Djøf: Vi er trygge ved Bo Smith-udvalgets arbejde

Bo Smith-udvalget har fået hård kritik for sine metoder af to forskere, der har gennemgået det metodiske arbejde, som ligger til grund for udvalgets konklusioner. Men fagforbundet Djøf, der nedsatte udvalget, har fortsat stor tillid til udvalgets arbejde
Indland
19. oktober 2017

Fagforbundet Djøf har stor tillid til Bo Smith-udvalgets rapport. Det siger formand for de offentlige chefer i Djøf Henning Thiesen, efter at Information onsdag fremlagde en skarp kritik af udvalgets metoder fra to forskere fra Roskilde Universitet.

Bo Smith-udvalget blev nedsat i 2014 af Djøf, efter at skandalesager som eksempelvis statsløsesagen og Justitsministeriets »nødløgn« til Folketingets Retsudvalg havde vakt stor offentlig debat om forholdene i embedsværket.

Et år efter udvalget blev nedsat, offentliggjorde det en rapport, der konkluderede, at det danske system grundlæggende var godt, og at embedsmandsnormer om faglighed, sandhed og lovlighed grundlæggende trivedes.

Ifølge Carina Saxlund Bischoff, lektor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet og Pernille Boye Koch, lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet er der så store problemer med Bo Smith-udvalgets metodiske arbejde i de selvstændige undersøgelser, at man ikke kan godtage flere af udvalgets konklusioner.

Der er både »væsentlige brud på forskningskriterierne« og »metodiske fejlgreb«, der nogle steder er så grelle, at de ifølge Carina Saxlund Bischoff »kun kunne bestå en eksamen i samfundsvidenskabelig metode, hvis man var venlig«. Bo Smith-udvalget afviser alle anklager bortset fra en enkelt.

Formand for de offentlige chefer i Djøf Henning Thiesen afviser at gå ind i kritikken af Bo Smith-udvalgets arbejde, men erklærer sig helt tryg ved udvalgets konklusioner:

»Selve den metodetekniske diskussion vil jeg ikke gå ind i. Jeg er bare en almindelig jurist, så det har jeg slet ikke forudsætninger for. Men jeg kan konstatere, at fire medlemmer af Bo Smith-udvalget har sendt et svar til forskerne, hvor de gendriver kritikken punkt for punkt. Det er altid sundt med en faglig diskussion, og det er så det vi har her,« siger han.

»Jeg tror, at det her er grebet an på den helt rigtige måde. Alt andet ville også undre mig med de medlemmer, der var af Bo Smith-udvalget,« siger Henning Thiesen.

Kvalificeret debat

Ifølge de to kritikere er fejlene i Bo Smith-udvalgets rapport særligt problematiske, fordi den er blevet et referencepunkt i debatten. Rapporten bruges til at afvise enhver bekymring for, at embedsværket ligger under for politisk pres, mener de. Men det er Henning Thiesen uenig i.

»Jeg synes ikke, man kan sige, at Bo Smith-udvalget har lagt en debat død. Den har dannet et kvalificeret grundlag for en fortsat debat, fordi det selvfølgelig er sådan i et demokratisk samfund, at forholdet mellem politikere, embedsmænd og medier er noget, vi skal debattere hele tiden. Det som Bo Smith-udvalget når frem til, er vel, at vores embedsmandssystem fungerer godt og ikke på nogen måde er sygt. Det betyder ikke, at man ikke skal diskutere, om det i forskellige situationer ikke slår til eller slår fejl. Det skal man selvfølgelig, og det skal Djøf være de første til at mene.«

De to forskere kritiserer blandt andet den måde, hvorpå Bo Smith-udvalget undersøger, om der er kommet flere problematiske sager de seneste år. Det gør de ved at optælle antallet af officielle undersøgelser som undersøgelseskommissioner og advokatundersøgelser og konkluderer ud fra det, at der ikke er tale om en stigning i antallet af sager, og at der heller ikke er nogen klare tendenser i sagerne.

Ifølge de to kritikere kan der dog være langt flere sager, der aldrig når offentlighedens lys, og derfor kan man slet ikke bruge de officielt nedsatte undersøgelser som indikator.

– I ville vel kunne spørge jeres medlemmer, hvordan de udsættes for politisk pres, og om det har konsekvenser for embedsmandsnormerne. Har i overvejet selv at lave sådan en undersøgelse?

»Nej, det var med velberådet hu, at vi valgte at nedsætte et uafhængigt udvalg, fordi vores opfattelse var, at sådan et udvalg taler med en langt stærkere stemme, end vi gør som faglig organisation og interesseorganisation for blandt andet embedsmændene.«

– Men de taler vel også med en anden stemme?

»Det har du ret i, men det var et helt bevidst valg på daværende tidspunkt. Det var en tanke, der formede sig i slutningen af 2014, hvor vi havde haft en ret lang række af det, jeg vil kalde for møgsager i staten. Vi synes, der var en grund til at få gravet et par spadestik dybere for at få det her belyst til brug for den helt relevante samfundsmæssige debat om forholdet mellem embedsmænd og politikere. Udvalget har leveret den vare, og det synes jeg også, at den efterfølgende debat har vist. Så jeg tror, det var det rigtige valg,« siger Henning Thiesen og henviser til, at der både var menige embedsmænd og tidligere chefer repræsenteret i udvalget.

Kritikere har også peget på, at et problem for embedsmændene kan være, at de ikke tør sige fra over for det politiske pres eller gå til medierne, hvis de mener, at de bliver sat til noget, de ikke kan stå inde for af frygt for at blive fyret.

Fagforbund som FTF, FOA og Dansk Magisterforbund har tidligere undersøgt deres medlemmers ytringsfrihed, men det har Djøf indtil videre ikke gjort.

»Det har vi ikke, fordi vi ikke har følt behov for det. Vi har en god fornemmelse for, hvor vores medlemmer står,« siger Henning Thiesen.

– Og hvor står de så?

»Jeg tror, at vores medlemmer i langt de fleste situationer føler sig trygge ved, hvad der foregår på deres arbejdsplads. Og hvis de ikke gør det, så vil de nok tage det op med Djøf eller med ledelsen det pågældende sted. Det her handler jo rigtig meget om, at der er en åbenhedskultur i det enkelte ministerie eller styrelse. Det tror jeg sådan set, der er de fleste steder.«

Embedsmænd under pres

Efter en række skandalesager som Jægerbogssagen, Christiania-sagen og Skattesagen med embedsmænd i hovedrollerne opstod der en offentlig debat om forholdet mellem politikere og embedsmænd. Embedsmændenes eget fagforbund Djøf nedsatte i 2014 Bo Smith-udvalget, som fik til opgave at undersøge forholdene i embedsværket. 

I 2015 udsendte udvalget en rapport, der konkluderede, at det danske system grundlæggende er sundt og godt, og rapporten er efterfølgende blevet brugt af både politikere og forskere til at lægge debatten om embedsværket død. Men nu siger to forskere, der har gennemgået materialet bag rapporten, at der er så store problemer med Bo Smith-udvalgets undersøgelsesmetode, at man slet ikke kan drage de konklusioner. Bo Smith-udvalget afviser kritikken bortset fra på et enkelt punkt.

Tip os:

Information vil i den kommende tid forsøge at kaste lys over, om Bo Smith-udvalgets konklusioner står til troende, eller om der med rette kan sættes spørgsmålstegn ved, om normerne for god embedsmandsskik bliver fulgt. I den forbindelse modtager vi gerne tip.

Det kan ske til journalist Sebastian Gjerding på tlf: 27146156 eller mail segj@information.dk 

Hvis du ønsker at kontakte os på en særligt sikker måde, kan det ske krypteret via appen Signal – som kan downloades både til IOS og Android – på +45 27 14 61 56. Her kan man både ringe og skrive beskeder. Du kan også skrive krypteret på mail med PGP på segj@information.dk. PGP-nøgle kan hentes her: https://keybase.io/gjerding. Det kan selvfølgelig ikke anbefales at gøre det fra arbejdstelefon - eller mail. 

Du kan også sende et brev til Dagbladet Information, att: Sebastian Gjerding, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Naturligvis støtter DJØF op om rappporten. Den understøtter jo de konklusioner, der frikender deres medlemmer for i bedste fald inkompetence. I værste fald bevidst lovbrud.

lars søgaard-jensen, Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Olav Bo Hessellund, Tue Romanow, Egon Stich, Steffen Gliese, Christian Lucas, Jes Balle Hansen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

En sådan undersøgelse blev i sin lavet af den da afgåede ombudsmand Lars Nordskov Nielsen efter Tamilsagen. Den samme model burde have været brugt igen: en uafhængig undersøger eller et forskerudvalg. DJØF er ikke Advokatforbundet med en tradition for intern oprydning og mugen ud i krogene. Desværre er DJØF vel nu det nærmeste vi kommer det sovjetiske kommunistparti med direkte indflydelse på statens styring ud fra ideologisk dogmatik.

lars søgaard-jensen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Olav Bo Hessellund, Torben K L Jensen, Tue Romanow og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Endnu et eksempel på, at når man undersøger sig selv, kommer resultatet mærkværdigvis altid til at frikende en for alle beskyldninger.

lars søgaard-jensen, Oluf Husted, Carsten Wienholtz, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Hvad var det nu, en anden DJØFer sagde: Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Eller en tredie DJØFer: Der er ikke noget at komme efter

Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Frede Jørgensen

Djøf er miljøskadet!