Nyhed
Læsetid: 9 min.

Tog lillebror med hjem fra familiebesøg – nu er de dømt til udvisning

Et syrisk ægtepar er idømt 30 dages fængsel for menneskesmugling og udvisning. Det er straffen, fordi de havde hustruens lillebror med til Danmark efter at have besøgt slægtninge i Tyskland. En urimelig hård dom, mener Amnesty
Det syriske ægtepar  Rouzin Jabo og Hussein Wali bor i dag i et spartansk rum på ca. 10 kvadratmeter i barak 30 på Udsendelsescenter Sjælsmark. De venter på, at de kan sendes tilbage til Syrien, efter at de er blevet dømt for menneskesmugling.

Det syriske ægtepar  Rouzin Jabo og Hussein Wali bor i dag i et spartansk rum på ca. 10 kvadratmeter i barak 30 på Udsendelsescenter Sjælsmark. De venter på, at de kan sendes tilbage til Syrien, efter at de er blevet dømt for menneskesmugling.

Sille Veilmark

Indland
26. maj 2017

Hverdagen har ændret sig for det barnløse syriske ægtepar Rouzin Jabo og Hussein Wali.

For mindre end en uge siden boede de i udkanten af Kerteminde. Her havde ægteparret haft en toværelses lejlighed i et par år efter at have fået asyl og opholdstilladelse, og i den lille købstad havde de fundet danske venner.

Lørdag den 13. maj overflyttede udlændingemyndighederne efter et kort varsel ægteparret til Hørsholm i den nedlagte kaserne for Kongens Artilleriregiment. I dag hedder det indhegnede område Udsendelsescenter Sjælsmark, og her skal 31-årige Rouzin Jabo og 44-årige Hussein Wali fremover bo i et spartansk rum på ca. 10 kvadratmeter i barak 30, indtil de en engang i fremtiden kan sendes tilbage til Syrien.

Den lange lave bygning ligger midt i klyngen af ens kasernebarakker, der nu huser et større antal afviste asylansøgere, som myndighederne med større eller mindre held prøver at få udsendt.

Rouzin Jabo og Hussein Wali er sat på en såkaldt kostpengeordning, og derudover kan de modtage »nødvendig sundhedsbehandling«, har de fået at vide. De er blevet pålagt meldepligt tre gange om ugen og har ligeledes pligt til at underrette portvagten, hvis de vil være borte fra centret kl. 23-06.

For at forstå det dramatiske skift i Rouzin Jabo og Hussein Walis tilværelse, skal man tilbage til den dansk-tyske landegrænse tirsdag den 29. marts 2016 ca. kl. 17.00. Her vinkede kontrollen ved Frøslevgrænsen en sølvgrå Peugeot ind til siden, og fra det tidspunkt rullede lavinen.

Det blev hurtigt konstateret, at en yngre passager i bilen ikke havde ret til at indrejse i Danmark. Den 29-årige mand var Rouzins lillebror, som ægteparret havde givet et lift. Han havde et tysk id-kort, som giver ham ret til at opholde sig i Tyskland, hvor han har søgt asyl og boet sammen med sin mor i knapt et år, men ikke til indrejse i Danmark.

Alle tre blev anholdt og indbragt for UKA (Udlændingekontrolafdelingen) ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Efter endt afhøring dagen efter blev lillebroren sendt tilbage til Tyskland, hvor han ifølge eget udsagn senere i maj 2017 fik asyl.

Så let slap Rouzin Jabo og Hussein Wali ikke. Tværtimod er de nu ved to retsinstanser blevet dømt for menneskesmugling og derfor udvist af Danmark. Alt sammen på grund af lillebroren.

Burde selv have undersøgt

Inden Retten i Sønderborg den 8. december dømte ægteparret for menneskesmugling, havde Hussein Wali og Rouzin Jabo forklaret, at de i påsken 2016 var kørt på familiebesøg i Tyskland, hvor Rouzins mor og lillebror bor i nærheden af Bonn.

Da de seks dage senere skulle tilbage til Kerteminde, spurgte lillebroren, om han måtte tage med og se, hvordan de boede. Samtidig ville han besøge en ven, der bor i Silkeborg. Besøget skulle kun tage en uge, fordi han skulle tilbage til Tyskland og begynde en uddannelse på en sprogskole.

I retten forklarede Rouzin Jabo, at de slet ikke havde talt om, hvorvidt hendes lillebror måtte rejse til Danmark, men Hussein Wali forklarede, at hans svoger havde afgivet fingeraftryk og derfor ikke ville kunne få asyl i Danmark. Selv havde Hussein Wali et dansk fremmedpas og måtte gerne rejse til Tyskland.

De havde derfor købt en togbillet til lillebrorens hjemrejse og taget ham med i bilen. Ved grænsen lagde den politiassistent, der kontrollerede passagererne i den sølvgrå Peugeot, dog ikke mærke til nogen togbillet. Men han så straks, at lillebroren ikke havde tilladelse til at besøge Danmark, selv om han havde en opholdstilladelse i Tyskland.

Umiddelbart skulle man tro, at en række forhold talte imod, at ægteparret skulle være involveret i menneskesmugling: Lillebroren havde som syrisk flygtning gode chancer for at få asyl i Tyskland. De tyske myndigheder havde formentlig hans fingeraftryk, hvilket ville gøre det umuligt for ham at få asyl i et andet EU-land. Lillebroren skulle endvidere påbegynde en uddannelse i Tyskland og havde, som han forklarede, på forhånd købt en togbillet til hjemturen. Endelig var grænsen ved Frøslev, hvor der er permanent grænsekontrol, ikke et oplagt sted at krydse, hvis man ville være menneskesmugler.

I Retten i Sønderborg medvirkede der domsmænd, og de fandt alligevel ægteparret skyldige i menneskesmugling, fordi Hussein Wali og Rouzin Jabo ikke på forhånd havde undersøgt, om lillebroren lovligt kunne rejse til Danmark.

»Retten lægger til grund, at de tiltalte har haft kendskab til, at en opholdstilladelse i et europæisk land ikke automatisk giver adgang til at rejse til andre lande,« fremgår det af dombogen.

Men selv om anklagemyndigheden havde krævet 30 dages ubetinget fængsel og udvisning med indrejseforbud, dømte byretten en mildere straf, nemlig en bøde på 5.000 kroner til hver foruden sagsomkostninger. Men altså ikke udvisning.

To ud af de tre voterende lagde således vægt på, at der var tale om en lillebror, hvorimod den tredje voterende mente, at lillebroren som så mange andre ulovligt indrejsende i Danmark bevidst kunne tilintetgøre sine papirer, så myndighederne ikke kender deres identitet og baggrund. Endelig burde det ikke være muligt at få nedsat straffen bare ved at oplyse, at den pågældende var et familiemedlem, mente den tredje voterende.

At Hussein Wali og Rouzin Jabo kunne blive dømt for menneskesmugling, kom i allerhøjeste grad bag på et midaldrende dansk ægtepar, der bor i Kerteminde.

Her har den tidligere skolelærer Jens Albers og hans kone lært det syriske ægtepar at kende i forbindelse med, at de har givet dem lektiehjælp i dansk.

»En menneskesmugler er en, der har tjent en helvedes masse penge på andres ulykke. Men det er der jo ikke tale om her, de handler i god tro,« siger Jens Albers.

Han føler sig sikker på, at det syriske ægtepar ikke på forhånd havde nogen anelse om, at lillebrorens tyske opholdskort ikke var en almindelig opholdstilladelse.

»De forstår jo ikke tysk, så derfor var de overbevist om, at han havde fået asyl. Det er det, de har forklaret mig,« siger Jens Albers.

Ifølge den tidligere skolelærer er Hussein Wali og Rouzin Jabo næsten blevet en del af familien.

»De er integreret med fødselsdage, ture og kaffeslabberas. Vi har selv to voksne døtre med mænd og børn, så der er også nogen jævnaldrende at snakke med, når vi af og til er sammen. Så det er ikke kun lektiehjælp, det er blevet meget mere.«

Den afgørende forskel

Anklagemyndigheden var ikke tilfreds med byrettens dom. De gik videre til statsadvokaten i Viborg for at få straffen skærpet i Vestre Landsret.

»Det er anklagemyndighedens generelle opfattelse, at det skal sanktioneres med 30 dages ubetinget fængsel. Der kan altid være både formildende og skærpende omstændigheder, men det synes jeg ikke, at der var,« siger anklagerfuldmægtig Stine Stærmose fra Syd- og Sønderjyllands Politi og tilføjer:

»Når vi har en byretsdom, der ikke følger anklagemyndighedens påstand, så er det ret normalt, at man forsøger at få landsretten til at gøre det om. Det er bare det, der er sket her.«

Men dét, der for en anklagerfuldmægtig ligner en banal hverdagsting, har vist sig skæbnesvangert for Hussein Wali og Rouzin Jabo.

For så længe straffen kun er en bøde, er der ikke hjemmel i udlændingeloven til også at idømme udvisning. Det kræver en frihedsstraf. Desværre for det syriske ægtepar gik Statsadvokaten i Viborg med til at anke sagen.

»Normalt niveau for denne type overtrædelser er omkring 30 dages fængsel og udvisning i seks år, når familierelationen ikke er en lige op- og nedstående linje. Da byretten kom frem til et noget andet resultat, end vi påstod, ankede vi sagen til landsretten, som også viste sig at være enig med anklagemyndigheden i, at strafudmålingen skulle ændres,« skriver vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg i en mail.

Sagen kom for i Vestre Landsret bare seks dage senere.

Advokat Erik Schøt-Bæk fra Haderslev førte sagen i landsretten for Hussein Wali, og under sagen gjorde han gældende, at hans klient ikke havde haft til hensigt at hente en flygtning til Danmark. Han havde derimod kørt en nevø på en kort ferie og besøg i Danmark.

I forhold til både situationen i Syrien og til den begrænsede grovhed af lovovertrædelsen gav det ifølge Erik Schøt-Bæk heller ikke mening at udvise Hussein Wali.

Stig Jørgensen fra Vojens, der var advokat for Rouzin Joba, henviser til en praksisændring, som slog igennem sidste år. Ifølge Stig Jørgensen var straffen i det, han kalder for ’slusersager’ indtil da en bøde, hvis der var tale om et familiemedlem, herunder søskende eller en fætter. Men i 2016 blev muligheden for bødestraf snævret ind til kun at kunne omfatte børn eller forældre i lige linje. Straffen for at bistå søskende og andre familiemedlemmer skulle fremover være 30 dages fængsel.

Praksisændringen kom, husker Stig Jørgensen, i kølvandet på en mail, som netop vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen den 12. februar 2016 sendte rundt til chefanklagerne i Jylland og Fyn samt til Statsadvokaten i København om «koordinering af bøder i menneskesmuglersager«.

Det fremgik af vicestatsadvokatens mail, at bøder kun må anvendes i sager om familiemedlemmer »i lige op- og nedstående linje«, og at der i Syd- og Sønderjylland ville »være tale om en praksisændring«.

Fem af de voterende i landsretten fandt da heller ikke, at der forelå sådanne »særlige omstændigheder«, der kunne begrunde, at landsretten skulle fravige udgangspunktet om 30 dages fængsel for at yde bistand til ulovlig indrejse, når der var tale om en lillebror. Modsat lagde én voterende vægt på de samme begrundelser som flertallet i byretten samt på, at lillebroren havde forklaret, at han havde returbillet til Tyskland og kun skulle opholde sig i Danmark i en uge.

Både Erik Schøt-Bæk og Stig Jørgensen undrede sig dengang over, at returbilletten ikke blev fremlagt i retten.

»Jeg begærede den fremlagt i byretten, men den kunne ikke udfindes. Det fremgik tydeligt af rapporterne, at det var oplyst ved anholdelsen, og billetten var også omtalt af politiet. Anklagemyndigheden erkendte, at det kunne lægges til grund, at en billet forefandtes,« erindrer Erik Schøt-Bæk.

Ifølge Stig Jørgensen er politiet ellers »virkelig skrappe« og leder f.eks. efter kvitteringer fra tankstationer, når de skal finde ud af, hvor en bil kommer fra.

»Derfor er det meget overraskende, at politiet ikke havde bedt om at få billetten dokumenteret,« siger han.

En meget hård dom

Jurist Claus Juul fra Amnesty International mener, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om ægteparret reelt har haft forsæt til menneskesmugling, når lillebroren allerede har opholdstilladelse og må være registreret hos de tyske myndigheder.

»Endelig må man sige, at det i givet fald ville være det mest klodsede forsøg på menneskesmugling at sætte sig i bilen sammen og køre til Danmark ved at krydse grænsekontrollen ved Frøslev. Man kan ikke sige, at landsretten lader tvivlen komme familien til gode. Når man så sammenholder sagen med, at ægteparret jo ikke kan sendes ud og derved kan se frem til at henslæbe de næste mange år på tålt ophold, bliver det en urimeligt hårdt dømt sag,« mener Claus Juul.

Også vicedirektør Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder finder dommen »ganske hård«.

»På grund af de alvorlige konsekvenser for parret kan de forsøge, om de kan få prøvet afgørelsen for Højesteret,« tilføjer hun.

Det lykkedes for Jens Albers og hans kone at få udvirket, at det syriske ægtepar frem for at komme i fængsel fik afsonet de 30 dages frihedsstraf med fodlænke i deres lejlighed i Kerteminde.

Men de kunne ikke forhindre, at Hussein Wali og Rouzin Jabo den 13. maj blev overflyttet til Sjælsmark. Hvis ikke ægteparret frivilligt flyttede, ville de blive frihedsberøvet af politiet.

Jens Albers og hans hustru kunne heller ikke forhindre, at Hussein Wali og Rouzin Jabo blev nødt til at skille sig af med det meste af det bohave, som de havde erhvervet i løbet af de tre-fire år, hvor de har haft ophold i Danmark.

Hussein Wali har gået til behandlinger for Posttraumatisk belastningsreaktion på Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere i Odense. I forbindelse med udvisningsdommen er terapien blevet brat afsluttet, da de »akutte sociale belastninger« herunder overførsel til Sjælsmark vil påvirke udbyttet af behandlingen.

Hussein Wali, der tidligere er blevet hjerteopereret på Rigshospitalet, oplever ifølge sit journalblad »øget hjertebanken, hyperventilation, muskelspændinger« samt »nedtrykthed, håbløshed med hensyn til fremtiden, grådlabilitet og skyldfølelse«, ligesom han har »øget selvmordsrisiko«.

Tilbage i Kerteminde sidder Jens Albers og hans kone.

»Jeg er indimellem dybt bedrøvet og ked af det og rystet over, at man kan gøre sådan noget. For mig at se er der ingen retfærdighed. Andre banditter kan lave en masse lort, uden at de kan sendes ud af landet. Det, Hussein og Rouzin har gjort, er så langt væk fra menneskesmugleri, at jeg ikke fatter, at man kan bruge en sådan paragraf,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

det kan vi ikke være bekendt.

Dorte Sørensen, Ea Movang, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Else Marie Arevad, Christel Gruner-Olesen, ulla enevoldsen, Niels Duus Nielsen, Johanna Haas, Jørn Andersen, Karen Grue, Pia Qu, Torben Lindegaard, Egon Stich, Henrik L Nielsen, Per Meinertsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Erik Jakobsen

Og hvorfor ikke?

Erik Jakobsen

... deres sag har været prøvet ved to retsinstanser, selvfølgelig er der mulighed for, hvis de får tilladelse, at Højesteret dømmer anderledes. Ellers må det være sådan at retten har talt.

Bjarne Frederiksen, Michael Friis og John Drage Thomsen anbefalede denne kommentar

Inhumant, stupidt, men Støjberg og Martin Henrikzen vil jo blot sige, at det her viser, at grænsekontrollen virker, og at DK ikke kan tillade sig at ophæve den. For når sådanne hændelser kan finde sted, så.....
Mon ikke også Soc.dem atter bakker op?

Dorte Sørensen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Johanna Haas, Egon Stich, Carsten Mortensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

man kan simpelthen ikke lede et land med den slags nidkærhed.

Ea Movang, Eva Schwanenflügel, ulla enevoldsen, Niels Duus Nielsen, Jørn Andersen, Torben Skov, Johanna Haas, Carsten Mortensen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Peter Frost

Sådan kan det gå når man ikke sætter sig ind i tingene, og uvidenhed er ikke lig med at man handler i god tro.
Der er naturligvis ikke et håndfast bevis for at deres forklaring er konstrueret, men loven er nu en gang som loven er, og den er man ikke fritaget for at følge bare fordi man ikke var klar over at den fandtes.
Selvom man køber en togbillet, og forklarer at broderen skal besøge en ven i Silkeborg, så overtræder man de regler der er, og det burde de vide, og indtil ens egen sag er færdigbehandlet og broderen har fået asyl så må man klare sig med skype, digitale billeder osv. hvis han nu havde et brændende ønske om at se deres smukke lejlighed. Vennen kunne han lige så vel skype med indtil asylansøgningen var på plads.
Nu gik det så knapt så hårdt ud over broderen, men man kan ikke fritage søsteren og hendes mand for forsøg på menneskesmugling, når de "ikke vidste bedre".

Bjarne Frederiksen, Christian Larsen og John Drage Thomsen anbefalede denne kommentar

Lovgiverne er på hælene.
Hvilket ’lovbrud’ skal vi så fordømme i denne kedelige forbindelse – eller er loven denne gang blevet fulgt ’til punkt og prikke’ – og vi alligevel skal mene, at kritik er på sin plads? …

Steffen Gliese

Loven er som love er, indtil man finder ud af, at den er uhensigtsmæssig og laver den om. Desværre er der rigtig mange fuldkommen totalt uhensigtsmæssige love, der får lov til at stå ved magt.

Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Niels Duus Nielsen og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

"lov er lov" og "loven er fulgt" kommentarerne til artiklen glemmer helt, at der altid lovgives med en hensigt og en politisk intention. Der er fx altid mange restruktive love i en diktaturstat og de fungerende jurister bliver del af et menneskerettighedsundertrykkende system og mgt. aktive aktører i dette. Også i et demokrati kan lovens intentioner være moralsk forkerte - eller propornationalitetsprincippet kan være brudt i en specifik domsafsigelse. Det siger sig selv. Derfor er det en helt legitim borgerpligt at protestere mod love og domme som virker åbenlyst urimelige. Et lands love er ikke givet af Gud - de er menneskeskabte og det er medmennesker der rammes af skærpede love og domme, det ligger udenfor ethvert rimelighedsprincip som i det pågældende tilfælde som Informations artikel beskriver. Det er en urimelig skærpelse af den oprindelige dom med nedbrydende menneskelige konsekvenser for et ægtepar, det er flygtet fra Syrien og hvor manden i forvejen er traumatiseret og hjertesyg. Det er en dom, det siger meget om vores land. Også i den sammenhæng er det efter min vurdering en tragisk dom.
Mine tanker går til det syriske ægtepar og deres danske venner. Jeg ønsker dem alle styrke til at stå det igennem og finde lovmæssige udveje. Eventuelt på baggrund af mandens helbredsmæssige tilstand; måske er det ud fra de foreliggende journalpapirene lægeligt uforsvarligt at burre ham inde i et udrejsecenter på ubestemt tid?

Gaderummet Regnbuen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lone Sæderup, Dorte Sørensen, Niels Duus Nielsen, Jørn Andersen, Lars Bo Jensen, Torben Skov og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Johanna Haas

Rettelse til min kommentar. Der skal stå:
diktaturstat Og proportionalitetsprincippet. Kommentaren et skrevet på mobilens lille tastatur...

Der er velsagtens ingen tvivl om, at ægteparret har lavet en fejl som også skal straffes.
Den nuværende straf er dog ude af proportioner og burde højest kunne tiltrække sig en dummebøde.

Steffen Gliese, Else Marie Arevad, Dorte Sørensen, Niels Duus Nielsen, Johanna Haas og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Erik Jakobsen

Jeg er lidt i tvivl om de ærede medlæsere mener, at fordi man påberåber sig ukendskab til loven giver, bør det give frifindelse subsidiært rabat, skal dette så osse gælde andre lovovertrædelser?
Eller prøver mange at flytte fokus over på at lovgiverne har strammet skruen en tand for meget? I så fald er der jo ikke andet at gøre end ud på gader og stræder, for at finde meningsfæller til næste folketingsvalg, så loven kan laves om. For der er vel ingen der tror på at Inger Støjberg alene styrer Folketinget.

Erik Jakobsen

Undskyld undskyld der skulle have stået medlæsere ikke medløbere

Johanna Haas

@Erik jakobsen:
DFs ideologi styrer de-facto dansk udlændingepolitik og har gjort det i årtier. Det gælder for den såkaldte venstre regering og det vil gælde for en såkaldt socialdemokratisk regering.
Og ja, jeg håber da personligt, at et flertal i befolkningen snart får nok og siger meget kraftigt fra.
Jeg håber at Alternativets store tilslutning bl.a.indikerer dette.

NB! de der siger fra vil i så fald ikke være medløbere, men modløbere. Eller for den sags skyld modlæsere... :)

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Niels Duus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Erik Jakobsen: "I så fald er der jo ikke andet at gøre end ud på gader og stræder, for at finde meningsfæller til næste folketingsvalg, så loven kan laves om."

Er det ikke det, vi gør, metaforisk talt? Kommentarsporene her i Information er at sammenligne med digitale gader og stræder, hvor os, der ønsker lovgivningen ændret, argumenterer for, hvorfor vi ønsker lovgivningen ændret.

I den konkrete sag er det tydeligt, i hvert fald for mig, at en folkestemning har kapret det ellers så udmærkede system med domsmænd. I et samfund, hvor befolkningen er delt midt over, er der altid en risiko for, at når den ene halvdel kan mønstre 51% af befolkningen, vil den kunne besætte to ud af tre pladser i en dømmende forsamling, hvorefter de 51% de facto kan tolke loven som de vil og i det hele taget gøre hvad de vil med de 49%.

Polarisering er noget og lort, og jeg frygter, at det kun bliver værre. Lige nu går det ud over "perkerne", som de 51% ingen sympati eller medlidenhed har for. Hvornår begynder det mon at gå ud over os andre?

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Johanna Haas anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Klart surt show. Og mere end dumt. Men loven er fulgt og dermed stopper sagen.
Ingen ved hvad intentionerne var for de tre involverede, men mange ved at der er tit er nyheder og overskrifter netop om flygtninge/immigranter og deres forhold, rettigheder og pligter.
God rejse hjem.

Bent Andersen

Udvisning af asylansøgere og hertil flygtede eller emigrerede, som har begået grov kriminalitet, forekommer stort set aldrig, selv om Folketinget skærpede juraen for et par år siden for at sende et signal til domstolene. Men i dette tilfælde er der ingen nåde. Danmark, hvad tænker du på, mand!

Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor bliver politikerne så ikke straffet hård når de laver fejl - nej en minister får bare en næse for at give urigtige oplysninger, lave fusk osv. Kunne det syriske ægtepar ikke bare ha´ få en næse. - havde det ikke være mere retfærdigt.

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Karl Aage Thomsen

Hvorfor ind i det hede hule lovsystem straffer man for noget så bette en sag, når fru Støjberg kan bryde lov efter lov den ene gang efter den anden, uden konsekvenser for hende? Man kan i sådan en sag godt kalde det en retslig baghyler. Det er en stinker af dimensioner, der siger noget om, at der er love for almindelige mennesker og en ulovlig lov for Magthaverne.

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Karl Aage Thomsen.
Man straffer folk for at undgå anerki og selvtægt.
Derfor så mange love.
Jeg forstår ikke den argumentation herinde med at du kan slippe første gang (du bliver taget).
Danmark og andre europæiske lande har store udfordringer med utilpassede indvandrere og immigranter fra ikke vestlige lande.
Hvilket samfund skal vi efterlade til de næste generationer?

peter hansen

Kære kolleger
Lad os nu huske at Information altid er den ene parts talerør i disse sager. Vi aner ikke om disse oplysninger stemmer, der kan sagtens være hårde fakta som undergraver denne bragte ene udgave af sagen.

For eksempel, hvorfor har ægteparrets forsvarer ikke fremlagt bevis for returbilletten?

Erik Jakobsen

Moral har været inde over som pejlemærke for om en lov er rigtig eller forkert, det giver mig tendens til kuldegysninger for moral er som en gummibold eller måske snarere en modellervoks klump. Den kan formes så det passer lige ind i ens aktuelle verdensbillede. Og jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der mener politi og domstole skal agere ud fra egne moralske standpunkter, sikke et morads at komme ud i!!!

Hvorfor politikere ikke bliver straffet, det kan de skam også blive f.eks. ved en rigsret, det kræver såmænd blot tilstrækkelig mange folketingsmedlemmer, der stemmer for etablering af en rigsret mod denne eller hin minister, om pågældende så bliver dømt afgører retten, nøjagtig som, hvis vi bliver stillet for retten, en anden måde politikere kan blive straffet på kan ske ved, at vælgerne ved et valg siger "siger dur ikke" nøjagtigt som prinsessen sagde til alle bejlerne, og så må de forsmåede politikere ud og finde anden forsørgelsesgrundlag.

Eva Schwanenflügel

Jeg er enig med Dorte Sørensen og andre her i tråden. Hvorfor straffes de udsatte så umenneskelligt hårdt, mens de rigeste og de folkevalgte slipper med bebrejdelser og næser, der ingen alvorlig konsekvens har for dem? Foruden at der er blevet vedtaget love der er stærkt kritisable i forhold til menneskerettighederne, er selve dommene også blevet skærpet i urimelig grad.
Steffen Gliese rammer hovedet på sømmet når han siger :
"Man kan simpelthenikke regere et land med den slags nidkærhed".

Johanna Haas, Hans Larsen, Niels Duus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lars Hansen

Vanvittig sag. Så længe vi har Schengen området med åben indre grænser, burde det slet ikke betragtes som menneskesmugling at hjælpe nogen med at krydse en sådan indre grænse. Eller i hvert fald burde straffen i sager som denne højest være en bøde.

Peter Frost

Lars Hansen, de to ting har intet med hinanden at gøre, men siden de ydre grænser er blevet gennemhullet, så er det vel egentlig også kun en skærpende omstændighed.
Det kunne også være at ægteparret havde lavet en "går-den-så-går-den", og formentlig også tænkt at de kunne klare frisag.
Faktum er at de har brudt loven og det burde de vide.

Anders Beich

Man fremmer kulturel legitimering af aggressivt-sadistiske karaktertræk (som vi jo alle kan have i os i et vist omfang, men som vi nok før har været enige om burde holdes i kort snor), hvis man indfører love af denne beskaffenhed, som ikke giver mulighed for at dømme efter om der er en sandsynlighed for forsætlighed ved lovovertrædelser. Synd og skam at det er vores respons på verdens flygtningeproblem.

Det er tåbeligt - jeg håber at højesteret ændrer dommen

Dorte Sørensen

Hvorfor dette "genoptryk"? Er sagen afgjort i Højesteret eller hvad er der sket med det syrisk ægtepar ?

Ole Chemnitz Larsen

Hvorfor skal det syriske ægtepar overholde loven?

Når f. eks. Københavns Politi kan fortsætte med at bryde loven til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner.

Fordi Københavns politi dækker over sig selv.

Helt galt med Djøf-laget hos Københavns Politi.

Det viser fakta på fakta desværre.