Feature
Læsetid: 9 min.

En ophedet kamp om reformer udspiller sig på jobcenteret på Lærkevej

Jobcenteret på Lærkevej i København er blevet centrum for diskussionen om reformer. Her demonstrerer vrede, arbejdsløse borgere, mens sagsbehandlere med 220 sager i gennemsnit kæmper med regler, politikerne har vedtaget om den stramme adgang til førtidspension
Der var store protester fra vrede borgere, og også den ansvarlige borgmester, Anna Mee Allerslev (th.), var mødt frem, da Vladimira Kristensen mandag var til mødet på jobcentret på Lærkevej for at få svar på, om hun kan få tilkendt førtidspension.

Der var store protester fra vrede borgere, og også den ansvarlige borgmester, Anna Mee Allerslev (th.), var mødt frem, da Vladimira Kristensen mandag var til mødet på jobcentret på Lærkevej for at få svar på, om hun kan få tilkendt førtidspension.

Sille Veilmark

Indland
19. juli 2017

Mandag over middag tager 63-årige Vladimira Kristensen sin velourjakke på og sætter håret op i en knold før endnu et møde med jobcenteret på Lærkevej, hvor hun i årevis har forsøgt at få førtidspension.

Trods bunker af dokumentation med gentagne beskrivelser af, at Vladimira ikke har nogen arbejdsevne efter en brækket ryg, lungekræft, slidgigt og angst, har hun fået afslag.

Derfor er Vladimira de seneste måneder blevet hovedperson for en demonstration, som grupper som Jobcentrets ofre og Næstehjælperne arrangerer samme dag. På Facebook har flere skrevet »Jeg er Vladimira, vi er alle Vladimira«. Mange er selv tilknyttet jobcenteret på Lærkevej, men efter flere års isolation kender Vladimira ingen af dem.

Mens hun med rollator og let rystende ben bevæger sig fra taxaen og ind til mødet fra bagvejen, er demonstrationen allerede gået i gang foran hoveddøren. Kampråb som »sammen er vi stærkere« og »bedre forvaltning« gjalder allerede i megafonen.

Kampråbene kan ikke høres under mødet. Her gennemgår repræsentanter fra forskellige forvaltninger hendes sag. Vladimira gentager, at hun har hepatitis, at hun falder derhjemme og i øvrigt gerne vil bede om, at mødet bliver overstået hurtigt. Hendes bisidder, Bitten Vivi Jensen, insisterer på at gennemgå Vladimiras 20-år lange sag.

»I har jo ikke læst sagsakterne, det kan jeg høre,« siger hun som begrundelse.

Efter 45 minutter går medlemmerne af rehabiliteringsteamet ud for at tale sammen, mens Vladimira hviler panden i hænderne på grund af nakkesmerter.

Optrapning på Facebook

På den anden side af den firkantede bygning har Enhedslisten allerede været der for at støtte op, og flere er klædt i t-shirts med ’Jobcentres ofre’. Sidste gang demonstrerede de foran Rådhuset, og op til demonstrationen har der været en direkte kommunikation mellem flere af de fremmødte og beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) på Facebook.

»Det er jo en revolution det her, fordi vi for første gang via de sociale medier kan dele vores egne sager med hinanden. Vi har åbnet et rum ind til maskinrummet! Vi har jo ikke en fagforening, og det er første gang, vi på den måde bruger det her,« lyder det på Lærkevej fra Christian Danvill, der over flere år har forsøgt at få førtidspension.

I mandagens Information fortalte jobcenterchef Maria Boje, at nogle sagsbehandlere op til demonstrationen er blevet kritiseret ved navn på Facebook.

Sille Veilmark
Derudover har flere oplevet at blive bedt om at underskrive et dokument »under strafansvar« med spørgsmål om, hvilken uddannelse de har, om de er erfarne nok og en linje om, at de gør sig skyldige i »embedsmisbrug« hvis de fejler.

»Det er noget af det, de bliver mødt med, og som siger noget om situationen. Det har der ikke været før, og flere er bekymrede for at blive de næste, der bliver råbt ud,« lød det Maria Boje, inden hun tog på ferie.

Af samme årsag er der inden for murene en række hylder på væggen, hvor medarbejderne for hver udsat borger i job, placerer en ny Lego-figur i arbejdstøj på væggen. Det gør de for at sætte fokus på dem, der er glade for at komme i ressourceforløb og få hjælp til job. Et mål, der var hele meningen med reformen af førtidspension og flexjob fra 2013.

Ophobet frustration

Videooptagelser fra demonstrationen viser, at en lang række ’reformramte’ borgere, som de kalder sig selv, holder tale under mødet med Vladimira. De er klar til at demonstrere »til sidste mand« og kender efterhånden hinandens sager ret godt.

Én af talerne hedder Jan Hoby. Han er ikke reformramt, men medinitiativtager til Velfærdsalliancen samt næstformand for Landsforeningen for Socialpædagoger. I sin tale tordner han imod ydmygelsen af syge i det system, han kalder »det rædselsregime, der er blevet indført på De Radikale og Socialdemokratiets vagt.« Og så retter han en del af skytset mod de ansatte.

»De ansatte på jobcentrene har et ansvar. Det er jo ikke sådan, at du kan stå inde i Auschwitz ved gasovnene og sige, at jeg er bare almindelig administrativ medarbejder. Det er ikke mig, der har besluttet det. Vi bliver nødt til at tage den diskussion.«

Det får den fremmødte beskæftigelsesborgmester Anne Mee Allerslev til at bede om ordet.

Efter næsten syv år på posten er hun hovedmodtager for kritikken af, at Københavns Kommune tolker reglerne for førtidspension mere restriktivt end andre kommuner.

Selv har hun sagt om Vladimiras sag, at den netop er et eksempel på, at lovgivningen er for stram. Hun har også flere gange kritiseret reglerne for, at »man næsten skal være mere død end levende« for at få førtidspension.

På den lille græsplet på Lærkevej bliver hun modtaget med klapsalver, der dog hurtigt udvikler sig til buhen og vrede tilråb, da hun kritiserer Auschwitz-sammenligningen.

»Jeg synes ikke, I skal klappe af det,« siger hun, mens hun gentager, at kritikken skal rettes mod politikerne i stedet for de ansatte. Én kvinde tager fat i hendes arm for at få hende ned i højde, indtil borgmesteren siger, at det gør ondt.

Bagefter står borgerne i kø for at tale med Anna Mee Allerslev. Flere er blevet vant til at klage direkte til hende, men de bliver stadig påvirkede af at se den ansvarlige borgmester for deres sager. Én græder i frustration.

Mulig afklaring efter 20 år

Tilbage bag murerne kommer rehabiliteringsteamet ind igen. Her lyder meldingen, at Vladimiras sag er »kompliceret«.

»Men ud fra det, vi kan læse, og det, du har sagt her, og det Bitten læste op, kan vi ikke forestille os, at vi kan tilbyde dig noget, der kan forbedre din arbejdsevne. Vi indstiller dig derfor til førtidspension.«

Vladimira spørger, om det så er sikkert? Hvor længe vil der gå?

Det bliver klargjort, at der kun er tale om en indstilling, som socialforvaltningen efterfølgende skal tage stilling til inden for tre måneder. Efter mødet er Vladimiras bisidder Bitten Vivi Jensen fortørnet.

Sille Veilmark
»Det er jo de samme oplysninger, de har haft hele tiden. Den sag er blevet syltet så længe. Alt det her har hun jo fortalt sagsbehandlerne, og det har stået i dokumenterne sort på hvidt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her kun har noget at gøre med det enorme mediepres,« siger hun.

De overvejer nu at få en advokat til at se på, hvorfor Vladimira igennem 20 år og klager over afslaget på førtidspension, ikke var åbenlyst berettiget til det for flere år siden.

Alt imens Bitten Vivi Jensen fortæller de omkring 60 demonstranter om mødet, tager Vladimira via bagvejen hjem for at hvile sig.

Pres på alle niveauer

Forsamlingen uden for jubler over resultatet, som de ser om et resultat af deres pres og mediernes omtale.

»Så er det Charlotte næste gang,« lyder det i megafonen, og alle nikker genkendende. Kampgejsten har fået et boost, selv om mange stadig er påvirkede af borgmesterens fremmøde.

Flere af de reformramte føler sig talt ned til. De synes ikke selv, de går efter medarbejderne, og synes slet ikke, det var det vigtigste i alle talerne.

Én af dem er Kim Bach Madsen, der står bag dagens demonstration. Med en megafon holder han gang i de fremmødte, hvoraf de fleste er sygdomssvækkede og udkørte efter snart to timer foran jobcenteret.

Han har ikke selv hængt sagsbehandlere ud med navn, siger han, men han vil heller ikke fjerne den slags opslag fra sin side.

»Vi kan ikke undgå det. Det er jo et udtryk for, hvor frustrerede og pressede folk er. Der må man nogle gange tage alle midler i brug. Men vi er altså ikke ude efter sagsbehandlerne, det er deres ledelse og politikerne. Vi kæmper jo også for at gøre deres arbejdsplads bedre. Og det ved de godt!« siger Kim Bach Madsen.

Det samme siger han til en sagsbehandler, der kommer ud og snakker med ham. »Det ved jeg godt Kim,« siger vedkommende, mens de ryger en smøg.

– Hvorfor skyder I på jobcenteret i stedet for at holde demonstrationerne på Rådhuset og Christiansborg, hvor politikerne laver og forvalter loven?

»Vi har jo prøvet at gå til lovgiverne. De lytter jo ikke til os, men lover bare alt muligt, når der er valgkamp. Derfor bliver vi også nødt til at skabe et pres nedefra. Også på sagsbehandlerne, der sidder med loven. Så de kan sige fra overfor den umenneskelige lov og presse opad. Vi må gå til alle lag.«

Kim mener ikke, man kan forvente, at en gruppe pressede borgere har en strømlinet kommunikationsstrategi med kontrol over alle.

Alligevel mener han, de er i gang med at skrive »Danmarkshistorie«.

»Uden de sociale medier skulle vi lave flyveblade og sætte plakater op, her når man ud til 25.000 med et klik!«

Han siger, at de kun har »venlige hjerter« overfor deres sagsbehandlere, og roser sin egen for at være verdens bedste. Han indrømmer også, at der er en ekstra grund til at råbe foran Lærkevej.

»Hvis vi stod foran Christiansborg, ville vi jo ikke fylde en skid, og de har ferielukket. Det giver da mening at stå her. Og det har jo givet pote!«

Kort efter ligger videoer og opslag fra dagen både på borgmesteren og demonstranternes Facebooksider, hvor debatten fortsætter ufortrødent om dagens resultater og frustration over systemet.

Borgmester: ’Jeg er en lus mellem to negle’

Anna Mee Allerslev har længe forsøgt at få diskussionen om førtidspension til at handle om lovgivningen i stedet for jobcenteret på Lærkevej. Hun gik ligesom resten af De Radikale ind for reformen i 2013.

»Dengang gav man op for tidligt og parkerede folk på førtidspension. Men lovgivningen har ikke levet op til det politiske formål, og fik ikke de nødvendige midler til at sikre, at kommunerne kunne lave de nye dyre ressourceforløb. Desuden blev reglerne gjort for teknisk stramme af embedsmændene. Konsekvensen er, at det er meget svært at give dem, der skal have førtidspension, pensionen hurtigt nok.«

Det fortæller hun fredagen før demonstrationen på sit kontor på rådhuset.

»Jeg er virkelig en lus mellem to negle i denne her sag. Jeg er både uenig med noget af lovgivningen, som jeg mener, er for stram, men jeg er også administrativ leder for en forvaltning, som jeg er forpligtiget til at sørge for, holder loven.«

– Hvorfor er der forskel på København og en række andre kommuner, når lovgivningsrammen er den samme? Betyder det, at de andre kommuner administrerer ulovligt?

»Jeg vil ikke hænge andre kommuner ud, men nogle kommuner lå meget højt på førtidspension før reformen. Vi lå lavt før reformen, og når vi kigger på udviklingen, nærmer de andre kommuner sig også København. Kommunernes forskellige praksis viser også, at lovgivningen er for tvetydig, når kommunerne tolker loven forskelligt.«

I de seneste måneder har hun som borgmester henvist til, at Ankestyrelsen vurderer, at Københavns Kommune holder loven.

»Vi kan se på Ankestyrelsens gennemgang af vores sager, at vi får medhold i vurderingerne, når borgerne får afslag, mens de i få sager slår på, at vi ikke skulle have tildelt førtidspension. Der sker menneskelige fejl, men ikke systemiske fejl.«

– Der er snart kommunalvalg igen, hvor mange på Facebook beskylder dig for at lave videoer og gå ind i hele debatten nu, fordi der er valgkamp. Hvorfor har du ikke gjort det noget før?

»Det er faktuelt forkert, at jeg først er gået ind i det nu. Jeg har hele vejen igennem ment, at lovgivningen blev lavet strammere, end den politiske intention bag forliget var. Jeg oplever, at nogle af dem, der beskylder mig for det, kan spores tilbage til politisk engagement i andre partier. Det er ikke konstruktivt, for vi vil jo det samme. Dem der bare ønsker at ændre deres sag, de går ikke op i politisk mudderkastning. De vil bare have deres sag ændret.«

Serie

Striden på Lærkevej

En kamp om reformer udspiller sig på et jobcenter på Lærkevej i København. Arbejdsløse borgere demonstrerer og protesterer, mens sagsbehandlere og lokalpolitikere tager sig til hovedet over den lovgivning, de er sat til at administrere. Antallet af førtidspensioner er faldet markant som følge af de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Lærkevej er stedet, hvor de politiske hensigter møder virkeligheden.

I denne serie følger Information udviklingen med fokus på Lærkevej og forskellen på tildelingen af førtidspensioner i landets kommuner.

Seneste artikler

 • Socialrådgivere er ikke de udsattes advokater

  14. november 2017
  Kritikere af førtidspensionsreformen ønsker, at sagsbehandlerne gør oprør mod lovgivningens krav. Men som socialrådgiver er jeg ansat til at føre loven ud i virkeligheden. Alt andet ville være vejen til anarki
 • Rigide rammer og alt for mange sager gør det svært at hjælpe udsatte unge ledige

  10. november 2017
  Som socialrådgivere for unge ledige i Københavns Kommune oplever vi, at kvaliteten af samtaler og aktiviteter er underordnet hensynet til, at de unge indkaldes til det lovpligtige antal samtaler og får tilbudt de uddannelsesfremmende aktiviteter, de skal have ifølge loven. Hvornår får vi lov at fokusere på det, der virker?
 • Der er uendeligt langt fra Rådhuset til Københavns jobcentre

  16. oktober 2017
  Chefer i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune har hævet stemmen for at forsvare deres medarbejdere på jobcentrene. Men forsvaret ender som et vidnesbyrd om en ledelse, der ikke kender den virkelighed, borgerne og medarbejderne befinder sig i
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Christiansen

Så har Allerslev tyvstartet valgkampen...........
Intet er helligt !

Dennis Jørgensen, Egon Stich, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Holger Madsen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar

Lovgivningen er selvfølgeligt horribelt.
- Ingen kan dokumentere, at en udvikling er umuligt; at mirakler er udelukket i al fremtid.
- Det er myndigheden (sagsbehandleren) der skal fremskaffe den umulige dokumentation.
- Det er borgeren der ikke kan modtage en afgørelse grundet myndighedens manglende formåen.
Det er en Kafka.
Og så retter man bager for smed!

Men det er også en lokalpolitisk beslutning at give myndighederne mulighed for at træffe afgørelsen på baggrund af den dokumentation det var muligt for myndigheden at frembringe.

Synes så Ankestyrelsen senere i en praksisundersøgelse at der mangler et komma i den foreliggende dokumentation, så bør svaret bare være at den trufne afgørelse var den eneste der gav mening.
Derfor!
En truffen afgørelse skal give mening frem for at være teoretisk uangribeligt.
Det kan en kommunalbestyrelse give sin forvaltning mandat til, både i Københavns, Greve eller Fredensborg og alle andre kommuner.
Husk dette Anne Mette, Liselotte Blix og alle andre kommunalpolitikere.

Søren Kristensen, David Zennaro, Bitten Jensen, Niels Duus Nielsen, Torben Skov, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye, Steffen Gliese, David Adam, Bjarne Andersen, Lise Lotte Rahbek og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

Typisk Radikal politiker - blød budding.
Håber københavnerne tager sagen i ejen hånd ved Kommunalvalget.!

Steffen Gliese, Torben Skov, Eva Schwanenflügel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Rehabiliteringsteamet udtaler, at sagen er kompliceret.
Den er overhovedet ikke kompliceret. Så tunge og alvorlige diagnoser burde have givet hende Ftp, for år tilbage og jeg håber hun får med flere års tilbagevirkende kraft.
Men måske er diagnoserne så tunge, at de tungnemme ikke forstår det.

Anders Graae, David Zennaro, Jacob Lorensen, Bitten Jensen, Werner Gass, Marian Christensen, Ann Thomsen, Torben Skov, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye, Steffen Gliese, David Adam, Bjarne Andersen, Kim Houmøller, Holger Madsen, Viggo Okholm og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
lone bording

220 sager pr medarbejder - sagsbehandlere der på Lærkevej lige så ofte har uddannelse som frisør eller sælger som socialrådgiver - Anna Mee ved vel godt at sagsbehandlingen på Lærkevej er regelstyret af et helt regiment jurister og derfor ulovlig i forhold til en lovgivning der kræver individuel helhedsorienteret faglig vurdering af den enkelte sagsbehandler - et fagligt skøn på hele sagens grundlag - også selvom der foreligger 34 forskellige soeciallægeerklæringer og lige så mange ikke gennemførte sengepraktikker - Kæbenhavn er kørt af spiret når det gælder ansvaret for Beskæftigelseslovgivning og sociallovgivning - der er både et politisk ig et forvaltningsmæssigt ansvar at placere - skift ledelsen ud -

David Zennaro, Bitten Jensen, Anne Mette Jørgensen, Marian Christensen, Ann Thomsen, Helle Bovenius, Torben Skov, David Adam, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye, Steffen Gliese og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Anna Mee Allerslev forsøger i bedste stil at redde sin politiske rov. Hun er en del af problemet og bør derfor ryge ud ved kommunalvalget.

Ebbe Pedersen, Flemming Berger, Arne Lund, Bitten Jensen, Anne Mette Jørgensen, Marian Christensen, Egon Stich, Torben Skov, Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Kan man næsten få et bedre billede af hvorfor ubi er vejen frem. Vi har en horde af offentlige ansatte hvis job det er at stresse og holde syge mennesker i en situation hvor de bare bliver mere syge.
Med ubi kunne disse mennesker få ro, kunne måske få det lidt bedre, i det mindste psykisk.
Og en stor gruppe offentlige ansatte kunne begynde at bidrage positivt til samfundet...

//Jesper

Steffen Gliese, Per Torbensen, Torben Bruhn Andersen, Marian Christensen, Helle Bovenius, Arne Albatros Olsen, Slettet Bruger, Ebbe Overbye, Ken Sass og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Slettet Bruger

Det var surrealistisk at læse om legofigurerne for hver enkelt udsatte borger. Tænk hvis nogen gjorde noget tilsvarende jubelidiotisk ud fra en jeg alene vide tankegang. Altså sendte alle teknokraterne på udsigtsløs kontanthjælp og fejrede den enkelte fritstillede med figurer af Barbi og Kent på en sandstrand.

Steffen Gliese, David Zennaro, Anne Mette Jørgensen, Marian Christensen, Gustav Alexander og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Anna Mee må ryge i svinget ved kommunalvalget - ellers er der ikke noget der giver mening!
220 sager pr sagsbehandler, det er hun da ansvarlig for. Og legofigurer, hold nu op, sikken en foragtelig repræsentation af rigtige, levende mennesker!
Jeg håber de får pudset en advokat på Vladimiras sag, for det er helt absurd, at den har pågået i 20 år. Og håber Information følger op på, om Vladimira virkelig også får sin pension.
Mange flere af disse artikler, tak.

Ebbe Pedersen, Steffen Gliese, Dennis Jørgensen, Anne Mette Jørgensen, Torben Bruhn Andersen, Marian Christensen, Ole Christiansen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Jeg havde en tidligere kollega med en sygdom som står på den 'shortliste' over sygdomme der automatisk skal give pension.
Men nej.. han skulle igennem arbejdsprøver m.m.
Det mest latterlige var at manden havde signifikante midler bundet i private pensioner, pensioner han kunne få adgang til hvis han fik pension. Adgangen til disse midler ville betyde, at han røg på mindste mulige pension fra det offentlige. En besparelse på cirka 10.000 kr per måned for det offentlige. Ud over at han så ikke skulle i arbejdsprøvninger og bruge sagsbehandler tid m.m.
Så idiotisk er systemet.......

// Jesper

Anne Mette Jørgensen, Marian Christensen, Kim Houmøller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Det må være en udfordring at være offentlig ansat og i politik for den sag skyld.
Reglerne bliver netop introduceret for at sikre at der ikke er snyd for at tilfredsstille skatteyderne.
Ramaskrig når det ikke tildeles pension.
Ramaskrig når der er tildelt pension og en modtager pludseligt er har en bod på et markede eller er med i en dansekonkurrence.
Udfordringen er at nogle folk snyder. Hvordan kan man deltage i en demonstration for at få pension, men ikke kan passe et (deltids) arbejde?
De offentlige ansatte er belastet at en masse regler for at sikre borgenes rettigheder og pligter - samt for at udgå forargelse.
Ingen tvivl om der er for mange regler.
Muligvis er løsningen en lav borgerløn. Så kan administrationen nedskæres og folk kan passivt efterlades til sig selv.
Udfordringen i samfundet er at alt koster penge. Der er mange krav fra mange mennesker.
Mit udgangspunkt er at de offentlige ansatte vil folk det godt. Og det samme for politikkerne.

Christoffer Pedersen, Marian Christensen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Jeg ved en lærkerede, jeg siger ikke mer.

Martin Madsen

Anna Mee er et usselt menneske. Fuld af foragt for de mennesker hun er borgmester for.

Ebbe Pedersen, Egon Stich, Anne Mette Jørgensen, Ole Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Anna Mee Allerslev (R) og borgmester på området fremstiller sig selv som offer. Hun siger direkte at folketingets tæskehold vil tæske løs på hende (se link), hvis hun giver dem der burde få en førtidspension her i blandt Vladimira Kristensen en pension.... mon ikke borgmesteren skulle være bange for sin plads i byrådet efter kommunegvalget....
- Det eneste der hjælper på alle de politikere som Anna Mee Allerslev, der er mere optaget af deres egen offerrolle til sammenlgning med Vladimira Kristensen, det er at flytte sin stemme til Enhedslisten både i til kommunevalget og folketingsvalget, fordi Anna Mee Allerslev vil blive ved med at være i offerrollen som lus, der ikke magter at sige fra .... men det magter Enhedslisten til gengæld.
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/01-06-2017/1930/anna-mee-allerslev-om-fo...

Egon Stich, Anne Mette Jørgensen, Torben Bruhn Andersen, Ebbe Overbye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

.... Jeg stemmer på Hanne Reintoft næste gang.

Eva Schwanenflügel

Poul, jeg vidste ikke, at Hanne Reintoft stillede op til kommunalvalget? Eller er det en joke?

Poul Sørensen

Eva Schwanenflügel
Det er desværre bare ønsketænkning. Jeg tror dog, at en del scocialdemokratiske væger og måske også mange borgerlige vælgere vil skamme sig over de politikere de har stemt til magten de senste årtier, når man man bringer pensionisternes skytsengel igennem mange årtier på banen....

Eva Schwanenflügel og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
lone bording

Ulovlig sagsbehandlinger er topstyret i København afgørelser om afslag på ydelser med indviklet juristeri uden mening flyder i en lind strøm fra DJØF regimentet i København underskrevet af ufaglærte sagsbehandlere der skiftes ud hver gang en sag starter forfra med nye ulovlige sengepraktikker - I København flytter man syge fra ressourceforløb tilbage til kontanthjælp?!?!?! I stedet for omvendt som DF lovede da de stemte for kontanthjælpsreform - Det hele styret af overdjøfferen den ansvarlige borgmester Anna Mee Allerslev der sidder på borgmesterstolen med DFs stemmer

Eva Schwanenflügel, Bitten Jensen, Anne Mette Jørgensen, Ole Christiansen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Da regeringen i 2011 og 2012 gennemførte reformerne af efterløn, fleksjob og førtidspension, skete det også på baggrund af henstillinger fra EU

EU's Ministerråd kommer i et dokument fra 2011 med henstillinger til Danmark om at "tage yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed, ved at implementere den nyligt besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad at målrette tilskudsordninger (som fleksjobordningen) mod de mest sårbare grupper".

Efterfølgende blev efterlønsreformen gennemført, der blev lavet en reform af førtidspensionen, som gør det stort set umuligt for syge og handicappede under 40 år at få førtidspension, og fleksjobordningen blev drastisk forringet.

De årlige økonomiforhandlinger, som regeringen fører med kommunerne og regionerne, er efter vedtagelse af Budgetloven stort set reduceret til lidt flytten rundt med de enkelte poster indenfor den ramme, der allerede er politisk vedtaget.

Finanspagten blev en del af dansk lovgivning gennem vedtagelse af Budgetloven i 2012. Med budgetloven fastlægger Folketinget hvert år lofterne for kommunernes, regionernes og statens udgifter fire år frem i tiden. Budgetloven er opskriften på en fremskyndet nedsmeltning af velfærd og selvstyre i kommunerne. http://arbejderen.dk/indland/eu-sp%C3%A6nder-ben-velf%C3%A6rd

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Ole Christiansen anbefalede denne kommentar
Ebbe Overbye

Det virker som om EU er blevet til nøjagtig det som modstanderne advarede imod fra starten af. Hen ad vejen en harmonisering af velfærdsydelser og socialpolitik. I det omfang man kan kalde det socialpolitik. Socialpolitkken er jo afløst af arbejdsmarkedspolitkken. Vi er berøvet handlefrihed. Pengepolitikken er ikke en mulighed længere. Jeg har meget svært ved at se noget positivt ved EU.

Flemming Berger, Peter Jensen og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Sikke noget vrøvl med EU.
Lige netop det har intet med EU at gøre.
I sverige har de en helt anden lovgivning og folk kan komme på pension langt tidligere.
Ja, de betaler ca. 100 kr, for at gå til læge.
Til gengæld er der indført regler vedr. tandlægehjælp og man udregner langt mere efter behov og ikke med så stram en styring som her.
Jeg mener der er masser af mangler i EU, men er gøre EU til skurken her er langt over målet og noget vås.
Det er propaganda og intet andet!
Og iøvrigt en afsporing af debatten. I må være politikere jer der skriver det klaphattevås.

Mikkel Kristensen, David Zennaro og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar
Ebbe Overbye

Nej, det er forsøg på at se tingene i et større perspektiv. Det debatten handler om for tiden er hvorvidt Danmark er tvunget til at føle EU's anbefalinger eller ikke.

Men jeg holder gerne bøtte. Da jeg ikke har indsigt nok til at diskutere emnet på et fornuftigt niveau.

Eva Schwanenflügel

EU henstillinger er ikke lig med dekreter, og behøver slet ikke opfølges af love her i landet. PSO afgiften er et godt eksempel, hvor der direkte blev løjet overfor folketinget og borgerne om, at EU 'krævede' at Danmark skulle afskaffe den af Venstre. Det er faktuelt forkert. Istedet hyttede Venstre sine egne 'bæredygtige' landbrugsbaroner, kvotekonger, adelige arvinger, og andre lobbyister.
Hver gang regeringen vil have noget gennemført der er ubehageligt for miljøet eller de fattige, bebrejdes EU. Det er standart spin. Det er blevet et uhyggeligt alibi for enhver dysfunktionel reform.
Anna Mee kan desværre ikke bebrejde EU, da hun og de Radikale længe har gået ind for politikken om austerity, dikteret af Tyskland.

Lise Lotte Rahbek

Ebbe Overbye
Lad venligst være med at holde bøtte.
Dette er ikke et ekspertpanel, selvom jeg er overbevist om, at omfanget af viden og indsigt er stort, når vi lægger faktorerne sammen. Kommentarspalterne på Information har mistet kapaciteter i den tid jeg har deltaget og nye er kommet til. Enighed om hvad der er vigtigt eller relevant kommer vi derimod ikke langt med. Det minder jo om partipolitiske linjesoldater.
Bare fortsæt.

Flemming Berger, Peter Jensen, Eva Schwanenflügel og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ja, det gælder om at dele meninger for at få fornyet indsigt. Hvorfor skal debat altid handle om at give de andre en dukkert med et talshower? Du har fat i essensen, Lise Lotte Rahbek.

Marina Testa Pedersen

Marina Testa Pedersen- Den gang i 70érne, da jeg arbejdede som skolepsykolog og havde det et ret omfattende samarbejde med socialforvaltning, var den enkelte borger et menneske, man lyttede til og de løsninger vi fandt frem til var skrædesyget til den enkelte. Velfærdet var for dem der havde brug for det og alle bidrog til det ved at betale skat, så hjælpen var en ret. Jeg arbejder i privat praksis siden 1984 og udvikling er gået i retning af en meget mindre solidarisk kultur. Systemet tvinger folk til at finde sig i standariserede løsninger, ( for.eks. kan man blivet tvunget til at tage anti depressive medicin eller går til bestemte kursus eller behandlinger, selv om folk er i gang med psykolog behandling. Terapien tager tid, hvis den ikke skal være rent genopdragelse. Hvis man giver folk førtidspension forbedrer man livskvalitetet og gør det muligt at folk kan beskæftige sig, hvis det er muligt , med evt. frivillig arbejde, eller supplerer pensionen med anden arbejde. Folk får det bedre når presset tages væk fra dem og der er muligt at tænke og ønske selv.
privat praktiserende psykolog
Albertslund

Ebbe Pedersen, Bjarne Bisgaard Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Dagens ekstra-blad supplerer jo denne artikel på en næsten klassisk-kynisk måde:

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/borgmesters-fede-fi...

Søren Kristensen

Alle er gode til noget og nogen er bedst til at være på førtidspension, vi skal bare lige finde ud af hvem det er og det kan godt tage lidt tid (lidt, som i uendelig langt tid.) I mellemtiden sparer vi en masse penge og ingen bliver misundelige over at de ikke selv er på førtidspension. På den måde går tiden godt og den tid der går godt kommer, som bekendt, ikke dårligt tilbage.