Læsetid: 9 min.

Lægeforeningen vil stoppe læge, der hjælper politiet med at tvangsudsende asylansøgere

Læger, der hjælper politiet med at udsende afviste asylansøgere med tvang, ’legitimerer’ tvangsudsendelserne, siger Lægeforeningen. Alligevel har en københavnsk læge påtaget sig opgaven ’i samfundets tjeneste’: ’Det er jo ikke en rockerbande, der hyrer os,’ siger lægen
Læger, der hjælper politiet med at udsende afviste asylansøgere med tvang, ’legitimerer’ tvangsudsendelserne, siger Lægeforeningen. Alligevel har en københavnsk læge påtaget sig opgaven ’i samfundets tjeneste’: ’Det er jo ikke en rockerbande, der hyrer os,’ siger lægen

Thomas Iburg/iBureauet

1. juni 2017

Da Nordsjællands Politis Udlændingecenter i september 2016 med et chartret fly gennemførte en tvangshjemsendelse til Afghanistan af en 21-årig afvist asylansøger, var der en læge med i flyet.

Som tidligere beskrevet i Information udviklede udsendelsen sig dramatisk på grund af den unge afghaners heftige modstand, og flere gange undervejs var der brug for lægens indsats. Den unge mand havde slugt et lille barberblad, og på flyveturen tilbød lægen ham noget smertestillende. 

Til daglig arbejder lægen på et hospital i København. Han har også forbindelse til en konsulentvirksomhed, der tilbyder kurser og foredrag, og det er herigennem, at han har fået kontakt til Rigspolitiet.

Og i hvert fald siden 2014 har lægen stået for, at der har deltaget læger – deriblandt ham selv – på mindst 20 tvangsudsendelser. Det samlede antal tvangsudsendelser med og uden lægedeltagelse kendes ikke.

Lægens indsats på tvangsudsendelsen til Afghanistan varede knap et døgn. Fra tirsdag den 13. september kl. 18.05, hvor lægen deltog i en briefing sammen med politiet i Birkerød til den følgende dag kl. 17.25, da det chartrede fly vendte tilbage fra Kabul til Roskilde lufthavn.

Nordsjællands Politi udbetalte 21.342,50 kroner inklusive moms til lægen for indsatsen, viser en aktindsigt, Information har fået fra Rigspolitiet.

Lægens egen forklaring

Lægen har indvilget i at tale med Information på betingelse af anonymitet. Han har ikke lyst til at komme »i karambolage« med nogen »yderfløje«, som han siger.

»Det er dem, der siger, at alle med en smule brun hud skal losses ud af landet, og der findes folk i den anden ende, som synes, at alle skal være her, og at det er helt uetisk at sende nogen ud af landet.«

Så vidt han ved, var det førhen læger ansat af PET, der deltog i udsendelserne, men for nogle år siden søgte politiet en ny samarbejdspartner.

»Man havde et ønske om at involvere en lægelig samarbejdspartner, som – hvad skal man sige – ikke hørte ind under politiet, og som var neutral i forhold til det her,« siger lægen.

Aktivister protesterer mod tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere i Tune Lufthavn. Det er protestaktioner som den, der gør, at politet finder det nødvendigt at undtage navnene på de læger, der medvirker til tvangshjemsendelser, fra aktindsigt.
Læs også

Fra januar 2014 til oktober 2016 havde Rigspolitiet ifølge en aktindsigt en udgift til lægelig medvirken på mere end 277.000 kroner. Med en fast timesats, som ifølge lægen er 745 kroner plus moms, svarer det til knap 300 timers lægelig medvirken til de 20 udsendelser.

Ifølge lægen er honoraret for at deltage i de ofte døgnlange flyvninger ikke særligt højt:

»Det dækker lægens løn plus omkostninger ved drift af min virksomhed samt det forarbejde, der ligger i planlægning af turen med politiet og bookning af læge ofte med kort varsel. Honoraret på 745 kroner pr. time ligger under honoraret for at arbejde i lægevagten, hvor aftentimerne giver ca. 780 kroner, og nattetimerne honoreres med ca. 1.000 kroner.«

Samarbejdet fungerer ifølge lægen enkelt og ukompliceret:

»Politiet spørger, om vi vil deltage i en udsendelse, og det siger vi ja til, og så finder vi en læge, som kan være med. Vi bliver briefet nogle dage inden, om der kunne være nogle problematikker af nogen art, om der skulle være noget helbredsmæssigt. Og så dukker vi ellers op på dagen og følger bare med og er til rådighed for asylansøgerne, hvis de har behov for det.«

Lægen understreger, at udlændingene generelt er i »en ekstrem svær situation«, fordi de er flygtet fra krig og ulykke, og at »mange af dem kan være hårdt presset af forskellige ting, primært PTSD, angst og en masse andet og har behov for hjælp«.

Han vil ikke udtale sig om forløbet af de enkelte udsendelser. Det må han ikke, siger han.

Det er langtfra alle tvangsudsendelser, der udvikler sig så dramatisk som den mislykkede tvangsudsendelse i september, forklarer han.

»Der har da været nogle asylansøgere, der har gjort meget voldsom modstand, de har forsøgt at nikke skaller og spytte efter politiet og ud over kabinerne. Så sker der det, som man kan forvente, når man er i politiets varetægt, at så tager politiet de midler i brug, der er nødvendige for at pacificere folk.«

Ifølge lægen har der på udsendelserne til Afghanistan også siddet en repræsentant fra Ombudsmanden på flyet. Som han siger:

»Der sidder en juridisk repræsentant for samfundet få meter derfra og skriver minutiøst alt ned, der foregår.«

Lægeforeningens advarsel

Lægeforeningen med næsten 30.000 medlemmer er den samlede faglige forening for danske læger. Foreningens etiske udvalg har for længst taget klar stilling til lægers deltagelse i tvangsudsendelser af afviste asylansøgere.

I en udtalelse fra 2014 skriver foreningen således, at »lægers opgave er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse«.

Selv om læger ofte varetager en »sagkyndig« rolle for en myndighed som f.eks. at tage blodprøver i forbindelse med promillekørsel, skriver Lægeforeningen, så vil en læge, der medvirker til tvangsudsendelser, »få en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt«.

20 gange har læger bistået myndighederne ved tvangsudsendelse af afviste asylansøgere, som blandt andet logerer her i Vridsløselille, indtil de kan udsendes. Og det er 20 gange for meget, mener formand for Lægeforeningens etiske udvalg Lise Møller.
Læs også

»Hvis det af medicinske årsager vurderes, at lægen får en problematisk rolle, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen ikke tåler transport,« tilføjes det.

»Det er stadig vores holdning,« siger læge Lise Møller, der er formand for Lægeforeningens etiske udvalg.

Hun opfordrer derfor de læger, der mod Lægeforeningens anbefaling medvirker i tvangsudsendelser, til at stoppe med det.

»Ja, det gør vi.«

’Problematisk’ holdning

Den københavnske læge finder holdningen i Lægeforeningens etiske udvalg »problematisk«.

»For det første risikerer man faktisk at forholde mennesker den hjælp, som de skal have. Man forholder sig heller ikke til, at læger jo grundlæggende er involveret i mange ting. Man accepterer, at læger tager spritprøver på folk, som er blevet anholdt for spritkørsel. Det er jo også sådan set personer, der er under tvang. Hvis du var blevet taget, fordi man mente, at du havde kørt promillekørsel, og jeg kom ned i skadestuen for at tage en blodprøve på dig, mens der står fire betjente, vil du så se mig som en hjælpende sundhedsperson eller som en del af politiets opgave,« som han spørger.

Han giver ikke meget for argumentet, at hans rolle på en udsendelse skulle kunne skabe forvirring.

»Vi har haft masser af asylansøgere, som har udtrykt, at de har været superglade for, at vi har været der for dem under de her transporter. Det bliver gjort klart, at vi er læger, og når vi har dialogen med asylansøgerne, så bliver det understreget ekstremt tydeligt, at jeg er her som et tilbud til dig,« forklarer lægen.

For ham at se er det en opgave, som han og andre læger påtager sig i samfundets tjeneste.

»Det er et hverv under de danske myndigheder og under politiet. Det er jo ikke en rockerbande, der hyrer os til et eller andet, men det danske retssamfund, som beder os om at varetage en lovlig opgave. På samme måde som netop læger og andre også varetager opgaver andre steder i det danske system. Der er jo også nogen, der sidder og vurderer, om de her asylansøgere, hvis de er syge, om de er syge nok til at måtte komme ud.«

Anbefalingen fra det etiske udvalg ser lægen som en opfordring til ikke at udføre lovlig tjeneste for landets myndigheder.

»Det bør i sig selv give anledning til spekulationer. For hvad er det så, man tilkendegiver over for det land, vi bor i? Danmark fungerer jo ud fra en præmis om, at vi bor i et retssamfund, vi har nogle politikere, vi har nogle politifolk, og vi har noget juridisk, som gør, at vi kan leve sammen på en god måde.«

I stedet for at tage tilstrækkeligt stilling til disse problematikker, vælger Lægeforeningen »at fælde en eller anden form for moralsk dom lige præcis over de læger, der sidder i en flyver med de her mennesker og prøver at hjælpe dem. Det er besynderligt«, siger han.

På den anden side kan lægen ikke genkende politiets påstand om, at uden lægedeltagelse kan det i sidste instans risikere at være slut med tvangsudsendelser.

Som det fremgår af en anden artikel i dagens avis, mener Rigspolitiet, at det kan blive konsekvensen, hvis navnene på de deltagende læger kommer frem. For som lægen siger:

»Jeg ved, at der her i forrige uge var en udsendelse med tvang, og der deltog vi ikke,« siger han.

Lise Møller fastholder kritik

I forbindelse med en radioudsendelse om tvangsudsendelser og bedøvelse henvendte lægen sig ifølge eget udsagn til Lægeforeningens etiske udvalg og foreslog et møde, men det gled ud i sandet, og Lægeforeningen vendte ikke tilbage.

»Det undrede mig dengang, jeg tog kontakt til dem, at de ikke var mere interesserede i at høre, hvad det egentlig er, der foregår.«

Hertil siger formanden for udvalget, Lise Møller, efter at have undersøgt sagen, »at vi havde en dato i spil. Denne dato var ikke mulig for lægen, hvorfor vedkommende sendte sine input pr. mail. Jeg vil nu drøfte med udvalget, om et møde skal arrangeres«.

Hun fastholder generelt Lægeforeningens anbefaling om ikke at medvirke.

Hvad angår sammenligningen med at tage blodprøver, siger Lise Møller, at »Lægeforeningen også fraråder vores medlemmer at udtage blodprøver under tvang. Herudover er der ved tvangsudsendelser en ekstraordinær og uhensigtsmæssig tvetydighed i lægens rolle, fordi lægen både får rollen som myndighedsudøver og som patientbehandler. Den tvetydighed er der ikke, hvis en læge udtager en blodprøve på en mulig spritbilist. Her varetager lægen utvetydigt en opgave for myndighederne, og det er en afgørende forskel«.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksens forslag om, at genstridige udlændinge forud for hjemsendelsen skal bedøves, så de ikke kan stritte imod, møder opbakning hos 26 procent af danskerne ifølge meningsmåling.
Læs også

Dertil kommer, siger hun, at Lægeforeningen aldrig har sammenlignet myndighederne med en rockerbande.

»Lægeforeningen har generelt ikke noget imod, at læger medvirker til myndighedsopgaver. Men lægens rolle skal være utvetydig, og der må ikke være mistanke om loyalitetskonflikter,« tilføjer hun.

Uanset at den anonyme læge opfatter sin medvirken som en tjenestelig forpligtelse, ændrer det ikke ved, at Lægeforeningen fastholder, at læger ikke bør deltage i tvangsudsendelse, men arbejde for, at disse tvangsudsendelser er velforberedte, således at de ikke traumatiserer de udviste yderligere, siger Lise Møller.

Mange er bange

Det er lægen fra konsulentvirksomheden selv, der fastlægger kriterierne og udvælger de læger, der deltager på udsendelserne.

»Jeg sender ikke en læge på 24 år med. Vi sender nogle, der har erfaring. De skal have en vis modenhed, og de skal være i stand til at være empatiske og tage sig af folk og drage omsorg for dem, der har det svært. Specialet er ikke så vigtigt, vi behandler jo ikke sygdomme.«

– Hvad er så jeres opgave?

»Den opgave, vi har, er at være der for de udviste, der har brug for det,« siger lægen.

En udsendelse til Afghanistan kan tage mange timer med mellemlandinger, og én af opgaverne kan være at hjælpe udsendte med at tage medicin mod en lidelse, som de plejer at tage.

»Så er der dem, der er presset af angst, og har behov for psykisk støtte, at blive snakket med og blive holdt i hånden.«

– Hvad gør du så, hvis en udlænding går i panik?

»Så snakker vi med dem. Beroliger. Tager sig af. Og så spørger vi ind til, hvad vi kan hjælpe med. Der er jo tragisk nok også børn med på nogle af de her flyvninger, og der oplever jeg, at politiet faktisk tager sig af de her børn, sidder og snakker med dem, holder dem i hånden, hvis der er behov for det.«

– I kan ikke operere?

»Nej. Vi har en lille lægetaske med. Panodil, hvis folk har ondt i hovedet eller knæene. Lidt gigtmedicin med, ibuprofen. Et blodsukkerapparat og et lille blodtryksapparat. Så har jeg lidt nitroglycerin og en astmaspray og endelig nogle stesolid mod flyangst. Ellers har vi ikke medicin med. Vi har ikke noget med, som vi kan give intravenøst eller på nogen måde.«

– Ved dine kolleger, at du gør det?

»Nogle gør. Jeg har ikke været specielt lukket, fordi jeg har også brugt kolleger til de her transporter. Men der har ikke været fokus på nogen hemmeligholdelse, og det er heller ikke noget, som folk har reageret på.«

– Alligevel vil du gerne være anonym?

»Jeg vil gerne være anonym i forhold til en offentlighed.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Flemming Berger
  • Eva Schwanenflügel
  • Pia Qu
  • Oluf Husted
  • Arne Lund
Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Pia Qu, Oluf Husted og Arne Lund anbefalede denne artikel

Kommentarer

En gang selvmodsigende snak fra den anonyme læge. På den ene side så vil han ikke medvirke til udsendelse af syge afviste asylansøgere, på den anden side, så hjælper han til med at tage medicin hvis den pågældende ikke er rask. Ved han hvad han selv mener?
Lægens accept af at udsendelsen er legitim åbner for en glidebane for hvad lægen ellers kan/vil acceptere.
"Jeg er der for at lindre, vise empati, holde i hånden og give en panodil".
Sådan siger de læger også der er tilstede når fanger tortureres, de ser også deres opgave som at beskytte, og vise empati. Newspeak kan bruges til meget, også når det gælder Lægeløftet.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Teodora Hansen, Per Klüver, Leif Høybye, Carsten Wienholtz, Christel Gruner-Olesen, Johanna Haas, Bo Stefan Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Pia Qu og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

" Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse«."

Sikke dog noget fordrukkent sludder. Retslægerådet bestiller ikke andet.

Mette Poulsen, Michael Friis, Søren Roepstorff, Arne Lund og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
John Christensen

Money talks.

"Jeg er der for at lindre, vise empati, holde i hånden og give en panodil" - er det ikke sygepleje arbejde?

Overbevist om, at lægen har anæstesimedicin med i tasken - hvis nu...............
Det er uetisk, bum.

Teodora Hansen, Carsten Wienholtz, Johanna Haas, Arne Lund og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John Christensen

Måske kunne man udbygge ordningen, og sende Jutlandia på vandet - med bedøvede afviste!

SICK!

Bitten Jensen

Igen en ansvarlig, der taler med 2 tunger og betragter sig selv som et godt tilbud.
Problemet her er, at lægen er købt og betalt for at udføre en form for konsulentydelse og mere varetager myndighedernes end patientens/borgerens interesse.
Det samme gør sig for det meste gældende i jobcenter, hvor lægekonsulenten rask væk over-ruler egne kolleger i kassetænkningens hellige navn, og skader de borgere, det var meningen skulle hjælpes.
Det er et kæmpe problem, at autorisationsloven/lægeløftet åbenart ikke gælder, når lægen fungerer som konsulent.
En læge, der medvirker til tvangsudsendelser - »får en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt« og »lægers opgave er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse«.
Men hvis det ikke er det der sker, hvad er det så?

Mange af artiklens pointer kunne også være gældende for lægekonsulenter i kommunens jobcentre, som rask væk overruler borgers egne læger og specialister i et forsøg på at støtte kommunens kassetænkning.

Anne Koed Westergaard, Maria Busch, David Joelsen, Keld Sandkvist, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Teodora Hansen, Leif Høybye, Carsten Wienholtz, Lise Lotte Rahbek, Christel Gruner-Olesen, Ole Christiansen, Allan Stampe Kristiansen, Janus Agerbo, Egon Stich, Bo Stefan Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Søren Roepstorff, Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Carsten Mortensen, Max Hansen og Einar Carstensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jo, Niels Bøjden, Retslægerådet er en instans, der træffer afgørelser. Det er noget ganske andet. Enhver læge er en instans, og enhver læge bør - som enhver præst - stå i forhold til den person, der er tale om, ikke myndighederne. Man er, om man så må sige, den, der kan afgøre på et specialiseret felt - og som mere generelle, handlingsorienterede instanser skal underlægge sig. Der er alt for meget autoritetstro og enevældetankegang over systemet, som det fungerer i dag.

Anne Eriksen, Teodora Hansen, Lise Lotte Rahbek, Allan Stampe Kristiansen, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Dette er jo, hvad DJØF-regimet går ud på: at nogle anonyme bureaukrater træffer nogle afgørelser om menneskers liv, som ikke undergår en faktuel bedømmelse.
Selvfølgelig man ikke udsende så meget som en enkelt afghaner til det ragnarok, der på 15. år hersker. Staten skal ikke have en interesse i at træffe den slags beslutninger på baggrund af en bestem ideologi, sådan som det er blevet. Systematisk fjerner man alle de knaster og indsatser, der med god grund har været installeret for at sikre borgerens ubetingede ret til tryghed. Man spiller hasard med menneskers liv til fordel for et system. Det bliver ikke mere fascistisk end det.

Maria Busch, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Teodora Hansen, Christel Gruner-Olesen, Ole Christiansen, Egon Stich, Arne Lund og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig er han både købt og i høj grad betalt, ganske som de andre af hans kolleger over 24 år som han selv håndplukker til forretningen... Grådigheden mis-klæder lægestanden.

Anne Eriksen, Teodora Hansen, Carsten Wienholtz, Ole Christiansen, Eva Schwanenflügel og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Om det er grådighed, skal jeg ikke tage stilling til, men det er i hvert fald udtryk for den systematiske berøvelse af magt og ansvar, som professionerne har været udsat for.

Maria Busch, Anne Eriksen, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"First, do no harm", altså først, medvirk ikke til at gøre ondt, en væsentlig del af lægeløftet.
Disse tvangshjemsendelser kan der overhovedet ikke herske tvivl om, er onde. Bevidst udviser man mennesker til en tragisk skæbne, i mange tilfælde til en dødsdom. Hvis læger nægtede at medvirke til tortur, dødsstraf og disse tvangsudsendelser, ville det være meget mere vanskeligt at gennemføre sådanne overgreb. At følge loven er ikke et etisk alibi, når loven er komplet inhuman.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Teodora Hansen, Carsten Wienholtz, Christel Gruner-Olesen, Ole Christiansen, Allan Stampe Kristiansen, Johanna Haas, Bo Stefan Nielsen, Steffen Gliese og Max Hansen anbefalede denne kommentar

Steffen G - En lille korrektion: Kaos har rådet i Afghanistan siden 1979, da Sovjet invaderede landet.

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Jamen så standser vi da bare tvangsudsendelserne helt, og opretter lejre hvor de afviste kan opholde sig til de bliver båret ud. Er det sådan vi gør?

Steffen Gliese

Det er nemlig forskellen: tager man en blodprøve i forbindelse med en konstatering af påvirkning, stiller man en diagnose, mens man deltager aktivt i magtanvendelse ved en udsendelse.

Johanna Haas, Arne Lund, Lise Lotte Rahbek, Allan Stampe Kristiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, Kim Houmøller, vi stopper med udsendelserne, til vi igen kan fæste lid til neutraliteten i afgørelserne.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Teodora Hansen, Christel Gruner-Olesen, Allan Stampe Kristiansen, Johanna Haas og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Thomas B Jensen

Hvor er her dog mange mennesker som kun ønsker at brokke sig.
Jeg ved godt at det for visse personer kan være svært at forstå, men selv fra krigshærgede områder findes der faktisk mennesker, som kun "flygter" af økonomiske grunde. Eller af grunde som intet har med krig at gøre. Jeg ville ønske at vi havde plads til de mennesker, men det har vi desværre ikke, og i sådanne tilfælde skal de da klart sendes hjem igen.

sagsbehandlingen af flygtninge og indvandrere kunne klart blive bedre, men når nu tvangshjemsendelser foregår, foretrækker jeg da personligt at der er en læge til stede til at hjælpe den tvangshjemsendte igennem en svær oplevelse.

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at (og nej jeg godkender ikke spritbilister) ved udtagning af blodprøve fra mulig spritbilist, virker lægen mere som en myndighedsperson end ved tvangshjemsendelser

Mette Poulsen, Hans Aagaard og Else Marie Arevad anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, ved udtagning af blodprøver er lægen en myndighedsperson, det er han ikke ved deltagelse i tvangsudsendelse, hvor han assisterer en anden myndighed. Det er det, han ikke skal, fordi han afgiver sin myndighed.

Johanna Haas, Eva Schwanenflügel, Arne Lund og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

Lægeforeningen fraråder sine medlemmer at medvirke ved tvansudsendelser og har udsendt begrundede vejledende retningslinjer til sine medlemmer. Det er en beslutning som Lægeforeningen har truffet på baggrund af, at de lægelige omsrændigheder ved tvangsudvisninger af ofte svært psykisk syge asylansøgere adskiller sig væsentligt fra det idialiserede skønmaleri af lægens rolle, som den anonyme læge præsenterer læserne for i denne artikel. Lægen der udtaler sig hiver en del af sin lønindtægt hjem ved gennnem sit eget firma at booke læger, der er villige til at blæse højt og flot på Lægeforeningens retningslinjer og anbefalinger. Det fremgår, at han har selv har henvendt sig til politimyndighederne for at få et samarbejde i stand - og den henvendelse har været drevet af, at han øjnede en indbringende mulighed for en firmaindtægt - og ikke af lægelige hensyn, for de lægelige hensyn tilsiger ham udenfor enhver tvivl at følge Lægeforeningens henstilling til sine medlemmer.
Hvis man sammenholder flyvetiden til eksempelvis Kabul med antallet af tvangsudvisninger med lægelig medvirken og det antal løntimer som er opgivet i artiklen står det desuden lysende klart, at der ikke er løntimer til den fornødne lægelige forberedelse som eksempelvis gennemlæsning af journalpapirer forud for tvangsudsendelsen.
PS Er der nogen, der husker Informations beskrivelse af de såkaldte "bodycuffs" , der anvendes ved tvangsudvisninger?
Artiklen var ledsaget af en mgt. skræmmende tegning, da Rigspolitiet nægtede at forevise en bodycuff for Information. Det kunne være interessant, at få Lægeforeningens vurdering af, om anvendelsen af bodycuffs er lægeligt forsvarlig nu spørgsmålet om lægelig medvirken ved tvangsudvisninger er oppe at vende igen.
Jeg tænker især på risikoen for lungeemboli og lignende, som typisk først vil manifestere sig efter den ledsagende læge for længst er landet i Kastrup igen, samt på de psykiske men - der er nok andre end mig, der husker den rystende beskrivelse af, hvordan det føles at blive ført gennem lufthavnen iført en sådan tvangsfikserings- helkrops-dragt.

Maria Busch, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Max Hansen, Teodora Hansen, Carsten Wienholtz, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Arne Lund, Christel Gruner-Olesen, Lise Lotte Rahbek og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne kommentar
Bo Stefan Nielsen

"’Det er jo ikke en rockerbande, der hyrer os,’ siger lægen"

Korrekt. Det er et statsapparat, der i landets fremmedfjendske og konventionsforagtende magthaveres tjeneste hyrer jer til at tilføre et tyndt fernis af humanitet, når den nationalpopulistiske politik skal omsættes i kynisk praksis ude blandt mennesker af kød og blod.

Imens, et sted på planeten Jorden: https://twitter.com/MSF_Sea

Maria Busch, Niels Duus Nielsen, Teodora Hansen, Leif Høybye, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Tak til læger og politi m.fl. der hjælper DK af med personer der ikke respekterer vores love.
Naturligvis meget tragisk og jeg tror manden hellere vil i dansk fængsel end hjem til sit land.
DK skal være mere selektiv MHT hvilke personer der kan være i landet. International konventioner eller ej. Hvilket land vil vi efterlade til næste generationer?
Virket urimelig dyrt og besværligt at komme af med de afviste.

Jesper Oersted, Henrik Andersen, Hans Aagaard og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Hvis en læge, der i forvejen har et godt, trygt og endog yderst vellønnet job, får mulighed for en lille hurtig bi-indtægt, på størrelse med en månedsløn for en ufaglært..........
-så finder man da bare en legitimerende " moral", der passer til situationen.

Min kvalmegrænse er nået!

Niels Duus Nielsen, Max Hansen, Teodora Hansen, Johanna Haas, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, Steffen Gliese og Arne Lund anbefalede denne kommentar

Danmark rekrutterer til Taleban.
Et tysk TV-medie (ARD) har undersøgt, hvad der sikkert ofte sker, efter at en tvangsudsendt fra Tyskland er landet i Kabul Lufthavn – staten tilbyder måske et sted at bo i en kort overgang, hvis der er fredeligt i byen, inden Taleban melder sig og rekrutterer dem, de kan jo som de eneste sørge for livets ophold indtil de ryger videre til paradis …
http://www.ardmediathek.de/tv/Monitor/Hilflos-in-Kabul-Abschiebungen-nac...

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Grethe Preisler og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Michael Friis

@Jan Weis - Jeg finder din logik er noget vrøvl. Med samme argumentation kan man f.eks. sige at børn ikke skal lære at læse, da de dermed kan finde ud af lave bomber (etc). Eller folk ikke skal ryge for de kan risikere at blive narkomaner. Etc etc

At en afghansk, tysk veltalende afghansk, frivilligt, rejser til Kabul virker utroværdigt. En by som om kort tid falder til Taleban, som resten af landet snart gør.

Hans Aagaard, Michael Friis, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hvorfor mon de tvangsudsendte kæmper til man er nødt til at bedøve dem? Hvorfor mon de sluger barberblade for at undgå at komme tilbage til et land de er flygtet fra? Under 2. Verdenskrig var Danmark et af de lande, som sendte jødiske flygtninge direkte tilbage til Tyskland og Frankrig. Jøderne fandt sig i det, derfor er det ikke almen viden. Men at Danmark nu medvirker til at sende afghanske flygtninge tilbage til et land vi selv har været med til at destabilisere, er måske endnu værre.

Maria Busch, Flemming Berger, Max Hansen, Christel Gruner-Olesen, Hans Larsen, Teodora Hansen, Niels Duus Nielsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Michael Friis

@Eva Schwanenflügel 14:40
Der en mange forklaringer. En vigtig er skammen, Flere sendes afsted med økonomisk støtte fra familie m.fl. Der er store forventninger og at kunne forsørge dem der hjemme. At komme hjem er derfor en fiasko.
Lidt som den gamle historie om den rige onkel i Amerika.

Jesper Oersted, Henrik Andersen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Else Marie Arevad

Er alle afghanere enten uskyldige ofre eller grusomme bødler? Næppe, men sådan skildres de meget ofte i vestlige medier. De gælder i øvrigt også folk fra andre uroplagede lande i Afrika og Mellemøsten. Vi så det i sin tid i udpræget grad med hutuer og tutsier i Rwanda. En mere nuanceret journalistik ville gavne forståelsen, men er selvfølgelig mere krævende for de pågældende journalister.

Henrik Andersen, Hans Aagaard og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Frank Rasmussen

Sjovt at lægeforeningen har meget travlt med at stoppe læger der hjæper myndighederne, især når det sammenlighed med lægeforeningen mangel på aktivitet ifm. den læge der udleverede patientoplysninger til Blekingegadebanden.

Eva Schwanenflügel

@ Michael Friis 15:09
Vi taler altså om mennesker, som bliver bedøvet, sat i spændetrøje og mundkurv. De bliver med vold og magt ført ud af Danmark med villige lægers medvirken. Når de ankommer til destinationen, bliver de tævet og tortureret. Hvis ikke de dør, bliver de smidt i et fangehul på ubestemt tid.
Hvordan historien vil se på det er jo op til dig og mig.

Hans Larsen, Christel Gruner-Olesen, Steffen Gliese og Max Hansen anbefalede denne kommentar

@Steen Sohn, 13:46,

du formodes jo at kunne forstå tysk, min søn – den sympatiske unge mand er netop ikke rejst frivilligt tilbage til Afghanistan – han er blevet såkaldt abgeschoben på trods af en tilsyneladende eksemplarisk integration i Tyskland …

Tænker, hver gang sådanne historier dukker op, på den håndfuld sympatiske drenge med samme baggrund, som blev undervist i matematik af overtegnede i en 10. klasse – og især på, hvad der senere er blevet af dem …

@Michael Friis, 13:42,
ved ikke, hvad det er for en 'logik', du bakser med at forstå, kommentaren er kun ment som en oplysende historie fra det virkelige flygtningeliv ...

Anne Eriksen

Undskyld sidespringet, men snart vil der være andre muligheder for tvang her i vort lille velfærdssamfund. Er det måden at gøre det på? Skal L185 vedtages?
Man venter nu på 3. behandling af dette forslag, der meget nemt kan blive et lignende emne for lægers arbejde med tvang og hvordan bliver det udført?

http://www.folketingstidende.dk/samling/20161/lovforslag/L185/index.aspx

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L185/2016...
Eks. Betingelser for tvangsbehandling
§ 4.
En læge eller tandlæge kan beslutte at tvangsbehand-
le en patient, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens § 5, som en
værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig
har givet samtykke til efter § 18, stk. 1, i sundhedsloven, el-
ler som en anden sundhedsperson med faglig indsigt på om-
rådet eller Styrelsen for Patientsikkerhed har givet sin til-
slutning til efter § 18, stk. 2 og 4, i sundhedsloven, hvis
en undladelse af at behandle patienten ud fra en sund-
hedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af
patientens helbred eller sundhedstilstand osv. osv...

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Vedr. tilbagesendelse - det vil altid være nemmere at tage unge, endda rimeligt integrerede, og ende dem tilbage - i stedet for kriminelle, "vanskelige" personer. Nøjagtigt som, at det er nemmere at kue de små i samfundet end som dem, der har penge og position og derfor er "vanskelige"!

Christoffer Pedersen

Hvis man søger asyl og ikke får det er man afvist asylansøger. Det brude slet ikke være nødvendigt med store politistyrker og læge for at få dem hjem.

Jesper Oersted

Nu kan de ubehagelige heldragtfixeringer helt undgås på tvangsudsendte, hvis den medfølgende læge indgiver en dosis klorpromazin før afrejse og fornyer med en dosis under flyvning efter behov, da det ville gøre dem lammefromme. Det ville være det mest etisk korrekte at gøre. Og så er der ingen forskel på at medvirker ved en tvangsudsendelse og en blodprøve på en modvillig spritbilist.

Anne Eriksen

L185 blev vedtaget, kun uden Enhedslistens stemmer!
Hvorfor skriver jeg det? - Tvang og styring er efterhånden blevet en betragtelig del af vores samfunds"kultur" - eller rettere - det politiske verdenssyn. Så denne hjemsendelsesprocedure og lægers medvirker? - er altså til stadig nyvurdering.

"De nye regler åbner både for fysisk fastholdelse, anvendelse af beroligende medicin, tvangsindlæggelse, tilbageholdelse og tilbageførelse og til gennemførelse af personlig hygiejne"
Man kræver " anvendelse af tvang hverken må erstatte god pleje eller begrundes i for lidt personale" :)

Så demente, adfærdshæmmede eller patienter med psykiske skader deler nu vilkår med afviste asylansøgerne og lægernes nye jobbeskrivelser!
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5978526/Glad-mor-Nu-...

Den læge er en skændsel for den samlede lægestand, længere er den ikke. Der må lægges et politisk pres, så denne lovgivning bliver lavet om. Det kan ikke være rigtigt, at det er legalt for læger at deltage i tvangsudsendelse af mennesker. Det er en inhuman lov, der i øvrigt strider mod lægeløftet.

Eva Schwanenflügel

Maria Busch, desværre kan læger til enhver tid følge den af Folketinget vedtagne lov, uanset hvor meget den strider mod lægeløftet eller ej..