Danmark tillod salg af teknologi, der kan overvåge en hel befolkning, til et af verdens mest undertrykkende regimer: Saudi-Arabien

Et dansk-britisk firma har eksporteret masseovervågningsteknologi til diktaturstaterne Saudi-Arabien, Oman og Qatar. De danske myndigheder har godkendt salgene og holdt tilladelserne hemmelige. Systemerne kan overvåge en hel befolkning og bruges med stor sandsynlighed til at slå ned på regimekritikere, vurderer eksperter
Saudier bærer portrætter af uidentificerede fængslede under en demonstration i Qatif i Saudi Arabien. I dag kan Information afsløre, at Danmark har givet et dansk-britisk firma tilladelse til at eksportere overvågningsteknologi til Saudi-Arabien, hvor styret efter alt at dømme vil bruge det mod sine kritikere

Saudier bærer portrætter af uidentificerede fængslede under en demonstration i Qatif i Saudi Arabien. I dag kan Information afsløre, at Danmark har givet et dansk-britisk firma tilladelse til at eksportere overvågningsteknologi til Saudi-Arabien, hvor styret efter alt at dømme vil bruge det mod sine kritikere

AP Photo

Indland
15. juni 2017

De danske myndigheder har tilladt og aktivt hjulpet et dansk-britisk firma med at sælge avanceret masseovervågningsteknologi til undertrykkende regimer i Golfen.

Det viser hemmeligholdte oplysninger, som Information og BBC nu kan fremlægge.

Den 12. februar 2016 – godt to uger før en række danske ministre sammen med kronprinsparret tog på et omdiskuteret erhvervsfremstød til Saudi-Arabien – udstedte Erhvervsstyrelsen en eksporttilladelse til firmaet BAE Systems Applied Intelligence A/S i Nørresundby, der er et datterselskab af den britiske våbengigant BAE Systems.

Tilladelsen giver virksomheden lov til at eksportere overvågningsteknologi til en værdi af 70 millioner kroner til Saudi-Arabien, hvor det skal anvendes til »IP-overvågning og dataanalyse til brug for national sikkerhed og efterforskning af alvorlige forbrydelser«. Det viser dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.

Firmaet har også fået tilladelse til at eksportere samme system til både Qatar og Oman – på trods af EU-regler, der skulle forhindre, at europæisk overvågningsteknologi bidrager til undertrykkelse i diktaturstater.

Sådan har vi gjort

 • Information søgte sidste år i april aktindsigt i de eksporttilladelser til internetovervågning, som Erhvervsstyrelsen har udstedt.
 • Da vi fik dokumenterne, havde Erhvervsstyrelsen imidlertid overstreget oplysningerne om, hvilke lande eksporten gik til. Det skyldtes, at der efter styrelsens opfattelse var tale om forretningshemmeligheder.
 • Styrelsens logik var, at man kun kunne få aktindsigt i enten navnet på det eksporterende firma eller navnet på køberlandet – men ikke begge dele.
 • Siden da har Information samarbejdet med BBC om systematisk at søge aktindsigt i forskellige dele af sagerne.
 • Oplysninger, der har været overstreget i Informations aktindsigter, fremgik i stedet af BBCs aktindsigter og omvendt.
 • Ved at sammenstille aktindsigterne har det været muligt at få indblik i de mørklagte sager.
 • Det er Informations vurdering, at oplysningerne er af væsentlig interesse for offentligheden. Derfor har vi valgt at bringe dem.

Træk ’slideren’ fra side til side for at se forskellen på de to dokumenter

I de tre lande bruges udstyret til at slå ned på kritikere af regimerne. Det vurderer blandt andre Helle Lykke Nielsen, der er lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i golfstaterne.

»Dem, regimerne gerne vil ramme med sådan et system, det er selvfølgelig dels folk, der kunne tænkes at give det mindste forkølede pip mod styret. Og dels folk, der har bånd til andre lande i regionen. Sauderne er for eksempel rædselsslagne for, hvilken indflydelse Iran har på den østlige del af landet, hvor der er et flertal af shia-muslimer,« siger hun.

Saudi-Arabien er ifølge ngo’en Freedom Houses årlige ’Freedom in the World’-opgørelse et af verdens 11 mest undertrykkende lande – i samme kategori som Nordkorea, Syrien og Sudan.

De tre golfstater har alle love, der kriminaliserer kritik af regimerne. I Saudi-Arabien er det eksempelvis defineret som terrorisme at fremsætte ytringer, der »skader statens ry«. Og i Oman er det ulovligt at bruge internettet til at sende beskeder, som »strider mod den offentlige orden eller moral« og at »fornærme« landets hersker, den enevældige Sultan Qaboos. Gummiparagraffer, som er blevet brugt til at fængsle adskillige menneskeretsaktivister.

Også Lars Erslev Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, vurderer, at den danske overvågningsteknologi kan blive brugt i den sammenhæng.

»Saudi-Arabien og de øvige Golf-lande overvåger deres undersåtter i stort omfang og slår hårdt ned på den mindste kritik. Det er helt oplagt, at man vil kunne bruge sådan et system her til det,« siger han.

Én mail er nok

Forskere fra Citizen Lab ved University of Toronto har tidligere afsløret, hvordan indbyggere i den rebelske Qatif-region i Saudi-Arabien er blevet forsøgt overvåget med spionsoftware gemt i en nyheds-app.

Men i modsætning til den form for mere målrettet overvågningsteknologi efterlader det danske system ingen spor på ofrenes computere og mobiltelefoner. Med mindre man har adgang til kilder i landenes sikkerhedstjenester, er det umuligt at fastslå med sikkerhed, om systemet har været brugt mod en given person.

Sådan fungerer den danske masseovervågningsteknologi (1 af 4)

Data-strømmen flyder

 • Når du besøger et website, sender en mail eller på anden måde bruger internettet, løber trafikken gennem de kabler, der udgør internettets infrastruktur.

Ikke desto mindre er det lykkedes Information og BBC at finde frem til sager, hvor systemet meget vel kan have spillet en rolle.

Blandt andet viser retsdokumenter fra Saudi-Arabien, at saudiske menneskeretsaktivister er blevet fængslet med den begrundelse, at de har kommunikeret med udenlandske organisationer som Amnesty International. (Information har valgt at anonymisere aktivisterne, fordi omtale i udenlandske medier i sig selv kan føre til en forhøjelse af deres straf).

»Vi oplever, at når vi får en mail fra nogen i Saudi-Arabien, så bliver de kort efter kaldt ind på en politistation, hvor de bliver konfronteret med, at de har været i kontakt med os,« siger Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark.

»Det kan jo kun lade sig gøre, hvis der er en omfattende overvågning, der opsnapper enhver korrespondance med vores organisation.«

Kan overvåge et helt land

Sådan en omfattende overvågning er mulig med det danske system. Det er i stand til at overvåge et helt lands internettrafik, vurderer en af verdens førende eksperter i masseovervågning, seniorforsker Nicholas Weaver fra International Computer Science Institute ved University of Berkeley.

»Med det her system kan man se, hvilke hjemmesider folk besøger, hvor folk bevæger sig hen, og man kan læse alle ukrypterede e-mails og beskeder til eller fra personer i landet,« siger Nicholas Weaver.

»Hvis en e-mail er stærkt krypteret, kan man formentlig ikke læse selve indholdet, men man kan se, hvem der har sendt den, hvem der har modtaget den, og hvad der stod i emnefeltet.«

Den vurdering baserer han for det første på tekniske detaljer fra eksportdokumenterne. Her fremgår det blandt andet, at overvågningssystemet kan lave »udtræk af udvalgte metadata og applikationsindhold (f.eks. stemmer, videoer, beskeder, vedhæftede filer)«, og at det er »specielt udviklet til« at »kortlægge en enkeltpersons eller en gruppe af menneskers sociale netværk.«

Sådan virker den danske masseovervågningsteknologi (2 af 4)

Proberne tapper

 • En af de måder, det danske overvågningssystem kan opsnappe de data på, er ved hjælp af såkaldte ’prober’, som populært sagt klipses på kablerne.

For det andet på baggrund af brochurer fra firmaet, som Wikileaks har offentliggjort. De viser, at BAE’s system kan bruges til at samle overvågningen af både telefoni og alle former for internetkommunikation i ét system, der er enkelt at overskue for myndighederne.

Her kan man anvende alt fra email-adresser, telefonnumre eller søgeord til at finde frem til mistænkte, som man kan overvåge i realtid – og kortlægge oplysninger om hvem der kommunikerer med hvem og hvornår. Hvis man vil, kan man for eksempel finde frem til alle personer i landet, der har sendt en e-mail til Amnesty International.

Systemet minder med andre ord om overvågningsprogrammer som dem, whistlebloweren Edward Snowden har afsløret, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA bruger.

Et af de tilhørende værktøjer kan desuden bruges til at »følge et måls bevægelser ved at spore hans/hendes mobiltelefon-aktivitet«, mens et andet fokuserer på at opsamle og visualisere alle oplysninger om en mistænkts sociale netværk.

Brochuren er fra 2011, men dokumenter fra Erhvervsstyrelsen bekræfter, at systemet fortsat sælges under samme navn. Og en tidligere medarbejder i firmaet bekræfter over for Information, at brochuren er retvisende.

»Du kan opsnappe enhver form for internettrafik. Hvis du vil gøre det for et helt land, er det intet problem,« siger kilden, der på grund af en tavshedsklausul ønsker at være anonym.

»Du kan finde frem til alle folk i et land, der for eksempel skriver noget om terrorisme eller bomber. Og hvis du vil finde nogen, som ikke er enige i din politik, kan du selvfølgelig også gøre det. Systemet havde ingen begrænsninger.«

Ifølge dokumenter fra Erhvervsstyrelsen sælger BAE Systems også en ekstrafunktion til systemet, som kan gøre det muligt at læse visse krypterede beskeder. Den mulighed har både Oman og Qatar købt.

Afsløringen af salgene sker på trods af en omfattende mørklægning. Da Information i april sidste år bad om aktindsigt i sagerne, havde Erhvervsstyrelsen overstreget oplysningerne om, hvilke lande eksporten var gået til. Det skete med henvisning til, at det ville kunne skade BAE Systems økonomisk, hvis det kom frem. Men ved sammenstilling af en lang række aktindsigter er det alligevel lykkedes at identificere landene.

Udenrigsministeriet hjalp til

Det danske firmas eksport af overvågningsteknologi til Mellemøsten har stået på i årevis.

Hvad angår Oman er ordredatoen i dokumenter fra Erhvervsstyrelsen angivet til 2013. Forholdet til Saudi-Arabien går endnu længere tilbage – til før BAE Systems i 2011 overtog firmaet, der dengang hed ETI, for 1,2 milliarder kroner.

Sidste år kunne Information fremlægge en lækket e-mail-korrespondance, der viste, at ETI i 2010 og 2011 arbejdede på at eksportere overvågningsteknologi til det saudiske regime. Dengang kunne det dog ikke dokumenteres, om salget faktisk havde fundet sted.

Dokumenter fra Erhvervsstyrelsen viser nu, at BAE Systems allerede »før 31-12-2014« har leveret flere overvågningssystemer til landet. Den nye tilladelse blev søgt med henblik på »udvidelse, service, support, test og vedligeholdelse« af systemerne.

Sådan virker den danske masseovervågningsteknologi (3 af 4)

Ind i ’køleskabet’

 • Herefter kan al dataen hentes ind i store køleskabslignende racks, som kan behandle og opbevare den.

Mere specifikt går firmaets aktiviteter i landet tilbage til i hvert fald 2007, viser dokumenter fra en verserende skattesag, der involverer ETI’s tidligere ejere, og som Information har fået aktindsigt i. Og det danske Udenrigsministerium har aktivt hjulpet firmaet med at vinde fodfæste. I 2008 bistod den danske ambassade i Saudi-Arabien firmaet med »partnersøgning og matchmaking«, viser Informations aktindsigt hos ministeriet.

Usaglig vurdering

For at forhindre at europæiske virksomheder bidrager til undertrykkelse, blev en række overvågningsteknologier den 31. december 2014 omfattet af EU-regulering. Derfor kræver det nu en tilladelse fra myndighederne – i Danmarks tilfælde Erhvervsstyrelsen – at eksportere internetovervågning til lande uden for unionen. Men salgene til de tre golfstater viser, at reglerne er utilstrækkelige, mener organisationen Privacy International.

»Overvågning som det her blev opfattet som science fiction indtil for bare få år siden – eller i hvert fald som noget, kun vestlige efterretningstjenester havde adgang til. I dag kan du bare gå ud og købe det på markedet,« siger Gus Hosein, der er organisationens administrerende direktør.

»Vi bliver nødt til at have nogle klare krav til, at stater lever op til helt basale retsprincipper, før de kan få lov at købe den her teknologi.«

Når myndighederne afgør, om der skal udstedes en tilladelse eller ej, skal de ifølge reglerne inddrage »alle relevante hensyn« – herunder risikoen for, at produktet kan benyttes til undertrykkelse eller andre former for krænkelser af menneskerettighederne.

I sagerne om Saudi-Arabien, Oman og Qatar har Erhvervsstyrelsen bedt Udenrigsministeriet vurdere det spørgsmål. Det er normal praksis, »hvis slutbruger kan henregnes til militæret, nationale sikkerheds- og politistyrker eller lignende«, forklarer styrelsen i en mail til Information.

»Udenrigsministeriet finder ikke anledning til at udtale sig imod vedhæftede ansøgning«, lød det kortfattede svar til styrelsen i alle tre sager.

Det vækker kritik fra Amnesty International.

»Hvis ikke man afviser Saudi-Arabien, der er et af de allermest undertrykkende lande i verden, så er det meget svært at se, hvem man ikke skulle kunne sælge det her til. Det underminerer fuldstændig den intention, der ligger bag reglerne,« siger generalsekretær Trine Christensen.

Også Helle Lykke Nielsen fra SDU undrer sig over Udenrigsministeriets håndtering af sagen.

»Det er ikke en saglig vurdering i forhold til menneskerettighederne. Men når det alligevel sker, er det garanteret, fordi menneskerettighederne kommer langt nede i hierarkiet og nedtones i forhold til øvrige parametre. Det er oplagt, at økonomiske interesser spiller en vigtig rolle,« siger hun.

Sådan virker den danske masseovervågningsteknologi (4 af 4)

Ud på skrivebordet

 • Fra sit skrivebord kan en politimand eller efterretningsanalytiker nu søge i al den indsamlede data ved hjælp af det danske firmas software. Det kan populært sagt finde nålen i høstakken.

Kongeligt besøg

Set i det lys er tidssammenfaldet mellem udstedelsen af eksporttilladelsen til Saudi-Arabien og erhvervsfremstødet to uger senere påfaldende, tilføjer Helle Lykke Nielsen. Med i delegationen var både daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) og daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) – de øverste chefer for de embedsmænd i Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen, der vurderede BAE’s ansøgning.

»Det er svært ikke at få den tanke, at de to ting hænger sammen,« siger Helle Lykke Nielsen.

»Dels kunne det give komplikationer med besøget, hvis man ikke udstedte tilladelsen. Dels er en del af delegationens mål jo at skaffe flest mulige kontrakter til dansk erhvervsliv. Omvendt kan man selvfølgelig sige, at det er sandsynligt, at man ville have givet tilladelsen uanset hvad.«

– Er der nogen som helst chance for, at regimerne vil undlade at bruge systemet mod fredelige kritikere?

»Nej, selvfølgelig ikke.«

Erhvervsstyrelsen ønsker generelt ikke at kommentere sagerne, men afviser dog over for Information, at erhvervsfremstødet til Saudi-Arabien har påvirket deres vurdering.

En sådan klar afvisning kommer Udenrigsministeriet ikke med. I en mail til Information skriver ministeriet, at eksportfremstød »generelt« ikke indgår i deres vurderinger. Men ministeriet vil ikke svare på, om det var tilfældet i den konkrete sag. Af »hensyn til forholdet til fremmede magter og de involverede virksomheder« vil ministeriet ikke udtale sig om »enkeltsager«.

Hverken Kristian Jensen (V) eller Troels Lund Poulsen (V), der var ansvarlige ministre, da tilladelsen til Saudi-Arabien blev udstedt, har villet stille op til interview. Det har heller ikke nuværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Sidstnævnte skriver dog i en mail til Information, at han nu vil tage initiativ til en drøftelse i regeringen af, om der er behov for skrappere kontrol på området. Martin Lidegaard (R) og Henrik Sass Larsen (S), der var de ansvarlige ministre, da Oman-tilladelsen blev givet, afviser begge at have haft kendskab til sagen.

Salgene til de tre regimer sætter også spørgsmålstegn ved udsagn som den britiske våbengigant BAE Systems tidligere har fremsat. Efter Det Arabiske Forår kom det frem, at det danske overvågningsfirma ETI – som i 2011 blev opkøbt af BAE – havde leveret udstyr til Tunesiens nu forhenværende diktator Ben Ali.

Da den sag første gang blev omtalt i dansk presse i 2013 hævdede BAE Systems i en kommentar til DR, at firmaet siden overtagelsen af det danske firma havde højnet de etiske standarder.

Firmaet afviser i dag at kommentere de konkrete sager, men fastholder i en mail til Information, at man efterlever »de højeste standarder af etisk forretningsadfærd«:

»Vi har robuste politikker og procedurer til at sikre, at vi lever fuldt ud op til al international eksportregulering. Udover de omfattende kriterier, der bruges i forbindelse med udstedelsen af eksporttilladelser, har vi vores egne meget detaljerede kriterier, som vi bruger til at evaluere enhver potentiel kontrakt. Hvis vi tror, der kan være en risiko for misbrug, vil vi afslå handlen,« skriver en talsperson for firmaet.

Overvågning: Made in Denmark

Siden Det Arabiske Forår, hvor aktivister brugte internettet til at kæmpe deres frihedskamp, har Mellemøstens autoritære regimer brugt store summer på at sikre sig, at noget lignende ikke kan ske igen. Flere steder i regionen er det førhen relativt uregulerede cyberspace nu under nærmest total kontrol. Og en del af den teknologi, der gør det muligt, kommer fra Danmark.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mon ikke Datafetishisteren som så gerne vil omsætte vore data til penge, har fået samme system billigt til politet nu de skal i gange med precrime policing.

Så er det jo heldig at der ikke er blevet lovgivet kort og præcist om hvornår vore opsamleded data kan og må bruges, automatisk Nummerplade tracker som kun skulle bruges til alvorlige forbrydelser, bruges til alt andet, og istedte for være designe så man fik samlet mindres mulig data , valgt man vi samler alt-

Med den tilgang man åbent ligger for dagen, i omgang med vore data, bør det ikke komme bag på nogen hvad der sker bag mørklægning...

"Moralsk var det noget skidt (at det kom frem) men økomisk gav det mening" mon ikke det bliver kommentar fra de adspurgt ansvarlige

Niels Duus Nielsen, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Men vore dyrt indkøbte IT systemer, de fungerer ikke!

Kim Folke Knudsen, Helene Kristensen, Svend Erik Sokkelund, Michael Hullevad, Bjarne Andersen, Torben Skov, Kim Strøh og Peter Ole Kvint anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Danmark underminerer på besynderlig vis egne interesser ved at bistå tyrannisker regimer på denne måde. Hvad er det nu som fremdriver radikalisering og ekstremistisk terror? Politisk undertrykkelse. Hvad forhindrer fremkomsten af demokratiet? Undertrykkelsen af den personlige frihed til at ytre sig og tænke selv. Samtidig ved vi udmærket godt, at dele af regimerne hvidvasker penge og støtter terror i nabolande for at fremme egne agendaer. Hvem er vinderne? Våbenindustrien og visse dele af erhvervslivet. Samfundsansvar? Jeg må le en meget hul latter!

Arne Albatros Olsen, Estermarie Mandelquist, Kim Folke Knudsen, Anders Graae, Ken Sass, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Sup Aya Laya, Torben Skov og Kim Strøh anbefalede denne kommentar
Peter Ole Kvint

Hvad er det for nogle politikker vi har i dette land? Hvordan er de blevet valgt?

Bjarne Andersen, Niels Duus Nielsen, Carsten Munk, Anne Eriksen, Sup Aya Laya, Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Kim Strøh anbefalede denne kommentar
Troels Larsen

»Vi bliver nødt til at have nogle klare krav til, at stater lever op til helt basale retsprincipper, før de kan få lov at købe den her teknologi.«

Det er vel sådan set en fin udtalelse. Jeg kunne dog håbe, at når en stat lever op til disse helt basale retsprincipper, vil et sådant system være ubrugeligt.

Jeg håber, at PET og GCHQ i det mindste har skjulte bagdøre til systemerne, så vi kan holde øje med nationerne. Så ville jeg da i det mindste kunne forstå, hvorfor nogen kunne få den tanke, at det var en acceptabel ide.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Kim Strøh anbefalede denne kommentar
Henrik Berlau

Og i de seneste par måneder har danske flagede skibe sejlet våben og andet krigsudstyr til Saudi Arabien. Våbnene har til formål at slå menesker ihjel.
Danske rederier kan fryde sig over at skiftende danske regeringer vægter rederierhvervets indtægter og valutabalancen højere end de mange tusinde liv våben lasterne har og får på deres samvitighed.
Rederiet har oplyst de ikke aner hvor våbnene ender og de heller ikke er ansvarlig herfor. Med de ernorme mængder er våben der uden kontrol tilflyder regionen og med de konstant foranderlige alliancer der hele tiden finder sted i regionen vil danske udstationerede soldater med sikkerhed blive mødt med våben der er leveret af et dansk skib. Det er en af de groteske konsekvenser af at være krigens kræmmere.

Bjarne Andersen, Niels Duus Nielsen, Dagmar Christiandottir, Kim Folke Knudsen, Torben Skov, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Sup Aya Laya, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Henrik Berlau, det er selve problemet. Samtidig med at de danske medier hylder Lise Nørgaard, kvinden bag Matador, sælger de våben til diktaturstater. Vi skal åbenbart holdes hen i uvidenhed om det omfattende brud på almindelig folkeret.

Bjarne Andersen, Niels Duus Nielsen, Kim Folke Knudsen, Anne Eriksen, Torben Skov og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

Respekt for artiklens journalister!
Flot arbejde

Bjarne Andersen, Niels Duus Nielsen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel, Troels Ken Pedersen, Ken Sass, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Torben Skov og Lis djørup anbefalede denne kommentar

Ak Ak Alt er til fals for ussel mammon. Etik ? Cybersikkerhed sælger firmaet. Hvem kan man stole på ?

Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar

Firmaet har da solgt den slags udstyr de sidste 20 år. Der er ikke noget nyt under solen, vi skal bare forholde os til om vi vil tillade salg af det til sådanne stater. Omvendt kan de jo bare sælge det til deres moderselskab som dernæst kan sælge det videre uden vi kan gøre en skid ved det.

Viggo Okholm

Peter Frost:
Jo vi kan gøre noget ved det, det kræver bare moral og etik og en holdning til om penge kan lugte. Dernæst er vækst og arbejdspladser altid vigtigere end undertrykkelse og overvågning.
Lige nu er det den nuværende regering som kommer i skudlinjen, men jeg tror så ikke at de to foregående som udtaler sig er lige så uvidende som de lader som om.

Bjarne Andersen, Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Viggo Okholm: Firmaet har ALTID arbejdet indenfor det delt ( hedengangne ETI). Der er i hvert fald ikke en eneste regering siden 1190´erne som kan erklære sig uvidende om firmaets beskæftigelse, så det er vi meget enige om.
Vi kan dog ikke som sådan forhindre virksomheden i at sælge sine produkter, og at disse via mellemhandlere ender steder vi ikke bryder os om. Det vi kan gøre er at stoppe produktionen på dansk jord og derved undgår vi ansvar for udstyret.
Jeg tvivler dog på at det nogensinde vil ske.

Sup Aya Laya

Jeg gentager lige mig selv - hvis der er nogle der endnu ikke har set filmen The Shadow World:

" Gennem interviews med whistleblowers, efterforskere, anklagere samt insidere fra både militæret og militærindustrien, viser 'Shadow World' hvordan våbenhandlen, med vores politiske ledere som villige mellemmænd, er drivkraften bag krig.
Resultatet er en verden, hvor det politiske demokrati korrumperes i jagten på en fed kommission, og hvor synet af en klar, blå himmel for nogle ikke længere er fredfyldt: Det er optimale omstændigheder for tilbagevendende bombende droner.
'Shadow World' giver publikum en mulighed for at gennemskue de skjulte dagsordener bag enhver krig, i håbet om en sikrere fremtid. Filmen afslører virkeligheden bag den globale våbenhandel – en branche, som tæller sin profit i milliarder og sine tab i menneskeliv. "

Kan ses her: http://filmcentralen.dk/alle/film/shadow-world-bag-om-den-internationale...

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

"We're only in it for the money"

Frank Zappa

Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Sup Aya Laya og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Hvis man nu a priori fik forbud mod at sælge farligt isenkram til arabiske stater ville så ikke mange ulykker være undgået?

Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Jens Peter Hansen, problemet er vel snarere hvor meget overvågning vil/ skal vi tillade..

Jeg kan sagtens se formålet med ekstremisme og terrorister. Men hvad med almindelige kriminelle, kriminelle bander, pædofile, skattesvindlere osv.
Jeg tror det er en meget svær balancegang, for kan du overvåge for det ene så kan du også for det andet.

Godt gået. fremragende granskende journalistik. Ufatteligt at danske myndigheder tillader salg af overvågningsudstyr og software til diktatorstater, og samtidig forsøger at hemmeligholde dette for befolkningen. Godt at information kan "ryge rotterne ud af deres huler" og oplyse om denne lyssky virksomhed, som Erhversstyrelsen sanktionerer i en misforstået beskyttelsetrang overfor amoralske og uetiske danske firmaer. Som almindelig borger kan vi ikke gøre meget, men start med at boykotte BAE og dets datterselskab, der leverer disse produkter, her i Danmark.
Journalisterne fortjener en publisist pris på allerhøjeste niveau.

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Kræmmernationen Danmark! Anført af kongehuset i rollen som nyttig idiot til fordel for tvivlsomme, kommercielle interesser med blakket og anløben moral. Skal man le eller græde?

Dagmar Christiandottir, Kim Folke Knudsen, Mogens Holme, Lars Bo Jensen, Anders Graae, Eva Schwanenflügel og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Torben Ernst

Demokratisk set,burde det være indlysende,at vi handler med den form for regimer,som ikke regner menneskeliv,og misbruger det meste for magtens skyld!
Set i lyset af denne ugudelige gerning,at berige sig på,handel med dem,så bør vi se indad,og spørge os selv om vi er bedre ,eller om vi udvikler i den rigtige retning som et Demokrati!
Hvordan behandler vi selv mennesker,som ikke lige er som os selv!
Er vi ved at sætte vores selvstyre over styr,med den middelmådighed,som nutidens politikere,lader støbe,og samtidigt virker undergravende på masser af områder,for eks rettigheder,hvis end forældre ikke er Danske,for ikke at tale mo deres børn der er opvokset,og burde ha Danske rettigheder?
Er der kun styreformen til forskeld,eller er der en virkelig forskeld,på hvor vidt vores Demokrati er villig til at gå ?
Magt, er det en styrke,eller er det en svaghed,hvis man lader både moralen,og etikken, medmenneskeligheden gå fløjten ?

Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Voksende marked.
Kan nogen garantere, at systemet ikke allerede benyttes herhjemme? …
I Tyskland har de enkelte indenrigsministre netop hold et møde i Dresden, for at planlægge de næste skridt mod terror – og, så vidt man kan høre, planlægger etablering af et system, som skal kunne noget nær det samme, som beskrevet her …

Kim Folke Knudsen, Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

Gad vide om der er nogle hemmelige "bagdøre" i de leverede systemer, så man kan sidde i f eks Danmark eller i UK m v og "kigge med" og følge hvad der sker ?

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Selvfølgelig er vi imod overvågning altså hvis ikke det lige er terrorrister eller hvad. Jeg kunne godt tænke mig at får en liste over de lande vi kunne levere militært isenkram og it-udstyr til. Jeg vil æde min gamle nokia på at den liste er langt kortere end den liste over lande vi ikke må sælge til. Og jogurt spiser de jo også.

jens peter hansen

at få, selvfølgelig

Svend Erik Sokkelund

Nu er det næppe økonomiske fiflerier, skattesvindel & bedragerier, pædofili, overgreb mod importerede slavearbejdere, nepotismeosv., man ønsker at overvåge.
Snarere kritiske ryster mod det saudiske familietyranni, mod vilkårlige & drastiske straffe for enhver form for samfundsdebat: pisk, offentlig halshugning, fængsel i årevis for ytringer vi ser som en menneskeret.

En nation, der vil kalde sig demokratisk, kan ikke tillade aftaler med den slags slyngelstater for ussel mammon, uanset hvor mange penge der ruller ind på kontoen i Cayman Island. Det er uværdigt.

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Toke Andersen anbefalede denne kommentar

Nu kan man jo spørge sig selv, om vi bare er med i Saudi Arabien for pengenes skyld? Og vi er der trods deres modbydelige regime eller om vi ikke ligefem er der fordi de har dette modbydelige regime!

Vestlige regeringer vil ikke have demokrati i den del af verden, fordi så vil menneskene der bare sørge for deres egne interesser, og ikke vores....

Strategien er at undertrykke borgerne med provestlige depoter....

Helene Kristensen

Så har man jo også en fuldskala-test så danske politikere nemt kan bruge systemet i Danmark - så slipper man også for at lave en fuldskala-test i Danmark, som Man-hunt-øvelsen (spærring af broer m.v.), som faktisk ikke afstedkom så meget ballade som ventet.

Nej den historie med spærring af broerne og undtagelsestilstand, blev hurtigt tysset ned. Vi er blot statister i et stort skuespil.

Kim Folke Knudsen

Værdidebat, Værdikriger: Ja der er mange ord for de danske politikeres energiske kamp for demokrati menneskerettigheder og lignende i lande, hvor Islam er den dominerende tro.

Det er hæderkronede demokrater og ægte liberale som Integrationsminister Inger Støjberg.

eller

Der er hæderkronede medlemmer af DF. Der er 37 Folketingsmedlemmer at vælge imellem i.alt og titusinder af medlemmer af dette parti med patentløsninger på at kæmpe for demokrati i arabiske lande domineret af Islam.

og hvis man savner en ægte dansk demokrat der kan buldre så selv jorden ryster, så bare stem på Pernille Vermund, for hun er helt sikkert en Værdikriger og Værdidebattør, som går i spidsen for vores korstog for demokrati i Mellemøsten eller ?

Men når det så lige kommer til det med økonomiske, så stopper den højtflyvende og forløjet retorik om kampen for demokratiet og menneskerettighederne i Saudi Arabien altså.

Så kryber de samme " Værdikrigere " og " Værdidebattører " og hvad de nu selv syndes de vil titulere sig selv med langs med panelet som en sort edderkop, der hastigt flygter i skjul. Ingen kommentarer glem alt om os og vores meninger.

For skal vi ikke gøre ligesom Præsident Donald Trump og konstatere, at ham Jamal Kashoggi den arabiske journalist, som vitterligt kæmpede for demokrati og retfærdighed, at det var bare et hændeligt uheld, at han løb i en et selvbestaltet tæskehold på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Moral er godt. Dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Kim Folke Knudsen

Husk Tirsdag den 11. September 2001. Terroristerne kom fra Saudi Arabien. De lyssky omstændigheder, hvor bagmænd fra det samme land blev fløjet ud af USA med Bush Regeringens medvirken.

Kim Folke Knudsen

På Skatteområdet har vi set vores SKAT under nedsmeltning og 12,4 mia.kr., som upåagtet fossede ud af landet efter VK-Regeringens ødelæggende Strukturreform i år 2007.

I Socialstyrelsen er der ikke endnu kommet en fornuftig forklaring på, hvorledes 111 mio.kr. måske flere mio.kr. hvis andre sager dukker op kan forsvinde over på private konti uden indgriben.

Danmarks største og dominerende bank. Danske Bank er indviklet i den helt store hvidvask sag med mia beløb, som overføres på bankens konti. Det Finansielle Tilsyn i Danmark forekommer at være hullet som en si.

Det er et spørgsmål om tid inden at vi konfronteres med, at IT oplysninger indsamlet om os alle bliver omsat og handlet på det sorte marked. Den dag skandalen bryder løs, så bliver der atter travlt ved den politiske håndvask fyldt med dårlige undskyldninger og med letsindige løsninger fra danske politikere, der har rodet sig ind i et spindelvæv, de ikke kender vejen ud af igen.

Touhami Bennour

Jeg er helt enig med dig Jens S. Jensen. Det er nemt at finde ud af: de 110 milliarder dollar, umuligt at de bliver brugt at til købe våben med fra USA hvis det var demokrati i Saudi Arabien. Men efter min mening de fleste vestllige politikere er ikke interesseret i demokrati i det hele taget, men de er nød til at akseptere i de vestlige lande. Den moderne økonomi tillader ikke et autoritær system; arbejdere de er bare på en måde "civiliseret"på arbejdespladsen og det flugter med den moderne økonomi.

Arne Albatros Olsen

Hele sagen med Khashoggi viser endnu en gang ligesom så mange andre sager bla. med Kina og USA at " Money rules ", og at etikken altid er sekundær i forhold til økonomiske interesser.