Analyse
Læsetid: 7 min.

Mystik om tidligt møde mellem Inger Støjberg og ordførere om de adskilte unge asylpar

I slutningen af marts 2016 blev ordførerne fra V, K, LA og DF indkaldt til møde med Inger Støjberg om adskillelsen af unge asylpar. Trods overstregninger tyder en aktindsigt fra ministeriet på, at ordførerne ikke blev orienteret om, at flere af parrene havde klaget over adskillelsen
Det fremgår af aktindsigten, som Information har fået, at der op til mødet om samlevende mindreårige på asylcentre blev udarbejdet forskelligt materiale i ministeriet, så integrations- og udlændingeministeren kunne være så opdateret som overhovedet muligt, når hun skulle møde ordførerne.

Det fremgår af aktindsigten, som Information har fået, at der op til mødet om samlevende mindreårige på asylcentre blev udarbejdet forskelligt materiale i ministeriet, så integrations- og udlændingeministeren kunne være så opdateret som overhovedet muligt, når hun skulle møde ordførerne.

Jens Dresling

Indland
12. juli 2017

Torsdag den 31. marts 2016 var udlændingeordførerne fra V, DF, LA og K indkaldt til møde med integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V). Emnet for mødet var ’Orientering om mindreårige gifte i asylindkvarteringen’. Det fremgår af en aktindsigt, Information har fået fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det fremgår også af aktindsigten, at der op til mødet blev udarbejdet forskelligt materiale i ministeriet, så integrations- og udlændingeministeren kunne være så opdateret som overhovedet muligt, når hun skulle møde ordførerne.

Men det er ikke meget, man derudover kan få at vide om mødet eller om, hvad ministeren drøftede med Marcus Knuth (V), Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Naser Khader (K), der var partiernes udlændingeordførere i foråret 2016.

Ministeriet afviser pure at fortælle noget som helst om, hvad ordførerne og ministeren drøftede, endog også om mødet overhovedet blev afholdt den fastsatte dag.

»Af princip« kommenterer vi ikke interne møder, har ministeriets presseafdeling således meddelt.

Støjberg midt i et vadested

Orienteringsmødet med udlændingeordførerne for de partier, der støttede regeringen, blev ellers holdt på et kritisk tidspunkt, hvor ministeriet må have stået midt i et vadested.

Syv uger tidligere havde Inger Støjberg med en kategorisk instruks i form af en pressemeddelelse givet ordre til, at alle mindreårige par på asylcentrene uden undtagelse skulle adskilles. Udlændingestyrelsen havde samme dag fulgt trop med en mail til operatørerne af asylcentrene, der gav ordre til straks at få adskilt alle unge asylpar.

Op til et hidtil ukendt møde den 31. marts 2016 mellem Inger Støjberg og udlændingeordførerne fra DF, V, LA og K om adskillelsen af unge asylpar vidste ministeriet, at fire par havde klaget over adskillelsen. Det viser en stærkt overstreget aktindsigt, som Information har fået. Indtil videre er det et åbent spørgsmål, om denne oplysning, som gav et andet billede end ministerens om håndteringen af sagen, blev videregivet til regeringens støttepartier. Her udsnit af aktindsigt med faktiske oplysninger om de berørte par. Men ikke ét ord om klager.

Op til et hidtil ukendt møde den 31. marts 2016 mellem Inger Støjberg og udlændingeordførerne fra DF, V, LA og K om adskillelsen af unge asylpar vidste ministeriet, at fire par havde klaget over adskillelsen. Det viser en stærkt overstreget aktindsigt, som Information har fået. Indtil videre er det et åbent spørgsmål, om denne oplysning, som gav et andet billede end ministerens om håndteringen af sagen, blev videregivet til regeringens støttepartier. Her udsnit af aktindsigt med faktiske oplysninger om de berørte par. Men ikke ét ord om klager.

Godt to uger før orienteringsmødet havde Inger Støjberg været indkaldt til det første samråd om adskillelsen, hvor ministeren havde brugt sin taletid til gang på gang at fremhæve vigtigheden af at sende »et meget klart signal« om at adskille parrene for at give de unge kvinder et »pusterum«.

Få dage efter samrådet var ombudsmanden gået ind i sagen efter at have modtaget en klage fra en advokat om et ungt par, der var blevet adskilt.

Præcis fire uger efter orienteringsmødet med ordførerne besluttede Udlændingestyrelsen – efter tæt kontakt med ministeriet – den 28. april 2016 at genoptage behandlingen af de hidtil adskilte par og bl.a. gennemføre partshøringer.

Langt senere har Inger Støjberg på et samråd i juni 2017 modstræbende måttet erkende, at behandlingen af de adskilte par frem til den 28. april 2016 havde været i strid med loven, netop fordi der ikke var blevet gennemført partshøringer forud for adskillelsen.

Derfor stod Inger Støjberg og Udlændinge- og Integrationsministeriet den 31. marts 2016 midt i et vadested, og alene derfor er det relevant at se nærmere på, hvad ministeren talte med ordførerne om på orienteringsmødet. Men det er ikke nogen let opgave.

Fire unge par havde klaget

Trods mange sorte overstregninger giver det udleverede materiale en nogenlunde idé om, hvad ministeriet forud for orienteringsmødet havde modtaget af informationer om de unge asylpar fra sit system.

Det drejer sig bl.a. om et skema dateret den 31. marts 2016 med en status over de 33 par, som siden januar 2016 havde været indkvarteret på et asylcenter, og hvor den ene eller begge parter var mindreårige.

I skemaet kan man for hvert af parrene bl.a. se, om de er blevet adskilt, om de har børn, om kvinden er gravid, og om de har deltaget i en aldersundersøgelse. Det fremgår også, at fire af de i alt 21 adskilte par havde »indgivet klage over adskillelsen«.

I en delvis overstreget mail, som sagsbehandleren i ministeriets ’Koncernøkonomi’ modtog samme dag som orienteringsmødet, er nogle af de faktiske oplysninger om de 33 unge par fra skemaet sammenfattet:

»Af disse er 21 par adskilt, 3 par, hvor begge parter er mindreårige, er indkvarteret på børnecenter men på forskellige værelser, 5 par er under overvejelse«, hed det i mailen, der også oplyste, at yderligere et par endnu ikke var adskilt, og et andet par ventede på en aldersundersøgelse.

Endelig var et par udeblevet, og et andet par var overgået til integration, dvs. de har fået opholdstilladelse i en kommune og dermed mulighed for at bo sammen.

At fire af de adskilte par havde klaget over adskillelsen, var naturligvis en vigtig oplysning, ikke bare for Inger Støjberg, men også for ordførerne.

For den viste jo, at flere af de adskilte unge par var særdeles utilfredse med at blive adskilt. Og at flere af de unge kvinder tilsyneladende ikke ønskede det »pusterum«, som Inger Støjberg ellers brystede sig af at have skaffet dem, da hun skulle forklare sig på samrådet midt i marts 2016.

Men oplysninger om de fire par, der havde klaget, mangler i mailen. Den finder man kun, hvis man nærlæser skemaet. Hvis den oplysning havde været i mailen, ville det have været en faktuel oplysning og skulle derfor også have været udleveret i aktindsigten. Derfor er det usandsynligt, at oplysningerne om de fire klagere har været en del af mailen.

Professor emeritus i forvaltningsret Carsten Henrichsen fra Københavns Universitet understreger, at det er regeringens suveræne valg, hvad den ønsker at meddele ordførerne.

»En orientering af ordførere er ikke det samme som en orientering af Folketinget. Ordførerne har ikke det samme krav på at få alt at vide,« siger Carsten Henrichsen, der finder det »meget muligt«, at regeringen har valgt ikke at orientere om klagerne, fordi det ville vise, at alt ikke var uproblematisk.

»Men indtil videre er det jo kun gisninger fra min side,« tilføjer han.

Der er heller ikke i det udleverede materiale om orienteringsmødet det mindste spor af, at Inger Støjberg ni dage før havde modtaget et brev fra Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har bl.a. til opgave at rådgive regeringen om menneskerettighedsspørgsmål, og instituttet vurderede den 22. marts 2016, at en konkret vurdering samt partshøring forud for adskillelse var nødvendigt, hvis ikke menneskerettighederne skulle overtrædes.

Men så vidt vides, fik ordførerne ikke nogen orientering om instituttets klare anbefalinger. Instituttets brev kom først frem, da ministeren i slutningen af april 2016 sendte sit svar.

I materialet om orienteringsmødet leder man også forgæves efter spor af, at ministeriet den 11. marts 2016 – altså 20 dage før orienteringsmødet – havde modtaget underretning om, at den kvindelige part i et adskilt par havde forsøgt at begå selvmord og derfor var blevet indlagt på hospitalet.

Svigtende hukommelse

Information har spurgt de ordførere, der deltog i orienteringsmødet, om de blev orienteret om, at fire par havde klaget. Men her kniber det med hukommelsen.

»Jeg kan ikke huske, om jeg er blevet informeret om, at der indgik klager. Men det er heller ikke noget, jeg er gået op i,« lyder det fra Martin Henriksen (DF). »Hvis jeg fik det at vide, er jeg sikkert blevet irriteret og har tænkt, at man skulle afskaffe den klageadgang,« fortsætter han og understreger, at han ikke har en fornemmelse af, »at noget er blevet tilbageholdt.«

Marcus Knuth (V) kan ikke umiddelbart erindre det specifikke møde med Inger Støjberg. Han henviser til, at han ofte har møder med ministeren. Til spørgsmålet om, hvorvidt han som udlændinge- og integrationsordfører i foråret 2016 på noget tidspunkt blev informeret om, at fire par havde klaget over adskillelsen, vil han ikke sige noget.

Marcus Knuth afviser således at be- eller afkræfte, om han som ordfører blev informeret om klagerne, og han vil ikke sige noget om sagen til Information.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll var LA’s udlændingeordfører i foråret 2016, men det har på grund af ferie ikke været muligt at få kontakt til ham.

Naser Khader (K) har meddelt, at han ikke ønsker at udtale sig om spørgsmålet.

Har aldrig hørt om møde

Hos oppositionen har udlændingeordførerne aldrig hørt om, at der skulle være holdt et møde i 2016. Udlændingeordførerne fra Alternativet og Enhedslisten finder det kritisabelt, hvis ministeriet ikke har delt oplysningerne om de fire klager med nogen.

»Jeg kender ikke til det møde, men det ville da have været relevant at høre, hvad de fik at vide. Det er interessant med de her fire klager, når vi nu tydeligt allerede på samrådet den 15. marts 2016 viste stor interesse for, om der blev foretaget en fyldestgørende individuel vurdering af parrene. Det ville jo være relevant viden på det tidspunkt, ikke bare for støttepartierne i øvrigt, men for os alle sammen,« siger Josefine Fock fra Alternativet.

Hun hæfter sig ved, at ministeren på det seneste samråd den 23. juni 2017 holdt fast i, at hun ikke var informeret om, at der blev administreret ulovligt.

»Vi ved jo, at ministeren i marts 2016 blev informeret med breve fra Røde Kors og Institut for Menneskerettigheder. At ministeriet så også på det tidspunkt har haft viden om klager, gør det endnu mere tvivlsomt, at ministeren ingenting har vidst, sådan som hun senest har sagt,« siger Josephine Fock.

Johanne Schmidt Nielsen kalder det »en uskik«, at regeringen særligt i denne sag har tilbageholdt informationer fra Folketinget.

»Det gør det jo svært som folketingsmedlem at kontrollere den til enhver tid siddende regering. Og lige i det her tilfælde ville det have været oplagt at give den information om klagerne videre til Folketinget. Der findes ingen saglige argumenter for ikke at give de informationer videre,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker ikke at kommentere sagen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Pinlig, pinligt og pinligere..

Arne Albatros Olsen, Hans Larsen, Vibeke Hansen, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Egentlig er der vel kun én primadonna (som man for længst burde have skaffet sig af med). Det pinlige er, at det ikke er sket.

Susanne Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Flemming Berger, Ole Frank, Arne Albatros Olsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Det forklarer selvfølgelig hvorfor den borgerlige blok er enige om at slå ring om Støjberg - de har allesammen lidt blod på hænderne.

Gaderummet Regnbuen, Benjamin Bjerre, Nette Skov, Colin Bradley, Flemming Berger, Ole Frank, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Henrik holm hansen

nu er der jo allerede en sofie i et ministerium Leo men er du ikke nød til at indrømme en regering der overholder love og konventioner er at foretrække om den så er rød eller blå eller rødblå/grøn eller lilla er vel egentlig underordnet.

Henrik holm hansen

nu er der jo allerede en sofie i et ministerium Leo men er du ikke nød til at indrømme en regering der overholder love og konventioner er at foretrække om den så er rød eller blå eller rødblå/grøn eller lilla er vel egentlig underordnet.

Colin Bradley

Men det er heller ikke noget, jeg er gået op i,« lyder det fra Martin Henriksen (DF). »Hvis jeg fik det at vide, er jeg sikkert blevet irriteret og har tænkt, at man skulle afskaffe den klageadgang,«
Ingen skam i livet hva? Der er jo heller ikke noget ved at være psykopat hvis ikke man også er stolt af det!

Susanne Andersen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Gaderummet Regnbuen, Bjarne Bisgaard Jensen, Nette Skov, Holger Madsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard
Det handler ikke om personer til venstre eller til højre. Det handler kun om retfærdighed d.v.s at få sandheden på bordet nu !!

Benjamin Bjerre

...men nogle er mere lige end andre.

Leo, men er det så det, du gør ? ! ! Det burde være så enkelt at landets love skal overholdes. OG .... uanset om det er de røde eller de blå, som vedholdende ønsker at høre sandheden, er det totalt nødvendigt og modigt.

Jeg - som borger i dette land - har valgt politikere, som jeg forventer ikke giver efter for løgn og bedrag. Det er simpelthen blevet mere reglen end undtagelsen at lyve. Selvom løgnen er åbentbar, er det ligesom bare i orden at "glide af" - og tro sagen glemmes.

Så... heldigvis er der visse politikere som kæmper for, at Støjberg sagen færdiggøres. Alt andet er moralsk nedbrydende for vort samfund !

Det behøver man vel ikke sætte spørgsmålstegn ved ?! Om man skal sige sandheden og ellers indrømme at fejlen er begået !! Det handler om såkaldte voksne mennesker - og ikke et barn i skolegården - som får andre som medløgnere. Du godeste ! Hvor svært kan det vel være at forstå det ?!!

Susanne Andersen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Det er muligt, at det i LN's optik "kun kan blive værre", hvis der kommer en minister på banen fra oppositionen. Men det er sådan set spekulationer, der afslører en foragt for demokratiet. Det er meget usandsynligt, at den nuværende regering vil tillade en oppostionspolitiker som minister, så derfor er LN's kommentar jo ikke andet end en gang vås, ammestuehistorier, der ikke har noget med den virkelige verden at gøre og helt i tråd med ministerens alternative opfattelse af lov og orden.

LN - ja det er vås, hvis du kalder dig demokrat og går ind for magtens tredeling, hvis du mener, at samrådene med integrationsministeren betyder, at oppositionen er i stand til at bestemme, hvem der skal være minister, hvilket du så også åbenbart har indset. Nå, men så kan man altid skyde dem motiver i skoene i stedet.