Nyhed
Læsetid: 4 min.

Luther: ’Kvinder er udelukkende skabt til at tjene mænd og være deres hjælpere’

Københavns Universitets seminar på 500-årsdagen for Luthers indvarsling af Reformationen kom til at afkræfte myter om dens gunstige virkninger på ligestilling mellem kønnene. Heller ikke letsindige sexdyrkere fik det nemmere
Den tyske teolog og reformationsfader Martin Luther var ikke – som hævdet af nogle – igangsætter af en udvikling mod kønnenes ligestilling.

Den tyske teolog og reformationsfader Martin Luther var ikke – som hævdet af nogle – igangsætter af en udvikling mod kønnenes ligestilling.

Polfoto

Indland
2. november 2017

Den tyske teolog og reformationsfader Martin Luther var ikke – som hævdet af nogle – igangsætter af en udvikling mod kønnenes ligestilling. Det var en af pointerne på det seminar, som Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet tirsdag afholdt om Reformationens betydning for eftertiden.

Lektor ph.d. ved fakultetet, Helle Vogt citerede fra Luthers lille Katekismus: »Kvinder er udelukkende skabt til det formål at tjene mænd og være deres hjælpere.«

Derpå sagde hun sylespidst til seminarets deltagere: »Og med de ord vil jeg overlade det til jer at tolke, om I synes, at Reformationen førte til ligestilling mellem kønnene.«

Forinden havde Helle Vogt gengivet, hvordan Luthers kønslære på dansk jord var blevet udtrykt efter Reformationen, nemlig af den sjællandske biskop Peter Palladius, der omkring 1540 formanede gifte kvinder:

»Du hæderlige kvinde skal med hjerte, mund og gerninger tænke og leve sådan, at du hellere vil dø end fortørne din mand med et eneste ord til mishag, og det skal være langt fra, at du står ham som sennep i næsen eller er ulydig over for ham.«

Dette stillede Helle Vogt over for bispens formaning til de gifte mænd:

»Og du hædersmand skal hjemme i dit hus lige modsat behandle din arme hustru som et skrøbeligt kar, selv om hun ikke opfører sig helt, som du ønsker det. Du skal ikke med det samme være som en løve eller djævel i dit hus med hug og slag, men du skal bære over med hende, desto bedre får du det med hende.«

Husfaderen

Helle Vogt gjorde det klart, at husstandenes hierarki efter Reformationen var nøje fastslagt:

»Hele husstanden var underlagt husbonden – i rollen som ægtemand, fader eller husherre: Han havde en pligt til at forsørge husstanden og havde ansvaret for at beskytte dens medlemmer både fysisk og åndeligt, det sidste ved at opdrage dem i den rette kristne tro og dermed beskytte dem mod synd. Til gengæld skulle de være ham hørige og lydige, og satte de sig op imod ham, var for tungnemme i deres læring, syndede de, havde han ret til at tugte, det vil sige slå dem, så længe han ikke brækkede deres lemmer eller vansirede dem.«

Helle Vogt understregede, at nok indførte Reformationen en ret til skilsmisse, men den var begrænset:

»Hor var den årsag, som flest skilsmisser blev bevilget på grund af, men for at sikre sig imod en nem måde at komme ud af et dysfunktionelt ægteskab, skulle der være andre beviser end den anklagedes udsagn. Hvis en mand tvang sin kone til prostitution eller anden form for utugt, var det ikke skilsmissegrund. I forlængelse heraf var voldtægt ikke hor.«

Men – tilføjede Helle Vogt – af datidens protokoller fremgår, at mange bedragne kvinder »bad om, at de måtte undgå skilsmisse, og at straffen for mandens horeri blev nedsat«.

Helle Vogt forklarede, at kvinderne ofte gav to forklaringer på deres ønske om at blive i ægteskabet: »Den vigtigste var forsørgelsen af konen og børnene. Dette blev gerne fulgt af en understregelse af, at manden i hjemmet levede op til sine forpligtigelser.«

Guds fortørnelse

Sædeligheden var i det hele taget et omdrejningspunkt for Reformationen. I den katolske tid havde det været således, at ægteskabsbrud og andre seksuelle synder blev håndteret af kirken. Det blev på seminaret fremhævet af adjunkt ph.d. ved SDU, Morten Kjær.

Han understregede, at kirkens formål med sanktioner ikke var at straffe, men at sikre, at synderen gjorde bod for sin handling, så han kom i samklang med den anger, han burde have følt og dermed kunne få sin sjæl frelst. Derfor bestod de kirkelige straffe for sædelighedskrænkelser oftest i former for bod: Pålæg om bøn, tænding af lys, pilgrimsfærd og faste samt – i stigende grad – indbetaling af bøder til kirken.

Morten Kjær fremdrog, at efter Reformationen kom bodsgerninger i miskredit, fordi de smagte for meget af den gerningsretfærdighed, som Luther afskyede. Da sædelighedens efterlevelse nu blev en håndhævelse for de verdslige myndigheder, måtte de finde et andet grundlag end bod og stræben efter frelse.

Straffegrundlaget blev nu, at overtræderne havde vakt »Guds fortørnelse«, der kunne påkalde ulykker over hele riget. Derfor skulle straffene frem for alt være afskrækkende. Og det blev de. Straffen for hor blev sat til henrettelse, for mandlige overtrædere med et sværd. Kvindelige overtrædere skulle puttes i en sæk og druknes.

Ægteskabsbrydere fik det altså ikke lettere med Reformationen, tværtimod.

De horrible straffe for hor udløste dog så kraftige folkelige protester, at reglerne efter få år blev lempet til, at dødsstraf først skulle anvendes efter tredjegangshor, og at kongen kunne benåde.

Morten Kjær pegede på, at århundrederne efter Reformationen har været en gradvis lempelse af dens strikse straffe. Dog med den sløjfe, at sex med dyr i Danmark blev afkriminaliseret i 1930, men genkriminaliseret i 2015.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

1. reformationen foregik ikke fredeligt.
2. reformationen førte ikke til demokrati, men til enevælde
3.reformationen førte ikke til frihed, men til forfølgelse af anderledes tænkende
4. reformationen skabte et hierakisk klassesamfund.
5. kalkmalerierne i de danske kirker blev malet over.
6. Luther mente at alle han var uenige med skulle slås ihjjel, jøder, katoliker, calvinere osv.
7. 20 procent af biblen blev bortcensureret da den blev oversat til dansk.
8. Danmark blev som resultat af reformationen meget mindre land med tab af Skåne, Norge og Slesvig i diverse krige. Dermed et lille land, der er helt afhængig af at være venner med større lande.

lars søgaard-jensen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Joy Nitav, Karsten Aaen, Jørn Andersen, Torben K L Jensen, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

" »Og med de ord vil jeg overlade det til jer at tolke, om I synes, at Reformationen førte til ligestilling mellem kønnene.« "

Er mysogenien ikke et af de tre store religioners fejlfarvede kendetegn? Normalt er jeg ikke tilhænger af fysisk afstraffelse: Gode gamle dronning Thyra burde have banket hovedet ned i maven på sin søn, Harald Blåtand, da han begyndte at flirte med religionen sydfra.

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Peter Knap, Elise Berg, Hanne Ribens og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Gustav Alexander

Odin Rasmussen,

Kan du eventuelt forklare hvordan Reformationen i Danmark i 1536 skulle lede til de senere århundredes tab af danmark øst for øresund?

Jeg er lidt træt af benovelsen som selv veluddannede mennesker - i ovenstående en ph.d - har over, hvor lidt lutheransk lære konformerer til moderne moralske og politiske sensibiliteter. Vi søger ikke tilbage til Valdemar og overraskes over at de baltiske korstog ikke foregik med internationalt mandat, vel?

Der er i øvrigt mange facetter af straf og ret efter reformationen, hvor manden blev straffet hårdere end kvinden ud fra rent patriarkalske antagelser om at kvinder ikke kunne gøre for deres handlinger i samme grad som mænd.

Henrik L Nielsen, Lars Steffensen, René Arestrup, Christian Larsen, Bjørn Pedersen, Mikkel Kristensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Utroligt så moderne det er blevet at dømme kustoder fra gammel tid med en jury fra det tredie årtusinde. Luthers positive arv mener jer er opgøret med selvbestaltede autoriteter, men jeg tror ikke det er med hans gode vilje, at det skulle blive så vidtgående, som vi heldigvis ser det i dag.

Henrik L Nielsen, Lars Steffensen, Christian Larsen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar

Vi mistede vore klostre som fungerede som hospitaler, hvor munke dyrkede lægeplanter. Mange klostre blev revet ned og munkestenene brugt andetsteds. At Reformationen skulle være en velsignelse har jeg altid haft svært ved at se. Er det en ny Reformation, der bidrager til nedskæringer overalt i vort før så velfungerende land. Nu kalder man det bare reformer!

Eva Schwanenflügel, Joy Nitav, Karsten Aaen, Trond Meiring, Anne Eriksen og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Derpå sagde hun sylespidst til seminarets deltagere: »Og med de ord vil jeg overlade det til jer at tolke, om I synes, at Reformationen førte til ligestilling mellem kønnene.«

Jeg er udfra artiklen lidt i tvivl om konteksten. Var der da nogle på seminariet, der oprigtigt mente og havde udtalt at Reformationen var eller direkte førte til et kønsligestillingsprojekt, og havde nogle ved seminariet forventet af en tidligere munk fra det 16. århundrede at han skulle have moderne idealer om ligestilling?

Med afsæt i artiklens overskrift burde lutheraneren Margrethe 2. for længst have overladt kongehvervet til sin mand......... ;-)

Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Han virker mere som en tidlig Trump type...

Eva Schwanenflügel, Joy Nitav og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

"opgøret med selvbestaltede autoriteter"

Peder,
i princippet var kongerne dengang også selvbestaltede autoriteter, og når det så tilmed blev indført, at de var det af Guds nåde, vil jeg sætte et stort spørgsmålstegn ved, hvor meget opgør mod autoriteter der var i det.

Flemming Berger, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel, Knud Chr. Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
christian christensen

Suk... Ja vi kunne fortsætte med de sensationelle resultater fra den seneste Lutherforskning:
1. Luther talte ikke pænt om etniske minoriteter
2. Luther lød som en hadprædikat
3. Luther sparkede sin kat.
4. Luther hjalp ikke sin kone med opvasken
5. Luther kunne ikke lide LGBT-personer
6. Luther gik ikke ind for frit sygehusvalg
7. Luther var ikke lutter lagkage

Henrik L Nielsen, Eva Schwanenflügel, Henriette Bøhne og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

på grund af de danske kongers tåbelige politik før og efter reformationen (1536) er Danmark i dag en lilleput-stat. Under Kalmar-Unionen (1380-1523) var Danmark del af et storrige. Men reformatorisk dumhed og nationalisme fik unionen opløst, hvis vi har som udgangspunkt at en stat ikke gør klogt i at opløse sig selv. Efter reformationen blev nord-europa delt op i en række mindre fyrstedømmer, der konkurerede med hinanden. De store og stærke jordede de små.
Rigtigt Luther skrev mange dumme ting. Han tog selv afstand fra meget af det senere i sit liv. Dog stod han fast på den "trælbundne vilje. " Der er et meget deterministisk menneskesyn.

Eva Schwanenflügel, Jørn Andersen, Karsten Aaen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvorfor er Karup familien og deres "medløbere" ikke ude og kritisere Luther for hans kvindesyn, som de gjorde i forbindelse med de bøger der blev udgivet med citater fundet i Koranen.
Hvis denne personkreds havde udgivet bøger om citater fra Biblen kunne de ha' fundet næsten enslydende citater. Så det var nok derfor de ikke udgav sådanne bøger.

Knud Chr. Pedersen, Karsten Aaen, Christel Gruner-Olesen, Eva Schwanenflügel og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Dorte Sørensen
Hvis jeg skulle gætte, kunne det have noget at gøre med at hvad Luther mente om kvinder, jøder, etc. ikke er noget, der går igen hos langt størsteparten af danske lutheranere. Det ville være lidt som at bede Martin Krasnik om at tage afstand fra dyreofringer - selvom stort set ingen jøder ofrer dyr længere.

Saud-dynastiet bruger hvert år flere milliarder dollars på at fremme en fuldstændig bogstavelig, ultra-konservativ tolkning af Koranen blandt Europas muslimer, vha. finansiering af moskeer, uddannelse af imamer og litteratur. Det er trods alt ikke noget, vi ser ske for danske protestanter. At DF så gerne vil sætte lighedstegn mellem en salafistisk fortolkning af Islam, og så alle danske muslimer, er naturligvis en fejl af dem. Men det ændrer ikke på, at den salafistiske islamfortolkning stødt vokser fordi ingen vil modsætte sig Saud-dynastiets "ret" til at finansiere den i Europa, det amerikanske kontinent og Asien.

Marie Sanne Caroline Malmros

Hvorfor fejre sådan en mand chauvinist og volds mand?

Gustav Alexander

Odin Rasmussen,

Nu kan det være, at jeg selv har glemt min reformationshistorie, men jeg kunne godt tænke mig en mere specifik forklaring end reformatorisk dumhed. Reformationen - eller fyrstereformationen, som den med rette kaldes - udgjorde jo en enorm styrkelse af kongemagten i Danmark.

Dorte Sørensen

Bjørn Pedersen i Danmark er der stadig præster, der ikke vil give kvindelige præster hånd osv. samt præster der ikke vil gifte fraskilte og folk af samme køn osv....... Så i Danmark er der stadig folk der læser Biblen som Guds ord osv. Ligeledes kan sundhedspersonale også nægte at deltage i arbejdet med abort osv...........
Vi har heldigvis været forskånet for mord på abortlæger som det er sket i USA.

Michael Pedersen

Dorte Sørensen, dit forsøg med at stille Krarup familien til ansvar for Luther svarer jo til, at muslimer skal stå til ansvar for islamisk terror.

Det er jo tåbeligt, ikke?

Lars Steffensen

Det er vist på tide at vi laver en del om på vores fortid.

Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Michael Pedersen jeg nævnte bare Karup familien og deres medløbere, fordi de har været langt fremme med krav og fordømmelse af muslimer og derfor finder det ret "morsomt" at Luther, som de er store tilhængere af, har samme synspunkter, som de stærkt kritiserer muslimer for - mere er det ikke i det.

Knud Chr. Pedersen, Peter Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Dorte Sørensen
Det er der nok, men ud af hvor mange kristne? Der er sikkert også en dansker her eller der, der mener at vi skal genindføre enevældet, men ligesom med danske præster der ikke vil give hånd til kvinder, er der ikke så mange af dem i forhold til antallet af salafister i Danmark.

Du har naturligvis ret i det med Krarup og ligesindede, der banker alle muslimer over i hovedet med "Jamen, der står i Koranen, at hedninge skal gøres til slaver!", etc. er en tåbelig måde at kritisere islam på når det ikke er alle muslimer, der jo er salafister. Men herhjemme er det bare ikke protestantiske eller reformerte kristne, der står for størsteparten af de religiøse, der ser kvinder som gudsskabte opvartere og nikkedukker man ikke må give hånd til.

jens peter hansen

Ja det er rigtigt at der præster nægtede at give hånd til kvindelige præster. Siden 2007 har det nu været et påbud, men Dorte Sørensen mener altså at det stadig forekommer. Hvor ? Andre religiøse samfund har det lettere, der er der slet ingen kvindelige præster og i nogle giver man slet ikke hånd til kvinder. Hvis Luther blev fremstillet som en forædt og vellysten præst, så ville det næppe blive bemærket af nogen som helst. Det blev han jo for 500 år siden, så pyt. Den Katolske, den islamiske og den protestantiske tro har grimme meninger i deres historie, men det der vel alt andet lige kommer os ved er hvad vi oplever nu og ikke hvad man gjorde for 500 år siden. Her i landet betyder kirken meget lidt, undtagen for ganske få som Dorte Sørensen, der kan se konspirationer overalt. Hvad vil man i en kirke der ikke vil det samme som en selv ? Man kan gå til en anden kirke naturligvis. Eller blive væk. Vrøvlet består i hele tiden at fremstille et lille problem som en stor sammensværgelse. Det er svært at finde en præst der ikke vil vi fraskilte og det er ikke nemt at finde sundhedspersonale der ikke vil medvirke til abort, osv.osv. Jeg ved ikke om Dorte Sørensen, i den kirke hun selv opererer i, har disse problemer eller overhovedet er medlem af et religiøst samfund. I det sidste tilfælde synes jeg at hendes omsorg er påtaget og hyklerisk.

Som jeg forstår protestantismen, lagde den grunden til bruddet med katolicismen, altså muliggjorde en udvikling i retning af den kultur, vi kender i dag, med demokrati, ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene (som jeg, i øvrigt, ikke mener er en realitet her i landet; efter min opfattelse undertrykkes mænd massivt...men det er en lidt anden sag), osv. Jeg ser protestantismen som forudsætning for det samfund, vi har i dag. Ligesom den franske revolution var det. Men både protestantismen og dfr var jo også muliggjort af det pres på den traditionelle tænkemåde, som var forud for disse events - fx Aquinas' udfordringer af den traditionelle opfattelse af Bibelen ved hans studie af det antikke Grækenlands filosofi og navnlig Aristoteles' lære...

God pointe, Dorte Sørensen (7:10). Men til det vil DFere nok blot svare, at det ikke lige var Luther (eller de og de specifikke meninger og handlinger af hans), de finder sandt og værdifuldt ved kristendommen. Du har ret, synes jeg, men politikerne kan nemt sno sig uden om dit argument.

Det er ærgerligt og ofte nærmest pinligt, hvorledes diskussionen af Luther og reformationen trækkes ned på et så unuanceret niveau som fx i ovenstående.
Når Lektor ph.d. fra KU Helle Vogt citerede fra Luthers lille Katekismus: »Kvinder er udelukkende skabt til det formål at tjene mænd og være deres hjælpere.« og efterfølgende henvender sig til sine tilhørere
»Og med de ord vil jeg overlade det til jer at tolke, om I synes, at Reformationen førte til ligestilling mellem kønnene.«, må man jo ligefrem korse sig.
Kan det virkelig overraske, at Luther på mange måder (også) var et barn af sin tid med udbredt jødehad, og hvor ligestilling mellem kønnene ville have lydt som en joke?
Luther med sin tro og lære rummer (også) mange stærkt ubehagelige elementer og perspektiver, som ikke skal kommenteres her. Men hvad reformationen har afstedkommet af individuations- og demokratiseringsprocesser gennem en, med årene, decentralisering af magten (kirkens, i nogen grad statens og selv inden for hjemmets vægge) her i vores vestlige del af verden er vel ikke så svær at få øje på i et idehistorisk lys? Uanset hvor grim eller grum man måtte mene, Luther var, må tingene skilles ad. Det interessante at diskutere er reformationens virkningshistorie. Det betyder næppe, at civilisationens udvikling eller fald (eller begge dele simultant) om man vil, ikke ville have fundet sted uden Luther, men han er nu nok lidt medskyldig i, at tempoet blev skruet pænt op. Vi må og skal kunne præstere mere nuancerede historiske betragtninger og fx med et balanceret syn på Luthers rolle. Måske kan det være hensigtsmæssigt at beskrive historiske hændelser og epoker som 'perfect storms'. Nietzsche sagde følgende om Reformationen i sin bog 'Schopenhauer som opdrager' fra 1874: "Selv den sidste store begivenhed indenfor kristendommen, den tyske reformation, ville ikke have været andet end en pludselig opblussen og hendøen, hvis den ikke havde stjålet nye kræfter og fået ny ild fra staternes kampe og brande."