Læsetid: 5 min.

Juridiske eksperter: Uholdbart med manglende notat i Støjberg-sagen

Udlændingestyrelsen blev mundtligt orienteret om, at den alligevel ikke undtagelsesfrit måtte skille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller. Det siger udlændingeminister Inger Støjberg. Men hvis det er korrekt, så burde det være blevet dokumenteret skriftligt, vurderer fire juridiske eksperter
’Det er indlysende, at en instruks med karakter af generelle retningslinjer skal findes skriftligt. Det står udtrykkeligt i loven, at der er aktindsigt, og så burde Inger Støjberg kunne hale et notat frem,’ siger Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med ekspertise i offentlighedsloven.

’Det er indlysende, at en instruks med karakter af generelle retningslinjer skal findes skriftligt. Det står udtrykkeligt i loven, at der er aktindsigt, og så burde Inger Støjberg kunne hale et notat frem,’ siger Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med ekspertise i offentlighedsloven.

Jens Dresling

9. juni 2017

En afgørende del af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) forklaring i sagen om den ulovlige adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller er aldrig blevet dokumenteret på skrift. Og det er ifølge juridiske eksperter uholdbart.

Ombudsmanden har for længst slået fast, at det var ulovligt, da Inger Støjberg sendte en instruks til Udlændingestyrelsen om at adskille alle mindreårige asylansøgere i danske asylcentre fra deres ægtefæller.

Instruksen var i første omgang tænkt som en pressemeddelelse og var derfor uden juridiske forbehold, forklarede ministeren ved et samråd i Folketinget i sidste uge. Alligevel endte den som en instruks, og problemet med den var, at ikke alle par ifølge internationale konventioner nødvendigvis kunne adskilles, sådan som hun lagde op til, og at en individuel sagsbehandling derfor var påkrævet.

Men som ministeren har oplyst over for både ombudsmanden og under samrådet, blev Udlændingestyrelsen den 10. februar 2016 – samme dag, som instruksen blev givet – ved et koncerndirektionsmøde mundtligt orienteret om, at der kunne være undtagelser fra reglen om, at parrene skulle adskilles.

»Det er også vigtigt at sige, at på dagen hvor pressemeddelelsen blev sendt ud, bliver det også mundtligt kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der kan være tilfælde, hvor parrene ikke skal adskilles, altså dermed at vi skal overholde dansk ret og selvfølgelig også internationale konventioner,« forklarede ministeren således ved samrådet.

Problemet er bare, at der ikke findes nogen skriftlig dokumentation for denne påstand. For selv om den mundtlige orientering på afgørende vis skulle have modificeret ministerens pressemeddelelse, blev der tilsyneladende ikke skrevet et notat om den i styrelsen.

Heller ikke i ministeriet blev der taget referat fra koncerndirektionsmødet eller på anden måde gjort notat om sagen, fremgår det af Ombudsmandens redegørelse. Og det var med til at gøre det umuligt for ombudsmanden »nærmere at fastlægge indholdet af de mundtlige tilkendegivelser og drøftelser, som ifølge ministeriets oplysninger fandt sted mellem myndighederne«, som han skriver i sin redegørelse.

Der er sket et skifte i Venstres Folketingsgruppe, hvor man ud fra loyalitetshensyn forsvarer nogle ting, som ikke burde forsvares, siger Eyvind Vesselbo.
Læs også

Notatpligten blev ikke behandlet i ombudsmandens redegørelse, for som han skrev, var der »ikke tale om en fuldstændig undersøgelse af myndighedernes sagsbehandling«. Men baseret på hans redegørelse vurderer flere juridiske eksperter nu, at der burde være blevet taget notat om en mundtlig orientering af Udlændingestyrelsen, hvis den vel at mærke havde karakter af en egentlig justering eller korrektion af den skriftlige instruks fra ministeriet og ikke blot en løs drøftelse.

»Det er et specielt forløb, hvor man har givet en ulovlig instruks på skrift i form af en pressemeddelelse og så angiveligt har suppleret den med en mundtlig besked om, at man alligevel skal overholde reglerne,« siger Michael Gøtze, professor i forvaltningsret på Københavns Universitet. »Hvis vi antager, at den forklaring er korrekt, så bør der være et kort notat om den mundtlige besked. Normalt udløser det ikke notatpligt, at en myndighed minder om, at man skal overholde juraen. Men i denne specielle situation, hvor der er tale om en slags kontraordre, bør ministeriets reminder være skrevet ned i den dagbog, som notatpligten kræver, at man fører. Det er en vigtig besked i sagen,« vurderer Michael Gøtze.

’Man kan undre sig’

I sager, hvor en myndighed skal træffe en afgørelse, skal myndigheden »snarest muligt gøre notat«, når myndigheden »mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse«, som det hedder i offentlighedsloven.

At træffe afgørelser om de mindreårige samlevende asylansøgere var netop dét, som Udlændingestyrelsen gik i gang med, efter at styrelsen den 10. februar 2016 havde modtaget ministerens instruks.

’Det er et problem, at ministeren giver indtryk af, at hun vil eller gør noget, som ministeren så dybest set ikke går langt nok med,’ siger Martin Henriksen (DF).
Læs også

Ifølge professor emeritus i forvaltningsret på Københavns Universitet Carsten Henrichsen tilsiger god forvaltningsskik, at der var blevet lavet et notat om den mundtlige orientering, hvis der reelt var tale om en justering af den skriftlige instruks.

»Man kan undre sig over, at det ikke bliver formuleret skriftligt, når det er vigtige ting, der kommer på bordet,« som han siger. Men han vil ikke umiddelbart vurdere, at der er tale om et direkte brud på notatpligten i offentlighedsloven.

»Notatpligten gælder som udgangspunkt kun for oplysninger om faktiske omstændigheder i en sag, og ændring af regler og praksis har ikke noget med faktiske omstændigheder at gøre,« siger han, men tilføjer: »Sådanne ændringer må derimod forventes at komme skriftligt til udtryk i en instruks eller vejledning. I det mindste burde god forvaltningsskik tilsige, at der tages referat af væsentlige beslutninger herom i det møde i koncernledelsen, hvor spørgsmålet ifølge ministeriet har været overvejet.«

’Det er indlysende’

Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med ekspertise i offentlighedsloven, tøver ikke med at tale om et brud på offentlighedsloven.

»Det er indlysende, at en instruks med karakter af generelle retningslinjer skal findes skriftligt. Det står udtrykkeligt i loven, at der er aktindsigt, og så burde Inger Støjberg kunne hale et notat frem,« siger han. »Hvis vi regner med, at der faktisk er givet en sådan orientering fra ministeriet til styrelsen, så handler det om generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper. Ifølge den nye offentlighedslov skal det være på skrift, når der er tale om væsentlige sagsbehandlingsskridt, som ellers ikke fremgår af sagens dokumenter. Og det her er jo grundlaget for administrationen, hvor der er en udtrykkelig regel om ret til aktindsigt.«

Også lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing vurderer, at en sådan mundtlig orientering, der afgørende ændrer ved den forudgående skriftlige orientering, burde dokumenteres.

»Jeg føler mig meget sikker på, at ombudsmanden, hvis han vurderede det, ville nå frem til, at der ifølge god forvaltningsskik skulle have været taget notat – hvis der faktisk er tale om en egentlig modificering af instruksen til Udlændingestyrelsen, der fastlægger, hvordan konkrete sager skal behandles,« siger Sten Bønsing.

Udlændingestyrelsen har tidligere over for Information afvist at udtale sig om påstanden fra Inger Støjberg og Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at ministerens instruks mundtligt skulle være blevet modificeret over for styrelsen ved det omtalte koncerndirektionsmøde.

I styrelsens redegørelse over for Ombudsmanden er der ingen oplysninger fra styrelsen om en sådan orientering. Tværtimod fremgår det af redegørelsen, at styrelsen den dag modtog »en mundtlig instruks fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om administrativt at effektuere i overensstemmelse med indholdet af pressemeddelelsen. Instruksen betød således, at ingen mindreårige fremover måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, og at dette skulle gælde, uanset om parret måtte have fællesbørn«.

Samme dag gav styrelsen så besked videre til operatørerne af asylcentrene med en e-mail om »beslutningen fra ministeren«. Og heller ikke her var der forbehold at spore, fremgår det af Ombudsmandens redegørelse. Styrelsen ville, hed det bl.a. i e-mailen, »varsle flytning i samtlige disse sager«, ligesom »ingen mindreårige fremover må indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, dette uanset om der er fællesbørn.«

Udlændingestyrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen over for Information, og Udlændinge- og integrationsministeriet oplyser, at Inger Støjberg ikke ønsker at udtale sig før næste samråd om sagen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bekræfter, at når et ministerium udsender en pressemeddelelse, skal indholdet være sandt.
Læs også

 

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • jørgen djørup
  • Dorte Sørensen
  • Oluf Husted
Eva Schwanenflügel, jørgen djørup, Dorte Sørensen og Oluf Husted anbefalede denne artikel

Kommentarer

Søren Kristensen

Da jeg gik på handelsskole lærte vi, som noget af det første, at en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig, som udgangspunkt. Hertil kommer så, at det i et videre, måske ligefrem juridisk, forløb, selvsagt kan være ret handy også at have aftalen på skrift. Hvilket man for længst har indset i det offentlige og som en service-reminder til de ansatte og beskyttelse af klienterne, har man således indført notatpligten. Hvad straframmen er for brud på notatpligten og om der overhovedet er nogen eller vi skal over i skuffen med næser, skal jeg ikke gøre mig klog på. Under alle omstændigheder ville det selvfølgelig være en stor hjælp for ministeren, hvis en og anden i Udlændingestyrelsen kunne verificere - eller bare sandsynliggøre - hendes forklaring og det behøver, som sagt, ikke engang være skriftligt. Ministeren har jo i forvejen en ganske sød næse.

Jeppe Bundgaard

Reglerne om notatpligt fremgår af offentlighedslovens
§ 6, som lyder:
I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed,
skal en myndighed, der mundtligt
modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske
omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse,
eller som på anden måde er bekendt med sådanne
oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det
gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af
sagens dokumenter.

Ea Movang, Eva Schwanenflügel og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Støjberg er nu i problemer, men det var vel kun et spørgsmål om tid før end hun endte i denne situation.

Anne Mette Jørgensen, Colin Bradley, Jette M. Abildgaard, Eva Schwanenflügel, John Andersen og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig overgives den slags instrukser ikke mundtligt. De skal jo også gives videre til den enkelte sagsbehandler, og det sker naturligvis skriftligt. Udlændingestyrelsen har lange sagsbehandlervejledninger, der i detaljer fortæller, hvordan alle de mange indviklede regler skal administreres. Og sådan må det jo være for at sikre en vis ensartedhed i forvaltningen.

Kolossen fra Hadsten.
Af alle synder er undladelsessynder, som bekendt, de alvorligste – de fleste gange …
Men nu da hele fire juridiske eksperter og fem Information-journalister er blevet mobiliserede på kalkunprojekt Støjberg, ser nogle åbenbart stadig frem til konkrete resultater, selv om sagen desværre er afgjort politisk for længe siden takket være De Fæle …

Dorte Sørensen

Jan Wels mener du alvorligt, at en minister IKKE skal følge den danske lovgivning?
Skal Folketinget ikke være dem der går forrest - det virker helt tosset, at et meget lille flertal kan give en minister lov til at overtræde den danske lovgivning.

Poul Sørensen, Anne Mette Jørgensen, Hans Larsen, Jette M. Abildgaard, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Jens Erik Starup og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Først er det en instruks. Så er det en pressemeddelelse, hvor reglen om individuel vurdering er sakset ud. Derefter giver ministeren kontrainstruks uden at det er noteret nogen steder.
Hvis Støjberg selv var i den situation, at hun skulle bede om asyl, og serverede en lignende omgang usammenhængende forklaringer, var hun prompte blevet afvist med prædikatet 'løgner' som begrundelse.

Poul Sørensen, Anne Mette Jørgensen, Jette M. Abildgaard og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Eva Schwanenflügel,
ja og nej - det er bare et lille lærestykke i nøje at mærke sig, hvad der står skrevet og hvad der bliver sagt, inden man insinuerer noget som helst helt i skoven eller bliver fuppet på en engelsk pub.
Nøgleordet 07:55 er: DESVÆRRE.
Nøgleordene 09:23 er: ANYONE bliver til EVERYONE i den engelske tjenervittighed.
Det er altid total skod, at skulle forklare en vittighed, men siden du spørger … ;-)