Baggrund
Læsetid: 10 min.

Når man sidder i Folketinget og byrådet på samme tid, kniber det ofte med fremmødet

Op til kommunevalget diskuteres traditionen tro dobbeltmandater: Er det i orden både at være medlem af Folketinget og af et byråd? Kan man overhovedet passe to poster på samme tid? Vi har de spurgt tre politikere med dobbeltmandat, der hyppigst melder afbud til kommunale møder
Villum Christensen har været medlem af byrådet i Slagelse siden 2014 og siddet i Folketinget for Liberal Alliance siden 2008. Han har således dobbeltmandant, og i år søger han genvalg til kommunalvalget. Her ses han i Folketingssalen med Joachim B. Olsen, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl.

Villum Christensen har været medlem af byrådet i Slagelse siden 2014 og siddet i Folketinget for Liberal Alliance siden 2008. Han har således dobbeltmandant, og i år søger han genvalg til kommunalvalget. Her ses han i Folketingssalen med Joachim B. Olsen, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl.

Peter Hove Olesen

Indland
14. november 2017

Folketingsmedlemmerne Jan Rytkjær Callesen (DF), Villum Christensen (LA) og Hans Andersen (V) har i hvert fald to ting til fælles: Ved siden af deres folketingsarbejde søger de genvalg til kommunalvalget på tirsdag. Og så er de også de øverst placerede, når man gør den såkaldte fraværskonto over afbud til kommunale møder op for de 22 folketingsmedlemmer, der i dag har dobbeltmandat.

17 af de 22 repræsenterer Dansk Folkeparti, mens Venstre og Liberal Alliance hver har to og De Konservative et enkelt folketingsmedlem med dobbeltmandat. 19 af de 22 dobbeltmandater genopstiller.

Men først en præsentation af de tre travle herrer, der bor i hver deres ende af landet.

Jan fra Sønderborg

I Sønderborg på Als har 54-årige Jan Rytkjær Callesen siden 2010 været medlem af byrådet, opstillet af Dansk Folkeparti. Ved folketingsvalget i 2015 opnåede han også valg til Folketinget. Udover byrådet er Jan Rytkjær Callesen medlem af kommunens arbejdsmarkedsudvalg. Desuden er han næstformand for bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S.

En opgørelse, som Information har lavet på baggrund af kommunens mødereferater, viser, at Jan Rytkjær Callesen ofte må melde afbud til kommunale møder: Fraværsprocenten til byrådsmøderne er således de seneste tre år henholdsvis 28, 18 og 9 procent. For møderne i arbejdsmarkedsudvalget er tallene 42, 55 og 10 procent. Heller ikke alle møder i forsyningsselskabet har Jan Rytkjær Callesen nået: 100 procents fravær i 2017, 25 procent i 2016, men intet fravær i 2015 (se skema).

I Folketinget er Jan Rytkjær Callesen medlem af tre udvalg og har også tre ordførerskaber, men tilsyneladende gør han ikke meget væsen af sig, så vidt det lader sig opgøre via ft.dk

I folketingsåret 2016-17 tog han ordet 11 gange i folketingssalen, og han var fraværende ved 31 afstemninger på fem afstemningsdage. Han stillede et enkelt udvalgsspørgsmål og ni såkaldte § 20-spørgsmål. I den forrige periode var han ordfører på seks lovforslag, stillede fire udvalgsspørgsmål, tog ordet ti gange i salen og var fraværende ved 143 afstemninger på 19 afstemningsdage.

De tre dobbeltmandater, der har mest fravær

19 folketingsmedlemmer genopstiller til kommunalvalget. Men kan de klare at være politikere begge steder, eller går det ud over deres kommunale arbejde? Bedøm selv, hvor slemt det står til med de tre, der har været mest fraværende til møder, de var indkaldt til.

Jan Rytkjær Callesen (DF), 54 år.
Medlem af Sønderborg Byråd siden 2010.
Medlem af Folketinget siden 2015.

Byrådsmøder

2015: 1 afbud til 11 møder – Fravær: 9 procent
2016: 2 afbud til 11 møder – Fravær: 18 procent
2017: 2 afbud til 9 møder – Fravær: 28 procent

Arbejdsmarkedsudvalget

2015: 1 afbud til 10 møder – Fravær: 10 procent
2016: 5 afbud til 9 møder – Fravær: 55 procent
2017: 3 afbud til 7 møder – Fravær: 42 procent

Forsyningsselskabet

2015: 0 afbud til 4 møder – Fravær: 0 procent
2016: 1 afbud til 4 møder – Fravær: 25 procent
2017: 3 afbud til 3 møder – Fravær: 100 procent

Villum fra Slagelse

Fra Sønderborg hen over bælterne og til Slagelse i Vestsjælland, hvor 63-årige Villum Christensen har været medlem af byrådet siden 2014. Tilbage i 2008 blev han medlem af Folketinget for Liberal Alliance.

Udover at være medlem af byrådet er Villum Christensen formand for kommunens Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg og bl.a. medlem af Affald Plus, som er et kommunalt samarbejde mellem seks sydsjællandske kommuner. Også Villum Christensen har været nødt til at melde afbud til en del kommunale møder, selv om faste udvalgsmøder i Slagelse er lagt på mandage, hvor der ikke er møde i Folketinget.

Villum Christensens fraværsprocent til byrådet de seneste tre år er 18, 14 og 14. I Erhvervsudvalget, hvor Villum Christensen er formand, har hans fraværsprocent de seneste tre år været 40, 0 og 7 procent. Fraværsprocenten er lidt højere, når det gælder hans møder i det kommunale affaldsselskab: 25, 20 og 44 procent (se skema).

I Folketinget sidder Villum Christensen som medlem af et mindre parti i 13 udvalg og har fire ordførerskaber. I folketingsåret 2016-17 var han ordfører på 24 lovforslag og 17 beslutningsforslag. Han stillede syv § 20-spørgsmål, 24 udvalgsspørgsmål og tog ordet i folketingssalen 61 gange. Han deltog i 361 af i alt 502 afstemninger og var fraværende ved 141 afstemninger på sammenlagt 20 afstemningsdage.

I folketingsåret 2015-16 var Villum Christensen ordfører på 28 lovforslag og 23 beslutningsforslag og stillede 114 udvalgsspørgsmål. 148 gange tog han ordet i folketingssalen, men deltog kun i 219 af i alt 595 afstemninger. Villum Christensen var fraværende ved 376 afstemninger på 29 afstemningsdage.

Villum Christensen (LA), 63 år.
Medlem af Slagelse Byråd siden 2014.
Medlem af Folketinget siden 2008.

Byrådsmøder

2015: 2 afbud til 14 møder – Fravær: 14 procent
2016: 2 afbud til 14 møder – Fravær: 14 procent
2017: 2 afbud til 11 møder – Fravær: 18 procent

Erhvervsudvalg

2015: 1 afbud til 14 møder – Fravær: 7 procent
2016: 0 afbud til 13 møder – Fravær: 0 procent
2017: 4 afbud til 10 møder – Fravær: 40 procent

Affaldsselskabet

2015: 4 afbud til 9 møder – Fravær: 44 procent
2016: 2 afbud til 10 møder – Fravær: 20 procent
2017: 2 afbud til 8 møder – Fravær: 25 procent

Hans i Frederikssund

Knap 80 km mod nordøst fra Slagelse op forbi Isefjord ligger Frederikssund, hvor 43-årige Hans Andersen har været medlem af byrådet siden 2014. Tilbage i 2011 blev han medlem af Folketinget.

Ud over byrådet er Hans Andersen også medlem af kommunens Økonomiudvalg og af Vækstudvalget. Hans fraværsprocent i byrådet de seneste tre år er 9, 8 og 15. I Økonomiudvalget er hans fraværsprocent 13, 10 og 18. Fraværsprocenten er lidt højere i Vækstudvalget: 29, 44 og 10 procent (se skema).

I Folketinget er Hans Andersen medlem af seks udvalg og sit partis beskæftigelsesordfører. I folketingsåret 2016-17 havde han orlov i ti uger i foråret 2017. Han var ordfører på 15 lovforslag og tre beslutningsforslag, stillede tre § 20-spørgsmål, 12 udvalgsspørgsmål og tog ordet 89 gange i folketingssalen. Han deltog i 217 afstemninger og var fraværende i 62 afstemninger på ni afstemningsdage.

I folketingsåret forinden var Hans Andersen ordfører på 23 lovforslag og 13 beslutningsforslag. Han stillede 20 udvalgsspørgsmål og tog ordet 230 gange i folketingssalen. Han var fraværende i 68 af i alt 595 afstemninger på 11 afstemningsdage.

Hans Andersen (V), 43 år.
Medlem af Frederikssund Byråd siden 2014.
Medlem af Folketinget siden 2011.

Byrådsmøder

2015: 2 afbud til 13 møder – Fravær: 15 procent
2016: 1 afbud til 13 møder – Fravær: 8 procent
2017: 1 afbud til 11 møder – Fravær: 9 procent

Økonomiudvalget

2015: 3 afbud til 17 møder – Fravær: 18 procent
2016: 2 afbud til 20 møder – Fravær: 10 procent
2017: 2 afbud til 15 møder – Fravær: 13 procent

Vækstudvalget

2015: 1 afbud til 10 møder – Fravær: 10 procent
2016: 4 afbud til 9 møder – Fravær: 44 procent
2017: 2 afbud til 7 møder – Fravær: 29 procent

Kollegernes vurdering

Preben Storm er fællestillidsmand på Danfoss og medlem af Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet. For ham er det ikke noget problem, at Jan Rytkjær Callesen ofte melder afbud, selv om han principielt mener, at dobbeltmandater samfundsmæssigt og moralsk skulle forbydes.

»Man kan ikke passe begge dele, men for mit arbejde i udvalget er det ikke et problem, for hans og mine synspunkter er ikke de samme. Og når han ikke deltager, har han ikke indflydelse på, hvad der bliver besluttet,« siger Preben Storm.

Selv bruger han omkring 25 timer om ugen på byrådsarbejdet, men det er svært for ham at afgøre, om Jan Rytkjær Callesen ikke er ordentligt forberedt, når han dukker op til møderne.

»Nogle bruger mange timer på politik, andre bruger ikke så meget,« som han udtrykker det.

»Men uanset hvem, der er tale om, så kan man ikke bare tage et byrådsarbejde og så ikke passe det. Jeg ved godt, at Callesen siger, at han kan bringe ting fra Sønderborg ind til Christiansborg. Men jeg mangler stadig at se et konkret eksempel, hvor han har gjort en forskel,« tilføjer han.

Petter Astrup (V) er næstformand for arbejdsmarkedsudvalget. Hans parti er i valgforbund med DF, men alligevel mener han ikke, at dobbeltmandater er i orden.

»Han får penge for at sidde der, så bør han også være der. Og det kan være et problem, hvis man er i et udvalg og skal stemme,« siger Petter Astrup

– Jeg har hørt fra en anden kommune, at hvis der er afbud, men det er en vigtig sag, så stiller man nogle spørgsmål, så sagen udskydes til et kommende møde?

»Det gør jeg da også. Hvis jeg sidder og ikke rigtig ved, hvad jeg skal, så forsøger jeg at få det udsat,« siger Petter Astrup.

I Slagelse er det borgerlige flertal i Erhvervsudvalget afhængigt af, om Villum Christensen er til stede. Uden ham er stillingen tre-tre, og med stemmelighed bortfalder et forslag.

»Fraværet er da noget skidt. Det er vælgerne, der har valgt os ind for, at vi skal være der. Der kan være ting, vi skal stemme om, og så står det tre-tre. Så må jeg som næstformand for udvalget forsøge at få det skudt til næste byrådsmøde, så vi kan bevare flertallet,« siger Knud Vincents (V).

Knud Vincents er ifølge egne oplysninger selv »med i et hav af ting« og passer vandværk og landbrug.

»Jeg har haft 0,0 procents fravær, uanset hvor det er henne, men jeg har godt nok i den her periode deltaget i mange lokalplansudvalgsmøder og taget mange møder for Villum i Erhvervsudvalget,« siger han.

Steen Olsen (S) har været med i byrådsarbejdet siden 1982. For ham er det kun en fordel, at Villum Christensen har haft så mange afbud.

»Vi har siddet i opposition i den her periode, så når der er nogen fra konstitueringsaftalen, der ikke møder frem, så bliver det nemmere at være opposition, for så kan de ikke køre fire-tre,« siger han.

I Frederikssund sidder Poul Henrik Hedeboe (SF) i de samme udvalg som Hans Andersen.

»Hvis man kigger på et byråd, hvem der deltager og hvem der er godt forberedt, så er der mange, der siger meget lidt. Hans Andersen deltager meget i arbejdet, og Vækstudvalget er også hans område på Christiansborg, så han har et forspring i at være godt forberedt.«

Poul Henrik Hedeboe er ikke bekendt med, at sager på en dagsorden er blevet udskudt på grund af Hans Andersens fravær. Men han mener, at det er »for positiv en vurdering« at sige, at byrådet som sådan får gavn af dobbeltmandatet.

»Det parti, som har dobbeltmandatet, kan sikkert se en fordel, hvis ellers samarbejdskemien passer. Men for det nødvendige brede samarbejde, kan den ’ensidige’ Christiansborg-tilgang spærre for mere nuancerede brede løsninger,« siger han.

Det sidste er Ole Søbæk (K) helt uenig i.

»Hans Andersen er supervigtig at have til at bære vores synspunkter i kommunen videre både ad formelle og uformelle kanaler. Det er godt at have en varm linje til Christiansborg, og det gælder begge veje,« siger han og tilføjer, at han selv tidligere har haft et dobbeltmandat, da han også sad i Regionsrådet, der traf beslutninger om f.eks. busruter og sygehus i Frederikssund.

»Så dobbeltmandater er ganske udmærkede,« mener han.

Christensens forklaring

I Slagelse afviser Villum Christensen, at hans fravær er et problem. Han har svært ved at se, hvorfor der skulle være forskel på, om en politibetjent, en skolelærer eller et folketingsmedlem er medlem af et byråd.

»Jeg er særdeles arbejdsom og bruger al min tid på politik,« siger han og oplyser, at udvalgsmøder og byrådsmøder formentlig kun udgør ti procent af det politiske arbejde i kommunen.

»Men det er til at tælle, og så synes journalister, det er et godt parameter for arbejdsindsatsen.«

Han peger på, at clearingen (aftaler mellem folketingsgrupper, så nogle medlemmer ikke behøver at deltage i afstemninger, og deres fravær ikke rokker ved, hvilke partier der har flertal) mellem partierne også kan betyde noget: »Man kan jo sidde i salen og må ikke stemme. Også gør det en verden til forskel, om man er clearet den sidste afstemningsdag,« siger han.

Villum Christensen mener, at han har gavn af sin viden fra Folketinget i det kommunale arbejde.

»Jeg er sikker på, at der er områder, jeg aldrig ville have fået igennem politisk, især på miljø og spildevandsområdet, hvis ikke jeg ikke havde været ordfører. Derfor ser jeg meget synergi i de to job,« siger han.

»Det gør også, at man har fornemmelse af, hvorledes lovene virker, når man selv er ansvarlig for udførelsen i en kommune.«

Andersens forklaring

I Frederikssund ser også Hans Andersen »en klar fordel« i at være med til »at rulle den lovgivning ud, lokalt, som vi vedtager på Christiansborg«.

»Inden for beskæftigelsesområdet er det meget sundt at mærke, hvordan lovgivningen virker lokalt. Jeg oplever det også som en styrke, at jeg kan tage signalerne med den anden vej, f.eks. at der er for meget bøvl og bureaukrati i nogle af ordningerne som signalet fra Frederikssund.«

Og påvirkningen går ifølge Hans Andersen også den modsatte vej.

»Jeg bringer jo Christiansborg hjem til Frederikssund og orienterer om aktuelle politiske forhandlinger for at sikre, at kommunen står stærkest f.eks. når det gælder den fremtidige placering af grunduddannelser for unge.«

Ifølge Hans Andersen ville det kommunale politiske arbejde fryse til, hvis der var et krav om, at alle skulle kunne deltage, når man f.eks. aftaler en mødedato.

»Hvis alle insisterer på, at alle skal være til stede, kan det være svært at afvikle sagerne.«

– Vil du ligefrem anbefale dobbeltmandater?

»Jeg synes, at vælgerne skal afgøre det, og så må det enkelte folketingsmedlem gøre op med sig selv, om tiden og kræfterne tillader det. Personligt har jeg haft stor gevinst ved at komme tæt på konsekvenserne af den lovgivning, vi laver på Christiansborg.«

Callesens forklaring

Jan Rytkjær Callesen fra Sønderborg ønsker ikke at udtale sig om dobbeltmandater.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Forbyd dobbeltmandater

Runa Lystlund, Henrik holm hansen, Carsten Wienholtz, Tue Romanow og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jens Kristensen

Hvorfor er Jan Ejner på Frederiksberg ikke med i denne statistik?

Johnny Winther Ronnenberg

Jeg tør godt sige at det ikke er realistisk at være fuldt ud aktiv i både kommunal og folketings politik dertil er der ikke timer nok i døgnet, for man skal også have have søvn. Mennesker der gør det, undervurderer deres mandat og forpligtelser på begge sider. For det ikke nok at møde op, men man skal også være forberedt, når man møder op og forberedelsen kan være mange gange længere end selve møderne..

Henrik holm hansen

hvad var det the Donald sagde om sumpen dræn den det kan kun gå for langsomt!!!!!!!!!!!!!
danske politikere holder sig heller ikke tilbage

Jeg gad godt vide, om politikerne med dobbeltmandater hører til dem, der for et par år siden mente, at folkeskolelærere kun lavede noget, når de var til stede i klasseværelset...........?

Johnny Winther Ronnenberg, Hans Larsen, Christian de Thurah, Lis djørup og Tue Romanow anbefalede denne kommentar