Nyhed
Læsetid: 7 min.

Statsministeriet trækkes ind i Støjberg-sagen

I sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres samlevere modtog Statsministeriet tidligt i forløbet oplysninger om uoverensstemmelsen mellem instruksen og menneskerettighederne. Oppositionen vil vide, hvorfor Folketinget blev holdt i uvidenhed
Til en forespørgselsdebat i Folketinget den 4. marts 2016 modtog Lars Løkkes statsministerium et såkaldt ’beredskab’ om Inger Støjbergs instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ældre samlevere. Det interessante ved beredskabet er, at Statsministeriet allerede den 4. marts 2016 fik oplysninger, der viste, at instruksen var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – sådan som ombudsmanden langt senere konstaterede.

Til en forespørgselsdebat i Folketinget den 4. marts 2016 modtog Lars Løkkes statsministerium et såkaldt ’beredskab’ om Inger Støjbergs instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ældre samlevere. Det interessante ved beredskabet er, at Statsministeriet allerede den 4. marts 2016 fik oplysninger, der viste, at instruksen var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – sådan som ombudsmanden langt senere konstaterede.

Miriam Dalsgaard

Indland
20. juni 2017

Statsministeriet trækkes nu ind i sagen om udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ældre samlevere.

I et nyt folketingssvar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen fremgår det, at Statsministeriet tidligt i forløbet modtog oplysninger, der viste, at Inger Støjbergs omstridte instruks til Udlændingestyrelsen ikke stemte overens med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det er uklart, om embedsmændene i Statsministeriet var opmærksomme på uoverensstemmelsen, men det ønsker oppositionen nu svar på.

»Det her ser mærkeligt ud, og det må vi have en forklaring på,« siger De Radikales udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen. »Hvis Lars Løkke ikke selv kunne se, at han fik oplysninger om, at Støjbergs instruks var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så burde hans embedsmænd have set det. Og så burde de have gjort det klart for Folketinget og sørget for, at instruksen blev lavet om.«

De nye oplysninger om Statsministeriets kendskab til problemerne med Inger Støjbergs instruks kommer i et folketingssvar fra Lars Løkke Rasmussen til Sofie Carsten Nielsen.

I svaret oplyser statsministeren, at hans ministerium »modtog et beredskab om sagen til brug for statsministerens deltagelse i forespørgselsdebat i Folketinget om værdipolitik med fokus på indvandringen (F 12) den 4. marts 2016«.

Det såkaldte beredskab var papirer med oplysninger, som Lars Løkke Rasmussen kunne trække på under den omtalte folketingsdebat, hvis adskillelsen af asylparrene skulle blive taget op.

Statsministeriet må senest have modtaget beredskabet tidligt på dagen fredag den 4. marts 2016, formentlig fra Integrations- og Udlændingeministeriet.

Her stod det beskrevet, hvordan Inger Støjberg »havde anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever«.

’Modsiger sig selv’

Det er denne instruks fra Inger Støjberg dateret den 10. februar 2016, som ombudsmanden et år senere skulle betegne som »ulovlig«, fordi den lagde op til, at »ingen« mindreårige asylansøgere måtte blive sammen med deres ældre samlevere.

Det følger nemlig blandt andet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at ikke alle par nødvendigvis kunne adskilles – og at en individuel sagsbehandling derfor var påkrævet.

Det særligt bemærkelsesværdige ved statsministerens nye folketingssvar er, at Statsministeriet ifølge svaret allerede i beredskabet til folketingsdebatten den 4. marts 2016 fik oplysninger, der viste, at instruksen var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – sådan som ombudsmanden langt senere konstaterede.

Ifølge Statsministeriet fremgik det således af beredskabet, at »det ikke kan udelukkes, at adskillelse af et eksisterende familieliv i helt særlige tilfælde konkret vil kunne være i strid med retten til familieliv efter artikel otte i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller i strid med barnets tarv efter FN’s børnekonvention«.

Og som det senere blev slået fast, kunne Inger Støjberg derfor ikke inden for rammerne af konventionen kræve, at »ingen« af de unge asylpar måtte blive sammen.

Desuden fremgik det ifølge Statsministeriet af beredskabet, at Udlændingestyrelsen var »i færd med at omsætte den generelle instruks i retningslinjer«, der skulle »anvendes i de konkrete sager«, og disse retningslinjer skulle tage »højde for«, at internationale konventioner altså kunne stå i vejen for at adskille nogle af parrene.

Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen påpeger, at »beredskabet til Statsministeriet modsiger sig selv«. »Først står der, at ingen må blive sammen, og så står der, at man på grund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke bare kan skille alle ad.

Det er muligt, at den modsætning står mere klart i bagklogskabens lys, men vi må have en forklaring på, hvorfor ingen i Statsministeriet spurgte Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvad der foregik.«

Lige som resten af oppositionen hæfter Johanne Schmidt-Nielsen sig ved, at Folketinget blev holdt i uvidenhed, selv om Statsministeriet fik oplysninger, der viste, at Inger Støjbergs instruks var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Et gran salt

I et folketingssvar dateret 24. februar 2016 – altså før statsministeren modtog beredskabet – havde Inger Støjberg omtalt sin instruks til Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at »ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever«.

Hun tilføjede, at ét asylpar allerede var blevet adskilt, og at »de øvrige mindreårige asylansøgere, der i dag lever sammen med deres ægtefælle eller samlever, ligeledes vil blive indkvarteret adskilt«.

Ministeren understregede altså over for Folketinget, at alle de unge asylpar skulle skilles ad i overensstemmelse med instruksen. Hun nævnte ikke, at der kunne være undtagelser som følge af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Heller ikke i endnu et svar til Folketinget den 9. marts 2016 – fem dage efter Lars Løkke Rasmussen modtog beredskabet – blev folketingsmedlemmerne oplyst om problemerne med instruksen.

Her skrev Inger Støjberg endnu en gang, at hun havde »bedt Udlændingestyrelsen sikre, at ingen mindreårige asylansøgere under 18 år fremadrettet kan indkvarteres sammen med deres ægtefælle eller samlever«.

Ganske vist omtalte ministeren instruksen som »min generelle instruks«, der skulle omsættes i retningslinjer, »der skal anvendes i de konkrete sager«. Men der var ingen spor i svaret af, at adskillelsen af de unge par kunne indebære et problem i forhold til menneskerettighederne.

Først da ministeren var kaldt i samråd i Folketinget den 15. marts 2016, kom Inger Støjberg med en antydning af, at instruksens kategoriske og undtagelsesfri udformning skulle tages med et gran salt.

Her nævnte hun nemlig – ifølge ministerens talepapir til samrådet – at der »i helt særlige tilfælde« kunne være omstændigheder, der betød, at der skulle gøres en undtagelse fra ministerens kategoriske krav om adskillelse af alle par.

Men i stedet for at nævne problemerne i forhold til menneskerettighederne – som statsministeren altså blev orienteret om i sit beredskab to uger tidligere – nævnte Inger Støjberg »det tænkte tilfælde«, at et par var blevet gift med kongebrev, dvs. med en tilladelse til ægteskab i Danmark, hvor den ene part er mindreårig.

Også Socialdemokraternes Mattias Tesfaye er overrasket over at se, at Lars Løkke Rasmussen allerede i begyndelsen af marts 2016 fik at vide, at adskillelsen af unge par kunne skabe problemer i forhold til menneskerettighederne.

»Jeg føler mig holdt for nar, for udadtil på Facebook og til Folketinget har Inger Støjberg signaleret en meget restriktiv politik. Men allerede fra begyndelsen af marts 2016 har hun altså været klar over, at instruksen var forkert.

Dokumentation

De Radikales Sofie Carsten Nielsen har spurgt statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvornår han fik kendskab til Inger Støjbergs ulovlige instruks. Sådan lød hendes spørgsmål:

»Hvilken dato fik statsministeren og/eller Statsministeriet kendskab til, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg havde udsendt en ulovlig instruks i sagen om undtagelsesfri adskillelse af mindreårige asylansøgere, der er gift/samlevende med en voksen?«

Lars Løkke svarer blandt andet, at han modtog et såkaldt »beredskab om sagen til brug for statsministerens deltagelse i forespørgselsdebat i Folketinget om værdipolitik med fokus på indvandringen (F 12) den 4. marts 2016.«

»Af beredskabet fremgår det, at udlændinge- og integrationsministeren havde anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Det fremgår endvidere, at Udlændingestyrelsen var i færd med at omsætte den generelle instruks i retningslinjer, der skal anvendes i de konkrete sager, og at det ikke kan udelukkes, at adskillelse af et eksisterende familieliv i helt særlige tilfælde konkret vil kunne være i strid med retten til familieliv efter artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller i strid med barnets tarv efter FN's børnekonvention, hvilket retningslinjerne skal tage højde for i sådanne helt særlige tilfælde.«

Allerede dengang opgav hun sin stramme linje. Folketinget gik rundt med den forkerte opfattelse helt indtil december 2016. Det er ni måneder senere end statsministeren,« siger Mattias Tesfaye.

»Én ting er, at Inger Støjberg har trodset konventionerne og lovgivning. Det kan man være uenig i og have en politisk debat om. Men det virkelig provokerende er for mig at se, at hun ikke fortæller sandheden til Folketinget, og at hun tilsyneladende slipper af sted med det.«

Tavs Løkke

Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale er desuden optaget af at finde ud af, om statsministeren kunne have sørget for, at en ulovlig praksis blev stoppet tidligere.

Da Statsministeriet havde modtaget oplysningerne om uoverensstemmelsen mellem Inger Støjbergs instruks og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, burde ministeriet have sikret, at instruksen ikke blev fulgt, siger hun.

Ifølge ombudsmandens senere redegørelse adskilte Udlændingestyrelsen i løbet af februar og marts 2016 i alt 23 unge par, men først adskillige uger senere – den 28. april 2016, efter at ombudsmanden var gået ind i sagen – genoptog Udlændingestyrelsen behandlingen af de sager, hvor unge par var blevet adskilt.

Genoptagelsen af sagerne medførte bl.a., at otte par, der var blevet adskilt, blev indkvarteret sammen igen, »fordi det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at opretholde den separate indkvartering«, som ombudsmanden skriver.

Ifølge redegørelsen er det også først den 18. marts 2016 – altså mere end fem uger efter, at Inger Støjberg udsendte sin ulovlige instruks i form af en pressemeddelelse og mere end to uger efter orienteringen af Lars Løkke Rasmussen – at hendes ministerium med en mail til Udlændingestyrelsen gjorde opmærksom på, at indkvarteringen af de unge par ikke måtte være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Lars Løkke Rasmussen fik ikke under forespørgselsdebatten den 4. marts 2016 anledning til at bruge indholdet af det beredskab, han havde modtaget om adskillelsen af de unge asylpar.

Den timelange debat drejede sig mest om Grimhøjmoskeen i Aarhus, og kun med en enkelt sætning i sin indledende tale nævnte statsministeren noget om de mindreårige samlevende asylansøgere.

Vi skal ikke, sagde Lars Løkke Rasmussen, »acceptere, at der på vores asylcentre f.eks. kan være 14-årige piger, der bor sammen med langt ældre ægtemænd«.

Men her løb statsministeren en allerede åben dør ind. For også før Inger Støjbergs instruks fra den 10. februar 2016 blev par, hvor den ene part var under den seksuelle lavalder, skilt ad.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statsministeren, og integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg har ikke ønsket at kommentere sagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Poul Anker Sørensen

Det er da helt fantastisk, har vi virkelig en regering, hvor både statsministeren og andre ministre fortier (LYVER ?) sandheden for folketinget ?

Eva Schwanenflügel, Arne Lund, Egon Stich, Mads Berg, Alvin Jensen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Ole Christiansen

ja

Wilhelm May, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Britta Hansen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Inger Støjberg er stensikker på genvalg med rekord mange personlige stemmer til næste valg med al den gratis reklame hun får i medierne.
Som overvejende rød så jeg hellere venstrefløjen arbejder på at få indført meget højere boligbeskatning, og beskatning af de enorme fortjenester de i forvejen velstillede har på deres ejerboliger. OM noget giver ulighed, så er det den manglende beskatning af avance ved boligsalg.
Dagligt kan vi læse om den stadig stigende friværdi mv.
Men de fleste politikere på borgen tilhører nok den store egoistiske og asociale boligpampergruppe.

Benægt, Benægt, bemægt.
Hvis det ikke virker så Lyv, lyv, lyv... Er det ikke sådan det er?

Ole Frank, Wilhelm May, Ole Christiansen, Eva Schwanenflügel, Ken Sass, Arne Lund, Niels Duus Nielsen, Mads Berg og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Det er jo åbenbart standard for denne regering - og hvorfor ikke? De kan jo slippe afsted med det, for det hele er bare et spil, et magtspil, et karriere-spil, det har intet med danskerne at gøre - de er bare leverandører af de skattekroner som politikerne kan lege med. Den modsatte side af salen spørger og trækker i samråd - og det betyder intet som helst, straffen for at lyve for vælgerne og skatteyderne er en næse.

Reelt kan vi sådan set afskaffe de dyre politikere, som i høj grad har sørget for sig selv hvad angår løn og pensioner (og skattegevinster), og i stedet indføre afstemninger i befolkningen om alt der er vigtigt. Så kan vi hyre en flok embedsmænd, dem har vi såmænd en pæn sjat af i forvejen, som kan afklare og forklare sammen med forskere og andre fagfolk. Vi har ikke brug for grådige pampere og folk der lyver og bedrager, dem har vi i forvejen nok af, - når de ikke er politikere, er det den slags vi har fængslerne fulde af.

Ole Frank, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Ole Christiansen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Alvin Jensen, Egon Stich, Mads Berg, Toke Andersen, Helle Walther, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Rune Rasmussen

Langsomt, men sikkert, optrævles det, hvor korrupt regeringen er. At være politiker handler for dem om at lære et vist sprog, der er identisk, ikke med nogen bestemt politik, men med spin, manipulation af "virkeligheden", for at kapre stemmer, så de kan blive siddende på deres poster. Det handler om magt og penge, om at please rige lobbyister og intet andet. For at det ikke skal se helt fordækt ud, kastes der lidt krummer ud hist og pist for et syns skyld. Det er en potemkinkulisse. Et system der kun kan afvikles.

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Mads Berg, Toke Andersen, Helle Walther og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Og her op til agurketiden (ferien) så trumfer man lige en masse igennem i al ubemærkethed. Først SKAT og de syv dværge og omredigeringer i forhold til "komplekse symptomer" i region hovedstaden, hvor man først bagefter skal diskutere økonomi og politik (det drejer sig nemlig om at spare penge) og alt det, jeg ikke har set endnu...

Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Arne Lund og Helle Walther anbefalede denne kommentar

Ud over at en minister med åbne øjne har overtrådt loven, så siger denne sag også utroligt meget om hele Venstres modus operandi. Spin, fordrejninger og stråmænd er dagens ordre hos Venstre.

I denne sag stråmanden om at "vi kan ikke på danske asylcentre acceptere, at der er 14-årige piger, der bor sammen med langt ældre mænd", som om dette nogen sinde var blevet accepteret, eller at nogen havde argumenteret herfor.

En ting er minister, der bevidst bryder loven, det burde ingen vælgere i Danmark kunne acceptere. Men folk burde heller ikke kunne acceptere politikere, der forsøger at skabe deres egen spin-virkelighed from for at forholde sig til, hvad en sag faktisk handler om.

Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Colin Bradley, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Gaderummet Regnbuen, Anne Eriksen, Mads Berg, Toke Andersen og Helle Walther anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Der spinnes meget i denne sag, mig bekendt var der ingen på 14 år, de var alle over 15 og op, og deres " ældre ægtefælle" var i 20 -erne. Uanset hvad, så skal regler overholdes og konventioner og love også, dem har Støjberg mistolket og misbrugt og løjet om det for folketinget, det er sagens kerne. At Løkke så nu synes fedtet ind i det også forværre jo blot sagen.
Løkke stod og talte om vigtigheden tillid mellem politikere og folket på Folkemødet, mon ikke han skulle lære, hvad det ord betyder.

Ole Frank, Colin Bradley, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Jo, Helle Walther, der var lige to par, hvor den ene var 14 år på det tidspunkt. Altid godt, lige at have linket til Politikens oplysning og graf i sagen:

http://politiken.dk/indland/politik/art5962175/Her-er-de-34-unge-asylpar...

Ja der var to 14-årige. Og de blev med eller uden Støjbergs ulovlige instruks skilt fra deres partner. Selvfølgelig var det ikke sådan, at de ansatte på danske asylcentre sad og lukkede øjnene for strafbare handlinger, før en minister greb ind i sagen.

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Britta Hansen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar

Den specielle danske masochisme.
De fleste danske politikere og de fleste danskere er enige om, at mindreårige piger, der eventuelt er tvangsgift i udlandet med ældre mænd, ikke bør bo sammen i flygtningecentrene – og alligevel er de alle konstant ved at rive hovedet af hinanden – en hovedløs nation, mest til grin … ;-)

Colin Bradley

Der bliver ofret et højtstående syndebuk i denne sag og det ser mindre og mindre sandsynligt ud til at blive Støjberg selv. Mon hun bliver næste statsminister?

Colin Bradley

Nemlig, Jan Weiss. Ingen grund eller behov for den ulovlige instruks. Men da det alligevel er sket mod givet råd skal der lyves og manipuleres for fuld hammer.
The instruments of darkness tell us truths,
Win us with honest trifles, to betray us
In deepest consequence.

Colin Bradley,
bare rolig, den 'ulovlige' instruktøse lider nu samme skæbne som dit Skat ... ;-)
http://rokokoposten.dk/2017/06/16/tilliden-skal-genopbygges-inger-stoejb...

Christoffer Pedersen

Ananas i egen juice

Henrik holm hansen

kunne man forestille sig at Martin henriksen var en flygtning fra udkants Danmark og i en samtale med udlændinge styrelsen havde sluppet en lile hvid løgn om hans faktiske forhold og derved havde gjort sig skyldig i forhold til at skulle svare sandt HVILKE KONSEKVENSER VILLE DET HAVE ????????????????