Nyhed
Læsetid: 9 min.

Støjberg siger, hun har reddet fire piger – men det er der ikke dokumentation for

Gang på gang har udlændingeminister Inger Støjberg og hendes støtter fremhævet fire piger, der skulle være blevet reddet af Støjbergs ulovlige instruks. Ministeren har dog tilsyneladende ikke belæg for sin påstand, og hun får nu kritik fra oppositionen for at vildlede
Udlændingeminister Inger Støjberg har tilsyneladende ingen præcis viden om, hvorvidt det er hendes instruks om øjeblikkelig adskillelse, der har ’reddet’ fire piger fra at bo sammen med en mand, de ikke ønsker at bo sammen med.

Udlændingeminister Inger Støjberg har tilsyneladende ingen præcis viden om, hvorvidt det er hendes instruks om øjeblikkelig adskillelse, der har ’reddet’ fire piger fra at bo sammen med en mand, de ikke ønsker at bo sammen med.

Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Indland
16. juni 2017

I sagen om den ulovlige instruks om adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres samlevere har udlændingeminister Inger Støjberg (V) og flere medlemmer af regeringen gang på gang henvist til fire piger, som nu er adskilt fra deres ældre mænd:

»Vi har reddet fire piger her fra at bo sammen med en mand, de ikke ønsker at bo sammen med. Og det er jeg ganske godt tilfreds med,« konkluderede Inger Støjberg således i sin afsluttende kommentar til samrådet om sagen i Folketinget den 1. juni. Grundlovsdag talte ministeren igen om de fire piger, og det fulgte hun op på i en opdatering på Facebook 7. juni:

»På grund af indgrebet og dermed adskillelsen af barnebrudene på danske asylcentre, så har fire af pigerne ønsket at komme væk fra deres ældre mænd. Jeg er utrolig glad for, at vi har sikret fire piger muligheden for et frit liv frem for et liv sammen med en mand, som de ikke ønskede at være sammen med.«

Ifølge ministeren er de fire pigers mulighed for at blive adskilt altså en direkte konsekvens af hendes instruks fra 10. februar 2016. Instruksen lagde i sin undtagelsesfri form ifølge Ombudsmanden op til en ulovlig praksis. Men der findes ikke dokumentation for, at ministerens instruks nødvendigvis har været afgørende for, at pigerne fik mulighed for at blive adskilt.

»Hvis ministerens figenblad for hendes lovbrud – at hun reddede de fire piger – også smuldrer, så ved jeg ikke rigtig, hvad der står tilbage. Hvis det, hun har sagt både til samrådet den 1. juni og igen på Grundlovsdag, var forkert, opfordrer jeg hende til at sige sandheden og fremlægge dokumentation,« siger Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne. Han mener, at det efterhånden »er lidt svært at finde rundt i Inger Støjbergs forklaringer.«

Information har bedt om oplysninger om de fire pigers sager fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, fordi de står centralt i ministerens argumentation, men her ønsker man ikke at udtale sig. I stedet henviser ministeriet til Udlændingestyrelsen, som dog heller ikke vil oplyse noget om sagen inden endnu et samråd fredag i næste uge.

Onsdag aften sendte Inger Støjberg en mail til Information, hvoraf det fremgår, at ministeren ikke selv har dokumentation for sin påstand: »Når jeg har talt om de fire piger, så er det sket med henvisning til de i alt 34 par, der har været omfattet af instruksen, og som fremgår af Ombudsmandens redegørelse,« skriver ministeren og tilføjer senere:

»For mig er det ikke afgørende om adskillelsen er sket mod deres vilje i første omgang, eller om det nye regime har medvirket til, at pigerne selv har sagt, at de ønskede at blive adskilt.«

Ministeren har altså tilsyneladende ingen præcis viden om, hvorvidt det er hendes instruks om øjeblikkelig adskillelse, der har ’reddet’ de fire piger. For som vi skal se, er de par, som var ’omfattet’ af instruksen i Ombudsmandens redegørelse, alle dem, der har haft ophold på et asylcenter i perioden efter den 10. februar 2016. Men knap en tredjedel af de 34 unge par blev ikke adskilt i henhold til instruksen. Og ifølge redegørelsen er det uklart, om ministerens instruks har haft nogen som helst betydning for behandlingen af to af de fire pigers sager.

Ombudsmandens tabel

I sit skriftlige svar til Information henviser ministeren til beskrivelsen i ombudsmandens redegørelse af 34 par, der var ’omfattet’ af instruksen fra den 10. februar til den 3. november 2016. Men i de 34 indgår også par, der allerede var adskilt inden instruksen, samt par, der aldrig blev adskilt. Tallet 34 omfatter altså alle de par i perioden, hvor én af parterne på det tidspunkt var mindreårig, men de er ikke nødvendigvis blevet påvirket af ministerens instruks.

Og herfra bliver det hele lidt kompliceret, men hold fast.

Som det fremgår af tabellen på side fem fra Ombudsmandens redegørelse, var der ud af de 34 par i alt 23 par, der blev »adskilt i henhold til instruksen«.

Ifølge tabellen er der altså forskel på at være ’omfattet af instruksen’, som overskriften lyder, og at blive ’adskilt i henhold til instruksen’, som er den specifikke kategori med de 23 par.

Af de 23 par fik otte par efter en genoptagelse af sagen igen lov til at bo sammen. 13 par ophørte med at være omfattet af instruksen, hvilket ifølge både redegørelsen og flere operatører bl.a. kan skyldes, at den mindreårige part nåede at fylde 18.

Tilbage er to par, der blev adskilt i henhold til ministerens instruks, og hvor »adskillelsen fortsatte efter ønske fra den mindreårige«. Men altså ikke fire par, som jo ifølge ministeren er blevet »reddet« på grund af indgrebet.

I tabellen fremgår der yderligere to par, som blev adskilt »efter ønske fra den mindreårige«, men de er ikke blandt de 23 par, der blev adskilt i henhold til instruksen. Det lader med andre ord til, at de blev adskilt af andre grunde end ministerens instruks.

Flere mulige forklaringer

På side 50 i Ombudsmandens redegørelse er der en gengivelse af et svar til Ombudsmanden fra Udlændingestyrelsen dateret 22. august. Her fremgår det, at man har behandlet en række sager efter hans henvendelse, men: »fire par er fortsat adskilt som følge af, at kvinden har bedt om adskillelse fra manden«.

Men Ombudsmanden har altså adskilt de fire piger i to forskellige kategorier i sin redegørelse. Ombudsmanden har ikke selv ønsket at udtale sig i sagen, så der kan være flere mulige forklaringer. Med til at komplicere billedet er nemlig, at det endnu er uklart, hvornår den ulovlige praksis som følge af instruksen blev stoppet.

Muligvis varede den ulovlige praksis frem til den 28. april 2016, hvor Udlændingestyrelsen – efter at Ombudsmanden var gået ind i sagen – besluttede at genbehandle en række af sagerne og foretage en individuel vurdering med partshøring, sådan som kravet er ifølge dansk lov og internationale konventioner.

Én mulig forklaring kan findes i to svar fra Udlændingestyrelsen. I et svar den 1. september 2016 oplyser styrelsen til Ombudsmanden om to par, hvor den ene var mindreårig, som styrelsen først blev bekendt med efter 10. februar 2016:

»I det første tilfælde er der tale om en mindreårig, der oprindeligt var registreret som barn i en familie med bl.a. et forældrepar og en bror. Kvinden har efter den 10. februar 2016 oplyst, at hun reelt ikke er familiens biologiske barn, men derimod niece til forældrene i familien, og at hun i øvrigt er blevet tvangsgift med familiens søn, der i forhold til den oprindelige registrering figurerede som hendes bror. Den 3. juni 2016 oplyste kvinden desuden, at hun ønskede at blive indkvarteret adskilt fra den øvrige familie, og den 4. juni 2016 blev kvinden herefter indkvarteret på en hemmelig adresse på Sjælland.«

Det ser umiddelbart ud til, at det ikke var som følge af instruksen, men snarere pigens eget ønske at blive adskilt fra sin mand. Desuden henvendte pigen sig først efter genoptagelserne af sagerne i slutningen af april, hvor praksis var ændret.

I samme brev oplyser styrelsen om en anden pige, der i juni 2016 blev adskilt, da man blev opmærksom på hendes situation. Efter en forudgående partshøring afgjorde styrelsen 22. juli, at parret fortsat ikke kunne indkvarteres sammen.

En tredje mulig forklaring fremgår af et svar fra Udlændingestyrelsen til Ombudsmanden den 1. august om de fem par, der fik lov til at blive sammen på trods af instruksen 10. februar 2016:

»Kun et af de par, der ikke blev adskilt i umiddelbar forlængelse af ministerens instruks, er herefter blevet adskilt, og dette er sket i overensstemmelse med den ene parts eget ønske.«

Det var altså ikke nødvendigvis som følge af ministerens instruks, at dette par blev adskilt, men på grund af senere begivenheder og den ene parts eget ønske.

Indtil videre er det ukendt, men sandsynligt, at de to piger i Ombudsmandens tabel, der ikke blev adskilt i henhold til ministerens instruks, er iblandt de ovenstående.

Hvor er dokumentationen?

Gruppeforkvinde for Alternativet, Josephine Fock, kalder det »problematisk og utroværdigt, at ministeren konstant fremhæver de fire piger som nogle, hun har reddet, når to af dem intet har med instruksen at gøre, og de to andre sandsynligvis også ville være blevet adskilt efter de tidligere regler. Det er en del af ministerens spin for at dække over, at hun har handlet ulovligt.«

De Radikales Sofie Carsten Nielsen peger ligeledes på, at de fire piger kunne være blevet adskilt også før ministerens instruks den 10. februar.

»Før hendes instruks var det også en del af regelsættet, at par skulle adskilles, hvis den mindreårige ønskede det, eller hvis hensynet til hendes tarv tilsagde det,« siger Sofie Carsten Nielsen, der nu efterlyser mere afklaring:

»Ministeren har nul dokumentation for sine udtalelser. Igen kan vi overhovedet ikke regne med, hvad hun siger. Det kunne være ret enkelt for Støjberg. Hun kan jo selv spørge, hvad der egentlig er sket, og få de oplysninger frem. Hvorfor gør hun ikke det,« spørger den radikale ordfører.

Men Inger Støjberg giver ikke ved dørene.

»Jeg synes, oppositionen prøver både at blæse og have mel i munden, når de på den ene side kræver mig afsat som minister, fordi jeg greb ind, men på den anden side nu åbenbart prøver at bilde befolkningen ind, at disse fire piger med sikkerhed også havde fået deres frihed uden mit indgreb,« skriver hun i svaret til Information.

Inger Støjberg understreger:

»Mit ønske har været at vende udgangspunktet for vores indkvarteringssystem på hovedet, så udgangspunktet blev, at vi adskilte parrene.«

Sporløst forsvundet?

Information har talt med flere operatører, men det har ikke været muligt at finde dokumentation om de nævnte par. Det skyldes blandt andet, at mange af de mindreårige ægtefæller siden februar 2016 er blevet 18 år og derfor ikke længere er i systemet.

Bornholms Kommunes Børne- og Familiechef Vibeke Juel Blem fortæller, at Asylcenter Bornholm kun har kendt til ét par, hvor den ene var under 18 år. Parret blev dog adskilt af andre grunde end instruksen. Hun siger samtidig, at ministerens praksisændring godt kan have ført til en strammere kontrol:

»Under den gamle praksis var vi særligt opmærksomme på de her par, for det påkræves af Børnekonventionen. Men vi startede ikke nødvendigvis en sagsbehandling om eventuel adskillelse, med mindre vi kunne spore en form for mistrivsel. I så fald blev det underrettet til Center for Børn og Familie fra asylcentret,« siger hun.

Men nu sker der en øjeblikkelig sagsbehandling, uanset om der er observeret grunde til mistrivsel, forklarer kommunalchefen:

»Siden praksisændringen har det været sådan, at vi fra det øjeblik, et asylpar ankommer til centret, hvor den ene part er under 18 år, kontakter Udlændingestyrelsen. Altså foregår der en sagsbehandling med det samme – og det er jo en stramning i forhold til den gamle praksis. Asylcentret vil sende en underretning til kommunen, så snart de bliver opmærksomme på det forhold,« siger hun og tilføjer:

»Men jeg vil understrege, at vi også var særligt opmærksomme inden praksisændringen.«

Det sidste er Solveig Vestergaard enig i. Hun var Røde Kors’ regionsleder i Midtjylland i perioden, hvor instruksen blev ført ud i livet, og hun mener, at man også før Inger Støjbergs instruks var i stand til at tage hånd om pigerne:

»Vi reagerede altid, når vi var bekymrede for nogen. Mindreårige i ægteskaber har vi altid været særligt opmærksomme på, og hvis der var tale om en mindreårig, der levede i et tvangsmæssigt forhold, så har vi straks underrettet myndighederne.«

Støjbergs skriftlige svar til Information

»Mit ønske har været at vende udgangspunktet for vores indkvarteringssystem på hovedet, så udgangspunktet blev, at vi adskilte parrene. Når jeg har talt om de fire piger, så er det sket med henvisning til de i alt 34 par, der har været omfattet af instruksen, og som fremgår af Ombudsmandens redegørelse. Ifølge tabellen på redegørelsens side fem, så er der fire piger, der har ønsket at forblive adskilt fra deres ældre ægtefælle eller partner. For mig er det ikke afgørende, om adskillelsen er sket mod deres vilje i første omgang, eller om det nye regime har medvirket til, at pigerne selv har sagt, at de ønskede at blive adskilt. Jeg synes oppositionen prøver både at blæse og have mel i munden, når de på den ene side kræver mig afsat som minister, fordi jeg greb ind, men på den anden side nu åbenbart prøver at bilde befolkningen ind, at disse fire piger med sikkerhed også havde fået deres frihed uden mit indgreb.«

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kenneth Jacobsen

"Jeg synes oppositionen prøver både at blæse og have mel i munden, når de på den ene side kræver mig afsat som minister, fordi jeg greb ind, men på den anden side nu åbenbart prøver at bilde befolkningen ind, at disse fire piger med sikkerhed også havde fået deres frihed uden mit indgreb." Hm, nej, det er vist mere spin for samme 25-øre. Det drejer sig stadig ikke om, hvorvidt ministeren greb ind eller ej, men om at det var ulovligt sådan som det skete, og om hvorvidt ministeren fremturede, selvom hun var blevet advaret af sine embedsfolk. Og stadig drejer det sig om, hvorvidt de gældende regler ikke var gode nok til at tage hånd om problemerne, uden at skære alle over en kam og genere flest muligt.

Tino Rozzo, Sanne Poulsen, David Zennaro, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Jan Troelsen, Ulla Søgaard, Janus Agerbo, Nette Skov, Dorte Sørensen, Torben K L Jensen, Holger Madsen, Lars Hansen, Bjarne Bisgaard Jensen og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

HVIS det har sin rigtighed at blot een ung pige er blevet befriet fra en mand hun var ufrivilligt sammen med, så tilgiver jeg IS eventuelt lovbrud. Og de som har lidt under instruksen får nok ikke livsvarige traumer af den årsag.
Artiklen tager kun stilling til om det nu også kan have sin rigtighed der faktisk har været tilfælde hvor instruksen har virket præcis efter hensigten, hvilket man forsøger at nå frem til ikke var tilfældet.
Sagen er blæst op til uhyrlige dimensioner, som for mig kun viser der gribes efter ethvert halmstrå der kan trække IS ned i sølet. Der må være vigtigere sager at få frem i lyset.

Ole Kloster Andersen, Frank Hansen, Sanne Poulsen, Hans Aagaard og Henrik Andersen anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Statsministeren kan da ikke blive ved med at overse alle de røde lygter ?
Nu må han da tage sig sammen, og afskedige Inger Støjbjerg !!
Det var for et par dage siden.
Nu er lygterne gået over i blå blink- Er Lars Løkke Farveblind ?

Tino Rozzo, Teodora Hansen, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Nette Skov, Mads Berg og Lars Hansen anbefalede denne kommentar

Tak til Information for at blive ved med at pille Inger Støjbergs og Venstre fantasifulde forklaring og udenomssnak fra hinanden. Bliv endelig ved med at skrive om sagen, indtil hun er gået af. For SELVFØLGELIG skal man ikke være minister i Danmark, hvis man bevidst overtræder loven og herefter vikler sig selv ind i en helt fiskenet af spin og løgne.

Tino Rozzo, Brian Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, uffe hellum, Teodora Hansen, Flemming Berger, David Zennaro, Annemette Due, Niels Duus Nielsen, Britta Hansen, Jes Enevoldsen, Ole Frank, Hans Larsen, Carsten Mortensen, Eva Schwanenflügel, curt jensen, Jan Troelsen, Ulla Søgaard, Janus Agerbo, Nette Skov, John Christensen, Toke Andersen, Torben K L Jensen, Hanne Ribens, Mads Berg og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Mere skamløst manipulerende løgn fra Støjberg og Venstre - nu må det stoppe!

Hvis det er sandt, at fire piger er blevet reddet - hvilket naturligvis er lykkeligt - ville de samme fire piger selvfølgelig også være blevet reddet, hvis ministeren havde overholdt loven, og gennemført de individuelle vurderinger, som konventionerne kræver.
At disse individuelle vurderinger ikke automatisk finder sted, umiddelbart efter at gifte flygtninge, hvor den ene part er mindreårig, registreres i systemet, er i sig selv et groft brud på Danmarks forpligtelser og et betydeligt menneskeligt og administrativt svigt - Der som minimum bør medføre en disciplinær sag, da ministeren ved dette grove svigt, har overladt mindreårige ægtefæller til en uvis skæbne.

Støjberg og Venstre må tro, at vi alle er evnesvage følgagtige idioter, der kan drives rundt i manegen efter forgodtbefindende - hvilket måske er forståeligt nok, når man tænker på hvor mange danske borgere, der ukritisk bifalder og udtrykker støtte til Støjberg og udlændingeministeriets dybt uansvarlige administration, men dog alligevel ikke er en undskyldning for løgn og manipulation.

Bjarne Bisgaard Jensen, Teodora Hansen, Niels Duus Nielsen, Jes Enevoldsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, curt jensen, Jan Troelsen, Nette Skov og Niki Dan Berthelsen anbefalede denne kommentar

Nemlig. De fire piger ville være hjulpet efter de fornuftige regler, der var i forvejen.
Støjbergs forordning adskilte et purungt par, hvor begge var ganske unge. De var gravide og det var voldsomt for dem at blive adskilt lige op til fødslen. Det var deres sag, der startede sagen. Derudover var der et par selvmordsforsøg blandt de unge, som var blevet dskilt. Det glemmer Støjberg i sin jubel.

Teodora Hansen, Flemming Berger, David Hertz-Holm, Niels Duus Nielsen, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det var engang at politikere havde den minimum af anstændighed at træde tilbage når de havde jokket i spinaten i den grad.

Men sådan er det vel ikke længere.

Teodora Hansen, Karen Grue, Flemming Berger, Britta Hansen, Egon Stich, Ole Frank, Hans Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ministeren er da fuldstændig ligeglad med om nogle piger bliver reddet eller ej. Hendes holdning til flygtninge i almindelighed er jo komplet amoralsk og kynisk. Hendes mission er at skræmme, genere og mistænkeliggøre mennesker, som er her fordi de håber på at få beskyttelse. Det er udelukkende spin og maskepi af værste skuffe, når hun praler af at have 'reddet' pigerne.

Thorkil Søe, Bjarne Bisgaard Jensen, Teodora Hansen, Karen Grue, Hanne Ribens, Niels Duus Nielsen, Jes Enevoldsen, Jens Erik Starup, Ole Frank, Toke Andersen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Ak ja, hvad har ikke Fanden at bestille, thi sådant kan dog umuligt komme af Vorherre

Integrationskulturminister Inger Støjberg, HandelshøjskoleVenstre og Liberal Alliances pendant til fjerdebølge-feministen Louise Kjølsen (bedre kendt som mediedarlingen Twerk Queen) når det ene skal passes, og det andet ikke må forsømmes.
"Skriver I, karle?"

Thorkil Søe, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Hanne Ribens anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

1) Ministre skal rette sig efter gældende ret.

2) Hvis gældende ret fører til uacceptable resultater, så må regeringen fremsætte forsalg til en lovændring , og så er det op til Folketinget at tage stilling.

3) Under debatten om en sådan lovændring vil det blive morsomt at se, om MF'erne vil billige ægteskaber med mindreårige, eller om man helt eller delvist vil lade danske normer få forrang for normerne i den fremmede kultur, der tillader ægteskber med mindreårige.

Sagens substans (ægteskab med mindreårige) er for vigtig til, at den skal afgøres ud fra om man kan eller ikke kan lide ministeren.

Niels Duus Nielsen

Robert Krolle, det er ikke et spørgsmål om "man kan lide eller ikke kan lide ministeren", men et spørgsmål om overholdelse af lands lov og ret.

Den borgerlige blok kan godt lide ministeren og er derfor ligeglad med, om hun overholder lovene. Dette er et stort problem for det repræsentative demokrati, som derved mister sin legitimation i mindretallets øjne. For når en minister kan overtræde lovene, så kan jeg vel også, tænker man, og så er det slut med retsstaten.

Det undrer mig faktisk, at de borgerlige ikke er i stand til at se, at de på denne måde risikerer at grave deres egen grav. Hvis en dag en anti-borgerlig koalition skulle få flertal og komme til magten, er der jo skabt præcedens for, at heller ikke de nye magthavere behøver at overholde lovene.

Har du og de borgerlige fuldstændig mistet evnen til reciprok tænkning?

Thorkil Søe, Jørgen Vogelius, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Teodora Hansen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Kroll, sorry!

Robert Kroll

Kære Niels Nielsen ( kl 13.41)

Jeg skriver faktisk klart og tydeligt, at ministre skal rette sig efter gældende ret .

M h t din antagelse af, at jeg er borgerlig, så er jeg borgerlig på nogle politikområder og ikke-borgerlig på andre politikområder.

Der er faktisk ikke noget parti, der på alle politikområder mener det samme, som jeg gør - der er et enkelt parti, som jeg er ca 25 % enig med , og så kommer de øvrige med faldende procentsatser.

Grethe Preisler

Siden hvornår er "lovgivning med tilbagevirkende kraft" blevet et alibi for en fagministers ulovlige forvaltning af sine beføjeler som øverste chef for den stab af ansatte under den udøvende magt, han eller hun i sidste ende har ansvaret for at holde på dydens og lovens smalle sti og ikke vildlede med retsstridige ordrer og vejledninger i relation til det arbejde i felten, hendes underordnede er ansat til at udføre på hendes vegne?

Dette handler ikke om beskyttelse af mindreårige pigers ret til ikke at blive voldtaget og misbrugt af gamle grise af "anden etnisk oprindelse" i danske asylcentre, men om en dumsmart ministers forsøg på at tørre ansvaret for sine egne potentielt ulovlige handlinger af på sine underordnede og selv klare frisag.

Thorkil Søe, Jørgen Vogelius, Ole Frank, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Teodora Hansen, Flemming Berger, Hanne Ribens, Niels Duus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Det er forsimplet og vildledende at påstå sagen omhandlende ægteskab med, eller mellem, mindreårige. Den slags er forbudt i Danmark og det er ikke til diskussion.
Denne sag har to spor; et primært og et afledt.
Spor 1 handler om hvordan staten skal forholde sig til indvandrede par, der allerede er gift inden de kommer til Danmark, men hvor den ene (som regel pigen) er mindreårig.
Børnekonventionen vi har tilsluttet os, som derfor er gældende lov, kræver med god grund, at der skal foretages individuel vurdering, inden disse par eventuelt skilles og samvær/fælles bopæl nægtes.
Hvis denne vurdering ikke foretages, sker derfor en overtrædelse af gældende lov. Her opstår spor 2, som vi kan kalde ulovlig administration. Ulovlig administration er svært problematisk i en retsstat, uanset årsag.
Den gode grund til at konventionen kræver at der foretages individuel vurdering er, at selv ægteskaber indgået under tvang, hvor mindreårige piger giftes med ældre mænd mod deres vilje, kan udvikle betydelige emotionelle og praktiske bånd, som det vil medføre yderligere skade at bryde.
Dette er de relevante forhold i sagen og konklusionen er let.

Thorkil Søe, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Teodora Hansen, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Hvis pigen er 15+, kan hun i henhold til dansk lov, i øvrigt lade sig voldtage af gamle grise eller friske unge fyre, i præcis den udstrækning hun selv vurdere passende. Så længe de pågældende mænd(eller kvinder) ikke har funktion som undervisere, vejledere mv. - roller der udsætte total frihed til pigens 18 år.

Thorkil Søe, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

"Voldtage" burde jeg nok have skrevet. Det var en henvisning til Grethe Preislers charmerende beskrivelse ;)

Thorkil Søe, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Robert Kroll - der har aldrig været tale om mindreårige i de relevante sager, da alle parter har været over 15 år. I øvrigt blev muligheden for kongebrev - uvist af hvilke årsager - afskaffet i begyndelsen af 2017 af den politisk korrekte højrefløj, en beslutning, der med rette kritiseres også af Børnerådet.

Thorkil Søe, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er spin af værste skuffe når der tales om barnebrude. I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år, men højrefløjen har flere gange forsøgt at få den nedsat til 12 år. Her taler vi om børn.
De asylansøgere der har været tale om, har allerede under den eksisterende lovgivning kunnet få annulleret deres ægteskab hvis de ville. De der er blevet adskilt har oplevet det som et yderligere traume. Flere piger har forsøgt selvmord. Jeg fatter ikke, hvordan dette kan være gavnligt for nogen?

@Eva Schwanenflügel Det var gavnligt for Venstres popularitet. Hvornår har du sidst oplevet, at din chef gav dig en tjenstlig ordre i form af en pressemeddelelse? Nej vel? Og alene dette bizarre valg af kommunikationsform siger sådan set det hele om, hvad Støjbergs primære interesse i sagen gik ud på.

Thorkil Søe, Eva Schwanenflügel og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Det er jo ikke noget nyt at Støjberg benægter fakta.
Det, der undrer, er, at hun kan få lov til at fremture i én uendelighed med alt sit bullshit - og ikke for længst er blevet smidt ud på r.. og albuer.

Thorkil Søe, Eva Schwanenflügel, Ole Frank og Hans Larsen anbefalede denne kommentar