Baggrund
Læsetid: 4 min.

Rigspolitiet: Offentliggørelse af lægenavne kan føre til stop for tvangsudsendelser

Skal politiet offentliggøre navne på de læger, der tjener op til 26.000 kroner på at deltage i tvangsudsendelser af flygtninge? Det er stridspunktet i en sag om aktindsigt, som ifølge Justitsministeriet rejser hidtil ubesvarede principielle spørgsmål
Aktivister protesterer mod tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere i Tune Lufthavn. Det er protestaktioner som den, der gør, at politet finder det nødvendigt at undtage navnene på de læger, der medvirker til tvangshjemsendelser, fra aktindsigt.

Aktivister protesterer mod tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere i Tune Lufthavn. Det er protestaktioner som den, der gør, at politet finder det nødvendigt at undtage navnene på de læger, der medvirker til tvangshjemsendelser, fra aktindsigt.

Finn Frandsen

Indland
1. juni 2017

Hvis Information får aktindsigt i navnene på de læger, der mod betaling har deltaget i 20 tvangsudsendelser af afviste asylansøgere i 2014-16, er der »en nærliggende fare for«, at lægerne vil blive udsat for »trusler, hærværk og lignende utilsigtede konsekvenser og repressalier«.

Sådan skrev en chefkonsulent i Rigspolitiet i december til Justitsministeriet, efter at Information havde klaget over afslag på aktindsigt i navnene. Udgangspunktet i offentlighedsloven er, at navne på personer, der har deltaget i myndighedsudøvelse, ikke kan undtages fra aktindsigt.

Ministeriet havde begrundet afslaget med en særlig opsamlingsregel kaldet ’generalklausulen’ i offentlighedsloven, som kan bruges, når »hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet«. Der er dog det særlige ved reglen, at den kun må bruges for at beskytte »væsentlige hensyn«.

Baggrunden var en artikel i Information i december om, at Rigspolitiet i 20 tilfælde over tre år havde betalt i alt 277.654 kroner for lægelig deltagelse på tvangsudsendelser til Afghanistan, Somalia, Kosovo, Libanon og Nigeria.

Artiklen var baseret på en aktindsigt, men da Information efterfølgende også bad om navnene på lægerne, gav Rigspolitiet afslag.

Foreløbig har Justitsministeriet været 20 uger om at behandle klagen. Ministeriet mener, at sagen rejser »principielle spørgsmål« om generalklausulen, »som der efter ministeriets opfattelse ikke er taget stilling til tidligere, og som involverer væsentlige samfundsmæssige interesser«.

I sidste instans kan en offentliggørelse af navnene nemlig ifølge Rigspolitiet risikere »helt at forhindre« tvangsudsendelser, fremgår det af sagens akter, som Justitsministeriet nu har sendt i partshøring.

Pilots kone blev truet

Den 19. december 2016 sendte Nationalt Udlændingecenter (NUC) under Rigspolitiet en redegørelse fra Nordsjællands Politi til Justitsministeriet: Tvangsudsendelser er, som det udtrykkes, »ofte genstand for en stærk følelsesladet, offentlig debat, ligesom udsendelserne ofte er udsat for massiv kritik fra flere sider, herunder fra menneskerettighedsorganisationer, aktivister og lignende«.

»Modstanden« ses bl.a. i form af »højlydte protestdemonstrationer« og »forskelligartede forsøg på at forhindre udsendelsen«. Flere gange har der været »målrettede aktioner« mod de »eksterne samarbejdspartnere«, som politiet entrerer med i forbindelse med udsendelser, herunder også målrettede aktioner mod »privatpersoner tilknyttet virksomheden«, som Nordsjællands Politi skrev og NUC henholdt sig til.

Det fik Justitsministeriet til at bede NUC redegøre for »de konkrete trusler«, som politiets samarbejdspartnere havde været udsat for. Det viste sig at være en enkelt episode i Odense Lufthavn tilbage i 2009, hvor TV 2 News havde bragt en privat videooptagelse af ombordstigningen på et fly fra Danish Air Transport, der blev chartret og brugt til en tvangsudsendelse.

Her var pilotens kone angiveligt lidt senere blevet ringet op og truet med, at ’man’ nu vidste, at hendes mands firma samarbejdede med politiet om hjemsendelser.

»UCN (Udlændingecenter under Nordsjællands Politi, red.) har ikke kendskab til andre episoder, hvor eksterne samarbejdspartnere eller deres pårørende har været udsat for konkrete, direkte eller indirekte trusler i forbindelse med deltagelse« i tvangsudsendelser, skriver Nordsjællands Politi, der derudover peger på, at forklaringen netop kan være, at »identiteten på de pågældende aktører« ikke er blevet afsløret.

Men selv om UCN altså ikke kendte til andre konkrete eksempler, vurderede de alligevel, at der var »flere grunde til at antage, at episoden fra 2009 ikke er en enkeltstående, ekstraordinær episode«, og »at episoden viser, at der er et sikkerhedsmæssigt begrundet behov for at undtage oplysninger om identiteten på politiets eksterne samarbejdspartnere fra aktindsigt«.

Åbenhed vil føre til blokader

I et brev til Justitsministeriet i januar forklarede Rigspolitiet, at på baggrund af »den massive og negative omtale, der har været blandt andet omkring lægers deltagelse i politiets udsendelsesarbejde, den historiske modus i forhold til demonstrationer og blokader af politiets samarbejdspartnere og den massive interesse for at få udleveret navn på enkeltstående læger«, ville der med »stor sandsynlighed« komme »blokader/chikane« mod politiets samarbejdspartnere, »herunder det pågældende vikarfirma og de enkelte læger«.

Ud over at vanskeliggøre udsendelserne, ville det også blive »helt standset i en række tilfælde«.

Den 10. marts tilsluttede Rigspolitiet sig vurderingen fra Nordsjællands Politi. Ifølge NUC var »trusselsbilledet mod politiets samarbejdsparter i forbindelse med politiets opgavevaretagelse på udsendelsesområdet« uændret.

Siden de store flygtningestrømme i efteråret 2015 havde der ifølge Rigspolitiet således »været en stigende interesse for politiets udsendelser af afviste udlændinge i medierne og blandt befolkningen«.

»Samtidig er retorikken i den offentlige debat og på diverse sociale medier mv. gennem de seneste år blevet skærpet i negativ retning, hvilket samlet efter NUC’s opfattelse udsætter politiets samarbejdspartnere for en øget risiko for repressalier,« tilføjede Rigspolitiet og indskærpede »endnu en gang«, at det var »afgørende betydning for politiets opfyldelse af sin myndighedsforpligtelse, at politiet har mulighed for at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere«.

Ellers vil der »i nogle tilfælde« være risiko for, at tvangsudsendelser ikke kan gennemføres, »da virksomhederne ikke længere vil entrere med politiet«.

Rigspolitiet har i et svar også lagt vægt på »karakteren af den opgave«, som lægerne har ydet på en tvangsudsendelse: Når læger deltager, er det »udelukkende begrundet i et ønske om at støtte og hjælpe udlændingen i forbindelsen med udsendelsen, hvis der skulle opstå helbredsmæssige problemer«.

Trusler ikke sandsynliggjort

Offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, der selv var medlem af Offentlighedskommissionen, har gennemgået svarene fra Rigspolitiet og Nordsjællands Politi.

Han påpeger, at selv om Rigspolitiet i et af svarene til Justitsministeriet henviser til forskellige aktioner som blokader af checkinskranker i lufthave og andre protester, så sandsynliggør det ikke, at offentlighed om navnene på de deltagende læger vil indebære en nærliggende fare for trusler, vold eller hærværk.

»Det kunne f.eks. være, hvis de forskellige aktionsgrupper, som nævnes, af politiet var kendte for at anvende trusler, vold eller hærværk,« forklarer han.

Derudover henviser han til, at i og med at Lægeforeningens etiske udvalg selv har opfordret læger til ikke at deltage i tvangsudsendelser, så viser det, »at der er væsentlige professionelle og samfundsmæssige interesser knyttet til lægers medvirken til tvangsudsendelserne«.

»Endelig må hverken politiet eller Justitsministeriet afslå aktindsigt for at hindre kritiske ytringer og fredelige aktioner jævnfør sagen om ulovlig indgriben mod fredelige Tibet-demonstrationer under kinesiske statsbesøg,« tilføjer Oluf Jørgensen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Christensen

Jeg går ind for at afviste asylansøgere så hurtigt som overhovedet muligt sendes ud af landet. Sagt her - for ikke at blive beskyldt for det modsatte!

Det har været fremme, at lægernes medvirken bl.a. har været fordi man bedøver de pågældende udviste, så de ikke skader sig selv og andre på deres rejse hjem hvor de kommer fra.
Den metode strider klart imod etiske regler, og er så vidt jeg kan forstå også - imod lægeløftet.

Læger tilhører samfundets top, og gør rigtigt meget for - pengenes skyld.
F.eks. at fremme medicinindustriens indtjeningsmuligheder, ved at anprise/anbefale/ordinere bestemte præparater i deres behandling.

Det er ikke sort hvidt, men dog tankevækkende at der ikke er læger på alle fly?
Hvis man skulle bekymre sig om de rejsendes ve og vel generelt.

Politiet kan ikke tvinge læger til at deltage i deres arbejde med udsendelser, så det må foregå på frivillige præmisser.
Bedøvelse af de udviste er ikke i orden, så måske skal rejsen hellere foregå på anden vis.

Der var også læger i KZ-lejrene, som beskæftigede sig med andet end de havde givet løfte om - har jeg oplevet ved besøg i Buchenwald og Sachsenhausen.

Læger må sige fra overfor at deltage i ulovlige metoder, og gør de det ikke må de stå ved deres handlinger, og accepterer - at de ikke kan være anonyme.

Eva Schwanenflügel

Læger skal ikke medvirke til noget der overhovedet minder om overgreb eller tortur. Færdig!

Christel Gruner-Olesen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Hans Larsen og Egon Stich anbefalede denne kommentar

Hvis offentliggørelsen af lægenavnet kan stoppe tvangsudsendelsen - ja, så må det være sådan.
Skal folk udsendes, skal det ikke være med tvang, men ad frivillighedens vej. Eneste undtagelse er folk, der er dømt for alvorlig kriminalitet.
Men mon ikke politiet alligevel finder en bagdør til tvangsudsendelsen, og uden at en læge medvirker?

Lars Steffensen

"Læger tilhører samfundets top, og gør rigtigt meget for - pengenes skyld.
F.eks. at fremme medicinindustriens indtjeningsmuligheder, ved at anprise/anbefale/ordinere bestemte præparater i deres behandling."
Det er svært at forstå hvordan videnskabeligt uddannede og formentlig intelligente mennesker i den grad er kommet i lommen på smarte forretningmænd.

Ole Christiansen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

@Arne Lund; Mener du dermed at alle (undtagen de der bliver taget i kriminalitet) skal have lov at blive i Danmark ?

Christoffer Pedersen

@ Lars Steffensen; Læger tjener ganske rigtigt som regel OK. Og netop derfor har de sådan set ikke brug for at modtage bestikkelse. Som i alle andre fag er der nok brådne kar. Men det er svært at forstå et formentlig intelligent menneske kan sluge de påstande du og andre kommer med, om at læger gør mere end andre for pengenes skyld og at de skulle være "købt" af medicinalindustrien. Det skal siges at medicinalindustrien selvfølgelig nødvendigvis også må rumme læger, ellers er det lidt svært at udvikle og teste ny medicin.....

Christoffer Pedersen - Dit spm. antyder, at DK ikke skal tage imod alverdens flygtninge? Ja? Nej?
Og det er jo langt fra tilfældet. DK skal naturligvis tage det antal flygtninge, som vores størrelse og økonomiske formåen tilsiger - og det er en del flere flygtninge, end der er kommet hertil.
Nu er "alle", der søger til Danmark jo ikke et astronomisk tal. Faktisk ret beskedent i forhold til hvad Tyskland og Sverige har taget imod.

Lars Steffensen

@ Christoffer Pedersen: Kan du nævne andre højtuddannede, som på samme måde er villige til at modtage sponsorater (rejser, uddanelse m.m.) fra komercielle interesser (firmaer), der har en interesse i deres medvirken ved salg?