Nyhed
Læsetid: 8 min.

Henrik Sass Larsen kalder medlemsdemokrati en illusion

De politiske partier er udformet og designet i en tid, hvor man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid, lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen i et universitetsspeciale, hvor han kalder partidemokrati illusorisk. Socialdemokratiet mener ikke, gruppeformandens udtalelser er ’dækkende’ for hans holdninger
Henrik Sass Larsen til 1. maj møde. I interview givet til speciale, siger den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen, at partierne er forældede, og han opfordrer til at nedlægge partiets gamle institutioner

Henrik Sass Larsen til 1. maj møde. I interview givet til speciale, siger den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen, at partierne er forældede, og han opfordrer til at nedlægge partiets gamle institutioner

Sille Veilmark

Indland
12. juni 2017

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, kritiserer i et universitetsspeciale fra sidste år de politiske partier for at opretholde en illusion om, at medlemmerne bestemmer deres politik, og udtaler, at partierne burde nedlægger deres gamle institutioner.

Med Henrik Sass Larsens egne ord, som han er citeret i specialet:

»Altså et moderne parti i dag skulle jo afskaffe kredsforeninger og partiforeninger og regionsforeninger og hovedbestyrelser og alt muligt andet og så simpelthen bare lave en eller anden moderne kampagneorganisation på nettet.«

Specialet fra Københavns Universitet handler om, hvorvidt det danske demokrati er ved at udvikle sig til et såkaldt markedsdemokrati med markedspartier. Modsat andre, og tidligere, typer partier – som elite-, masse- eller catch all-partier – drives markedspartier som en virksomhed, hvor ledelsen bestemmer, hvor de folkevalgte er ansatte, og hvor opgaven ikke er at ændre, hvad vælgerne tænker, men i stedet levere den vare, vælgerne efterspørger.

I interviewet til specialet forklarer Henrik Sass Larsen partiernes faldende medlemstal med henvisning til, at det ikke længere er relevant at have en partibog.

»Ja altså, det er, at de politiske partier er jo udformet og designet i en tid, hvor at man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid og i stedet for gik til møder og forsamlinger og foredrag og hvad ved jeg, og som er lavet til at vedligeholde et eller andet illusorisk demokrati, som alligevel ikke eksisterer, og det vil de fleste fornuftige mennesker løbe væk fra, når de ser og bliver en del af det,« siger han.

Vi ved, hvor du bor

I stedet, forklarer Sass Larsen i specialet, bruger moderne partier vælgeranalyser, fokusgrupper og testpaneler for at finde ud af, hvad deres vælgere efterspørger, så politikken bedre kan sælges til vælgerne.

»Vi ved, hvad folk de spiser, hvilken bil de køber, hvor de bor henne, og hvad de lægger vægt på. Vi ved meget om vælgerne nu om dage,« siger Henrik Sass Larsen, som dog understreger, at de nye marketingsmetoder ikke anvendes til at finde ud af, hvad partiet bør mene, men hvordan det skal lancere sin politik.

Specialet er fra 2016 og har tidligere kortfattet været omtalt af Tim Knudsen, der er professor emeritus i statskundskab på Københavns Universitet, i indlæg i Kristeligt Dagblad og Politiken.

I specialet forklarer Henrik Sass Larsen også, at Socialdemokratiets engang så magtfulde hovedbestyrelse, som ellers har ansvaret for partiets organisatoriske og politiske virksomhed mellem kongresserne, i dag mest har formel magt:

»Den holder vi en masse møder med, og de opfører sig pænt og ordentlig i den forstand, at de ikke er ude og være illoyale og alt muligt andet. Men det er jo heller ikke dem, der bestemmer. Det er formelt set dem, der skal kunne det, men altså det er det jo ikke.«

I stedet er magten flyttet til folketingsgruppen og ikke mindst Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Mediernes øgede fokusering på de politiske ledere har gjort, at de i stigende grad udgør en vigtig del af partiets image.

»Det er det, der virker,« siger Henrik Sass Larsen. »Folk vil jo stille sig op typisk og forholde sig meget, meget aktivt til, hvem der er leder af et parti, frem for hvad partiet indeholder af politik.«

Kongemageren fra Vestegnen

Få, om nogen, socialdemokratiske politikere har som den magtfulde gruppeformand de senere år skabt postyr om deres person på grund af privatliv, politiske valg og udtalelser i offentligheden.

Henrik Sass Larsen, som Altinget for nylig i et portræt kaldte »Kongemageren fra Vestegnen«, spillede både en afgørende rolle i valget af Helle Thorning-Schmidt som socialdemokratisk formand i 2005 og partiets efterfølgende parløb med SF frem mod folketingsvalget i 2011. Og siden folketingsvalget i 2015 menes han at have været afgørende i forhold til den brede politiske opbakning til den nuværende formand, Mette Frederiksen, samt hendes tilnærmelse til Dansk Folkeparti.

I dag ønsker Henrik Sass Larsen dog ikke at kommentere sine udtalelser i universitetsspecialet over for Information. I stedet skriver Socialdemokratiets pressechef, Mads Brandstrup, følgende i en kortfattet mail:

»Det synes ejendommeligt at inddrage interview givet til specialestuderende i den politiske dækning. Udtalelser her er fremsat i historisk sigte og ikke til aktuel debat. De er derfor ikke dækkende for Henrik Sass Larsens holdninger til politiske partier og demokratiets tilstand.«

Lasse Quvang, formand for DSU og medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, kan ikke genkende Henrik Sass Larsens beskrivelse af det socialdemokratiske medlemsdemokrati.

»Jeg sidder i hovedbestyrelsen og synes, at vi har mange gode politiske diskussioner med ledelsen – og føler egentlig, at hovedbestyrelsen bliver hørt og har indflydelse på de trufne politiske beslutninger. Så jeg er ikke enig i Henrik Sass Larsens udtalelser. Men jeg er så også glad for, at Socialdemokratiets pressechef skriver, at det ikke er udtryk for hans holdninger til partiorganisationen. Det lader til, at Henrik Sass Larsen heller ikke selv er enig i det, han bliver citeret for,« siger Lasse Quvang.

Sass skræmmer de sidste bort

Professor emeritus Tim Knudsen, der er forfatter til blandt andet bogen Fra folkestyre til markedsdemokrati om den politiske udvikling siden 1973, kan godt genkende Henrik Sass Larsens beskrivelse af partiernes udvikling.

Valgkampene bliver stadig mere personprægede, og i andre lande er politikere endda blevet regeringsledere eller præsidenter uden at have et egentligt parti i ryggen. Partiernes kampagner koster stadig flere penge. Landsmøder bliver til »glansmøder« til ære for medierne snarere end medlemmerne, og topstyringen bliver mere og mere udpræget i partierne.

»Det er der selvfølgelige mange forklaringer på,« siger Tim Knudsen. »Det er rigtigt, hvad Henrik Sass Larsen siger: Alt for meget uro på bagsmækken gør vælgerne usikre. Men det er en ond cirkel, hvor medlemmernes indflydelse bliver ringere, og så bliver der færre medlemmer og færre penge i form af kontingenter, og efterhånden bliver det hele mere og mere ligegyldigt.«

Men professoren advarer mod at tro, at demokratier kan bygges på personer, for begejstringen for enkeltpersoner har vist sig sjældent at holde længe. Idéer har til gengæld vist sig at have et længere liv.

»Så den nuværende udvikling fører alt andet lige til politisk ustabilitet, og med Henrik Sass Larsens tankegang får man meget nemt skræmt de sidste medlemmer ud af partiet. Og så bliver forbindelsen mellem den brede befolkning og den politiske elite endnu snævrere, og risikoen øges for, at denne elite lever i sin egen Christiansborg-boble,« siger Tim Knudsen.

Lektor Emeritus i Statskundskab på Københavns Universitet, Lars Bille, afviser, at medlemsdemokratiet skulle være en illusion.

»For alverdens markedsundersøgelser og fokusgrupper kan ikke erstatte dialog,« siger Lars Bille, der har stået bag flere forskningsprojekter om dansk politik og politiske partier. »Medlemmerne kan være besværlige, og de bestemmer, hvem der bliver opstillet. Det er der, du skal stå din test som politiker. Og Henrik Sass-Larsens eget parti indførte jo urafstemning ved valg af partiformanden efter Nyrup – det er ikke nogen ubetydelig magt.«

Lars Bille påpeger, at medlemsdemokratiet ideelt set bør være en tovejskommunikation mellem top og bund, og ligesom Tim Knudsen ser en negativ tendens hen imod større splittelse: »Vi har set flere steder, hvor galt det kan gå, hvis man bare baserer sig på meningsmålinger og fokusgruppe. Det er ikke tilstrækkelig kommunikation, og på den måde ryger forståelsen af samtale som en hel central del af demokratiet. Særligt med den slags signaler fra toppen.«

Lokalformænd: Vi har indflydelse

Spørger man socialdemokratiske lokalformænd, vil de fleste ikke udtale sig, men andre finder det forkert, hvis Henrik Sass Larsen mener, at medlemmer og lokalforeninger ikke har nogen særlig indflydelse på partiets politik.

»Så skal Sass Larsen vist læse sin partibog én gang til«, siger formand for partiforeningen i Svendborg, Mads Jørgensen. »Han er selv udpeget af kredsforeningen i Køge. Det er jo de lokale foreninger, der suverænt bestemmer, hvem der bliver opstillet til Folketinget.«

Mads Jørgensen påpeger, at Socialdemokratiets øverste myndighed er den årlige kongres, som han beskriver som »én stor generalforsamling«.

»Hvis folketingspolitikerne ikke kan lide lugten i bageriet, kan de foreslå til kongressen, at det ikke længere skal være medlemmerne, der har magten. Det ville blive smidt direkte på jorden.«

Kredsformanden i Hvidovre, Kim Helmersen, fremhæver, at lokalforeningerne spillede en væsentlig rolle i udformningen af partiets nye principprogram, som blev præsenteret tidligere på foråret.

»Jeg er simpelthen ikke enig med Henrik Sass Larsen. Lokalforeningerne har en høj grad af indflydelse. I Hvidovre har vi en levende debat mellem engagerede medlemmer, og det er på den baggrund, vi udøver vores indflydelse i partiet,« siger han.

Helge Møller, der har været formand for Socialdemokratiets partiforening i Rødovre i 26 år, mener, det er noget »vrøvl«, at medlemmerne ikke har indflydelse.

»Det er os i kredsene, der udpeger folketingskandidaterne og holder dem i ørerne. Jeg synes måske, at vi læner os for tæt op ad den linje, der bliver udstukket på Christiansborg, men partiet er nu engang bygget sådan op, at det er kongressen, der bestemmer i sidste ende,« siger Helge Møller.

Markedspartier

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, er blevet interviewet i forbindelse med et speciale fra Københavns Universitet, »Er de danske partier markedspartier?« (2016), ligesom SF’s tidligere gruppeformand, Steen Gade, samt partisekretærerne fra Socialdemokratiet, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Specialet er offentligt tilgængelig, men forfatteren har bedt Information om ikke at offentliggøre hans navn.

Ifølge specialet kendetegnes markedspartier ved øget topstyring, hvor ledelsen eller folketingsgruppen spiller en central rolle. Til gengæld har partierne faldende medlemstal og øget statsfinansiering. Ofte benyttes fokusgrupper og vælgeranalyser, da partierne i højere grad designer deres adfærd og opførelse til at tilfredsstille vælgerne.

Partierne anvender i højere grad politisk marketing, da de har adopteret virksomhedernes markedstingskoncepter og teknikker for at opnå deres mål.

Markedspartier er endvidere karakteriseret ved en øget professionalisering af partiarbejdet, hvor medlemmernes arbejdsindsats er blevet minimeret til fordel for professionel arbejdskraft, og akademikere har i stigende grad overtaget HK’ernes arbejde.

Partierne fører en permanent valgkamp, da konkurrencen om at optimere sit vælgerudbytte er blevet intensiveret. Det kræver, at partierne konstant må føre en professionel markedsføring af deres politik med mange specifikke kampagner.

Kilde: »Er de danske partier markedspartier? – En analyse af om de fire danske partier Socialdemokraterne, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti siden 1995 har bevæget sig i retning af at blive markedspartier?«. Speciale, Københavns Universitet (2016)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Få så smidt den idiot ud og få lagt partiets holdningsdannelse ud i partiforeningerne. Så ska der nok komme medlemsfremgang.

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, Ivan Mott, Kirsten Lindemark, Peter Wulff, Henrik Rude Hvid, Ivar Nielsen, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, Holger Madsen, Sup Aya Laya, Hans Larsen, Tino Rozzo, Carsten Wienholtz, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Anders Reinholdt, Per Jongberg og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Fra arbejderparti til arrogance-parti.

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, søren ploug, Kirsten Lindemark, Peter Wulff, Poul Sørensen, Henrik Rude Hvid, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, Holger Madsen, Torben Skov, Christel Gruner-Olesen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Arne Lund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet er, at vi har fået frit i luften svævende politikere, der ikke har nogen troskab at skulle leve op til. Derfor bliver de stadigt mere magtbegærlige, megalomane og fjernet fra alle visioner om et samfund, som deres vælgere ønsker det.
I vores lille land har vi enorme muligheder for at skabe et styre nedefra - i dag uden de praktiske forhindringer, som fandtes i de basisdemokratiske firsere uden digital kommunikation.

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, Kirsten Lindemark, Peter Wulff, Poul Sørensen, Ivar Nielsen, Anne Eriksen, David Zennaro, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, curt jensen, Torben Skov og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Her ses en wabnabee landsbydespot for fuld udblæsning. Vælgerne skal holde kæft og overlade magten til os der allerede sidder på flæsket.
Hvorfor mon Macron har så megen medvind? Fordi folk er skide trætte af arrogante magt politikere, der ikke har noget at have arrogancen i.
Sass tror at fordi Trump har kunnet fuppe sig til magten, så er det den vej Sass og det stedse mere højre drejede Socialdemokratiet skal følge. Sass er ikke klar over at hans tid er ved at være forbi

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Ivan Mott, Kirsten Lindemark, Peter Wulff, Ole Christiansen, Poul Sørensen, Henrik Rude Hvid, Espen Bøgh, Ivar Nielsen, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, curt jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Andersen, Sup Aya Laya, Janus Agerbo og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Socialdemokratiet er dødt. Det gør ondt at måtte erkende det.
Æret være Svend Aukens, Anker Jørgensens og Jens Otto Krags minde.

P.G. Olsen, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, søren ploug, Kirsten Lindemark, Ole Christiansen, Anders Reinholdt, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, Carsten Wienholtz og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

Sir Hiss er en farlig farlig mand

Og ja - Socialdemokratiet er visionsløst og fortid.Et parti der skammer sig så meget over sig selv, at de ikke har et skilt eller en plakat eller noget der viser at det er deres hovedsæde - dér på Vester Voldgade, så tæt på Dansk Arbejdsgiverforening som muligt ...

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Ivan Mott, Anne Eriksen, Arne Lund, Anne-Marie Krogsbøll, Torben Skov og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Sup Aya Laya, det chokerer mig faktisk, at de er flyttet fra Frederiksberg lige ved H. C. Ørstedsvej.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Henrik Sass Larsen er en usædvanlig politiker.
Han siger ikke så meget, men det han siger skaber debat og ofte genklang.

Han har jo ret i sin påstand om, at medlemsdemokratiet er en tynd skal fra fordums dage, hvor en telefonopringen tværs over landet kostede en mindre formue.

Der trænges til en opruskning - og den franske præsident E. Macron har vist vejen ad hvilken ....

Jan Eskildsen

Måske ville det være meget nemmere uden alle de partimedlemmer.

Eva Schwanenflügel, søren ploug, Anne-Marie Krogsbøll og Randi Overgård anbefalede denne kommentar
Sup Aya Laya

@Steffen Gliese

De har haft hovedsæde derinde i nogle år nu. I en kort periode havde de et skilt på størrelse med det en privat husstand har på deres postkasse. Så fik de smadret en rude ... og skiltet blev pillet af igen.
Til gengæld kan de gå i housecoat og tøfler over til DA.

Nina Ferdinand, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Ivan Mott, Anne Eriksen, Helene Kristensen, Arne Lund, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll, Randi Overgård, Steffen Gliese og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det kan kun ses som ledelsens forsøg på at undgå, at medlemmerne skulle komme til at vælge repræsentanter, der fremmer en klassisk socialdemokratisk politik.

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Kirsten Lindemark, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Er Enhedslistens gennemførte medlemsdemokrati grunden til, at Sass Larsen taler så nedsættende om EL.????

Eva Schwanenflügel, Poul Anker Sørensen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Hans Larsen, Allan Stampe Kristiansen, Anne-Marie Krogsbøll og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese
Eva Schwanenflügel, Hans Larsen, David Zennaro og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Intet nyt under solen

Sass Larsens holdninger kommer næppe bag på mange, hvad enten de er medlem af Socialdemokratiet eller blot observerer udviklingen udefra. Men det positive er, at holdningerne nu er bekræftet til overflod af Sass Larsen selv. Og at nogen såkaldte partisoldater prøver at dække over "fortalelserne" pynter ikke på den udemokratiske udvikling, som ses i Socialdemokratiet.

Partiets navn synes efterhånden at have mistet hele det budskab, som navnet rummer. Først begyndte "social" at miste sin betydning. Og nu "demokratiet". Nu venter vi blot på, at Sass Larsen melder klart ud med et nyt partinavn, som vi kan forholde os til. En idé kunne være at tage udgangspunkt i "vi alene vide". Mon ikke, at der er debattører, som kan komme med et forslag.

Demokrati er en god idé, skulle Ghandi vist nok have udtalt, selv om det er en langsommelig styreform. Men det er dog bedre end, at en enevældig kan agere hurtigt med risiko for store fejltagelser.

Jeg følger situationen udefra. På min egn fornemmer jeg stigende irritation over topstyring i Socialdemokratiet. Forsøg på indhegning af medlemmers meninger ved bud fra toppen. Manglende medlemsindflydelse ved opstillinger er ikke ualmindelige. Det har vist sig i forbindelse såvel kommunalvalg som Folketingsvalg.

Curt Sørensen, P.G. Olsen, Allan Stampe Kristiansen, Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, søren ploug, christen thomsen, Kirsten Lindemark, Anne Eriksen, Steffen Gliese, David Zennaro og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Kjeld Jensen

Lidt groft at skrive, at man dengang ikke havde noget fornuftigt at lave i sin fritid...

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Kirsten Lindemark, Torben K L Jensen, Ole Christiansen, Espen Bøgh, Søren Roepstorff, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Jens Thaarup Nyberg, David Zennaro og Peter Wulff anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Sig mig lige ! Har jeg sprunget noget over i artiklen, eller sidder vi og kommenterer på et speciale fra sidste år, skrevet af en tilfældig og anonym studerende, der har henvist til Sass Larsen ?
Hvor er lødigheden henne i det ? Hvis information i stedet havde taget udgangspunkt i emnet, havde det været helt fint, men det er da bagvendt, hvis vi skal til at få politikernes meninger at vide, gennem udokumenterede citater og studerendes fortolkning i et speciale. Det befrier naturligvis journalisten for at finde på kritiske spørgsmål til det refererede. Det kan den studerende i sagens natur jo ikke besvare loyalt, men alene gætværk. Det må da være nummer et, at gå til "hestens mule", hvis man ønsker at sætte dens holdning til debat.

Flemming Bruun, christen thomsen og Hans Jørn Storgaard Andersen anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

@Vibeke Hansen

Ja, du har sprunget noget over. Der er tale om interviews bl.a. af Sass Larsen. Hvis du læser ige, så anføres der bl.a.: "I interviewet til specialet forklarer Henrik Sass Larsen......."

Det kan vel ikke bortforklares med andet end spin og løgne?

Steffen Gliese, Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, søren ploug, Espen Bøgh og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Som jeg læste artiklen var det citater fra et interviewet med Sass Larsen , der blev skrevet om. Hvis det nu er forkert at debatterer et eller flere citater fra en person så kan Folketingsdebatterne ofte halveres, da folketingsmedlemmerne ofte læser citater op fra andre folketingsmedlemmer eller minister.
Bare et eksempel for brug af citater.

I mine øjne er det en vigtig debat at tage om, det er ønskeligt og godt for demokratiet med flere og flere Markedspartier.

Flemming Bruun, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, søren ploug og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Et speciale er en mindre, akademisk afhandling, som ikke giver sig af med at mene noget, men ud fra en faglig, metodisk tilgang undersøger sit genstandsfelt.

Flemming Bruun, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Sup Aya Laya, Niels Duus Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Nu er flere "store personligheder" forsvundet fra S og R, set i lyset af sidste regering. Det får mig til at tænke på, hvor stor denne "topstyrings-vinkel" påvirker et parti.
Der kan sagtens være sjæle med ægte socialdemokratiske evner tilbage, de kommer bare ikke til orde. Håbet om, at trækløverregeringen kan blive erstattet af noget mere miljø- og menneskerigtigt, må siges at svinde hvis ikke det nuværende persongalleri ændres.

Eva Schwanenflügel, søren ploug og Kirsten Lindemark anbefalede denne kommentar
Søren Roepstorff

Lad mig forstå dette rigtigt.

I følge Grundlovens §56 er FT-medlemmerne "ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere", men til gengæld ses det, at de "retter ind" efter partilinjen. I øvrigt er partimedlemmernes overbevisning som oftest påfaldende ens.

Hvis demokratiet i partierne tillige er illusorisk, efterlader det så ikke vores parlamentarisme ret langt fra egentligt folkestyre?

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Vibeke Hansen

Jeg er lidt glad for, at mit tidligere indlæg om Informations måde at servere politikeres holdninger, har fået indtil flere reaktioner. Tak for det. Hans Erik Storgaard Andersen opfattede lige præcis min pointe, ligesom andre tilførte argumenter.

Det er ellers et brand godt emne, i lyset af, at vi har fået Alternativet, der forsøger sig ud i medlemsdemokrati, og til en vis grad er lykkedes med. Men et parti har jo altid retten til at meddele et medlem, at de måske skal finde et parti, der passer bedre til deres holdninger. Eksklussion er så vidt jeg ved forbeholdt hovedbestyrelsen. EL er ifølge rygter også ved at ændre deres facon og "lytte" til medlemmerne. Så umiddelbart kunne man jo sige, at Sass Larsen m.fl. mangler fremsyn og udvikling af de gamle ideologier, nu gevinsten fra "partibogen" ikke længere eksisterer. Der er et alternativ til enevælde i partitoppen. Jeg mener nu også, at Socialdemokratiet har rykket sig i tæt samarbejde med vælgerne, altså mere demokratisk end medlemmerne alene. Under Helle Thorning var partiet ofte i konflikt med deres vælgere, hvilket de mistede stemmer på. Nu har de hørt, hvad det er, deres vælgere føler, og hvor langt, de kan gå, og det giver bonus i alle meningsmålinger. Det er muligvis ikke definitionen på en demokratisk proces, men det er da indflydelse på partiets politik. DF lytter så meget til vælgerne, at de ligefrem skifter mening alt efter folkestemningen, men er det parti, der har den strammeste partidiciplin, med magten i den absolutte partitop. Så alt i alt er demokrati og folkestyre en svær opgave, men interessant at granske i.

Poul Sørensen

Da Sass Larsen og Mette Frederiksen for et par år siden efter et sommergruppe møde (tror jeg det var) kom frem til, at de mente; at danskerne ønskede sig en stærkere stat, der var jeg klar over, at det var lykkes Sass Larsen, at vælte hele den socialdemokratiske arvgods til fordel for hans egne magt ideer.... og som alle facister har gjort, så undskylder han det med, at det er det folket i virkeligheden ønsker - imodsætning til det folket i deres vildfarelse siger at de ønsker.
- Jeg tror det vil lykkes at for Sass Larsen at bringe det danske socialdemokrati ned på en stemme andel i stil med det belgiske og det franske.... men heldigvis har vi enhedslisten, der forhåbentlig med Sanders og Jeremy Corbyn i mente ikke afviger fra den venstreorienterede kurs.... det er nu vi skal gå ret op imod storkapitalen og det plutokrati som de forsøger at indføre.

PS. Folk ændre sig ikke grundlæggende, det er i hvert fald de færreste og Sass Larsen er ikke en type der sådan lige ændre ideer, det ligger dybt i ham virker det til - det kan man roligt regne med.
- Det bliver spændende hvordan den "socialdemokratiske bande" vil udvikle sig under Mette Frederiksens "lederskab".

Poul Sørensen

Sass Larsen sætter garanteret stor pris på "loyalitet", så selvfølgelig vil alle de socialdemkrater der har ambitioner styrte ud for at forsvare ham.... det bliver spændende og se hvem det lige præcis er....tag noter...

Nu har Henrik Sass ikke været min kop the siden han som ungdomsformand ville have folkepensionen afskaffet, og som er en grundpille i den socialdemokratiske politik - "et helt liv arbejde skal ikke forarmes og forsumpes fordi arbejdslivet slutter, og man ståruden indtægt til at leve for"!

Henrik Sass er i min optik den uægte vare i socialdemokratiet ligesom Bjarne Corydon, men i en "light version", der ikke hører til i socialdemokratiet.

Så kom ATP engang i 1970erne fordi fremskrivningen af befolkningen viste, at pengekassen næppe ville holde til den ældremængde som tiden ville fremvise.

- Den er så udhulet via modregning ligesom manges pensionsopsparing(rate-pensioner), så man i dag betaler omkring 65 % i skat . fordi man er blevet et "rigt svin", - dem der ikke kunne eller ikke ville, sidstnævnte er dem man betaler denne højere skat til, så de kan få alle tillæggene i stedet, som vi andre modregnes i, - tilbage står man med en spildt pensionsopsparing, der går til de forkerte.

Markedsdemokratiet kom til omkring slutningen af det forrige århundrede, Dengang vi havde en charmerende Poul Schlütter som regeringschef, - modsætningsvis har vi i dag en lidet, hvis ikke snarere en ret så u-charmerende regeringschef, der er kørt fast

Markedsdemokratiet kom med spindoktorernes indtog som vedhæng til politikerne og partierne, både som værn mod faglige spørgsmål af uforklarlig natur, som spindoktorerne så opfandt en forklaring til i Øst hvis der blev spurgt i Vest eller vice versa.

Markedsundersøgelser og fokusgrupper var tidens løsen, ikke partiets linje, indhold eller noget der tjente borgerne, - men derimod noget der tjente som "emballage" for partiet og politikerne, så varen tog sig fint ud på "hylden"!

Topstyringen blev indført såvel indenfor folketingets valgte i den enkelte gruppe, men det rakte sandelig også langt ud derfor, og ikke mindst DF har dyrket denne disciplin med hård hånd, - men andre kan sandelig også har vi set.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Jens Thaarup Nyberg, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, Kirsten Lindemark, Sup Aya Laya, Niels Duus Nielsen og Poul Sørensen anbefalede denne kommentar

- I interviewet til specialet forklarer Henrik Sass Larsen partiernes faldende medlemstal med henvisning til, at det ikke længere er relevant at have en partibog.

Det er mange engelske arbejdervælgere nok uenige i. Siden Corbyn blev genvalgt som formand steg medlemstallet til det dobbelte. Og det gik jo ikke så dårligt endda.

Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, søren ploug, Anne Eriksen, Sup Aya Laya, Niels Duus Nielsen, Dorte Sørensen og Poul Sørensen anbefalede denne kommentar
Hans Jørn Storgaard Andersen

Der er noget, jeg slet, slet ikke forstår.
Hvorfor tillader chefredaktøren denne artikel?

Henrik Sass Larsen har for 2 timer siden skrevet til vedkommende med disse ord (taget fra hans Facebook-profil):
--
Information har i dag skrevet en artikel i ond tro på baggrund af nogle ting, jeg har fortalt en specialestuderende om.
For noget tid siden snakkede jeg med en specialestuderende, der ville vide noget om, hvordan Socialdemokratiet har udviklet sig. Det ville jeg selvfølgelig gerne hjælpe med. Samme studerende har senere skrevet debatindlæg, der kalder Socialdemokratiet for beskidt og påstået, at vi ikke går ind for medmenneskelighed og anstændighed. I specialet er der fremhævet et citat fra mig, der taget ud af en kontekst får det til at fremstå som om, at jeg ikke har respekt for partiarbejde.
Intet kunne være længere fra sandheden! Det har vi selvfølgelig fortalt Information. Alligevel ringer journalisterne rundt med et løsrevet citat i håb om at skabe drama. Det synes jeg er virkelig trist.
Jeg har været medlem af Socialdemokratiet, siden jeg var 15 år gammel. Jeg har knoklet både i DSU og i partiforeningen. Jeg har stemt dørklokker og hængt plakater op. Jeg har skrevet læserbreve og debatteret. Jeg har lavet kaffe før møder og skrevet referater rene bagefter. Jeg har knoklet under valgkampe sammen med mange af jer andre fantastiske partimedlemmer. Alt i alt har jeg de seneste 36 år lagt flere timers arbejde for partiet, end jeg kan tælle. Det ville jeg da aldrig have gjort, hvis jeg mente, at det var spild af tid.
Derfor skrev jeg i morges denne mail til Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg. Jeg har desværre endnu ikke fået svar på mailen...

Jeg tror, Henrik kan vente længe på et svar ....

(fortsætter med brevet til Rune Lykkeberg)

Hans Jørn Storgaard Andersen

Her er så Henrik Sass Larsens brev til chefredaktør Rune Lykkeberg (taget fra Henriks FB-profil).
--
Kære Rune
Jeg skriver til dig i anledning af Informations forsidehistorie i dag, hvor jeg har nogle betragtninger og spørgsmål jeg gerne vil dele med dig og høre din mening til.
For henved 2 år siden gav jeg et interview til specialestuderende om de politiske partier. Disse interviews har jeg afgivet gennem mange år og altid i forvisning om at mine udtalelser blev brugt og anvendt i forbindelse med de studerendes arbejde. Jeg har heller aldrig lagt skjul på, at jeg i sådanne situationer taler frit til båndoptager og har aldrig før været udsat for, at disse udtalelser bliver anvendt af journalister efterfølgende. Før nu.
Det siger sig selv, at havde jeg skulle udtale mig til et medie og ikke i et specialestudie, så havde jeg taget alle mulige hensyn og forbehold så mit samlede tankesæt herom ikke ville kunne misforstås og skæres til i det omfang det er sket i Information. Og det skyldes at mine holdninger faktisk er meget nuancerede, hvad angår politiske partier og medlemsdemokrati. Jeg har, som det er dig bekendt, ikke vanskeligt ved at indtage skarpe standpunkter, men når jeg gør opmærksom på at disse ikke er dækkende, er det altså fordi jeg mener det og ikke fordi jeg ikke tør tage en debat.
På trods af, at vi gør din journalist, Kim Kristensen, og flere med ham, opmærksomme på, at udtalelser er fremsat i anden kontekst og ikke er dækkende for mine holdninger, så insisterer Information på at bringe historien og forsøger at konstruere mest mulig turbulens ved at kontakte foreningsformænd for Socialdemokratiet lokalt og smække mine udtalelser i hovedet på dem.
Jeg kan godt se dramaet og det sjove ved at fremstille mig som anti-demokrat etc., men ville høre med baggrund i ovenstående om du synes det er fair og ordentlig journalistik som din avis har bedrevet her?
VH
Henrik Sass Larsen

Og jeg gentager: Skal Dagbladet Information virkelig være arnested for Falsk Information?

christen thomsen

Hvorfor ikke spørge specialeskriveren, hvorfor han går til Sass Larsen - en politikertype, der kunne være i DF og udad til højre. Er det fordi han - specialeskriveren - bare vil have bekræftet en forestilling han har i forvejen? Som flere siger ovenfor: Sass siger kun det man forventer fra hans side.

Dorte Sørensen

En bemærkning til - "Det siger sig selv, at havde jeg skulle udtale mig til et medie og ikke i et specialestudie, så havde jeg taget alle mulige hensyn og forbehold så mit samlede tankesæt herom ikke ville kunne misforstås og skæres til i det omfang det er sket i Information." - fra Sass Larsens brev til Rune Lykkeberg .
Hvorfor mener Sass Larsen ikke at det var vigtigt at udtale sig korrekt til et specialestudie. I mine øjne burde han ha´været meget præcis og uddybende når det skulle bruges til et speciale - ellers skulle han ha´sagt at han ikke havde tid eller lyst.

Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, søren ploug, Sup Aya Laya og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Henrik holm hansen

let imponerende men stærkt skræmmende at Saas så let kan lade sig inspirere at et fjols som Trump som tror han har opfundet den dybe tallerken på ny heldigvis er MEDLEMMERNE i A MEGET KLOGERE

Hans Jørn Storgaard Andersen

Leo Nygaard mener, at ... Så må Sass fortælle præcist, hvilke usandheder/forvrængninger der er i det refererede.
Det har han allerede gjort på sin FB-profil - og det er arge sager, han skriver til chefredaktør Rune Lykkeberg.
Jeg kan se, at artiklen er fjernet fra toppen - men ikke slettet. Den trykte udgave kan han - altså Rune - ikke løbe fra.

Det ER altså omvendt. En dygtig politiker skal ikke bruge sin tid på at forsvare tåbeligheder som disse, der kun har ét formål: At svært Sass Larsen til for de, der kun læser overskrifter.

søren ploug

Socialdemokratiet er i dag - som jeg ser det - blot et trin på karrierrestigen - jævnfør f.eks. Coridon og Hækkerup.
Sass vil sikkert gøre sig godt i en gammeldags autoritært styret privat virksomhed ...hvor man lige som i Socialkleptokratiet klapper hælene sammen og gør hvad chefen forlanger.

Jeg tolker hans ord sådan:

"Hvis jeg havde vidst at jeg ville blive stillet til regnskab for mine udtalelser, ville jeg naturligvis ikke have fortalt sandheden om, hvad jeg mener"

Poul Sørensen, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Søren Roepstorff og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det var ærgerligt at nogen tog mig til indtægt for mine udsagn. Jeg har sådan set aldrig ment hvad jeg har sagt, og demokratiet er alternative facts. Det er egentlig kun magten der er interessant.

Eva Schwanenflügel

HVEM SAGDE HOUSE OF CARDS? Henrik Sass Larsen.

H.C. (Hans Christian) Ebbe

Sådan tænker bladet der har glemt at der findes en rod...

Hans Jørn Storgaard Andersen

Leo Nygaard: En politiker har ret til at have flere niveauer i sine udsagn - alt afhæng af, hvem han taler med.
Den unge studerende fik råt for usødet - og misbrugte det formentlig ved at lække det til Information.
Længere er den potte ikke.
Henriks svar herpå er indlysende: For noget tid siden snakkede jeg med en specialestuderende, der ville vide noget om, hvordan Socialdemokratiet har udviklet sig. Det ville jeg selvfølgelig gerne hjælpe med. Samme studerende har senere skrevet debatindlæg, der kalder Socialdemokratiet for beskidt og påstået, at vi ikke går ind for medmenneskelighed og anstændighed. I specialet er der fremhævet et citat fra mig, der taget ud af en kontekst får det til at fremstå som om, at jeg ikke har respekt for partiarbejde.

Det betyder at samme Henrik ikke vil gøre det igen - hjælpe studerende med en indsigt i politik, der er original og frisk.

Henrik Sass Larsen har aldrig løjet - det er noget du misforstår, måske fordi Trump er dukket op på scenen og slipper væk med løgn på løgn på løgn.

Bid mærke i 2 ting:

1. Henrik svarer Lykkeberg med ... Jeg har heller aldrig lagt skjul på, at jeg i sådanne situationer taler frit til båndoptager og har aldrig før været udsat for, at disse udtalelser bliver anvendt af journalister efterfølgende. Før nu.

2. Henrik er en af de store socialdemokrater og derfor helt naturligt udsat for spekulation - om man kan fange ham på det forkerte ben. Hvis du kendte lidt til, hvordan det fungerer i Socialdemokratiet mht. ledere, så står de altså sammen i Folketingsgruppen om Henrik - uanset at han er blevet angrebet under bæltestedet.

Poul Sørensen

Hans Jørn Storgaard Andersen
Sass Larsen har kun den position han har fordi Mette Frederiksen er svag... når opgøret om Mette Frederiksens efterfølger starter, så bliver Sass Larsensen den første der bliver skubbet ud, der er mange der er enige om at han ikke er fremtiden, hvis socialdemokratiet ikke skal falde helt fra hinanden...