Læsetid: 4 min.

Biodiversitet og livstilfredshed skal være ny målestok for samfundet, mener Alternativet

Med inspiration fra internationale organisationer og private virksomheder har Alternativet opstillet en plan for, hvad vi skal måle på i stedet for BNP for at afgøre, om det går godt i Danmark. Det skal ses som ’work in progress’, der kan sætte gang i en samtale om en anderledes økonomi, siger partiets formand, Uffe Elbæk
Uffe Elbæk præsenterer i dag de tre bundlinjer, som det danske samfund ifølge Alternativet skal måles på.

Uffe Elbæk præsenterer i dag de tre bundlinjer, som det danske samfund ifølge Alternativet skal måles på.

Carsten Bundgaard

11. august 2017

Når kontanthjælpen bliver mindre, når pensionsalderen bliver højere, og når studerende skal skynde sig med at blive færdige på deres uddannelser, er det, fordi væksten skal op, og BNP skal vokse. Hele samfundet er indrettet efter BNP, og den økonomiske vækst er målet over dem alle, når der laves politik, finanslov og 2020-planer.

Det mener Alternativet med politisk leder Uffe Elbæk i spidsen, som siden stiftelsen af partiet i 2013 har ønsket et opgør med ’vækstparadigmet’.

Og nu har Alternativet så lagt en plan for, præcis hvad der skal måles på i stedet for BNP, hvis det stod til dem: Helbred, affaldsudnyttelse, finansiel stabilitet og 15 andre indikatorer fordelt under tre forskellige overemner, nemlig det grønne, det sociale og det økonomiske.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Se om du er enig…

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Mai Groser
  • Niels Nielsen
  • David Zennaro
  • Poul Solrart Sørensen
  • Kristen Carsten Munk
  • Ejvind Larsen
  • Peter Jessen
  • Niels Jensen
  • Steffen Gliese
Mai Groser, Niels Nielsen, David Zennaro, Poul Solrart Sørensen, Kristen Carsten Munk, Ejvind Larsen, Peter Jessen, Niels Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne artikel

Kommentarer

Alternativet er inde på det helt rigtige! Det er jo BNP og vækstmålsætninger som, hvis de står alene, skaber klimakatastrofer, finanskriser, krige og flygtningestrømme. Derfor er det godt at økonomiske målsætninger fortrænges så de grønne og sociale mål ligestilles hermed!

Vibeke Hansen, Karin Hansen, Mads Berg, Niels Jensen, Anders Barfod, Kjeld Jensen, Anna Sørensen, Ejvind Larsen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

Jeg bliver helt vemodig og tænker tilbage på forskeren Søren Ventegodt der jonglerede med sammenhængen mellem "Livskvalitet" og "HaDetGodtHed". Han fik penge fra 3 kvindelige ministre - førend det begyndte at gå ned af bakke med anklager om sexmisbrug og en frataget lægeautorisation. Gad vide om det er disse spor der skræmmer, siden Alternativet introducerer det banebrydende "Livstilfredshed", eller er det bare spindoktoren der har skrevet forkert?

Poul Solrart Sørensen

Der er ingen tvivl om at alternativet kan bruge hovedet, men hvorfor i alverden vil de have de forskellige plutokrater til at samarbejde om det modsatte at det, som alternativet står for!!!

Personligt har jeg altid målt min succes på om Mærsk, Lego og Novo nordisk igen slår deres egen indtjenings rekord, det har bare altid ligget i luften, at vi skal tilfredse hvis de rigere bliver rigere - socialplutokraitet DR og tv2 har ikke levet forgæves .... IRONISK
Jeg måler mig selvfølgelig også på de kongelige ægteskaber og hvorvidt jeg syntes, at der var færre eller flere på Amalienborg slotsplads på dronningens fødselsdag - godt samtale emne at bringe op.....IRONISK
Det er klart at alle haveejere skeler til om de har fået fordelt deres roundup og kunstgødning bedre end naboen - nogen skal jo være de bedste med giftsprøjten eller havd! .... IRONISK

Poul Solrart Sørensen

PS Jeg vil håbe alternativet tager godt kig på vores skole og kommer med nogen alternative ideer. Jeg så gerne at man isolerede nogen fag og indlæringsmetoder der fremmer de kreative evner hos de unge. Lad os få fundet ud af hvad der kan sætte den kreative procces igang hos de unge og lad os få det sidestillet med diktat og matematik. Jeg vil her tro at lære og tegne vil ligge ved roden af meget kreativ udfoldelse. Vores hjerne lære nemt via billeder som hjernen omsætter og har måske noget at gøre med at de fleste børn elsker at tegne ....det lige indtil nogen voksne, der ikke selv forstår perspektiv og forshortning begynder og skulle lære det fra sig....heldigvis har vi nu youtupe så alle kan lære det selv ens formningslære ikke rigtigt har begrebet det....tsk

Jeg synes, at det lidt ligner de andre forslag fra Alternativet - kritik af det bestående - hvilket er fuldt forståeligt. Forslag om anderledes, somme tider meget anderledes løsninger...
Som dog ikke kan gennemføres praktisk eller andet - men meget spændende.

Henrik Brøndum

@Anne Eriksen

Lige præcis, og derfor skulle Alternativet holde deres dagdrømme til en grøftekant i stedet for at forstyrre den politiske proces.

Lars Bækgaard

Det økonomiske system vil fortsætte sin destruktive kurs, uanset om vi måler BNP eller ej.
Der er behov for forandringer, der kan ændre kursen.
Mine forslag er:
1. Fællesskabets ejendomsret til naturgrundlaget skal sikres.
Der skal indføres afgift på forbrug af naturressourcer. Der skal indføres en lejeafgift på al jord (fuld grundskyld). Dette vil nedsætte det samlede lånebehov markant. Ingen vil kunne tjene penge på spekulation i jordens beliggenhedsværdi. En væsentlig årsag til ulighed og kriser vil være fjernet.
2. Fællesskabet skal have ret til at udstede nye penge.
Bankerne fratages retten til at udstede nye penge. Fællesskabet udsteder og sætter nye penge i omløb. Bankerne vil ikke længere kunne tjene penge på booste den samlede gæld ved at udlåne penge, som de ikke har.
3. Intellektuel ejendomsret skal afskaffes (eller markant reduceres).
Patenter, ophavsrettigheder mm. skal afskaffes eller reduceres markant. Al viden bør være fri og tilgængelig for alle. Forskningsområder med langsigtede investeringer (fx dele af sundhedsområdet) finansieres af fællesskabet.
4. Alle skal have ret til ubetinget basisindkomst. Alle har ret til en eksistens, og ingen skal være nødt til at arbejde for andre for at sikre sin overlevelse. Konkurrencen om personlig overlevelse vil være standset, og ingen vil kunne berige sig på anders behov for overlevelse.

Peter Jessen, Niels Jensen, Søren Fosberg, Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen og Leo Nygaard anbefalede denne kommentar

Hvor længe kan Alternativet undgå at acceptere og beskrive et skatteprincip, der tager sit udgangspunkt i partiets egen erklærede grønne politik ?

Lars Bækgaard, Søren Fosberg og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Analysen er på lange stræk rigtig, men konklusionerne/løsningerne, hmmm...
Der er under alle omstændigheder en oplagt fare for at falde i den autoritære grøft.

Peter Sterling

Ironisk nok kommer Alternativet ikke nærmere deres mål pga. de Radikale, som også har mange smukke meninger, men som i deres politik smadrer det sociale. 85 % af folketingsmedlemmerne er nedskærings-narkomaner; de er enige om at bunden af Danmark skal betale for krisen som finansverdenen sammen med politikerne skabte. Herhjemme ser vi summen af de neoliberalistiske politikere danne fælles front imod underklassen.

Tilbage står vi som et af de lykkeligste lande i verden - sandheden er nok snarere at vi har et af de rigeste og mest stabile økosystemer i verden - her kan Alternativet så sole sig, og få en nem sejr. En ud af tre er ikke dårlig i politik, hvis man har 9 domesticerede mandater, men tak for indsatsen, tak og tak for det. Men der skal helt andre typer til for at gøre en forskel i politik i dag.

Det tager desuden mere end 4 års regeringsperiode bare at erstatte de anti-sociale ledere som er indsat overalt i de sociale institutioner, hvordan vil Alternativet f.eks. rydde op i Finansministeriets udemokratiske indblanding på det sociale område? Samtlige medier er inficerede med virksomheds-mantra; arbejde og vækst er eneste alternativ, hvilken kur er der for denne sygdom?

Både S, SF og R stemmer for mere ulighed, samtidigt er S og DF ens på udlændingeområdet, bla. derfor eksploderer uligheden i disse år, hundrede tusinde i bunden af samfundet har fået fjernet livsgrundlaget. Regeringen har indsat Cepos som en del af vismændene, det er tydeligt at Danmark er blottet for visdom, de andre medlemmer af den klub har ikke protesteret, sikkert fordi de tjener fedt på den post. Cepos kritiserer den måde, man bruger milliarder af kroner på i de sociale boligbyggerier. De rige betaler lobbyfirmaer trecifrede millionbeløb for at føre krig imod velfærdsstaten.

Mht. miljøet er mammon gud, alt og alle er underordnede finansverdenen og virksomhederne, som lider af grådighedsstress. De danske politikere har formået at monopolisere den politiske dagsorden til fordel for virksomhederne, landbruget, og en privilegeret klasse. Hvor mange penge er der i lobbyfirmaer herhjemme, hvor aktive højtbetalte spindoktorer placerer artikler i medierne udelukket med det formål at omgå demokratiet? Dansk politik ejes efterhånden af dem som byder højst, Danmarks rigeste familievirksomheder betaler for at lobbyfirmaer fører krig imod demokratiet, og festlighederne fortsætter på 1. klasse.

Peter Jessen, Anne Eriksen, Flemming Berger og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Bhutan har de sidste 20 år baseret deres "økonomi" På optimering af deres såkaldte Gross National Happiness (GNH) - lige som vi forsøger at optimere vores BNP.

GNH er baseret på vurdering af tilstanden i et antal kerneområder af betydning for befolkningen kollektive situation - eller lykke (I buddhismen er lykke et centralt begreb og tilværelsens mål. Man kan ikke stræbe direkte efter lykke men kun opnå lykke ved at gøre andre lykkelige). Man måler på parametre som lighed, sundhed, uddannelse, social tryghed, lighed for loven, miljø, biodiversitet, osv med det formål at kunne arbejde i retning af maksimal lykke i befolkningen.

Mon det ikke er det Alternativet har skelet til? Men måske har de glemt at se på hvad der i virkeligheden sker I Bhutan. Her har man i årevis praktiseret forfølgelse og fordrivelse af egne borgere, dvs en hinduistisk befolkningsgruppe som stammer fra nabolandet Nepal. Bhutan er et eksempel, i lighed med Myanmar, på at buddhister ike nødvendigvis praktiserer deres religions ikke vold og pacifisme. Mht til GNH, så.lyder det godt men er svært at praktisere fordi mange af parametrene ikke kan kvantificeres og derfor måles. Kombineret med at landet er et enevældigt kongedømme er det et udmærket antidemokratisk værktøj til undertrykkelse og magtudøvelse.

Jeg ved ikke hvad Alternativet præcist har tankerne men jeg ville foretrække at partiet søgte at etablere et markedssystem hvor de såkaldte eksterne omkostninger, i første række forurening, internaliseres og bliver reflekteret i markedspriserne ved hjælp af afgifter på f.eks. udledning af fossilt kulstof således at vi går er økonomisk system hvor det koster at forurene og kan betale sig ikke at forurene. Det må være den centrale forudsætning for at udvikle et bæredygtigt (=lykkeligt?) samfund.

Mht til sundhed, undervisning, social tryghed, uafhængige domstole, ytringsfrihed osv, så er disse begreber all en del af velfærdsstaten baseret på borgerlige rettigheder og behøver ikke blive optaget i et teknokratisk, vagt og populistisk økonomisk begreb som lykke.

Anne Eriksen, Flemming Berger, Michael Friis, Leo Nygaard og Henrik Brøndum anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

@Søren Fosberg

Lige præcis, bivirkningerne af denne type tankegang er meget skadelige. Allerede påpeget i 1975 som øko-fascisme af Andre Gorz, men sådanne tørre teoretikere er næppe relevant i blandt følelsernes politikere.

Jens Winther, Anne Eriksen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Bhutan lever af vandkraft og buddhistisk lykke.
Desværre har vi ingen vandkraft (ud over Tange og Mølleåen).
Og vores lykke er nok så indbildt.
Alligevel er emnerne og idéen om at måle livskvalitet på en ny måde meget interessant.

Vi kan i ligeså høj grad føle og mærke livets fylde, bare ved at lægge os ned og høre græsset gro.
Vi har rigelige kræfter til at ernære os sundt og fornuftigt, og vi kan glædes ved hinandens tilstedeværelse. Hvad ønsker vi mere?

Trond Meiring

Har Information tænkt sig, kun at bruge dårlige billeder af, og ord om, Elbæk & co?
Skal det vare frem til kommunevalget, eller er det en mer langsigtet kampagne?

Trond Meiring

MKN,
Jeg vil ha' sodavand, med appelsinsmag, isvaffel med kugler og guf, kanelsnegle med chokolade og så masser af ind-i-helvedes stærk kaffe, med fløde, tak. En helaften i biffen, restaurant, casino, bordel og taxa. Og så vil jeg gerne abonnere på Anders And. Forresten, så kan jeg sikkert godt klare mig foruden sodavandet, for en gangs skyld.

Michael Kongstad Nielsen

Trond, - desværre, der er udsolgt på alle hylder af det der. Du kan få en pose livsglæde og et pænt billede af Uffe.