Baggrund
Læsetid: 4 min.

Ny uddannelse for udsatte unge risikerer at ende med for få lærere

Reformen af de forberedende tilbud for unge uden ungdomsuddannelse risikerer at blive vingeskudt fra start. Produktionsskolerne, som sammen med VUC skal stå for det nye forberedende tilbud, står nemlig over for fyringer og lukninger efter en kraftig reduktion i skoleydelsen. Et flertal uden om regeringen vil have ydelsen sat op hurtigst muligt
Kernen i den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er produktionsskolernes værksteder. Men flere produktionsskoler risikerer at lukke, inden den nye uddannelse er kommet i luften efter en kraftig reduktion i skoleydelsen. På billedet ses produktionsskolen Fabrikken på Amager

Kernen i den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er produktionsskolernes værksteder. Men flere produktionsskoler risikerer at lukke, inden den nye uddannelse er kommet i luften efter en kraftig reduktion i skoleydelsen. På billedet ses produktionsskolen Fabrikken på Amager

Sille Veilmark

Indland
30. oktober 2017

Da regeringen og et bredt flertal i Folketinget midt i oktober præsenterede den endelige reform af de forberedende tilbud for unge uden for ungdomsuddannelserne, var der udbredt tilfredshed med resultatet af de månedlange forhandlinger.

Formålet med reformen er at hjælpe de unge på kanten. Trods mere end 25 forskellige reformer og tiltag af de forberedende uddannelser på især VUC og produktionsskoler, står omtrent 50.000 unge under 25 år stadig uden uddannelse og job.

Med den nye reform samles seks af de nuværende tilbud i en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Når de nye FGU-uddannelser begynder i 2019, vil den stærkt kritiserede nedsættelse af skoleydelsen stige til ca. 6.100 kr. om måneden. Men indtil da må produktionsskolerne fyre lærere, fordi den nedsatte ydelse fra årsskiftet har medført 30 procent færre elever.

»Vores store frygt er, at en række produktionsskoler ikke overlever frem mod 2019, hvor ydelsen bliver sat op,« siger Axel Hoppe, der er sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen.

Nedsættelsen af skoleydelsen har især haft indflydelse på antallet af elever over 18 år, fordi de har svært ved at klare sig for de 5.400 kr. om måneden, som skoleydelsen er blevet sat ned til i januar i år. Før 2017 lå skoleydelsen på niveau med den højeste ledighedsydelse til unge på 7.100 kr.

I reformen lægges der op til, at de nye institutioner skal bygge på de bedste erfaringer fra produktionsskolernes værksteder og de alment forberedende fag (AVU) på VUC.

»Men hvis vi ikke længere har de lærere og bygninger, som produktionsskolerne skal stå for i den nye FGU, så grundskyder man en god reform fra begyndelsen,« siger Axel Hoppe.

Den personlige hjælp

Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, hvor produktionsskolelærerne hører under, er enig i, at der mangler et økonomisk sikkerhedsnet frem til 2019.

»Det er helt afgørende, at der kommer en økonomisk sikring af produktionsskolerne, fordi de har haft en kæmpe aktivitetsnedgang, som kun kan håndteres ved at afskedige lærere. Det betyder, at der kommer til at mangle de helt nødvendige erfaringer og den viden, som værkstedslærere på produktionsskolerne har, i den nye FGU,« siger Hanne Pontoppidan, der mener, at det er nødvendigt at sætte skoleydelsen op med det samme, eller give skolerne en økonomisk kompensation.

Claus Aastrup Seidelin, der er cheføkonom i tænketanken DEA, som i sommer lavede en større analyse af de forberedende tilbud, mener, at den nedsatte skoleydelse godt kan blive et problem. DEA’s undersøgelse viste bl.a., at på de skoler, som gør det godt, er det kombinationen af praktiske og faglige kompetencer, men også mere personlig hjælp, som får udsatte unge videre i uddannelse og job.

»Hvis den nedsatte skoleydelse viser sig at have den konsekvens, at man mister de dygtige lærerkræfter, der har de her praktiske og faglige kompetencer, som er rigtig vigtige for, om de unge klarer sig, så kan det blive svært at videreføre de gode intentioner, som ligger i reformen,« siger Claus Aastrup Seidelin.

DF’s uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, erkender, at det er vigtigt at få skoleydelsen sat op igen af hensyn til den nye FGU.

»Kernen i den nye FGU-uddannelse er produktionsskolernes værksteder. Derfor er der behov for, at de kan opretholdes. Det havde været oplagt at gøre det under forhandlingerne om reformen, men det var der ikke opbakning til. Men vi ønsker problemet løst og skoleydelsen sat op igen,« siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han henviser til, at Socialdemokratiet vil stille et ændringsforslag til finansloven, om at skoleydelsen sættes op igen fra årsskiftet. Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, Mattias Tesfaye, mener dog, at DF, som sammen med regeringen stemte for nedsættelsen af skoleydelsen, burde rydde op efter sig selv og stille et ændringsforslag.

»Jeg vil indtrængende opfordre til, at regeringen og DF får lukket det hul, som nedsættelsen af skoleydelsen har skabt. Det er en ærlig sag at lave en fejl, og når vi nu er blevet enige om, at der fra sommeren 2019 skal være en ordentlig skoleydelse, så bør vi få den sag ud af verden og sætte skoleydelsen op igen med det samme, så vi ikke mister lærere på produktionsskolerne i mellemtiden,« siger Mattias Tesfaye.

Reformen af de forberedende tilbud

  • Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) træder i kraft fra 2019 og er for unge under 25 år, som mangler faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
  • FGU er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
  • Alle unge får ret til en uddannelsesplan.
  • Alle elever får en fast kontaktperson i kommunen.
  • VUC’er og produktionsskoler skal arbejde sammen om at skabe ca. 90 FGU-skoler, som er samlet i op mod 30 fælles institutioner.
  • Kompetenceløft af underviserne på VUC og produktionsskoler skal sikre kvaliteten af FGU.
  • Andelen af unge uden uddannelse eller job skal halveres i 2030.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her