Baggrund
Læsetid: 5 min.

Institut for Menneskerettigheder undrer sig: Vi advarede Støjberg

I marts 2016 sendte Institut for Menneskerettigheder et notat til Inger Støjberg om, at ministerens udmeldte adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere ikke kunne ske uden individuel vurdering og partshøring. Men Instituttet fik aldrig en klar tilbagemelding fra ministeren
Et af de punkter, der stadig ikke er afdækket om udlændingeminister Inger Støjbergs håndtering af sagen om adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, er, hvornår ministeriet og Udlændingestyrelsen gjorde op med den sagsbehandling, der var en følge af ministerens ulovlige instruks fra den 10. februar 2016.

Et af de punkter, der stadig ikke er afdækket om udlændingeminister Inger Støjbergs håndtering af sagen om adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, er, hvornår ministeriet og Udlændingestyrelsen gjorde op med den sagsbehandling, der var en følge af ministerens ulovlige instruks fra den 10. februar 2016.

Thomas Borberg

Indland
14. juni 2017

I ugerne efter, at Inger Støjberg (V) havde udsendt sin instruks den 10. februar 2016 om umiddelbar adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, begyndte man i Institut for Menneskerettigheder at blive bekymret. Og de forklaringer, som ministeren kom med om sin håndtering af sagen, bl.a. på et samråd midt i marts 2016, gjorde bestemt ikke bekymringen mindre.

Instituttet har som lovbestemt opgave at rådgive regeringen, Folketinget, ministerier og myndigheder om menneskerettighederne. Og den 23. marts 2016 tog instituttet det skridt at sende et uopfordret notat til ministeriet. Det skete halvanden måned efter, at Inger Støjberg havde udsendt den instruks, der ifølge ombudsmanden lagde op til en ulovlig praksis.

Med notatet ønskede instituttet at »tydeliggøre de menneskeretlige aspekter af beslutninger om adskillelse af par ved indkvartering på asylcentre«, og derfor gjorde man opmærksom på to ting: Dels skulle der foretages en individuel vurdering af samtlige par, dels skulle der ske partshøring, hvis menneskerettighederne skulle overholdes.

Det tog ministeriet mere end en måned at få svaret, og da svaret endelig kom, var det et typisk ikkesvar. Og det svar var instituttet langt fra tilfreds med, fortæller instituttets vicedirektør, Louise Holck.

»Vi havde i vores brev peget på to ting, og vi havde håbet, at ministeren var enig med os, men i stedet talte man uden om,« siger hun.

Instituttets notat og ministerens svar, som ikke er omtalt i ombudsmandens redegørelse, blev sidste år sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. Men det er uklart, om det har haft indflydelse på myndighedernes sagsbehandling før, at sagerne blev genoptaget i slutningen af april.

Ulovlig praksis hvor længe?

Et af de punkter, der stadig ikke er afdækket om Inger Støjbergs håndtering af sagen om adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, er, hvornår ministeriet og Udlændingestyrelsen gjorde op med den sagsbehandling, der var en følge af ministerens ulovlige instruks fra den 10. februar 2016.

I Ombudsmandens redegørelse om sagen fra marts i år – der endte med en meget skarp kritik af ministeriets håndtering, som Ombudsmanden fandt både »meget vanskeligt at forstå« og »særdeles kritisabel« – fremgår det, at Udlændingestyrelsen fra den 10. februar 2016 og frem til og med marts måned besluttede at skille 23 par ad.

Men der mangler fortsat oplysninger om, præcis hvornår ministeriet og Udlændingestyrelsen stoppede med denne praksis, som ifølge Ombudsmanden ville være ulovlig, hvis den fuldt ud fulgte ministerens instruks. Varede den ulovlige praksis en, to eller tre måneder, før den blev stoppet?

Først 12 uger efter Inger Støjbergs instruks den 10. februar besluttede Udlændingestyrelsen den 28. april 2016 – ifølge Ombudsmandens redegørelse – at genoptage sagsbehandlingen af de par, der frem til dette tidspunkt var blevet adskilt.

Genoptagelsen betød bl.a., at der skulle foretages partshøring af de unge asylansøgere, inden der blev truffet en beslutning om adskillelse. Genoptagelsen betød også, at en række par, der først var blevet adskilt, fik lov til at flytte sammen igen, fordi det ellers ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Fra at instituttet sendte sin henvendelse i marts, gik der fem uger, inden Udlændingestyrelsen besluttede at genoptage sagerne.

I slutningen af april 2016, da sagerne blev genoptaget, var Ombudsmanden allerede gået ind i sagen. Det samme var Institut for Menneskerettigheder med sit notat. Instituttet følte sig dog ikke beroliget af det svar, de efter godt en måned modtog fra Inger Støjberg.

Kongebrev ikke afgørende

»Ministeren sagde ikke, som vi havde håbet, at hun var enig i, at der skulle foretages en partshøring, og at der skulle ske individuel vurdering af alle par,« siger Louise Holck.

– Så I læste ikke svaret som en imødekommelse af jeres to anbefalinger?

»Nej, det gjorde vi helt klart ikke. Ministeren skrev, at hun selv havde den helt klare holdning, at alle mindreårige skulle indkvarteres adskilt, og det var hendes umiddelbare skriftlige reaktion på vores henvendelse,« siger Louise Holck.

I svaret til instituttet nævnte Inger Støjberg – akkurat som hun havde gjort det på det første samråd i sagen i midten af marts – at der i helt særlige tilfælde kunne gøres undtagelse fra kravet om adskillelse, hvis et ungt par havde et såkaldt kongebrev, dvs. en tilladelse fra danske myndigheder til ægteskab indgået i Danmark, hvor den ene part er mindreårig. Men denne undtagelse med et kongebrev var ifølge Louise Holck alt for snæver til at imødekomme instituttets anbefalinger.

I forhold til menneskerettighederne har myndighederne nemlig pligt til at vurdere, om der er et familieliv, der er beskyttelsesværdigt, inden par bliver adskilt. Det er dét, som skal ske gennem den individuelle vurdering af hvert enkelt par, fortæller Louise Holck.

»Og i den forbindelse er det ikke afgørende, om parret formelt er gift. Der kan godt være etableret et i menneskeretlig forstand beskyttelsesværdigt familieliv, uden man er gift hverken i kirke, rådhus eller ved kongebrev. Derfor er et kongebrev slet ikke relevant at nævne, og derfor er det en meget snæver undtagelse.«

Genoptagelse blev ikke nævnt

Instituttet fik svar fra ministeren den 25. april. Det var kun tre dage før, at Udlændingestyrelsen ifølge oplysningerne til Ombudsmanden genoptog sagsbehandlingen og igangsatte partshøringer. Alligevel fremgik det ikke af ministerens svar, at en korrekt praksis med genoptagelse af sagerne og obligatorisk partshøring var lige om hjørnet. Også det undrer Louise Holck sig over.

– Ministerens svar til jer afspejler ikke en korrekt praksis i den slags sager?

»Der står ikke tydeligt, at man vil foretage de konkrete vurderinger, som man lovmæssigt er forpligtet til, og heller ikke at man vil foretage partshøring efterfølgende, så vi læste det svar som en afvisning af vores indvendinger om den praksis, vi var blevet bekendt med,« bekræfter Louise Holck.

Mystikken om Inger Støjbergs håndtering af sagen bliver ikke mindre af, at det af Ombudsmandens redegørelse fremgår, at hendes ministerium den 18. marts – altså fem dage før instituttet sendte sit notat – i en mail til Udlændingestyrelsen gjorde opmærksom på, at hvis adskillelsen af unge par rejste »spørgsmål om forholdet til Danmarks internationale forpligtelser, skal disse spørgsmål afklares«.

I samme mail skrev ministeriet, at tvivlstilfælde kunne forelægges ministeriet, der derefter »efter behov« ville søge bistand hos Justitsministeriet. Og hvis styrelsen i en konkret sag valgte ikke at adskille et ungt par, skulle en orientering stiles direkte til departementschefen i Inger Støjbergs ministerium.

Mailen indeholdt derimod ikke nogen anvisning på, at der i hver enkelt sag skulle ske individuel vurdering og gennemføres partshøring, således som Institut for Menneskerettigheder anbefalede fem dage senere.

Alt dette fremgik heller ikke af svaret til Institut for Menneskerettigheder, da det så kom i april.

»Den mail fra ministeriet kendte vi ikke på det tidspunkt, da vi sendte vores notat. Men det ville da have været nærliggende at afspejle forpligtelsen til fuldt ud at overholde internationale konventioner i det svar, vi fik. Men sådan læser jeg det ikke,« siger Louise Holck.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

Statsministeren kan da ikke blive ved med at overse alle de røde lygter ?
Nu må han da tage sig sammen, og afskedige Inger Støjbjerg !!

Eva Schwanenflügel, Nette Skov, Mads Berg, Egon Stich, Jan Troelsen, Holger Madsen, Ole Frank, Karen Grue, Hanne Ribens og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

Det borgerlige flertal holder hånden over Inger Støjberg.!
Og sådan ender denne "sag".
Intet ændres før næste valg af vores politikere.!

Eva Schwanenflügel, Janus Agerbo, Nette Skov, Egon Stich og Jan Troelsen anbefalede denne kommentar
Jan Troelsen

Intet ændres, før de danske vælgere kræver, at folkevalgte politikere tager ansvar for deres handlinger. Dette kræver "blot", at danske vælgere skal ændre adfærd fra politik-forbrugere til engagerede borgere, der ser igennem det spin der væves... Ellers dør demokratiet.

Eva Schwanenflügel, Janus Agerbo, Poul Anker Sørensen, Jan Guldager, Ken Sass, Nette Skov og Mads Berg anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

Intet ændres, før systemes, som det er, helt afvikles, brydes ned. Politik er spin med spin på nu, der hele tiden primært kaprer sproget om "virkeligheden" for at skabe virkelighed, ingen synes at kunne bryde. Politikere sælger virkelighed, der forsøger at fortælle alle, at vi er aktier i en slags gigantfirma kaldet samfundet, som skal give det bedste afkast (til ejerne som har travlt med lobbyvirksomhed i milliardklassen, for at sikre at "demokratiet" kun hører de stemmer, de vil have frem i lyset". Politik i sin nuværende form er en potemkinkulisse, en mur som du allerhøjst får lov til at skrive en enkelt graffiti på, inden "ordensmagten", der har magten for magten og pengenes skyld, får fjernet den igen med et suk om, "hvor skøre og virkelighedsfjerne" nogen dog kan være. Politik er et sovemiddel, der kalder sig tryghed, som for tiden deler mennesker op i under- og overmennesker, indfører apartheid i forskellige forklædninger og diskriminerer forskellige grupper og forsøger at spille dem ud imod hinanden, imens pengegriske forretningsmænd, hvis liv består af at rage til sig, griner af det hele, som var livet selv en forlystelsespark, imens de forbereder endnu et powerpointshow, der skal fortælle "os fattige stakler" om, hvordan vi dog når længere op ad stigen, hierarkiet, som de har skabt og styrer, for at kunne realisere "os selv" (læs: fylde en enorm tomhed med mere larm og materialitet ligesom dem, så vi ikke opdager andre muligheder, andre visioner, liv som sådan).

Jan Troelsen, Astrid Wang, Eva Schwanenflügel, Leif Høybye, Bjarne Bisgaard Jensen og Nikolaj Lykke Nielsen anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Nu er der ingen der skal beskylde denne regering for at lytte til folk, som rent faktisk ved, hvad de snakker om. Det gælder på dette område, som på så mange andre, havdambrug osv.
Eneste undtagelse synes at være CEPOS, som jo heller ikke ved hvad de snakker om, men som man gerne tager til indtægt, hjertens gerne

Jan Troelsen, Einar Carstensen, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen, Janus Agerbo og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Rie Forchhammer, lige netop angående spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, er det instituttet, der afgør, hvad der er hvidt eller sort - det er faktisk deres eksistensberettigelse at vide dette, så de kan rådgive politikerne.

Kom igen!

Einar Carstensen, Eva Schwanenflügel og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hele affæren er mere røget end den er speget. Hvilket passer Støjberg og resten af parnasset glimrende. Vi andre kan få lov til at sidde tilbage med en måben og en meget dårlig smag i munden, over hvor meget denne regering slipper afsted med gang på gang. DF har hovedansvaret for hvordan det er kommet hertil, og Socialdemokratiet møver sig derhenad i hæsblæsende stemmejagt. Integration er en joke, det handler bare om at genere og skade mest muligt i symbolpolitikkens hellige navn. Og loven kan bøjes i alle grader af hykleriske ulovligheder, bare man har et såkaldt 'moralsk' flertal bag sig. Det kan vi altså ikke være tjent med i et demokrati, så bliver det et demokratur.