Baggrund
Læsetid: 4 min.

Regeringen klemmes af hvaler

EU-Kommissionen foreslår, at EU taler for bedre beskyttelse af verdens hvaler. Men dette kan ’vise sig vanskeligt at forene med rigsfællesskabets samlede interesser’, siger udenrigsminister Anders Samuelsen. Dyreværnsorganisationer forstår ikke problemet og støtter ’uden forbehold’ forslaget
Et bredt politisk flertal i Folketinget går imod EU’s ønske om bedre beskyttelse af hvaler. Eksempelvis mener Enhedslistens grønlandsordfører, Christian Juhl, at der skal tages hensyn til de mennesker, der lever af hvaler. ’Der er mennesker, som lever der. De skal have noget at leve af, så det primære princip må være, at al aktivitet først og fremmest reguleres efter, at de kan leve der,’ siger han.

Et bredt politisk flertal i Folketinget går imod EU’s ønske om bedre beskyttelse af hvaler. Eksempelvis mener Enhedslistens grønlandsordfører, Christian Juhl, at der skal tages hensyn til de mennesker, der lever af hvaler. ’Der er mennesker, som lever der. De skal have noget at leve af, så det primære princip må være, at al aktivitet først og fremmest reguleres efter, at de kan leve der,’ siger han.

Ullstein Bild

Indland
11. november 2017

Danmark kommer nu i klemme mellem EU og Grønland i kampen om at bevare verdens hvaler.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) advarer nemlig om, at EU-Kommissionen opfordrer til at taler med én stemme på de kommende møder i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), hvilket ikke er rigsfællesskabets stemme.

Hvaler er fredede i EU’s farvande, men EU-Kommissionens forslag kan ifølge udenrigsministeren »få konsekvenser for Grønlands hvalkvoter samt for Grønland og Færøerne i forhold til traditionel småhvalfangst, som IWC ikke forvalter i dag«.

»Regeringen er bevidst om de særlige hensyn, der gør sig gældende mht. varetagelsen af rigsfællesskabets interesser vedr. hvaler,« skriver Anders Samuelsen i et notat til Folketingets Europaudvalg.

»Regeringen deler Kommissionens synspunkt om, at verdens hvalbestande skal sikres den bedst mulige beskyttelse mod uforsvarlig udnyttelse, idet man dog samtidig fra dansk side støtter princippet om en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer på det bedst mulige videnskabelige grundlag. Kommissionens forslag kan derfor vise sig vanskeligt at forene med rigsfællesskabets samlede interesser.«

Har truet med udmelding

Når EU-Kommissionen foreslår en fælles stemme i IWC, skyldes det, at EU’s miljøpolitik, på grund af hvalernes migrerende karakter, ikke vil være effektiv i unionens farvande, hvis den ikke følges op på globalt plan. 

Det skal ske ved, at al hvalfangst bringes under IWC’s kontrol; at moratoriet mod kommerciel hvalfangst opretholdes; at man modsætter sig nye typer hvalfangst; at man støtter, at såkaldt videnskabelig hvalfangst uden for IWC’s kontrol stoppes; at oprettelsen af hvalreservater støttes, samt at man øger fokus på hvalers helbred og trivsel.

»Der foreligger ikke nogen offentlige tilkendegivelser fra nogen af de øvrige medlemsstater, men baseret på erfaringerne fra tidligere er det formodningen, at forslaget vil blive accepteret eller mødt positivt af de fleste medlemslande,« skriver Anders Samuelsen med henvisning til, at EU i 2008, 2009 og 2011 vedtog lignende holdninger.

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC)

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) blev oprettet i 1946 af verdens største hvalfangstnationer til at styre verdens hvalfiskeri og sikre overlevelsen af hvalbestanden.

I 1986 indførte IWC et moratorium (stop for kommerciel fangst) for alle havenes store hvalarter.

Siden har oprindelige folk kunnet søge om at få tildelt særlige hvalkvoter begrundet i deres traditionelle levevis og kulturbaggrund.

Ved de lejligheder stemte Danmark imod, fordi holdningerne på »afgørende vis ville begrænse den hvalpolitik, Danmark hidtil havde ført, som også er afpasset grønlandsk og færøsk behov«. Senest truede daværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF) i 2013 med helt at melde Danmark ud af IWC, fordi organisationen angiveligt længe havde haft »vanskeligt ved at leve op til sit mandat om en bæredygtig udnyttelse af hvaler«.

I dag oplyser Udenrigsministeriet til Information, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, hvilket mandat der vil blive bedt om fra Europaudvalget forud for det kommende møde i EU’s Ministerråd om EU-Kommissionens forslag. Her træffer Ministerrådet afgørelse med såkaldt kvalificeret flertal, hvilket betyder, at 55 procent af EU’s lande og 65 procent af dets befolkning skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Oprindelige folks rettigheder

Et bredt politisk flertal fra Enhedslisten over Socialdemokratiet og til Dansk Folkeparti er dog ikke i tvivl, hvis valget står mellem EU og rigsfællesskabet (læs: Grønland og Færøerne).

»Dansk Folkeparti bakker op om rigsfællesskabets interesse, og af samme årsag er der naturlige grænser for, hvor langt vi kan gå i relation til det spørgsmål,« siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Socialdemokraternes EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, mener, at der må skelnes mellem »kommerciel og industriel fangst« af hvaler og sæler. Førstnævnte er afgørende for mange bosteders overlevelse – ikke blot på Grønland, men også i Canada og Alaska – og er en del af en fangstkultur, som er beskyttet af FN’s konvention om oprindelige folks rettigheder.

»Hvis ikke man kommercielt kan sælge kød og skind fra fangsten, har man ikke ret meget andet at leve af i de samfund,« siger Peter Hummelgaard Thomsen.

»Så selv om vi ikke støtter industriel fangst af hvaler, vil det være hyklerisk at forbyde oprindelige folks kommercielle men bæredygtige udnyttelse af fritlevende havpattedyr, når vi samtidig tillader både kommerciel og industriel jagt på andre fritlevende landpattedyr i EU. Det vigtigste er, at dyret har haft et godt liv, og at det får en hurtig død. Det er tilfældet med hvalfangsten i både Grønland og Færøerne«.

Enhedslistens grønlandsordfører, Christian Juhl, støtter en »bæredygtig« regulering af hvaler og ikke et fangstforbud.

»Der er to ting, man skal tage hensyn til i Arktis. Dels at det er en meget følsom natur. Og dels at der er mennesker, som lever der. De skal have noget at leve af, så det primære princip på være, at al aktivitet først og fremmest reguleres efter, at de kan leve der. De to ting skal gå i hånd i hånd, og det tror jeg også, at de kan, uden at man dermed er med til at udrydde nogle hvalarter,« siger Christian Juhl.

Dyrplageri

Fiskere og Fangere i Grønland (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat – KNAPK) understreger i et såkaldt høringssvar til EU-Kommissionens forslag, at »det er et nationalt anliggende, hvordan, hvornår og hvem der fanger de store hvaler«.

»Den væsentligste er, at kødforsyning foregår,« hedder det i høringssvaret.

Kritikerne henviser til gengæld til, at de fleste hvalarter er på kanten af udryddelse, og at hvalfangst er dyrplageri, fordi de skydes med harpuner, som eksploderer i dyret.

»Vi ville aldrig tillade at aflive dyr på den måde i vores egne stalde,« som den daværende næstformand i Europaparlamentets miljøudvalg, Dan Jørgensen (S), sagde tilbage i 2007.

Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation (DOSO) skriver i sit høringssvar, at EU-Kommissionens forslag er det rigtige:

»DOSO noterer sig, at det foreliggende forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på de tre næste møder og de ekstraordinære møder og foranstaltninger i tilknytning hertil i Den Internationale Hvalfangstkommission, inddrager de hensyn og sætter de prioriteringer, som vi og andre danske ngo’er har gjort os til talsmænd for. DOSO skal derfor opfordre til, at Danmark uden forbehold støtter op om Kommissionens foreliggende forslag.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

lars søgaard-jensen

Vi skal værne om de store hvaler, så vores børn og børnebørn osv. også kan høre deres smukkke sang og fascineres af de store smukke og egendommelige dyr.
Når det er skrevet, vil jeg gerne forsvare den færøske jagt på grindehvaler, fordi der har været så utrolig meget hysteri netop om dette.
Denne jagt er fuldt bæredygtig! Der anslåes at være ca. 80.000 grindehvaler i Nordatlanten hvoraf færingene slagter omkring 1.000, nogle år lidt mere og andre lidt færre. Kun de dyr der passerer forbi øerne, og tilfældigvis opdages jages. De ledes stille og roligt uden stress ind til en godkendt strand, hvor drabet kan foregå hurtigt. De stikkes kun 1 sjældent 2 gange dødeligt i nakken. Drabet må kun foretages af særligt uddannede og cerfticerede "grindemænd". Altså ikke noget med fælles folkelig "stik en hval" aktivitet.
Slagtningen er i min optik helt sammenlignelig med det drab på svin, vi udfører hver dag for at få koteletter på bordet. Forskellen er, at svinene har gået på tremmegulve og haft 3 strå at rode med, hvor i mod hvalerne har levet frie liv til det sidste.
Man kan undre sig over, at færingene vil spise disse "kviksølv bomber" - men grindekøddet har gennem århundreder været et vigtig element i den færøske kost. En vigtig proteinkilde.

Niels Duus Nielsen, Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Eriksen, niels astrup og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Find en fejl i denne sætning:

"Danmark kommer nu i klemme mellem EU og Grønland i kampen om at bevare verdens hvaler."

Er det et "valg". Hvis vi mener noget med Rigsfællesskabet - og i dette tilfælde er de fleste danskere vel 100 pct linje med både grønlændere og færinger - er det ikke en holdning, vi kan slække på.

Bjørn Pedersen og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

Grindehvalen er, som en af ganske få hvalarter ikke truet af fangst. Men ligesom vi andre, der med tiden har fundet andre og bedre kilder til føde (kig en gang i udvalget af mad i et normalt supermarked), er det pinligt at Danmark trodser kritik og henholder sig til en kulturel arv. Der er ingen liv i dag, der er afhængig af hvalkød. Andre hvaler er særdeles truede, og vores holdning gør det ikke nemt for IWC og andre organsationer at kæmpe deres sag.

Grindefangst er unødig, og burde derfor ikke være nationalt anliggende. Hverken for Samuelsen eller den danske flåde.

Bjørn Pedersen

David Joelsen, det er også "unødigt" at spise trøfler, hjorte, bøf, krydderier dyrket i østen, chokolade og drikke vin. Vi kan snildt leve af kylling, kartofler, brun sovs og blomkål skyllet ned med øl alene.

Disneyficieringen af naturen er tragiskt almindeligt for de usaglige og emotionelt ustabile europæere og amerikanere, der er vokset op med infantil natur-romantisering a lá tossen Brigitte Bardot. Den "europæiske" kritik er hvad der er pinlig i den her sag. De urbane naturromantikere er som nationalister af den allermest tåbelige slags: De fordummer, forsimpler, romantiserer, glorificerer og fetisherer dét de ikke har det fjerneste tilhørsforhold til.

Niels Duus Nielsen, Peter Frost og lars søgaard-jensen anbefalede denne kommentar

@Bjørn

Disneyficiering ala dengang de skovlede lemminger ud over en klippe for at skabe en myte?

https://www.snopes.com/disney/films/lemmings.asp

Jeg er vokset op i en beton jungel, og det tætteste vi kom på natur, var de kamilleblomster som skød op mellem fliserne på parkeringspladsen. Kød kom fra en frysedisk, og i skolen lærte vi at dyr bare var biologiske mekanismer, uden bevidsthed, og styret af instinkter og reflexer.

Mange år senere opdagede jeg at nogle dyr (selvfølgelig) er bevidste og intelligente. I psykologien benytter man spejltest (slå den op), til at undersøge hvornår børn bliver bevidste om deres "jeg". Det sker typisk omkring 18 mdr.

De senere år har man afprøvet spejltesten på mange forskellige dyr, og fundet en del eksempler på at dyr kan have bevidsthed. Bevidsthed skal forstås som erkendelsen af at være et individ, "Jeg er mig, og jeg er ikke dig". Det seneste dyr som menes at have bestået en spejltest er en myre, og jeg kan godt forstå, hvis nogen rynker brynene skeptisk, men når vi snakker grindehvaler er der absolut ingen tvivl om at de både er bevidste, og også ret intelligente. Intelligens i en population er normalfordelt, og f.eks. kan man finde meget intelligente chimpanser, der er mere kvikke i pæren, end mennesker, som ligger i den tunge ende af spektret.

Du kan kalde det romantisering,lige så tosset (npi) du vil, og jeg er f.eks.ikke vegetar, men det gamle dogme med at "gud skabte mennesket til at herske over dyrene" står for skud i disse år. Det siger sig selv at der må være en gradueret skala af bevidsthed/intelligens ned mod encellede organismer, og vi vælger at æde løs af grise, hvaler og andre dyr med høj intelligens. Personligt får det mig til at tænke.

Niels Duus Nielsen, John Poulsen, Trond Meiring og Daniel Joelsen anbefalede denne kommentar

@Bjørn

“De fordummer, forsimpler, glorificerer, fetisherer det de ikke har det fjerneste tilhørsforhold til.”

Det er en ordenlig fatwa du får sendt afsted der :-) Men den gælder desværre også dem der råber op om at det er en kulturel ret.

Disneyficeringen er blevet et skældsord, men stort set alle naturfolk har givet deres jagtdyr menneskelige karakter, uden at det har skadet deres eller dyrenes vefærd. Nærmest tvært imod. Selv Færingerne og Grønlænderne kender til dette. Og som jeg indledte, så er grindehvalen ikke truet.

Men hvis du får det bedre at skælde Dumbo og Jesper Fårekylling ud, så er du velkommen.

Bjørn Pedersen

Morten Balling og David Joelsen:

Disneyficiering er antropomorfisering, men antropomorfisering er ikke disneyficiering. Bambi er disneyficering, men selv antropomorfiserende naturfolk ville aldrig dæmonisere jægeren på den bombastisk følelsladede måde som Bambi filmen gjorde. Forskellen på disneyficering af naturen og de fleste naturfolks antropomorfisering, er at førstnævnte fremmedgør og skarpt adskillet natur og menneske. Det er præcis den "Guds menneskehed vs naturen"-tænkning du, Morten Balling, også kritiserer. At mennesket "invaderer" naturen.

Jeg romantiserer ikke grønlændere eller færingers kulturelle rettigheder. Jeg tilkendegiver alene at de skal have dem, og at de europæere der romantiserer hvalsang, "naturens harmoni" og den slags ørlig talt (ikke en stavefejl) fordummende sludder skal have *deres* ret til at mene det de vil - uden at vi prøver at tvinge andre til at droppe de kulturelle vaner og værdier, der ikke passer overens med vores . Problemet med disneyficiering er ikke det at en flok voksne mennesker behandler dyr, som var de børn, det er det kulturimperialistiske imperativ bag jeg har et problem med. At den urbane og naturfremmedgjorte måde at idealisere naturen på, partout må være universel, global, endda ligefrem objektiv, og at alle andre kulturer da "naturligvis" skal følge den eller kaldes "barbariske" og straffes.

Og Dumbo og Jesper Fårekylling er naturligt nok ikke årsagen til disneyficering, David Joelsen. Og det er heller ikke en "fatwa" mod at se Disneyfilm, så længe man ser dem på samme måde som man ville se en indisk, japansk, etiopisk eller brasilliansk tegnefilm. Når jeg ser en amerikansk serie eller film, ved jeg da hvornår film eller serien giver udtryk for en særegen, amerikansk kulturel måde at se verden på. Hvor mange danske forældre taler med deres børn om, at de amerikanske tegnefilm de ser, udtrykker værdier der faktisk ikke er danske, for slet ikke at tale om universelle - men blot unikt amerikanske?

Det er netop ikke amerikanerne, der er årsagen til den kulturelle amerikanerisering af Danmark eller Europa, der er foregået igennem flere årtier. Både amerikanisering og disneyficering er noget vi alene gør mod os selv.

lars søgaard-jensen

Med "Men ligesom vi andre, der med tiden har fundet andre og bedre kilder til føde (kig en gang i udvalget af mad i et normalt supermarked), er det pinligt at Danmark trodser kritik og henholder sig til en kulturel arv." illustrerer David Joelsen, at han aldrig har sat sine fødder på Færøerne, eller i det mindste har han ikke bemærket, at landbruget er om ikke ikke-eksisterende så dog sparsomt og derfor ikke kan dække øernes behov for fødevarer alene. Jeg forstår ikke, at du synes, det er pinligt at forsvare en fuldt bæredygtig jagt på en lille hvalart, som ikke er truet. Det pinlige her er mere dit behov for at pådutte en anden kultur dine personlige værdier. Under et pressemøde på Færøerne sagde en repræsentant for hvalværnsorganisationen SeaShepherd at færingene jo bare kunne blive vegetarer - for så undgik de helt at dræbe dyr! Endnu en gang et menneske der ikke forholder sig til de faktiske forhold på øerne hvor dyrkning af afgrøder er meget vanskeligt.
Sådan er der så meget man kan synes er pinligt

Det er en kendt sag at
- ikke alle grinder dræbt på Færøerne ender på middagsbordet.
- at grinder er højt intelligente dyr med en meget høj familiære tilknytningsforhold
- at dyrene lider i LANG tid i forbindelse med massedrabene, ikke mindst grundet foregående punkt
- at der er forhøjet omfang af nervesygdomme blandt hvalspiserne, både bland ældre og spædbørn, og spædbørnsdødeligheden er højere
- at hvis al den dræbte grind rent faktisk blev spist, så ville masser af færinge have overskredet den maksimale årlige kviksølvindtag mange mange gange.
- at kød fra grind jo burde bortskaffes som kemikalieaffald....ja hvor er det egentligt at det kemiaffald bliver af deroppe ??
- at grind trods færingernes bortforklaringer rent faktisk KAN købes i restauranter
Så....STOP DET !
Hvalfangst i Grønland går under hvalfangst for oprindelige folk, hvilket IKKE er tilfældet for Færøerne, og al henvisning til århundredes kultur og kutyme gør det på ingen måde til noget fornuftigt eller attråværdigt.
Færøerne lider ikke af fødevaremangel og er på ingen måde afhængig af drab på hvaler.....udover i forsøget på at styrke ego´et ...

Bjørn Pedersen

@ J. Poulsen
"- at grind trods færingernes bortforklaringer rent faktisk KAN købes i restauranter
Så....STOP DET !

Og hvordan du tror du det havnede i restauranterne? Via jagt. Og siden hvornår er det "en kendt sag" at færinger ikke eroprindelige folk på akkurat lige fod med grønlænderne? Det er jo lodret løgn. De har været på, og jaget i havet omkring, Færøerne i længere tid end grønlændere har været på Grønland.

Johnny Winther Ronnenberg

At jeg ikke bryder mig om fangstmetoden er en ting. Men færingerne er vel et kulturfolk i sig selv og derfor gælder de samme regler vel som på Grønland og i Japan. Fordi samfundene er modnet betyder ikke at lokale kulturer er blevet ændret og hvorfor skulle de også det, fordi vi er er klogere end dem?

Torben Lindegaard

@niels astrup

"Er det et "valg". Hvis vi mener noget med Rigsfællesskabet - og i dette tilfælde er de fleste danskere vel 100 pct linje med både grønlændere og færinger - er det ikke en holdning, vi kan slække på."

100% uenig - det er ikke halen, der skal logre med hunden !!

Vi skal give total støtte til Den Internationale Hvalfangstkommission.

Danmark skal ikke presses til at stemme sammen med lande som f. ex. Japan, som muntert driver såkaldt videnskabelig hvalfangst.

Hvis ikke Færøerne & Grønland kan håndtere det, så må de melde sig ud af Rigsfælleskabet.

Bjørn Pedersen

@Torben Lindegaard
Og hvorfor "skal" vi dog give total støtte til den Internationale Hvalfangstkommission? Det er en korrupt organisation, der ikke blot består af lande uden nogen som helst hvaler i deres farvande, men endda lande uden noget maritimt liv overhovedet. Disse lande vælger alligevel at bestemme, at der ikke jages nogle som helst arter af hvaler - uanset om det er bæredygtigt eller ej, og uanset om den pågældende hvalrace er truet eller ej. En sådan organisation skal da naturligvis ignoreres.

Torben Lindegaard

@Bjørn Pedersen

Vi skal støtte Den Internationale Hvalfangstkommission i denne sag, for Kommissionen har ret:

"Det skal ske ved, at al hvalfangst bringes under IWC’s kontrol; at moratoriet mod kommerciel hvalfangst opretholdes; at man modsætter sig nye typer hvalfangst; at man støtter, at såkaldt videnskabelig hvalfangst uden for IWC’s kontrol stoppes; at oprettelsen af hvalreservater støttes, samt at man øger fokus på hvalers helbred og trivsel."
citat fra artiklen

Det er desuden totalt håbløst, at vi ikke af hensyn til Rigsfællesskabet kan enes med de øvrige EU-lande om at tale med een stemme i de kommende forhandlinger i Den Internationale Hvalfangstkommission.
Vi er jo enige om, at der ikke skal fanges hvaler i EU farvande.

Bjørn Pedersen

@Torben Lindegaard
"Det er desuden totalt håbløst, at vi ikke af hensyn til Rigsfællesskabet kan enes med de øvrige EU-lande om at tale med een stemme i de kommende forhandlinger i Den Internationale Hvalfangstkommission."

Så spørger jeg, ganske uskyldigt: Hvis det i sig selv skulle have nogen værdi at "tale med én stemme i EU" kan vi da bare tale med én stemme til grønlænderne og færingernes fordel?

Nå, er "vi" det? Jamen, så er der jo ingen konflikt og så behøver "vi" jo heller ikke støtte Hvalfangstkommissionen i noget som helst, Torben. "Vi" er jo allerede enige, ikke? Er "vi" så ikke også enige om at Færøerne og Grønland ikke er en del af EU's farvande?

Torben Lindegaard

@Bjørn Pedersen

Der er masser af konflikt - IWC har i høj grad brug for en samlet holdning fra EU, for at få ovennævnte (læserbrev i dag 00:02) synspunkter vedtaget og ført igennem. Japan kan f. ex. ventes at modsætte sig stop for såkaldt videnskabelig hvalfangst uden for IWC's kontrol.

Norge og Canada er ikke medlemmer af IWC, som p.t. har 88 medlemslande, så det er i den grad op ad bakke at få gennemført restriktioner i hvalfangsten - IWC har brug for støtte fra et samlet EU.

Torben Lindegaard

En løsning kunne være, at Færøerne & Grønland meldte sig ud af IWC, mens Danmark forsatte sit medlemsskab. Hvis vi kan være medlem af EU uden de 2 øvrige Riger i Rigsfællesskabet, kan vi også være med i IWC uden de 2 andre.