Analyse
Læsetid: 3 min.

Burka kan godt forbydes – men er det foreneligt med et liberalt demokrati?

Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?
Menneskerettighedsdomstolen har godkendt, at burka, niqab og anden ansigtstildækning kan forbydes, sådan som flere partier længe har ønsket. Men fører det reelt til en slags flertalstyranni, som et mindretal af dommerne i Strasbourg mente?

Jacob Ehrbahn

Indland
26. august 2017

Endnu en gang forsøger De Konservative at samle et flertal i Folketinget for et ’burkaforbud’ – eller rettere et forbud mod ansigtsdækkende beklædning som burka og niqab.

Partiet lancerede et lignende forslag i 2009, men dengang blev det skudt ned, blandt andet med henvisning til, at et burkaforbud ville stride imod grundlovens og menneskerettighedskonventionens bestemmelser om religionsfrihed. Forslaget var dengang alene rettet mod burka og niqab, ikke mod andre former for tildækning i det offentlige rum.

Siden dengang er et forbud mod at bære ansigtsdækkende beklædning som burka og niqab i det offentlige rum blevet indført i Frankrig, Belgien og Østrig.

Og hvad vigtigere er: Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har først i 2014 og siden i 2017 fastslået, at hverken det franske tildækningsforbud eller det tilsvarende belgiske forbud er i strid med konventionens bestemmelser om religionsfrihed og retten til et privatliv. Sagerne var indbragt for domstolen af muslimske kvinder, som efter eget udsagn af religiøse og personlige grunde selv havde valgt at gå tildækket.

Med sin godkendelse af tildækningsforbuddet har menneskerettighedsdomstolen accepteret den begrundelse, som Frankrig og Belgien har givet for forbuddet: At det i et åbent og demokratisk samfund er essentielt for det indbyrdes ’samliv’, at man kan se hinanden i det offentlige rum. Frem for alt er domstolens godkendelse dog baseret på tilbageholdenhed: At der på dette følsomme område må overlades de nationale politikere en betydelig skønsfrihed, fordi indførelse af et tildækningsforbud grundlæggende er et nationalt, værdimæssigt valg.

Generelt forbud

Med godkendelsen fra Strasbourg synes vejen banet for, at også et dansk tildækningsforbud kan passere igennem menneskerettighedsdomstolens kontrol. Godt nok er der forskel på religionens rolle i Danmark og i Frankrig og Belgien. I Frankrig og Belgien holdes stat og religion grundlæggende adskilt og religiøse manifestationer har derfor ikke samme naturlige plads i det offentlige rum som i Danmark, hvor vi har en officiel statsreligion og et offentligt rum fuld af religiøse symboler.

Men på trods af forskellene er det efter min vurdering nærliggende – i lyset af den generelle måde, menneskerettighedsdomstolen har udtalt sig – at også et dansk tildækningsforbud ville blive godkendt i Strasbourg. Det forudsætter dog, at også et dansk forbud formuleres som et generelt tildækningsforbud, der er religiøst neutralt, frem for et forbud alene målrettet burka og niqab.

Noget tilsvarende gælder forholdet til grundloven. Vores grundlov beskytter ikke retten til et privatliv, men den beskytter enhvers frihed til at praktisere sin religion, også gennem overholdelse af religiøse skikke så som en særlig beklædning. Eneste begrænsning er hensynet til ’sædeligheden og den offentlige orden’. Et målrettet burka- og niqabforbud ville næppe kunne bestå denne test.

Men det er noget andet med et generelt tildækningsforbud. Det følger nemlig af grundloven, at man ikke med henvisning til sin religiøse overbevisning kan »unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt«. Man kan med andre ord ikke af religiøse grunde blive fritaget for at opfylde den almindelige, religiøst neutrale lovgivning.

Heller ikke grundloven synes således at stå i vejen for et generelt formuleret tildækningsforbud – uanset at forbuddet særligt måtte være motiveret af ønsket om at fjerne burkaer og niqaber fra det offentlige rum.

Liberalt?

Summa summarum: Som grundloven er formuleret, og som menneskerettighedskonventionen i lignende sager er blevet udlagt af domstolen i Strasbourg, synes der ikke at være retlige hindringer for et dansk tildækningsforbud.

Noget andet er så, om man mener, at et sådant forbud stemmer godt overens med et liberalt demokratis principper. Det var der ikke fuld enighed om i menneskerettighedsdomstolen. Mens flertallet – om end tøvende og uden begejstring – accepterede tildækningsforbuddet, kritiserede dommerne fra bl.a. Tyskland, Sverige og Island tildækningsforbud for at være fundamentalt uforenelige med de principper om frihed, tolerance og mangfoldighed, som konventionen bygger på.

De kunne ikke se den tvingende begrundelse for dette indgreb i religionsfriheden og privatlivet, da tildækning ikke skader nogen. Ifølge disse dommere er det ikke et legitimt krav i et demokratisk samfund, at vi allesammen skal kunne se hinanden i øjnene hele tiden – for hvad så med folk med pandehår, solbriller osv.?

Tværtimod må det respekteres i et liberalt samfund, at den enkelte kan vælge at være en ’outsider’. Ifølge disse dommere er tildækningsforbuddet reelt udtryk for en slags flertalstyranni, hvor majoriteten i samfundet påtvinger et mindretal sine egne normer for, hvordan alle bør opføre sig – en logik, der ikke nødvendigvis stopper ved regler for beklædning i det offentlige rum.

Jens Elo Rytter er professor i forfatningsret på Københavns Universitet og bidrager med analyser og kommentarer i Information

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Burka mig her og burka mig der.
Burka en beklædning der signalerer undertrykkelse.
Et symbol på undertrykkelse.
Andre symboler accepterer vi ikke så hvorfor skal vi være liberale og demokratiske når det gælder burka?

Mona Blenstrup, June Pedersen, Arne Hornborg, Torben K L Jensen, Michael Hullevad, Jørn Andersen, Vasili Frang, Henrik Andersen, Christoffer Pedersen, Jan Kauffmann, Per Torbensen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar

"Andre symboler accepterer vi ikke så hvorfor skal vi være liberale og demokratiske når det gælder burka?"

At acceptere en ideologi der betyder underkastelse er vel også at skaffe den ideologi vi har sat i højsædet, demokrati, en modspiller vi ikke har behov for. Ligesom der er andre ideologier vi heller ikke accepterer her i landet. Enevælde, militærdiktatur, teokrati osv.

Anders Barfod, Michael Hullevad, Vasili Frang, Jan Kauffmann, Peter Hansen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
Mikkel Kristensen

Tyrkiet har haft forbud // desværre smitter det her burka syndrom de helt forkerte steder (vollsmose osv) så vi bliver desværre nødt til at gøre noget mens vi kan stoppe det...

Mona Blenstrup, Per Torbensen, Arne Hornborg, Henrik Andersen, Jan Kauffmann og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvad med også at forbyde lyserødt til små piger - når "vi" nu er i gang med det kvindeundertrykkende????
Kan "vi" ikke blive for latterlige - forbud mod store hatte, tørklæder, kraver , solbriller osv.der dækker ansigtet - ja forbuds listen kan blive lang - Det vil måske blive lettere at skrive en liste på hvad Folketinget vil tillade. Så kommer næste spørgsmål hvor stor skal straffen være for at gå med en stor hat . Hvis fængselsstraf vil det ikke blive en dyr "fornøjelse" for samfundet.

Young-suk No, Ole Frank, olivier goulin, Mikkel Kristensen, Johnny Winther Ronnenberg, Steffen Gliese, Flemming Berger, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Vibeke Hansen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg er ret overbevist om, at mænd i jakkesæt hører til den befolkningsgruppe, der har skabt mest ulykke, nød, død og destruktion. Langt, langt mere end mænd og kvinder i andre beklædningsformer. Jeg bryder mig ikke om at generalisere, men vi er nødt til at kunne snakke bramfrit om tingene i et demokrati. Min erfaring med mænd i jakkesæt er generelt elendig. De er efter min mening farlige. Ikke allesammen, men mange. Man kan ikke vide, om der bag klædningsstykkerne gemmer sig en forbryder.

Jakkesæt bør forbydes. Slips kan lige gå an, men nok ikke i offentlige embeder. Det handler om tillid og tryghed.

Ole Frank, olivier goulin, Frede Dauer, Hanne Ribens, Ole Christiansen, ingemaje lange, Steffen Gliese, Troels Ken Pedersen, Nis Jørgensen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Tue Romanow, Alvin Jensen, Anders Reinholdt, Anker Nielsen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Carsten Munk, Nils Frier, Hans Ingolfsdottir og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Niqab og burka skal selvfølgelig forbydes - burde være forbudt forlængst.
Der er tale om belklædning med ekstreme sociale og praktiske begrænsninger, som ingen kvinde tager frivilligt på.
Det kan måske virke latterligt at skulle forbyde beklædning el.lign, men er desværre nødvendig beskyttelse af kvinder fra bestemte kulturer, der gennem grov religiøs socialisering insisterer på at fastholde nogle ekstremt diskriminerende kønopdelinger.
Det burde ikke være til diskussion i et civiliseret samfund.

June Pedersen, Arne Hornborg, Torben K L Jensen, ingemaje lange, Hans Aagaard, Kim Houmøller, Michael Hullevad, Jørn Andersen, Mads Kjærgård, John Poulsen, Henrik Andersen, Christoffer Pedersen, Jan Kauffmann, Per Torbensen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Toke Andersen
Er beklædningsforbud demokratisk???
Hvordan ved du og andre at kvinderne - de få kvinder hvis nogen - er blevet tvunget til at gå sådan klædt?? Og hvis de er, vil de så bare ikke blive i hjemmet og undertrykkelsen vil blive mere udbredt.

Er Danmark ikke i stedet ved at gøre sig selv til en politistat med forbud og påbud om dit og dat?

Ole Frank, Niels Borre, Johnny Winther Ronnenberg, Nille Torsen, Steffen Gliese, Flemming Berger, Tue Romanow, Alvin Jensen, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Carsten Munk og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

"Jeg har aldrig set en af disse spøgelser her i min by"

Jeg ser mange af dem

Kim Houmøller, Per Torbensen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Dorte Sørensen
Danmark ER en politistat med forbud og påbud om dit og dat - det er lang tid siden vi overskred grænsen for statslige indgreb i den personlige frihed, der skiller civiliserede samfund fra de autoritative.
Vi forklarer disse indgreb med begreber som sundhed, tryghed og sammenhængskraft, men det er ren og skær fascisme, uanset.
I det perspektiv udgør et forbud mod bestemt diskriminerende beklædning, med så ekstreme sociale og praktiske begrænsninger ikke et problem. Faktisk vil et sådan forbud være væsentligt bedre begrundet end mange af de andre indgreb, vi allerede har accepteret, stort set uden protest.

Og til sidst: Nej, ingen tager frivilligt niqab eller burka på. Men systematisk indoktrinering fra tidlig barndom, som uden tvivl er udbredt i disse miljøer, kan efterlade enkelte med det indtryk at de selv har valgt.

Toke Andersen

Hans Larsen,
Du har ret. Empirien indikerer at jakkesæt og slips har betydelig negativ virkning på de stakler der har dem på, og hvis folk blev tvunget til at gå i så grimt tøj, ville det være rimeligt også at beskytte dem, fx ved lov.
Men den tvang findes jo ikke rigtigt. Jeg har fx kun haft jakkesæt på 6 gange i mit liv, alle gange til bryllup, jeg sagtens kunne have meldt afbud til.

Vibeke Hansen

Der er noget rigtigt i at beskrive et eventuelt forbud som flertalstyrani. Ikke kun de muslimske kvinder må se sig overhørt, men med nutidens retorik finder jeg, at det ofte også er sådan, at det er blevet svært at have en anden mening end højrefløjen. Et forsvar af frihedsrettighederne og demokratiet fra før nogen redefinerede det, er nu blevet til en godkendelse af kvinders undertrykkelse, ghettodannelse og ligegyldighed overfor danske værdier. De mange beskidte kommentarer, der ofte indeholder begreber som landsskadelige, røde lejesvende og lignende, holder rigtig mange væk fra den debat, der kunne have været konstruktiv, men nu blot bliver en slags massespykose.

Hvis der skal indføres burka/niqab forbud, må logikken vel være, at så skal Islam også forbydes. Det vil sige, vi skal ikke længere anerkende islam som religion og dermed heller ikke tilskudsberettiget,

Man kan måske forlange, at ansigtet er åbent, ligesom vores egne nonner har det. Dem har vi vel ikke tænkt at forbyde, de sidste få, der er tilbage. Vi har jo tradition for, at det kun er præster og nonner, der tillades religiøs beklædning - udover kors, kalotter og lignende. I teorien er en tro, hvor et helt køn er rubriceret som "guds tjenere" jo uforeneligt med den religionsudøvelse, vores demokrati støtter, så måske var det muligt at fratage islam etiketten religion, lige såvel som asa-troen for nyligt blev godkendt. Vi må snart beslutte os til, om vi ønsker at være et demokrati eller ej, og handle efter det og ikke tilfældige folkestemninger.
Det er betænkeligt - synes jeg - at demokratiskredet er kommet så langt, at der ikke engang er nogen, der oponerer imod den konsensus der er, om at muslimske kvinder med et snuptag bliver fri individer, når der kommer et forbud. Ingen funderer over, om burkaen ikke netop er friheden for enkelte kvinder, der måske fremover ikke må gå ud længere. Muslimske tyranner falder tilsyneladende ned som ligestillingsforkæmpere sammen med, at sløret falder.
Kunne vi ikke for en gangs skyld bruge fornuften, og holde en følelsespause, inden det går helt i selsving og vi forbyder hvad som helst.

Ole Frank, Kenneth Jacobsen, Anne Berry, Steffen Gliese, Flemming Berger, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Tilbage i 2010, da debatten sidst rasede, mest på foranledning af Naser Khader, blev der lavet en undersøgelse af Københavns Universitet, der dels viste at der kun var ganske få kvinder i Danmark der bar burka eller niqab, dels at omkring halvdelen af de pågældende kvinder var danskfødte konvertitter, der altså ved en bevidst handling er konverteret til islam som voksne.

At de skulle have været udsat for systematisk indoktrinering fra tidlig barndom, som Toke Andersen anfører 11:39, lyder derfor ikke specielt sandsynligt. Der er vel næppe nogen grund til at antage, at forholdene skulle have ændret sig fundamentalt siden 2010.

Ole Frank, olivier goulin, Johnny Winther Ronnenberg, Nille Torsen, Dorte Sørensen, Steffen Gliese, Nis Jørgensen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Tue Romanow, Alvin Jensen, Anders Reinholdt, Hans Ingolfsdottir, Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Konvertitter udgør en gruppe for sig, med langt mere kompleks og diffus motivation.
At niqab og nurka er meget lidt udbredt er selvfølgeligt glædeligt, men dog ikke en undskyldning for at svigte den lille gruppe der fortsat er underlagt disse ekstreme bånd.

Som jeg allerede har skitseret, er forbud en yderst primitiv og nærig måde at påvirke privat adfærd. Der findes langt bedre og mere effektive metoder, der både fremmer informeret stillingtagen og ansvar, men de koster både tid og penge, som vi demokratisk har besluttet er bedre brugt på skattelettelser, vanvittige infrastrukturprojekter og krigseventyr i de varme lande.

Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Burka har jeg aldrig set i København, men niqab ser jeg mange af når jeg går eller cykler gennem Nørrebro eller køber ind samme sted. Selvfølgelig må folk klæde sig som de vil, men hvis de ikke kan tage et arbejde fordi deres dresskode forbyder dem det ja så må den offentlige understøttelse naturligvis ryge sig en tur.

Anker Nielsen

Jeg går ind for frihed til alle, til at gå klædt som de vil!

olivier goulin, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Hans Larsen, Flemming Berger og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Tove Elsebeth Dan

Lad os antage at ozonlaget bliver nedbrudt så meget, at det bliver usundt at opholde sig udendørs, med mindre man beskytter mod solen skadelige stråler. Dårlig ide med et burka-forbud!

Eva Schwanenflügel, Nille Torsen, Steffen Gliese, Nils Frier, Alvin Jensen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar

"Burka kan godt forbydes – men er det foreneligt med et liberalt demokrati?"

Spørgsmålet er forkert formuleret. Spørgsmålet er om islam, med sin egen fastlåste lovgivning inden for bank, familie, arveret, domstole, strafferet, opdragelse, ligeværd med andre osv er foreneligt med et liberalt demokrati.

Hans Aagaard, Michael Hullevad, Claus Schmidt og John Poulsen anbefalede denne kommentar
Claus Schmidt

Hvis man spørger manden til en burka bærer, om demokrati, og dansk ret står over islam, hvad mon svaret vil være?

Er islam foreneligt med et liberalt demokrati, spørger Niels Bøjden. Og ja, det er det da. For Mohammed har nemlig selv sagt, at muslimer skal følge lovene i det land, som muslimer bosætter sig i - om det er mere eller mindre frivilligt.

Og islam har kun en retning som mener at spørgsmål om lovgivning vedr. f.eks. familie, arveret, domstole mm. og mv. er fastlåst: den wahabistiske retning - som kommer fra det land som Vesten er allieret med: Saudi-Arabien. Andre retninger indenfor islam forsøger sat fortolke islam på en måde, så den passer til livet i Vesten.

Og hvad er egentligt et liberalt demokrati? er det et demokrati som det franske, hvor man har en præsident, Macron, der opfører sig som han er Ludvig den 14., altså en Solkonge, og ikke en præsident, og hvor den franske forfatning giver Præsidenten, uanset, hvem det er næsten diktarisk magt! Eller er det et demokrati som det tyske, som det spanske, som det svenske eller som det danske.

Og må jeg dertil minde om, at især i USA er der store klynger af fundamentalistiske evangeliske kristne, der mener, at abort skal være ulovligt, at kvinder ikke er ligestillede med mænd, af biologiske grunde, og fordi det står i Bibelen samt at der en den klynger her, i blandt de højrekristne i USA, der simpelthen mener, at det Gamle Testamentes straffe skal indføres som straffelov i USA!

ps: En skole i USA har lige forbudt en dreng at gå i skole, fordi i USA skal drenge have kort hår - ikke langt hår!

Niels Duus Nielsen, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@ Toke Andersen - og andre.

Alle undersøgelser tyder på, og viser, at (de fleste) kvinder, der indenfor islam, bærer niqab, er danske konvertitter fra kristendommen til islam. Således er det at gå med niqab noget, som de selv har valgt - og aldeles ikke noget, som nogen (mænd) har påduttet dem, eller tvunget dem til at gå med! Og de kvinder, der vælger at gå med niqab (eller burka) mener så også, at det i fuld overensstemmelse med islams traditioner, er manden, der skal og bør forsørge dem - og evt. børn.

Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

"For Mohammed har nemlig selv sagt, at muslimer skal følge lovene i det land, som muslimer bosætter sig i - om det er mere eller mindre frivilligt. "

Det er sådan noget man siger til mindre begavede børn. Til alle andre siger man : Du skal leve på den måde du finder rigtig.

Claus Schmidt

Nils Bøjden
Den Mohammed du refererer til, er det din grønthandler, eller er du troende?

Naturligvis skal vi have et burka forbud i Danmark, for eller går vi jo i virkeligheden "Burkanistans" ærinde over overfor alle disse kvinder, - og samtidig svigter vi alle de idealer herhjemme for disse kvinder, - idealer som vi sendte vore soldater ud for at kæmpe for i det fremmede, hvor de både døde og blev lemlæstet for disse idealer.

Idealer var, hvis nogen ellers husker dem: "frihed, lighed, ret til lærdom uanset køn, ret til at være menneske uden begrænsning, retten til at være en person åbenlyst overfor andre".

Man spytter på alle disse fine løgnagtige idealer, på de soldater blev dræbt og lemlæstet herfor, ved ikke at udstede et burka forbud i Danmark.

Trond Meiring

Adidas-kasketter og langskyggede, gule og blå baseball-caps kan godt forbydes, men er det egentlig så vigtigt?

Randi Christiansen

Må man nu ikke engang iføre sig et telt, når man går ud? Hvorfor? Er det for at sorte slyngel ikke skal kunne gemme sig i mængden?

Trond Meiring

En svensker skulle rejse med flyver til Mallorca, men blev nægtet at bringe sin elefant med ind i flyvemaskinen (altså kabinen, ikke selve maskinen.) Han gik så væk et smut, og kom tilbage med sin elefant i bånd og et smørrebrød under hver fod. Da flyvertinden stadig ikke ville lade ham tage elefanten med ind, sagde han, "Hvad fanden rager det Dem, hvad andre folk har på sin mad?"

Niels Duus Nielsen, Johnny Winther Ronnenberg, Poul Sørensen og Claus Schmidt anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Nu er det i sagens natur ikke lige til at se om niqabbæreren er en konvertit eller ikke, men selvfølgelig må alle gå som klædt som de vil. Alligevel har vi jo et forbud mod maskering, et forbud som vist ikke håndhæves i særlig grad, men jo i alle tilfælde gælder ved demonstrationer. Jeg tilhører en generation hvor vi der demonstrerede fx imod den amerikanske krig i Vietnam aldrig kunne finde på at maskere os. Tværtimod ville vi med åben pande vise vores modvilje mod den modbydelige krig. Jeg tro mange har det med maskeringen at de fleste forbinder det med at man har noget at skjule og ikke fordi vejrliget forlanger det. Jeg ved heller ikke om det ville give mening at have en niqabklædt kvinde som vejrprofet på DR, men jeg kan se at der er en vis dresskode i fjernsynet og at haweiiskjorte, omvendt kasket og bermudashorts næppe bliver almindelig for oplæserne på nyhederne lige med det samme. I forsvaret har man vist numre i stedet for navne. I min optik en nedgørelse af individet. Den fuldkomne tildækning forekommer mig at udtrykke det samme.

Trond Meiring

Jeg tror faktisk at det var en god idé med en niqabklædt meteorolog. ("profet" er i denne sammenhæng nok for det rene blasfemi at regne). Så kan mænderne (og måske de lesbiske også) bedre opfatte hvad for et vejr de profeterer, og ikke bare stirre åndssvagt på damens læber, patter, lår og evt. andre iøjnefaldnende og eksponerede legemsdele.

Charlotte Svensgaard

Men hvad er det en bærer af burka, eller for den sags skyld tørklæde, siger med sin hovepåklædning til sine omgivelser?
Hun siger at hun er praktiserende muslim og hun følger Islam og koranen. Hun siger at hun, alene fordi hun er kvinde, er uren, at hun er halvt så meget værd som en mand i enhver henseende, at hun billige had, mord og undertrykkelse af mennesker som ikke følger hendes tro....for det er hvad koranen opfordrer til.
Og de holdninger, og symbolerne for dem, er der vel al mulig god grund til at vi bekæmper i samfundet

Kim Houmøller

Tag en tur til Sverige hvor udflugtsmål er invaderet af kvinder helt indhyllet i sort. Til dem som ikke tror på den katastrofale udvikling, som kommer til at omstyrte vores demokratier, fordi vi bliver nødt til at ændre vore lande fundamentalt over de kommende år. De fleste bagatelliserede nazismen i 1933. En fatal fejltagelse som vil gentage sig.

Per Torbensen, Hans Aagaard og Charlotte Svensgaard anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Jeg er nu stadig mere bange for nazisterne, end for de niqab-klædte...

Niels Duus Nielsen og Mikkel Kristensen anbefalede denne kommentar

"Og de holdninger, og symbolerne for dem, er der vel al mulig god grund til at vi bekæmper i samfundet"

Jeps.

Poul Sørensen

Jeg er nærmest 100% sikker på at der ikke står noget om burkaer i koranen, så det er ikke et religiøst forbud, det er bare et forbud imod et mode fænomen, der sikkert stammer fra en og anden tid, hvor mændene bestemte sig for at være ekstra kvinde undertrykkende og bildte kvinderne ind at det stod i koranen at de skulle gå i burka....

Trond Meiring

Vi har vel også et slags modefænomen, eller en rådende norm, der siger at man skal være (mer eller mindre afklædt) hvis man vover sig ud på en dansk strand en lun sommerdag. Ellers så vanker der nemlig...

Gå ca. hundrede år tilbage - bare til før kvinder fik stemmeret herhjemme, så giver det mere mening at se disse beklædninger som et udtalt undertrykkelsesmiddel på vej mod lige vilkår for mand og kvinde!
Hvorfor skal mand og kvinde ikke være lige?
I ophedede debatter her på siderne er der ofte let besynderlige opfattelser - det da biologisk, ikke også? Javel, li¨som hudfarver og sådan? Ikke, nå...

Desværre er samfundet kun stand til at finde løsninger på problemer via forbud, straffe og kontrol - tænk lige over det. Det ligner, ikke?

Niels Duus Nielsen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Åh, hvorfor er det mon, at man altid i denne gentagne debat har en fornemmelse af at forbudsforkæmperne, når det kommer til stykket, er ret ligeglade med de kvinder, der er tale om? Fordi også kvinderne er muslimer?

Niels Duus Nielsen og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
Mette Poulsen

Der findes mig bekendt i forvejen et maskeringsforbud i dansk lovgivning. Godt nok ved demoer men alligevel. OG i den anden ende af spekteret er der et krav om minimumspåklædning, da man ikke må rende nøgen rundt i gaderne.
Så længe man uden problemer tager balaklavaen eller burkaen af uden at kny, når man skal identificere sig eller det er en del af arbejdsbeskrivelsen, så kan jeg ikke se problemet, da gruppen er forsvindende lille. However, hvis man påråber sig særrettigheder, så dur det ikke.

Johnny Winther Ronnenberg

Når man gør sig til herre over andre, så kaldt debile, så optræder man som fandens advokat.

Jeg tog for omkring elleve år siden et vikariat, I en virksomhed der havde flere såkaldte "sorte affaldssække", men fordi jeg ikke havde fordomme, så kunne jeg indgå en sigende dialog med dem. Det burde flere danskere prøve, i stedet for at slå autopiloten til. ;-)

Dorte Sørensen

Hvis udtrykket "sorte affaldssække" er udbredt - siger det så ikke mere om virksomhederne og brugerne af det udtryk?

Johnny Winther Ronnenberg

Udtrykket "sorte affaldssække" går mindst 15 år tilbage og stammer fra DF i forbindelse med et af de tidligere forsøg på at forbyde burkaen og dele af pressen såvel som befolkningen tog udtrykket til sig, jeg hører og læser det stadig, så politikernes sprog ændrer borgernes sprog ;-)

Et niqaub og burka forbud og elefanthueforbud er nødvendigt på grund af vores fælles sikkerhed. Dette uanset hvor fordomsfri og kulturvenlig man ønsker at være. Vi lever i en tid med terror hængende over vore hoveder - også i Danmark. Når folk tilslører sig så meget at man ikke kan se deres ansigter, så vil kriminelle eller folk på terrorobservationsliste have en måde at gemme sig på, som er decideret uhensigtsmæssig i vores samfund i forhold til sikkerhed. Rent praktisk, hvordan kan jeg vide om niquabklædt person i omklædningsrummet i svømmehallen er en kvinde eller en syg mand, der ønsker at se eller forgribe på kvinder? eller hvad med en bankrøver? Det gør mig decideret utryg som borger ikke at kunne se mit medmenneskes ansigt og ansigtsudtryk, som jo er en stor del af den interpersonelle kommunikation. Der ligger en stor sandhed i vendingen "ikke at være formummet skælm" men åbent at vise sine hensigter. At tildækning af kvinder også er ekstremt undertrykkende, kropshæmmende og samtidig hæmmer D vitamin optagelse og må kunne give hedeslag i sommerperioden, det er indlysende. Samtidig danner det rod for had mellem mennesker og signalerer at bæreren er "ren", mens andre kvinder er "urene" og dermed kan være legale byttedyr for sexoverfald hvis man har denne forskruede tankegang. Burka og niquab er sikkert oprindelig konstrueret som et hensigtsmæssigt forsvar mod sandstorme . Dette vejrfænomen har vi meget sjældent i Danmark, så der er ingen grund til at forsvare retten til at bære denne påklædning.

Mikkel Kristensen

som med flere skybrud og oversvømmelser i bl.a. København, så indser man, at man burde have gjort noget noget før - det tidspunkt noget før mener jeg er nu.. jeg holder med hjertet mest med jer, der er af anden mening, for hvordan forbyder vi klæder - min sommerferie har desværre gjort mig mere bevist om hvad det hele kan fører til. hvis alle havde eget valg så intet problem... det er bare ikke sådan det er - det bliver dikteret, med skam, ignorering, ydmygelser og mobning som våben. det er sådan set det der skal væk....

Johnny Winther Ronnenberg

Det er interessant hvor stort et problem tilslørede kvinder er. Jeg er født opg opvokset i København og boede der til jeg var godt fyrre. Men jeg har aldrig, som i aldrig nogen siden set en kvinde bære slør. Jeg har set kvinderi burka ja, men jeg har altid kunnet se deres ansigt. Nu bor jeg i Slagelse og det sker jeg ser en kvinde i en burka og hvad så? Er der nogensinde nogen der spørger dem om de er undertrykte og lytter til svaret? Nej det er ikke, man nøjes med at udtrykke sine egne antagelser uden saglige begrundelser, for man er sikker på at verden ser sådan ud.

Det interessante er at når man spørger ind til deres valg, uden at være fordømmende, så opdager man at de lever fuldstændig som hr og fru Jensen med de samme problemer, de går blot anderledes klædt og hvem rager det egentlig?

Dorte Nielsen, Ole Frank, olivier goulin, Viggo Okholm, Carsten Munk og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard, tjek lige denne om fangeflugt i burkadragt:

http://ekstrabladet.dk/112/article4570713.ece

og denne om terroristen:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/10438195/The-...

Jeg beder ikke folk om at rende splitternøgne rundt på gader og stræder, men jeg mener vi som samfund bør kunne stille krav om, at folks ansigter er genkendelige, og at deres ansigtsudtryk kan aflæses af deres omgivelser. Det er essentielt, når vi taler retsstat. Vi har jo heller ikke lyst til at have KuKluxKlan lignende beklædninger i offentligheden. Så dette er ikke et spørgsmål om religionshetz, men i stedet et spørgsmål om sikkerhed for den almindelige borger.

Johnny Winther Ronnenberg

Lilli Wendt

Det er et at af de lammeste argumenter jeg har set indtil nu på "den mindst ringe" gennem mange år. At er er folk der sover på jobbet og at den slags sker, har intet med påklædningen at gøre, men er udtryk for dårlig arbejdsmoral ;-)

Jeg tvivler på at fængselsvæsenet vil give en tilsløret kvinde adgang til fængslet uden at kontrollere hendes identitet idet mindste ved ankomsten og jeg kender tilfældigvis en tidligere fængselsbetjent, som jeg er sikker på vil give mig ret i min påstand.

Man vinder stort aldrig en diskussion her ved links, faktisk er der aldrig rigtigt nogen vindere her, her er kun meningsudvekslinger, men sjældent en konsensus ;-)

Randi Christiansen

Burka, johnny, er en anordning, som skjuler ansigtet helt undtagen en stribe til øjnene.

Hvis fx de autonome konsekvent bevægede sig rundt i gadebilledet med masker og elefanthuer, mon ikke ordensmagten ville reagere på det? Eller en anden gruppering af mere eller mindre besynderlige årsager skjulte deres identitet i det offentlige rum .... det er svært at forstå, at intelligente mennesker ikke føler sig intimiderede af den afvisende, asociale og - i og med hvem som helst kan gemme sig bag gevandterne - teoretisk set kriminelle påklædning.

Senegal, Cameroon og Chad med store muslimske befolkninger har af sikkerhedsmæssige årsager forbudt burka og niqab. Tyskland overvejer af samme årsag.

Se link: https://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/senegal-bans-burqa-stop-te...

Folk må for min skyld tro på hvad som helst, og jeg har intet mod dørslag på hovedet, turbaner eller tørklæder, der ikke skjuler ansigtet, men når folk iklæder sig beklædninger, der kun lader øjnene fri, så bliver jeg utryg, for jeg ved ikke hvad der skjuler sig bagved. Er det en voldsmand, en tyv, en røver, en terrorist, eller er det en fredelig kvinde. Bliver jeg overfaldet vil gerningsmanden aldrig kunne findes. Dette gælder uanset om der er tale om elefanthuer, kukluxklanhætter, eller burka/niqab. Overvågningskameraer vil kun vise en tildækket person.

Går en niqab eller burkaklædt voldtægtsforbryder ind på et dametoilet med ondt i sinde, så vil ingen reagere, mens en elefanthueklædning dog vil udløse protester.

Det er indlysende at problemet herhjemme er småt, fordi de færreste kvinder trods alt vælger så speciel påklædning, men selv om det "endnu" er et lille problem, så bør det håndteres, så signalet er helt klart.

En meget sjov diskussion eller er den lidt tragisk. Holdningerne spænder her fra fordomme, frygt 0g beskyttelse af kvinden bag burkaen til en form for forståelse og accept af at mennesker vælger forskelligt og i forhold til tro og kultur Personligt er jeg lidt forarget og undrende og der er en lille slange som siger kvindepersonen snylter på min bekostning. Men hvor megen tid vælger vores magthavere og os her egentlig at spilde på en påklædning som rigtig få bruger? Ret beset er der så få der bærer den heldækkende dragt at det ville være mere ansvarlig ressourcemæssigt at få fat på disse kvinder og få deres forklaring og kende deres situation end alle de mere eller mindre tiltag systemet bruger.

Sider