Nyhed
Læsetid: 7 min.

Hvad skete der, da Fødevarestyrelsen gassede 213.450 kyllinger i Sønderjylland i november?

Af frygt for en farlig variant af fugleinfluenza rykkede Fødevarestyrelsen i november sidste år ud til et sønderjysk rugeri og forrettede en sand massakre. Flere end 300.000 æg blev destrueret, og nu viser en aktindsigt, at flere end 200.000 kyllinger blev gasset. Tilbage står spørgsmålet om, hvor mange der druknede
Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) afviser at flere kyllinger blev aflivet ved drukning.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) afviser at flere kyllinger blev aflivet ved drukning.

Jens Dresling

Indland
6. maj 2017

Det skulle gå hurtigt, rigtig hurtigt, da Fødevarestyrelsen sidste år i november rykkede ud for at stoppe et frygtet udbrud af fugleinfluenza på et rugeri i Sønderjylland.

Der var hidtil ikke fundet fugleinfluenza i fjerkræbesætninger i Danmark, men rugeriet Aviagen, i Bække, havde modtaget æg fra en stor, tysk hønsebesætning, hvor der nu var fundet fugleinfluenza af den farlige type H5N8.

Syd for grænsen var 30.000 høns allerede blev aflivet og Fødevarestyrelsen gik derfor i gang med at destruere »flere end en kvart million æg«, som det hed i en pressemeddelelse, af frygt for, at der kunne være fugleinfluenza inde i æggene. En influenza som kunne spredes, når æggene klækkede og kyllingerne kom ud.

Fugleinfluenzaen H5N8, som allerede var fundet i vilde ænder og svaner flere steder i Danmark, er ganske vist ikke farlig for mennesker. Men influenzaen er stærkt smitsom mellem fugle og medfører stor dødelighed, hvis den spreder sig til fjerkræbesætningerne.

»Hvis sygdommen kommer ind bag murene i en dansk fjerkræbesætning, vil det koste tusinder af dyr livet, og samtidig risikerer vi, at eksporten af æg og fjerkræ lukker ned med et milliontab for landbruget til følge,« forklarede souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, i pressemeddelelsen.

Dyr må ikke druknes

Udrykningen lykkedes, og der er stadig ikke fundet fugleinfluenza i de danske fjerkræbesætninger. Men i dag spørger flere politikere, dyrværnsorganisationer og hobbyhønseavlere, om det alligevel gik for hurtigt i november.

En aktindsigt i Fødevarestyrelsens håndtering af sagen afslører nemlig, at der ikke bare blev destrueret hundredtusindvis af æg på det danske rugeri. Et næsten lige så stort antal daggamle kyllinger blev aflivet. Og ikke bare det. Ifølge sagens papirer druknede »nogle« af kyllingerne, hvilket er ulovligt, da dyreværnsloven forbyder aflivning af dyr ved drukning.

»Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, hvis dyreværnsloven er blevet overtrådt,« siger Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due, mens Enhedslistens miljø- og fødevareordfører, Maria Gjerding, nu har bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) om en forklaring på de skiftende forklaring på, hvad der skete på rugeriet:

»Det ligner en alvorlig fejl, som man prøver at få til at fremstå som en bagatel.«

Dyreværnsloven

Danmark fik den første egentlige dyreværnslov i 1916, mens den nuværende lov kom i 1991 og siden er blevet revideret adskillige gange. Siden starten af 1990’erne har der været en omfattende udvikling på dyreværnsområdet i takt med, at der er kommet stadig mere viden om dyrs velfærd.

I dyreværnslovens § 1 slås fast, at »dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe«.

Lovens § 13 omhandler slagtning og aflivning af dyr: »Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.«

’Kun til bortskaffelse’

Fødevarestyrelsen lod i pressemeddelelser og interviews forstå, at der kun var tale om at destruere æg og styrelsens efterfølgende årsrapport fra 2016 bragte et billede på forsiden med tildækkede ansatte, som satte bakker med æg op i en container mærket »Kun til bortskaffelse«. Billedteksten lød: »Destruktion af rugeæg på rugeriet Aviagen i Bække den 13. november 2016.«

Ifølge Fødevarestyrelsens indberetningsrapport var der dog ganske vist 140.700 æg med mere end otte dage til klækning og 186.300 med højst otte dage til klækning. Men derudover var der 213.450 daggamle kyllinger, og netop disse skulle medføre »problemer under aflivningen«.

Fødevarestyrelsen havde medbragt en såkaldte gascontainer til aflivningen af kyllingerne, der skabte problemer, fordi gaskoncentrationen faldt og blev for lav til at slå dem ihjel. En e-mail fra Fødevarestyrelsens indsatsleder på stedet nævner på andendagen, at »aflivningerne stoppes midlertidigt af dyreværnsmæssige årsager« på grund af den utilstrækkelige gaskoncentration.

»De daggamle kyllinger blev ikke bedøvet hurtigt nok, medførende at nogle druknede i underliggende flydende æggemasse,« hedder det i indberetningsrapporten.

Problemet blev dels løst ved at holde låget på containeren lukket i længere tid af gangen. Og dels – som det hedder i indberetningsrapporten – ved, at »massen af døde kyllinger og æggemasse i containeren blev fordelt jævnt ud, så de næsten daggamle kyllinger kom til at ligge i et jævnt lag, hvorved de hurtigere fik kontakt med gassen«.

Minister: Én kylling druknede

Alligevel afviser miljø- og mødevareminister, Esben Lunde Larsen, i et svar til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at kyllinger blev aflivet ved drukning på rugeriet i Bække. Eller det blev i hvert fald ikke »konstateret«, som miljø- og fødevareministeren udtrykker det. Esben Lunde Larsen henviser til, at Fødevarestyrelsen har oplyst til ham, at aflivningen foregik »i overensstemmelse« med den beredskabsplan, der er lavet til sygdomsudbrud.

»Under aflivningen blev det konstateret, at én daggammel kylling, inden den var blevet bedøvet af kuldioxid, druknede i den flydende masse, der opstod, fordi der var uklækkede æg sammen med kyllingerne. Aflivningen blev straks stoppet, og der blev iværksat korrigerende procedure, så det blev sikret, at kyllingerne blev bedøvet og aflivet uden risiko for at drukne,« skriver Esben Lunde Larsen til Folketingets miljø- og fødevareudvalg og tilføjer, at han ikke »finder anledning til at foretage yderligere«.

Fungerende veterinærchef i Veterinær Syd, Signe Hvidt-Nielsen, kan i dag ikke forklare, hvorfor indberetningsrapporten beskriver, at »nogle« kyllinger druknede.

»Vi skriver det, som vi observerede på dagen (i svaret fra Esben Lunde Larsen, red.). Jeg ved ikke, hvorfor der i indberetningen blev skrevet nogle – men det kan skyldes, at siden er blevet overdraget gennem flere led og i stedet for at skrive én, så er der kommet til at stå nogle. Det kan jeg ikke forklare,« siger Signe Hvidt-Nielsen.

Hønseavler: Ikke én ad gangen

Finn Jensen, administrator af Dansk Fjerkræ Forum, der organiserer de såkaldt hobbyhønseavlere, har svært ved at tro, at kun én kylling druknede ved aflivningen.

Dansk Fjerkræ Forum har tidligere kritiseret Fødevarestyrelsen for at tage mere hensyn til konventionelle kyllingeproducenter – og ikke mindst eksporten – end til dyrevelfærd med den såkaldte staldpligt for fjerkræ. Denne har skullet forhindre smitte fra vilde fugle (det var først i sidste måned, at det igen blev tilladt at lukke høns og duer ud i det fri, ligesom udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ igen er tilladt).

»Man afliver selvfølgelig ikke over 200.000 kyllinger én ad gangen,« siger Finn Jensen, som mener, at Fødevarestyrelsen samt miljø- og fødevareministeren prøver at dække over, at et ukendt antal kyllinger blev druknet i strid med dyreværnsloven.

»Det er som om, at Fødevarestyrelsen og Esben Lunde Larsen nu forsøger at sige, at det jo ikke var så slemt, for det var kun en enkelt kylling, i stedet for at lære af det skete. Man har åbenbart haft for travlt og derfor ikke gjort det ordentligt – og det er faktisk Fødevarestyrelsen, som ellers skal kontrollere, at det gøres ordentligt,« siger Finn Jensen.

Lina Lind Christensen, kampagnechef i dyreværnsorganisationen Anima, er også mere end skeptisk over for Esben Lunde Larsens forklaring. Kampagnechefen henviser samtidig til, at hvis det er dagen før, et æg klækkes, så er kyllingerne inde i det næsten levedygtigt.

»Sagen viser, at der er store problemer med intensivt dyrehold,« siger Lina Lind Christensen. »Når man har med så mange tusinde dyr at gøre, er det, at ting som dette kan ske. Man glemmer simpelthen, at man har med levende dyr at gøre, fordi man ser dem som produktionsenheder. Det er sager som denne, der får flere og flere danskere til at skære ned på kødet. Jo mere forbrugerne finder ud af om, hvordan dyrene behandles, jo mindre har de lyst til at støtte det.«

Fem skarpe til fungerende veterinærchef i Veterinær Syd, Signe Hvidt-Nielsen

- Hvordan kan det være, at Fødevarestyrelsen skriver, at »nogle« kyllinger druknede i indberetningsrapporten, når I – og miljø- og fødevareministeren – i dag siger, at det kun var én?

»Vi skriver det som vi observerede på dagen. Jeg ved ikke, hvorfor der i indberetningen blev skrevet nogle – men det kan skyldes, at siden er blevet overdraget gennem flere led og i stedet for at skrive én så er der til at kommet til at stå nogle. Det kan jeg ikke forklare«.

- Det der står i indberetningen må vel være skrevet lige efter det skete og er i hvert fald dateret den 18. November og altså kun tre dage efter?

»Det ærger mig også rigtig meget … Jeg var selv med ude til aflivningen, men var selvfølgelig ikke til stede hele tiden i og med at det strakte sig over tre døgn. Men jeg har talt med dyrlægen som var tilstede for at kunne svare så præcist som muligt på spørgsmål om hændelsen og det er på den baggrund, at jeg har fået oplyst, at det var én kylling«.

- Men hvis det virkelig kun var én kylling som var druknet, ville man så have indberettet denne – ud af aflivningen af 213.450 kyllinger - på et skema under »problemer under aflivningen beskrives«?

»Vi skal jo indberette, hvad der sker og altså de ting, som der bliver observeret, så én kylling er jo også relevant.«

- Hvorfor skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse, at I er gået i gang med at destruere »de mange æg«, når der altså også er tale om kyllinger?

»Jeg tror, at det skyldes, at de skifter fra at være æg og til at blive daggamle kyllinger. Vi startede med at destruere æggene så hurtigt som muligt, men i og med at det er et rugeri så skifter status jo«

- Men ordet »æg« går igen dagen efter, at I er gået i gang, hvor Fødevarestyrelsen bliver citeret for, at I forventer, de sidste æg vil blive destrueret i løbet af dagen?

»Jeg kan ikke sige, hvor mange kyllinger som blev udklækket undervejs. Men vi arbejdede selvfølgelig så hurtig som muligt, for det er jo rarere at destruere et æg. Æggene bliver jo også puttet i en container og gasset«.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Duus Nielsen

Med fare for at blive anklaget for whataboutery: Hvad med de MRSA-ramte svinebesætninger, hvorfor skal de ikke aflives? Svinene er jo også bare produktionsenheder, ligesom kyllingerne, men de repræsenterer måske en for stor værdi?

Thomas Holm, Anders Reinholdt, David Zennaro, Ole Christiansen, Christian Mondrup, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Heidi Larsen, Søren Roepstorff og Hans Paulin anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig forsøger man at bagatellisere den manglende faglighed. Det er en velafprøvet strategi hos de blå tosser, der har virket siden Fohgs dage, som jo var imod "ekspertvældet". Man må bare erkende, at der er brug for mennesker, der ved, hvad de laver.

Niels Nielsen - ja det er bestemt "whatbaoutery". Der er for dyrenes skyld behov for fokus på, hvordan vi behandler dem og ikke denne evige fokus på produktionstal.

Eva Schwanenflügel, David Zennaro, Estermarie Mandelquist, Anne Eriksen og Hans Paulin anbefalede denne kommentar
Martin Madsen

ELL - Manden der ikke KAN tale sandt.

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Ole Christiansen, Anne Eriksen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Dyrplageri lader til at være et nødvendigt onde, når kapitalinteresser skal sikres mere profit. Af hensyn til eksporten af hanekamme og fødder til østen, krævede ELL's dødevarestyrelse også at alle høns skulle holdes under tag, endda flere måneder mere end i de omgivende lande. Så kunne man jo også i samme omgang give de satans økologer et smæk. Deres høns og æg, produceret under dyrevenlige forhold var nemlig meget tæt på at miste økologimærket. En del af de økologiske æg- og hønseproducenter var nødt til at nødslagte en del af hønsene, da de simpelthen ikke havde mulighed for at lave indendørsstalde til hønsene.

Rent faktisk var det et helt overflødigt stunt, kun beregnet til at berolige eksportmarkederne, for der var ingen løsgående høns der var syge. Der var mistanke til en producent, som havde købt æg af en industriavler, hvis høns gik i lukkede stalde hvor enete smittekilde var de mennesker der arbejdede i staldene - altså ikke smitte fra vildtlevende fugle. Herhjemme var der enkelte vildtlevende andefugle samt havørne der lever af andefugle, der var smittede. For ikke hønsekyndige kan det oplyses, at vilde andefugle ikke lander i hønsegårde - og antallet af flyvende andefugle inde over land er minimale. Altså et industristunt til glæde for industri-hønserierne.

Dansk industrilandbrugs betydning økonomisk og arbejdsmæssigt er marginal, og der er ingen grund til at tage særlige hensyn til dem. Det samfundet får i bytte for de 10 mia. der foræres til industrilandbruget årligt er elendige forgiftede madvarer, som ingen gider spise hvis der er et alternativ. Der udover forgifter de miljø og koster enormt i helbredsomkostninger. Eneste begrundelse for at holde industrilandbruget i live, er at de betaler for Venstres valgkamp.

Det skal kunne betale sig at arbejde, også for bønder - så stop den kollosale kontanthjælpsgruppe i deres nasseri på samfundet, send dem ud og få noget arbejde så de kan forsørge sig selv - dansk industri skriger på arbejdskraft. Brug i stedet pengene på noget samfundsnyttigt, der gavner samfundet - ikke bare en lille gruppe incl. Venstre.

Lise Lotte Rahbek, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, David Zennaro, Ole Christiansen, Henrik Leffers, Anne Grethe Olsen, Estermarie Mandelquist, Niels Duus Nielsen, Hans Larsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Jeg synes at det var meget opmærksomhed til en lille sag. Okay, alle kan se at der er blevet begået en kæmpe brøler her. Ja, så må vi lære af det og ændre proceduren. Det er ikke hver dag man afliver så mange kyllinger og destruerer så mange æg, så det er ikke just en standard procedure. Jeg kunne ikke forestille mig at der var nogen der var interesseret i at pine de små kyllinger. Det er menneskeligt at fejle. Get over it.

Søren Kristensen

Vist er det menneskeligt at fejle og der var tale om et enkeltstående tilfælde. Men en druknet kylling er én for meget. Men, hvordan ville du selv have det, hvis du var en lille kylling, med mod på livet og store forventninger til tilværelsen og nogen lige pludselig kom og sænkede dig ned i æggemasse, indtil du døde af kvælning? Som lille kylling er man jo ikke klar over hvilket rædsomt, men måske heldigvis kort, liv der ligger forude - med mindre man vokser op hos Bonderøven eller den slags steder og hvor store chancerne for det? I de fleste tilfælde venter der et tætpakket bur og en infernalsk larm.

Måske skulle vi hellere acceptere en gang fugleinflueza af og til og benytte lejligheden til at udskifte de døde besætninger med økologiske efter tilsvarende standarder, for på den måde få gjort noget afgørende ved den måde vi behandler konsum-dyr på? Men det sker jo nok ikke foreløbigt, fordi det er menneskeligt at fejle og udnytte dyr og sætte sig selv først. Om det er noget der betyder så meget i det store billede, når vi laver så mange andre ulykker, ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke venligt overfor dyrene og på et eller andet tidspunkt tror jeg forbrugerne forlanger at dyr behandles ordentligt - ligeså meget for vores egen skyld. Ellers ender det med at vi slet ikke gider spise dyremad og går over til plantebaseret føde, men det er selvfølgelig også en måde at løse det på.

Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, odd bjertnes, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Vi slår jo heller ikke mennesker med influenza ihjel for at forebygge, at de smitter andre, og lader dem drukne i deres eget snot.

Det vil dog være en fordel, hvis de influenzaramte for helved bare kunne holde sig hjemme fra åbne kontorlandskaber og andre industristore sammenhænge, hvor smitten kan hænge i den pressede atmosfære i månedsvis.

Niels Duus Nielsen, Ole Christiansen og Søren Kristensen anbefalede denne kommentar