Læsetid 4 min.

Det dummeste sted at bygge på Amager Fælled

Overborgmester Frank Jensen forsøger at negligere den særlige naturværdi i det område, som skal bebygges på Amager Fælled. Men det ændrer ikke ved, at området er det naturmæssigt mest interessante, og at det vil være en fejl at bygge boliger netop der
Kokken Nikolaj Kirk er en af dem, der er gået forrest i kampen for at undgå et planlagt byggeri på Amager Fælled. I søndags blev der holdt en festival, som demonstrerede mod byggeplanerne på Amager Fælled.

Kokken Nikolaj Kirk er en af dem, der er gået forrest i kampen for at undgå et planlagt byggeri på Amager Fælled. I søndags blev der holdt en festival, som demonstrerede mod byggeplanerne på Amager Fælled.

Jens Astrup
13. september 2017

Socialdemokraterne vil bygge boliger det sted på Amager Fælled, hvor der er størst biodiversitet. Faktisk er det et stykke ægte natur – en gammel strandeng – som ligger omtrent fire kilometer fra Rådhuspladsen, og som aldrig har været bebygget eller opdyrket. Det er unikt at have natur så tæt på byen, og det er værd at bevare.

Overborgmester Frank Jensen har ad flere omgange forsøgt at tale området ned for derved at skabe bedre stemning for at gennemføre det byggeprojekt, som der er stor folkelig modstand imod – og som foreløbig ser ud til at blive det centrale emne i valgkampen op til kommunalvalget.

I maj skrev Frank Jensen således på Facebook, at området har været ’udlagt til losseplads’. Det er teknisk set ikke forkert, men selv om området har været udlagt til losseplads, har det aldrig været brugt som losseplads, og det undlader overborgmesteren at skrive.

Den udeblevne udnyttelse af grunden er netop årsagen til, at dette område – modsat andre dele af Amager Fælled – er biologisk interessant. Noget kan tyde på, at Frank Jensen godt ved, at den med lossepladsen ikke er helt god – i hvert fald er han holdt op med at bruge argumentet.

I et indlæg på altinget.dk den 8. september lægger Frank Jensen vægt på, at området i 2001 har været ryddet – bortset fra enkelte træer – i forbindelse med opgravningen af granater. Igen udviser han en påfaldende mangel på indsigt.

At området har været ryddet for buske og småtræer, betyder ikke, at det er biologisk mindre interessant. Faktisk kan det være godt for et engområde at blive holdt åbent på denne måde, ellers ville det med årene blive til tæt krat og skifte karakter – og mange af de sjældne planter og dyr, som lever i området, ville forsvinde. Af samme grund har der i flere år gået køer rundt på denne del af fælleden og sørget for at holde vegetationen nede.

Vold på dansk sprog

Frank Jensen gør sig i indlægget ikke bare klog på biologi, men også på sprog. I debatten om fælleden har blandt andre venstrefløjsdebattøren Rune Engelbreth Larsen kaldt området for ’uberørt’ og Frank Jensen påpeger, at det er »at gøre vold på det danske sprog«.

Igen kan man sige, at Jensen teknisk set har ret: Hvis man definerer uberørt aldeles bogstaveligt som i ’ingen har nogensinde i historien berørt området’, så kan man ikke kalde det uberørt. Men det er nok ikke det, Engelbreth Larsen og de andre kritikere mener. Og hvilket område af Danmark kan man i øvrigt sige det om?

Faktum er, at strandengen aldrig er blevet ødelagt af plove og bebyggelse – og derfor er at betragte som natur og endda levested for sjældne og truede arter.

Til sidst i indlægget forsøger Frank Jensen at gøre sig lystig: »Området er en ’gammel strandeng’ på samme måde som Gammel Strand er en gammel strand – det var engang en strand, det er det ikke mere,« skriver han. Det er måske meget sjovt, men det er forkert. Området på Amager Fælled er juridisk set en strandeng – også selvom stranden ikke ligger der, hvor den lå i gamle dage.

Indiskutabel værdi

Hvad er sådan en god ’gammel strandeng’ så værd? For et år siden regnede man med, at By & Havn ville tjene 1,5 milliarder kroner på at sælge grunden. Nu er den ifølge overborgmesteren oppe på 1,7-1,8 milliarder kroner.

Det er legitimt at mene, at de penge skal i kassen ved at sælge det sidste stykke natur, vi har tilbage tæt på byen. Man skal bare gøre det med åbne øjne og ikke ved – gennem misvisende argumenter – at forsøge at negligere naturværdien af området. En værdi, som ifølge eksperterne er indiskutabel.

Problemet for Frank Jensen er, at hvis han indrømmer, at området er værdifuldt, så bliver sagen om Amager Fælled hurtigt en endnu større tabersag for Socialdemokratiet. For hvorfor ikke bygge et andet sted på Fælleden, for eksempel dér, hvor der rent faktisk har været losseplads? Hvorfor ikke bygge boligerne et andet sted i byen? Eller finde pengene på en helt fjerde måde?

Frank Jensen risikerer at tabe valget og posten som overborgmester på sagen om fælleden – et grønt flertal uden om Socialdemokratiet er en reel mulighed, og i så fald bliver byggeriet afblæst.

Ægteparret Marianne og Jens Frøsig plukker havtorn på Amager Fælled.
Læs også

Frank Jensen forsøger at fremstille sig selv som den ordentlige og ansvarlige politiker, og han har til dels succes med det. Mange er måske ved at være trætte af Nikolaj Kirk, Rune Engelbreth Larsen og andre venstrefløjsfolk, som er gået helhjertet ind i sagen – og optræk til en modreaktion på ’bevar fælleden-bevægelsen’ kan spores.

I hvert fald bliver Frank Jensens debatindlæg delt og diskuteret. Men når overborgmesterens tågede argumenter bliver gennemskuet, er der næppe mange københavnere, som synes, det er en god idé at bygge boliger præcis det sted i byen, hvor det mest interessante dyre- og planteliv findes.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Du kan godt slippe for annoncerne på information.dk

Det koster 20 kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Alvin Jensen
  Alvin Jensen
 • Brugerbillede for Anker Nielsen
  Anker Nielsen
 • Brugerbillede for Mette Poulsen
  Mette Poulsen
 • Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
  Eva Schwanenflügel
 • Brugerbillede for Katrine Damm
  Katrine Damm
 • Brugerbillede for ingemaje lange
  ingemaje lange
 • Brugerbillede for Bo Stefan Nielsen
  Bo Stefan Nielsen
Alvin Jensen, Anker Nielsen, Mette Poulsen, Eva Schwanenflügel, Katrine Damm, ingemaje lange og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Anne Mette Jørgensen
Anne Mette Jørgensen

Come on! ta nu hjem til Ålborg til den lejlighed du har der og bliv der kære Frank.
Vi kan godt klippe snore over uden dig.!

Alvin Jensen, Mette Poulsen, Eva Schwanenflügel, Arne Hornborg og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Anne Mette Jørgensen
Anne Mette Jørgensen

Come on! ta nu hjem til Ålborg til den lejlighed du har der og bliv der kære Frank.
Vi kan godt klippe snore over uden dig.!

Brugerbillede for Børge Neiiendam
Børge Neiiendam

Hvis man med god vilje vil kalde Frank for en hæderlig politiker, så er han sendt i byen af embedsmænd der har givet ham forkerte oplysninger. Hvis det er tilfældet, så bør han kridte skoene og sætte dem på plads, og melde klart ud. Kommunen kan nok finde en byggegrund til et par mia. et andet sted på Fælleden.

Alvin Jensen, Mogens Holme, Vibeke Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for John Damm Sørensen
John Damm Sørensen

Efter sigende er der fundet mindst 1000 ynglende hunner i området. Nu venter vi så på, at Frank Jensen beskylder Nikolaj Kirk for selv at have anbragt frøerne på fælleden. Ligesom daværende viceborgmester Peter Lawrence Brooker (dengang SF senere S nu Alternativet) fra Gladsaxe beskyldte mig for selv at have anbragt frøerne i TV-byen, da jeg på et offentlige møde om byggeplanerne i TV-byen forsøgte at gøre opmærksom på frøernes levesteder i området.

I forhold til frøerne på fælleden havde sagen fra TV-byen og en tilsvarende sag fra Farum Kaserne den virkning, at EU-kommissionen tvang den danske stat til at ændre Naturbeskyttelsesloven, så ikke kun frøernes ynglesteder (vandhullerne), men også deres leve- og opholdssteder i dag nyder streng beskyttelse. For arten Spidssnudet Frø betyder det, at beskyttelsen strækker sig til et område på ca. 500 meter omkring ynglestedet. Altså en cirkel med en diameter på 1 kilometer.

Alvin Jensen, Mette Poulsen, Eva Schwanenflügel og Jens Falkenberg anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jørgen Wind-Willassen
Jørgen Wind-Willassen

Når nu alle unge vil bo i københavn, gerne ved Sankt Hans torv elle Islands Brygge, så byg dog.
Strandenge, de rigtige af slagsen, altså dem med vand for enden kan så opleves udenfor byen, men så er der IKKE Metrostation til døren.
Velkommen på landet.

Brugerbillede for Johnny Winther Ronnenberg
Johnny Winther Ronnenberg

Søren Kristensen

Frøer er snart lige så sjældne som elefanter ingen af delene har vi brug for. Det tror vi i hvert fald ikke ;-)

Alvin Jensen, Flemming Berger, Vibeke Hansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
Eva Schwanenflügel

Små væsener er lige så unikke som store, det være sig frøer eller elefanter. Det er tudetosset at ville bebygge netop den mest uberørte natur, der findes i København.
Frank Jensen er gået hen og blevet dumstædig for ikke at tabe ansigt. Til gengæld taber han måske valget, må man håbe.

Alvin Jensen, Flemming Berger, Mogens Holme og Vibeke Hansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Michael Friis

Vi vil jo gerne have der er tilstrækkelige boliger. Nogle muligheder er at bygge masser af højhuse (personligt nej tak) - eller hvad med at flytte hele KBH Uni til Korsør? Der er ikke alt for langt og gode forbindelser til hele landet.

Brugerbillede for Eva Schwanenflügel
Eva Schwanenflügel

Der er altså andre muligheder for at bygge billige boliger, end lige netop på Amager Fælled!
Tænk et øjeblik på alle de nyopførte bygninger, der står helt eller delvist tomme, fordi det er luksusboliger, og koster en hel bondegård at købe eller leje?
Der er en tidligere losseplads på fælleden, som man kunne bebygge, til eksempel.

Brugerbillede for Jacob Mathiasen
Jacob Mathiasen

Skulle man ikke hellere omlægge nogle marker et sted - fremfor at tage de få fristeder der er? Eller er det fordi det absolut skal være indenfor nogle bestemte kommunegrænser? I så tilfælde må man jo spørge sig selv: Er der slet ikke plads til andet end mennesker? Uanset omkostningerne?

Vi har simpelthen skamredet det ganske danske rige - og de enkelte pletter af relativ uberørthed er stadigvæk for meget? Næ - jeg tror det er noget helt andet som er for meget.

Brugerbillede for Mette Poulsen

Frank Jensen opfører sig som en idiot og jeg håber, det kommer til at koste ham og partiet overborgmesterposten.

Brugerbillede for Finn Thøgersen
Finn Thøgersen

@Anne Mette Jørgensen

Vi vil sku ikke ha' ham tilbage

Skødet er skrevet

Gælden står i jeres navn

Og i hænger på fjolset...