Nyhed
Læsetid: 3 min.

SF klager til EU over regeringens planer for havbrug

Regeringens planer om at tillade havbrug i Kattegat er i strid med EU’s miljøregler. Det mener SF-politikere, som nu har sendt en klage til EU for at få EU-Kommissionen til at forholde sig til sagen
Nu klager flere lokale SF’ere over fødevareminister Esben Lunde Larsens planer om at tillade havbrug at forurene mere.

Nu klager flere lokale SF’ere over fødevareminister Esben Lunde Larsens planer om at tillade havbrug at forurene mere.

Sille Veilmark

Indland
9. juni 2017

Lokalpolitikere fra SF på Djursland og Samsø klager nu over den danske regering til EU-Parlamentets borgerklageudvalg Petition.

I klagen beskylder de tre politikere regeringen for »tilsidesættelse af EU-lovgivningen« i forbindelse med tilladelsen af flere såkaldte havbrug i Kattegat.

SF’erne mener, at Danmark forbryder sig mod Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet ved at tillade udledningen af mere kvælstof og fosfor i de danske farvande. Direktiverne forpligter Danmark til at opnå bedre miljøtilstand i de danske dele af Østersøen, inklusive Kattegat.

De tre politikere, Mads Nikolajsen, Ulla Holm og Kirstine Bille, vil nu have EU-Kommissionen til at forholde sig til, om de danske planer er i strid med direktiverne.

»Den danske regerings tilsidesættelse af EU-lovgivningen vil medføre forsinkelser i opnåelse af fælles EU-mål for vandkvaliteten i de kystnære områder og det åbne hav,« skriver de i klagen.

Baggrunden for klagen er en lov, som regeringen netop har vedtaget med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Loven gør det muligt at stille krav til havbrugene om at oprette store muslingefarme, der suger en del af forureningen ud af havet. Dermed bliver det muligt for havbrugene at udlede mere forurening.

Vedtagelsen af loven er ifølge de lokale SF’ere »kulmination på den danske regerings ønske om at forcere produktionen af råvarer til fødevareproduktionen uanset at det bringer Danmark i konflikt med EU’s miljø- og naturlovgivning«.

Allerede sidste år ansøgte tre virksomheder om tilladelse til at placere havbrug ud for kysterne ved Djursland og Samsø. Det har medført stor lokal modstand, og borgmestrene fra Syddjurs, Norddjurs og Samsø har sendt breve til Folketinget, hvor de opfordrer til at droppe tilladelserne.

De frygter, at forureningen fra havbrugene vil forringe havmiljøet og være til skade for det lokale erhvervsliv og turismen.

Politisk opfindelse

Regeringen har identificeret et »miljømæssigt råderum« i Kattegat, som giver plads til at udlede 800 tons kvælstof og 96 tons fosfor mere om året.

Råderummet er opstået gennem et regionalt samarbejde mellem østersølandene, hvor Danmark har ’overpræsteret’ ved at reducere sin forurening mere end nødvendigt. Det giver ifølge regeringen plads til, at Danmark igen øger sin udledning af næringsstoffer.

De to miljøjurister professor Helle Tegner Anker og Ellen Margrethe Basse har imidlertid sat spørgsmålstegn ved, om Danmark kan tillade sig overlagt at øge forureningen. I et notat til Folketinget skrev de i foråret, at der ikke kan tillades havbrug, som forhindrer eller forsinker opnåelsen af EU’s miljømål.

Analyser af de danske vandplaner fra 2013 viser, at Danmark kun levede op til EU’s miljømål i to ud af 119 danske vandområder. Biologer har vurderet, at forureningen fra havbrugene uundgåeligt vil finde vej ind til vandområderne og dermed forringe den miljømæssige tilstand.

Regeringen og havbrugens brancheorganisation støtter sig imidlertid til modeller, som viser, at den miljømæssige påvirkning vil være så lille, at man ikke kan måle den.

De tre SF’ere skriver i klagen, at det miljømæssige råderum er en politisk opfindelse, som »ikke eksisterer naturvidenskabeligt, og som ikke findes i EU-lovgivningen«.

Sat i bero

EU-Kommissionen har tidligere sendt et svar til Information, hvori der står, at kommissionen ikke har været orienteret om de danske planer om at tillade mere forurening fra havbrug. Kommissionen vil holde øje med den danske forurening af Østersøen, som i forvejen er plaget af for høje mængder af kvælstof og fosfor.

De tre SF’eres klage er sendt til EU-Parlamentets borgerklageudvalg Petition. Udvalget består af politikere fra parlamentet, og det kan blandt andet bede EU-Kommissionen om at udtale sig om bestemte sager.

Miljøstyrelsen har vurderet, at de tre foreløbige ansøgninger om at etablere havbrug i Kattegat ikke har været »fyldestgørende«. Ansøgerne er derfor blevet bedt om at sende »supplerende oplysninger« til styrelsen. En enkelt af de tre ansøgere har bedt om at få stillet behandlingen af virksomhedens ansøgning i bero.

Det fremgår af et svar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Esben Lunde Larsen har ved flere lejligheder afvist, at de danske planer skulle være i strid med EU’s miljøregler.

I sidste måned skrev han i en mail til Information, at det er »ministeriets vurdering«, at de danske planer er »i overensstemmelse med vores direktivforpligtelser«.

Ministeren har ikke ønsket at kommentere klagen fra SF.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak til skribenterne af klagen til EUkommissionen. Håber at den vil vække genklang dernede for det er lige op over med folketingets vedtagelse af Lov L111, der tillader en ekstrem merproduktion af havbrugsørreder i de indre danske farvande, som i forvejen ikke lever op til EU´s miljømålsætning.

Torben Arendal, Egon Stich, Sören Tolsgaard, Hanne Ribens, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Jan Damskier anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

Så får vi nok et svar.............. i 2023,

Eva Schwanenflügel

Godt gået, SF'ere! Men er der ikke andre politikere som er imod disse havbrug?

Eva: Et enigt byråd i Syddjurs kommune er imod ligesom de fleste byrødder i Norddjurs og på Samsø. Desuden kæmper især Enhedslisten og SF samt Alternativet mod disse havbrug.

Torben Arendal, Sup Aya Laya, Eva Schwanenflügel, Hanne Ribens og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Godt at høre, John Hansen.