fra første færd.
Barnebrude skal være fortid i Danmark, mener regeringen, som torsdag fik et lovforslag stemt igennem om emnet. Derfor bliver det per 1. februar 2017 forbudt at gifte sig, hvis man er under 18 år. For stemte regeringspartierne samt DF og Socialdemokratiet.

Her er hvad Dan-husk-at-vaske-hænder-Jørgensen sagde i februar 2016. "Hvordan kan danske myndigheder have tilladt, at såkaldte barnebrude har boet sammen med deres voksne ægtefæller på danske asylcentre?" Det kræver Socialdemokraterne nu svar på fra Inger Støjberg.
"Jeg er meget chokeret over det her. Tænk sig, at sådan noget kan foregå i Danmark. Der må jo være folk i systemet, der har vidst det her, og jeg har tænkt mig nu at indkalde Inger Støjberg i samråd, så hun kan forklare præcis, hvor meget hun har vidst, hvor meget hendes ministerium har vidst, og hvordan sådan noget her overhovedet kan foregå?"
Og nu brænder lokummet, og Støjbergs fremfærd bedømmes af Ombudsmanden m.fl. som ulovlig - og vupti, så sadler svingdørspartiet om, og mener det modsatte af, hvad man mente for et år siden.
Ynkeligt.

Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er værd at bemærke, at Labour stoisk har fravalgt populismekursen. Især fordi det bliver brugt imod dem af Theresa May.

Jonna Jensen

Fyr nu politikere som ikke overholder loven, og som synes at være ansvarlig for at gennemføre hele den danske afsky for at optage nye medlemmer af samfundet.

Kristian Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kristian Jensen

Vi taler meget om politikerlede, som om politikerlede er et problem i sig selv. Der må man huske på at politikerleden kommer af de mange lede politikere vi har her til lands men at politikerlede jo ikke handler om at vi synes alle politikere er lede. Faktisk er der en positiv side af politikerleden, nemlig håbet om at få en politiker, som ikke er en led en af slagsen. Måske en visionær, ansvarsfuld og endda lidt ydmyg politiker, der evner at se ud over egen næsetip, måske tør man håbe på en politiker der blev politiker ikke for sin egen skyld, men for vores? Måske en politiker der har forstået at det er et tillidserhverv, at magten kun er til låns og at jobbet ikke handler om dem men om os?