Baggrund
Læsetid: 9 min.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis risikerer at løbe ud i sandet

75-årige Erwin Meyer fra Esbjerg kunne ikke få en praktiserende læge til at forny henvisningen til en speciallæge, der gav ham cannabisdråber mod hans kroniske rygsmerter. Hvis de praktiserende læger over en bred kam siger nej til medicinsk cannabis, så er den kommende forsøgsordning i fare
Erwin Meyer begyndte at tage cannabisdråber for sine smerter i januar. Han er ikke i tvivl om, at de virker: »Jeg har prøvet alverdens præparater og akupunktur, men ingenting kunne dysse smerterne ned. Nu kan jeg endda støvsuge lidt, selv om jeg ikke bryder mig om det,« siger han

Erwin Meyer begyndte at tage cannabisdråber for sine smerter i januar. Han er ikke i tvivl om, at de virker: »Jeg har prøvet alverdens præparater og akupunktur, men ingenting kunne dysse smerterne ned. Nu kan jeg endda støvsuge lidt, selv om jeg ikke bryder mig om det,« siger han

Michael Drost-Hansen

Indland
5. september 2017

»Nej, nej, nej …«

Sådan lød svarene fra praktiserende læger i Esbjerg, da 75-årige Erwin Meyer for nylig ville have fornyet en henvisning til en speciallæge, så han kunne fortsætte behandlingen af sine kroniske rygsmerter med medicinsk cannabis.

Men hvis det nej breder sig til et stort flertal af de praktiserende læger, så vil den forsøgsordning med medicinsk cannabis, som alle partier i Folketinget står bag, komme under kraftigt pres, som vi snart skal se. Først skal vi lige høre, hvordan Erwin Meyer oplevede situationen.

»Det er ravende galt, at det skal være så svært at få adgang til en behandling, der for første gang i årevis har givet mig lindring,« siger Erwin Meyer, der efter mange år som ansat elinstallatør i et større firma stoppede med at arbejde for nogle år siden på grund af bl.a. slidgigt og rygsmerter. Forinden havde Erwin Meyer fået en tredobbelt bypass og gennemgået to store rygoperationer.

I juni sagde hans praktiserende læge nej til at forny henvisningen, ifølge Erwin Meyer endda uden nogen begrundelse. Da han så ville skifte til en ny læge og forinden forhørte sig om deres syn på medicinsk cannabis, viste det sig, at alle de adspurgte lægeklinikker havde samme negative holdning: De ville ikke forny en henvisning til cannabisbehandling.

Erwin Meyer har siden været nødt til at skifte til sygesikringsgruppe to. Så behøver han ikke en henvisning fra en praktiserende læge for at kunne blive behandlet af en speciallæge. Til gengæld skal han så selv betale for konsultationer og receptfornyelser, når han fortsætter behandlingen hos smertespeciallægen Tina Horsted i København.

Selve cannabisdråberne, som Erwin Meyer har indtaget siden januar, er fremstillet magistrelt på Glostrup Apotek, og udgiften følger den almindelige betaling for pensionister. Magistrelle lægemidler er ifølge Sundhedsstyrelsen lægemidler, der ikke er godkendt af myndighederne med hensyn til kvalitet, sikkerhed og effekt, og der er derfor i udgangspunktet heller ikke godkendte data omkring dosering og bivirkninger.

Erwin Meyer har nu klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over den læge, der sagde nej. Lægen selv ønsker ikke at kommentere forløbet.

»Jeg er rystet over, at lægerne spænder ben for en behandling, der endelig virker,« siger Erwin Meyer, der nu er holdt op med at bruge de ofte vanedannende morfinpræparater, han tidligere har fået.

»Det var heroin på piller, men dem kunne jeg få lige så mange af, som jeg ville,« som Erwin Meyer udtrykker det.

Kæp i hjulet for forsøg

Den tidligere elinstallatør i Esbjerg er formentlig ikke den eneste, der har eller kan komme til at opleve modstand fra en af de omkring 3.400 praktiserende læger mod en behandling med medicinsk cannabis. For ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er medicinsk cannabis ikke noget, som læger kan tage ansvaret for. De ved simpelthen for lidt om cannabis, som ikke har været testet, sådan som lægemidler normalt er blevet.

Forsøgsordningen, der skal træde i kraft fra januar, vil give de praktiserende læger en nøglerolle, fordi de fremover vil kunne ordinere medicinsk cannabis til patienter med visse lidelser, men vel at mærke kun hvis lægerne selv tager ansvaret for behandlingen. Men det ansvar har lægerne ikke mulighed for at løfte, mener DSAM.

Selskabet kritiserer, at staten overlader ansvaret for en delvis legalisering af cannabis til lægerne ved at gøre det store illegale forbrug af cannabis bl.a. til selvmedicinering til »et lægeligt/medicinsk problem«.

»Hvis man ønsker at give landets borgere legal tilgang til cannabis, skal det være uden at pålægge landets læger at vurdere, hvem der skal have denne tilgang, så længe evidensgrundlaget for disse vurderinger ikke er til stede,« skriver formanden Anders Beich i DSAM’s aktuelle høringssvar til Sundhedsministeriets udkast til lovforslag om en forsøgsordning med medicinsk cannabis.

»Vi vil støtte de praktiserende læger i at sige fra i forhold til at ordinere cannabis på et tvivlsomt og ikkeeksisterende evidensgrundlag,« siger Anders Beich, formand for DSAM.

Anders Beich forudser, at mange praktiserende læger vil blive opsøgt af patienter, som har store forhåbninger til, at cannabis vil kunne hjælpe dem. Det vil tage en masse tid fra de praktiserende læger, og det kan i værste fald også føre til konflikter mellem læger og patienter, fordi patienterne ikke kan forstå, hvorfor deres læge ikke vil udskrive cannabis. Nu kan lægerne henvise til udtalelsen fra DSAM.

– Det bliver lidt af en kæp i hjulet for forsøgsordningen, hvis mange af de praktiserende læger siger nej?

»Vi er nødt til at holde fast i vores faglighed, og med forsøgsordningen er vi blevet påduttet en opgave, som ikke er lægelig,« siger Anders Beich og tilføjer:

»Hvis politikerne ønsker, at patienter skal kunne få medicinsk cannabis, hvis de vil det, så kan de jo bare legalisere det. Vi kan ikke tilbyde at vogte over og tage ansvaret for udskrivelse af udokumenterede ikkelægemidler, som det jo handler om her.«

Anders Beich siger, at han ikke har svært ved at sætte sig ind i Erwin Meyers situation:

»Jeg kan sagtens forstå, at patienter som Erwin Meyer ikke kan forstå, hvad der foregår. Det kan vi sådan set heller ikke. For det første er forsøgsordningen jo ikke startet, og for det andet må myndighederne lade os det vide, hvis de ønsker, at de praktiserende læger skal undlade den faglige vurdering i forhold til henvisning til smertelæge, alene fordi det handler om et ønske om cannabis fra patientens side.«

Kan blive et kæmpe problem

Vicedirektør Annette Wandel fra paraplyorganisationen Danske Patienter ser frem til, at forsøgsordningen træder i kraft. Men hun er med på, at det vil blive en kæp i hjulet, hvis mange praktiserende læger vil sige nej til medicinsk cannabis.

»Hvis de læger, der skal skrive en recept eller en henvisning til en speciallæge, ikke vil gøre det, så har vi da et kæmpe problem,« siger hun.

I høringssvaret fra Danske Patienter foreslår organisationen, at det kun skal være speciallæger, der kan ordinere medicinsk cannabis. Ved at lade patienterne være tilknyttet behandlere med speciale i den konkrete sygdom mener Danske Patienter, at der kan sikres en bedre vurdering af symptomerne i forhold til, om der skal påbegynde behandling med medicinsk cannabis. Mulighederne for en mere målrettet opsamling af erfaringer med cannabisbehandling vil også blive bedre på den måde, mener organisationen.

»Mange patienter, hvor behandling med cannabis kunne være relevant, er i forvejen tilknyttet en speciallæge,« siger Annette Wandel. Men hun medgiver, at hvis en praktiserende læge ikke vil skrive eller forny en henvisning til en speciallæge, så vil der også her være en gruppe patienter, som ikke vil kunne nyde godt af den forsøgsordning, Danske Patienter sammen med lægeforeningen og en række patientforeninger har foreslået.

»Der er praktiserende læger, som ikke vil have med medicinsk cannabis at gøre, men jeg håber ikke, at det vil være mange,« siger Annette Wandel.

Apoteker Kristian Østergaard fra Glostrup Apotek oplyser, at foreløbig er der ikke mange læger, der har benyttet sig af muligheden for såkaldt magistrelt fremstillede lægemidler med cannabis fra hans apotek. Det har omkring 80 læger gjort, siden det blev muligt.

Uofficiel boykot?

Siden marts 2016 har speciallæge Tina Horsted haft en klinik i København, hvor hun bl.a. behandler smertepatienter med cannabisdråber fra Glostrup Apotek. På et år kan hun behandle ca. 1.600 patienter, men hun kender flere eksempler på, at hendes patienter har haft svært ved at få fornyet en henvisning hos deres praktiserende læge.

Tina Horsted oplever, at mange læger har én politisk dagsorden, og det er kort fortalt, at de ikke vil have noget at gøre med cannabis, uanset om patienterne selv har en oplevelse af, at cannabis har hjulpet dem.

»Der er tale om en uofficiel boykot af cannabisbehandling,« som Tina Horsted udtrykker det.

Hun frygter, at hvis det bliver for svært for patienter at få en henvisning til cannabisbehandling fra deres praktiserende læge, så vil flere søge mod det illegale marked i et forsøg på at skaffe cannabis.

I det udkast til lovforslag, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har sendt i høring, fremgår det, at et af de erklærede formål med forsøgsordningen er at skabe et lovligt alternativ for nogle af de patienter, der hidtil har selvmedicineret sig med ulovlige cannabisprodukter. Samtidig skal anvendelsen ske i mere sikre rammer inden for sundhedsvæsenet, frem for at et stort antal patienter opsøger det illegale hashmarked.

Men det formål risikerer at gå fløjten, mener Tina Horsted, hvis mange praktiserende læger vil sige nej til cannabis. Så vil mange patienter i stedet fortsætte med at selvmedicinere sig med ulovlig cannabis.

Tina Horsted kan godt forstå, hvis mange praktiserende læger har travlt og derfor svært ved at få tid til at sætte sig ind i den tilgængelige viden, der trods alt er om cannabis. Men hun kan ikke forstå, hvordan en praktiserende læge helt kan afvise at forny en henvisning, når en speciallæge har fundet et niveau for smertebehandling, som speciallægen finder fagligt forsvarligt, også selv om der bruges cannabis.

»Det er helt almindelig praksis, at patienter fortsætter i behandling hos den praktiserende læge, når speciallægen har fundet et niveau for behandling,« siger hun.

I øjeblikket er Tina Horsteds smerteklinik helt booket. Der er op til et års ventetid, men jo flere patienter, der skal opsøge hende for at få fornyet behandlingen, jo længere bliver køen.

‘Ærgerligt at høre’

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) er godt klar over, at der er modstand mod forsøgsordningen i dele af behandlersystemet.

»Men det er ærgerligt at høre, at en patient er afvist af en praktiserende læge, når vedkommende bliver behandlet af en speciallæge. Det bør ikke blive til trakasseri mellem praktiserende læger og speciallæger,« siger han.

Liselott Blixt (DF) er med på, at antallet af læger, der vil deltage i forsøgsordningen, i begyndelsen nok vil være »minimalt«, som hun siger. Hun har derfor foreslået, at Folketinget i efteråret afholder en konference, hvor eksperter fra f.eks. Holland, Canada og Israel kan fortælle om lægers anvendelse af cannabis til medicinske formål.

»Jeg håber så, at mange læger vil deltage, så de kan blive lidt klogere,« siger Liselott Blixt.

Også May-Britt Kattrup (LA) opfordrer lægerne til at være mindre afvisende.

»Jeg forstår ikke, hvorfor lægerne ikke er mere fagligt nysgerrige. I Holland har læger brugt cannabis til medicin i ca. 12 år. Baseret på bl.a. disse erfaringer vil læger og patienter modtage faglig information fra Lægemiddelstyrelsen. Det vil være meget trist, hvis lægerne generelt siger nej. Mange patienter vil fortsat være henvist til det illegale marked, hvis for mange læger ikke vil have med medicinsk cannabis at gøre,« siger May-Britt Kattrup.

Oplever bedre livskvalitet

I Esbjerg sidder Erwin Meyer og undrer sig over, at lægen ikke ville høre, hvordan han selv havde oplevet effekten af cannabisdråberne. Han har tidligere gået til behandling hos en lokal smerteklinik og prøvet flere forskellige behandlinger, fordi han efterhånden ikke kunne gå.

»Det eneste, lægen sagde, var, at der kunne være langtidsskader, hvis man brugte cannabis. Men det er jeg ligeglad med, jeg vil hellere kunne gå i morgen uden smerter,« siger han.

Efter Erwin Meyer i januar er begyndt at tage cannabisdråber, er hans livskvalitet blevet markant bedre, fortæller han. Om morgenen kan han nå at gå på wc, børste tænder, barbere sig og sætte vand over til kaffe uden at skulle holde pause undervejs. Og for første gang i mange år sover han også igennem uden at skulle op seks-syv gange om natten på grund af smerter. Før måtte han sove siddende i en stol, nu kan han sove i sin seng igen.

»Jeg er slet ikke i tvivl. Jeg har prøvet alverdens præparater og akupunktur, men ingenting kunne dysse smerterne ned. Nu kan jeg endda støvsuge lidt, selv om jeg ikke bryder mig om det,« siger Erwin Meyer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Bjerrehuus

Realiteterne er ofte lidt mere kompliceret end journalist U Dahlin, DF s sundhedsordfører Liselott Blixt og LA s ditto May-Britt Kattrup, tror (velkommen i godt selskab U. Dahlin)
Fakta er at både lægeforeningen og de danske sundhedsmyndigheder har frarådet den forsøgsordning som folketing og dele af pressen anført af de 3 ovennævnte personer har fået presset igennem.
Viser der sig langtidsbivirkninger ved cannabis behandlingen vil den praktiserende læge stå alene med ansvaret, incl det juridiske ansvar. Der vil ikke være støtte fra sundhedsmyndighederne.
For interesserede kan man Google Informations dækning af en Københavnsk psykiater der for år tilbage forsøgte at behandle depressioner med LSD, eller Thalidomid skandalen i 1960 erne der førte til at alle lægemidler skulle testes for virkning og bivirkning inden lægemidlet blev markedsført.
Argumentet i U. Dahlin artikel om bedre livskvalitet og færre smerter ved behandling med cannabis gælder en lang række afhængigheds skabende lægemidler, men for disse kendes virkning og bivirkning. Dette er ikke undersøgt for cannabis.
Jeg respekterer at lægeforening og sundhedsmyndigheder ikke flagre efter popularitets søgende politikere og tilfældige journalister med en sag
Mvh
Torben Bjerrehuus
Praktiserende læge

Klaus Møller Kristensen og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Torben Bjerrehuus

Alternativt skal man markedsføre medicinsk cannabis som et naturlægemiddel, så kræves der ikke dokumentation for virkning/bivirkning, og det kan herefter købes i den lokale helseforretning
Mvh
Torben Bjerrehuus
Praktiserende læge

Henriette Bøhne, Torben Skov, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Michael Hullevad, Christoffer Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Er det simpelthen da så ukompliceret? Nej vel, eller misforstod jeg måske det sidste indlæg. Det kunne måske være en ny prøveordning. Eller så ville det vel kræve en lille lovendring.

Mireille Lacroix

Jeg har haft flere patienter der efterspurgte cannabis. Da min erfaring med cannabis er baseret på min ungdoms fester kontaktede jeg min lokale smerteklinik. De vil ikke rådgive eller behandle før 1/1-18 (måske) pga manglende evidens. Lægemiddelstyrelsen tørrer behændigt ansvaret af på behandlende læge. Der står intet i vores ellers gode lægeopslagsværk på sundhed.dk. At nogen synes de har glæde af behandlingen ændrer ikke på at jeg som læge sidder med ansvaret også når hylekoret af medier om 5 år skriver at de praktiserende læger skriver for meget cannabis ud.
Hvis vi skriver for lidt ud er det et problem for de lidende patienter. Hvis vi skriver for meget ud legaliserer vi de facto cannabis for de politikere der ikke tør men ønsker det af bagvejen- og tager skraldet.
Overlad behandlingen til ganske få smerteklinikker eller endnu bedre - legaliser skidtet. Gerne som naturlægemiddel. Det vil løse en del andre problemer samtidig og placere ansvaret hos politikerne og borgeren selv.

Henriette Bøhne, Torben Skov, Ken Sass, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Michael Hullevad, Egon Stich, Christoffer Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Endnu en molbo-historie om danske lægers konservatisme.
Forleden fremstod PLO's formand og forsvarede en læge, der var dømt for at sjuske og fejlbehandle.
SE DOG TIL INTERNATIONALE STUDIER, hvis I er så bange for bivirkninger af cannabis. Det er intet der svarer til de bivirkninger der findes for psykofarmaka og opioider, lægerne uddeler som bolcher til smertepatienter.
Nu er jeg muligvis streng, men de store medicinalfirmaer financierer jo i høj grad forskning der vil understøtte netop deres egne præparater, og dermed også læger der deltager i diverse forsøg med patienter som forsøgskaniner. Hvorfor denne modstand overfor cannabis-forskning og erfaringer fra udlandet? Skal man måske udlægge, at lægerne kun er trygge, såfremt et stort firma står bag og financierer dem?
Eller er politikerne de store skurke i åbenbaringen, der bare plaprer løs som de har gjort i 30 år, siden USA vedtog deres 'War on Drugs'?
I Portugal har de taget konsekvensen af et omfattende narkotikaproblem og legaliseret ALLE stoffer.
Allerede nu er der rapporter om, at stofmisbrug falder, og at de der har et problem, bliver bedre vejledt og hjulpet, så sundhedsudgifterne falder i tilgift.
Typisk at det snævre, nationalistiske syn på tingene får alt til at fise ud, længe inden det er begyndt.

Ruth Gjesing, Gaderummet Regnbuen, Torben Skov, Ken Sass, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen, Anne Eriksen, Michael Hullevad og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Christoffer Pedersen

Eva Schwanenflügel
Ja du ER streng. Men det er for du betegner det som danske lægers konservatisme. Hvis du læser det første indslag her burde stå lysende klart HVORFOR lægerne ikke vil deltage i det russisk roulettespil som det de facto er. Så læs det hvis du ikke allerede har gjort det.
De praktiserende læger er helt og adles ligeglade med hvilket firma der levere den medicin de udskriver recepter på. De "forsøg" du ævler om skulle være fordækte ( for det er sku ævl af værste skuffe, beklager) stillers der helt enormt store krav til og undskyld, men hvordan forestiller du dig man kan nå frem til ny medicin, beskrive virkninger og bivirkninger uden på et tidspunkt at inddrage mennesker med den lidelse man retter medicinen i mod?
I Portugal er stoffer ikke frigivet, det er stadig ulovligt at sælge dem. Men brug og besiddelse af op til 10 dages forbrug straffes bare ikke. I Portugal er dyrkning og salg af medicinsk cannabis også ulovligt.

Den "nye" medicin har faktisk været anvendt i flere tusinde år.

Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz, Torben K L Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

I ca. 50 år har den været (forsøgt og mer eller mindre) forbudt, i de fleste lande, efter pres fra USA gennem FN. Nu er så USA blandt de lande der (tildels) går foran i (gen-)legaliseringen.

Eva Schwanenflügel, Carsten Wienholtz og Michael Hullevad anbefalede denne kommentar

Jeg forstår ikke altid problemet med at læger ikke vil udskrive. Er det ikke forholdsvist let at skaffe sig cannabisprodukter? Ville det ikke være muligt at finde en leverandør der leverer et nogenlunde ensartet produkt, som så oven i købet vel ville være langt billigere end hvis det skal over apoteket? Mon politiet gider komme efter sådanne leverandører i den nuværende situation med mulig lovliggørelse lige om hjørnet

Danmark skal være et land med en driftig produktion/ forsøgsordning af medicinalindustriens produkter. Vi data og oplysninger vedr. mange sygdomstilfælde. Vi vil have EMA og vil give milliarder i boligtilskud for at få det. Naturlægemidler er no-go og må i hvert fald ikke give oplysninger om hvordan, de virker!
Nej, ingen konkurrence her, tak! - At man så hugger flere og flere produkter derfra og med held gør dem kemiske, så kan der tages patent - så kan der tjenes på det.

Samtidig får landbruget lov til at ødelægge vand- og landmiljø, som eneste land at bruge af EU forbudte pesticider til raps, kål mm (fordi man ikke kan få pengene hjem uden) - tonse penicillin i "produktionsdyr", hvor mennesker skal spare gr. resistens. Alle har vel fulgt med i den ansvarlige ministers krumspring eller?
Jeg vil vælge at tro, at det mest er den alm. frygt/ pres fra stat og regioner, der gør, at nogle læger her ikke vil udskrive? Alm. kemisk medicin og vacciner bliver nedtonet som alm. vilkår/ bivirkninger og helt acceptabelt, trods alvorlige eftervirkninger.
På nogle områder er vi simpelthen et U-land...

Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Jeg har tidligere skrevet en kommentar om cannabis, hvor jeg henviste til en ny videnskabelig artikel som vender op og ned på den "viden" man troede man havde om cannabis, men den blev slettet af Information! Problemet med lægernes manglenede accept af cannabis ligger i, at de ikke har nogen viden om det, fordi der ikke er lavet nogen forskning i, hvad der sker hvis mennesker bruger cannabis! Grunden er, at i USA er cannabis og heroin klassificeret i gruppe-1 (kokain og amphetamin er i gruppe-2 og -3!), som de farligste stoffer, og det er ulovligt at give det til nogen! Da cannabis blev legaliseret i Massachusett, lavede Harvard så en undersøgelse af det, og publiserede en artikel med en meget overraskende titel "Splendor in the grass?" (søg efter den, men den er lidt svær!). Konklusionen var: Results suggest that in general, MMJ patients experienced some improvement on measures of executive functioning, mostly reflected as increased speed in completing tasks without a loss of accuracy. Videnskab.dk har en lettere læselig artikel om den artikel: (http://videnskab.dk/krop-sundhed/indledende-forsoeg-medicinsk-cannabis-g...). Læs det! -Og få legaliseret cannabis!

Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Vi er altså ved at ende som Europa's mests cannabis fornægtende land i Europa. Jo, der er medicinske applikationer og nej, det er ikke et problem at planten også gør folk høje. I det mindste er ekkekten forudsigelig i modsætning til ange bivirkninger ved opiater osv.
Problemet er manglende viden, fordomme og medicinal industriens store interesse i at patentere frit tilgængelige stoffer som THC og CBC. - hvor de forøvrigt er så bange for THC effekten på kræftceller.

Hans Ingolfsdottir, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen og Henrik Leffers anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

"...i Europa..." skulle være slettet.

Torben K L Jensen

Hvorfor kæmper lægerne ikke ihærdigt på at få "killerdrug No. 1" Alkohol forbudt . Det er mere end veldokumenteret at det er dødeligt og langtidsindtag medfører leversvigt og den psykotiske sygdom"delerium tremens" og på lang sigt uhelbredeligt,en belastning for samfund og sundhedsvæsen der koster milliarder årligt? Hvad hvis legaliseret cannabis kunne aflaste den del af problematikken i sundhedsvæsen?

Anne Eriksen, Carsten Wienholtz og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Lotte Jørgensen

Alle der har set dokumentarudsendelsen om Tramadol ved, at evidens for (nogle) læger og lægmiddelstyrelsen måske ikke er så evident for andre. Men stoffet er annerkendt! - så tilbyd smertepatienter Tramadol - og gå langt uden om cannabis - for det kunne jo være der vil blive konstateret problemener en gang i fremtiden. En gang imellem dukker Fosters title "De gode græd" op helt af sig selv.

Tramadol er et kunstigt morfin produkt, som giver samme afhængighed som morfin! -I USA er tramadol nu blevet udbredt som smertestillende medicin, og fordi det i starten betales af forsikringerne bliver folk afhængige af det! Når forsikringen ikke længere vil betale det, er folk blevet afhængige og de skal så have morfin på en eller anden måde. Det har resulteret i de højeste dødstal for overdosis af heroin man nogensinde har set, fordi heroin kan man købe illegalt mange steder! -Faktisk skal i passe på hvis i kommer til skade i udlandet, fordi i mange steder vil få tramadol som smertestillende medicin! -Og hvis man får til 10 dages forbrug af tramadol (som jeg kender en som fik), så vil man være afhængig af morfin, hvis man tager det i 10 dage!

Henriette Bøhne, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Nogen patienter får opiater (som tramadol, morfin, kodein m.m.) fordi det måske er det eneste det lindrer den type smerter som de har, men medisinsk cannabis (forskellige varianter, jeg mener at den rene plante er det bedste, men f.eks. cbd-olje er vist også meget godt for noget) - kan hjælpe flere patientgrupper, og uden de skadelige virkninger, der følger med brug af opiater eller syntetiske opioider, eller anden kemisk/semi-/syntetiske medikamenter. Jeg mener, at der burde være rigelig med "evidens" for at opiater er langt mere skadelige end cannabis (hamp), som er en relativt ugiftig og næringsrig plante, med mange gavnlige effekter og brugsområder.

Ruth Gjesing, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Henrik Leffers,
Vore indlæg kryssede, og supplerede hinanden, tilfældigvis.
Det er bare i orden, du.

Niels Duus Nielsen

Jeg var på vej op i det røde felt efter at have læst overskriften, for hvordan kan lægerne på nogensomhelst rimelig måde være modstandere af et stof, som jeg har indtaget næsten dagligt i snart 50 år, og som jeg ved ikke hvor mange venner og bekendte har indtaget sammen med mig?

Normalt har jeg stor respekt for lægernes viden, de ved noget - meget - om noget, jeg ikke ved noget om, men når det kommer til cannabis, som jeg harvirkelig meget praktisk erfaring med, virker de uvidende.

Men så læste jeg Anders Beichs argumenter og forstod, at det ikke var en medicinsk problemstilling, men en juridisk. Lægernes uvidenhed er ikke villet, men påtvunget, selv hvis de ville sætte sig ind i virkninger og bivirkninger, findes der ingen forskning, der kan vejlede dem. Og at jeg lægmand stiller mig op og hævder, at jeg har sgu ikke taget skade skade skade, gør det jo ikke ud for et klinisk forsøg.

Så i denne sag må jeg - desværre - støtte lægerne. Selvfølgelig kan de ikke tage det juridiske ansvar for en behandling, de ikke kender virkninger og bivirkninger af.

Men det kan jeg! Jeg har eksperimenteret med stort set alle de forbudte stoffer, der kan opdrives på markedet, og flere til - det var mig, der i min ungdom stal mescalinkaktussen i Botanisk have - så jeg ved af erfaring, hvilke stoffer er gode for mig, og hvilke jeg ikke kan tåle. Hvor skulle lægerne vide det fra, da der jo åbenbart ikke har været udført kliniske forsøg med disse substanser i mange, mange år?

Så frigiv hash, ikke bare til medicinsk brug, men i det hele taget. Vi er nogle hundrede tusinde danskere, som har haft cannabis i blodet mange, mange gange uden at have taget skade (lidt hoste måske, men man behøver ikke ryge hashen, man kan også spise hashkager. Eller få hash i pilleform).

At en promille af brugerne boner ud med en hashpsykose er selvfølgelig et problem, men så vidt jeg ved er der bivirkninger ved alt, så hvorfor blive hysterisk over lige netop denne?

Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel, Benjamin Bjerre, Anne Eriksen, Ken Sass, Carsten Wienholtz og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

tldr: Lægerne gør ret i ikke at ville overtage det juridiske ansvar med lukkede øjne, det er politikerne, der skal lære at have tillid til befolkningens egen dømmekraft, når det kommer til rusmidler.

Christoffer Pedersen, Henriette Bøhne, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Ken Sass og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Rygterne om tramadol som afhængigheds skabende er overdrevne, jo det sker for nogen, men så absolut ikke for alle. Jeg har fået dem i flere år i den højeste dosis og flere end anbefalet. Ind imellem så må jeg tage dem i et par måneder for gigt og rygsmerter og somme tider sammen med dolol som er endnu stærkere og jeg har ikke haft abstinenser overhovedet på noget tidspunkt og det kender jeg andre der heller ikke har. Medicin virker ikke ens på alle.

Niels Duus Nielsen

Tillad mig en selvbekendelse: I mange år holdt jeg mine depressive tilbøjeligheder i skak ved at ryge en joint. Cannabis virker således på mig, at jeg bliver fokuseret, altså i stand til at tage skyklapper på, hvorefter jeg slipper for hele tiden at blive distraheret af min oplevelse af verdens meningsløshed.

Når skalaøvelserne blev for kedelige og meningsløse, røg jeg en lille joint, hvorefter skalaerne forvandledes til skøn musik.

Men ligesom en albyl er magtesløs over for migræne, er hash ikke meget bevendt, når man rammes af en alvorlig depression, tværtimod tendere stoffet til, at man blot fordyber sig endnu mere i sin melankoli. Så der er ikke tale om et Wunderwaffe.

De fleste depressionramte er dog kun let deprimerede, og derfor kan hash for mange være en erstatning for lykkepiller. Og selv om jeg kun har været glad for lykkepillerne, føler jeg mig stadig lidt utryg over eventuelle langtidsvirkninger. For hvor hashen og dens virkninger har været alment kendt i nogle tusinde år efterhånden, har lykkepillerne kun relativt få år på bagen.

Vil min hypofyse skrumpe, hvis jeg fortsætter med at spise lykkepiller i mange mange år, som visse kritikere hævder? Ingen ved det, heller ikke de medicinere, der står for den kliniske forskning. Så i sidste ende er det kun mig, der kan påtage mig ansvaret.

Lægen har et juridisk medansvar, men jeg kunne alligevel ikke finde på at klandre hende, hvis der er alvorlige uforudsete bivirkninger; hun tager sine beslutninger ud fra den viden, hun har til rådighed, ligesom jeg.

Jeg har tillid til min læge, så når hun ser mig i øjnene og fortæller, at hun med den viden, hun har til rådighed, ikke kan tage ansvaret for min hashrygning, tror jeg hende. Altså er ansvaret mit, og det har jeg det fint med. Den store gåde er, hvorfor politikerne ikke vil give mig dette ansvar over mit eget liv og velbefindende.

Henrik L Nielsen

Torbem Bjerrehus

Den eneste måde man kan få erfaringer om mulige bivirkninger er jo netop ved forsøg. Hvis du mener et forsøg ikke kan gennemføres blot fordi vi ikke ved nok om netop de bivirkninger, der blandt andet skal undersøges af forsøget, ja så får vi aldrig mere ny og bedre medicin.

@Johnny Winther Ronnenberg og andre - Ja ah, gennemskuet, midlet tramadol virker godt og selvfølgelig er der abstinenser ved kort brug/ slut - men problemet er, at det virker for godt...
Man kan være afhængig af noget, der tager de kroniske smerter - som af alt andet, der hjælper på tilstanden.
Nu efter 20 år er fortjenesten minimal! - Lægemiddelstyrelsen vil nu se nærmere på afhængigheden p.t., ikke på alle de andre afhængighedsskabende som f. eks "lykkepiller"!
I 2014 holdt man op med at producere nogle hovedpinepiller. jeg havde taget i mange år - årsag: der var ikke en fortjeneste længere. Selvom de nu var på recept, man skal jo passe på, ikke?

Cannabis er nøjagtig det samme, på trods det manglende bevis? Det skal nemlí kunne betale sig, skal det!

Jeg har hørt at cannabis skal "betale sig" ret godt, og især udi de lidt større kvanta.
Men industrien har det vist svært ved planter, ja. Det er synd for den.

Her er et link, der fortæller at udskrivning af cannabis er (var) stærkt stigende, ekstrakt fra Tyskland http://www.dr.dk/nyheder/indland/rekordmange-laeger-udskriver-cannabisme...

Christoffer Pedersen

Jeg mener Klaus Riskær sammen med andre har investeret i en hamp / cannabis produktion et sted i sydamerika. Så selvfølgelig er der også økonomiske interesser i cannabis.
Det virker som om det automatisk er en stor forbrydelse når medicin er "rigtig" medicin.
Men en heltegerning at score kassen på at sælge piller hvis bare det er et naturprodukt.
Vedhæfter lige link til et helt fantastisk produkt som hjælper mod gigt!
https://www.youtube.com/watch?v=5fGozGmuKik