Læsetid: 9 min.

Københavns røde dronninger er enige om målet, men ikke om midlet

Enhedslistens københavnske borgmesterkandidat, Ninna Hedeager Olsen, og SF’s ditto, Sisse Marie Berendt Welling, er trods partiforskellene enige om, hvad der skal gøres i byen. Men de to røde dronninger er ikke nødvendigvis altid enige om, hvordan man bedst får det gjort
Politisk er der ikke den store forskel på Københavns røde dronninger, Enhedslistens borgmesterkandidat Ninna Hedeager Olsen (tv.) og SF's ditto Sisse Marie Berendt Welling. I hvert fald ikke, hvis man spørger dem, hvad der skal ske med byen.

Politisk er der ikke den store forskel på Københavns røde dronninger, Enhedslistens borgmesterkandidat Ninna Hedeager Olsen (tv.) og SF's ditto Sisse Marie Berendt Welling. I hvert fald ikke, hvis man spørger dem, hvad der skal ske med byen.

Sille Veilmark

29. august 2017

De har kendt hinanden i flere år, har fælles vennekreds og været med til hinandens bryllupper og fødselsdage. Og de spiller brætspil hver mandag aften efter at have skændtes politisk på møderne i Borgerrepræsentationen. 

Eller skændes og skændes.

Før Enhedslistens københavnske borgmesterkandidat, Ninna Hedeager Olsen (NO), for fire år siden besluttede sig for at stille op til Borgerrepræsentationen, spurgte hun SF’s ditto, Sisse Marie Berendt Welling (SW), til råds, og de to har efterfølgende siddet i Beskæftigelsesudvalget sammen.

De har derfor, med Sisse Marie Berendt Wellings ord, en »grundlæggende tillid« til hinanden, som er vigtig, når der skal laves aftaler på Rådhuset (inden fotograferingen må hun lyne venindens kjole op på ryggen, fordi Sisse Marie Berendt Welling kommer fra en anden fotooptagelse iført sort festkjole og højhælede sko).

De to unge kvinder, som skal konkurrere med Alternativets ligeledes unge Niko Grünfeld og Socialdemokratiets evigt ungdommeligt udseende Frank Jensen om venstrefløjens stemmer og borgmesterposter i København, har fået chancen på afbud. Afbud forstået på den måde, at Enhedslistens nuværende borgmester, Morten Kabell, ikke kan genopstille på grund af partiets rotationsordning, og SF’s Ninna Thomsen ikke vil.

Foreløbig viser meningsmålingerne dødt løb mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet, som har siddet på magten i Københavns Kommune, siden Jens Jensen i 1903 blev finansborgmester og dermed den første socialdemokratiske borgmester i landet, mens Alternativets fremgang kan føre til, at folkesocialisterne for første gang siden 1982 må flytte ud af borgmesterkontoret.

Politisk er der ikke den store forskel på Københavns røde dronninger. I hvert fald ikke, hvis man spørger dem, hvad der skal ske med byen.

’En meget, meget rød by’

SW: »Jeg tror, at københavnerne går op i, at vi har nogle gode daginstitutioner, nogle gode folkeskoler, rent luft i byen og fortsætter med at være en grøn by.«

NO: »Vi har haft held til at mindske antallet af biler i byen og skaffe mere plads til cykler og gående. Flertallet af københavnerne bruger ikke bil, og derfor skal der være plads til det flertal, som gerne vil bruge byen på en måde, der ikke forurener.«

– Københavnere går hverken op i skatter eller udlændinge?

SW: »København er en venstreorienteret by, hvilket nogle gange kommer bag på folk. Vi har haft flertal i årtier i forskellige konstellationer af partier – og med skiftende størrelse - og det kommer ikke til at ændre sig ved det kommende kommunalvalg. Det kan godt være, at nogle i de nye byområder stemmer på Liberal Alliance. Men det vil stadig være en meget, meget rød by.«

NO: »Der er en grund til, at københavnerne gang på gang stemmer på partierne på den samme politiske fløj. Og det skal selvfølgelig udnyttes til at trække Frank Jensen i den rigtige retning i stedet for at lave politik henover midten. Overborgmesteren har magten, så hvorfor skal han absolut have de borgerlige med i forligene, så der lige bliver lidt plads til bilerne eller parkering eller en lettelse af afgifterne?«

SW: »Vi er enige med socialdemokraterne om meget, men der vil komme konflikter i forhold til det grønne, fordi de ikke på samme måde er et grønt parti. Vi er uenige med dem i, at der skal bruges 20 milliarder kroner på at bygge en havnetunnel eller bygge på Amager Fælled.«

NO: »Vi accepterer ikke præmissen om, at den eneste måde at sørge for, at der er boliger i forskellige prislejer, så almindelige mennesker også har råd til at bo her, er ved at tilbygge de grønne områder. I stedet kan man for eksempel sætte almenprocenten op i nybyggeri. Det at bygge meget skaber ikke i sig selv billige boliger.«

– Skal der bygges mere i højden i København?

SW: »Der er Enhedslisten og SF nok ikke altid helt enige. SF anerkender, at vi bliver nødt til at bygge i højden, fordi vi bliver flere mennesker. Men vi er nødt til så at stille krav om den arkitektoniske kvalitet: Hvor kommer der skygge fra højhusene? Skaber byggeriet vindtunneller? Og hvor er det så, at husene skal ligge? Skal de klaskes op tæt på midtbyen, eller skal de ligge i de nye byområder? Det er ikke sikkert, at de skal samles ét sted, men de skal samles. Og der skal i hvert fald laves en samlet plan for, hvordan vi bygger højt i København, så vi ikke bare, som i dag, hopper fra tue til tue og tager stilling til hvert enkelt projekt.«

NO: »Det er nok ikke en hemmelighed, at der i Enhedslisten er uenighed om, hvor meget – og højt – der skal bygges. Nogle i partiet synes, at højhuse altid er et problem, hvorimod andre synes, at det er rigtig godt. Men der er enighed om, at byggeriet i hvert fald skal leve op til nogle arkitektoniske krav til glæde for både dem, som kommer til at bo der, og de omkringboende. Enhedslisten har dog ikke nogen politik om, at så og så mange etager må man maksimalt bygge i København.«

Banderne

– Hvad med kriminaliteten og ikke mindst bandekriminaliteten i København?

SW: »Jeg bor i Jægersborggade, som er HA-område, og Ninna ved Blågårds Plads, som er Loyal to Familia-område, og det ved man bare, når man bor i København – hvilket territorium man bor i. Vi har været vant til skyderier uden for vores døre i mange år. Derfor har vi taget en række sociale tiltag, hvor vi forsøger at stoppe bandernes rekrutteringsmuligheder, f.eks. exitprogrammer for de medlemmer af banderne, som ønsker at forlade dem. Så det er ikke, fordi vi ikke gør noget. Men både Enhedslisten og SF – og Socialdemokratiet i København – ser gerne, at Folketinget legaliserer hash som et forsøg i byen. Banderne tjener deres penge på hash, og fjerner man deres indtægt, fjerner man også banderne.«

NO: »Alt andet er kun lappeløsninger. Så længe der er penge at tjene på hashsalget, lige så længe vil der være nogen, som sælger det.«

– Hvad med de mange tiggere i København?

SW: »Vi er enige om, at tiggerne skaber utryghed. Derfor har et flertal i Borgerrepræsentationen også forsøgt at få skiftende regeringer til at give os lov til at lave et såkaldt exitrum. Et sted, vi kan give folk mulighed for at sove, indtil de, på sigt, kan sendes hjem til de lande, de kommer fra.«

NO: »Man bekæmper ikke fattigdom ved at forbyde tiggeri eller gøre livet mere surt for tiggerne. Det gør man ved at skabe et mere lige samfund og yde en social indsats og hjælp til dem, som af en eller anden grund er endt på bunden af samfundet. Og så er der dem, som er kommet for at finde et job, men finder ud af, at det ikke er der, og nu ikke har råd til flybilletten hjem igen. Sidstnævnte ville have glæde af et sådan exitrum, hvor man kan være, indtil man kan komme hjem igen.«

SW: »Det er vigtigt at skelne mellem, om man er kommet for at tigge – eller om man bare er en udenlandsk hjemløs, der har brug for hjælp. Og der må kommunen i dag kun hjælpe dem, der har et dansk CPR-nummer. Resultatet er, at det kun er tre herberger i byen, der ikke får kommunale kroner, som må tage dem indenfor. Det er jo mennesker, vi har med at gøre.«

NO: »Løsningen er i hvert fald ikke at fjerne pant fra flasker og gøre det ulideligt at være hjemløs og give dem endnu færre indtægtsmuligheder. Det risikerer blot at presse dem ud i kriminalitet.«

Sidde med ved bordet

– Hvad er Enhedslisten og SF uenige om?

SW: »Både på Christiansborg og på Rådhuset er der en strategisk forskel på, hvordan de to partier går til politik. Vi er tit enige om, hvad problemet er, men ikke altid om løsningen. SF mener, at Enhedslisten nogle gange bliver så principielle, at de bliver helt konservative. Omvendt tror I jo nok nogle gange, at vi indgår lidt for mange kompromisser.«

»SF’s strategi er at sætte sig til forhandlingsbordet og forsøge at få så meget af vores politik gennemført, og så må vi til sidst se, om vi har fået nok i forhold til de forringelser, der også kan være en del af kompromisset. Og der synes jeg, at SF gennem årene stille og roligt har rykket Frank Jensen og København i en rød retning.«

NO: »Det er et faktum, at SF har været med i flere budgetforlig end Enhedslisten. Men begge partiers rolle er på mange måder den samme: Vi prøver at få så mange røde og grønne ting som muligt ind i – og forringelser ud af – kommunens budget. Og vi er som regel også enige om, hvad der er godt og dårligt. Enhedslistens grænse er bare en anden for, hvor dårligt tingene skal være, for at vi ikke vil legitimere et budgetforlig ved at være med i det. Der er nogle ting, som vi helt enkelt ikke kan leve med bliver forringet.«

SW: »Og hvor SF gør op, hvor store forringelserne er i forhold til fremskridtene i et budget.«

NO: »Enhedslisten tænker også rigtig meget borgerne og bevægelserne ind i den konkrete politik på den måde, at vi forsøger at få det, der sker inden for muren, koblet sammen med dem udenfor. Det at lægge pres på en borgmester og en forvaltning er noget, vi prøver at gøre rigtig meget ud af. Selvfølgelig skal kommunen overholde loven og administrere efter den. Men man kan gå til grænsen og finde ud af, hvor den egentlig går, når man for eksempel er uenig i loven om førtidspension og kontanthjælp.«

– Er Enhedslisten og SF aldrig uenige om løsningerne på problemerne?

SW: »Forskellen på lokal- og landspolitik er, at i førstnævnte handler det oftest om at finde løsninger.«

NO: »Vi laver ikke lovene, men implementerer dem i stedet, så vi kan ikke ændre på rammerne, og må derfor sørge for at få tingene til at fungere. Det gør, at kommunalpolitik ofte er mere pragmatisk. Selvfølgelig er der store ideologiske kampe om, hvad vi vil med København. Men til hverdag handler det om at få tingene til at fungere og få de midler, vi har, brugt bedst muligt. Tit handler det om detaljer.«

SW: »Til syvende og sidst er det, der adskiller Enhedslisten og SF i København, hvem af de to partier der sidder ved bordet til budgetforhandlingerne. Der har vi bare to forskellige udgangspunkter, i forhold til hvordan mandaterne bruges bedst muligt. Enhedslisten lægger også vægt på at bruge mandaterne som talerør for bevægelserne og borgerne i Borgerrepræsentationen, hvorimod SF vil have røde mandater, som arbejder og får mest muligt af SF’s politik gennemført.

NO: »Det er nok nogle år siden, at Enhedslisten så Folketinget eller Borgerrepræsentationen som en talerstol …«

SW: »Det var heller ikke det, jeg mente.«

NO: »Vi bruger mandaterne på at skabe forandringer herinde. Men vi mener, at de bruges bedst ved også engang imellem at sætte foden ned og sige: Det her kan vi ikke gå med til. Den bedste forhandlingstaktik er at sige, at der er grænser for, hvad vi kan forhandle om.«

Kampen om overborgmesterposten

Selv om Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, har erklæret, at partiet går efter overborgmesterposten i Købehavn – uden at sige hvornår – tvivler både Ninna Hedeager Olsen og Sisse Marie Berendt Welling på, at det bliver denne gang.

Selv hvis Liste Ø skulle blive større end Liste A. Forud for det seneste kommunalvalg var Enhedslisten en overgang større end Socialdemokratiet i meningsmålingerne, hvilket fik Morten Kabell til at holde døren på klem for muligheden, mens De Konservative til gengæld truede med så at pege på Frank Jensen. Hvorimod Venstre truede med at pege på Ninna Thomsen fra SF som overborgmester.

SW: »Udgangspunktet er, at vi skal have en rød overborgmester og Socialdemokratiet har nu altid været det største parti, og jeg kan heller ikke se for mig, at de ikke bliver det største parti denne gang. Det kræver selvfølgelig, at Frank Jensen lytter, men Socialdemokraterne plejer godt at kunne tælle til 28 (det nødvendige antal af mandater for at have flertal i Borgerrepræsentationen, red.).«

– Hvad taler imod ikke at gå efter overborgmesterposten, hvis Enhedslisten bliver det største parti i Borgerrepræsentationen?

NO: »Det kræver, at 28 mandater peger på mig. Jeg kan ikke se et scenarie, hvor 28 mandater vil pege på mig. Socialdemokraterne kommer nok aldrig til at pege på Enhedslisten – og Det Radikale Venstre gør det i hvert fald aldrig.«

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er sgu da underligt at SFs borgmesterkandidat ikke kan lukke munden op uden at fortælle hvad Enhedslisten vil og ikke vil.

Jens Thaarup Nyberg

Én passant: hvad tror de banderne vil finansiere deres aktiviteter med, når hashsalget overføres i offentligt regi.

Henrik Nilsson

Jens Thaarup Nyberg, Banderne skal i det tilfælde nok til at finde sig en PR-type, idet rekruttering generelt vil besværliggøres, når de hurtige penge fra glade kunder ikke længere kan bruges som lokkemiddel...

Anne Mette Jørgensen

Det er tragikomisk, at der i årevis har været såkaldt rødt flertal i København. Politiken er på mange områder blå.
Morten Kabel har gjort sig bemærket i ordflom, men det er uomtvisteligt, at vi har fået mere trafik.
Der bruges penge på mærkværdigheder. En glasstatue til et LA medlem, en bænk med lys til det hvide ud af øjnene, hvide cykler som ingen bruger og en hæslig arkitektur. Og husene på bedste beliggenhed er mørke om aftenen, for det er enten kontorer eller boliger uden bopælspligt. Lejeboliger der moderniseres, så huslejen stiger, så få har råd, så gad vide hvor længe der er rødt flertal. de rige overtager byen og andre må flytte. Og, værst i ved det udmærket godt.

At vove, at kalde Frank Jensen rød er noget af en manipulation. Manden har et hus i Ålborg og er her kun, når der skal klippes snore over til de evindelige events.
Buslinjer bliver omdirigeret stort set hver weekend over sommeren uden information.
Hvis det er rød politik kun at tænke på musik, LBGT,cykelløb,rulleskøjteløb, sportsarrangementer af alle slags, så fri mig.
En beskæftigelsespolitik, hvor man piner og plager sine syge borgere og et væld af embedsmænd, der intet foretager sig udover arrogance - hvis det er rødt, så ved jeg jeg ikke hvad farverne gul og sort er.
Et rådhus, hvor man ikke kan få adgang, og hvis man ringer og spørger sidder der en ung student, som ikke kan svare på noget som helst. Mails besvares med en viderestilling til et kontor der har mundkurv på, så nu må I altså stoppe. I sidder i en fæstning, hvor I er for fine til dialog.
Og puha, SF. I burde om nogen skamme Jer!
Selvfølgelig bor i på Nørrebro, som om det er en kvalitet i sig selv. Nørrebro er rædselfuld og man bliver ikke et bedre menneske af at bo der.
Hvad i alverden har Jeres gadeplansmedarbejdere hjulpet. Intet!!! Der er altså heller ikke fri hash i andre kommuner. Jeg går ind for legalisering, men er ikke så naiv, at så har vi ikke flere bander.

Hver gang en 6-12 årig ses på gaden efter kl. 20 burde man følge drengen hjem til sine forældre og sker det 3 gange, så ta deres børnecheck. Det kan forstås. Men man gør intet udover at ansætte nogen fra samme kultur, så det skal da nok hjælpe. Men samme forældre kan godt finde ud af at holde deres pigebørn hjemme. Så det handler ikke kun om traumer og det ved i godt, men i tør ikke.

Per Torbensen, Nike Forsander Lorentsen, Hans Ingolfsdottir, Henrik Andersen, Kim Houmøller og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Bo Stefan Nielsen

"Dronninger"? Er de adelige, og er det meget vigtigt at sætte køn på? I så fald, hvorfor?

"Københavns røde borgmesterkandidater er enige om målet, men ikke om midlet"

Holger Madsen

Som gammel Nørrebroer, er det utroligt at se, hvordan Socialdemokratiet kører deres København. ,

Per Torbensen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Anne Mette Jørgensen
MEGET rammende kommentar du kom med.

Især har jeg aldrig forstået Københavnerne accepterer en ikke-københavner på overborgmesterposten.

Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Per Torbensen, Henrik Andersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Hvis overborgmesteren ikke bor i København er der noget riv raskende galt. Mener det gælder samtlige borgmeste, at det er et krav de skal bo i kommunen. Men loven gælder åbenbart ikke, når man er i toppen af et event-cirkus!

Henrik Nilsson

Jens Thaarup Nyberg: Udbud følger efterspørgsel. Du kan selv bestemme hvad du vil sælge. Hvad du ikke har magt over, er interessen for din vare. - Igen får banderne brug for kyndige reklamefolk - nu til at overbevise menigmand om, at han skal bruge flere hårde stoffer og flere prostituerede...

Jens Thaarup Nyberg

@Henrik Nilsson
Uanset hash sklle blive legaliseret, kan det stadig forhandles illegalt - det bliver et spørgsmål om kvalitet og pris.