Feature
Læsetid: 8 min.

Moderat imam, ekstrem debattør

I 20 år har den dansk-tyrkiske imam Fatih Alev været en kontroversiel figur i den danske offentlighed. Først som progressiv imam, der ville forene islam med det danske demokrati. Siden kritiseret som radikal efter markante udtalelser om dødsstraf, kvindelige imamer og stening. Og siden sommerens kupforsøg i Tyrkiet har han markeret sig som den mest offensive forsvarer af præsident Erdogan og AKP. Mens Fatih Alevs synspunkter er forblevet de samme, har omverdenens reaktion ændret sig
Fatih Alev har selv beskrevet, hvordan han oplevede konfrontationer mellem sin tro og den danske kultur under hans opvækst i Ishøj, hvor han er født.

Fatih Alev har selv beskrevet, hvordan han oplevede konfrontationer mellem sin tro og den danske kultur under hans opvækst i Ishøj, hvor han er født.

Jens Henrik Daugaard

Indland
13. maj 2017

Imamen Fatih Alev bryder sig ikke om den tyrkiske landsfader Kemal Atatürk og landets sekulære tradition. Det er vigtigt for ham, at muslimer deltager i samfundet og respekterer Danmarks love, så længe de bor i landet.

Islam skal ikke ’spærres inde’ i moskeerne, men tolkes ind i en dansk kontekst. Men han er imod kvindelige imamer, ivrig forsvarer af Erdogans religiøse AK-parti i Tyrkiet og nægter at tage afstand fra stening som straf for utroskab.

Det mente Fatih Alev for 20 år siden, og det mener han i dag. Ph.d.-studerende ved Lund Universitet Jesper Petersen, der har forsket i muslimske miljøer i Danmark og fulgt Fatih Alev, beskriver ham som »uhyre ærlig og bemærkelsesværdigt konstant i sine synspunkter«.

Det samme kan ikke siges om samfundets syn på Fatih Alev og den tolkning af islam, han er eksponent for. Dansk Folkepartis indtog i dansk politik, stramninger af Udlændingeloven, international terrorisme og Muhammed-tegninger har ændret den offentlige samtale om islam og integration fundamentalt.

Fatih Alev har tidligere beskrevet, hvordan det undrede ham, når hans barndomsvenner kaldte sig ’tyrkere’ og ’kurdere’. Han var osmanner. Imamen Fatih Alev har altid været kritisk over for den skarpe adskillelse af stat og islam i Tyrkiet og har støttet Recep Erdogans religiøse AK-parti, siden det første gang kom til magten i 2003.

Men siden sommerens kupforsøg i Tyrkiet har han indtaget en ny og mere eksplicit politisk rolle. Han er stoppet som leder af Dansk Islamisk Center (DIC), hvor han stadig er imam, og er siden tiltrådt som formand for Unionen af Europæiske Tyrkiske Demokrater (UETD).

Foreningen, der har afdelinger i hele Europa, er erklæret politisk uafhængig, men UETD kritiseres for reelt at være AKP’s forlængede arm i lande med anseelige tyrkiske mindretal.

»Der skal ske en udrensning. Man kan ikke acceptere en stat i staten,« sagde Fatih Alev i Deadline som svar på anklagerne om, at præsident Erdogan og AKP-regeringen anvender kupforsøget som påskud for at stramme grebet om magten og udrense politiske modstandere.

Med vanlig rolig stemmeføring og på formfuldendt dansk er Fatih Alev med jævne rum dukket op i radioprogrammer, tv-debatter og avisernes spalter for at forsvare præsident Erdogan og den tyrkiske regering.

60 procent af de herboende tyrkere, der deltog i folkeafstemningen tidligere på foråret, stemte ja til den forfatningsændring, som kritikere mener koncentrerer bekymrende meget magt hos Erdogan. Alligevel har Fatih Alev været næsten alene om at tale den tyrkiske regerings sag offentligt.

Moderne imam

Som ung imam spillede Fatih Alev en central rolle i et progressivt nybrud i dansk islam, forklarer Jesper Petersen. Sammen med Abdul Wahid Pedersen stiftede han Moskeforeningen. Deres projekt var at få unge muslimer til forstå og leve deres danske hverdagsliv med afsæt i islam i stedet for at dyrke deres tro afsondret fra det omkringliggende samfund.

Dengang var moskeer i Danmark etnisk opdelt med imamer, der var ’importeret’ fra hjemlandene og forkyndte på tyrkisk, arabisk eller urdu. Sprog som anden- og tredjegenerationsindvandrere ikke nødvendigvis mestrede, ligesom imamerne havde svært ved at levere meningsfulde svar på, hvordan de unge skulle forholde sig til gymnasiefester, kærester og seksualundervisning.

»De sagde blot ’nej’ og ’forbudt’. Alev og Wahid Pedersens projekt var, at islam ikke skulle eksistere isoleret fra samfundet, men fortolkes ind i en dansk kontekst. De begyndte at afholde fredagsbøn på dansk, og Fatih Alev kunne med afsæt i sin egen opvækst i Danmark vejlede unge muslimer om, hvordan de skulle forene islam og hverdagen i Danmark,« forklarer Jesper Petersen.

Fatih Alev har selv beskrevet, hvordan han oplevede konfrontationer mellem sin tro og den danske kultur under opvæksten i Ishøj, hvor han er født. Han lærte ikke at svømme som barn, fordi han ikke ville ’blotte’ sig over for det modsatte køn, han undgik de dele af biologiundervisningen, der drejede sig om sexologi og fandt det i det hele taget svært at færdes i en ungdomskultur, hvor alkohol og udenomsægteskabelig sex var normen.

På baggrund af sådanne udfordringer mellem islam og dansk kultur grundlagde Fatih Alev og Abdul Wahid Petersen det, Jesper Petersen kalder »dansk islam«. Det appellerede til en generation af unge indvandrere, der, ligesom Fatiih Alev selv, stod med et ben i hver lejr.

Dem, der ikke følte sig rigtigt danske, men heller ikke blev anerkendt som rigtige pakistanere eller tyrkere, når de besøgte hjemlandene. Den nye, danske islam giver dem en mulighed for at fylde det tomrum. Det bliver en identitet i sig selv at være dansk muslim, forklarer Jesper Petersen.

Brobygger

Omkring årtusindskiftet begyndte Fatih Alev på universitetet. Kort efter blev han formand i foreningen Muslimske Studerende og bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter. Og som ung, veltalende og erklæret demokratisk imam og studerende blev han jævnligt inviteret til at deltage i den tiltagende debat om islam og integration.

Her argumenterede han for nødvendigheden af en ’bedre tone’ i debatten, fokus på gensidig forståelse og øget integration mellem muslimer og majoritetsbefolkningen.

»Det er en fællesopgave for de progressivt og fornuftigt tænkende personer i begge samfundsgrupper at arbejde for at komme disse fordomme og myter om hinanden til livs. Vi kan ikke basere et fællesskab på gensidig mistillid grundet misforståelser«, skrev han 2001 i et bidrag til antologien Vakuum.

Med sine formaninger om gensidig integration og skarp afstandstagen fra voldelig islamisme omfavnede mange dengang Fatih Alev som en moderat og moderne imam, og i 2001 tilknyttede Politiken ham som fast klummeskribent i formatet ’Det Religiøse Rum’.

»Danmark er på mange måder et land, der i højere grad end noget erklæret islamisk land opfylder de centrale retfærdighedsprincipper for en samfundsorden, der kan udledes af Koranen og Profetens sædvane«, skrev Fatih Alev i 2003 i Information i et fælles indlæg med tre andre unge indvandrere, Mona Sheik, Babar Baig og Noman Malik. Anledningen var, at de fire var blevet bedt om at redigere antologien Islam i Bevægelse, hvor en række prominente debattører skrev om islam i et demokratisk samfund.

»Der var meget få muslimske stemmer i debatten dengang, og Fatih Alev fyldte et vigtigt tomrum,« fortæller medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Fasael Rehman, der kender Fatih Alev fra starten af 00’erne, hvor de begge var aktive i foreninger for studerende med anden etnisk baggrund. Han mindes Fatih Alev som en skarp, grundig og engageret samarbejdspartner.

»Vi arrangerede fredelige, demokratiske kulturmøder sammen. Vi syntes, det var vigtigt at påpege, at muslimer ikke er et fasttømret kollektiv, men individer. Vi bidrog blandt andet begge til en fredsdemonstration kort efter 11. september,« fortæller Fasael Rehman. Dengang som nu betragter han Fatih Alev teologiske udmeldinger som »meget teoretiske«.

»For mig er religion en privat sag, og så længe vi kunne samarbejde om, hvad jeg betragtede som væsentlige og positive tiltag, havde jeg intet problem med hans religiøsitet,« siger Fasael Rehman.

Det ’ideelle’ islamiske samfund

Gennem hele sit voksne liv har Fatih Alev fastholdt et skrifttro og dogmatisk syn på islam som lovreligion. I det ideelle samfund tager lovgivningen udgangspunkt i de forskrifter, der findes i Koranen og Haditherne (beretninger om profetens liv og handlinger, red.), har Fatih Alev skrevet flere steder.

Altid med et pragmatisk aber dabei om, at det ikke er relevant at diskutere sharialov i en dansk kontekst, da Danmark ikke er et islamisk samfund.

»Jeg vil ikke direkte sige, at jeg ønsker, at Danmark bliver muslimsk. Det er ønsketænkning på samme måde, som når børn ønsker sig fred i verden,« sagde han til Politiken i 2003.

I samme interview gentager han sine udtalelser om, at det fremgår utvetydigt af Haditherne, at man kan straffe utroskab med stening. Straffen vil dog ikke være aktuel særlig ofte, fordi »fire øjenvidner skal se penis gå ind i vagina«, forklarede han. I Kristeligt Dagblad sagde han om samme sag:

»Det er en meget brutal form for straf. Men det er ikke vores egen mening om, hvad der er brutalt eller ej, der skal være bestemmende for, hvad det er, vi praktiserer«, og »islamiske retsregler er kun relevante for islamiske samfund og altså ikke i Danmark«.

Gennem hele Fatih Alevs offentlige virke har der været lignende sager, hvor han er blevet genstand for massiv kritik efter at have gengivet og forsvaret forskrifter i Koranen og Haditherne om homoseksualitet, kvinders rolle eller dødsstraf for at forlade islam.

Allerede dengang kritiserede så forskellige stemmer som tidligere formand for Venstresocialisterne Preben Wilhjelm, DF’eren Louise Frevert og Naser Khader ham for at være reaktionær og fundamentalist.

Det har rykket sig

De senere år er der kommet kritisk fokus på danske imamer. I torsdags kunne imamen Mundhir Abdallah fra moskeen på Heimdalsgade ses opfordre til drab på jøder i et meget omtalt videoklip. Fatih Alev har kategorisk taget afstand fra islamistisk vold.

Hans udlægning af islam er ikke nær så ekstrem som den, der forkyndes på Heimdalsgade eller i Grimhøjmoskeen.

Faktisk er Fatih Alev forholdsvis moderat sammenlignet med mange imamer i Danmark, vurderer Jesper Petersen. Han påpeger, at DIC, hvor Fatih Alev er imam, for at beskytte muslimske kvinders mulighed for at lade sig skille, kræver, at brudepar underskriver en ægteskabskontrakt, der slår fast, at en skilsmisse efter dansk lovgivning også tæller som en skilsmisse i forhold til islam.

Men af hensyn til det konservative muslimske bagland er det svært for dem at udbasunere progressive tiltag i offentligheden.

»De skal hele tiden navigere mellem den danske offentlighed og et konservativt muslimsk bagland,« forklarer Jesper Petersen.

»Både Fatih Alev og Abdul Wahid Pedersen har haft et underligt forhold til øvrighedssamfundet,« vurderer Jesper Petersen og fortsætter: »På den ene side forsvarede de stening i lande, hvor der er flertal herfor, og på den anden side blev de taget dybt seriøst og inviteret indenfor i debatten«.

Det har til dels ændret sig i dag.

»Når man kigger på debatten i begyndelsen af 00’erne, var Fatih Alev placeret i et spændingsfelt, hvor han var særdeles velkommen nogle steder og dæmoniseret i andre kredse,« siger Jesper Petersen.

Men det har rykket sig, forklarer han. I begyndelsen af 00’erne var det primært politikere på højrefløjen, der betegnede Fatih Alev som islamist eller fundamentalist.

»Selv om Fatih Alev grundlæggende har fastholdt de samme holdninger, er der ingen tvivl om, at samfundets syn på Fatih Alev har rykket sig. I dag ser de fleste Fatih Alev og den gren af islam, han repræsenterer, som radikal eller ekstrem.«

Fatih Alev er ikke vendt tilbage på Informations henvendelser.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Mathias Sindberg

".......og nægter at tage afstand fra stening som straf for utroskab."

Vi skal lige have med, at det kun er de utro kvinder, der risikerer at blive stenet.
De mænd, der måtte være en del af samme utroskab - eller udøver deres helt egen ditto - risikerer ikke stening.

Det er umuligt at respektere.

Flemming Berger, Mette Poulsen, ingemaje lange, Peter Hansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Finn Thøgersen, Hans Aagaard, Lars Jørgen Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jeg er ikke "skrift klog" i de hellige bøger. Men står der ikke at også manden skal stenes - ligeledes er stening også med som straf i Biblen.
Så jeg har forstået debatten gennem årene med de her nævnte imaner, har de ikke ville tage afstand fra stening fordi det står i de hellige skrifter - MEN de har begge sagt at de ikke går ind stening og slet ikke i et land som Danmark. Hvorfor skal den debat blive ved og ved ??????

Charlotte Svensgaard, Peter Andersen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
David Henriksen

Der står også grimme ting i andre hellige skrifter til dem der tror at det kun er islam der har er problem med det.

Anne Mette Jørgensen

Ja, der er også andre hellige skrifter, hvor stening står, men ingen steder så vidt jeg er orienteret, forsvares det i dag.
Flere islamiske lande gør jo desværre brug af NU.

Peter Hansen, Hans Aagaard og Lars Jørgen Hansen anbefalede denne kommentar
Henrik L Nielsen

Torben Lindegaard

Selvom der er en skævhed i fordelingen, så stenes mænd også.
https://www.google.co.uk/amp/www.jerusalemonline.com/news/world-news/aro...

Henrik L Nielsen

I Kristendommen er stening afskaffet af Jesus, men ja, læser man kun første halvdel af Biblen, så kan man godt misforstå det.

Johnny Winther Ronnenberg

Det ville have klædt Information at lave et reelt interview med Fatih Alev og nej dem giver han ikke mange af mere, for de handler altid om at han skal tage afstand til stening med mere. På trods af at han offentligt flere gange har sagt, det ikke er hvad han ønsker i Danmark. Der er sjovt nok ingen der forlanger af indremission, at de skal tage af stand fra de samme ting.

Vi der kender ham fra den virkelige verden som mand, menneske, ægtefælle eller bare som kollega vi ser nogle helt andre sider af ham. Vi ved, at han er et venligt og eftertænksomt menneske der både er lyttende, veluddannet og meget belæst og oven i købet et meget pædagogisk menneske der gør det svært tilgængelige forståeligt for fodformede danskere.

Jeg er i hvert fald glad for at have arbejdet sammen med ham og for at have fået lov at se nuancerne.

Karsten Aaen, ingemaje lange, Peter Andersen og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Stenen er så godt som afskaffet over alt. Det er enkelt tilfælde, som de bliver appelleret og afvist. I Saudi Arabien er der noget med sodomi men ikke i utroskab sager. der var enkelte tilfælde i afganistan, Kurdistan og Iran. Jeg kunne ikke se noget som er anvendt systematisk, eller nedfældet i lov. Se på (Wikepedia). Men der findes stenen slet ikke i Tyrkiet, så det er bedre lade Alev selv udtale sig om det. Det er nogle som kan lide de slags historie af perversitet.

Karsten Aaen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
Svend Jespersen

Fatih Alev har ifølge ham selv ikke nogen mening om, hvordan et samfund indrettes bedst muligt, hvad han mener om stening, brug af pisk eller lignende "politiske aspekter" af islam. Som han selv skriver i Kristeligt Dagblad 30. maj, 2002:

"Jeg er som regel frisk på at besvare spørgsmål om alt mellem himmel og jord, der har relevans for debatten om Islam. Naturligvis med den begrænsning, at jeg ikke skriver ud fra, hvad jeg personligt mener, men ud fra hvad jeg kan finde af oplysninger i det islamiske kildemateriale."

Her godt 1400 år senere er det stadig kun hans gud og profeten, som bør have en mening on den slags. Og et nærliggende spørgsmål ville så være, hvor "moderat" et sådant synspunkt egentlig er A.D. 2017, 1438 år efter profetens flugt fra Mekka ifølge islamisk kalender.

https://www.religion.dk/synspunkt/islam-og-stening-et-samlet-svar-af-fat...

Hans Aagaard, Søren Lindved og Charlotte Svensgaard anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Jules Michelet (1843) han er fransk og ikke hvem som helst, siger: De germanske folk naturligvis også skandinavere, fortsætter civilisationen men de begyndte den ikke, romere og grækere begyndte men fortsattede den ikke,, Men Franskmænd... Det glemmer man at fortælle det til naboen.

Johnny Winther Ronnenberg

Touhami Bennour
14. maj, 2017 - 00:41

Civilisationen startede længe før det, nemlig i det hedengangne Mesopotanien der dækkede en stor del af Mellemøsten, der blev de første skriftsprog skabt og der blev grundstenene til matematik skabt og det er lidt over 5000 år siden, på det tidspunkt var der ikke rigtigt noget Europa overhovedet..

https://da.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien

Vi tror, at vi er verdens navle, men det er vi ikke, Grækenland, Italien og Tyrkiet var de naturlige overgange da man opfandt både og navigation længe før europæerne fandt ud af at bygge huse.. Det er bare en tanke der ligger os meget fjernt, at vi var så primitive og at de var så veludviklede ;-)

Eva Bertram, Karsten Aaen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Johnny W. Ronnenberg
Rigtigt. Men jeg citerede en fransk historiker ( Jules Michelet) han vil karakteriserer Europa´s Folk. Det så sådan ud som han gjorde: Grækere og romere der startede, disse blev rend over ende af germaner,så begyndte de(Ger) at dukke op overfladen. Men siger også noget om franskmænd, som for ham er noget specielt. Frankrig har forskellige navne:personne, Revolution. Men for at gå tilbage til begyndelsen; Mesopotamien, Egypten, Fønikere ( Alfabetet fra dem) høre til old tiden. Men i moderne tid begyndte af Arabere eller Islam. Jules Michelet siger om dem: Arabere har gjort verden mere rig og begavet i sin daverende tid. Han siger :Grekere har skinket verden tekniken for logik, men arabere gav verden tallogik, aritmetiken og algèbra; nødvendige instrumenter til videnskaben. Jules Michelet levede i Napeleons tid og også i Napoleon III tror jeg. Mange ved ikke at Islam har haft en tid mellem 8-15 år hundert og det var slut, For tror historien er lineært hvor mennesker lever som dyr, hvis de falder det er fordi det er bare dumme, Der var hverken Imperialism eller krig mellem dem, eller slaveriet eller kolonialism etc. Araberne har tabt til vesten i 15 århundert, og det det vi ser nu. Hvis du er interesseret der er en bog skrevet af Eugene Rogan og den hedder: "Arabernes historie". Det er oversat til dansk.

Charlotte Svensgaard

@Touhami Bennour; det er sikkert meget godt hvad en franskmand har sagt i 1843 udfra hans daværende viden. Men hvad har det at gøre med hvad en nutidig imam prædiker i en dansk moske i dag?

Jan Weis, Hans Aagaard, Morten Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Fri os fra falske forkyndere; de har overhovedet ingen berettigelse i et moderne samfund, hvor gudsdyrkelse (overtro) burde være en privatsag.

Touhami Bennour

det har ikke noget med imamen. Men det var et svar til nogen som talte på en måde det ikke har at gøre med imamen.

Peter Hansen

Jeg forstår egentligt ikke hvad Fatih Alev laver i Danmark, hvad er hans mål, er det at påvirke herboende, og måske oven i købet, danske statsborgers meninger og holdninger hen i mod den islamiske fascistoide ideologi, ligesom den nu er ved at blive indført i Tyrkiet i en blanding af religion og diktatur?

Igen bliver man chokeret over, at en mand der har levet så mange år i vores demokratiske land, slet ikke lader sig påvirker, eller stædigt ikke vil lade sig påvirke (integrere), og dermed ikke lade sig udvikle som menneske, men holder fast ved og aktivt dyrker århundrede år gamle dyder og dogmer, trist!

Jan Weis, Hans Aagaard, Charlotte Svensgaard og Søren Lindved anbefalede denne kommentar
Morten Pedersen

Hvis man bekender sig til koranen går man vel ind for de politiske ting den dikterer omkring samfundets indretning, og det er ikke så få. I Danmark og Vesten snakker man helst udenom det faktum, godt hjulpet af en stor del af venstrefløjen, der taler om Indre Mission og Det Gamle Testamente selv om Indre Mission ingen politisk rolle spiller, og heller ikke ønsker det (bortset fra spørgsmålet om abort) og Det Gamle Testamente ingen rolle spiller i Vesten eftersom Jøsses kom med et helt andet budskab som ønsker at transformere det Gamle Testamentes budskab. Det er det Nye Testamente, hvis værdier udbredes fra Folkekirken.

Peter Hansen, Jan Weis, Hans Aagaard og Peter Møllgaard anbefalede denne kommentar

Utroligt hvordan "frihedseleskende liberalister " ikke kan fordrage andre med et andet livssyn end den "vestlig"?

Sikken berigelse.
Hvad nu, bare et enkelt eksempel, hvis dette såkaldte 'livssyn' er alt andet end 'frihedselskende' og 'liberalistisk' - der er vel ingen, der har moralsk pligt til at begive sig ud i en form eksistentiel selvdestruktion ...

Johnny Winther Ronnenberg

Peter Hansen
14. maj, 2017 - 12:16

Din kommentar viser kun en ting nemlig at du intet forstår af virkeligheden. Fatih har levet her siden han var barn. Han har brudt med en meget stringent fortolkning af Islam og er modstander af disse grupperinger og demonstrerer sammen med andre mod dem og deres fortolkning, så han er mere kontroversiel mellem muslimer end blandt danskere.

Han repræsenterer den vellykkede integration på alle måder og vi har altså trosfrihed i følge grundloven. Men du har måske heller ikke respekt for grundloven og de rettigheder den giver?

Karsten Aaen, Touhami Bennour og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Peder Kruse

Han virker på mig særdeles sympatisk, og alligevel ikke. Han er jo 'stuck in a rock'. Hvad kan vi lige bruge det til - her og nu ? Kan vi hjælpe ham ? Eksisterer begrebet: nedtrapning inden for religion?

Touhami Bennour

Jeg kan ikke se Fatiher i programmet, han ved det måske ikke at det tales om ham her; det er bare et link sendt fra 13/5 - 21.51. Hvorfor rejser Islam( og arabisk) så mejet panik i svage sjæle? Ikke engang Israel går i panik når de hører ordet Islam. Jeg har set at han er født i Ishøj, i Danmark.

Peter Hansen

@Johnny Winther Ronnenberg

Men hvorfor udviser han så den stik modsatte adfærd, han er jo åbenbart i mod sekularisering og oplysthed? Verden har udviklet sig siden koranen er skrevet, og den virkelighed synes jeg mange muslimer bør efterleve, og så komme ind i kampen for de virkelige problemer vi i dag burde bruge energi og kræfter på.

Du taler om grundloven, men husk på, at islam ikke kun er en religion, men også en ideologi, og det er jo netop sådan vi ser den brugt/misbrugt i Tyrkiet, og Erdogan bruger div. Imaner som hans håndlangere, budbringere og anmeldere rundt om i Europa, og det synes jeg bare ikke er i orden, eller forenligt med demokrati og et frit oplyst samfund.

Morten Pedersen

@ Touhami: "Hvorfor rejser Islam( og arabisk) så mejet panik i svage sjæle?"
Hvis jeg kritiserer islam er det panik og med en svag sjæl? Mest af alt kritiserer jeg islam fordi den stort set aldrig selv gør det. Altid offer, aldrig selvkritisk. Og hvad offer angår, så er det eneste man som kunstner og journalist ikke helt tør kritisere: Islam. Hvis du tegner Muhammed eller på anden måde sætter spørgsmålstegn ved grundlæggende ting i islam, så er der reelle dødstrusler. PET beskytter kun personer 24/7, der har sat sig op imod islam. Ok, en gang imellem er der en rocker iblandt de beskyttede, men det er kun i korte perioder. Jeg anerkender Fatih Alevs grundlovssikrede ret til at ytre sig som han gør, men også min egen ret til at kritisere hans udgangspunkt i et lovskrift, som hvis den udleves vil sætte det meste af grundloven over styr. Han bakker op om Erdogan og hans uhyrligheder, og også det er i mine øjne dybt kritisabelt. Så stop venligst automatreaktionerne med at jeg er en bange sjæl, der panikker over ordet islam. Jeg er dybt kritisk, og det er noget andet.

@Jan Weis
Hvis dette livssyn konformerede sig til hvad der er acceptaplt hos hr. Jan Weis, så vil den skaber utilfredshed hos en enden hr. eller fru, som også vil have at den skal konformere sig til deres standard.

Touhami Bennour

Morten Pedersen
Jeg ved ikke om jeg har læst noget af dig, jeg tror ikke jeg ved hvordan du tænker om tro. Først jeg er ikke troende, og er ateist siden teenager alder, Men jeg ved også hvis man ikke er ateisk så skal man have en tro. og de fleste i alle lande, følger tradition og flertallet. Så for min vedkommende du må godt tro hvad du vil, Problemet er når nogen taler om livsstil, og "selvdestruktion", som vil blive for ursaget af tro og om selve tro, her Islam, det vil sige alene man er muslim så går det galt.; helst ikke være det, muslim.- Jeg har selv nogle kritik mod "vidensksab" når det påstås at "tiden" var i begyndelsen, eller "i begyndelsen var tiden". Jeg er ikke enig med den påstand, men jeg siger ikke "at man skal ikke være "videnskabsmand". det er det jeg har læst "at man skal ovrerhovedet. ikke være muslim". Det er det jeg har læst og sagde det er"panik". For Erdogan hvorfor skal han ikke støtte Erdogan, han er ikke dig vel? der findes også danskere, der støtter Erdogan. Du kan kritisere Erdogan men ikke resultat af folke afstemning, for det er folket sag, og folket har stemt for det. Men alligevet hat Fatih ikke skylden for afstemningens resultat.